Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: ksogi trong 04:56:55 AM Ngày 15 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=10035Tiêu đề: giải thích giúp em về mẫu nguyên tử hidro ??
Gửi bởi: ksogi trong 04:56:55 AM Ngày 15 Tháng Sáu, 2012
Mức năng lượng K là 13.6 eV còn mức năng lượng L, M thì giảm dần .Em không hiều vì sao mức năng lượng ở K  gọi là năng lượng thấp nhất


Tiêu đề: Trả lời: giải thích giúp em về mẫu nguyên tử hidro ??
Gửi bởi: habilis trong 07:12:45 AM Ngày 15 Tháng Sáu, 2012
Mức năng lượng được quy ước là số âm, ở K là -13.6eV, tiến lên mức L,M,... thì giá trị tuyệt đối của năng lượng giảm nhưng vì là số âm nên mức năng lượng ở L,M,... lớn hơn ở K.