Logo Thư Viện Vật Lý
Banner Thư Viện Vật Lý

> > > TRẮC NGHIỆM CHUYỂN ĐỘNG THẲNG BIẾN ĐỔI ĐỀU

TRẮC NGHIỆM CHUYỂN ĐỘNG THẲNG BIẾN ĐỔI ĐỀU

* HOÀNG SƯ ĐIỂU - 762 lượt tải

Chuyên mục: Động học chất điểm

Để download tài liệu TRẮC NGHIỆM CHUYỂN ĐỘNG THẲNG BIẾN ĐỔI ĐỀU các bạn click vào nút download bên dưới.

Mời bạn truy cập vào kho download tài nguyên với thư viện giáo án điện tử, thư viện đề kiểm tra - trắc nghiệm và nhiều tài nguyên quý giá khác nữa.

Nếu bạn thích tài liệu TRẮC NGHIỆM CHUYỂN ĐỘNG THẲNG BIẾN ĐỔI ĐỀU , click nút "Cảm ơn" hoặc "Thích" và chia sẻ cho bạn bè mình.

Hãy Đăng kí để nhận file mới qua email
Download reader Hướng dẫn

 


► Like TVVL trên Facebook nhé!
Luong tu thu vi
Hỗ trợ  Upload
Thêm vào bộ sưu tập

Mã nhúng hiện file trên blog của bạn:

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook
9 Đang tải...
Chia sẻ bởi: HOÀNG SƯ ĐIỂU
Ngày cập nhật: 08/09/2019
Tags: CHUYỂN ĐỘNG THẲNG, BIẾN ĐỔI ĐỀU
Ngày chia sẻ:
Tác giả HOÀNG SƯ ĐIỂU
Phiên bản 1.0
Kích thước: 403.20 Kb
Kiểu file: docx

3 Bình luận

  • Tài liệu TRẮC NGHIỆM CHUYỂN ĐỘNG THẲNG BIẾN ĐỔI ĐỀU là file được upload bởi thành viên của Thư Viện Vật Lý như đã trình bày trên. Cộng đồng Thư Viện Vật Lý hết sức cảm ơn tác giả đã chia sẻ tài liệu này.

    Rất mong các bạn đóng góp bằng cách upload file để kho tài liệu của chúng ta thêm phong phú.

Dưới đây là phần văn bản trích từ tài liệu

Chú ý:

- Có thể font chữ sẽ không hiển thị đúng, bạn nên click nút download để tải về máy đọc cho hoàn thiện.

- Download bộ font .VnTimes, VNI-Times đầy đủ nếu máy bạn chưa có đủ font tiếng Việt.

504253546990

NEW

00

NEW

center56515

VẬT LÝ 10

CHUYỂN ĐỘNG THẲNG BIẾN ĐỔI ĐỀU

VẬT LÝ 10

CHUYỂN ĐỘNG THẲNG BIẾN ĐỔI ĐỀU

I. TRẮC NGHIỆM ĐỊNH TÍNH

Câu nào sai ?Trong chuyển động thẳng nhanh dần đều thì

A. vectơ gia tốc ngược chiều với vectơ vận tốc.

B. vận tốc tức thời tăng theo hàm số bậc nhất của thời gian.

C. quãng đường đi được tăng theo hàm số bậc hai của thời gian.

D. gia tốc là đại lượng không đổi.

Công thức tính quãng đường đi được của chuyển động thẳng nhanh dần đều là

A. 

(a và v0 cùng dấu). B.

(a và v0 trái dấu).

C.

(a và v0 cùng dấu).D.

(a và v0 trái dấu).

Công thức liên hệ giữa vận tốc, gia tốc và đường đi của chuyển động thẳng biến đổi đều?

A.

.B.

.C.

.D.

.

Trong chuyển động thẳng chậm dần đều thì

A. gia tốc luôn dương.B. gia tốc luôn âm.

C. vectơ gia tốc cùng hướng với vectơ vận tốc.D. vectơ gia tốc ngược hướng với vectơ vận tốc

Biểu thức nào sau đây dùng để xác định gia tốc trong chuyển động thẳng biến đổi đều?

A.

.B.

.C.

.D.

.

Trong công thức liên hệ giữa quãng đường đi được, vận tốc và gia tốc của chuyển động thẳng nhanh dần đều (v2 – v02 = 2as), ta có các điều kiện nào dưới đây ?

A. s > 0 ; a > 0 ; v > v0. B. s > 0 ; a < 0 ; v < v0. C. s > 0 ; a > 0 ; v < v0. D. s > 0 ; a < 0 ; v > v0.

Trong công thức tính vận tốc của chuyển động thẳng chậm dần đều v = v0 + at thì

A. a luôn cùng dấu với v. B. a luôn ngược dấu với v. C. a luôn âm. D. v luôn dương.

Đồ thị toạ độ thời gian của chuyển động thẳng biến đổi đều là

A. một đường thẳng xiên góc. B. một Parabol.

C. một nhánh của đường Parabol. D. Đường thẳng.

Điều khẳng định nào dưới đây chỉ đúng cho chuyển động thẳng nhanh dần đều?

A. Gia tốc của chuyển động là hàm bậc nhất theo thời gian

B. Chuyển động có gia tốc thay đổi

C. Vận tốc của chuyển động là hàm bậc hai của thời gian

D. Tốc độ tức thời của chuyển động tăng đều theo thời gian.

Trong công thức tính vận tốc của chuyển động thẳng biến đổi đều v = v0 + at nếu

A. v0 > 0 và a = 0 thì đây là chuyển động thẳng chậm dần đều.

B. v0 = 0 và a < 0 thì đây là chuyển động thẳng nhanh dần đều.

C. v0 > 0 và a > 0 thì đây là chuyển động thẳng chậm dần đều.

D. v0 < 0 và a > 0 thì đây là chuyển động nhanh dần đều.

Vật chuyển động thẳng nhanh dần đều

A. véc tơ gia tốc của vật cùng chiều với véc tơ vận tốc.B. gia tốc của vật luôn luôn dương.

C. véc tơ gia tốc của vật ngược chiều với véc tơ vận tốc. D. gia tốc của vật luôn luôn âm.

Chọn phát biểu đúng?

A. Gia tốc của chuyển động thẳng nhanh dần đều bao giờ cũng lớn hơn gia tốc của chuyển động thẳng chậm dần đều.

B. Chuyển động thẳng biến đổi đều có gia tốc tăng đều hoặc giảm đều theo thời gian.

C. Chuyển động thẳng nhanh dần đều có vận tốc lớn thì có gia tốc lớn.

D. Gia tốc trong chuyển động thẳng chậm dần đều có phương, chiều và độ lớn không đổi.

Chọn câu sai? Trong chuyển động thẳng nhanh dần đều thì

A. gia tốc là đại lượng không đổi.

B. quãng đường đi được tăng theo hàm số bậc hai của thời gian.

C. vectơ gia tốc ngược chiều với vectơ vận tốc.

D. tốc độ tức thời là hàm số bậc nhất của thời gian.

Đồ thị vận tốc của chuyển động thẳng biến đổi đều trong hệ toạ độ (v,t) là

A.Đường thẳng có hệ số góc bằng

. B. Đường thẳng song song với trục tung.

C. Đường thẳng song song với trục hoành. D. Là một đường cong.

Chọn câu sai?.Trong chuyển động thẳng biến đổi đều thì

A. quãng đường đi được trong những khoảng thời gian bằng nhau thì bằng nhau.

B. vận tốc tức thời có độ lớn tăng đều hoặc giảm đều theo thời gian.

C. vec-tơ gia tốc có thể cùng chiều hoặc ngược chiều với vec-tơ vận tốc.

D. gia tốc có độ lớn không đổi.

Chọn câu sai? Chất điểm chuyển động theo một chiều với gia tốc 4m/s2 có nghĩa là

A. lúc đầu vận tốc bằng 2m/s thì sau 1s vận tốc của nó bằng 6m/s.

B. lúc đầu vận tốc bằng 2m/s thì sau 2s vận tốc của nó bằng 8m/s.

C. lúc đầu vận tốc bằng 4m/s thì sau 2s vận tốc của nó bằng 12m/s.

D. lúc đầu vận tốc bằng 0 thì sau 1s vận tốc của nó bằng 4m/s.

(HK1 chuyên QH Huế năm học 2018 - 2019). Chọn câu đúng?. Chuyển động biến đổi đều là chuyển động

A.có quỹ đạo là đường thẳng, có quãng đường phụ thuộc vào thời gian theo quy luật hàm bậc 2.

B. có quãng đường đi được trong những khoảng thời gian bằng nhau luôn bằng nhau.

C. có quỹ đạo là đường thẳng, có vectơ gia tốc và vectơ vận tốc không thay đổi trong quá trình chuyển động.

D. nhanh dần đều nếu av <0 và chậm dần đều nếua.v>0.

Một vật chuyển động thẳng biến đổi đều có phương trình chuyển động là

(m;s). Tính chất chuyển động của vật là

A. nhanh dần đều theo chiều dương.B. nhanh dần đều ngược chiều dương.

C. chậm dần đều theo chiều dương.D. chậm dần đều ngược chiều dương.

II. PHÂN DẠNG BÀI TẬP.

DẠNG 1. ĐẠI CƯƠNG VỀ CHUYỂN ĐỘNG THẲNG BIẾN ĐỔI ĐỀU.

Thời gian cần thiết để tăng vận tốc từ 10m/s lên 40m/s của một chuyển động có gia tốc 2m/s2 là

A. 10s.B. 15s. C. 25s.D. 20s.

Vận tốc của một chất điểm chuyển động dọc theo trục Ox cho bởi hệ thức v = 15 - 8t(m/s). Giá trị của gia tốc và tốc độ của chất điểm lúc t = 2s là

A. 8m/s2 và - 1m/s.B. 8m/s2 và 1m/s.C. - 8m/s2 và 1m/s.D. - 8m/s2 và - 1m/s.

Một vật chuyển động thẳng chậm dần đều với tốc độ đầu 3m/s và gia tốc 2m/s2, thời điểm ban đầu ở gốc toạ độ và chuyển động ngược chiều dương của trục toạ độ thì phương trình có dạng.

A.

. B.

. C.

.D.

.

Một chất điểm chuyển động thẳng biến đổi đều có phương trình chuyển động là

(x đo bằng m ; t đo bằng giây). Công thức tính vận tốc có dạng nào dưới đây ?

A.

.B.

.C.

.D.

.

Một vật chuyển động có phương trình chuyển động x = 5 - 12t + 2t2(x(m), t(s)). Vận tốc của vật tại thời điểm t = 2,5s là

A. 2 m/s.B. – 7 m/s.C. 7 m/s.D. – 2 m/s.

Một chất điểm chuyển động dọc theo trục 0x theo phương trình: x = 5 + 6t – 0,2t2 (với x tính bằng mét, t tính bằng giây). Xác định gia tốc và vận tốc ban đầu của chất điểm?

A. 0,4m/s2; 6m/s.B. -0,4m/s2; ; 6m/s.C. 0,5m/s2; 5m/s.D. -0,2m/s2;; 6m/s.

Một chất điểm chuyển động thẳng biến đổi đều có phương trình chuyển động như sau: x = – 10 – 2t + t2 (m); với t0 = 0, t đo bằng giây. chất điểm dừng lại ở thời điểm là

A.

B. 1s. C. 2sD.

.

Một đoàn tàu đang chạy với vận tốc 72km/h thì hãm phanh xe chuyển động chậm dần đều sau 5s thì dừng hẳn. Quãng đường mà tàu đi được từ lúc bắt đầu hãm phanh đến lúc dừng lại là

A. 4 m. B. 50 m.C. 18 m.D. 14,4 m.

Một ô tô chuyển động chậm dần đều. Sau 10s, vận tốc của ô tô giảm từ 6 m/s về 4 m/s. Quãng đường ô tô đi được trong khoảng thời gian 10s đó là

A. 70 m. B. 50 m. C. 40 m. D. 100 m.

Một Ô tô chuyển động thẳng nhanh dần đều. Sau 10s, vận tốc của ô tô tăng từ 4m/s đến 6 m/s. Quãng đường mà ô tô đi được trong khoảng thời gian trên là?

A. 500m. B. 50m. C. 25m.D. 100m.

Một xe lửa bắt đầu dời khỏi ga và chuyển động thẳng nhanh dần đều với gia tốc 0,1 m/s2. Khoảng thời gian để xe lửa đạt được vận tốc 36km/h là?

A. 360s. B. 100s. C. 300s.D. 200s.

(Chuyên Quốc Học Huế). Một đoàn tàu đứng yên khi tăng tốc, chuyển động nhanh dần đều. Trong khoảng thời gian tăng tốc từ 21,6km/h đến 36km/h, tàu đi được 64m. Gia tốc của tàu và quãng đường tàu đi được kể từ lúc bắt đầu chuyển động đến khi đạt tốc độ 36km/h là

A.a =0,5m/s2, s=100m.B. a = -0,5m/s2, s = 110m.

C. a = -0,5m/s2, s= 100m.D. a = -,0,7m/s2, s= 200m.

Một xe máy đang chạy với tốc độ 36km/h bỗng người lái xe thấy có một cái hố trước mặt cách xe 20m. Người ấy phanh gấp và xe đến ngay trước miệng hố thì dừng lại. Gia tốc của xe máy là

A. 2,5m/s2.B. -2,5m/s2C. 5,09m/s2.D. 4,1m/s2.

Một ô tô đang chuyển động thẳng đều với tốc độ 40km/h bỗng tăng tốc và chuyển động nhanh dần đều. Tính gia tốc của xe biết rằng sau khi đi được quãng đường 1km thì ô tô đạt được tốc độ 60km/h

A. 0,05m/s2B. 1m/s2C. 0,0772m/s2.D. 10m/s2.

Một ôtô đang chuyển động với vận tốc 10 m/s2 thì bắt đầu chuyển động nhanh dần đều. Sau 20s ôtô đạt vận tốc 14m/s. Sau 40s kể từ lúc tăng tốc, gia tốc và vận tốc của ôtô lần lượt là

A. 0,7 m/s2; 38m/s. B. 0,2 m/s2; 8m/s. C. 1,4 m/s2; 66m/s. D. 0,2m/s2; 18m/s.

Một đoàn tàu vào ga đang chuyển động với vận tốc 36km/h thì hãm phanh, chuyển động chậm dần đều, sau 20s vận tốc còn 18km/h. Sau bao lâu kể từ khi hãm phanh thì tàu dừng lại

A. 30s.B. 40s.C. 20s.D. 50s.

(Kiểm tra 1 tiết. THPT Nguyễn Huệ, TP Huế). Một ô tô đang chuyển động với vận tốc 10 m/s thì bắt đầu tăng ga (tăng tốc), chuyển động nhanh dần đều. Sau 20 s ô tô đạt được vận tốc 14 m/s. Sau 50 s kể từ lúc tăng tốc, gia tốc và vận tốc của ô tô lần lượt là

A. 0,2 m/s2 và 18 m/s. B. 0,2 m/s2 và 20 m/s.C. 0,4 m/s2 và 38 m/s.D. 0,1 m/s2 và 28 m/s.

(Kiểm tra 1 tiết. THPT Nguyễn Huệ, TP Huế). Một chiếc xe chuyển động thẳng chậm dần đều khi đi qua A có tốc độ 12m/s, khi đi qua B có tốc độ 8m/s. Khi đi qua C cách A một đoạn ¾ đoạn AB thì có tốc độ bằng

A.9,2m/s.B. 10m/s.C. 7,5m/s.D. 10,2m/s.

Xe chạy chậm dần lên một dốc có độ dài là S. Tốc độ ở chân dốc 54km/h, ở đỉnh dốc là 36km/h. Chọn gốc tọa độ tại chân dốc, chiều dương là chiều chuyển động. Sau khi lên được nửa dốc thì tốc độ xe bằng

A.11,32m/s.B. 12,25m/s. C. 12,75m/s. D. 13,35m/s.

Quả cầu lăn từ đỉnh dốc dài 1m, sau 10s đến chân dốc. Sau đó quả cầu lăn trên mặt phẳng nằm ngang được 2m thì dừng lại. Chiều dương là chiều chuyển động. Gia tốc của quả cầu trên dốc và trên mặt phẳng ngang lần lượt là

A.-0,02m/s2; 0,01m/s2.B. -0,01m/s2; 0,02m/s2.C. 0,01m/s2; -0,02m/s2.D. 0,02m/s2; -0,01m/s2.

Một quả cầu bắt đầu lăn từ đỉnh dốc dài 150m, sau 15s nó đến chân dốc. Sau đó tiếp tục đi trên mặt ngang được 75m thì dừng lại. Chọn chiều dương là chiều chuyển động của quả cầu. Thời gian chuyển động của quả cầu từ đỉnh dốc đến khi dừng lại là

A.22,5s.B. 18,5s. C. 30m. D. 50m.

Một xe đang nằm yên thì khởi hành chuyển động nhanh dần đều với gia tốc không đổia. Sau thời gian t, vận tốc xe tăng

. Sau thời gian t kế tiếp, vận tốc xe tăng thêm

. Ta có

A.

. B.

.C.

.D.

.

DẠNG 2. VIẾT PHƯƠNG TRÌNH CHUYỂN ĐỘNG VÀ PHƯƠNG TRÌNH VẬN TỐC. XÁC ĐỊNH VỊ TRÍ HAI XE GẶP NHAU.

Hai điểm A và B cách nhau 200m, tại A có một ôtô có vận tốc 3m/s và đang chuyển động nhanh dần đều với gia tốc 2m/s2 đi đếnB. Cùng lúc đó một ôtô khác bắt đầu khởi hành từ B về A với gia tốc 2,8m/s2. Hai xe gặp nhau cách A một khoảng bằng

A.85,75m.B. 98,25m.C. 105,32m.D. 115,95m.

Hai người đi xe đạp khởi hành cùng 1 lúc và đi ngược chiều nhau. Người thứ nhất có vận tốc đầu là 18km/h và chuyển động chậm dần đều với gia tốc 20cm/s2. Người thứ 2 có vận tốc đầu là 5,4 km/h và chuyển động nhanh đều với gia tốc 0,2 m/s2. Khoảng cách giữa hai người là 130m. Hỏi sau bao lâu 2 ngưòi gặp nhau và vị trí gặp nhau.

A.t =20s; cách A 60m.B. t = 17,5s; cách A 56,9m.

C. t = 20; cách B 60km.D. t =17,5s; cách B 56,9m.

(Kiểm tra 1 tiết. THPT Nguyễn Huệ, TP Huế). Cùng một lúc ở hai điểm A, B cách nhau 300 m, có hai xe đi ngược chiều nhau. Xe thứ nhất đi từ A với tốc độ ban đầu là 10 m/s và chuyển động nhanh dần đều với gia tốc có độ lớn 2 m/s2, còn xe thứ hai đi từ B với tốc độ ban đầu là 30 m/s và chuyển động chậm dần đều với gia tốc có độ lớn 2 m/s2. Chọn A làm gốc tọa độ, chiều dương hướng từ A đến B, gốc thời gian lúc xe thứ nhất đi quaA. Thời điểm và vị trí hai xe gặp nhau là

A. 7,5 s và 131,25 m.B. 10 s và 131 m.C. 7,5 s và 225 m. D. 15 s và 150 m.

(HK1 THPT Nguyễn Huệ - TT Huế). Cùng một lúc tại hai điểm A và B cách nhau 100m,có hai ôtô chuyển động cùng chiều nhau. Ôtô thứ nhất đi qua A với vận tốc 20m/s và chuyển động nhanh dần đều với gia tốc 2m/s2, ô tô thứ hai xuất phát từ B chuyển động thẳng nhanh dần đều với gia tốc 4m/s2. Chọn A làm gốc tọa độ, chiều dương hướng từ A đến B, gốc thời gian lúc ôtô ở tại A và B. Thời điểm và vị trí hai ôtô gặp nhau cách A là

A.15s, 260m.B. 10s, 300m.C. 20s, 300m.D. 5s, 200m.

Lúc 7h sáng một ôtô khởi hành từ địa điểm A về phía địa điểm B cách A 300m, chuyển động nhanh dần đều với gia tốc 0,4m/s2. 10s sau một xe đạp khởi hành từ B đi cùng chiều với ôtô với gia tốc 1m/s2. Khoảng cách giữa hai xe lúc 7h1 phút là

A.800m.D. 1000m.C. 1670m.D. 830m.

Lúc 8h, một ôtô tải đang chuyển động thẳng đều đi qua A với vận tốc 54km/h. Sau đó 20giây, ôtô con bắt đầu xuất phát từ A đuổi theo ôtô tải với gia tốc không đổi là 2m/s2. Khoảng cách giữa hai xe khi ôtô tải đi qua A được 1 phút là

A.0m.B. 700m.C. 500m.D. 250m.

Hai người đi xe đạp khởi hành cùng lúc và đi ngược chiều nhau. Người thứ nhất có vận tốc đầu là 18km/h, lên dốc chậm dần đều với gia tốc 20 cm/s2. Người thứ hai có vận tốc đầu là 5,4km/h, xuống dốc nhanh dần đều với gia tốc 0,2 m/s2. Khoảng cách giữa hai người là 130m. Sau bao lâu 2 người gặp nhau?

A. 20s.B. 40sC. 10sD. 30s

(Kiểm tra 1 tiết. THPT Nguyễn Huệ, TP Huế năm 2017-2018). Hai xe máy cùng xuất phát từ hai địa điểm A và B cách nhau 400m và cùng chạy theo hướng AB trên đoạn đường thẳng đi qua A vàB. Xe máy xuất phát từ A chuyển động nhanh dần đều với gia tốc 2,5.10-2 m/s2. Xe máy xuất phát từ B chuyển động với gia tốc 2,0.10-2m/s2. Tại vị trí hai xe đuổi kịp nhau thì tốc độ của xe xuất phát từ A và xe xuất phát từ B lần lượt là

A.8m/s; 10m/s.B.10m/s; 8m/s.C. 6m/s; 4m/s. D. 4m/s; 6m/s.

DẠNG 3. ĐỒ THỊ CHUYỂN ĐỘNG THẲNG BIẾN ĐỔI ĐỀU

right13970

Đồ thị vận tốc – thời gian của một chuyển động được biểu diễn như hình vẽ. Hãy cho biết trong những khoảng thời gian nào vật chuyển động nhanh dần đều ?

A. Từ t1 đến t2 và từ t5 đến t6.

B. Từ t2 đến t4 và từ t6 đến t7.

C. Từ t1 đến t2 và từ t4 đến t5.

D. Từ t = 0 đến t1 và từ t4 đến t5.

Đồ thị vận tốc – thời gian của một chuyển động được biểu diễn như hình vẽ. Hãy cho biết trong những khoảng thời gian nào vật chuyển động chậm dần đều ?

A. Từ t = 0 đến t1 và từ t4 đến t5.B. Từ t1 đến t2 và từ t5 đến t6.

C. Từ t2 đến t4 và từ t6 đến t7.D. Từ t1 đến t2 và từ t4 đến t5.

522668522225

t(s)

v(m/s)

O

50

20

10

20

130

00

t(s)

v(m/s)

O

50

20

10

20

130

Một chất điểm chuyển động với đồ thị vận tốc theo – thời gian được cho như hình vẽ. Kết luận nào sau đây là đúng?

A. Vận tốc của vật trong khoảng thời gian từ 0 đến 130 s là 10 m/s.

B. Từ 0 s đến 20 s vật chuyển động nhanh dần.

C. Từ 50 s đến 130 s vật chuyển động nhanh dần.

D. quãng đường mà chất điểm đi được trong 130 s là 1000 m.

482346012064

t(s)

v(m/s)

O

1

2

3

8

00

t(s)

v(m/s)

O

1

2

3

8

Đồ thị vận tốc – thời gian của một chất điểm chuyển động được cho như hình vẽ. Quãng đường mà chất điểm đi được sau 3 s là.

A. 10 m. B. 20 m.

C. 30 m. D. 40 m.

5266690123190

t(s)

v(m/s)

O

20

60

80

20

40

00

t(s)

v(m/s)

O

20

60

80

20

40

Đồ thị vận tốc theo thời gian của một vật chuyển động được biểu diễn như hình vẽ. Quãng đường vật đi được từ thời điểm t = 0, đến thời điểm t = 60s là

A.2,2km.B. 1,1km.

C. 440m.D. 1,2km.

439991514605

t(s)

v(m/s)

O

10

20

5

10

00

t(s)

v(m/s)

O

10

20

5

10

Một chất điểm chuyển động với đồ thị vận tốc theo – thời gian được cho như hình vẽ. Tốc độ trung bình của chất điểm trong khoảng thời gian 10 s đầu tiên là?

A. 10 m/s. B. 20 m/s.

C. 40 m/s. D. 12,5 m/s.

Một vật chuyển động thẳng biến đổi đều có đồ thị vận tốc v theo thời gian t như hình vẽ. Phương trình vận tốc của vật là

479044039370

t(s)

v(m/s)

O

5

10

15

00

t(s)

v(m/s)

O

5

10

15

A.v =15-t (m/s).B. v = t+15(m/s).

C. v =10-15t(m/s).D. 10-5t(m/s).

45942254699000 (Kiểm tra giữa học kì 1. Chuyên Lương Thế Vinh – Đồng Nai). Một vật chuyển động có đồ thị vận tốc – thời gian như hình vẽ. Quãng đường đi được trong giai đoạn chuyển động thẳng chậm dần đều là

A.62,5m.B. 75m.

C. 37,5m.D. 100m.

right374015

0

20

10

40

30

40

60

80

20

t(s)

v(m/s)

00

0

20

10

40

30

40

60

80

20

t(s)

v(m/s)

(Chuyên Lương Thế Vinh-Đồng Nai). Một chất điểm chuyển động thẳng có đồ thị vận tốc – thời gian như hình vẽ. Quãng đường vật đi được trong giai đoạn chậm dần đều là

A. 200 m.B. 600 m.

C. 800 m. D. 400 m.

DẠNG 4. QUÃNG ĐƯỜNG ĐI ĐƯỢC LIÊN QUAN ĐẾN MỘT KHOẢNG THỜI GIAN

Một vật chuyển động thẳng nhanh dần đều với gia tốc 5m/s2 và vận tốc ban đầu là 10m/s. Quãng đường vật đi được trong giây thứ 5 bằng

A.32,5m.B. 50m.C. 35,6m.D. 28,7m.

Một vật bắt đầu chuyển động nhanh dần đều từ trạng thái nghỉ và đi được đoạn đường 50m trong 10 giây. Quãng đường vật đi được trong 4 giây cuối là

A. 36m.B. 40m.C. 18m.D. 32m.

Một vật chuyển động thẳng nhanh dần đều không vận tốc đầu. Trong giây thứ 3 kể từ lúc bắt đầu chuyển động xe đi được 5m. Gia tốc của xe bằng

A.

B.

C.

D.

Một vật chuyển động thẳng nhanh dần đều đi đoạn đường s1 = 24 m và s2 = 64 m trong hai khoảng thời gian liên tiếp bằng nhau là 4s. Vận tốc ban đầu và gia tốc của vật lần lượt là

A. 2,5 (m/s) và 1 (m/s2). B. 6 (m/s) và 2,5 (m/s2).

C. 16 (m/s) và 3 (m/s2). D. 1 (m/s) và 2,5 (m/s2).

Một xe chuyển động nhanh dần đều đi trên hai đoạn đường liên tiếp bằng nhau 100m, lần lượt trong 5s và 3,5s. Gia tốc của xe là

A. 2m/s2.B. 1,5m/s2.C. 1m/s2. D. 2,4m/s2.

Một vật đang đứng yên bắt đầu chuyển động nhanh dần đều trên một đoạn đường. Gọi s1 là quãng đường vật đi được trong thời gian là

(s) đầu tiên và s2 là quãng đường vật đi được trong thời gian

(s) còn lại. Tỉ số

bằng

A.

.B.

. C.

.D.

.

Một ô tô chuyển động nhanh dần đều với vận tốc ban đầu là 10 m/s. Trong giây thứ 8 xe đi được 28 m. Quãng đường xe đi được trong giây thứ 10 là?

A. 56m.B. 42m.C. 32,8m.D. 45,6m.

(Kiểm tra 1 tiết THPT Nguyễn Huệ - TT Huế năm học 2018-2019). Một vật bắt đầu chuyển động nhanh dần đều. Trong giây thứ nhất vật đi được quãng đường s1=3m. Tron giây thứ hai vật đi được quãng đường s2 bằng

A.12m.C. 36m.C. 3m.D. 9m.

Một chất điểm chuyển động trên đường thẳng theo phương trình

. Tốc độ trung bình từ thời điểm

đến

bằng

A.3,6m/s.B. 9,2m/s.C. 12,75m/s.D. 1,8m/s.

Một chất điểm thực hiện chuyển động thẳng với phương trình vận tốc theo thời gian có dạng

(m/s; s). Quãng đường mà chất điểm đi được từ t = 0 đến khi v = 0 là

A.37,5m.B. 33,3m.C. 2,5m.D. 22,5m.

BÀI TẬP DÀNH CHO HỌC SINH CHĂM CHỈ.

(Kiểm tra 1 tiết THPT Nguyễn Huệ - TT Huế năm học 2018-2019). Một đoàn tàu chuyển động với tốc độ 14,4km/h thì hãm phanh chuyển động thẳng chậm dần đều vào ga. Trong 10s đầu tiên kể tứ lúc hãm phanh, nó đi được đoạn đường dài hơn đoạn đường trong 10s kế tiếp là 5m. Thời gian từ lúc hãm phanh đến khi tàu dừng hẳn là

A. 288s.B. 80s.B. 160s.D. 120s.

(HK1 chuyên QH Huế năm học 2017 - 2018). Một xe đang chuyển động thì hãm phanh chuyển động chậm dần đều cho đến khi dừng lại. Quãng đường xe đi được trong giây đầu tiên sau khi hãm phanh gấp 19 lần quãng đường xe đi được trong giây cuối cùng. Tổng quãng đường đi được trong giây đầu tiên và trong giây cuối cùng là 20 m. Quãng đường ô tô đi được từ lúc hãm phanh cho đến lúc dừng hẳn là

A. 150 m. B. 80 m. C. 100 m. D. 200 m.

(HK1 chuyên Lương Thế Vinh – Đồng Nai). Một chất điểm chuyển động thẳng nhanh dần đều trên một đường thẳng từ A đến B. Biết tốc độ của chất điểm tại A và B lần lượt là 15 m/s và 30 m/s. Tốc độ của chất điểm khi đi qua điểm C trên đoạn AB với AC = 2BC có giá trị gần nhất với giá trị nào sau đây?

A. 24 m/s.B. 25 m/s.C. 26 m/s.D. 27 m/s.

(KSCL THPT Yên Lạc – Vĩnh Phúc). Một ôtô chuyển động thẳng chậm dần đều từ điểm A đến điểm B với tốc độ tại A là v0. Cùng lúc đó một con chó chạy với tốc độ không đổi 4v0 từ A đến B, đến B nó lại chuyển động ngược lại gặp ôtô rồi nó trở lại chạy về B, cứ như vậy cho đến khi ôtô dừng lại tạiB. Nếu AB = 1km thì quãng đường cho chó chạy được bằng

A.2km.B. 6km.C. 8km.D. 4km.

(Chuyên Hà Tĩnh). Từ đầu dưới A của một máng nghiêng nhẵn một vật được phóng lên với vận tốc ban đầu nhất định, lên tới điểm B thì dừng lại. Gọi C là trung điểm của AB, vật đó đi từ A đến C mất hết thời gian là t. Như vậy thời gian để vật đó đi từ C lên đến B rồi trở về C là

A.t.B.

.C.

.D.

.

Từ một vị trí A tại cột đèn đỏ Bình điều khiển xe máy bắt đầu xuất phát chuyển động thẳng nhanh dần đều (NDĐ) thì bất ngờ phát hiện anh Cảnh Sát Giao Thông (CSGT) đứng ở phía trước (vị trí B) ra dấu hiệu dừng xe nên Bình đành phải giảm tốc độ cho xe chuyển động chậm dần đều (CDĐ) cho đến khi xe dừng lại trước mặt anh CSGT. Biết độ lớn gia tốc của hai giai đoạn chuyển động NDĐ và CDĐ là 0,4m/s2 và khoảng cách AB = 90m. Thời gian từ lúc xuất phát đến khi dừng lại trước mặt anh CSGT gần giá trị nào nhất sau đây?

A. 27s. B. 32s. C. 47s. D. 25s.

Xe ôtô khởi hành từ A bắt đầu chuyển động nhanh dần đều trên đường thẳng và đi được đoạn đường s trong 150 giây. Thời gian xe đi

đoạn đường cuối là

A.50s.B. 25s.C. 75s.D. 100s.

Một người đứng ở sân ga nhìn đoàn tàu bắt đầu chuyển bánh nhanh dần đều trên một đường thẳng thì thấy toa thứ nhất đi qua trước mặt người ấy trong 3 giây. Trong thời gian

toa thứ 15 đi trước mặt người ấy,

gần giá trị nào nhất sau đây?

A.0,4s.B. 0,5s.C. 0,3s.D. 0,7s.

(Chuyên Quốc Học Huế). Một xe máy chuyển động thẳng nhanh dần đều trên đoạn AD dài 28m. Sau khi xe qua A được 1s xe tới B với vận tốc 6m/s. 1s trước khi tới D, xe ở C và vận tốc 8m/s. Thời gian xe đi trên đoạn đường AD là

A.4s.B. 10s.C. 3s.D. 7s.

(Chuyên Quốc Học Huế). Một người đứng ở sân ga thấy thứ nhất của đoàn tàu đang tiến vào ga qua trước mặt mình trong 10s, toa thứ hai trong 40s. Khi tàu dừng lại, đầu toa thứ nhất cách người ấy 75m. Coi tàu chuyển động chậm dần đều và chiều dài của các toa bằng nhau. Gia tốc của tàu có độ lớn xấp xỉ bằng

A.0,16m/s2.B. 1,61m/s2.C. 1,02m/s2.D. 0,10m/s2.

Một người đứng ỏ sân ga thấy toa thứ nhất của đoàn tàu đang tiến vào ga qua trước mặt mình trong 5 giây và thấy toa thứ hai trong 45 giây. Khi tàu dừng lại, đầu toa thứ nhất cách người ấy 75 m. Coi tàu chuyển động chậm dần đều. Gia tốc của tàu là

A. -0,32 m/s2.B. -0,08 m/s2.C. -0,12 m/s2.D. -0,16 m/s2.

Một xe chuyển động chậm dần đều cho đến khi dừng lại. Quãng đường xe đi được trong giây đầu tiên gấp 19 lần quãng đường xe đi được trong giây cuối cùng. Quãng đường xe đi được trong cả 2 giai đoạn này là 100 m. Quãng đường xe đi được cho đến khi dừng lại là

A. 400m.B. 500m.C. 200m.D. 300m.

(Chuyên Quốc Học Huế). Một chuyển động thẳng nhanh dần đều với vận tốc ban đầu bằng không. Kể từ khi bắt đầu chuyển động, trong 10 khoảng thời gian liên tiếp

bằng nhau vật đi được quãng đường tương ứng là

. Biết

. Quãng đường

A.1,0m.B. 1,7m.C. 1,9m.D. 2,0m.

Một ôtô chuyển động trên đường thẳng, bắt đầu khởi hành nhanh dần đều với gia tốc a1=5m/s2, sau đó chuyển động thẳng nhanh dần đều và cuối cùng chuyển động chậm dần đều với gia tốc a3 = -5m/s2 cho đến khi dừng lại. Thời gian ôtô chuyển động là 25s. Tốc độ trung bình của ôtô trên cả đoạn đường là 20m/s. Trong giai đoạn chuyển động thẳng đều ôtô đạt vận tốc

A.20m/s.B. 27m/s.C. 25m/s.D. 32m/s.

(KSCL THPT Yên Lạc – Vĩnh Phúc). Một tàu chở khách đang chạy trên đường ray với tốc độ 25m/s thì phát hiện một tàu chở hàng cách mình 200m về phía trước trên cùng một đường ray. Biết tàu chở hàng đang chạy với tốc độ 15m/s và cùng hướng với hướng chuyển động của tàu chở khách. Hỏi tàu chở khách phải hãm phanh, chạy chậm chần đều với gia tốc có độ lớn tối thiểu bằng bao nhiêu để 2 tàu không đâm vào nhau? Biết tàu chở hàng vẫn chạy với tốc độ như cũ.

A. 0,25m/s2.B. -1,41 m/s2.C. 0,125 m/s2..D. 1,41 m/s2.

(HK1 chuyên QH Huế năm học 2018 - 2019). Một ôtô chạy đều trên một con đường thẳng với tốc độ 25m/s (vượt quá tốc độ) thì bị cảnh sát giao thông phát hiện. Chỉ sau 2s khi ôtô đi qua một cảnh sát, anh cảnh sát này bắt đầu đuổi theo với gia tốc không đổi và bằng 6m/s2. Thời điểm và vị trí anh cảnh sát đuổi kịp ôtô là

A.sau 1s kể từ lức anh cảnh sát xuất phát, cách vị trí xuất phát của anh cảnh sát 75m.

B. sau 10s kể từ lúc anh cảnh sát xuất phát, cách vị trí xuất phát của anh cảnh sát 300m.

C. sau 12s kể từ lúc anh cảnh sát xuất phát, cách vị trí xuất phát của anh cảnh sát 300m.

D. sau 3s kể từ lúc anh cảnh sát xuất phát, cách vị trí xuất phát của anh cảnh sát 75m.

Một ô tô con bắt đầu chuyển động thẳng nhanh dần đều với gia tốc 1,5 m/s2. Cùng lúc đó có một ô tô tải chuyển động cùng chiều vượt qua qua nó với tốc độ 36 km/h và gia tốc 0,5 m/s2. Sau 10 s thì hai xe giảm gia tốc xuống còn 0,2 m/s2 và 0,1 m/s2. Khi ô tô con đuổi kịp ô tô tải thì tốc độ mỗi xe có giá trị lần lượt là

A. vcon = 75 km/h; vtải = 64,5 km/h.B. vcon = 75,7 km/h; vtải = 63,0 km/h.

C. vcon = 75 km/h; vtải = 100 km/h.D. vcon = 76,7 km/h; vtải = 65,4 km/h.

Một vật chuyển động chậm dần đều, quãng đường đi được trong 1 giây đầu tiên dài hơn quãng đường đi được trong 1 giây cuối cùng là 5m. Cho biết quãng đường đi được ở giữa hai khoảng thời gian kể trên là 12m. Thời gian vật đã chuyển động là

A. 6 s.B. 5 s.C. 4 s.D. 7 s.

(KSCL THPT Yên Lạc năm học 2018-2019). Trên trục Ox một chất điểm chuyển động biến đổi đều theo chiều dương có hoành độ ở các thời điểm

tương ứng là:

. Biết rằng

. Gia tốc của chất điểm bằng

A.

.B.

.C.

.D.

.

Một Hai ô tô đồng thời xuất phát từ A và B chuyển động ngược chiều nhau. Ô tô thứ nhất chạy với gia tốc không đổi trên 1/3 quãng đường AB, 1/3 quãng đường tiếp theo chuyển động đều và 1/3 quãng đường còn lại chuyển động chậm dần với gia tốc có độ lớn bằng gia tốc trên 1/3 quãng đường đầu tiên. Trong khi đó ô tô thứ hai chuyển động nhanh dần đều trong 1/3 thời gian đi từ B tới A, 1/3 thời gian chuyển động đều, và 1/3 thời gian chậm dần đều và dừng lại ở A. Vận tốc chuyển động đều của hai xe là như nhau và bằng 70km/h. Tìm khoảng cách AB, biết rằng thời gian chạy của xe thứ nhất dài hơn xe thứ hai 2 phút.

A. 14km.B. 84km.C. 3,5km.D. 21km.

---HẾT---

LỜI NGỎ

KÍNH CHÀO QUÝ THẦY CÔ ĐẾN VỚI CÁC GÓI TL VIP NĂM HỌC 2019-2020

1.Lời cảm ơn.

Tôi xin gửi lời cảm ơn đến quý GV đã tin dùng TL VIP của tôi đồng thời tôi xin gửi lời cảm ơn đến các GV tại các trường lớn và có uy tín soạn ra các câu hỏi hay trong đề kiểm tra để tôi tham khảo như trường THPT Yên Lạc (Vĩnh Phúc). Trường chuyên Lương Thế Vinh (Đồng Nai). Trường chuyên QH Huế. Trường Hai Bà Trưng (Huế). Trường THPT Nguyễn Huệ (Huế). Diễn đàn TVVL vv…

2.Vì sao quý GV nên mua tài liệu?

+ Hầu hết các GV hiện nay đều bận công việc trên trường, việc đoàn, việc lớp, gv nữ thì chăm lo cho chồng con nên thời gian để biên soạn tài liệu luyện thi là rất ít.

+ 👉Kiến thức ngày càng tăng, các dạng toán ngày càng đa dạng và phong phú, đòi hỏi người dạy phải biên soạn và sưu tầm các câu hỏi hay, sát để đáp ứng được nhu cầu người học.

+ GV trẻ ra trường đa số chưa định hướng được bài dạy, nên có thể dạy miên man, dạy những cái mà GV có mà không dạy những cái học sinh cần dẫn đến thất bại.

+ TL VIP mang đến yếu tố cốt lõi giúp GV dạy thêm định hướng được những bước đi đầu tiên, đi đúng hướng cho liều lượng kiến thức.

3. Giải pháp ở đây là gì?

+ Với danh nghĩa là tác giả nhiều đầu sách uy tín được hs và GV kiểm chứng cũng như những bài giảng tâm huyết có sự tính toán rất kỹ được thực nghiệm trong quá trình giảng dạy.

Do đó mà tôi đã được nhiều GV trên toàn quốc giao cho sứ mệnh vô cùng quan trọng là biên soạn ra các TL chất lượng của 3 khối 10+11+12.

+ Được giao cho sứ mệnh biên soạn TL VIP tôi đã đánh đổi, bỏ cả tuổi thanh xuân, dành thời gian biên soạn TL chất lượng nhất để gửi đến quý thầy cô trên toàn quốc.

4.Tài liệu 2019-2020 của thầy Hoàng Sư Điểu có những gì?

+Các chuyên đề 10+11+12 được biên soạn theo logic từ trắc nghiệm định tính đến phân dạng bài tập.

Bài tập được phân dạng từ dễ đến khó giúp cho hs dễ học, GV dễ dạy. Các chuyên đề sẽ có kèm theo các đề KT 1 tiết, KT học kì.

+ Các TL VIP đều ở dạng file Word có đáp án A-B-C-D (đáp án bôi đỏ) cho Gv dễ chế biến theo ý mình thích.

+Khi GV mua gói TL Vip của tôi sẽ được trao đổi các câu lạ khó nếu GV cần lơi giải thì cứ nhắn tin qua fb Hoàng Sư Điểu cho tôi, tôi sẽ phản hồi sớm nhất có thể.

4.Mua gói TL VIP (file WORD) của tôi bằng cách nào?

Bước 1: gọi điện 0909928109 (buổi sáng từ lúc 7h30-8h30) buổi tối vào lúc 20h-22h)

Bước 2: chuyển tiền vào số tài khoản.

Chủ tài khoản: HOÀNG SƯ ĐIỂU, ngân hàng Sacombank. Chi nhánh thừa thiên huế. Số tài khoản: 0400.3756.3708

(Ghi rõ người chuyển và lý do chuyển là mua tài liệu luyện thi)

Bước 3: điền thông tin theo biểu mẫu để được nhận tài liệu:

https://docs.google.com/forms/d/1xAK71vUsQS8j6mVIHBWPJ2cY0BEuU-EjhD_jIoWMY1Y/edit

GÓI LỚP 10 TRỊ GIÁ 500K. MUA TRỌN GÓI 10+11+12 GIÁ 1TR.

Tạo bảng điểm online

Chúng tôi hiện có hơn 60 nghìn tài liệu để bạn tìm

File mới nhất

* Đề thi thử THPTQG 2020 Đề nắm chắc 8 điểm lần 2
Ngày 12/07/2020
* Đề thi thử THPTQG 2020 Đề nắm chắc 8 điểm lần 1
Ngày 12/07/2020
* Tổng Ôn 8+ Điện Xoay Chiều 2020
Ngày 12/07/2020
* 16 ĐỀ LUYỆN NƯỚC RÚT
Ngày 12/07/2020
* Đề thi thử THPTQG 2020 Đề nắm chắc 8 điểm lần 8
Ngày 12/07/2020
File mới upload

Ngày này hằng năm

* THỜI ĐIỂM VÀ SỐ LẦN HAI VẬT GẶP NHAU, 2 VẬT CÁCH NHAU d (met)
Ngày 13/07/2013
* Ôn tập lý thuyết Điện động lực học 2019
Ngày 17/07/2019
* Lời giải ngắn gọn mã đề 202;208;210; 216;218;224;204;206;212;214;220;222 thi THPT Quốc gia năm 2017
Ngày 13/07/2017
* Tìm nhanh giá trị tức thời của hàm số điều hòa
Ngày 20/07/2017
* GIẢI NHANH TRẮC NGHIỆM VẬT LÝ 12 NHỜ MÁY TÍNH CAM TAY fx – 570ES, 570ES Plus,ViNaCal-570ESPlus
Ngày 15/07/2016
File mới upload

Được tải nhiều nhất tháng trước

File icon Phần mềm công cụ toán học Mathtype 6.9 (có key full)
175,209 lượt tải - 2,561 trong tháng
File icon Full trắc nghiệm Công. Công suất. Động năng (có đáp án)
3,879 lượt tải - 1,736 trong tháng
File icon 94 câu trắc nghiệm - Từ trường - File word có lời giải chi tiết
8,014 lượt tải - 1,714 trong tháng
File icon FILE WORD. CẬP NHẬT CÁC DẠNG TOÁN MỚI NHẤT - Phân Dạng Chi Tiết - SÓNG ĐIỆN TỪ - VẬT LÝ 12. Chuẩn cấu trúc năm 2019
4,877 lượt tải - 1,407 trong tháng
File icon TRẮC NGHIỆM VẬT LÍ 11 (CẢ NĂM - FILE WORD)
5,250 lượt tải - 1,356 trong tháng
File download nhiều

Bình luận tài nguyên

Đề thi thử THPTQG Trần Phú Vĩnh Phúc 2020
User Trần Tuệ Gia 12 - 07

Đề thi thử THPTQG Liên trường Quỳnh Lưu 1 và Yên Thành Nghệ An 2020
User Trần Tuệ Gia 12 - 07

Đề thi thử THPTQG 2020 Đề nắm chắc 8 điểm lần 2
User Trần Tuệ Gia 12 - 07

...

Hướng dẫn giải


ABC Trắc Nghiệm Vật Lý
Cầu vồng   |   Đăng nhập Đăng nhậpnew
Đang online (100)