Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: thienhavosodoi trong 08:40:38 PM Ngày 14 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=10008Tiêu đề: Bài dao động
Gửi bởi: thienhavosodoi trong 08:40:38 PM Ngày 14 Tháng Sáu, 2012
M,N,P là ba điểm liên tiếp trên một sợi dây mang sóng dừng có biên độ 4 mm dao động tại N ngược pha với dao động tại M.MN=MP/2=1 cm.Cứ sau khoảng thời gian ngắn nhất là 0,04s sợi dây có dạng thẳng.Tốc độ dao động của bụng khi nó qua vị trí cân bằng là:
A.375mm
B.363mm
C.314mm
D.628mm.
Giúp em với


Tiêu đề: Trả lời: Bài dao động
Gửi bởi: thienhavosodoi trong 09:11:11 PM Ngày 14 Tháng Sáu, 2012
Em xin lỗi em đánh nhầm đề


M,N,P là ba điểm liên tiếp trên một sợi dây mang sóng dừng có biên độ 4 mm dao động tại N ngược pha với dao động tại M.MN=NP/2=1 cm.Cứ sau khoảng thời gian ngắn nhất là 0,04s sợi dây có dạng thẳng.Tốc độ dao động của bụng khi nó qua vị trí cân bằng là:
A.375mm
B.363mm
C.314mm
D.628mm.
Giúp em với


Tiêu đề: Trả lời: Bài dao động
Gửi bởi: traugia trong 09:13:53 PM Ngày 14 Tháng Sáu, 2012
M,N,P là ba điểm liên tiếp trên một sợi dây mang sóng dừng có biên độ 4 mm dao động tại N ngược pha với dao động tại M.MN=MP/2=1 cm.Cứ sau khoảng thời gian ngắn nhất là 0,04s sợi dây có dạng thẳng.Tốc độ dao động của bụng khi nó qua vị trí cân bằng là:
A.375mm
B.363mm
C.314mm
D.628mm.
Giúp em với
MN = NP/2 = 1cm
Do 3 điểm M, N và P liên tiếp có biên độ bằng nhau và M, N dao động ngược pha ( M, N ở hai bên 1 nút sóng)
=> [tex]\frac{\lambda }{4} = \frac{MN}{2} + \frac{NP}{2} = 1,5 cm => \lambda =6cm[/tex]
Sau khoảng thời gian ngắn nhất sợi dây có dạng là đoạn thẳng:
         [tex]\frac{T}{2} =0,04 s => T = 0,08s[/tex]
Chọn gốc tọa độ O trùng với nút sóng:
     => Biên độ sóng dừng : a = a0cos([tex]\frac{2\pi x}{\lambda }+\frac{\pi }{2}[/tex])
            Tại N có x = 0,5cm và aN = 4mm
=> Biên độ sóng tại bụng là : 4 = a0cos([tex]\frac{\pi }{6 }+\frac{\pi }{2}[/tex])
   <=> a0 = 8mm
Vậy tốc độ của điểm bụng khi đi qua VTCB là:
             vmax = a0[tex]\omega[/tex] = 200[tex]\pi[/tex] mm/s
Tiêu đề: Trả lời: Bài dao động
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 09:15:01 PM Ngày 14 Tháng Sáu, 2012
M,N,P là ba điểm liên tiếp trên một sợi dây mang sóng dừng có biên độ 4 mm dao động tại N ngược pha với dao động tại M.MN=MP/2=1 cm.Cứ sau khoảng thời gian ngắn nhất là 0,04s sợi dây có dạng thẳng.Tốc độ dao động của bụng khi nó qua vị trí cân bằng là:
A.375mm
B.363mm
C.314mm
D.628mm.
Giúp em với
GT cho 2 dây duỗi thẳng là 0,04 ==> [tex]T/2=0,04 ==> T=0,08[/tex]
TH1 : M,N,P nằm trên 3 bụng sóng liên tiếp
[tex]==> vmax=A.\omega=4.2\pi/T=314,15mm/s[/tex]
Th2 : Dao động tại M ngược pha tại N ==> M thuộc bó 1 thì N,P thuộc bó 2 , gọi I là nút giữa M,N
[tex]==> \lambda/2= 2IN +NP=2cm => \lambda=4[/tex]
[tex]==> MN=1cm ==> d=0,5cm ==> aM=Abung.sin(2\pi.0,5/4)[/tex]
[tex] ==> Abung=4\sqrt{2}[/tex]
[tex]==> vmax=Abung.2\pi/T=444,28mm/s[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Bài dao động
Gửi bởi: thienhavosodoi trong 09:19:04 PM Ngày 14 Tháng Sáu, 2012
Tại sao lại có chỗ này hả traugia
[tex]\frac{\lambda }{4} = \frac{MN}{2} + \frac{NP}{2} = 1,5 cm => \lambda =6cm[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Bài dao động
Gửi bởi: traugia trong 11:54:43 PM Ngày 14 Tháng Sáu, 2012
 à ! Do M và N là hai điểm liên tiếp ngược pha , cùng biên độ => nó đối xứng với nhau qua 1 nút sóng.
      điểm P kế tiếp sau N có cùng biên độ => N và P đối xứng với nhau qua 1 bụng
Mà khoảng cách giữa nút và bụng liên tiếp là [tex]\frac{\lambda }{4}[/tex] nên bằng MN/2 + NP/2


Tiêu đề: Trả lời: Bài dao động
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 08:23:26 AM Ngày 15 Tháng Sáu, 2012
à ! Do M và N là hai điểm liên tiếp ngược pha , cùng biên độ => nó đối xứng với nhau qua 1 nút sóng.
      điểm P kế tiếp sau N có cùng biên độ => N và P đối xứng với nhau qua 1 bụng
Mà khoảng cách giữa nút và bụng liên tiếp là [tex]\frac{\lambda }{4}[/tex] nên bằng MN/2 + NP/2

Giả thiết cho [tex]MN=MP/2 ==> MN=NP=1cm ==> \lambda/4=0,5+0,5=1cm[/tex]