Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: kị sĩ tài ba trong 02:06:22 PM Ngày 15 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=10055Tiêu đề: biên độ khi giữ đột ngột
Gửi bởi: kị sĩ tài ba trong 02:06:22 PM Ngày 15 Tháng Sáu, 2012
mong các thầy giúp
1 con lắc lò xo nằm ngang gồm 1 lò xo co độ cứng K=40N/m và vật nặng khối lượng m=400g.Từ VTCB kéo vật ra 1 đoạn 8cm rồi thả nhẹ cho vật dao động sau khi thả vật 7pi/30s thì giữ đột ngột điểm chính giữa của lò xo khi đó. Biên độ dao động của vật sau khi giữ lò xoTiêu đề: Trả lời: biên độ khi giữ đột ngột
Gửi bởi: atlantis trong 03:42:32 PM Ngày 15 Tháng Sáu, 2012
mong các thầy giúp
1 con lắc lò xo nằm ngang gồm 1 lò xo co độ cứng K=40N/m và vật nặng khối lượng m=400g.Từ VTCB kéo vật ra 1 đoạn 8cm rồi thả nhẹ cho vật dao động sau khi thả vật 7pi/30s thì giữ đột ngột điểm chính giữa của lò xo khi đó. Biên độ dao động của vật sau khi giữ lò xo


Theo tớ thế này bạn af:
       chu kif T= 0,2s
t=[tex]\frac{7\pi }{3}[/tex] =[tex]\frac{\Delta \Phi }{\omega }[/tex]
==>\Delta \Phi=[tex]\frac{7\pi }{3}[/tex]
khi đó vật có li độ x=cós[tex]\frac{7\pi }{3}[/tex].8 =4 cm
 ta có [tex]A^{2} = x^{2}+\frac{v^{2}}{\omega ^{2}}[/tex]
====>[tex]v^{2}[/tex] =4800 cm/s
KHiio giữ điểm chính giữa của lò xo thì k'=2k=80N/m
li độ lúc này x= 2cm,[tex]\omega '[/tex]=10[tex]\sqrt{2}[/tex] rad
Khi d biên dộ mới của con lắc là:
[tex]A'^{2} = x'^{2}+\frac{v^{2}}{\omega '^{2}}[/tex]
=======>A'=[tex]2\sqrt{7}[/tex] cm

Tiêu đề: Trả lời: biên độ khi giữ đột ngột
Gửi bởi: Xuân Yumi trong 03:55:24 PM Ngày 15 Tháng Sáu, 2012
T=pi/5
sau tgjan t=7pi/30 = T + T/6. Vẽ đường tròn => vật đang ở ly độ x=A /2=4cm và có vận tốc v=ômêga .căn (A ^2-x^2) =....
Sau khi bi chặn ở chính gjữa, ly độ ngay lúc này là x'=x /2=2cm.
K'=2k nên ômêga ' = căn2.ômêga
sd công thức A ' ^2=x '^2 +v^2/ ômêga '^2 => A '=2.căn 7 cm