Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: Ken1202 trong 07:09:27 PM Ngày 15 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=10065Tiêu đề: Cho mình hỏi kiến thức này với
Gửi bởi: Ken1202 trong 07:09:27 PM Ngày 15 Tháng Sáu, 2012
2 sóng kết hợp giao thoa nhau có pha ban đầu là [tex]\varphi 1,\varphi 2[/tex] thì tại điểm M có khoảng cách đến 2 nguồn lần lượt là d1, d2 sóng tổng hợp có pha ban đầu là gì?

Cám ơn mọi người!


Tiêu đề: Trả lời: Cho mình hỏi kiến thức này với
Gửi bởi: Xuân Yumi trong 07:20:46 PM Ngày 15 Tháng Sáu, 2012
2 sóng kết hợp giao thoa nhau có pha ban đầu là [tex]\varphi 1,\varphi 2[/tex] thì tại điểm M có khoảng cách đến 2 nguồn lần lượt là d1, d2 sóng tổng hợp có pha ban đầu là gì?

Cám ơn mọi người!

bài này có số liệu cụ thể thì sẽ dễ hơn. Bài này thiếu biên độ 2 nguồn.
Nguồn O phát ra sóng có pt u = A cos( wt + phj ) sẽ gây ra tại điểm M 1 dđ có pt uM = A cos( wt + phj- d.2pi /lamda )

ở bài này 2nguồn A,B se gây ra tại M 2 dđ, tổg hợp 2 dđ này = mt => dđ tổg hợp