Thư Viện Vật Lý's Blog

Scholarships – Events for Vietnamese physics community
Arena

Colloquium Viện Toán học

Xin gửi các anh thông báo Colloquium tại Viện Toán học, 26/8/2011
Phùng Hồ Hải
——————————————————————————

Sent: Tuesday, August 23, 2011 11:29 AM
Subject: Colloquium 26/8/2011

Colloquium Viện Toán học

Tiêu đề: Các chất lỏng lượng tử và lỗ đen

Người trình bày: GS Đàm Thanh Sơn

Thời gian: 09:30 thứ Sáu, ngày 26/8/2011 (09:15 tiệc trà)

Địa điểm: P301A, Viện Toán học, 18 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội

Kính thư,
Phạm Thị Ngọc


Comments

Tweet