Thư Viện Vật Lý's Blog

Scholarships – Events for Vietnamese physics community
Downlaod video thí nghiệm

Thư mời ComNavi- 2011- Hội nghị KH về TT định vị trên biển của Hội Vô tuyến Điện tử Việt Nam

Văn Phòng Hội xin kính chuyển các đồng chí thư mời tham dự Hội nghị của Hội Vô tuyến Điện tử Việt Nam

Download attach file: THƯ MỜI THAM DỰ HỘI NGHỊ THÔNG TIN VÀ ĐỊNH VỊ TRÊN BIỂN

————–

Dr Dư Văn Toán

Viện NC quản lý biển và hải đảo

34A, Ngo 84, Pho Chua Lang, Ha Noi
Vietnam Administration of Seas and Islands (VASI),
Ministry of Natural Resources and Environment (MONRE).
83 Nguyen Chi Thanh Str., Dongda Dist., Hanoi, Vietnam
W:04.3259.5430; 09.1289.3372


Comments

Tweet