Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: arsenal2011 trong 10:30:21 PM Ngày 14 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=10024Tiêu đề: Bài sóng cơ cần giúp
Gửi bởi: arsenal2011 trong 10:30:21 PM Ngày 14 Tháng Sáu, 2012
Ở mặt thoáng của một chất lỏng có hai nguồn sóng kết hợp A và B cách nhau [tex]10cm[/tex], dao động theo phương thẳng đứng với phương trình [tex]u_{A}=3cos40\pi t[/tex] và [tex]u_{B}=4cos40\pi t[/tex]  ([tex]u_{A}[/tex] và [tex]u_{B}[/tex] tính bằng mm, t tính bằng s). Biết tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng là [tex]30cm/s[/tex]. Hỏi trên đường Parabol có đỉnh I nằm trên đường trung trực của AB cách O 1 đoạn [tex]10cm[/tex] và đi qua A, B có bao nhiêu điểm dao động với biên độ bằng [tex]5cm[/tex] (O là trung điểm của AB):
A. 13         
B. 14         
C. 26         
D. 28Tiêu đề: Trả lời: Bài sóng cơ cần giúp
Gửi bởi: Quang Dương trong 07:53:29 AM Ngày 15 Tháng Sáu, 2012

Ở mặt thoáng của một chất lỏng có hai nguồn sóng kết hợp A và B cách nhau [tex]10cm[/tex], dao động theo phương thẳng đứng với phương trình [tex]u_{A}=3cos40\pi t[/tex] và [tex]u_{B}=4cos40\pi t[/tex]  ([tex]u_{A}[/tex] và [tex]u_{B}[/tex] tính bằng mm, t tính bằng s). Biết tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng là [tex]30cm/s[/tex]. Hỏi trên đường Parabol có đỉnh I nằm trên đường trung trực của AB cách O 1 đoạn [tex]10cm[/tex] và đi qua A, B có bao nhiêu điểm dao động với biên độ bằng [tex]5cm[/tex] (O là trung điểm của AB):
A. 13         
B. 14         
C. 26         
D. 28

Tại những điểm dao động với biên độ 5cm các sóng thành phần phải vuông pha nên ta có :

[tex]\frac{d_{2} - d_{1}}{\lambda } = \frac{\pi }{2}+k \pi[/tex]

[tex]\Rightarrow -\frac{AB}{\lambda } < k + \frac{1}{4} < \frac{AB}{\lambda }[/tex]

Thay số ta được : [tex]-6,9 < k + \frac{1}{4} < 6,4[/tex]

k nhẩn giá trị nên có 13 điểm cần tìm


Tiêu đề: Trả lời: Bài sóng cơ cần giúp
Gửi bởi: arsenal2011 trong 08:33:39 AM Ngày 15 Tháng Sáu, 2012

Ở mặt thoáng của một chất lỏng có hai nguồn sóng kết hợp A và B cách nhau [tex]10cm[/tex], dao động theo phương thẳng đứng với phương trình [tex]u_{A}=3cos40\pi t[/tex] và [tex]u_{B}=4cos40\pi t[/tex]  ([tex]u_{A}[/tex] và [tex]u_{B}[/tex] tính bằng mm, t tính bằng s). Biết tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng là [tex]30cm/s[/tex]. Hỏi trên đường Parabol có đỉnh I nằm trên đường trung trực của AB cách O 1 đoạn [tex]10cm[/tex] và đi qua A, B có bao nhiêu điểm dao động với biên độ bằng [tex]5cm[/tex] (O là trung điểm của AB):
A. 13         
B. 14         
C. 26         
D. 28

Tại những điểm dao động với biên độ 5cm các sóng thành phần phải vuông pha nên ta có :

[tex]\frac{d_{2} - d_{1}}{\lambda } = \frac{\pi }{2}+k \pi[/tex]

[tex]\Rightarrow -\frac{AB}{\lambda } < k + \frac{1}{4} < \frac{AB}{\lambda }[/tex]

Thay số ta được : [tex]-6,9 < k + \frac{1}{4} < 6,4[/tex]

k nhẩn giá trị nên có 13 điểm cần tìm

Sao lại là [tex]k+\frac{1}{4}[/tex] vậy thầy , em nghĩ là [tex]\frac{k}{2}+\frac{1}{4}[/tex] chứ ạ ,thầy giải thích giúp em với


Tiêu đề: Trả lời: Bài sóng cơ cần giúp
Gửi bởi: Điền Quang trong 11:32:03 AM Ngày 15 Tháng Sáu, 2012


[tex]{\color{blue} -\frac{AB}{\lambda } < k + \frac{1}{4} < \frac{AB}{\lambda }}[/tex]

Thay số ta được : [tex]-6,9 < k + \frac{1}{4} < 6,4[/tex]

k nhẩn giá trị nên có 13 điểm cần tìmSao lại là [tex]k+\frac{1}{4}[/tex] vậy thầy , em nghĩ là [tex]\frac{k}{2}+\frac{1}{4}[/tex] chứ ạ ,thầy giải thích giúp em với


Như vậy là ổn rồi Arsenal. Em xem bài giảng của thầy đạt về giao thoa sóng cơ tại đây (http://360.thuvienvatly.com/bai-viet/phuong-phap-day-hoc/1006-chuyen-de-giao-thoa-song-voi-hai-nguon-lech-pha-nhau-).

Thầy Đạt đã chứng minh rất chi tiết cho nhiều trường hợp.


Tiêu đề: Trả lời: Bài sóng cơ cần giúp
Gửi bởi: THANHDUY106 trong 05:58:14 PM Ngày 26 Tháng Chín, 2012
Ở mặt thoáng của một chất lỏng có hai nguồn sóng kết hợp A và B cách nhau [tex]10cm[/tex], dao động theo phương thẳng đứng với phương trình [tex]u_{A}=3cos40\pi t[/tex] và [tex]u_{B}=4cos40\pi t[/tex]  ([tex]u_{A}[/tex] và [tex]u_{B}[/tex] tính bằng mm, t tính bằng s). Biết tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng là [tex]30cm/s[/tex]. Hỏi trên đường Parabol có đỉnh I nằm trên đường trung trực của AB cách O 1 đoạn [tex]10cm[/tex] và đi qua A, B có bao nhiêu điểm dao động với biên độ bằng [tex]5cm[/tex] (O là trung điểm của AB):
A. 13         
B. 14         
C. 26         
D. 28
em ra kết quả là 26 điểm , với cách giải là :
do 2 sóng thành phần vuông pha nhau nên ta có coc(denta pi)=o suy ra (denta pi)=(2k+1)pi/2
suy ra d1-d2=(2k+1)[tex]\lambda[/tex]/4 ,rồi chặn cận , suy ra k có 26 điểm .em không biết cách giải này đúng hay sai ,xin thầy cô bạn bè giúp đỡ .