Logo Thư Viện Vật Lý
Banner Thư Viện Vật Lý

> > > Các dạng bài tập lực Cu - lông

Các dạng bài tập lực Cu - lông

* Trần Minh Tuyến - 425 lượt tải

Chuyên mục: Tĩnh điện học

Để download tài liệu Các dạng bài tập lực Cu - lông các bạn click vào nút download bên dưới.

Mời bạn truy cập vào kho download tài nguyên với thư viện giáo án điện tử, thư viện đề kiểm tra - trắc nghiệm và nhiều tài nguyên quý giá khác nữa.

Nếu bạn thích tài liệu Các dạng bài tập lực Cu - lông , click nút "Cảm ơn" hoặc "Thích" và chia sẻ cho bạn bè mình.

Hãy Đăng kí để nhận file mới qua email
Download reader Hướng dẫn

 


► Like TVVL trên Facebook nhé!
Luong tu thu vi
Hỗ trợ  Upload
Thêm vào bộ sưu tập

Mã nhúng hiện file trên blog của bạn:

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook
1 Đang tải...
Chia sẻ bởi: Trần Minh Tuyến
Ngày cập nhật: 14/09/2020
Tags: Các dạng bài tập lực Cu - lông
Ngày chia sẻ:
Tác giả Trần Minh Tuyến
Phiên bản 1.0
Kích thước: 100.94 Kb
Kiểu file: docx
Hãy đăng kí hoặc đăng nhập để tham gia bình luận

  • Tài liệu Các dạng bài tập lực Cu - lông là file được upload bởi thành viên của Thư Viện Vật Lý như đã trình bày trên. Cộng đồng Thư Viện Vật Lý hết sức cảm ơn tác giả đã chia sẻ tài liệu này.

    Rất mong các bạn đóng góp bằng cách upload file để kho tài liệu của chúng ta thêm phong phú.

Dưới đây là phần văn bản trích từ tài liệu

Chú ý:

- Có thể font chữ sẽ không hiển thị đúng, bạn nên click nút download để tải về máy đọc cho hoàn thiện.

- Download bộ font .VnTimes, VNI-Times đầy đủ nếu máy bạn chưa có đủ font tiếng Việt.

DẠNG 1: CÁC ĐẠI LƯỢNG CƠ BẢN ĐỊNH LUÂT COLOMB

Câu 1: Hai điện tích điểm

;

đặt cách nhau 3cm trong không khí. Tính lực tương tác giữa chúng ? Vẽ hình?

Câu 2: Hai điện tích điểm

đặt tại hai điểm A, B trong không khí với AB = 6cm.

a) Vẽ vecto lực tác dụng lên mỗi điện tích

b) Xác định độ lớn lực tương tác giữa chúng

Câu 3: Hai điện tích điểm

;

đặt cách nhau 20cm trong không khí. Tính lực tương tác giữa chúng ? Vẽ hình?

Câu 4: Hai điện tích điểm

hút nhau bằng lực có độ lớn

khi đặt trong không khí. Khoảng cách giữa chúng là bao nhiêu?

Câu 5: Hai điện tích bằng nhau đặt trong không khí cách nhau 4cm thì lực hút giữa chúng là 10-5N. Để lực hút giữa chúng là 2,5.10-6N thì chúng phải đặt cách nhau một khoảng bao nhiêu ?

Câu 6 Khoảng cách giữa một proton và một electron là r = 5.10-9(cm), coi rằng proton và electron là các điện tích điểm. Lực tương tác giữa chúng là

Câu 7: Hai điện tích điểm

;

đặt cách nhau 3cm trong không khí. Tính lực tương tác giữa chúng:

a) Hai điện tích đặt trong không khí

b) Hai điện tích đặt trong môi trường có = 2

Câu 8: Cho hai điện tích

đặt tại hai điểm A và B cách nhau một khoảng R trong môi trường có = 2 thì thấy lực tương tác giữa chúng là 0,5N. Xác định R?

Câu 9: Hai quả cầu nhỏ được tích điện bằng nhau đặt tại hai điểm A, B cách nhau 4cm trong chân không. Lực hút giữa chúng là 8,1.10-4N. Xác định độ lớn mỗi điện tích?

Câu 10: Hai quả cầu nhỏ được tích điện đặt tại hai điểm A, B cách nhau 10cm trong chân không. Lực hút giữa chúng là 2,88.10-3N. Biết

, tìm q2 ?

Câu 11 :Hai điện tích điểm q1 = 2,5.10-6C và q2 đặt cách nhau 25cm trong chân không thì lực đẩy giữa chúng là 1,44N. Giá trị q2 ?

Câu 12: Hai điện tích bằng nhau, nhưng khác dấu, chúng hút nhau bằng một lực 10-5N. Khi chúng rời xa nhau thêm một khoảng 4mm, lực tương tác giữa chúng bằng 2,5.10-6N. Khoảng cách ban đầu của các điện tích bằng ?

DẠNG 2: LỰC ĐIỆN TỔNG HỢP

Câu 1: Hai điện tích

đặt tại hai điểm A và B cách nhau một khoảng 4cm trong không khí. Tính lực tác dụng lên điện tích

đặt tại trung điểm O của AB ?

Câu 2: Hai điện tích

đặt tại hai điểm A và B cách nhau một khoảng 6cm trong không khí. Tính lực tác dụng lên điện tích

đặt tại C, biết CA = 4 cm, CB = 2cm

Câu 3: Hai điện tích

đặt tại hai điểm A và B cách nhau một khoảng 9 cm trong không khí. Tính lực tác dụng lên điện tích

đặt tại C, biết CA = 12 cm, CB =3cm

Câu 4: Cho các điện tích

,

,

đặt tại 3 điểm A,B và C trong không khí, biết AB = 50cm, BC= 30 cm, CA = 40 cm. Xác định lực tổng hợp lên điện tích q3?

Câu 5: Cho các điện tích

,

,

đặt tại 3 đỉnh tam giác đều ABC trong không khí, độ dài mỗi cạnh là 50cm . Xác định lực tổng hợp lên điện tích q3?

Câu 6: Hai điện tích

đặt tại hai điểm A, B trong không khí. Một điện tích

nằm trên đường trung trực của AB và cách AB một đoạn 4cm. Xác định lực tổng hợp lên

?

Câu 7: Cho các điện tích

,

,

đặt tại 3 điểm A,B và C trong không khí, biết AB = 20cm, BC= 16 cm, CA = 12 cm. Xác định lực tổng hợp lên điện tích q3?

Câu 8: Tại ba đỉnh A, B, C của một tam giác đều cạnh a = 0,15m có ba điện tích q1 = 2μC; q2 = 8μC; q3 = - 8μC. Lực tổng hợp lên điện tích q1?

Câu 9: Hai điện tích

đặt tại 3 điểm A, B, C trong môi trường có = 2. Biết AB = 6cm, BC = 8cm, CA = 10cm, xác định lực tổng hợp tại q1?

DẠNG 3: CÂN BẰNG ĐIỆN TÍCH

Bài 1: Cho hai điện tích

đặt tại A và B cách nhau 90cm trong không khí. Tìm vị trí đặt q3 để q3 cân bằng?

Bài 2: Hai điện tích 

,

đặt tại A và B trong không khí, AB = 6cm. Đặt thêm điện tích

tại C. Xác định vị trí của M để lực điện tổng hợp lên q2 bằng 0?

Bài 3. Hai điện tích 

,

đặt tại A và B trong không khí, AB = 8cm. Một điện tích q3 đặt tại C. Hỏi:

a/ C ở đâu để q3 cân bằng?

b/ Dấu và độ lớn của q3 để q1 và q2 cũng cân bằng?

Bài 4. Hai điện tích 

,

đặt tại A và B trong không khí, AB = 8cm. Một điện tích q0 đặt tại C. Hỏi:

a/ C ở đâu để q0 cân bằng?

b/ Dấu và độ lớn của q0 để q1;q2 cũng cân bằng?

Bài 5: Hai điện tích 

,

đặt tại A và B trong không khí, AB = 12cm. Một điện tích q0 đặt tại C. Hỏi:

a/ C ở đâu để q0 cân bằng?

b/ Dấu và độ lớn của q0 để q1;q2 cũng cân bằng?

Bài 6: Trong không khí hai quả cầu nhỏ cùng khối lượng 0,1 g được treo vào một điểm bằng hai sợi dây nhẹ cách điện có độ dài bằng nhau. Cho hai quả cầu nhiễm điện thì chúng đẩy nhau. Khi hai quả cầu cân bằng, hai dây treo hợp với nhau một góc 300. Lấy g = 10 m/s2. Lực tương tác tĩnh điện giữa hai quả cầu có độ lớn ?

Bài 7: Một quả cầu khối lượng 10g mang điện tích q1 = + 0, 1μC treo vào một sợi chỉ cách điện, ngừời ta đưa quả cầu 2 mang điện tích q2 lại gần thì thấy nó hút quả cầu thứ nhất lệch khỏi vị trí ban đầu một góc 300, khi đó hai quả cầu ở trên cùng một mặt phẳng nằm ngang cách nhau 3cm. Tìm dấu, độ lớn điện tích q2 ?

Bài 8: Người ta treo hai quả cầu nhỏ giống nhau, khối lượng m = 0,1g vào một điểm bằng hai sợi dây có độ dài như nhau l = 10cm (khối lượng không đáng kể). Truyền một điện tích Q cho hai quả cầu thì chúng đẩy nhau cân bằng khi mỗi dây treo hợp với phương thẳng đứng một góc 150, lấy g = 10m/s2. Tính điện tích Q ?

Tạo bảng điểm online

Chúng tôi hiện có hơn 60 nghìn tài liệu để bạn tìm

File mới nhất

* Giao Thoa Sóng Cơ
Ngày 28/10/2020
* BỘ ĐỀ LUYỆN THI THPT QG 2021 (TẬP 1_CHƯƠNG 1)_THẦY TIẾN
Ngày 28/10/2020
* BÀI GIẢNG POWERPOINT 12 (SƯU TẦM)
Ngày 28/10/2020
* BÀI GIẢNG POWERPOINT 11 (SƯU TẦM)
Ngày 28/10/2020
* BÀI GIẢNG POWERPOINT 10 (SƯU TẦM)
Ngày 28/10/2020
File mới upload

Ngày này hằng năm

File mới upload

Được tải nhiều nhất tháng trước

File icon Phần mềm công cụ toán học Mathtype 6.9 (có key full)
175,209 lượt tải - 2,561 trong tháng
File icon Full trắc nghiệm Công. Công suất. Động năng (có đáp án)
3,879 lượt tải - 1,736 trong tháng
File icon 94 câu trắc nghiệm - Từ trường - File word có lời giải chi tiết
8,014 lượt tải - 1,714 trong tháng
File icon FILE WORD. CẬP NHẬT CÁC DẠNG TOÁN MỚI NHẤT - Phân Dạng Chi Tiết - SÓNG ĐIỆN TỪ - VẬT LÝ 12. Chuẩn cấu trúc năm 2019
4,877 lượt tải - 1,407 trong tháng
File icon TRẮC NGHIỆM VẬT LÍ 11 (CẢ NĂM - FILE WORD)
5,250 lượt tải - 1,356 trong tháng
File download nhiều

Bình luận tài nguyên

200 Bài tập Sóng cơ Hay và Khó Trong Đề thi thử THPTQG 2020
User Trần Tuệ Gia 28 - 10

200 Bài tập Sóng cơ Hay và Khó Trong Đề thi thử THPTQG 2020
User Trần Tuệ Gia 28 - 10

Phiên bản nhất

Phiên bản mới nhất

Free file word quý thầy cô tải về cho học sinh ôn thi


ABC Trắc Nghiệm Vật Lý
Cầu vồng   |   Đăng nhập Đăng nhậpnew
Đang online (81)