Thư Viện Vật Lý's Blog

Scholarships – Events for Vietnamese physics community
Arena

Staff position at CEA-Saclay / call for candidates

From: Nguyen Dinh Dang
To: IOP Scientific Activities <activity@iop.vast.ac.vn>
Date: Thu, 27 Oct 2011 11:52:34 +0900
Subject: Staff position at CEA-Saclay / call for candidates

Gửi những ai quan tâm,

The Nuclear Physics Division của Trung tâm Năng lượng Nguyên
tử Pháp tuyển người vào 1 biên chế về vật lý hạt nhân thực nghiệm (cấu trúc hạt nhân).
Xem chi tiết trong thông báo kèm đây.

Nguyễn Đình Đăng


Comments

Tweet