Logo Thư Viện Vật Lý
Banner Thư Viện Vật Lý

> > > ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG VẬT LÝ 12 ĐỀ SỐ 36 (Giải chi tiết)

ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG VẬT LÝ 12 ĐỀ SỐ 36 (Giải chi tiết)

* nguyễn minh châu - 499 lượt tải

Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 12

Để download tài liệu ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG VẬT LÝ 12 ĐỀ SỐ 36 (Giải chi tiết) các bạn click vào nút download bên dưới.

Mời bạn truy cập vào kho download tài nguyên với thư viện giáo án điện tử, thư viện đề kiểm tra - trắc nghiệm và nhiều tài nguyên quý giá khác nữa.

Nếu bạn thích tài liệu ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG VẬT LÝ 12 ĐỀ SỐ 36 (Giải chi tiết) , click nút "Cảm ơn" hoặc "Thích" và chia sẻ cho bạn bè mình.

Hãy Đăng kí để nhận file mới qua email
Download reader Hướng dẫn

 ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG VẬT LÝ 12 ĐỀ SỐ 36 (Giải chi tiết)


► Like TVVL trên Facebook nhé!
Luong tu thu vi
Hỗ trợ  Upload
Thêm vào bộ sưu tập

Mã nhúng hiện file trên blog của bạn:

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook
1 Đang tải...
Chia sẻ bởi: nguyễn minh châu
Ngày cập nhật: 06/12/2019
Tags: VẬT LÝ 12
Ngày chia sẻ:
Tác giả nguyễn minh châu
Phiên bản 1.0
Kích thước: 210.10 Kb
Kiểu file: docx

1 Bình luận

  • Tài liệu ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG VẬT LÝ 12 ĐỀ SỐ 36 (Giải chi tiết) là file được upload bởi thành viên của Thư Viện Vật Lý như đã trình bày trên. Cộng đồng Thư Viện Vật Lý hết sức cảm ơn tác giả đã chia sẻ tài liệu này.

    Rất mong các bạn đóng góp bằng cách upload file để kho tài liệu của chúng ta thêm phong phú.

Dưới đây là phần văn bản trích từ tài liệu

Chú ý:

- Có thể font chữ sẽ không hiển thị đúng, bạn nên click nút download để tải về máy đọc cho hoàn thiện.

- Download bộ font .VnTimes, VNI-Times đầy đủ nếu máy bạn chưa có đủ font tiếng Việt.

ĐỀ SỐ 36

_________________________________

Đề thi gồm: 04 trang

ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG ĐẦU NẰM

NẰM HỌC 2019 − 2020

Bài thi: Khoa học Tự nhiên; Môn: VẬT LÝ

Thời gian làm bài: 50 phút không kể thời gian phát đề

Cho biết: Gia tốc trọng trường g = 10m/s2; độ lớn điện tích nguyên tố e = 1,6.10−19 C; tốc độ ánh sáng trong chân không e = 3.108 m/s; số Avôgadrô NA = 6,022.1023 mol/1; 1 u = 931,5 MeV/c2.

_____________________________________________________________________________________

ĐỀ THI GỒM 40 CÂU (TỪ CÂU 1 ĐẾN CÂU 40) DÀNH CHO TẤT CẢ THÍ SINH

Câu l. Trong quá trình giao thoa sóng bởi hai nguồn kết hợp ngược pha, gọi Δφ là độ lệch pha của hai sóng thành phần tại M,

. Biên độ dao động tổng hợp tại M trong miền giao thoa đạt giá trị nhỏ nhất khi

A. Δφ = 2nπB. Δφ = (2n + 1)π/2.C. Δφ = (2n + 1)π.D. Δφ = (2n + l)π/3.

Câu 2. Hai dao động điều hoà cùng phương có phương trình x1 = cos50πt (cm) và x2 = 3cos(50πt − π) (cm). Biên độ dao động tổng hợp của hai dao động này là

A. 2 cm.B. 3 cm.C. 1 cm.D. 4 cm.

Câu 3. Chu kì dao động cưỡng bức khi xảy ra cộng hưởng

A. phụ thuộc vào biên độ của ngoại lựcB. nhỏ hơn chu kì dao động riêng của hệ.

C. phụ thuộc vào lực cản của môi trường.D. bằng chu kì dao động riêng của hệ.

Câu 4. Điện trường xoáy là điện trường

A. có các đường sức bao quanh các đường cảm ứng từ.B. giữa hai bản tụ điện có điện tích không đổi.

C. của các điện tích đứng yên.D. có các đường sức không khép kín.

Câu 5. Sóng truyền trên một sợi dây có một đầu cố định, một đầu tự do. Muốn có sóng dừng trên dây thì chiều dài của sợi dây phải bằng

A. một số lẻ lần nửa bước sóng.B. một số chẵn lần một phần tư bước sóng

C. một số nguyên lần bước sóng.D. một số lẻ lần một phần tư bước sóng.

Câu 6. Đặt điện áp u = U0cosωt vào hai đầu cuộn cảm thuần có độ tự cảm L. Tại thời điểm điện áp giữa hai đầu cuộn cảm có độ lớn cực đại thì cường độ dòng điện qua cuộn cảm bằng

A.

B.

C.

D. 0

Câu 7. Điện áp giữa hai cực một vôn kế xoay chiều là u = 100

cos100πt (V). Số chỉ của vôn kế này là

A. 70 V.B. 141 V.C. 50 V.D. 100 V.

Câu 8. Tại mặt nước có hai nguồn sóng đồng bộ, dao động theo phương vuông góc với mặt nước. Coi biên độ sóng không đổi trong quá trình truyên sóng. Để sóng tổng hợp triệt tiêu hoàn toàn tại một điểm thì hai nguồn sóng phải có

A. cùng biên độ và hiệu đường đi từ hai nguồn sóng đến điểm khảo sát bằng một số nguyên lần bước sóng.

B. hiệu đường đi từ hai nguồn sóng đến điểm khảo sát bằng một số nguyên lần bước sóng.

C. cùng biên độ và hiệu đường đi từ hai nguồn sóng đến điểm khảo sát bằng một số lẻ lần nửa bước sóng.

D. hiệu đường đi từ hai nguồn sóng đến điểm khảo sát bằng một số lẻ lần nửa bước sóng.

Câu 9. Một cuộn dây có điện trở thuần r, độ tự cảm L. Khi dòng điện xoay chiều cường độ hiệu dụng I và tần số góc co chạy qua cuộn dây thì công suất tiêu thụ trên nó là

A. I2(r + ωL).B. I2r.C. Ir2.D. I(r + ωL).

Câu 10. Chiếu xiên góc lần lượt bốn tia sáng đơn sắc màu cam, màu lam, màu đỏ, màu chàm từ không khí vào nước với cùng một góc tới. So với phương của tia tới, tia khúc xạ bị lệch ít nhất là tia màu

A. cam.B. đỏ.C. chàm.D. lam.

Câu 11. Quang phổ liên tục của ánh sáng do một vật phát ra

A. không phụ thuộc vào nhiệt độ của vật đó.B. phụ thuộc vào bản chất và nhiệt độ của vật đó.

C. chỉ phụ thuộc vào bản chất của vật đó.D. chỉ phụ thuộc vào nhiệt độ của vật đó.

Câu 12. Một chất điểm dao động điều hòa với tần số 4/π Hz và biên độ 2 cm. Vận tốc của chất điểm tại vị trí cân bằng có độ lớn bằng

A. 4 cm/s.B. 8 cm/s.C. 3 cm/s.D. 16 cm/s.

Câu 13. Một sóng dừng trên sợi dây hai đầu cố định. Ở thời điểm t, hình ảnh sợi dây (như hình vẽ), điểm có tọa độ x = 5 cm đang đi xuống thì điểm đang đi lên có tọa độ nào sau đây?

A. 35 cm.B. 25 cm.

C. 15 cm.D. 10 cm.

Câu 14. Dao động duy trì của con lắc đồng hồ có chu kì 2 s. Nếu cho con lắc đồng hồ dao động tự do thì chu kì là

A. 1 s.B. 5 s.C. 2 s.D. 4 s.

Câu 15. Môt mạch dao động điện từ có tần số f = 0,5.106Hz, vận tốc ánh sáng trong chân không c = 3.108m/s. Sóng điện từ do mạch đó phát ra có bước sóng là

A. 600 m.B. 0,6 m.C. 60 m.D. 6 m.

Câu 16. Đăt một điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm một điện trở thuần 90 Ω. mắc nối tiếp với một tụ điện. Biết điện áp ở hai đầu đoạn mạch lệch pha π/6 so với cường độ dòng điện trong đoạn mạch. Dung kháng của tụ điện bằng:

A.

B. 90ΩC. 30ΩD.

Câu 17: Một tụ điện trên tụ có ghi: 400 VAC.50Hz. Nếu mắc tụ vào mạch điện xoay chiều thì điện áp hiệu dụng tối đa chỉ có thể đặt vào hai đầu tụ là

A. 565,6VB. 400VC. 282,8VD. 220V

Câu 18. Trong thí nghiệm Y−âng về giao thoa với ánh sáng đơn sắc. Gọi i là khoảng vân, trên màn quan sát, vân tối gần vân sáng trung tâm nhất cách vân sáng trung tâm một khoảng

A. 2i.B. i/2.C. i/4.D. i.

Câu 19. Một chất điểm dao động điều hòa với biên độ 10 cm và tần số góc 2 rad/s. Tốc độ cực đại của chất điểm là

A. 10 cm/s.B. 40 cm/s.C. 5 cm/s.D. 20 cm/s.

Câu 20. Trong thí nghiệm Y−âng về giao thoa ánh sáng, hai khe được chiếu bằng ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ. Nếu tại điểm M trên màn quan sát có vân tối thì hiệu đường đi của ánh sáng từ hai khe đến điểm M có độ lớn nhỏ nhất bằng

A. λ/4. B. λ.C. λ/2.D. 2λ.

Câu 21. Trong hệ tọa độ vuông góc xOy, một chất điểm chuyên động tròn đều quanh O với tần số 5 Hz. Hình chiếu của chất điểm lên trục Ox dao động điều hòa với tần số góc

A. 31,4 rad/s.B. 15,7 rad/s.C. 5 rad/s.D. 10 rad/s.

Câu 22. Một mạch dao động điện từ lí tưởng gồm tụ điện có điện dung C và cuộn cảm thuần có độ tự cảm xác định. Biết tần số dao động riêng của mạch là f. Để tần số dao động riêng của mạch bằng 2f thì phải thay tụ điện trên bằng một tụ điện có điện dung là:

A. C/4.B. 4CC. C/2.D. 2C

Câu 23. Một chất điểm dao động điều hòa với phương trình x = Acos(ωt + φ), trong đó, A có giá trị dương. Đại lượng A được gọi là

A. biên độ của dao động.B. tần số góc của dao động,

C. tần số của dao động.D. li độ của dao động.

Câu 24. Đặt điện áp xoay chiều u = 220cos(100πt − π/3) (V) vào đoạn mạch AB gồm hộp kín X nối tiếp với tụ điện C. X chỉ chứa một trong ba phần tử hoặc điện trở thuần hoặc cuộn cảm thuần hoặc tụ điện. Biết điện áp hiệu dụng trên hộp kín và trên tụ C đều bằng 55

(V). Hộp kín X là

A. cuộn dây có điện trở thuần.B. tụ điện.

C. điện trở.D. cuộn dây thuần cảm.

Câu 25. Một sóng dừng trên sợi dây hai đầu cố 0,2 định. Ở thời điểm t, hình ảnh sợi dây (như hình vẽ). Biết tốc độ dao động của điểm bụng bằng 3π% tốc độ truyền sóng. Biên độ dao động của điểm bụng là

A. 0,2cmB. 0,9 cm

C. 0,15 cmD. 0,4 cm

Câu 26. Sóng dừng trên một sợi dây có biên độ ở bụng là 5 cm. Điểm M có biên độ 2,5 cm cách điểm bụng gần nó nhất 20 cm. Tìm bước sóng.

A. 120 cm.B. 30 cm.C. 96 cm.D. 72 cm.

Câu 27. Một vật dao động điều hòa có độ lớn vận tốc cực đại là 5π cm/s. Tốc độ trung bình của vật trong một chu kì dao động là

A. 20 cm/s.B. 10 cm/s.C. 0.D. 15 cm/s.

Câu 28. Trong thí nghiệm Y−âng về giao thoa ánh sáng, người ta dùng ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,50 µm, khoảng cách giữa hai khe là 3 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 3 m. Trên màn, khoảng cách giữa hai vân sáng liên tiếp là

A. 0,25 mm.B. 0,45 mm.C. 0,50 mm.D. 0,75 mm.

Câu 29. Một máy biến áp lí tưởng có cuộn sơ cấp gồm 100 vòng dây và cuộn thứ cấp gồm 150 vòng dây. Mắc hai đầu cuộn sơ cấp vào mạng điện xoay chiều có điện áp hiệu dụng 5 V. Nếu ở cuộn sơ cấp có 10 vòng dây bị quấn ngược thì điện áp hiệu dụng ở hai đầu cuộn thứ cấp khi để hở là

A. 7,500 V.B. 9,375 V.C. 8,333 V.D. 7,780 V.

Câu 30. Điện năng được truyền tải từ A đến B bằng hai dây đồng có điện trở tổng cộng là 40 Ω Cường độ hiệu dụng trên đường dây tải điện là 50 A, công suất tiêu hao trên dây tải điện bằng 5% công suất tiêu thụ ở B. Tìm công suất tiêu thụ ờ B.

A. 20 kW.B. 200 kW.C. 2 MW.D. 2000 W.

Câu 31. Đặt điện áp xoay chiều u = 200

cos100πt (V) vào hai đầu đoạn mạch AB mắc nối tiếp gồm biến trở R và tụ điện C. Khi R = R1 hoặc R = R2 thì thấy tổng điện áp hiệu dụng trên R và trên C đều bằng 280 V. Dòng điện tức thời trong hai trường hợp R = R1 và R = R2 lệch pha nhau một góc

A. π/6.B. π/3.C. 0,09π.D. 0,08 π

Câu 32. Dùng một bếp điện để đun sôi một lượng nước. Nếu nối bếp với hiệu điện thế U1 = 120V thì thời gian nước sôi là t1 = 10 phút, nối bếp với hiệu điện thế U2 = 80V thì thời gian nước sôi là t2 = 25 phút. Hỏi nếu nối bếp với hiệu điện thế U3 = 60 V thì nước sôi trong thời gian t3 bằng bao nhiêu? Cho nhiệt lượng hao phí tỷ lệ với thời gian đun nước.

A. 307,7 phút.B. 30,77 phút.C. 52,63 phút.D. 37,07 phút.

Câu 33. Một con lắc lò xo gồm lò xo nhẹ có độ cứng 100 (N/m) quả cầu nhỏ bằng sắt có khối lượng m = 100 (g) có thề dao động không ma sát theo phương ngang Ox trùng với trục của lò xo. Gắn vật m với một nam châm nhỏ có khối lượng Am = 300 (g) để hai vật dính vào nhau cùng dao động điều hòa với biên độ 10 cm. Để Δm luôn gắn với m thì lực hút (theo phương Ox) giữa chúng không nhỏ hơn

A. 2,5 N.B. 4 N.C. 10 N.D. 7,5N

Câu 34. Cho một đoạn mạch xoay chiều gồm điện trở thuần R thay đổi được, cuộn dây thuần cảm L và tụ điện C theo thứ tự mắc nối tiếp với nhau. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 200 V và tần số f thay đổi được. Khi f = 50 Hz thì cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch là 2 A và điện áp hiệu dụng hai đầu RL không thay đổi khi R thay đổi. Điện dung nhỏ nhất của tụ điện là

A. 25/π (µF)B. 50/π (µF).C. 0,1/π (µF).D. 0,2/π (µF).

Câu 35. Hai vật A và B có cùng khối lượng 1 kg và có kích thước nhỏ được nối với nhau bởi sợi dây mảnh nhẹ dài 10 cm, hai vật được treo vào lò xo có độ cứng k = 100 N/m tại nơi có gia tốc trọng trường g = 10 m/s2. Lấy π2 = 10. Khi hệ vật và lò xo đang ở vị trí cân bằng người ta đốt sợi dây nối hai vật và vật B sẽ rơi tự do còn vật A sẽ dao động điều hòa. Lần đầu tiên vật A lên đến vị trí cao nhất thì khoảng cách giữa hai vật bằng bao nhiêu? Biết rằng độ cao đủ lớn.

A. 70 cm.B. 50 cm.C. 80 cm.D. 20 cm.

Câu 36. Một con lắc lò xo dao động điều hòa theo phương trình có dạng hàm cos với biên độ 4 cm với chu kỳ T = 1,5 s và pha ban đầu là 2π/3. Tính từ lúc t = 0 vật có tọa đô x = −2 cm lần thứ 2017 vào thời điểm:

A. 1510,5 s.B. 1512 s.C. 1507,25 s.D. 1506,25 s

Câu 37. Con lắc lò xo gồm một vật nhỏ có khối lượng 250 g và lò xo nhẹ có độ cứng 100 N/m dao động điều hòa dọc theo trục Ox với biên độ 4 cm. Khoảng thời gian ngắn nhất để vận tốc của vật có giá trị từ −40 cm/s đến 40

cm/s là

A. π/40 (s)B. π/120 (s)C. π/20 (s)D. π/60 (s)

Câu 38. Một sóng cơ lan truyền trên một sợi dây đàn hồi rất dài, gọi v1 là tốc độ lớn nhất của phần tử vật chất trên dây, v là tốc độ truyền sóng trên dây, v = v1/π. Hai điểm gần nhất trên cùng một phương truyền sóng cách nhau 2 cm dao động ngược pha với nhau. Biên độ dao động của phần tử vật chất trên dây là

A. 4 cm.B. 3 cm.C. 2 cm.D. 6 cm.

Câu 39. Một tàu ngầm đang lặn xuống theo phương thẳng đứng với tốc độ không đổi v. Để dò đáy biển, máy SONAR trên tàu phát một tín hiệu âm kéo dài trong thời gian to hướng xuống đáy biến. Âm truyền trong nước với tốc độ không đổi u, phản xạ ở đáy biên nằm ngang và trở lại tàu. Biết tàu thu được tín hiệu âm phản xạ trong thời gian t. Giả trị của v được xác định là:

A.

B.

C.

D.

Câu 40. Trong thí nghiệm Y−âng về giao thoa ánh sáng, nguồn sáng chiếu vào khe F phát ra đồng thời hai bức xạ có bước sóng 600 nm (bức xạ A) và λ. Trên màn quan sát, xét về một phía so với vân sáng trung tâm, trong khoảng từ vân sáng bậc 1 đến vân sáng bậc 13 của bức xạ A có 4 vị trí mà vân sáng của hai bức xạ trên trùng nhau. Giá trị của λ gần nhất với giá trị nào sau đây?

A. 440 nm.B. 390 nm.C. 490 nm.D. 590 nm.

Đáp án + Lời giải chi tiết tại Group: NGÂN HÀNG TÀI LIỆU VẬT LÝ

https://www.facebook.com/groups/309952889579206/

Hoặc Website:

http://thukhoadaihoc.vn/

Tạo bảng điểm online

Chúng tôi hiện có hơn 60 nghìn tài liệu để bạn tìm

File mới nhất

* Phương pháp giải bài toán dao động tắt dần - Vật lý 12
Ngày 15/10/2020
* 350 câu trắc nghiệm bài con lắc đơn
Ngày 15/10/2020
* Đề Khảo sát Chất lượng Chương 1 Vât lý 11 năm 2020 lần 5
Ngày 15/10/2020
* CHUYÊN ĐỀ BÀI TẬP VẬT LÍ 11 CƠ BẢN VÀ NÂNG CAO - TẬP 1
Ngày 15/10/2020
* Sóng cơ và Quá trình lan truyền Sóng cơ Lý thuyết và Bài tập
Ngày 15/10/2020
File mới upload

Ngày này hằng năm

* Full Dạng Giải Chi Tiết - ĐỘNG LỰC HỌC CHẤT ĐIỂM - VẬT LÝ 10. Chuẩn cấu trúc năm 2019-2020
Ngày 24/10/2019
* Dòng Điện Trong Các Môi Trường - Full Chi Tiết
Ngày 24/10/2019
* Mạch RLC mắc nối tiếp. Công suất hệ số công suất
Ngày 24/10/2019
* Dòng Điện Trong Các Môi Trường - Full Chi Tiết
Ngày 25/10/2019
* Phân Dạng Chi Tiết - TĨNH HỌC 2019 - VẬT LÝ 10. Chuẩn cấu trúc năm 2019
Ngày 26/10/2018
File mới upload

Được tải nhiều nhất tháng trước

File icon Phần mềm công cụ toán học Mathtype 6.9 (có key full)
175,209 lượt tải - 2,561 trong tháng
File icon Full trắc nghiệm Công. Công suất. Động năng (có đáp án)
3,879 lượt tải - 1,736 trong tháng
File icon 94 câu trắc nghiệm - Từ trường - File word có lời giải chi tiết
8,014 lượt tải - 1,714 trong tháng
File icon FILE WORD. CẬP NHẬT CÁC DẠNG TOÁN MỚI NHẤT - Phân Dạng Chi Tiết - SÓNG ĐIỆN TỪ - VẬT LÝ 12. Chuẩn cấu trúc năm 2019
4,877 lượt tải - 1,407 trong tháng
File icon TRẮC NGHIỆM VẬT LÍ 11 (CẢ NĂM - FILE WORD)
5,250 lượt tải - 1,356 trong tháng
File download nhiều

Bình luận tài nguyên

FILE WORD PHIÊN BẢN MỚI

300 BÀI TẬP DAO ĐỘNG CƠ TRONG ĐỀ THI THỬ THPTQG 2020 (PHẦN 1)
User Trần Tuệ Gia 18 - 10

300 BÀI TẬP CON LẮC LÒ XO TRONG ĐỀ THI THỬ THPTQG 2020 (PHẦN 1)
User Trần Tuệ Gia 18 - 10

Free file word quý thầy cô tải về cho học sinh ôn thi

Free file word quý thầy cô tải về cho học sinh ôn thi


ABC Trắc Nghiệm Vật Lý
Cầu vồng   |   Đăng nhập Đăng nhậpnew
Đang online (72)