Logo Thư Viện Vật Lý
Banner Thư Viện Vật Lý

> > > ĐỀ ÔN THPTQG 2019 SỐ 9

ĐỀ ÔN THPTQG 2019 SỐ 9

* Dương Minh Lâm - 409 lượt tải

Chuyên mục: Ôn tập tổng hợp vật lý 12

Để download tài liệu ĐỀ ÔN THPTQG 2019 SỐ 9 các bạn click vào nút download bên dưới.

Mời bạn truy cập vào kho download tài nguyên với thư viện giáo án điện tử, thư viện đề kiểm tra - trắc nghiệm và nhiều tài nguyên quý giá khác nữa.

Nếu bạn thích tài liệu ĐỀ ÔN THPTQG 2019 SỐ 9 , click nút "Cảm ơn" hoặc "Thích" và chia sẻ cho bạn bè mình.

Hãy Đăng kí để nhận file mới qua email
Download reader Hướng dẫn

 


► Like TVVL trên Facebook nhé!
Luong tu thu vi
Hỗ trợ  Upload
Thêm vào bộ sưu tập

Mã nhúng hiện file trên blog của bạn:

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook
1 Đang tải...
Chia sẻ bởi: Dương Minh Lâm
Ngày cập nhật: 11/10/2018
Tags: ĐỀ ÔN THPTQG 2019, SỐ 9
Ngày chia sẻ:
Tác giả Dương Minh Lâm
Phiên bản 1.0
Kích thước: 132.63 Kb
Kiểu file: docx
Hãy đăng kí hoặc đăng nhập để tham gia bình luận

  • Tài liệu ĐỀ ÔN THPTQG 2019 SỐ 9 là file được upload bởi thành viên của Thư Viện Vật Lý như đã trình bày trên. Cộng đồng Thư Viện Vật Lý hết sức cảm ơn tác giả đã chia sẻ tài liệu này.

    Rất mong các bạn đóng góp bằng cách upload file để kho tài liệu của chúng ta thêm phong phú.

Dưới đây là phần văn bản trích từ tài liệu

Chú ý:

- Có thể font chữ sẽ không hiển thị đúng, bạn nên click nút download để tải về máy đọc cho hoàn thiện.

- Download bộ font .VnTimes, VNI-Times đầy đủ nếu máy bạn chưa có đủ font tiếng Việt.

14478015240000ĐỀ ÔN THI THPT QG MÔN VẬT LÝ

5267960172085

Mã đề: 009

00

Mã đề: 009

Thời gian làm bài: 50 phút

Câu 1: Một con lắc lò xo dao động điều hòa với biên độ A. Đại lượng nào sau đây không phụ thuộc vào biên độ A?

A. Cơ năng.B. Gia tốc cực đại.

C. Độ lớn cực đại của lực kéo về.D. Chu kì dao động.

Câu 2: Sóng cơ có tần số 80 Hz lan truyền trong môi trường với tốc độ 20 m/s. Hai điểm trên cùng phương truyền sóng cách nhau 6 m sẽ dao động

A. ngược pha.B. vuông pha.C. lệch pha

.D. cùng pha.

Câu 3: Trong một dao động cơ điều hòa, đại lượng nào sau đây có giá trị không thay đổi theo thời gian?

A. Biên độ.B. Gia tốc.C. Vận tốc.D. Lực kéo về.

Câu 4: Khi nói về một chất điểm dao động điều hòa, phát biểu nào dưới đây đúng?

A. Ở vị trí cân bằng, chất điểm có vận tốc bằng không và gia tốc cực đại.

B. Ở vị trí biên, chất điểm có vận tốc bằng không và gia tốc bằng không.

C. Ở vị trí biên, chất điểm có độ lớn vận tốc cực đại và gia tốc cực đại.

D. Ở vị trí cân bằng, chất điểm có độ lớn vận tốc cực đại và gia tốc bằng không.

Câu 5: Trong dao động điều hòa của một chất điểm, cặp đại lượng cùng đạt cực đại tại một thời điểm là

A. động năng và vận tốc.B. thế năng và động năng.

C. đông năng và tốc độ.D. vận tốc và lực kéo về.

Câu 6: Trong thí nghiệm giao thoa sóng trên mặt nước với hai nguồn kết hợp cùng pha. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 0,5 m/s; cần rung có tần số 40 Hz. Khoảng cách giữa bốn điểm cực đại giao thoa nằm liên tiếp nhau trên đoạn thẳng nối hai nguồn kết hợp là

A. 1,875 cm.B. 1,250 cm.C. 2,500 cm.D. 0,625 cm.

Câu 7: Người ta thực hiện giao thoa sóng trên mặt nước với hai nguồn kết hợp S1, S2 cùng biên độ a và ngược pha. Coi biên độ sóng không đổi khi truyền đi. Tại trung điểm O của S1S2 là điểm

A. có biên độ 2a.B. có biên độ

a.C. có điên độ a.D. đứng yên.

Câu 8: Tốc độ truyền âm trong không khí và trong nước biển lần lượt là 330 m/s và 1500 m/s. Một sóng âm, có tần số xác định, truyền từ không khí sang nước biển thì bước sóng của nó sẽ

A. tăng 4,55 lần.B. giảm 4,55 lần.C. tăng 2,20 lần.D. giảm 2,20 lần.

Câu 9: Khẳng định nào dưới đây sai? Hình chiếu của một chất điểm chuyển động tròn đều (khối lượng m) trên một trục trùng với một đường kính quỹ đạo tròn là một dao động điều hòa có độ dài quỹ đạo là 2A, tần số f và tốc độ cực đại là

vmax

. Điều đó chứng tỏ chất điểm chuyển động tròn đều với

A. tốc độ góc là

.B. gia tốc hướng tâm là

.

C. bán kính quỹ đạo tròn là A.D. lực hướng tâm là

.

Câu 10: Một con lắc lò xo dao động điều hòa với phương trình

và có cơ năng là E. Chọn gốc thế năng tại vị trí cân bằng của con lắc. Động năng của vật tại thời điểm t là

A.

.B.

.C.

.D.

.

Câu 11: Hai dao động điều hòa cùng tần số và có phương trình dao động lần lượt là

. Hai dao động này

A. ngược pha nhau.B. cùng pha nhau.C. lệch pha nhau

.D. lệch pha nhau

.

Câu 12: Một chất điểm dao động điều hòa với phương trình

cm. Giả sử li độ của chất điểm ở thời điểm t (s) là 4 cm thì li độ của chất điểm ở thời điểm t + 6 (s) là

A. + 8 cm.B. – 4 cm.C. + 4 cm.D. – 8 cm.

Câu 13: Để hai sóng cơ có thể tạo ra hiện tượng giao thoa khi gặp nhau thì hai sóng phải xuất phát từ hai nguồn dao động

A. có cùng biên độ, cùng tần số và cùng phương dao động.

B. có cùng tần số, có hiệu số pha không đổi và cùng phương dao động.

C. có cùng tần số, cùng phương dao động và cùng bước sóng.

D. có cùng biên độ, cùng phương dao động và cùng bước sóng.

Câu 14: Một chất điểm dao động điều hòa với biên độ A. Tại thời điểm động năng và thế năng của chất điểm bằng nhau thì li độ của chất điểm bằng

A.

.B.

.C.

.D.

.

Câu 15: Một chất điểm dao động điều hòa với chu kì T và biên độ A. Quãng đường nhỏ nhất mà chất điểm đi được trong thời gian

A.

.B. A.C.

.D.

.

Câu 16: Một con lắc lò xo treo thẳng đứng dao động điều hòa với chu kì 0,8 s tại nơi có gia tốc trọng trường g = 10 m/s2, lấy

= 10. Độ

dãn

của lò xo tại vị trí cân bằng là

A. 0,25 m.B. 16 cm.C. 4 cm.D. 25 mm.

Câu 17: Một chất điểm dao động điều hòa với tần số f = 10 Hz. Khi pha dao động bằng

thì li độ của chất điểm bằng 3 cm, phương trình dao động của chất điểm này là

A.

cm.B.

cm.

C.

cm.D.

cm.

Câu 18: Khi đưa con lắc đơn từ mặt đất lên một núi cao (chiều dài con lắc không thay đổi) thì chu kì dao động của con lắc

A. giảm.B. tăng.C. tăng rồi giảm.D. giảm rồi tăng.

Câu 19: Một con lắc đơn, vật nặng có khối lượng m, treo trên trần một thang máy đang chuyển động thẳng với gia tốc

không đổi về hướng và độ lớn; gọi

là gia tốc trọng trường tại nơi làm thí nghiệm. Lực quán trình tác dụng lên vật nặng có biểu thức

A.

.B.

.C.

.D.

.

Câu 20: Một con lắc đơn có chiều dài 40 cm. Người ta kéo con lắc khỏi phương thẳng đứng một góc 0,1 rad về phía bên phải rồi buông nhẹ cho con lắc dao động điều hòa lúc t = 0. Chọn gốc

tọa

độ trùng với vị trí cân bằng của con lắc, chiều dương từ vị trí cân bằng sang trái. Lấy g = 10 m/s2. Phương trình dao động của con lắc theo li độ cong là

A.

cm.B.

cm.

C.

cm.D.

cm.

Câu 21: Hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số, có biên độ lần lượt là 5 cm và 12 cm. Độ lệch pha

giữa hai dao động thỏa điều kiện:

. Biên độ dao động tổng hợp của hai dao động trên không thể nhận giá trị nào sau đây?

A. 17 cm.B. 16 cm.C. 14 cm.D. 12 cm.

Câu 22: Một vật đồng thời chịu tác dụng của hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số. Giả sử ở thời điểm t, li độ của các dao động thành phần là x1 = 3 cm và x2 = - 4 cm thì li độ của vật là

A. x = 5 cm.B. x = 1 cm.C. x = - 1 cm.D. x = 7 cm.

Câu 23: Cho bốn thiết bị sau: bộ phận giảm xóc của ô tô, con lắc đồng hồ, tần số kế, âm thoa. Thiết bị nào là ứng dụng của hiện tượng tắt dần?

A. Bộ phận giảm xóc của ô tô.B. Con lắc đồng hồ.

C. Tần số kế.D. Âm thoa.

Câu 24: Một con lắc lò xo (khối lượng của vật nặng là 100 g, độ cứng của lò xo là 100 N/m). Tác dụng lên vật nặng một lực cưỡng bức

; trong đó F0 không đổi, tần số f tính bằng Hz và có thể thay đổi được. Lấy

= 10. Khi cho f tăng dần từ 6 Hz đến 8 Hz thì biên độ dao động cưỡng bức của vật sẽ

A. tăng.B. giảm.C. tăng rồi giảm.D. giảm rồi tăng.

Câu 25: Cho một sóng cơ (sóng ngang) truyền dọc theo trục Ox có phương trình

(mm); trong đó x tính bằng m, t tính bằng s. Tốc độ truyền sóng là

A. 30 m/s.B. 300 m/s.C. 3 m/s.D. 15 m/s.

Câu 26: Một người quan sát một cái phao trên mặt biển thấy nó nhô cao 7 lần và trong thời gian đó sóng biển truyền được 15 m. Bước sóng của sóng biển là

A. 0,46 m.B. 0,40 m.C. 2,14 m.D. 2,50 m.

4459605223520

Câu 27: Một sóng cơ truyền trên mặt nước. Giả sử tại một thời điểm nào đó các phần tử mặt nước có dạng như hình vẽ và điểm C đang đi lên qua vị trí cân bằng. Chiều truyền sóng là chiều

A. từ A đến E.B. từ E đến A.

C. thẳng đứng từ trên xuống.D. thẳng đứng từ dưới lên.

489013531496000Câu 28: Một con lắc lò xo gồm một lò xo nhẹ có độ cứng bằng 50 N/m và một vật nhỏ. Chọn gốc thế năng tại vị trí cân bằng của con lắc. Khảo sát mỗi liên hệ giữ động năng WĐ và thế năng WT của con lắc ta thu được đường biểu diễn như hình bên. Khi vật nhỏ ở trạng thái B như trên hình thì nó cách vị trí cân bằng một đoạn bằng

A. 3,90 cm.B. 4,50 cm.

C. 3,16 cm.D. 2,25 cm.

Câu 29: Thực hiện giao thoa sóng trên mặt nước với hai nguồn kết hợp

(mm). Biết tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 1,8 m/s. Xét điểm M cách hai nguồn những khoảng d1 = 24 cm và d2 = 18 cm. Coi biên độ sóng không đổi khi truyền đi. Biên độ sóng tổng hợp tại điểm M là

A. 5 mm.B. 20 mm.C. 10 mm.D. 0 mm.

Câu 30: Một lò xo đồng chất, tiết diện đều được cắt thành hai lò xo có chiều dài tự nhiên là l (cm) và (l – 10) (cm). Lần lượt gắn mỗi lò xo này (theo thứ tự trên) với vật nhỏ khối lượng m thì được hai con lắc có chu kì dao động riêng tương ứng là

s và

s. Biết độ cứng của các lò xo tỉ lệ nghịch với chiều dài tự nhiên của nó. Giá trị của là

A. 30 cm.B. 20 cm.C. 40 cm.D. 50 cm.

Câu 31: Thực hiện giao thoa sóng trên mặt nước với hai nguồn kết hợp có cùng tần số 50 Hz và ngược pha, khoảng cách giữa hai nguồn kết hợp là 25 cm. Biết tốc độ truyền sóng trên mặt nước bằng 2 m/s. Số điểm cực tiểu giao thoa trên đoạn thẳng nối hai nguồn kết hợp là

A. 7.B. 6.C. 13.D. 12.

Câu 32: Một chất điểm dao động điều hòa dọc theo trục Ox với biên độ 6 cm và chu kì 0,5 s. Giả sử tại thời điểm t (s), chất điểm có li độ x1 = 3 cm và đang chuyển động ra xa vị trí cân bằng thì tại thời điểm

(s) li độ của chất điểm gần bằng

A. x2 = 5,2 cm.B. x2 = - 5,2 cm.C. x2 = - 4,2 cm.D. x2 = 4,2 cm.

Câu 33: Một sóng cơ (sóng ngang), có chu kì T = 0,34 s truyền trong môi trường có bước sóng

, biên độ sóng là 4 cm. Coi biên độ sóng không đổi khi sóng truyền đi. Gọi M, N là hai điểm trên cùng một phương truyền sóng cách nhau một đoạn

(sóng truyền từ M đến N). Tại thời điểm nào đó, li độ dao động của điểm M là 2 cm và đang đi lên theo chiều dương, thì điểm N có vận tốc dao động gần bằng

A. – 64 cm/s.B. 64 cm/s.C. – 74 cm/s.D. 74 cm/s.

Câu 34: Một con lắc đơn được treo ở trần một chiếc xe đang chuyển động nhanh dần đều trên mặt đường nằm ngang thì dây treo hợp với phương thẳng đứng một góc nhỏ α = 90. Cho g = 9,8 m/s2, gia tốc a của xe có độ lớn gần bằng

A. a = 0,15 m/s2.B. a = 1,55 m/s2.C. a = 0,96 m/s2.D. a = 9,60 m/s2.

Câu 35: Thí nghiệm giao thoa sóng trên mặt nước với hai nguồn kết hợp A, B cùng pha với AB = 40 cm. Bước sóng của sóng ngang truyền trên mặt nước là 9 cm. Xét hai điểm C, D trên mặt nước sao cho ACDB là một hình thang cân với CD = 20 cm, đường cao 10 cm. Số đường

hyperbol

cực đại đi qua cạnh DB là

A. 3.B. 2.C. 4.D. 5.

Câu 36: Một con lắc lò xo gồm vật nhỏ khối lượng m = 0,1 kg và lò xo có độ cứng k = 10 N/m được đặt trên một mặt phẳng ngang. Từ vị trí lò xo không biến dạng, kéo vật đến vị trí lò xo

dãn

6 cm rồi thả nhẹ cho vật dao động. Hệ số ma sát trượt giữa vật và mặt phẳng ngang là

= 0,05 (không đổi). Coi vật dao động tắt dần chậm. Chọn gốc thế năng tại vị trí lò xo không biến dạng. Lấy g = 10 m/s2. Tốc độ của vật khi nó đi được 12 cm (kể từ lúc bắt đầu thả) gần nhất với giá trị nào sau đây?

A. 0,80 cm/s.B. 0,03 m/s.C. 0,30 m/s.D. 0,08 m/s.

Câu 37: Một con lắc lò xo treo vào một điểm cố định, dao động điều hòa theo phương thẳng đứng với chu kì 1,5 s. Trong một chu kì, nếu tỉ số của thời gian lò xo bị

dãn

với thời gian lò xo bị nén bằng 5 thì thời gian mà lực đàn hồi tác dụng lên vật ngược chiều lực kéo về là

A. 0,375 s.B. 0,500 s.C. 0,188 s.D. 0,250 s.

Câu 38: Một con lắc lò xo (m = 100 g, k = 10 N/m) đặt trên một mặt phẳng ngang nhẵn (không ma sát), cách điện, vật nặng là một quả cầu kim loại nhỏ tích điện dương q = 10

C được gắn cách điện với lò xo. Vật đang nằm yên tại vị trí cân bằng. Ở thời điểm t = 0, thì người ta thiết lập một điện trường đều E = 5.104 V/m có các đường sức dọc theo trục của lò xo và có chiều hướng ra xa điểm treo lò xo. Chọn chiều dương là chiều hướng ra xa điểm treo. Trong điện trường, vật tốc của vật nặng tại thời điểm

s gần bằng

A. 24 cm/s.B. – 24 cm/s.C. 32 cm/s.D. – 32 cm/s.

317690532575500Câu 39: Một sóng hình sin truyền trên một sợi dây khá dài theo chiều dương của trục Ox với tốc độ truyền sóng bằng 20 cm/s. Hình vẽ mô tả hình dạng của một đoạn dây tại thời điểm t1 và một phần tử N trên dây tại thời điểm đó. Tỉ số vận tốc

của điểm N tại thời điểm t1 và tại thời điểm t2 = t1 + 0,55 (s) gần bằng

A. 0,87.B. – 0,87.

C. 0,71.D. – 0,71.

Câu 40: Ba chất điểm dao động điều hòa cùng tần số, trên ba đường thẳng song

song

sát nhau và cùng song

song

với trục Ox. Vị trí cân bằng của ba chất điểm cùng nằm trên đường thẳng vuông góc với Ox tại O. Biên độ của ba chất điểm lần lượt là A1 = 3 cm, A2 = 1,5 cm và A3 = 6 cm. Chất điểm (2) sớm pha hơn chất điểm (1) một góc

rad; chất điểm (3) sớm pha hơn chất điểm (2) một góc

rad. Ở thời điểm mà khoảng cách giữa chất điểm (1) và (3) theo phương trục Ox đạt giá trị cực đại thì chất điểm (2) cách vị trí cân bằng một đoạn gần nhất với giá trị nào sau đây?

A. 1,10 cm.B. 1,30 cm.C. 1,45 cm.D. 0,80 cm.

Downlaod video thí nghiệm

Chúng tôi hiện có hơn 60 nghìn tài liệu để bạn tìm

File mới nhất

* Đại cương về dao động cơ
Ngày 22/07/2019
* Đề thi Balkan Physics Olympiad (BPO) 2019
Ngày 22/07/2019
* Trắc nghiệm Công của lực điện. Điện thế. Hiệu điện thế (Phiên bản 2019 có đáp án)
Ngày 22/07/2019
* Full Dạng Con Lắc Đơn 2019 - 2020 - Đáp án chi tiết
Ngày 20/07/2019
* Đề thi kết thúc HP QUANG HỌC ĐẠI CƯƠNG HCMUE HK2 năm 2018
Ngày 20/07/2019
File mới upload

Ngày này hằng năm

* Chuyên đề động năng
Ngày 25/07/2012
* Chuyên đề sóng cơ LTĐH
Ngày 27/07/2012
* Chuyên đề dao đông cơ LTĐH
Ngày 25/07/2013
* Phân loại đề ĐH 2012 theo từng chương ở SGK
Ngày 28/07/2012
* Chuyên đề dao đông cơ LTĐH
Ngày 28/07/2013
File mới upload

Được tải nhiều nhất tháng trước

File icon Đề THPT Chuyên Hà Tĩnh lần 5 năm 2016 (Có lời giải chi tiết)
3,401 lượt tải - 3,395 trong tháng
File icon ĐỀ THI THỬ THPTQG 2016 (SÁT CẤU TRÚC CỦA BỘ + ĐÁP ÁN)
2,100 lượt tải - 2,090 trong tháng
File icon Đề có cấu trúc 60%CB - 40%NC số 15 - có lời giải
2,333 lượt tải - 2,068 trong tháng
File icon THI THỬ THPT QUỐC GIA BÁM SÁT VỚI BỘ
1,895 lượt tải - 1,895 trong tháng
File icon ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA SÁT VỚI BỘ (CÓ ĐÁP ÁN)
1,879 lượt tải - 1,878 trong tháng
File download nhiều

ABC Trắc Nghiệm Vật Lý
Cầu vồng   |   Đăng nhập Đăng nhậpnew
Đang online (62)