Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: thienhavosodoi trong 08:47:45 PM Ngày 14 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=10009Tiêu đề: Bài điện xoay chiều khó
Gửi bởi: thienhavosodoi trong 08:47:45 PM Ngày 14 Tháng Sáu, 2012
Đặt một điện áp có U và omega không đổi vào đoạn mạch AB.Giữa AM là biến trở, MN là cuộn dây có r, NB là tụ.Khi R=75 ôm thì công suất mạch cực đại.Khi mắc thêm C' băng bất cứ cách gì dù nối tiếp hay song song thì UNB giảm.Biết tất cả các giá trị r,Zl,Zc,Z nguyên.Giá trị của r và Zc là?.Đáp án 21 và 200.
Giúp em với


Tiêu đề: Trả lời: Bài điện xoay chiều khó
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 08:55:10 PM Ngày 14 Tháng Sáu, 2012
Đặt một điện áp có U và omega không đổi vào đoạn mạch AB.Giữa AM là biến trở, MN là cuộn dây có r, NB là tụ.Khi R=75 ôm thì công suất mạch cực đại.Khi mắc thêm C' băng bất cứ cách gì dù nối tiếp hay song song thì UNB giảm.Biết tất cả các giá trị r,Zl,Zc,Z nguyên.Giá trị của r và Zc là?.Đáp án 21 và 200.
Giúp em với
em xem link : http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=9291 (http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=9291)