Thư Viện Vật Lý's Blog

Scholarships – Events for Vietnamese physics community
Downlaod video thí nghiệm

Seminar of Center for Quantum and Electronics – IOP

VIỆN VẬT LÝ - INSTITUTE OF PHYSICS

SEMINAR TRUNG TÂM ĐIỆN TỬ HỌC LƯỢNG TỬ
Seminar of Center for Quantum and Electronics.

Tiêu đề/Title: Nghiên cứu tối ưu và mở rộng tính năng của hệ thu ảnh quang học hồng ngoại vàng 8-12 micromet phục vụ cho quan sát đêm

Người trình bày/Speaker: NCS. Pham Quang Minh  

Thời gian/Time: 14:00, Thứ Hai, 23-5-2011

Địa điểm/Venue: Phòng 63 tầng 6 nhà 2H, số 18 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội Kính mời tất cả mọi người quan tâm đến dự!

All those interested are welcome to attend!


Comments

Tweet