Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: thienhavosodoi trong 09:26:48 PM Ngày 14 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=10012Tiêu đề: Bài giao thoa ánh sáng
Gửi bởi: thienhavosodoi trong 09:26:48 PM Ngày 14 Tháng Sáu, 2012
Thực hiện giao thoa ánh sáng với ánh sáng đơn sắc có lamđa 1=0,64micromet,lamđa 2.Trên màn giao thoa giữa hai vân cùng màu với vân trung tâm có 11 vân sáng.Trong đó, số vân của lamđa 1và lamđa 2 lệch nhau 3 vân,bước sóng lamđa 2 là?
A.0,4 micromet
B.0,45 micromet
C.0.72 micromet
D.0.54 micromet
Giúp em với


Tiêu đề: Trả lời: Bài giao thoa ánh sáng
Gửi bởi: hiepsi_4mat trong 09:43:22 PM Ngày 14 Tháng Sáu, 2012
Thực hiện giao thoa ánh sáng với ánh sáng đơn sắc có lamđa 1=0,64micromet,lamđa 2.Trên màn giao thoa giữa hai vân cùng màu với vân trung tâm có 11 vân sáng.Trong đó, số vân của lamđa 1và lamđa 2 lệch nhau 3 vân,bước sóng lamđa 2 là?
A.0,4 micromet
B.0,45 micromet
C.0.72 micromet
D.0.54 micromet
Khi hai vân trùng nhau:[tex]k_{1}\lambda _{1}=k_{2}\lambda _{2}\Rightarrow \lambda _{2}=\frac{k_{1}\lambda _{1}}{k_{2}}(1)[/tex]
Dễ dàng thấy rằng k2 > k1 vì bức xạ thứ 2 nằm trong vùng ánh sáng nhìn thấy.
Vậy ta có:[tex]k_{1}-1+k_{2}-1=11\rightarrow k_{1}+k_{2}=13(2); k_{2}-k_{1}=3(3)[/tex]
Từ (2) và (3) suy ra k1 = 5; k2 = 8 vậy thay vào (1) sẽ được:[tex]\lambda _{2}=\frac{5.0,64}{8}=0,4\mu m[/tex]