Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: halminton trong 10:18:27 AM Ngày 15 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=10043Tiêu đề: Bài toán quang điện
Gửi bởi: halminton trong 10:18:27 AM Ngày 15 Tháng Sáu, 2012
Mọi người giúp em bài này với, em thậm chí không biết bài này mắc mạch như thế nào luôn, đề nói chung chung sao í
Trong thí nghiệm quang điện ngoài ngta mắc một biến trở // với tế bào qđiện. nguồn điện 1 chiều có sđđ 6V, điện trở trong r= 0,875 ôm, cực dương nguồn nối với catot và cực âm nối với anot TBQD . ánh sáng kích thích có bước sóng 198,6 nm ; công thoát là 2eV.
lấy h= 6,62.10^-34 J.s ; c= 3.10^8 m/s và 1eV= 1,6.10^-19 J. để triệt tiêu dòng quang điện thì biến trở R phải có giá trị bé nhất bằng
A. 4,25 ôm B. 2,125 ôm C. 4,225 ôm D. 2,225 ôm


Tiêu đề: Trả lời: Bài toán quang điện
Gửi bởi: mark_bk99 trong 12:13:17 PM Ngày 15 Tháng Sáu, 2012
Mọi người giúp em bài này với, em thậm chí không biết bài này mắc mạch như thế nào luôn, đề nói chung chung sao í
Trong thí nghiệm quang điện ngoài ngta mắc một biến trở // với tế bào qđiện. nguồn điện 1 chiều có sđđ 6V, điện trở trong r= 0,875 ôm, cực dương nguồn nối với catot và cực âm nối với anot TBQD . ánh sáng kích thích có bước sóng 198,6 nm ; công thoát là 2eV.
lấy h= 6,62.10^-34 J.s ; c= 3.10^8 m/s và 1eV= 1,6.10^-19 J. để triệt tiêu dòng quang điện thì biến trở R phải có giá trị bé nhất bằng
A. 4,25 ôm B. 2,125 ôm C. 4,225 ôm D. 2,225 ôm

Ta có Wd=eUh

 [tex]hc(\frac{1}{\lambda }-\frac{1}{\lambda o})=eUh[/tex]
===>Uh=4,25V
Mạch điện gồm nguồn và điện trở R (lật sách Lý 11 phần bài điện ra xem ...)

Uh=E-I.r=I.R =[tex]\frac{E.R}{r+R}[/tex]=4,25  (shift solve casio nhé )=>R=2,125 ômTiêu đề: Trả lời: Bài toán quang điện
Gửi bởi: halminton trong 02:09:54 PM Ngày 15 Tháng Sáu, 2012
anh ơi cho em hỏi luôn là tại sao dựa vào thuyết sóng ánh sáng ta có thể giải thích được định luật về dòng quang điện bão hòa ạ