Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: Điền Quang trong 08:57:42 AM Ngày 15 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=10037Tiêu đề: Điện xoay chiều cần giúp
Gửi bởi: Điền Quang trong 08:57:42 AM Ngày 15 Tháng Sáu, 2012
Đăng lại bài cho thành viên mới, do đăng vào 7 topic tiến tới đề thi 2012 nên bị xóa:

Câu 38: Cho mạch điện RLC, tụ điện có điện dung C thay đổi. Điều chỉnh điện dung sao cho điện áp hiệu dụng của tụ đạt giá trị cực đại, khi đó điện áp hiệu dụng trên R là 75 V. Khi điện áp tức thời hai đầu mạch là [tex]75\sqrt{6}[/tex] V thì điện áp tức thời của đoạn mạch RL là [tex]25\sqrt{6}[/tex] V  Điện áp hiệu dụng của đoạn mạch là
A. [tex]75\sqrt{6}[/tex] V B. [tex]75\sqrt{3}[/tex] V   C. 150 V.   D. [tex]150\sqrt{2}[/tex] VTiêu đề: Trả lời: Điện xoay chiều cần giúp
Gửi bởi: laihoaxm trong 10:02:49 AM Ngày 15 Tháng Sáu, 2012
150 đúng không nhi?