Thư Viện Vật Lý's Blog

Scholarships – Events for Vietnamese physics community
Arena

VEF Fellowship Application Forms OPENED!

Dear friends,
Warm greetings and best wishes for a prosperous New Year from all of us at the Vietnam Education Foundation (VEF)!
We are pleased to inform you that we have opened the online application forms for the VEF Fellowship Program, Process B for Cohort 2011 and Process A for Cohort 2012. Please visit our website at www.vef.gov to access these application forms. Here below are the application timelines of the two processes.
  1. Fellowship Program, Cohort 2011, Process B:
  2. Application Timeline
   From 8:00 am, February 10, 2011 to
   8:00 am March 10, 2011 (Vietnam Time)
  1. Fellowship Program, Cohort 2012, Process A:
  2. Application Timeline
   From 8:00 am, February 10, 2011 to
   8:00 am April 10, 2011 (Vietnam Time)
Please help pass this email on to your friends, colleagues or others who may be interested in the VEF Fellowship Program.
Thank you for your continued support to VEF in this past year. Wish you and your family Happiness, Health, Luck and Prosperity in the Year of the Cat.  Chúc Mừng Năm Mới!

Best regards,
The VEF Team
—————————————————————————————————————————

Các bạn thân mến,
Xin được gửi tới các bạn lời chào nồng nhiệt và lời chúc tốt đẹp nhất cho một năm mới thịnh vượng từ Quỹ Giáo dục Việt Nam (VEF)!
Chúng tôi xin vui mừng thông báo về việc hồ sơ đăng ký trực tuyến của Chương trình Học bổng VEF, Quy trình B, năm học 2011 và Quy trình A, năm học 2012 đã được mở. Xin vui lòng ghé thăm trang web của VEF tại địa chỉ www.vef.gov để  truy cập hồ sơ đăng ký trực tuyến của hai quy trình này. Dưới đây là thời hạn nộp hồ sơ của cả hai quy trình.
  1. Chương trình Học bổng, Năm học 2011, Quy trình B:
  2. Thời hạn nộp hồ sơ
   Từ 8:00 sáng, ngày 10 tháng 2 năm 2011
   đến 8:00 sáng ngày 10 tháng 3 năm 2011
   (Theo giờ Việt Nam)
  1. Chương trình Học bổng, Năm học 2012, Quy trình A:
  2. Thời hạn nộp hồ sơ
   Từ 8:00 sáng, ngày 10 tháng 2 năm 2011
   đến 8:00 sáng ngày 10 tháng 4 năm 2011
   (Theo giờ Việt Nam)
Xin hãy chuyển email này đến bạn bè, đồng nghiệp và những ai quan tâm tới Chương trình Học bổng VEF.
Chúng tôi chân thành cảm ơn sự giúp đỡ của các bạn trong năm qua. Một lần nữa, xin được gửi lời chúc Hạnh Phúc, Sức Khỏe, May Mắn và Thịnh Vượng trong năm Tân Mão tới tất cả các bạn và gia đình!

Trân trọng,
Nhóm thực hiện chương trình VEF

veffellows@vef.gov

Comments

Tweet