Logo Thư Viện Vật Lý
Banner Thư Viện Vật Lý

> > > ĐỒ THỊ ĐIỆN XOAY CHIỀU HAY KHÓ MỚI NHẤT

ĐỒ THỊ ĐIỆN XOAY CHIỀU HAY KHÓ MỚI NHẤT

* HOÀNG SƯ ĐIỂU - 1,586 lượt tải

Chuyên mục: Dòng điện xoay chiều

Để download tài liệu ĐỒ THỊ ĐIỆN XOAY CHIỀU HAY KHÓ MỚI NHẤT các bạn click vào nút download bên dưới.

Mời bạn truy cập vào kho download tài nguyên với thư viện giáo án điện tử, thư viện đề kiểm tra - trắc nghiệm và nhiều tài nguyên quý giá khác nữa.

Nếu bạn thích tài liệu ĐỒ THỊ ĐIỆN XOAY CHIỀU HAY KHÓ MỚI NHẤT , click nút "Cảm ơn" hoặc "Thích" và chia sẻ cho bạn bè mình.

Hãy Đăng kí để nhận file mới qua email
Download reader Hướng dẫn

 


► Like TVVL trên Facebook nhé!
Luong tu thu vi
Hỗ trợ  Upload
Thêm vào bộ sưu tập

Mã nhúng hiện file trên blog của bạn:

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook
3 Đang tải...
Chia sẻ bởi: HOÀNG SƯ ĐIỂU
Ngày cập nhật: 05/11/2019
Tags: ĐỒ THỊ, ĐIỆN XOAY CHIỀU
Ngày chia sẻ:
Tác giả HOÀNG SƯ ĐIỂU
Phiên bản 1.0
Kích thước: 936.80 Kb
Kiểu file: docx

4 Bình luận

  • Tài liệu ĐỒ THỊ ĐIỆN XOAY CHIỀU HAY KHÓ MỚI NHẤT là file được upload bởi thành viên của Thư Viện Vật Lý như đã trình bày trên. Cộng đồng Thư Viện Vật Lý hết sức cảm ơn tác giả đã chia sẻ tài liệu này.

    Rất mong các bạn đóng góp bằng cách upload file để kho tài liệu của chúng ta thêm phong phú.

Dưới đây là phần văn bản trích từ tài liệu

Chú ý:

- Có thể font chữ sẽ không hiển thị đúng, bạn nên click nút download để tải về máy đọc cho hoàn thiện.

- Download bộ font .VnTimes, VNI-Times đầy đủ nếu máy bạn chưa có đủ font tiếng Việt.

TUYỂN TẬP ĐỒ THỊ DAO ĐỘNG ĐIỆN HAY KHÓ (PHẦN 1)

right37465

4

0

0,7

00

4

0

0,7

5429250226060

00

Đặt điện áp xoay chiều u = U0cos(2πft) (U0, f không đổi) vào hai đầu đoạn mạch có R, L, C mắc nối tiếp trong đó R thay đổi được. Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc hệ số công suất theo R. Hệ số công suất của mạch khi

A. 0,71.B. 0,59.

C. 0,87D. 0,5.

4498975368300

u(V)

O

400

200

-400

t(s)

00

u(V)

O

400

200

-400

t(s)

Đặt điện áp xoay chiều u vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần R và tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp. Cho biết đồ thị của điện áp u theo thời gian được biểu diễn như hình vẽ và cường độ dòng điện tức thời chạy trong mạch là

(A) . Giá tri của R và C lần lượt là

A. 503 Ω và 10-33πF. B. 50 Ω và 10-36πF.

C. 50 Ω và 10-33πF. B. 503 Ω và 10-36πF.

453263085725

0

00

0

Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng và tần số không đổi vào hai đầu đoạn mạch AB mắc nối tiếp gồm biến trở R và cuộn cảm thuần L. Gọi

là độ lệch pha của điện áp hai đầu đoạn mạch và cường độ dòng điện trong đoạn mạch. Hình vẽ là đồ thị của công suất mà mạch tiêu thụ theo giá trị của

. Giá trị

gần giá trị nào nhất sau đây?

A. 0,42rad.B. 0,48rad.

C. 0,52rad.D. 0,32rad.

right157480

0

00

0

Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng và tần số không đổi vào hai đầu đoạn mạch AB mắc nối tiếp gồm biến trở R và cuộn cảm thuần L. Gọi

là độ lệch pha của điện áp hai đầu đoạn mạch và cường độ dòng điện trong đoạn mạch. Hình vẽ là đồ thị của công suất mà mạch tiêu thụ theo giá trị của

. Giá trị

gần giá trị nào nhất sau đây?

A. 0,42rad.B. 0,48rad.

C. 0,52rad. D. 0,32rad.

right13081000 (THPTQG 2017). Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng và tần số không đổi vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp theo thứ tự gồm biến trở R, cuộn cảm thuần L và tụ điệnC. Gọi URL là điện áp hiệu dụng ở hai đầu đoạn mạch gồm R và L, UC là điện áp hiệu dụng ở hai đầu tụ điệnC. Hình bên là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của URL và UC theo giá trị của biến trở R. Khi giá trị của R bằng 80 Ω thì điện áp hiệu dụng ở hai đầu biến trở có giá trị là

A. 160 V. B. 140 V. C. 1,60 V.D. 180 V.

4463415158115 (Thi thử Sở Bình Phước lần 02 năm 2018). Đặt một điện áp xoay chiều

(U0 và ω không đổi) vào hai đầu đoạn mạch AB gồm hai đoạn AM và MB ghép nối tiếp. Đoạn AM gồm một cuộn cảm thuần có hệ số tự cảm L ghép nối tiếp với một biến trở R. Đoạn MB chỉ chứa tụ điện có điện dungC. Hình bên là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của điện áp hiệu dụng UR ở hai đầu biến trở (đường (1)) và tổng điện áp hiệu dụng U’= UL +UR + UC ở hai đầu mỗi phần tử L, R, C (đường (2)) theo giá trị của biến trở R. Khi giá trị của biến trở bằng R1 thì độ lệch pha của điện áp tức thời giữa hai đầu đoạn mạch AM so với điện áp tức thời giữa hai đầu đoạn mạch AB gần bằng

A. 0,46 rad.B. 0,78rad.C. 0,5rad.D. 0,52rad.

48482258318500 (Chuyên SP Hà Nội lần 4 năm 2019). Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng và tần số không đổi vào hai đầu đoạn mạch AB mắc nối tiếp theo thứ tự gồm cuộn cảm thuần L, biến trở R và tụ điệnC. Gọi URC là điện áp hiệu dụng ở hai đầu đoạn mạch gồm tụ C và biến trở R, UC là điện áp hiệu dụng ở hai đầu tụ C, UL là điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn cảm thuần L. Hình bên là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của URC, UL và UC theo giá trị của biến trở R. Khi R = 2R0, thì hệ số công suất của đoạn mạch AB xấp xỉ là

A. 0,63.B. 0,85.C. 0,79.D. 0,96.

4807585114300 (Minh Họa của BộGD 2019). Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng và tần số không đổi vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm biến trở R, tụ điện có điện dung C và cuộn cảm thuần có độ tự cảm L thay đổi được. Ứng với mỗi giá trị của R,

khi

L

=

L1

thì trong đoạn mạch có cộng hưởng, khi

L

=

L2

thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn cảm đạt giá trị cực đại. Hình bên là đồ thị biểu diễn

sự phụ thuộc của

∆L

=

L

2

L

1

theo

R

. Giá trị của

C

A. 0,4 µF.B. 0,8 µF.

C. 0,5 µF.D. 0,2 µF.

right889000 (Sở Bắc Ninh 2019). Đặt điện áp xoay chiều có tần số 50 Hz và giá trị hiệu dụng không đổi vào hai đầu mạch AB gồm biến trở R, tụ điện C và cuộn cảm thuần có độ tự cảm L thay đổi được như hình vẽ. Khi L = L1 thì điện áp hiệu dụng ở hai đầu AM không phụ thuộc vào R. Ứng với mỗi giá trị của R, khi L = L2 thì điện áp hiệu dụng ở hai đầu cuộn cảm đạt giá trị cực đại. Hình bên là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của tích L1.L2 theo R. Để công suất tiêu thụ của mạch ứng với mỗi R đạt cực đại thì giá trị của L là

A.

.B.

.

C.

.D.

.

414274013144500 (Sở Bình Phước 2019). Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng và tần số không đổi vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm một điện trở thuần R, tụ điện có điện dung C thay đổi được và cuộn cảm thuần có độ tự cảm L thay đổi được. Ứng với mỗi giá trị của C, khi điều chỉnh L = L1 thì điện áp hiệu dụng hai đầu R đạt giá trị cực đại, khi điều chỉnh L = L2 thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn cảm đạt giá trị cực đại. Hình bên là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của ∆L = L2 – L1 theo C. Giá trị của R là

A. 50Ω. B. 75Ω. C. 100Ω. D. 125Ω.

right139065

O

t(s)

u(V), i(A)

U0

I0

-U0

u

i

00

O

t(s)

u(V), i(A)

U0

I0

-U0

u

i

Đặt vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần R và cuộn cảm thuần có độ tự cảm L một điện áp xoay chiều có giá trị cực đại U0 và tần số góc ω luôn không đổi. Đồ thị của điện áp giữa hai đầu mạch và cường độ dòng điện chạy qua mạch theo thời gian trên một hệ trục như hình vẽ. Tỉ số

nhận giá trị nào dưới đây?

564324576771500

3291840467995

00

2386330467995

00

1654175467995

00

1340485467995

00

A.

.B. 0,5.

C.

.D.

.

41948101400175

R

L,r

M

C

A

N

B

00

R

L,r

M

C

A

N

B

right99577

u (V)

uMB

t

O

00

u (V)

uMB

t

O

(Sở Thanh Hóa 2019). Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi vào hai đầu đoạn mạch AB. Hình bên gồm đoạn mạch AB và đồ thị biểu diễn điện áp uAN và uMB phụ thuộc vào thời gian t. Biết công suất tiêu thụ trên đoạn AM bằng công suất tiêu thụ trên đoạn MN. Giá trị của U gần nhất với giá trị nào sau đây ?

A. 31 V.B. 35 V.

C. 29 V.D. 33 V.

right113665

-50

O

50

100

5

10

t (ms)

100

u (V)

00

-50

O

50

100

5

10

t (ms)

100

u (V)

(Sở Hà Tĩnh 2019). Các đoạn mạch AM, MN, NB lần lượt chứa các phần tử: cuộn cảm thuần, điện trở, tụ điện. Dòng điện xoay chiều chạy qua mạch có tần số ổn định và có giá trị cực đại 1A. Hình vẽ bên là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của điện áp hai đầu đoạn mạch AN và hai đầu đoạn mạch MB theo thời gian t. Giá trị hệ số tự cảm của cuộn dây và điện dung của tụ điện lần lượt là

A. 360 mH; 50 μF.B. 360 mH; 70,7 μF.

C. 255 mH; 50 μF.D. 255 mH; 70,7 μF.

259461010541000Câu 13B. (ĐH 2014). Đặt điện áp xoay chiều ổn định vào hai đầu đoạn mạch AB mắc nối tiếp (hình vẽ). Biết tụ điện có dung kháng ZC, cuộn cảm thuần có cảm kháng ZL và 3ZL = 2ZC. Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc vào thời gian của điện áp giữa hai đầu đoạn mạch AN và điện áp giữa hai đầu đoạn mạch MB như hình vẽ. Điệp áp hiệu dụng giữa hai điểm M và N là -1615440396938500

-1615440325183500

-1653540241998500

-1615440139763500

-161544010223500

A. 173V.B. 86 V.C. 122 V.D. 102 V.

right317500 (Khảo sát tỉnh Quảng Ninh 2017). Cho đoạn mạch AB không phân nhánh gồm đoạn mạch AM chứa cuộn cảm thuần, đoạn mạch MN chứa điện trở thuần và đoạn mạch NB chứa tụ điện. Đặt điện áp u = U0cos(ωt + φ) (trong đó U0, ω, φ xác định) vào hai đầu mạch AB. Khi đó điện áp tức thời hai đầu đoạn mạch AN, MB lần lượt là uAN và uMB được biểu thị ở hình vẽ. Hệ số công suất của đoạn mạch MB là

A. 0,65. B. 0,33. C. 0,74. D. 0,50.

right116527

O

uAM

t(ms)

-100

100

5

uMB

u(V)

00

O

uAM

t(ms)

-100

100

5

uMB

u(V)

Đoạn mạch AB gồm đoạn AM (Chứa tụ điện C nối tiếp với điện trở R) và đoạn MB (chứa cuộn dây không thuần cảm). Đặt vào hai đầu mạch một điện áp xoay chiều ổn định. Đồ thị theo thời gian của uAM và uMB như hình vẽ. Lúc t = 0, dòng điện tức thời cực đại. Biết

. Công suất tiêu thụ của mạch là

A. 20W.B. 100W.

C. 40W.D. 50W.

right21399500 (Chuyên Lương Thế Vinh – Hà Nội năm 2019). Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U vào hai đầu đoạn mạch AB như hình bên gồm hai điện trở có R = 100 Ω giống nhau, hai cuộn thuần cảm giống nhau và tụ điện có điện dungC. Sử dụng một dao động kí số, ta thu được đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc theo thời gian của điện áp giữa hai đầu đoạn mạch AM và MB như hình bên. Giá trị của C là

A.

B.

C.

D.

46031151143000(Chuyên Sư phạm Hà Nội lần 2 năm 2019). Đặt điện áp

vào hai đầu đoạn mạch AB như hình vẽ. Hình bên là sơ đồ mạch điện và một phần đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc theo thời gian của cường độ dòng điện trong mạch khi K đóng (đường nét đứt) và khi K mở (đường nét liền). Điện trở R của mạch có giá trị gần nhất với kết quả nào sau đây?

A. 65

.B. 45

.

C. 95

.D. 125

.

uAN

uMB

(Chuyên SP Hà Nội 2018). Trên đoạn mạch không phân nhánh có bốn điểm theo đúng thứ tự A, M, N,B. Giữa A và M chỉ có điện trờ thuần. Giữa M và N chi có cuộn dây. Giữa N và B chỉ có tụ điện. Đặt vào hai đầu đoạn mạch AB một điện áp xoay chiều có hiệu điện thế hiệu dụng U. Khi đó công suất tiêu thụ trên đoạn AM bằng công suất tiêu thụ trên đoạn MN. Sự phụ thuộc cùa hiệu điện thế tức thời hai đầu AN và MB theo thời gian được cho như trên đồ thị. Giá trị của U xấp xi bằng

A. 21,6VB. 28.8 V.

C. 26,8 V.D. 24.1V.

37090359525

9

21,5

t(10-3s)

-2

u(102V)

uAN

uMB

0

00

9

21,5

t(10-3s)

-2

u(102V)

uAN

uMB

0

Cho đoạn mạch AB gồm đaạn AM chứa cuộn cảm thuần, đoạn MN chứa điện trở thuần R và đoạn NB chứa tụ điện có điện dungC. Đặt vào hai đầu đoạn AB một điện áp

(U và không đổi). Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc điện áp tức theo thời gian của đoạn mạch AN và MB như hình vẽ. Tỉ số

bằng

A.

.B.

.C. 2.D.

.

317436554610

i(A)

t(s)

O

-3

3

1,5

(2)

(1)

00

i(A)

t(s)

O

-3

3

1,5

(2)

(1)

Cho mạch điện xoay chiều RLC mắc nối tiếp gồm điện trở thuần R, cuộn cảm thuần L và tụ điệnC. Đặt vào hai đầu mạch một điện áp xoay chiều

u = 150cos100πt (V) Ban đầu đồ thị cường độ đòng điện là đường số (1) trên hình vẽ. Sau đó nối tắt tụ điện thì đồ thị cường độ đòng điện là đường số (2) trên hình vẽ. Giá trị của R trong mạch là

A.

.B. 25

.C.

.D.

.

right64770

-60

O

30

156

180

(1)

(2)

00

-60

O

30

156

180

(1)

(2)

(Chuyên Hà Tĩnh). Đặt điên áp xoay chiều có tần số 50 Hz vào đoạn mạch AB bao gồm đoạn mạch AM nối tiếp với đoạn mạch MB. Đoạn mạch AM chứa điện trở

nối tiếp với tụ điện có điện dung

, đoạn mạch MB chứa hộp kín X chỉ chứa 2 trong 3 phần tử nối tiếp ( Điện trở thuần R0, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L0, tụ điện có điện dung C0). Hình vẽ là đồ th phụ thuộc vào thời gian của điện áp trên đoạn AM (đường 1) và trên đoạn MB (đường 2). Lấy

. Giá trị của của các phần tử trong hộp X là

A.

.C.

.

D.

.D.

.

35782251460500 (Chuyên Vinh 2018). Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch AB theo thứ tự gồm cuộn dây không thuần cảm, tụ điện, điện trở thuần mắc nối tiếp. Gọi M là điểm nối giữa cuộn dây và tụ điện, N là điểm nối giữa tụ điện và điện trở. Lần lượt mắc hai điểm của các đoạn mạch AB, AM, AN vào dao động ký điện tử ta thu được đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của điện áp theo thời gian như hình vẽ. Biết cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch là I = 3A. Tổng điện trở thuần của mạch điện bằng

A. 503 Ω. B. 100 Ω.

C. 1503 Ω. D. 50 Ω.

400748510477500 (THPTQG 2017). Đặt điện áp

(U và ω khôngđổi) vào hai đầu đoạn mạch AB. Hình bên là sơ đồ mạch điệnvà một phần đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của điện áp uMB giữa hai điểm M, B theo thời gian t khi K mở và khi K đóng. Biết điện trở R=2r. Giá trị của U là

A. 193,2 V.B. 187,1 V.

C. 136,6 V.D. 122,5 V.

44958003429000 (THPTQG 2018). Đặt điện áp xoay chiều u vào hai đầu đoạn mạch có R, L, C mắc nối tiếp thì dòng điện trong đoạn mạch có cường độ i. Hình bên là một phần đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của tích u.i theo thời gian t. Hệ số công suất của đoạn mạch là

A. 0,75B. 0,5

C. 0,67D. 0,8

43910258255000

(THPTQG 2018). Đặt điện áp xoay chiều u vào hai đầu đoạn mạch có R, L, C mắc nối tiếp thì dòng điện trong đoạn mạch có cường độ i. Hình bên là một phần đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của tích u.i theo thời gian t. Hệ số công suất của đoạn mạch là

A. 0,625.B. 0,866.

C. 0,500. D. 0,707.

right7620

0

uC

ucd

00

0

uC

ucd

(THPTQG 2019). Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch gồm tụ điện C và cuộn dây có trở thuần mắc nối tiếp. Hình bên là đồ thị đường cong biểu diễn mối liên hệ của điện áp tức thời giữa hai đầu

cuộn dây (ucd) và điện áp tức thời giữa hai đầu tụ điện C (uC). Độ lệch pha giữa ucd và uC có giá trị là:

A. 2,68 rad.B. 2,09 rad.

C. 2,42 rad.D. 1,83 rad.

4648200127000

(THPTQG 2019). Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở R và cuộn dây có điện trở mắc nối tiếp. Hình bên là đường cong biểu diễn mối liên hệ của điện áp tức thời giữa hai đầu cuộn dây (ucd) và điện áp tức thời giữa hai đầu điện trở R (uR). Độ lệch pha giữa ucd và uR có giá trị là

A. 0,93 rad. B. 1,19 rad

C. 0,72 rad. D. 0,58 rad.

right37084000 Một đoạn mạch X gồm các phần tử R, L, C mắc nối tiếp. Mắc nối tiếp đoạn mạch X với đoạn mạch Y gồm điện trở thuần Ro = 30 Ω và cuộn thuần cảm có độ tự cảm Lo = 0,4 π H. Mắc vào hai đầu đoạn mạch chứa X và Y một điện áp xoay chiều u = Uocosωt thì đồ thị điện áp tức thời (dạng hình sin) của đoạn mạch X đường nét đứt và đoạn mạch Y đường nét liền như trên hình vẽ. Nếu mắc đoạn mạch X với đoạn mạch Z gồm cuộn dây không thuần cảm có

nối tiếp với tụ điện thì hệ số công suất của đoạn mạch Z là 0,5 (biết hộp Z có tính dung kháng). Công suất tiêu thụ của đoạn mạch lúc này gần giá trị nào nhất sau đây?

A. 80 W. B. 100 W. C. 120 W. D. 140 W.

----HẾT---

Các tài liệu đã đăng:

LỚP 12: ĐIỆN XOAY CHIỀU

http://thuvienvatly.com/download/51013

LỚP 11: DÒNG ĐIỆN KHÔNG ĐỔI

http://thuvienvatly.com/download/50930

LỚP 10: ĐỘNG LỰC HỌC CHẤT ĐIỂM

http://thuvienvatly.com/download/50985

Downlaod video thí nghiệm

Chúng tôi hiện có hơn 60 nghìn tài liệu để bạn tìm

File mới nhất

* Fundamentals of Physics 11th edition
Ngày 02/07/2020
* Đề thi thử THPTQG 2020 Theo hướng Tinh giản Bộ giáo dục lần 7
Ngày 01/07/2020
* Đề thi thử THPTQG Chuyên Đại học Vinh 2020 lần 2
Ngày 01/07/2020
* ĐỀ THI THỬ SỐ 2 CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT
Ngày 01/07/2020
* Đề thi thử THPTQG Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Tĩnh 2020
Ngày 01/07/2020
File mới upload

Ngày này hằng năm

* Lời giải ngắn gọn mã đề 202; 208; 210; 216; 218; 224 thi THPT Quốc gia năm 2017
Ngày 11/07/2017
* Giải chi tiết từng câu ĐH 2013 (Đáp án chuẩn theo BGD)
Ngày 05/07/2013
* Giải chi tiết đề thi THPT Quốc gia 2016 môn Vật Lý - Hồ Văn Diên
Ngày 06/07/2016
* Giải chi tiết Vật lí khối A 2013 - Tăng Hải Tuân
Ngày 05/07/2013
* LÍ THUYẾT VÀ BÀI TẬP CƠ BẢN VẬT LÝ 12 TOÀN TẬP
Ngày 07/07/2016
File mới upload

Được tải nhiều nhất tháng trước

File icon Phần mềm công cụ toán học Mathtype 6.9 (có key full)
175,209 lượt tải - 2,561 trong tháng
File icon Full trắc nghiệm Công. Công suất. Động năng (có đáp án)
3,879 lượt tải - 1,736 trong tháng
File icon 94 câu trắc nghiệm - Từ trường - File word có lời giải chi tiết
8,014 lượt tải - 1,714 trong tháng
File icon FILE WORD. CẬP NHẬT CÁC DẠNG TOÁN MỚI NHẤT - Phân Dạng Chi Tiết - SÓNG ĐIỆN TỪ - VẬT LÝ 12. Chuẩn cấu trúc năm 2019
4,877 lượt tải - 1,407 trong tháng
File icon TRẮC NGHIỆM VẬT LÍ 11 (CẢ NĂM - FILE WORD)
5,250 lượt tải - 1,356 trong tháng
File download nhiều

Bình luận tài nguyên

Đề thi thử THPTQG Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Tĩnh 2020
User Trần Tuệ Gia 03 - 07

Đề thi thử THPTQG Lương Thế Vinh Hà Nội 2020 lần 2
User Trần Tuệ Gia 03 - 07

Đề thi thử THPTQG Thanh Chương 1 Nghệ An 2020
User Trần Tuệ Gia 03 - 07

Free file word quý thầy cô tải về cho học sinh ôn thi

Free file word quý thầy cô tải về cho học sinh ôn thi


ABC Trắc Nghiệm Vật Lý
Cầu vồng   |   Đăng nhập Đăng nhậpnew
Đang online (39)