Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: Pjn0kjr0 trong 11:45:05 PM Ngày 14 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=10027Tiêu đề: giúp tớ câu w thay đổi
Gửi bởi: Pjn0kjr0 trong 11:45:05 PM Ngày 14 Tháng Sáu, 2012
đặt u=Ucăn2.cos(wt) không đổi vào 2 đầu mạch RLC. Khi w=wo thì trong mạch có cộng hưởng. Khi w=w1 thì điện áp hiệu dụng trên L cực đại. Tính giá trị cực đại đó theo U, wo và w1.

cảm ơn mọi ng` nhiều  :)


Tiêu đề: Trả lời: giúp tớ câu w thay đổi
Gửi bởi: laihoaxm trong 09:54:03 AM Ngày 15 Tháng Sáu, 2012
nhớ công thức nhẹ chứng minh dài lắm săp thi rùi có nhét vào đầu nhưng phải xem có đúng không đã nhé
[tex]\frac{U}\sqrt{{1-\left(\frac{1}{\Omega 0.\Omega 1^{2}} \right)^{2}}}[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: giúp tớ câu w thay đổi
Gửi bởi: laihoaxm trong 09:56:29 AM Ngày 15 Tháng Sáu, 2012
căn cả mẫu nhé . gõ thế nào nó lại ra vậy