Logo Thư Viện Vật Lý
Banner Thư Viện Vật Lý

> > > Các dạng bài tập lực Cu - lông

Các dạng bài tập lực Cu - lông

* Trần Minh Tuyến - 467 lượt tải

Chuyên mục: Tĩnh điện học

Để download tài liệu Các dạng bài tập lực Cu - lông các bạn click vào nút download bên dưới.

Mời bạn truy cập vào kho download tài nguyên với thư viện giáo án điện tử, thư viện đề kiểm tra - trắc nghiệm và nhiều tài nguyên quý giá khác nữa.

Nếu bạn thích tài liệu Các dạng bài tập lực Cu - lông , click nút "Cảm ơn" hoặc "Thích" và chia sẻ cho bạn bè mình.

Hãy Đăng kí để nhận file mới qua email
Download reader Hướng dẫn

 


► Like TVVL trên Facebook nhé!
Hỗ trợ  Upload
Thêm vào bộ sưu tập

Mã nhúng hiện file trên blog của bạn:

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Cùng mục: Tĩnh điện học

HỌC SINH GIỎI. ĐIỆN TÍCH - ĐIỆN TRƯỜNG

HỌC SINH GIỎI. ĐIỆN TÍCH - ĐIỆN TRƯỜNG

27 lượt tải về

Tải lên bởi: Trần Minh Tuyến

Ngày tải lên: 02/01/2021

Đề Khảo sát Chất lượng Chương 1 Vât lý 11 năm 2020 lần 5

Đề Khảo sát Chất lượng Chương 1 Vât lý 11 năm 2020 lần 5

799 lượt tải về

Tải lên bởi: Trần Minh Tuyến

Ngày tải lên: 15/10/2020

Đề Khảo sát Chất lượng Chương 1 Vât lý 11 năm 2020 lần 3

Đề Khảo sát Chất lượng Chương 1 Vât lý 11 năm 2020 lần 3

784 lượt tải về

Tải lên bởi: Trần Minh Tuyến

Ngày tải lên: 05/10/2020

Đề Khảo sát Chất lượng Chương 1 Vât lý 11 năm 2020 lần 2

Đề Khảo sát Chất lượng Chương 1 Vât lý 11 năm 2020 lần 2

486 lượt tải về

Tải lên bởi: Trần Minh Tuyến

Ngày tải lên: 03/10/2020

ĐỀ KSCL CHƯƠNG I. ĐIỆN TÍCH ĐIỆN TRƯỜNG VẬT LÝ 11

ĐỀ KSCL CHƯƠNG I. ĐIỆN TÍCH ĐIỆN TRƯỜNG VẬT LÝ 11

1,771 lượt tải về

Tải lên bởi: Trần Minh Tuyến

Ngày tải lên: 01/10/2020

CHƯƠNG I VẬT LÝ 11

CHƯƠNG I VẬT LÝ 11

1,203 lượt tải về

Tải lên bởi: Trần Minh Tuyến

Ngày tải lên: 24/09/2020

Tương tác tĩnh điện

Tương tác tĩnh điện

107 lượt tải về

Tải lên bởi: Trần Minh Tuyến

Ngày tải lên: 18/09/2020

CHƯƠNG I VẬT LÝ 11

CHƯƠNG I VẬT LÝ 11

433 lượt tải về

Tải lên bởi: Trần Minh Tuyến

Ngày tải lên: 10/09/2020

Cùng chia sẻ bởi: Trần Minh Tuyến

Bài tập Hiệu điện thế - Công lực điện

Bài tập Hiệu điện thế - Công lực điện

359 lượt tải về

Tải lên bởi: Trần Minh Tuyến

Ngày tải lên: 18/09/2020

Các dạng bài tập lực Cu - lông

Các dạng bài tập lực Cu - lông

467 lượt tải về

Tải lên bởi: Trần Minh Tuyến

Ngày tải lên: 14/09/2020

Các dạng bài tập Điện trường - Cường độ điện trường

Các dạng bài tập Điện trường - Cường độ điện trường

778 lượt tải về

Tải lên bởi: Trần Minh Tuyến

Ngày tải lên: 10/09/2020

Bài tập xác định lực Coulomb

Bài tập xác định lực Coulomb

280 lượt tải về

Tải lên bởi: Trần Minh Tuyến

Ngày tải lên: 04/09/2020

3 Đang tải...
Chia sẻ bởi: Trần Minh Tuyến
Ngày cập nhật: 14/09/2020
Tags: Các dạng bài tập lực Cu - lông
Ngày chia sẻ:
Tác giả Trần Minh Tuyến
Phiên bản 1.0
Kích thước: 100.94 Kb
Kiểu file: docx
Hãy đăng kí hoặc đăng nhập để tham gia bình luận

  • Tài liệu Các dạng bài tập lực Cu - lông là file được upload bởi thành viên của Thư Viện Vật Lý như đã trình bày trên. Cộng đồng Thư Viện Vật Lý hết sức cảm ơn tác giả đã chia sẻ tài liệu này.

    Rất mong các bạn đóng góp bằng cách upload file để kho tài liệu của chúng ta thêm phong phú.

Dưới đây là phần văn bản trích từ tài liệu

Chú ý:

- Có thể font chữ sẽ không hiển thị đúng, bạn nên click nút download để tải về máy đọc cho hoàn thiện.

- Download bộ font .VnTimes, VNI-Times đầy đủ nếu máy bạn chưa có đủ font tiếng Việt.

DẠNG 1: CÁC ĐẠI LƯỢNG CƠ BẢN ĐỊNH LUÂT COLOMB

Câu 1: Hai điện tích điểm

;

đặt cách nhau 3cm trong không khí. Tính lực tương tác giữa chúng ? Vẽ hình?

Câu 2: Hai điện tích điểm

đặt tại hai điểm A, B trong không khí với AB = 6cm.

a) Vẽ vecto lực tác dụng lên mỗi điện tích

b) Xác định độ lớn lực tương tác giữa chúng

Câu 3: Hai điện tích điểm

;

đặt cách nhau 20cm trong không khí. Tính lực tương tác giữa chúng ? Vẽ hình?

Câu 4: Hai điện tích điểm

hút nhau bằng lực có độ lớn

khi đặt trong không khí. Khoảng cách giữa chúng là bao nhiêu?

Câu 5: Hai điện tích bằng nhau đặt trong không khí cách nhau 4cm thì lực hút giữa chúng là 10-5N. Để lực hút giữa chúng là 2,5.10-6N thì chúng phải đặt cách nhau một khoảng bao nhiêu ?

Câu 6 Khoảng cách giữa một proton và một electron là r = 5.10-9(cm), coi rằng proton và electron là các điện tích điểm. Lực tương tác giữa chúng là

Câu 7: Hai điện tích điểm

;

đặt cách nhau 3cm trong không khí. Tính lực tương tác giữa chúng:

a) Hai điện tích đặt trong không khí

b) Hai điện tích đặt trong môi trường có = 2

Câu 8: Cho hai điện tích

đặt tại hai điểm A và B cách nhau một khoảng R trong môi trường có = 2 thì thấy lực tương tác giữa chúng là 0,5N. Xác định R?

Câu 9: Hai quả cầu nhỏ được tích điện bằng nhau đặt tại hai điểm A, B cách nhau 4cm trong chân không. Lực hút giữa chúng là 8,1.10-4N. Xác định độ lớn mỗi điện tích?

Câu 10: Hai quả cầu nhỏ được tích điện đặt tại hai điểm A, B cách nhau 10cm trong chân không. Lực hút giữa chúng là 2,88.10-3N. Biết

, tìm q2 ?

Câu 11 :Hai điện tích điểm q1 = 2,5.10-6C và q2 đặt cách nhau 25cm trong chân không thì lực đẩy giữa chúng là 1,44N. Giá trị q2 ?

Câu 12: Hai điện tích bằng nhau, nhưng khác dấu, chúng hút nhau bằng một lực 10-5N. Khi chúng rời xa nhau thêm một khoảng 4mm, lực tương tác giữa chúng bằng 2,5.10-6N. Khoảng cách ban đầu của các điện tích bằng ?

DẠNG 2: LỰC ĐIỆN TỔNG HỢP

Câu 1: Hai điện tích

đặt tại hai điểm A và B cách nhau một khoảng 4cm trong không khí. Tính lực tác dụng lên điện tích

đặt tại trung điểm O của AB ?

Câu 2: Hai điện tích

đặt tại hai điểm A và B cách nhau một khoảng 6cm trong không khí. Tính lực tác dụng lên điện tích

đặt tại C, biết CA = 4 cm, CB = 2cm

Câu 3: Hai điện tích

đặt tại hai điểm A và B cách nhau một khoảng 9 cm trong không khí. Tính lực tác dụng lên điện tích

đặt tại C, biết CA = 12 cm, CB =3cm

Câu 4: Cho các điện tích

,

,

đặt tại 3 điểm A,B và C trong không khí, biết AB = 50cm, BC= 30 cm, CA = 40 cm. Xác định lực tổng hợp lên điện tích q3?

Câu 5: Cho các điện tích

,

,

đặt tại 3 đỉnh tam giác đều ABC trong không khí, độ dài mỗi cạnh là 50cm . Xác định lực tổng hợp lên điện tích q3?

Câu 6: Hai điện tích

đặt tại hai điểm A, B trong không khí. Một điện tích

nằm trên đường trung trực của AB và cách AB một đoạn 4cm. Xác định lực tổng hợp lên

?

Câu 7: Cho các điện tích

,

,

đặt tại 3 điểm A,B và C trong không khí, biết AB = 20cm, BC= 16 cm, CA = 12 cm. Xác định lực tổng hợp lên điện tích q3?

Câu 8: Tại ba đỉnh A, B, C của một tam giác đều cạnh a = 0,15m có ba điện tích q1 = 2μC; q2 = 8μC; q3 = - 8μC. Lực tổng hợp lên điện tích q1?

Câu 9: Hai điện tích

đặt tại 3 điểm A, B, C trong môi trường có = 2. Biết AB = 6cm, BC = 8cm, CA = 10cm, xác định lực tổng hợp tại q1?

DẠNG 3: CÂN BẰNG ĐIỆN TÍCH

Bài 1: Cho hai điện tích

đặt tại A và B cách nhau 90cm trong không khí. Tìm vị trí đặt q3 để q3 cân bằng?

Bài 2: Hai điện tích 

,

đặt tại A và B trong không khí, AB = 6cm. Đặt thêm điện tích

tại C. Xác định vị trí của M để lực điện tổng hợp lên q2 bằng 0?

Bài 3. Hai điện tích 

,

đặt tại A và B trong không khí, AB = 8cm. Một điện tích q3 đặt tại C. Hỏi:

a/ C ở đâu để q3 cân bằng?

b/ Dấu và độ lớn của q3 để q1 và q2 cũng cân bằng?

Bài 4. Hai điện tích 

,

đặt tại A và B trong không khí, AB = 8cm. Một điện tích q0 đặt tại C. Hỏi:

a/ C ở đâu để q0 cân bằng?

b/ Dấu và độ lớn của q0 để q1;q2 cũng cân bằng?

Bài 5: Hai điện tích 

,

đặt tại A và B trong không khí, AB = 12cm. Một điện tích q0 đặt tại C. Hỏi:

a/ C ở đâu để q0 cân bằng?

b/ Dấu và độ lớn của q0 để q1;q2 cũng cân bằng?

Bài 6: Trong không khí hai quả cầu nhỏ cùng khối lượng 0,1 g được treo vào một điểm bằng hai sợi dây nhẹ cách điện có độ dài bằng nhau. Cho hai quả cầu nhiễm điện thì chúng đẩy nhau. Khi hai quả cầu cân bằng, hai dây treo hợp với nhau một góc 300. Lấy g = 10 m/s2. Lực tương tác tĩnh điện giữa hai quả cầu có độ lớn ?

Bài 7: Một quả cầu khối lượng 10g mang điện tích q1 = + 0, 1μC treo vào một sợi chỉ cách điện, ngừời ta đưa quả cầu 2 mang điện tích q2 lại gần thì thấy nó hút quả cầu thứ nhất lệch khỏi vị trí ban đầu một góc 300, khi đó hai quả cầu ở trên cùng một mặt phẳng nằm ngang cách nhau 3cm. Tìm dấu, độ lớn điện tích q2 ?

Bài 8: Người ta treo hai quả cầu nhỏ giống nhau, khối lượng m = 0,1g vào một điểm bằng hai sợi dây có độ dài như nhau l = 10cm (khối lượng không đáng kể). Truyền một điện tích Q cho hai quả cầu thì chúng đẩy nhau cân bằng khi mỗi dây treo hợp với phương thẳng đứng một góc 150, lấy g = 10m/s2. Tính điện tích Q ?

Tin tức vật lý

Lược sử âm thanh
28/02/2021
Sóng âm: 13,7 tỉ năm trước Âm thanh có nguồn gốc từ rất xa xưa, chẳng bao lâu sau Vụ Nổ Lớn tĩnh lặng đến chán ngắt.
Đồng hồ nước Ktesibios
03/01/2021
Khoảng năm 250 tCN. “Đồng hồ nước Ktesibios quan trọng vì nó đã làm thay đổi mãi mãi sự hiểu biết của chúng ta về một
Tic-tac-toe
05/12/2020
Khoảng 1300 tCN   Các nhà khảo cổ có thể truy nguyên nguồn gốc của “trò chơi ba điểm một hàng” đến khoảng năm 1300
Sao neutron to bao nhiêu?
18/09/2020
Các nhà thiên văn vật lí đang kết hợp nhiều phương pháp để làm hé lộ các bí mật của một số vật thể lạ lùng nhất
Giải chi tiết mã đề 219 môn Vật Lý đề thi TN THPT 2020 (đợt 2)
04/09/2020
250 Mốc Son Chói Lọi Trong Lịch Sử Vật Lí (Phần 96)
04/09/2020
Khám phá Hải Vương tinh 1846 John Couch Adams (1819–1892), Urbain Jean Joseph Le Verrier (1811–1877), Johann Gottfried Galle (1812–1910) “Bài
250 Mốc Son Chói Lọi Trong Lịch Sử Vật Lí (Phần 95)
04/09/2020
Các định luật Kirchhoff về mạch điện 1845 Gustav Robert Kirchhoff (1824–1887) Khi vợ của Gustav Kirchhoff, Clara, qua đời, nhà vật
Lực nâng từ tách biệt tế bào sống với tế bào chết
27/08/2020
Một kiểu lực nâng từ có thể tách các tế bào sống với tế bào chết mà không làm thay đổi hay làm hỏng chúng. Quá trình có

Lịch sử vũ trụ học (Phần cuối) Truyền thuyết Bảy Biển Hải Vương tinh (Phần 6)
Extension Thuvienvatly.com cho Chrome

Chúng tôi hiện có hơn 60 nghìn tài liệu để bạn tìm

File mới nhất

* Bộ lắp ráp mạch điện DC
Ngày 28/02/2021
* ĐỀ RÈN LUYỆN QUỐC GIA SỐ 1-2021
Ngày 28/02/2021
* 200 câu trắc nghiệm từ thông có đáp án
Ngày 28/02/2021
* 120 câu tự cảm có đáp án
Ngày 28/02/2021
* 110 câu cảm ứng điện từ (có đáp án)
Ngày 28/02/2021
File mới upload

Bình luận tài nguyên

...

...

Kính chào quí thầy cô và các em HS 2k3! Lâu quá tôi không vào được thư viện do lỗi truy cập.!?... Nay vào được và chia sẻ...

Đề thi thử THPTQG Chuyên Hạ Long Quảng Ninh 2021
User Trần Tuệ Gia 30 - 01

Phiên bản 2021


ABC Trắc Nghiệm Vật Lý
Cầu vồng   |   Đăng nhập Đăng nhậpnew
Đang online (65)