Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: lmthong19 trong 09:25:02 AM Ngày 15 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=10039Tiêu đề: Giup em bài tán sắc
Gửi bởi: lmthong19 trong 09:25:02 AM Ngày 15 Tháng Sáu, 2012
bài này của revo em giải không ra. em cảm ơn thầy, cô

Một thấu kính mỏng hội tụ gồm 2 mặt cầu giống nhau, bán kính R, có chiết suất đối với tia đỏ nà nđ = 1,60 đối với tia tím là nt = 1,69. Ghép sát vào thấu kính trên 1 thấu kính phân kỳ, 2 mặt cầu giống nhau, bán kính R. Tiêu điểm của hệ thấy kính đối với tia đỏ và đối với tia tím trùng nhau. Thấu kinh phân kỳ có chiếu suất đối với tia đỏ (n’đ) và tia tím (n’t) liên hệ với nhau bởi:
A. n’t = 2n’đ + 1   B. n’t = n’d + 0,01   C. n’t = 1,5n’đ   D. n’t = n’đ + 0,09


Tiêu đề: Trả lời: Giup em bài tán sắc
Gửi bởi: Xuân Yumi trong 03:35:27 PM Ngày 15 Tháng Sáu, 2012
bài này bạn sd 2 ct sau
công thức thấu kính ghép sát 1/f = 1/f1 + 1/f2
với f là tiêu cự của hệ. f1,f2 là tiêu cự của từng thấu kính
công thức tính tiêu cự của 1 thấu kính hình cầu bán kính R là
1/f= 2(n-1)/R với tk htụ
1/f= -2(n-1)/R với tk ph.kì.

Vjết lần lượt đvới tja đỏ và tia tím. Cho = nhau và ra đ.án D


Tiêu đề: Trả lời: Giup em bài tán sắc
Gửi bởi: anhngoca1 trong 03:48:25 PM Ngày 15 Tháng Sáu, 2012
hiểu thì hiểu nhưng không làm cho nó ra dc yumi à


Tiêu đề: Trả lời: Giup em bài tán sắc
Gửi bởi: Xuân Yumi trong 05:03:58 PM Ngày 15 Tháng Sáu, 2012
hiểu thì hiểu nhưng không làm cho nó ra dc yumi à
em ra D mà