Logo Thư Viện Vật Lý
Banner Thư Viện Vật Lý

> > > LUYỆN TẬP DAO ĐỘNG ĐIÊU HÒA

LUYỆN TẬP DAO ĐỘNG ĐIÊU HÒA

* ĐOÀN VĂN LƯỢNG - 476 lượt tải

Chuyên mục: Dao động cơ

Để download tài liệu LUYỆN TẬP DAO ĐỘNG ĐIÊU HÒA các bạn click vào nút download bên dưới.

Mời bạn truy cập vào kho download tài nguyên với thư viện giáo án điện tử, thư viện đề kiểm tra - trắc nghiệm và nhiều tài nguyên quý giá khác nữa.

Nếu bạn thích tài liệu LUYỆN TẬP DAO ĐỘNG ĐIÊU HÒA , click nút "Cảm ơn" hoặc "Thích" và chia sẻ cho bạn bè mình.

Hãy Đăng kí để nhận file mới qua email
Download reader Hướng dẫn

 


► Like TVVL trên Facebook nhé!
Luong tu thu vi
Hỗ trợ  Upload
Thêm vào bộ sưu tập

Mã nhúng hiện file trên blog của bạn:

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook
7 Đang tải...
Chia sẻ bởi: ĐOÀN VĂN LƯỢNG
Ngày cập nhật: 20/08/2019
Tags: LUYỆN TẬP, DAO ĐỘNG ĐIÊU HÒA
Ngày chia sẻ:
Tác giả ĐOÀN VĂN LƯỢNG
Phiên bản 1.0
Kích thước: 212.71 Kb
Kiểu file: docx

1 Bình luận

  • ĐOÀN VĂN LƯỢNG (18-08-2019)
    LÍ 12: Bài kiểm tra đầu năm về DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA
  • Tài liệu LUYỆN TẬP DAO ĐỘNG ĐIÊU HÒA là file được upload bởi thành viên của Thư Viện Vật Lý như đã trình bày trên. Cộng đồng Thư Viện Vật Lý hết sức cảm ơn tác giả đã chia sẻ tài liệu này.

    Rất mong các bạn đóng góp bằng cách upload file để kho tài liệu của chúng ta thêm phong phú.

Dưới đây là phần văn bản trích từ tài liệu

Chú ý:

- Có thể font chữ sẽ không hiển thị đúng, bạn nên click nút download để tải về máy đọc cho hoàn thiện.

- Download bộ font .VnTimes, VNI-Times đầy đủ nếu máy bạn chưa có đủ font tiếng Việt.

CHƯƠNG 1: DAO ĐỘNG CƠ – DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA

BÀI KIỂM TRA ĐẠI CƯƠNG VỀ DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA

Họ tên HS:........................................................................Lớp....................

Câu 1: Một chất điểm dao động điều hòa trên quỹ đạo có chiều dài 20 cm, trong khoảng thời gian 180 s thực hiện 540 dao động toàn phần. Biên độ và tần số dao động là

A.10 cm; 3 Hz. B. 20 cm; 1 Hz. C. 10 cm; 2 Hz. D. 20 cm; 3 Hz.

Lời giải:

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Câu 2: Một vật dao động điều hòa theo phương trình

cm. Tần số dao động của vật là

A.10 Hz. B. 20 Hz. C. 15 Hz. D. 25 Hz.

Lời giải:

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Câu 3: Một vật dao động điều hòa có phương trình

(cm, s). Li độ và tốc độ của vật lúc t = 0,25 s là

A. 1 cm; 2

π. cm/s. B. 1,5 cm; π

cm/s.

C. 0,5 cm;

cm/s. D. 1 cm; π cm/s.

Lời giải:

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Câu 4: Chất điểm dao động điều hòa với phương trình

cm. Li độ của chất điểm khi pha dao động bằng

rad là:

A. 30 cm. B. 32 cm. C. – 3 cm. D. – 40 cm.

Lời giải:

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Câu 5: Một chất điểm dao động điều hòa với phương trình

cm. Ở thời điểm t = 0,5 s li độ và vận tốc của chất điểm là

A. x = 0, v = 6π cm/s. B. x = 0,

cm/s.

C. x = 6 cm, v = 0. D.

cm, v = 0.

Lời giải:

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ..............................

Câu 6: Vật dao động điều hòa có vận tốc cực đại là 18 cm/s và gia tốc cực đại là 108 cm/s2. Biên độ A và chu kì T:

A. 3 cm;

. B. 2 cm;

. C. 4 cm;

. D. 5 cm; 1 s.

Lời giải:

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ..............................

Câu 7: Một vật dao động điều hòa có quỹ đạo là một đoạn thẳng dài 10 cm, vận tốc của vật khi đi qua vị trí cân bằng 40 cm/s. Tần số góc

A. 8 rad/s. B. 10 rad/s. C.20 rad/s. D. 6 rad/s.

Lời giải:

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ..............................

Câu 8: Một vật dao động điều hòa trên trục Ox, xung quanh vị trí cân bằng O. Gia tốc của vật phụ thuộc vào li độ x theo phương trình:

(cm/s2). Số dao động toàn phần vật thực hiện được trong mỗi giây là

A. 5. B. 10. C. 40. D. 20.

Lời giải:

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ..............................

Câu 9: Một vật dao động điều hòa dọc theo trục Ox với phương trình

. Vận tốc cực đại của vật là

cm/s và gia tốc cực đại

cm/s2. Trong thời gian một chu kì dao động vật đi được quãng đường là

A. 8 cm. B. 12 cm. C. 20 cm. D. 16 cm.

Lời giải:

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ..............................

Câu 10: Một vật dao động điều hòa với phương trình

(cm). Tốc độ cực đại của vật bằng

A. 10 cm/s. B. 24 cm/s. C. 160 cm/s.D. 80 cm/s.

Lời giải:

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Câu 11: Một vật dao động điều hòa với biên độ 5 cm và tần số f = 2 Hz. Khi vật có tốc độ 20 cm/s thì gia tốc của vật có độ lớn gần bằng

A. 57,6 m/s2.B. 7, 49 m/s2.C. 6,7 m/s2.D.7,53 cm/s2.

Lời giải:

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ..............................

Câu 12: Một vật dao động điều hòa với phương trình vận tốc

(cm/s).

Li độ tại thời điểm t = 1 s bằng

A .

cm. B.

cm. C.

cm. D.

cm.

Lời giải:

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Câu 13: Một vật dao động điều hòa có gia tốc phụ thuộc vào li độ theo phương trình

. Tần số dao động của vật là

A. 10

Hz. B. 5 Hz. C. 5

Hz. D. 10 Hz.

Lời giải:

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Câu 14: Phương trình vận tốc của một vật dao động điều hòa là

(cm/s). Gốc thời gian được chọn lúc vật có li độ và vận tốc là

A.

cm/s. B.

.

C.

cm/s. D.

.

Lời giải:

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Câu 15: Một vật dao động điều hòa với phương trình

. Trong giây đầu tiên vật đi được quãng đường là 6cm. Trong giây thứ 2019 vật đi được quãng đường là

A. 2 cm B. 6 cm C. 4cm. D. 3 cm

Lời giải:

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ..............................

Câu 16: Một vật dao động điều hòa dọc theo trục Ox với phương trình

. Vận tốc cực đại của vật là

cm/s và gia tốc cực đại

cm/s2. Trong thời gian một chu kì dao động vật đi được quãng đường là

A. 8 cm.B. 12 cm.C. 20 cm. D. 16 cm.

Lời giải:

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ..............................

Câu 17: Một vật dao động điều hòa theo phương trình

cm. Tốc độ khi vật cách vị trí cân bằng

cm là

A.

cm/s. B.

cm/s. C.

cm/s. D.

cm/s.

Lời giải:

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ..............................

Câu 18: Một vật dao động điều hòa với biên độ 5 cm, khi li độ

thì có vận tốc 4 cm/s. Tần số dao động là

A. 5 Hz. B. 2 Hz. C. 0,2 Hz. D. 0,5 Hz.

Lời giải:

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Câu 19: Một vật dao động điều hòa với biên độ 5 cm và tần số f = 2 Hz. Khi vật có tốc độ 20 cm/s thì gia tốc của vật có độ lớn bằng:

A. 57,6 m/s2. B. 7,6 m/s2. C. 6,7 m/s2. D.7,5 m/s2.

Lời giải:

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Câu 20: Một vật dao động điều hoà. Khi vật có li độ x1 = 3 cm thì nó có vận tốc là v1 = 40 cm/s; khi vật qua vị trí cân bằng thì vận tốc của vật là v2 = 50 cm/s. Khi vật có vận tốc 30 cm/s thì vật cách vị trí cân bằng

A.

cm.B.

cm.C.

cm.D. 4 cm.

Lời giải:

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ..............................

Câu 21: Biết gia tốc cực đại và vận tốc cực đại của một dao động điều hoà là a0 và v0. Biên độ dao động được xác định bởi biểu thức nào dưới đây?

A.

. B.

. C.

. D.

Lời giải:

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ..............................

Câu 22: Tại thời điểm vật dao động điều hoà có vận tốc bằng

vận tốc cực đại, vật cách vị trí cân bằng một đoạn bằng

A.

. B.

. C.

. D.

.

Lời giải:

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ..............................

Câu 23: Một vật dao động điều hoà. Biết khi vật có li độ x1 = 6 cm thì vận tốc của nó là

; khi vật có li độ x2 = 5

cm thì vận tốc của nó là v2 = 50 cm/s. Tần số góc và biên độ của dao động là

A. = 10 rad/s; A = 10 cm. B. = 10 rad/s; A = 3,14 cm.

C. = 8

rad/s; A = 3,14 cm. D. = 10 rad/s; A = 5 cm.

Lời giải:

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ..............................

Câu 24: Một vật dao động điều hòa có phương trình

( t tính bằng s). Thời điểm vật đi qua vị trí x = 5cm lần thứ 2019 ( không xét chiều) kể từ lúc bắt đầu dao động là :

A.

(s).B.

(s).C.

(s).D.

(s).

Lời giải:

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ..............................

Câu 25: Một dao động điều hoà với phương trình

, Phương trình vận tốc

A.

B.

C.

C.

Lời giải:

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ..............................

Câu 26: Một chất điểm dao động điều hòa với tần số 10 Hz, khi vật có tốc độ

thì gia tốc có độ lớn 608,37 cm/s2. Tốc độ cực đại trong quá trình dao động là

A.

m/s. B.

m/s.C.

. D.

m/s.

Lời giải:

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ..............................

Câu 27: Một vật dao dộng điều hòa với tần số f = 1 Hz. Tại một thời điểm nào đó vật cách vị trí cân bằng 6 cm, sau đó 0,5 s vật có tốc độ 16 cm/s. Biên độ dao động của vật là

A. 10 cm. B. 8 cm. C. 14 cm. D. 8

cm.

Lời giải:

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ..............................

Câu 28: Một vật dao động điều hoà. Khi vật có li độ x1 = 3 cm thì nó có vận tốc là v1 = 40 cm/s; khi vật qua vị trí cân bằng thì vận tốc của vật là v2 = 50 cm/s. Khi vật có vận tốc 30 cm/s thì vật cách vị trí cân bằng

A. 3 cm. B. -5 cm. C. -4 cm.D. 4 cm.

Lời giải:

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ..............................

Câu 29: Một vật dao động điều hoà, khi vật có li độ x1 = 4 cm thì vận tốc

, khi vật có li độ

thì vận tốc

. Gia tốc cực tiểu của vật trong quá trình dao động là

A. – 9 m/s2. B. – 8 m/s2. C. 2 m/s2. D. 0.

Lời giải:

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ..............................

Câu 30: Một vật dao động điều hòa trên quỹ đạo dài 40 cm. Khi độ dời là 10 cm vật có vận tốc

cm/s. Lấy

= 10. Chu kì dao động của vật là

A. 2 s. B. 1 s. C. 0,1 s. D. 0,5 s.

Lời giải:

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ..............................

Câu 31: Một vật nhỏ dao động điều hòa trên trục

, quanh vị trí cân bằng O với tần số 2,5 Hz. Vào thời điểm gốc, vật có vận tốc bằng +7,5π cm/s và gia tốc bằng +

cm/s2. Biên độ và pha ban đầu của dao động của vật lần lượt là

A. 3 cm;

. B. 5 cm;

. C. 3 cm;

. D. 5 cm;

.

Lời giải:

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ..............................

Câu 32: Một vật dao động điều hòa có phương trình vận tốc

(cm/s). Lấy

. Tại thời điểm t vật đang ở li độ dương và vận tốc có giá trị 25

cm/s, lúc này gia tốc của vật bằng

A. 25 m/s2. B. – 25 m/s2. C. 50 m/s2. D. – 50 m/s2.

Lời giải:

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ..............................

Câu 33: Một chất điểm dao động điều hòa với tần số 5 Hz, biên độ 4 cm. Lấy π2 = 10. Gia tốc cực đại của chất điểm bằng

A. 4 m/s2. B. 40 cm/s2. C. 1000 cm/s2. D. 40 m/s2.

Lời giải:

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ..............................

Câu 34: Một vật nhỏ dao động theo phương trình

. Pha ban đầu của dao động là

A.

rad. B. 0,5

rad. C. 0,25

rad. D. 1,5

rad.

Lời giải:

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ..............................

Câu 35: Một điểm chuyển động tròn đều với tốc độ góc là 4 rad /s , trên đường tròn đường kính 0,1m . Hình chiếu của nó lên một đường kính dao động điêu hoà với biên độ và chu kỳ là

A. 0,1m ; 0,5 s B. 10cm ; 2s C. 5cm ; 0,5s D. 0,05m ; 2s

Lời giải:

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ..............................

Câu 36: Một vật dao động điều hòa với chu kỳ T =

s. Biết rằng khi vật có li độ x = 2 cm thì nó có vận tốc là

cm/s. Biên độ dao động bằng

A. 4 cm. B.

cm. C.

cm.D. 5 cm.

Lời giải:

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ..............................

Câu 37: Một chất điểm dao động điều hòa trên trục Ox. Tại thời điểm t1, t2 vận tốc và gia tốc của chất điểm tương ứng là

Tốc độ cực đại của vật bằng

A. 20 cm/s. B.

cm/s . C.

cm/s. D. 40 cm/s.

Lời giải:

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ..............................

Câu 38: Một chất điểm dao động điều hòa trên trục Ox. Khi chất điểm đi qua vị trí cân bằng thì tốc độ của nó là 20 cm/s. Khi chất điểm có tốc độ là 10 cm/s thì gia tốc của nó có độ lớn là

. Biên độ dao động của chất điểm là

A. 5 cm.B. 4 cm.C. 10 cm.D. 8 cm.

Lời giải:

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ..............................

Câu 39: Một chất điểm dao động điều hoà. Tại thời điểm t1 li độ của chất điểm là

. Tại thời điểm t2 có li độ

. Biên độ và tần số góc dao động của chất điểm lần lượt bằng

A. 6 cm; 20 rad/s.B. 6 cm; 12 rad/s.

C. 12 cm; 20 rad/s. D. 12 cm; 10 rad/s.

Lời giải:

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ..............................

Câu 40: Một vật dao động điều hòa trên đoạn thẳng dài

và thực hiện được 50 dao động trong thời gian 78,5 giây. Vận tốc và gia tốc của vật khi đi qua vị trí có li độ x = 3cm và hướng về vị trí cân bằng là

A.

m/s;

cm/s2. B.

m/s;

cm/s2.

C.

m/s;

cm/s2. D.

cm/s;

cm/s2.

Lời giải:

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ..............................

Tạo bảng điểm online

Chúng tôi hiện có hơn 60 nghìn tài liệu để bạn tìm

File mới nhất

* Đề kiểm tra Chương IV: TỪ TRƯỜNG - Vật Lý 11 (Có đáp án) - Hay và khó
Ngày 25/01/2020
* Đề Thi Thử Lần 2 Năm 2019 - 2020
Ngày 21/01/2020
* Bài Tập Trắc Nghiệm Chương Từ Trường VL 11 - 2019
Ngày 21/01/2020
* ĐỀ THI THỬ THPTQG CHUYÊN HOÀNG VĂN THỤ HÒA BÌNH 2020
Ngày 20/01/2020
* ĐỀ THI THỬ THPTQG NHÓM GIÁO VIÊN HOCMAI.VN 2020 LẦN 2
Ngày 20/01/2020
File mới upload

Ngày này hằng năm

File mới upload

Được tải nhiều nhất tháng trước

File icon Đề THPT Chuyên Hà Tĩnh lần 5 năm 2016 (Có lời giải chi tiết)
3,401 lượt tải - 3,395 trong tháng
File icon ĐỀ THI THỬ THPTQG 2016 (SÁT CẤU TRÚC CỦA BỘ + ĐÁP ÁN)
2,100 lượt tải - 2,090 trong tháng
File icon Đề có cấu trúc 60%CB - 40%NC số 15 - có lời giải
2,333 lượt tải - 2,068 trong tháng
File icon THI THỬ THPT QUỐC GIA BÁM SÁT VỚI BỘ
1,895 lượt tải - 1,895 trong tháng
File icon ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA SÁT VỚI BỘ (CÓ ĐÁP ÁN)
1,879 lượt tải - 1,878 trong tháng
File download nhiều

ABC Trắc Nghiệm Vật Lý
Cầu vồng   |   Đăng nhập Đăng nhậpnew
Đang online (46)