Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

CÁC KHOA HỌC KHÁC => HÓA HỌC => Tác giả chủ đề:: atlantis trong 06:40:00 PM Ngày 14 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=10002Tiêu đề: Nhờ thầy cô và các bạ giúp đỡ......hihi
Gửi bởi: atlantis trong 06:40:00 PM Ngày 14 Tháng Sáu, 2012
Đốt cháy a mol X là triết của glyxerol với axit đơn chức mạch hở thu được b mol co2 và c mol h2o, biết b-c=4a. Hiddro hóa m gam X cần 6,72 lít h2(dktc) thu được 39g một sản phẩm.. Nếu đun mg X với dung dịch chứa 0,7mol naoh đến phản ứng hoàn toàn , coocanj dung dịch sau phản ứng thu được chất rán khan có khối lượng là ??????


Tiêu đề: Trả lời: Nhờ thầy cô và các bạ giúp đỡ......hihi
Gửi bởi: mark_bk99 trong 08:09:15 PM Ngày 14 Tháng Sáu, 2012
Đốt cháy a mol X là triết của glyxerol với axit đơn chức mạch hở thu được b mol co2 và c mol h2o, biết b-c=4a. Hiddro hóa m gam X cần 6,72 lít h2(dktc) thu được 39g một sản phẩm.. Nếu đun mg X với dung dịch chứa 0,7mol naoh đến phản ứng hoàn toàn , coocanj dung dịch sau phản ứng thu được chất rán khan có khối lượng là ??????
X là trieste của glyxerol và acid đơn chức mạch hở  

Đốt cháy a mol thu được b mol CO2 và c mol H20 ,với b-c=4a --->CTPT của X là CnH2n-806 (n>=6)
-->số liên kết II trong X là 4a:a +1 =5  
Áp dụng đl bảo toàn KL tính được mX=38,4g và  nX=nH2/2=0,15 mol ===>n=12 Vậy X: C12H16O6

X + 3NaOH ----> C3H5(OH)3 + muối

Áp dụng đl bảo toàn khối lượng ta tính được m muối =mX+mNaOH-mglyxerol (với nGlyxerol=nX=0,15)
====>m=52,6g