Logo Thư Viện Vật Lý
Banner Thư Viện Vật Lý

> > > SÓNG DỪNG PHÂN DẠNG CHI TIẾT

SÓNG DỪNG PHÂN DẠNG CHI TIẾT

* nguyễn minh châu - 985 lượt tải

Chuyên mục: Sóng cơ - Sóng âm

Để download tài liệu SÓNG DỪNG PHÂN DẠNG CHI TIẾT các bạn click vào nút download bên dưới.

Mời bạn truy cập vào kho download tài nguyên với thư viện giáo án điện tử, thư viện đề kiểm tra - trắc nghiệm và nhiều tài nguyên quý giá khác nữa.

Nếu bạn thích tài liệu SÓNG DỪNG PHÂN DẠNG CHI TIẾT , click nút "Cảm ơn" hoặc "Thích" và chia sẻ cho bạn bè mình.

Hãy Đăng kí để nhận file mới qua email
Download reader Hướng dẫn

SÓNG DỪNG PHÂN DẠNG CHI TIẾT 


► Like TVVL trên Facebook nhé!
Luong tu thu vi
Hỗ trợ  Upload
Thêm vào bộ sưu tập

Mã nhúng hiện file trên blog của bạn:

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook
8 Đang tải...
Chia sẻ bởi: nguyễn minh châu
Ngày cập nhật: 24/09/2019
Tags: SÓNG DỪNG, PHÂN DẠNG, CHI TIẾT
Ngày chia sẻ:
Tác giả nguyễn minh châu
Phiên bản 1.0
Kích thước: 1,729.10 Kb
Kiểu file: docx

9 Bình luận

  • Tài liệu SÓNG DỪNG PHÂN DẠNG CHI TIẾT là file được upload bởi thành viên của Thư Viện Vật Lý như đã trình bày trên. Cộng đồng Thư Viện Vật Lý hết sức cảm ơn tác giả đã chia sẻ tài liệu này.

    Rất mong các bạn đóng góp bằng cách upload file để kho tài liệu của chúng ta thêm phong phú.

Dưới đây là phần văn bản trích từ tài liệu

Chú ý:

- Có thể font chữ sẽ không hiển thị đúng, bạn nên click nút download để tải về máy đọc cho hoàn thiện.

- Download bộ font .VnTimes, VNI-Times đầy đủ nếu máy bạn chưa có đủ font tiếng Việt.

MỤC LỤC

GROUP FACEBOOK:

SÓNG DỪNG1

I. KIẾN THỨC TRỌNG TÂM1

1.1. Sự phản xạ sóng cơ1

1.2. Sóng dừng trên dây1

II. BÀI TẬP1

2.1. DẠNG 1: ĐẾM BỤNG, NÚT TRÊN DÂY CÓ SÓNG DỪNG1

 BÀI TẬP TỰ LUYỆN2

LỜI GIẢI CHI TIẾT BÀI TẬP TỰ LUYỆN8

2.2. DẠNG 2: SỰ DAO ĐỘNG CỦA CÁC ĐIỂM TRÊN DÂY CÓ SÓNG DỪNG22

 BÀI TẬP TỰ LUYỆN22

LỜI GIẢI CHI TIẾT BÀI TẬP TỰ LUYỆN28 TOC \o "1-3" \h \z \u

SÓNG DỪNG

I. KIẾN THỨC TRỌNG TÂM

1.1. Sự phản xạ sóng cơ

Khi sóng cơ truyền đến biên của một môi trường thì tại biên này sóng bị phản xạ. Khi sóng truyền trên dây thì sóng cơ bị phản xạ tại đầu dây.

• Khi đầu dây là đầu cố định thì tại điểm phản xạ, sóng phản xạ ngược pha với sóng tới.

• Khi đầu dây là đầu tự do thì tại điểm phản xạ, sóng phản xạ cùng pha với sóng tới.

1.2. Sóng dừng trên dây

Xét dây PQ: cho đầu P dao động liên tục thì tại một điểm trên dây sẽ nhận sóng tới từ P và sóng phản xạ từ Q và giao thoa với nhau.

Kết quả là trên sợi dây xuất hiện những điểm luôn luôn đứng yên (nút) và những điểm dao động với biên độ lớn nhất (bụng). Sóng truyền trên sợi dây trong trường họp này gọi là sóng dừng.

+ Dễ dàng chứng minh được: hai nút liên tiếp cách nhau

, hai bụng liên tiếp cũng cách nhau

.

• Sóng dừng hai đầu cố định:

Điều kiện xảy ra sóng dừng:

hay

trong đó n là sô bụng sóng.

→ Số nút sóng là (n + 1).

→ Tần số nhỏ nhất tao ra sóng dừng là

; khi đó trên dậy có 1 bụng và 2 nút.

→ Hiệu hai tần số liên tiếp tạo ra sóng dừng

• Sóng dừng môt đầu cố đinh, môt đầu tư do:

Điều kiện:

hay

, trong đó n là số bụng sóng

→ Số bụng sóng và số nút sóng bằng nhau và bằng n.

→ Tần số nhỏ nhất

; khi đó trên dây có 1 bụng và 1 nút.

→ Hiệu hai tần số liên tiếp tạo sóng dừng

Lưu ý: đầu dây gắn vào âm thoa dao động là nút (vì âm thoa dao động bé).

II. BÀI TẬP

2.1. DẠNG 1: ĐẾM BỤNG, NÚT TRÊN DÂY CÓ SÓNG DỪNG

Các ví dụ mẫu

Câu 1. (ĐH-2008): Trong thí nghiệm về sóng dừng, trên một sợi dây đàn hồi dài 1,2 m với hai đầu cố định, người ta quan sát thấy ngoài hai đầu dây cố định còn có hai điểm khác trên dây không dao động. Biết khoảng thời gian giữa hai lần liên tiếp với sợi dây duỗi thẳng là 0,05 s. Tốc độ truyền sóng trên dây là

A. 8 m/s.B. 4 m/s.C. 12 m/s.D. 16m/s.

Hướng dẫn giải

Sóng dừng hai đầu cố định:

(*)

+ Sợi dây duỗi thẳng khi các điểm dao động ở vị trí cân bằng → Khoảng thời gian giữa 2 lần liên tiếp sợi dây duỗi thẳng là

.

+ Kể cả 2 đầu cố định thì trên dây có tổng cộng 4 nút → số bụng là n = 3.

Từ (*) → v = 8 m/s.

Chọn đáp án A

Câu 2. Quan sát một sóng dừng trên sợi dây AB, A gắn vào âm thoa. Khi B để tự do và âm thoa dao động với tần số 22 Hz thi trên dây có 6 nút. Khi B cố định để trên dây vẫn có 6 nút thì tần số âm thoa là? (coi tốc độ truyền sóng trên dây không đổi)

Hướng dẫn giải

A gắn vào âm thoa ta coi là nút sóng.

+ B tự do, ta có sóng dừng 1 đầu cố định (A), 1 đầu tự do (B) → số bụng bằng số nút n = 6 và

+ B cố định, ta có sóng dừng 2 đầu cố định → số bụng là n = 6 - l = 5 và

Từ (*) và (**) → f2 = 20Hz.

Câu 3. Một sợi dây AB đàn hồi dài 75 cm, B gắn cố định, A gắn vào âm thoa. Tăng dần tần sổ âm thoa thì thấy ứng với với hai tần số liên tiếp 150 Hz và 200 Hz thì trên dây có sóng dừng.

a) Tần số nhỏ nhất của âm thoa mà trên dây có sóng dừng là?

b) Tốc độ truyền sóng trên dây là?

c) Khi tần số âm thoa là 300 Hz trên dây có số nút là?

Hướng dẫn

a) Tần số nhỏ nhất để có sóng dừng 2 đầu cố định:

b)

c)

Số nút là 7.

BÀI TẬP TỰ LUYỆN

Câu 1. (CĐ − 2012): Khi nói về sự phản xạ của sóng cơ trên vật cản cố định, phát biểu nào sau đây đúng?

A. Tần số của sóng phản xạ luôn lớn hơn tần số của sóng tới.

B. Sóng phản xạ luôn ngược pha với sóng tới ở điểm phản xạ.

C. Tần số của sóng phản xạ luôn nhỏ hơn tần số của sóng tới.

D. Sóng phản xạ luôn cùng pha với sóng tới ở điểm phản xạ.

Câu 2. Khi nói về sự phản xạ của sóng cơ trên vật cản tự do, phát biểu nào sau đây đúng?

A. Tần số của sóng phản xạ luôn lớn hơn tần số của sóng tới.

B. Sóng phản xạ luôn ngược pha với sóng tới ở điểm phản xạ.

C. Tần số của sóng phản xạ luôn nhỏ hơn tần số của sóng tới.

D. Sóng phản xạ luôn cùng pha với sóng tới ở điểm phản xạ.

Câu 3. Trong quá trình truyền sóng, khi gặp vật cản thì sóng bị phản xạ. Tại điểm phản xạ, sóng tới và sóng phản xạ

A. cùng pha. B. không cùngloại.C. luôn ngược pha. D. cùng tần số.

Câu 4. (QG − 2017): Trên một sợi dây căng ngang đang có sóng dừng. Sóng truyền trên dây có bước sóng là λ. Khoảng cách giữa hai nút sóng liên tiếp là

A.

B. 2λ C.

D. λ

Câu 5. (QG − 2017): Trên một sợi dây căng ngang đang có sóng dừng. Sóng truyền trên dây có bước sóng là λ. Khoảng cách giữa hai bụng sóng liên tiếp là

A.

B. 2λ C.

D. λ

Câu 6. Trên một sợi dây căng ngang đang có sóng dừng. Sóng truyền trên dây có bước sóng là λ. Khoảng cách giữa một nút sóng và một bụng sóng liền kề (khi sợi dây duỗi thẳng) là

A.

B. 2λ C.

D. λ

Câu 7. (CĐ − 2007): Trên một sợi dây có chiều dài ℓ, hai đầu cố định, đang có sóng dừng. Trên dây có một bụng sóng. Biết tốc độ truyền sóng trên dây là v không đổi. Tần số của sóng là

A.

B.

C.

D.

Câu 8. (ĐH − 2007): Trên một sợi dây dài 2 m đang có sóng dừng với tần số 100 Hz, người ta thấy ngoài 2 đầu dây cố định còn có 3 điểm khác luôn đứng yên. Tốc độ truyền sóng trên dây là

A. 60m/s.B. 80m/s.C. 40 m/s.D. 100m/s.

Câu 9. (ĐH − 2009): Trên một sợi dây đàn hồi dài 1,8 m, hai đầu cố định, đang có sóng dừng với 6 bụng sóng. Biết sóng truyền trên dây có tần số 100 Hz. Tốc độ truyền sóng trên dây là

A. 20m/s.B. 600 m/s.C. 60m/s.D. l0m/s.

Câu 10. (ĐH − 2013): Trên một sợi dây đàn hồi dài 1 m, hai đầu cố định, đang có sóng dừng với 5 nút sóng (kể cả hai đầu dây). Bước sóng của sóng truyền trên dây là:

A. 0,5 m.B. 2 m.C. 1 m.D.1,5 m.

Câu 11. (CĐ − 2009): Trên một sợi dây đàn hồi dài 1,2 m, hai đầu cố định, đang có sóng dừng. Biết sóng truyền trên dây có tần số 100 Hz và tốc độ 80 m/s. số bụng sóng trên dây là

A. 3.B. 5.C. 4.D. 2.

Câu 12. (CĐ − 2010): Một sợi dây AB có chiều dài 1 m căng ngang, đầu A cố định, đầu B gắn với một nhánh của âm thoa dao động điều hoà với tần số 20 Hz. Trên dây AB có một sóng dừng ổn định với 4 bụng sóng, B được coi là nút sóng. Tốc độ truyền sóng trên dây là

A. 50m/s.B. 2 cm/s.C. 10m/s.D. 2,5 cm/s.

Câu 13. (ĐH − 2012): Trên một sợi dây đàn hồi dài 100 cm với hai đầu A và B cố định đang có sóng dừng, tần số sóng là 50 Hz. Không kể hai đầu A và B, trên dây có 3 nút sóng. Tốc độ truyền sóng trên dây là

A. 15 m/s.B. 30 m/s.C. 20m/s.D. 25 m/s.

Câu 14. (ĐH − 2010): Một sợi dây AB dài 100 cm căng ngang, đầu B cố định, đầu A gắn với một nhánh của âm thoa dao động điều hòa với tàn số 40 Hz. Trên dây AB có một sóng dừng ổn định, A được coi là nút sóng. Tốc độ truyền sóng trên dây là 20 m/s. Ke cả A và B, trên dây có

A. 3 nút và 2 bụng. B. 7 nút và 6 bụng.C. 9 nút và 8 bụng. D. 5 nút và 4 bụng.

Câu 15. Trên một sợi dây đàn hồi với hai đầu A và B cố định đang có sóng dùng với tần số sóng là 25 Hz. Biết tốc độ truyền sóng trên dây là 1,2 m/s và tổng số bụng sóng và nút sóng trên dây là 27. Chiều dài của dây bằng

A. 0,312 cm.B. 3,12 m.C. 31,2 cm.D. 0,336 m.

Câu 16. Sóng dừng trên dây AB có chiều dài 32 cm với đàu A, B cố định. Tần số dao động của dây là 50 Hz, tốc độ truyền sóng trên dây là 4 m/s. Trên dây có

A. 5 nút; 4 bụng.B. 4 nút; 4 bụng.C. 8 nút; 8 bụng.D. 9 nút; 8 bụng.

Câu 17. Một sợi dây đàn hồi dài 130 cm, có đầu A cố định, đầu B tự do dao động với tần 100 Hz, tốc độ truyền sóng trên dây là 40 m/s. Trên dây có

A. có 6 nút sóng và 6 bụng sóng.B. có 7 nút sóng và 6 bụng sóng,

C. có 7 nút sóng và 7 bụng sóng.D. có 6 nút sóng và 7 bụng sóng.

Câu 18. Sóng dừng trên dây AB có chiều dài 22 cm với đầu B tự do. Tần số dao động của dây là 50 Hz, tốc độ truyền sóng trên dây là 4 m/s. Trên dây có

A. 6 nút và 6 bụng.B. 4 nút và 4 bụng.C. 8 nút và 8 bụng.D. 6 nút và 4 bụng

Câu 19. Một sợi dây dài 2 m với hai đầu cố định, đang có sóng dừng. Sóng truyền trên dây với tốc độ 20 m/s. Biết rằng tần số của sóng truyền trên dây có giá trị ứong khoảng từ 11 Hz đến 19 Hz. Tính cả hai đầu dây, số nút sóng trên dây là

A. 5.B. 3.C. 4.D. 2.

Câu 20. Một sợi dây dài 1,2 m với hai đầu cố định, đang có sóng dừng với tần số 20 Hz. Biết rằng tốc độ sóng truyền trên dây có giá trị trong khoảng từ 10 m/s đến 15 m/s. Tính cả hai đầu dây, số nút sóng trên dây là

A. 5.B. 3.C. 4.D. 2.

Câu 21. (ĐH − 2011): Một sợi dây đàn hồi căng ngang, hai đầu cố định. Trên dây có sóng dừng, tốc độ truyền sóng không đổi. Khi tàn số sóng trên dây là 42 Hz thì trên dây có 4 điểm bụng. Nếu trên dây có 6 điểm bụng thì tần số sóng trên dây là

A. 252 Hz.B. 126HzC. 28 Hz.D. 63 Hz.

Câu 22. Khi có sóng dừng trên sợi dây đàn hồi AB thì thấy trên dây có 7 nút (kể cả 2 đầu A và B) với tần số sóng là 42 Hz. Tốc độ truyền sóng không đổi, muốn trên dây có 5 nút (tính cả 2 đầu A, B) thì tần số sóng có giá trị là

A. 30 Hz.B. 63 Hz.C. 28 Hz.D. 58,8Hz.

Câu 23. Khi có sóng dừng trên sợi dây đàn hồi AB với tần số dao động là 27 Hz thì thấy trên dây có 5 nút (kể cả hai đầu cố định A và B). Tốc độ truyền sóng không đổi, muốn trên dây có sóng dừng và có tất cả 11 nút thì tần số dao động của nguồn là

A. 67,5 Hz.B. 135Hz.C. 10,8 Hz.D. 76,5Hz.

Câu 24. Một sợi dây đàn hồi AB hai đầu cố định được kích thích dao động với tần số 20 Hz thì trên dây có sóng dừng ổn định với 3 nút sóng (không tính hai nút ở A và B). Để trên dây có sóng dừng với 2 bụng sóng thì tần số dao động của sợi dây là

A. 10 Hz.B. 12 Hz.C. 40 Hz.D. 50 Hz.

Câu 25. Quan sát sóng dừng trên sợi dây AB, đầu A dao động điều hòa theo phương vuông góc với sợi dây (coi A là nút). Với đầu B tự do và tần số dao động của đầu A là 22 Hz thì trên dây có 6 nút. Nếu đầu B cố định và coi tốc độ truyền sóng trên dây như cũ, để vẫn có 6 nút thì tần số dao động của đầu A phải bằng

A. 23 Hz.B. 18 Hz.C. 25 Hz.D. 20 Hz.

Câu 26. Sóng dừng trên sợi dây đàn hồi AB hai đầu cố định chiều dài sợi dây là 1 m, nếu tăng tần số thêm 30 Hz thì số nút tăng thêm 5 nút. Tốc độ truyền sóng trên dây không đổi và bằng

A. 6 m/s.B. 24m/s.C. 12m/s.D. 18m/s.

Câu 27. Một sợi dây được căng ngang giữa hai điểm cố định A, B cách nhau 90 cm. Người ta kích thích để có sóng dừng với tần số f. Nếu tăng tần số thêm 3 Hz thì số nút tăng thêm 18. Tốc độ truyền sóng trên dây là

A. 18cm/s.B. 30 cm/s.C. 35 cm/s.D. 27 cm/s.

Câu 28. Một sóng âm có tần số 100 Hz truyền hai lần từ điểm A đến điểm B. Lần thứ nhất tốc độ truyền sóng là 330 m/s, lần thứ hai do nhiệt độ tăng nên tốc độ truyền sóng là 340 m/s. Biết rằng trong hai lần thì số bước sóng giữa hai điểm vẫn là số nguyên nhưng hơn kém nhau một bước sóng. Khoảng cách AB là

A. 3,4 m.B. 112,2 m.C. 225 m.D. 3,3 m.

Câu 29. Một dây đàn chiều dài ℓ, biết tốc độ truyền sóng ngang theo dây đàn bằng v. Tần số của âm cơ bản (tần số nhỏ nhất) do dây đàn phát ra bằng

A.

B.

C.

D.

Câu 30. Một sợi dây dài 2 m, hai đầu cố định. Kích thích để có sóng dừng trên dây. Bước sóng dài nhất trên dây khi có sóng dừng có thể là

A. 1 m.B. 2 m.C. 4 m.D. 0,5 m.

Câu 31. Một sợi dây căng giữa hai điểm cố định cách nhau 75 cm. Người ta tạo sóng dừng trên dây. Hai tần số gần nhau nhất cùng tạo ra sóng dừng trên dây là 150 Hz và 200 Hz. Tốc độ truyền sóng trên dây là

A. 7,5 m/s.B. 300 m/s.C. 225 m/s.D. 75 m/s.

Câu 32. Một sợi dây căng giữa hai điểm cố định. Người ta tạo sóng dừng trên dây. Hai tần số gần nhau nhất cùng tạo ra sóng dừng trên dây là 150 Hz và 200 Hz. Tần số nhỏ nhất tạo ra sóng dừng trên dây đó là

A. 50 Hz.B. 25 Hz.C. 75 Hz.D. 100 Hz.

Câu 33. Sóng dừng trên dây dài một đầu cố định, một đầu tự do. Hai tần số gần nhau nhất cùng tạo ra sóng dừng trên dây là 175 Hz và 225 Hz. Tần số nhỏ nhất tạo ra sóng dùng trên dây đó là

A. 50 Hz.B. 25 Hz.C. 75 Hz.D. 100 Hz.

Câu 34. Sóng truyền trên một sợi dây hai đầu cố định. Khi tần số sóng trên dây là 200 Hz, trên dây hình thành sóng dùng với 10 bụng sóng. Coi tốc độ truyền sóng không thay đổi, hãy chỉ ra tần số nào cho dưới đây cũng tạo ra sóng dùng trên dây này?

A. 90 Hz.B. 70 Hz.C. 60 Hz.D. 110 Hz.

Câu 35. Sóng truyền trên một sợi dây có một đầu cố định, một đầu tự do. Khi tần số sóng trên dây là 190 Hz, trên dây hình thành sóng dùng với 10 bụng sóng. Coi tốc độ truyền sóng không thay đổi, hãy chỉ ra tần số nào cho dưới đây cũng tạo ra sóng dừng trên dây này?

A. 20Hz.B. 40 Hz.C. 50 Hz.D. 100 Hz.

Câu 36. Sóng truyền trên một sợi dây có một đầu cổ định, một đầu tự do. Muốn có sóng dừng trên dây thì chiều dài của sợi dây phải bằng

A. một số lẻ lần nửa bước sóng.B. một số chẵn lần một phần tư bước sóng,

C. một số nguyên lần bước sóng.D. một số lẻ lần một phần tư bước sóng.

Câu 37. Dây căng ngang hai đầu cố định với chiều dài ℓ, trên dây có sóng dừng. Nếu tăng chiều dài của dây lên gấp đôi (hai đầu vẫn cố định) thì dây có 10 bụng sóng, nếu tăng chiều dài thêm 30 cm (hai đầu vẫn cố định) thì trên dây có 8 nút sóng. Biết tần số, tốc độ sóng trên dây không đổi trong quá trình thay đổi chiều dài dây. Chiều dài ban đầu ℓ của dây là

A. 50 cm.B. 75 cm.C. 150 cm.D. 100 cm.

Câu 38. Một sợi dây đàn hồi được căng giữa hai điểm cố định. Người ta tạo ra sóng dừng trên dây với tần số bé nhất là f1. Để lại có sóng dừng, phải tăng tần số tối thiểu đến giá trị f2. Tỉ số

bằng

A. 6.B. 4.C. 2.D. 3.

Câu 39. Một sợi dây đàn hồi được treo thẳng đứng vào một âm thoa (coi là cố định), đầu dưới của dây để tự do. Người ta tạo sóng dừng trên dây với tần số bé nhất của âm thoa dao động là f1. Để có sóng dừng trên dây phải tăng tần số của âm thoa tối thiểu đến giá trị f2. Tỉ số

bằng

A. 1,5.B.2.C. 2,5.D. 3.

Câu 40. Một sợi dây đàn hồi dài 90 cm một đầu gắn với nguồn dao động, một đầu tự do. Khi dây rung với tần số 10 Hz thì trên dây xuất hiện sóng dừng với 5 bụng trên dây. Nếu đầu tự do của đầu dây được giữ cố định và tốc độ truyền sóng trên dây không đổi thì phải thay đổi tần số rung của dây một lượng nhỏ nhất là bao nhiêu để tiếp tục có sóng dừng trên dây

A.

B.

C.

D.

Câu 41. Một sợi dây đàn hồi AB đang có sóng dừng với hai đầu cố định, tần số thay đổi được. Coi tốc độ truyền sóng không đổi. Khi dây rung với tần số f thì trên dây xuất hiện sóng dừng với 3 bụng. Nếu tăng tần số thêm 20 Hz thì trên dây có 6 nút (kể cả 2 đầu cố định). Để trên dây có 6 bụng thì cần tiếp tục tăng tần số thêm

A. 10 Hz.B. 30 Hz.C. 50 Hz.D. 60 Hz.

Câu 42. Sóng dừng trên sợi dây đàn hồi AB (một đầu cố định, một đầu tự do), chiều dài dây là 2 m, tần số đang xảy ra sóng dừng là 50 Hz. Biết tốc độ truyền sóng trên dây nằm trong khoảng 75 m/s đến 85 m/s. Tốc độ truyền sóng là

A. 78 m/s.B. 82 m/s.C. 84 m/s.D. 80 m/s.

Câu 43. Một dây đàn hồi AB dài 2 m căng ngang, B giữ cố định, A gắn vào âm thoa dao động điều hòa theo phương vuông góc với dây với tàn số có thể thay đổi từ 63 Hz đến 79 Hz. Tốc độ truyền sóng ừên dây là 48 m/s. Để trên dây có sóng dừng (coi A cố định) thì giá trị của f là

A. 76 Hz.B. 64 Hz.C. 68 Hz.D. 72 Hz.

Câu 44. Một sợi dây đàn hồi dài 60 cm, tốc độ truyền sóng trên dây 8 m/s, treo lơ lửng trên một cần rung. Cần dao động theo phương ngang với tần số thay đổi từ 40 Hz đến 60 Hz. Trong quá trình thay đổi tần số, có bao nhiêu giá trị tần số có thể tạo sóng dừng trên dây?

A. 3.B. 15.C. 5.D. 7.

Câu 45. Một sợi dây đàn hồi dài 1,2 m được treo lơ lửng lên một cần mng. cần có thể rung theo phương ngang với tần số thay đổi được từ 100 Hz đến 125 Hz. Tốc độ truyền sóng trên dây là 6 m/s. Biết rằng khi có sóng dừng, coi đầu nối với cần rung là nút sóng. Trong quá trình thay đổi tần số rung của cần, có thể tạo ra được bao nhiêu lần sóng dừng trên dây?

A. 10 lần.B. 12 lần.C. 5 lần.D. 4 lần.

Câu 46. (CĐ - 2010): Một sợi dây chiều dài l căng ngang, hai đầu cố định. Trên dây đang có sóng dừng với n bụng sóng, tốc độ truyền sóng trên dây là V. Khoảng thời gian giữa hai lần liên tiếp sợi dây duỗi thẳng là

A.

B.

C.

D.

Câu 47. Sóng dừng trốn dây với tốc độ truyền sóng là 20 cm/s. Biết khoảng thời gian giữa hai lần liên tiếp với sợi dây duỗi thẳng là 0,5 s. Giá trị bước sóng là

A. 20 cm.B. 10 cm.C. 5 cm.D. 15,5 cm.

Câu 48. Trên một sợi dây đàn hồi nằm ngang có sóng dừng với hai đầu cố định, tốc độ truyền sóng trên dây là 10 m/s. Quan sát trên dây thấy ngoài hai đầu dây còn có ba điểm không dao động nữa, ngoài ra khoảng thời gian giữa hai lần sợi dây duỗi thẳng nằm ngang là 0,05 s. Chiều dài của dây là

A. 2 m.B. 2,5 m.C. 1 m.D. 1,25 m.

Câu 49. (ĐH − 2008): Trong thí nghiệm về sóng dừng, trên một sợi dây đàn hồi dài 1,2 m với hai đầu cố định, người ta quan sát thấy ngoài hai đầu dây cố định còn có hai điểm khác trên dây không dao động. Biết khoảng thời gian giữa hai lần liên tiếp với sợi dây duỗi thẳng là 0,05 s. Tốc độ truyền sóng trên dây là

A. 8 m/s.B. 4m/s.C. 12 m/s.D. 16m/s.

Câu 50. (QG − 2018): Một sợi dây đàn hồi dài 1,2 m có hai đầu cố định. Trên dây đang có sóng dừng. Không kể hai đầu dây, trên dây còn quan sát được hai điểm mà phần tử dây tại đó đứng yên. Biết sóng truyền trên dây với tốc độ 8 m/s. Khoảng thời gian giữa hai lần liên tiếp sợi dây duỗi thẳng là

A. 0,075 s.B. 0,05 s.C. 0,025 s.D. 0,10 s.

Câu 51. (QG − 2017): Một sợi dây đàn hồi dài 90 cm có một đầu cố định và một đầu tự do đang có sóng dừng. Kể cả đầu dây cố định, trên dây có 8 nút. Biết rằng khoảng thời gian giữa 6 lần liên tiếp sợi dây duỗi thẳng là 0,25 s. Tổc độ truyền sóng trên dây là

A. 2,4 m/s.B. 1,2 m/s.C. 2,6 m/s.D. 2,9 m/s.

Câu 52. Trong thí nghiệm về sóng dừng, trên một sợi dây đàn hồi dài 90 cm với hai đầu cố định, tốc độ tmyền sóng trên dây là 15 m/s. Biết khoảng thời gian giữa hai lần liên tiếp với sợi dây duỗi thẳng là 0,02 s. Kể cả hai đầu dây, trên dây có

A. 7 nút và 6 bụng. B. 5 nút và 4 bụng. C. 4 nút và 3 bụng. D. 6 nút và 5 bụng.

Câu 53. Một dây đàn hồi căng ngang, hai đầu cố đinh. Thấy hai tần số tạo ra sóng dừng trên dây là 2964 Hz và 4940 Hz. Biết tần số nhỏ nhất tạo ra sóng dừng nằm trong khoảng từ 380 Hz đến 720 Hz. Với tần số nằm trong khoảng từ 8 kHz đến 11 kHz, có bao nhiêu tần số tạo ra sóng dừng?

A. 6.B. 7.C. 8.D. 5.

Câu 54. Một dây đàn hồi căng ngang, một đầu cố định, một đầu tự do. Thấy hai tần số tạo ra sóng dừng trên dây là 2964 Hz và 4940 Hz. Biết tần số nhỏ nhất tạo ra sóng dừng nằm trong khoảng từ 216 Hz đến 524 Hz. Với tần số nằm trong khoảng từ 8 kHz đến 11 kHz, có bao nhiêu tần số tạo ra sóng dừng?

A 6.B. 7.C. 8.D. 5.

Câu 55. Một ống dụng đứng có chứa nước. Tại mặt ống có đặt một âm thoa nằm ngang, âm thoa dao động với tần số 500 Hz. Tốc độ tmyền âm trong không khí là 340 m/s. Khi mực nước thích hợp, cột không khí trong ống có sóng dừng với bụng tại miệng ống và nút tại mặt nước, lúc đó nghe thấy âm to cực đại tại miệng ống. Khi chiều cao cột không khí trong ống thay đối trong khoảng từ 50 cm tới 70 cm, thấy có một vị trí mà nghe thấy âm to cực đại, vị trí đó cột không khí cao

A. 51 cm.B. 55cm.C. 60cm.D. 68cm.

Câu 56. âm thoa có tần số dao động riêng 850 Hz được đặt sát miệng một ống nghiệm hình trụ đáy kín đặt thẳng đứng cao 80 cm. Đổ dần nước vào ống nghiệm thấy có n vị trí âm được khuếch đại lên mạnh nhất, trong đó có vị trí mà mực nước cao 30 cm. Biết tốc độ truyền âm trong không khí có giá trị nằm trong khoảng từ 300 m/s đến 350 m/s. Giá trị n là?

A. 1.B. 2.C. 3.D. 4 

Câu 57. Một âm thoa phát âm có tần số không đổi được đặt sát miệng một ống nghiệm hình trụ đáy kín. Đe thay đổi chiều cao cột không khí trong ống, ta rót nước từ từ vào trong ống, thấy rằng cứ đổ thêm lượng nước có chiều cao 25 cm ta lại nghe âm phát to nhất. Biết tốc độ truyền âm trong không khí là 340 m/s. Tần số của âm thoa là

A. 850 Hz.B. 680 Hz.C. 510 Hz.D. 340 Hz.

Câu 58. Một âm thoa T đặt ừên miệng một ống thủy tinh hình trụ chứa nước có chia độ, gần đáy ống có vòi tháo nước để hạ thấp dần mực nước. Người ta nhận thấy có hai vị trí liên tiếp của cột không khí AB là 39 cm và 65 cm thì âm thanh do âm thoa phát ra nghe rõ nhất. Cho biết tốc độ âm trong không khí là 330 m/s. Tần số của âm thoa là

A. 635 Hz.B. 327 Hz.C. 1269 Hz.D. 164 Hz.

Câu 59. Một âm thoa có tần số dao động riêng là 900 Hz đặt sát miệng một một ống thí nghiệm hình trụ cao 1,2 m. Đổ dần nước vào ống nghiệm đến độ cao 20 cm (so với đáy) thì thấy âm được khuếch đại rất mạnh. Biết tốc độ truyền âm trong không khí nhỏ hon 500 m/s. Tốc độ truyền âm trong không khí là

A. 350 m/s.B. 300 m/s.C. 340 m/s.D. 400 m/s.

Câu 60. Dây AB dài 40 cm căng ngang, 2 đầu cố định, khi có sóng dừng thì tại M là bụng thứ 4 (kể từ B), biết BM =14 cm. số bụng sóng trên dâyAB là

A. 9.B. 10.C. 11.D. 12.

Câu 61. Dây AB dài 30 cm căng ngang, 2 đầu cố định, khi có sóng dừng thì tại N cách B khoảng 9 cm là nút thứ 3 (đếm từ đàu B và không kể B). số nút trên dây AB (tính cả A và B) là

A. 9.B. 10.C. 11.D. 12.

Câu 62. Một sợi dây AB treo lơ lửng, đầu A gắn vào một nhánh của âm thoa có tần số f. Sóng dừng trên dây, người ta thấy khoảng cách từ B đến nút thứ 3 (kể từ B) là 5 cm. Bước sóng có giá trị là

A. 4 cm.B. 5 cm.C. 8 cm.D. 10cm.

Câu 63. Một sợi dây sắt, mảnh, dài 120 cm căng ngang, có hai đầu cố định. Ở phía trên, gần sợi dây có một nam châm điện được nuôi bằng nguồn điện xoay chiều có tần số 50 Hz. Trên dây xuất hiện sóng dừng với 2 bụng sóng. Tốc độ truyền sóng trên dây là

A. 120 m/s.B. 60m/s.C. 180 m/s.D. 240 m/s.

Câu 64. Tốc độ truyền sóng trên sợi dây đàn hồi tỉ lệ với lực căng dây theo biểu thức v =

với m là khối lượng trên mỗi đơn vị độ dài của dây. Người ta thực hiện thí nghiệm sóng dừng trên dây với hai đầu cố định ở tần số f = 60 Hz, lực căng dây F thì quan sát được sóng dừng. Khi tăng hoặc giảm lực căng dây một lượng

, người ta thấy muốn có được hiện tượng sóng dừng với số bụng sóng như ban đầu thì tần số trên dây tương ứng phải là f1 và f2. Giá trị của (f1 − f2) là?

A. 120 Hz.B. 31 Hz.C. 116 Hz.D. 30 Hz.

Câu 65. Trong giờ thực hành hiện tượng sóng dừng trên dây, học sinh sử dụng máy phát dao động có tần số f thay đổi được. Vì tốc độ truyền sóng trên dây tỉ lệ thuận với căn bậc hai của lực căng dây nên lực căng dây cũng thay đổi được. Khi lực căng dây là F1, thay đổi tần số dao động của máy phát thì nhận thấy trên dây xuất hiện sóng dừng với hai giá trị liên tiếp của tàn số là f1, f2 thỏa mãn f2 − f1 = 32 Hz. Khi lực căng dây là F2 = 2F1 và lặp lại thí nghiệm như trên thì hiệu hai tần số liên tiếp cho sóng dừng trên dây là

A. 22,62 Hz.B. 45,25 Hz.C. 8 Hz.D. 96 Hz.

Đáp án + Lời giải chi tiết tại Group: NGÂN HÀNG TÀI LIỆU VẬT LÝ

Lick Group: https://www.facebook.com/groups/309952889579206/

2.2. DẠNG 2: SỰ DAO ĐỘNG CỦA CÁC ĐIỂM TRÊN DÂY CÓ SÓNG DỪNG

Kiến thức cần nhớ

Nếu chọn gốc tọa độ o là một nút thì phương trình sóng dừng trên dây là:

Trong đó: u là li độ tại thời điểm t mà của phần tử dây có vị trí cân bằng có tọa độ x; còn Ab là biên độ dao động của các điểm bụng.

Nếu chọn gốc tọa độ O là vị trí cân bằng cùa một bụng thì phương trình sóng dừng trên dây là:

Từ đây, ta có một số nhận xét rất đáng chú ý như sau:

+Trên dây có sóng dừng, trừ các nút ra, tất cả phần tử còn lại trên dây dao động hoặc cùng pha hoặc ngược pha với nhau. Hai phần tử thuộc các bụng cùng phía trên hoặc cùng phía dưới thì cùng pha; phần tử thuộc bụng phía hên và phần tử thuộc bụng phía dưói thi ngược pha.

Giả sử hai phần tử dây M và N có tọa độ lần lượt là xM và xN. Tại một thời điểm luôn có:

• Nếu gốc tọa độ O là điểm nút:

+ a > 0: M và N cùng pha

+ a < 0: M và N ngược pha

• Nếu gốc tạo độ O là vị trí cân bằng của điểm bụng:

+ a > 0: M và N cùng pha

+ a < 0: M và N ngược pha

Biên độ dao động AM của điểm M trên dây mà vị trí cân bằng của nó có tọa độ x là:

• Nếu gốc tọa độ O là điểm nút:

• Nếu gốc tọa độ O là vị trí cân bằng của điểm bụng:

BÀI TẬP TỰ LUYỆN

Câu 1. (QG − 2018): Một sợi dây đàn hồi dài 30 cm có hai đầu cố định. Trên dây đang có sóng dừng. Biết sóng truyền trên dây với bước sóng 20 cm và biên độ dao động của điểm bụng là 2 cm. Số điểm trên dây mà phần tử tại đó dao động với biên độ 6 mm là

A. 8.B. 6.C. 3D. 4.

Câu 2. Trên dây có sóng dừng hai đầu cố định với bước sóng λ, biên độ dao động của phần tử tại bụng sóng là 2A. Tại một điểm trên dây có vị trí cân bằng cách một nút một đoạn là

có biên độ dao động là

A.

B.

C.

D. a

Câu 3. (QG − 2018): Trên một sợi dây đàn hồi đang có sóng dừng với biên độ dao động của các điểm bụng là A. M là một phần tử dây dao động với biên độ 0,5A. Biết vị trí cân bằng của M cách điểm nút gần nó nhất một khoảng 2 cm. Sóng truyền trên dây có bước sóng là

A. 12 cm.B. 16 cm.C. 24 cm.D. 3 cm.

Câu 4. Trên dây có sóng dừng hai đầu cố định với bước sóng λ, biên độ dao động của phần tử trên dây tại bụng sóng là 2a. Tại một điểm trên dây có vị trí cân bằng cách vị trí cân bằng một x bụng đoạn

có biên độ dao động là 6

A.

B.

C.

D. a

Câu 5. Trên một sợi dây đàn hồi đang có sóng dừng với biên độ dao động của các điểm bụng là a. M là một phần tử dây dao động với biên độ

. Biết vị trí cân bằng của M cách điểm bụng gần nó nhất một khoảng 3 cm. Sóng truyền trên dây có bước sóng là

A. 9 cm.B. 18 cm.C. 24 cm.D. 36 cm.

Câu 6. Trên dây có sóng dừng hai đầu cố định, biên độ dao động của phần tử trên dây tại bụng sóng là a. A là nút, B là vị trí cân bằng của điểm bụng gần A nhất. Điểm C trên dây có vị trí cân bằng là trung điểm của AB dao động với biên độ là

A.

B.

C.

D. a

Câu 7. (QG - 2018): Một sợi dây đàn hồi căng ngang với đầu A cố định đang có sóng dừng. M và N là hai phần tử dây dao động điều hòa có vị trí cân bằng cách đầu A những khoảng lần lượt là 16 cm và 27 cm. Biết sóng truyền trên dây có bước sóng là 24 cm. Tỉ số giữa biên độ dao động của M và biên độ dao động của N là

A.

B.

C.

D.

Câu 8. Trên dây có sóng dừng hai đầu cố định, biên độ dao động của phần tử trên dây tại bụng sóng là a. A là nút, B là vị trí cân bằng của điểm bụng gần A nhất. Điểm trên dây có vị trí cân bằng C nằm giữa A và B, AC = 2CB dao động với biên độ là

A.

B.

C.

D. a

Câu 9. Trên một sợi dây đàn hồi dài 100 cm với hai đầu A và B cố định. Biết trên dây AB có sóng dừng ổn định với 4 bụng sóng, biên độ bụng sóng là 2 cm. Điểm trên dây có vị trí cân bằng

cách A một đoạn cm dao động với biên độ là

A. 1 cm.B. 2 cm.C.

cm.D.

cm.

Câu 10. Một sợi dây đàn hồi dài 180 cm với hai đầu A và B cố định. Biết trên dây AB có sóng dừng ổn định với 5 bụng sóng, biên độ dao động của phần tử tại bụng sóng là 3 cm. M là một điểm trên dây có vị trí cân bằng cách gần đầu A nhất mà phần tử tại đó dao động với biên độ là l,5

cm. A cách vị trí cân bằng của M là

A. 18 cm.B. 36 cm.C. 9,0 cm.D. 24 cm.

Câu 11. (ĐH − 2012): Không xét các điểm bụng hoặc nút, quan sát thấy những điểm có cùng biên độ và ở gần nhau nhất thì đều cách đều nhau 15 cm. Bước sóng trên dây có giá trị bằng

A. 30 cm.B. 60 cm.C. 90 cm.D. 45 cm.

Câu 12. (QG − 2015): Một sợi dây đàn hồi đang có sóng dừng. Trên dây, những điểm dao động với cùng biên độ A1 có vị trí cân bằng liên tiếp cách đều nhau một đoạn di và những điểm dao động với cùng biên độ A2 có vị trí cân bằng liên tiếp cách đều nhau một đoạn d2. Biết A1 > A2 > 0. Biếu thức nào sau đây đúng?

A. d1 = 0,5d2.B. d1 = 4d2.C. d1 = 0,25d2.D. d1 = 2d2.

Câu 13. Sóng dừng tạo trên một sợi dây đàn hồi có chiều dài ℓ với hai đầu cố định. Người ta thấy trên dây có những điểm dao động cách nhau

thì dao động với biên độ a1 người ta lại thấy những điểm cứ cách nhau một khoảng ℓ2 thì các điểm đó có cùng biên độ a2 (a2 > a1 > 0). Số điểm bụng trên dây là

A. 9.B. 8.C. 5.D. 4.

Câu 14. Sóng dừng trên sợi dây đàn hồi căng ngang hai đầu cố định dài 1,2 m. Không xét các điểm bụng hoặc nút, trên dây có ba điểm liên tiếp M, N, P dao động cùng biên độ, MN = NP = 10 cm. Kể cả hai đầu cố định, số điểm nút trên dây là

A. 9.B. 6.C. 8.D. 7.

Câu 15. Trên một sợi dây đàn hồi đang có sóng dừng ổn định với khoảng cách hai nút sóng liên tiếp là 12 cm. C và D là hai phần tử trên dây cùng nằm trên một bó sóng, có cùng biên độ dao động 4 cm và nằm cách nhau 4 cm. Biên độ dao động của điểm bụng là

A, 8 cm.B. 4,62 cm.C. 5,66 cm.D. 6,93cm.

Câu 16. Trên một sợi dây có sóng dừng với biên độ điểm bụng là 5 cm. Giữa hai điểm M và N trên dây có cùng biên độ dao động 2,5 cm, cách nhau 20 cm các điểm luôn dao động với biên độ nhỏ hơn 2,5 cm. Bước sóng trên dây là

A. 120 cm.B. 80 cm.C. 60 cm.D. 40 cm.

Câu 17. Một sợi dây có sóng dừng hai đàu cố định với tần số 5 Hz. Biên độ dao động của điểm bụng là 2 cm. Khoảng cách gần nhất giữa hai điểm trên hai bó sóng cạnh nhau có cùng biên độ 1 cm là 2 cm. Tốc độ truyền sóng là

A. 1,2 m/s.B. 0,8 m/s.C. 0,6 m/s.D. 0,40m/s.

Câu 18. Trên dây AB có sóng dùng với bước sóng λ, biết bụng sóng có biên độ 4 cm. M là điểm trên dây có biên độ 2

cm; N là điểm trên dây gần với M nhất mà có biên độ

cm. Khoảng cách giữa vị trí cân bằng của M và N bằng

A.

B.

C.

D.

Câu 19. Không xét các điểm bụng hoặc nút thì M, N và P là 3 điểm liên tiếp nhau trên một sợi dây mang sóng dừng có cùng biên độ dao động 2

cm, M dao động ngược pha với N và MN = 2NP. Biên độ dao động tại điểm bụng sóng là

A.

cm.B.

cm.C. 4 cm.D.

cm.

Câu 20. Một sợi dây AB đàn hồi căng ngang dài 120 cm, hai đầu cố định đang có sóng dừng ổn định. Bề rộng của bó sóng là 4a. Khoảng cách gần nhất giữa hai điểm dao động cùng pha có cùng biên độ bằng a là 20 cm. số bụng sóng trên AB là

A. 4.B. 8.C. 6.D. 10.

Câu 21. Không xét các điểm bụng hoặc nút thì M, N và P là 3 điểm liên tiếp nhau trên một sợi dây mang sóng dừng có cùng biên độ 4 cm, M dao động cùng pha với N và MN = 2NP và tàn số góc của sóng là 10 rad/s. Tốc độ dao động tại điểm bụng khi sợi dây có dạng một đọan thẳng

A. 80 cm/s.B. 40 cm/s.C. 120cm/s.D. 60cm/s.

Câu 22. Một sợi dây đàn hồi căng ngang, đang có sóng dừng ổn định. Khoảng thời gian giữa hai lần liên tiếp sợi dây duỗi thẳng là 0,1 s, tốc độ truyền sóng trên dây là 3 m/s. Khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất trên sợi dây dao động cùng pha và có biên độ dao động bằng một nửa biên độ của bụng sóng là

A. 20 cm.B. 30 cm.C. 10 cm.D. 8 cm.

Câu 23. Một sóng dừng trên dây có bước sóng λ và N là một nút sóng. Hai điểm M1, M2 nằm về hai phía của N và có vị trí cân bằng cách N những đoạn lần lượt là

. Ở cùng một thời điểm mà hai phần tử tại đó có li độ khác không thì tỉ số giữa li độ của M1 so với M2 là

A.

B.

C.

D.

Câu 24. Một sóng dừng trên dây có bước sóng λ và N là một nút sóng. Hai điểm M1, M2 nằm cùng phía so với N và có vị trí cân bằng cách N những đoan lần lươt là

. Ở cùng một thời điểm mà hai phần tử tại đó có li độ khác không thì tỉ số giữa li độ của M1 so với M2 là

A.

B.

C.

D.

Câu 25. Một sóng dừng trên dây có bước sóng l và B là vị trí cân bằng của một bụng sóng. Hai điểm M1, M2 nằm về hai phía của B và có vị trí cân bằng cách B những đoạn lần lượt là

. Ở cùng một thời điểm mà hai phần tử tại đó có li độ khác không thì tỉ số giữa li độ của M1 so với M2 là

A.

B.

C.

D.

Câu 26. Một sóng dừng trên dây có bước sóng λ và I là một nút sóng. Hai điểm M1, M2 nằm cùng một phía so với I và có vị trí cân bằng cách I những đoạn lần lượt là

. Ở cùng thời điểm mà các phần tử không nằm tại vị trí biên thì tỉ số giữa vận tốc của M1 so với M2 là

A.

B.

C.

D.

Câu 27. (ĐH − 2011): Một sợi dây đàn hồi căng ngang, đang có sóng dừng ổn định. Trên dây, A là một điểm nút, B là một điểm bụng gần A nhất, C là trung điểm của AB, với AB =10 cm. Biết khoảng thời gian ngắn nhất giữa hai lần mà li độ dao động của phần tử tại B bằng biên độ dao động của phần tử tại C là 0,2 s. Tốc độ truyền sóng trên dây là

A. 2m/s. B. 0,5 m/s.C. 1 m/s.D. 0,25 m/s.

Câu 28. Một sợi dây đàn hồi căng ngang, đang có sóng dừng ổn định. Trên dây, A là một điểm nút, B là một điểm bụng gần A nhất, C nằm giữa A và B, với AB = 30 cm, AC =

cm, tốc độ truyền sóng trên dây là 50 cm/s. Khoảng thời gian ngắn nhất giữa hai lần mà li độ dao động của phần tử tại B bằng biên độ dao động của phần tử tại C là

A.

B.

C.

D.

Câu 29. Trên một sợi dây đàn hồi căng ngang, đang có sóng dừng ổn định. Trên dây, A là một điểm nút, B là điểm bụng gần A nhất với AB = 18 cm, M là một điểm trên dây cách B một khoảng 12 cm. Trong một chu kì sóng, khoảng thời gian mà tốc độ dao động của phần tử B nhỏ hơn tốc độ cực đại của phần tử M là 0,1 s. Tốc độ truyền sóng trên dây là

A. 4,8 m/s.B. 2,4 m/s.C. 3,2 m/s.D. 5,6 m/s.

Câu 30. Một sợi dây đàn hồi căng ngang với đầu A cố định đang có sóng dừng. B là phần tử dây tại điểm bụng thứ hai tính từ đầu A, C là phần tử dây nằm giữa A và B. Biết A cách vị trí cân bằng của B và vị trí cân bằng của C những khoảng lần lượt là 30 cm và 5 cm, tốc độ truyền sóng trên dây là 50 cm/s. Trong quá trình dao động điều hoà, khoảng thời gian ngắn nhất giữa hai lần li độ của B có giá trị bằng biên độ dao động của C là

A.

B.

C.

D.

Câu 31. Một sóng dừng trên một sơi dây có phương trình

trong đó x đo bàng m và t đo bằng giây. Tốc độ truyền sóng trên dây là

A. 80 m/s.B. 40 cm/s.C. 80 cm/s.D. 20 cm/s.

Câu 32. Một sợi dây AB dài 20 cm, hai đầu cố định. Khi xảy ra hiện tượng sóng dừng các điểm trên dây dao đông với phương trình

, trong đó x tính băng cm, t tính bằng giây, số điểm bụng và điểm nút sóng trên dây (kể cả A và B) là

A. 8 bụng, 8 nút.B. 9 bụng, 10 nút. C. 10 bụng, 11 nút. D. 8 bụng, 9 nút.

Câu 33. Sóng dừng trên một sợi dây có dạng: u = asin(bx)cos(ωt), trong đó u là li độ dao động của phần tử trên dây mà vị trí cân bằng của nó có tọa độ x, x đo bằng m, t đo bằng giây. Bước sóng là 50 cm. Biên độ của một phần tử cách bụng sóng

m là

m. Giá tri a, b lần lươt là

A. 2 cm, 4π.B. 2 mm, 4π.C.

mm, 2π. D.

mm; 4π.

Câu 34. Sóng dừng trên một sợi dây có phương trình u = 4sin(2,5πx)cos(ωt) (cm) (x tính bằng mét, t đo bằng s). Khoảng thời gian ngắn nhất giữa hai lần liên tiếp để một chất điểm trên bụng sóng có độ lớn li độ bằng biên độ của điểm N cách nút sóng 10 cm là 0,125 s. Tốc độ truyền sóng trên sợi dây là

A. 320 cm/s.B. 160 cm/s.C. 80 cm/s.D. 100 cm/s.

Câu 35. Một sợi dây AB dài 24 cm, hai đầu cố định, đang có sóng dừng với hai bụng sóng. Khi dây duỗi thẳng, M và N là hai điểm trên dây chia sợi dây thành ba đoạn bằng nhau. Tỉ số khoảng cách lớn nhất và nhỏ nhất giữa hai điểm M và N trong quá trinh sợi dây dao động là 1,25. Biên độ dao động bụng sóng là

A. 4 cm.B. 5 cm.C.

cm.D.

cm.

Câu 36. Trên một sợi dây đàn hồi đang có sóng dừng ổn định với khoảng cách giữa hai nút sóng liên tiếp là 24 cm. Biên độ bụng sóng là 6 cm. Gọi N là vị trí của một nút sóng; C và D là hai phần tử trên dây ở hai bên của N và có vị trí cân bằng cách N lần lượt là 8 cm và 4 cm. Khoảng cách cực đại giữa C và D trong quá trình dao động là

A. 12,20 cm.B. 14,53 cm.C. 12,68 cm.D. 12,05 cm.

Câu 37. Trên một sợi dây đàn hồi đang có sóng dừng ổn định với khoảng cách giữa hai nút sóng liên tiếp là 24 cm. Biên độ bụng sóng là 10 cm. Gọi N là vị trí của một nút sóng; C và D là hai phần tử ừên dây cùng phía so với N và có vị trí cân bằng cách N lần lượt là 16 cm và 4 cm. Khoảng cách cực đại giữa C và D trong quá trình dao động là

A. 12,41 cm.B. 12,55 cm.C. 18,18 cm.D. 20,33 cm.

Câu 38. Trên một sợi dây có chiều dài 0,45 m đang có sóng dừng ổn định với hai đầu O và A cố định như hình vẽ. Biết dường nét liền là hình ảnh sợi dây tại thời điểm t1, đường nét đứt là hình ảnh sợi dây tại thời điểm

. Khoảng cách lớn nhất giữa các phần tử tại hai bụng sóng kể tiếp có giá trị gần nhất với trị nào sau đây?

A. 30 cm.B. 10cm.

C. 40 cm.D. 20 cm.

Câu 39. Dây đàn hồi AB dài 32 cm với đầu A cố định, đàu B nối với âm thoa dao động. Bốn điểm M, N, P và Q trên dây lần lượt cách đều nhau khi dây duỗi thẳng (M gần A nhất, MA = QB). Khi trên dây xuất hiện sóng dừng hai đầu cố định thì quan sát thấy bốn điểm M, N, P, Q dao động với biên độ bằng nhau và bằng 5 cm, đồng thời trong khoảng giữa M và A không có bụng hay nút sóng. Tỉ số khoảng cách lớn nhất và nhỏ nhất giữa M và Q khi dây dao động là

A.

B.

C.

D.

Câu 40. (QG − 2016): Một sợi dây đang có sóng dừng ổn định. Sóng truyền trên dây có tần số 10 Hz và bước sóng 6 cm. Trên dây, hai phần tử M và N có vị trí cân bằng cách nhau 8 cm, M thuộc một bụng sóng dao động điều hoà với biên độ 6 mm. Lấy π2 = 10. Tại thời điểm t, phần tử M đang chuyển động với tốc độ 6π (cm/s) thì phần tử N chuyển động với gia tốc có độ lớn là

A.

m/s2.B.

m/s2.C. 6 m/s2.D. 3 m/s2.

Câu 41. (ĐH − 2014): Trên một sợi dây đàn hồi đang có sóng dừng ổn định với khoảng cách giữa hai nút sóng liên tiếp là 6 cm. Trên dây có những phần tử sóng dao động với tần số 5 Hz và biên độ lớn nhất là 3 cm. Gọi N là vị trí của một nút sóng; C và D là hai phần tử trên dây ở hai bên của N và có vị trí cân bằng cách N lần lượt là 10,5 cm và 7 cm. Tại thời điểm t1, phần tử C có li độ 1,5 cm và đang hướng về vị trí cân bằng. Vào thời điểm

s, phân tử D có li độ là

A. − 1,50 cm.B. 1,50 cm.C. − 0,75 cm.D. 0,75 cm.

Câu 42. Trên một sợi dây đàn hồi đang có sóng dừng ổn định với khoảng cách giữa hai nút sóng liên tiếp là 6 cm. Trên dây có những phần tử sóng dao động với tần số 5 Hz và biên độ lớn nhất là 3 cm. Gọi N là vị trí của một nút sóng; C và D là hai phần tử trên dây ở hai bên của N và có vị trí cân bằng cách N lần lượt là 8 cm và 7,5 cm. Tại thời điểm t1, phần tử C có li độ 2,25 cm và đang hướng ra vị trí cân bằng. Vào thời điểm

, phần tử D có li độ là

A. − 1,50 cm.B. 1,50 cm.C. − 0,75 cm.D. 0,75cm

Câu 43. Sóng dừng trên sợi dây đàn hồi OB dài L với biên độ của bụng sóng là 2a và tốc độ truyền sóng là v. Thời điểm ban đầu, hình ảnh sợi dây như đường nét liền in đậm, ngay sau đó ở thời điểm Δt và 5Δt thì hình ảnh sợi dây lần lượt là đường nét đứt và nét liền mờ. Tốc độ cực đại của phần tử M là ?

A.

B.

C.

D.

Câu 44. Sóng dừng trên một sợi dây với biên độ điểm bụng là 4 cm. Hình bên biểu diễn hình dạng sợi dây tại hai thời điểm t1 (đường nét liền) và thời điểm t2 (đường nét đứt). Ở thời điểm ti điểm bụng M đang chuyển động với tốc độ bằng tốc độ chuyển động của điểm N ở thời điểm t2. Tọa độ của điểm N tại thời điểm t2 là

A.

B.

C.

D.

Câu 45. (QG − 2015): Trên một sợi dây OB căng ngang, hai đầu cố định đang có sóng dừng với tần số f xác định. Gọi M, N và P là ba điểm trên dây có vị trí cân bằng cách B lần lượt là 4 cm, 6 cm và 38 cm. Hình vẽ mô tả hình dạng sợi dây tại thời điểm t1 (đường 1) và

(đường 2). Tại thời điểm ti, li độ của phần tử dây ở N bằng biên độ của phần tử dây ở M và tốc độ của phàn tử dây ở M là 60 cm/s. Tại thời điểm t2, vận tốc của phần tử dây ở P là

A. 20

cm/s.B. 60 cm/s.C.

cm/s.D. − 60 cm/s.

Câu 46. Một sợi dây đàn hồi có chiều dài 9a với hai đầu cố định, đang có sóng dừng. Trong các phần tử dây mà tại đó sóng tới và sóng phản xạ hình sin lệch pha nhau

(với k là các số nguyên) thì hai phần tử dao động ngược pha cách nhau một khoảng gần nhất là a. Trên dây, khoảng cách xa nhất giữa hai phần tử dao động cùng pha với biên độ bằng một nửa biên độ của bụng sóng là

A. 8,5aB. 8aC. 7aD. 7,5a

Câu 47. (QG − 2017): Một sợi dây căng ngang với hai đầu cố định, đang có sóng dừng. Biết khoảng cách xa nhất giữa hai phần tử dây dao động với cùng biên độ 5 mm là 80 cm, còn khoảng cách xa nhất giữa hai phần tủ’ dây dao động cùng pha với cùng biên độ 5 mm là 65 cm. Tỉ số giữa tốc độ cực đại của một phần tử dây tại bụng sóng và tốc độ truyền sóng trên dây là

A. 0,12.B. 0,41.C. 0,21.D. 0,14.

Đáp án + Lời giải chi tiết tại Group: NGÂN HÀNG TÀI LIỆU VẬT LÝ

Lick Group: https://www.facebook.com/groups/309952889579206/

Extension Thuvienvatly.com cho Chrome

Chúng tôi hiện có hơn 60 nghìn tài liệu để bạn tìm

File mới nhất

* Động lực học chất điểm lý thuyết và bài tập Cốt lõi trọng tâm Phần 1
Ngày 28/09/2020
* FULL TRẮC NGHIỆM CHƯƠNG 2. SÓNG CƠ & SÓNG ÂM
Ngày 25/09/2020
* Năng lượng dao động Con lắc lò xo
Ngày 24/09/2020
* Mạch RLC có f thay đổi
Ngày 24/09/2020
* Bài toán Thời gian Trong dao động điều hòa
Ngày 24/09/2020
File mới upload

Ngày này hằng năm

File mới upload

Được tải nhiều nhất tháng trước

File icon Phần mềm công cụ toán học Mathtype 6.9 (có key full)
175,209 lượt tải - 2,561 trong tháng
File icon Full trắc nghiệm Công. Công suất. Động năng (có đáp án)
3,879 lượt tải - 1,736 trong tháng
File icon 94 câu trắc nghiệm - Từ trường - File word có lời giải chi tiết
8,014 lượt tải - 1,714 trong tháng
File icon FILE WORD. CẬP NHẬT CÁC DẠNG TOÁN MỚI NHẤT - Phân Dạng Chi Tiết - SÓNG ĐIỆN TỪ - VẬT LÝ 12. Chuẩn cấu trúc năm 2019
4,877 lượt tải - 1,407 trong tháng
File icon TRẮC NGHIỆM VẬT LÍ 11 (CẢ NĂM - FILE WORD)
5,250 lượt tải - 1,356 trong tháng
File download nhiều

Bình luận tài nguyên

FULL CHƯƠNG I

FILE WORD

300 BÀI TẬP DAO ĐỘNG CƠ TRONG ĐỀ THI THỬ THPTQG 2020 (PHẦN 1)
User Trần Tuệ Gia 25 - 09

Năng lượng dao động Con lắc lò xo
User Trần Tuệ Gia 25 - 09

Free file word quý thầy cô tải về cho học sinh ôn thi


ABC Trắc Nghiệm Vật Lý
Cầu vồng   |   Đăng nhập Đăng nhậpnew
Đang online (59)