Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: giacmoxanh trong 12:38:05 PM Ngày 15 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=10052Tiêu đề: sóng cơ học
Gửi bởi: giacmoxanh trong 12:38:05 PM Ngày 15 Tháng Sáu, 2012
 [-O< giúp em với
hai nguồn sóng mặt nước kết hợp S1, S2 cho một hệ văn giao thoa trên mặt nước. điểm M có vị trí MS1=14cm, MS2=8cm. điểm N có vị trí NS1=7cm, NS2=14cm. giữa M và N có 6 đường cực đại, 6 đường cực tiểu. N là cực đại, M là cực tiểu. bước sóng và pha 2 nguồn
A 2cm, ngược pha
B 2cm, cùng pha
C 1cm, cùng pha
D 1cm, ngược pha [-O<


Tiêu đề: Trả lời: sóng cơ học
Gửi bởi: hiepsi_4mat trong 01:45:37 PM Ngày 15 Tháng Sáu, 2012
[-O< giúp em với
hai nguồn sóng mặt nước kết hợp S1, S2 cho một hệ văn giao thoa trên mặt nước. điểm M có vị trí MS1=14cm, MS2=8cm. điểm N có vị trí NS1=7cm, NS2=14cm. giữa M và N có 6 đường cực đại, 6 đường cực tiểu. N là cực đại, M là cực tiểu. bước sóng và pha 2 nguồn
A 2cm, ngược pha
B 2cm, cùng pha
C 1cm, cùng pha
D 1cm, ngược pha [-O<
Tham khảo link: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=9456.msg43877#msg43877


Tiêu đề: Trả lời: sóng cơ học
Gửi bởi: Quang Dương trong 01:59:40 PM Ngày 15 Tháng Sáu, 2012
[-O< giúp em với
hai nguồn sóng mặt nước kết hợp S1, S2 cho một hệ văn giao thoa trên mặt nước. điểm M có vị trí MS1=14cm, MS2=8cm. điểm N có vị trí NS1=7cm, NS2=14cm. giữa M và N có 6 đường cực đại, 6 đường cực tiểu. N là cực đại, M là cực tiểu. bước sóng và pha 2 nguồn
A 2cm, ngược pha
B 2cm, cùng pha
C 1cm, cùng pha
D 1cm, ngược pha [-O<

Trong giao thoa sóng trên đoạn thẳng nối hai nguồn có kết quả tương tự như sóng dừng !

Gọi I là giao điểm của hiperbol cực đại qua N và đoạn S1S2 thì I là một bụng sóng ; J là giao điểm của hiperbol cực tiểu qua M và đoạn S1S2 thì J là một nút sóng ( vẽ hình ). Để giữa I và J có 6 cực đại, 6 cực tiểu thì [tex]IJ = 6,5 \frac{\lambda }{2}[/tex]

Ta có : [tex]JS_{1} - JS_{2} = MS_{1} - MS_{2} = -6[/tex] và [tex]IS_{1} - IS_{2} = NS_{1} - NS_{2} = 7[/tex]

Trừ vế với vế ta suy ra : [tex]IJ = 6,5 cm[/tex]  [tex]\Rightarrow \lambda = 2cm[/tex]

Tại cực đại N ta có : [tex]\frac{NS_{1} - NS_{2}}{\lambda } = 3+\frac{1}{2}[/tex]. Vậy hai nguồn ngược pha