Thư Viện Vật Lý's Blog

Scholarships – Events for Vietnamese physics community
Tạo bảng điểm online

Lectures of Center of Nuclear Physics: Geant4, Particle Therapy Simulation and Grid Computation (Viet Nam)

BÀI GIẢNG TRUNG TÂM VẬT LÝ HẠT NHÂN
Lectures of Center of Nuclear Physics

Tiêu đề/Title:

Geant4, Particle Therapy Simulation and Grid Computation

Người trình bày/Speaker:

Prof. Takashi Sasaki
(KEK, High Energy Accelerator Research Organization, Japan)

Thời gian/Time:

9h30:00, Thứ Tư, 26-01-2011

Địa điểm/Venue:

Phòng họp tầng 1, Viện Vật lý, 10 Đào Tấn, Ba Đình, Hà Nội.

Kính mời tất cả mọi người quan tâm đến dự!
All interested are welcome to attend!

Phan Viet Cuong
Centre of Nuclear Physics
Institute of Physics
No.10, Daotan, Thu le, Badinh, Hanoi, Vietnam
Mobile: +84 934 36 36 55

Comments

Tweet