Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: Nguyễn Văn Đức trong 09:14:50 PM Ngày 14 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=10010Tiêu đề: Một bài toán về máy biến áp cần giải đáp
Gửi bởi: Nguyễn Văn Đức trong 09:14:50 PM Ngày 14 Tháng Sáu, 2012
Máy biến áp có cuộn sơ cấp có N=1100, U=220V. Cuộn thứ cấp gồm 2 quận dây N1=55 nối với điện trở R1=11, cuộn 2 có N2=110 nối với R2=14, Tính cường độ dòng điện cuộn sơ cấp


Tiêu đề: Trả lời: Một bài toán về máy biến áp cần giải đáp
Gửi bởi: Nguyễn Văn Đức trong 09:20:20 PM Ngày 14 Tháng Sáu, 2012
1 bài nữa tương tự :Một máy biến áp lý tưởng gồm một cuộn sơ cấp và hai cuộn thứ cấp. Cuộn sơ cấp có n1 = 1320 vòng , điện áp U1 = 220V. Cuộn thứ cấp thứ nhất có U2 = 10V, I2 = 0,5A; Cuộn thứ cấp thứ 2có n3 = 25 vòng, I3 = 1,2A. Cường độ dòng điện qua cuộn sơ cấp là :
A. I1 = 0,035A   B. I1 = 0,045A   C. I1 = 0,023A   D. I1 = 0,055A