Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: papatiemi trong 12:23:41 AM Ngày 15 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=10031Tiêu đề: Các thầy giúp em câu hạt nhân khó với
Gửi bởi: papatiemi trong 12:23:41 AM Ngày 15 Tháng Sáu, 2012
Một chất phóng xạ có chu kỳ bán rã 1 phút. Ban đầu có N hạt nhân. Hiện tại có một hạt nhân bị phân rã. Hạt nhân thứ hai bị phân rã vào thời điểm
A.   N/ln2phút.      B.  1/Nln2 phút.   C.  1/N phút.       D. lnN  phút.


Tiêu đề: Trả lời: Các thầy giúp em câu hạt nhân khó với
Gửi bởi: papatiemi trong 10:32:00 AM Ngày 15 Tháng Sáu, 2012
em nghĩ như thế này đúng ko mọi người?
DeltaN=1=(N-1)e^(-lamda.t)
dùng công thức xấp xỉ ta có 1=(N-1).lamda.t=(N-1).ln2.t-->t=1/(N-1)ln2
N-1 xấp xỉ N
vậy t=1/(N-1)ln2
Mọi người góp ý cho em với.


Tiêu đề: Trả lời: Các thầy giúp em câu hạt nhân khó với
Gửi bởi: ODD trong 10:39:33 AM Ngày 15 Tháng Sáu, 2012
Ta có: [tex]\lambda =\frac{ln2}{T}=ln2[/tex]
Gọi No là số hạt ban đầu của chất đó
*Ta tính thời gian phóng xạ khi còn 2 hạt đến lúc còn 1 hạt:
  2=[tex]No.e^{-\lambda t_2}[/tex]
  1=[tex]No.e^{-\lambda t_1}[/tex]
=>[tex]2e^{-\lambda t_1}=e^{-\lambda t_2}[/tex]=>[tex]\frac{e^{-\lambda t_1}}{e^{-\lambda t_2}}=2=>t_1-t_2=1(min)[/tex]
*Ta tính thời gian phóng xạ khi còn 3 hạt đến khi còn 2 hạt:
  3=[tex]No.e^{-\lambda t_3}[/tex]
  2=[tex]No.e^{-\lambda t_2}[/tex]
=>[tex]2e^{-\lambda t_3}=3e^{-\lambda t_2}[/tex]=>[tex]\frac{e^{-\lambda t_3}}{e^{-\lambda t_2}}=\frac{3}{2} =>t_2-t_3=\frac{ln3}{ln2}-1[/tex](min)

nếu tôi đúng thì bài sai chăng