Thư Viện Vật Lý's Blog

Scholarships – Events for Vietnamese physics community
Downlaod video thí nghiệm

COMPUTATIONAL MATERIALS DESIGN WORKSHOP – Đại học Sài Gòn

“TÍNH TOÁN VÀ THIẾT KẾ VẬT LIỆU CHÂU Á – ASIA
COMPUTATIONAL MATERIALS DESIGN WORKSHOP” (ACMD)

Nhằm cung cấp kiến thức cơ bản về các phương pháp mô phỏng lượng tử khác nhau, cũng như các nghiên cứu hàng đầu trong lĩnh vực thiết kế tính toán vật liệu hiện nay thông qua các bài giảng lí thuyết và các buổi thực hành mô phỏng lượng tử, Trường Đại học Sài Gòn phối hợp với Trường Đại học Khoa học Tự nhiên – Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức lớp học quốc tế “Tính toán và thiết kế vật liệu Châu Á – Asia computational materials design workshop”.

Thời gian học: 03 ngày (từ ngày 09 đết hết ngày 11 tháng 12 năm 2011)

Địa điểm: Trung tâm Học liệu – Trường Đại học Sài Gòn – 273 An Dương Vương, Phường 3, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh

Đối tượng học: - Sinh viên đại học năm cuối ngành Vật lí Trường Đại học Sài Gòn, một số trường Đại học ở TP. Hồ Chí Minh và trường Đại học Khoa học Tự nhiên Hà Nội

- Nghiên cứu sinh, học viên cao học Vật lí và các nghiên cứu viên trẻ quan tâm đến lĩnh vực mô phỏng, tính toán và thiết kế vật liệu

Thời hạn đăng kí: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 06/12/2011

Muốn biết thêm chi tiết, xin xem các file đính kèm.

Final_CMD2011- Poster

CMD2011-Annoucement

 


Comments

Tweet