Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: asama_an32 trong 08:36:27 PM Ngày 14 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=10007Tiêu đề: giúp em đề ĐHSP
Gửi bởi: asama_an32 trong 08:36:27 PM Ngày 14 Tháng Sáu, 2012
Một đọan mạch AB gồm 2 đọan mạch nhỏ AM và MB mắc nối tiếp với nhau. Đọan mạch AM gồm điện trở R1 mắc nối tiếp với cuộn thuần cảm có độ tự cảm L. Đọan mạch MB gồm điện trở R2 mắc nối tiếp với tụ điện có điện dung C. Khi đặt vào 2 đầu A,B một điện áp xoay chiều có tần số góc [TEX]\omega[/TEX] thì tổng trở của đọan mạch là Z, tổng trở của đọan mạch AM là Z1, tổng trở của đọan MB là Z2. Nếu [TEX]Z = \sqrt{Z1^{2}+Z2^{2}}[/TEX] thì tần số góc [TEX]\omega[/TEX] bằng

A.[TEX]\frac{1}{2}.[/TEX].[TEX]\sqrt{\frac{R1R2}{LC}}[/TEX]

B. [TEX]\sqrt{\frac{R1R2}{2LC}}[/TEX]

C. [TEX]\sqrt{\frac{2R1R2}{LC}}[/TEX]

D. [TEX]\sqrt{\frac{R1R2}{LC}}[/TEX]


Tiêu đề: Trả lời: giúp em đề ĐHSP
Gửi bởi: Phaothutre trong 09:01:10 PM Ngày 14 Tháng Sáu, 2012
câu này bị sai đề ! không có đáp án đâu bạn ạ


Tiêu đề: Trả lời: giúp em đề ĐHSP
Gửi bởi: linhlung trong 10:36:56 PM Ngày 14 Tháng Sáu, 2012
đây đè sư pạm l1 pai? ko bạn, mk cung ko lm đk câu nay