Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: Quỷ Lệ. trong 08:01:11 PM Ngày 15 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=10070Tiêu đề: Bài Sóng ánh sáng cần giúp đỡ.
Gửi bởi: Quỷ Lệ. trong 08:01:11 PM Ngày 15 Tháng Sáu, 2012
Một chùm sáng hẹp chứa 2 bức xạ đơn sắc có BS lamda1 va lamda2 rọi lên mặt bản thủy tinh 2 mặt song song bề dày h dưới góc tời 60 .chiết suất thủy tinh TƯ với 2 bức xạ đó bằng n1=can2 n2=cản.Hai bức xạ ra khỏi bản ở mặt kia tại 2 điểm cách nhâu một khoảng.
A.h(can0,6 - 1/can3)
B.h(can3 - can0,6)
C.h(1/can0,6-can3)
D.h(can0,6+1/cản)


Tiêu đề: Trả lời: Bài Sóng ánh sáng cần giúp đỡ.
Gửi bởi: Xuân Yumi trong 08:29:20 PM Ngày 15 Tháng Sáu, 2012
Một chùm sáng hẹp chứa 2 bức xạ đơn sắc có BS lamda1 va lamda2 rọi lên mặt bản thủy tinh 2 mặt song song bề dày h dưới góc tời 60 .chiết suất thủy tinh TƯ với 2 bức xạ đó bằng n1=can2 n2=cản.Hai bức xạ ra khỏi bản ở mặt kia tại 2 điểm cách nhâu một khoảng.
A.h(can0,6 - 1/can3)
B.h(can3 - can0,6)
C.h(1/can0,6-can3)
D.h(can0,6+1/cản)

đề chưa rõ ràng. n2=?

Sin 60= n1. Sin r1 => r1
sin 60=n2.sin r2 => r2
k/c cần tìm là
d=h (tan r1 - tan r2)