Logo Thư Viện Vật Lý
Banner Thư Viện Vật Lý

> > > TỤ ĐIỆN

TỤ ĐIỆN

* tran dinh sam - 443 lượt tải

Chuyên mục: Giáo án Vật lý 11

Để download tài liệu TỤ ĐIỆN các bạn click vào nút download bên dưới.

Mời bạn truy cập vào kho download tài nguyên với thư viện giáo án điện tử, thư viện đề kiểm tra - trắc nghiệm và nhiều tài nguyên quý giá khác nữa.

Nếu bạn thích tài liệu TỤ ĐIỆN , click nút "Cảm ơn" hoặc "Thích" và chia sẻ cho bạn bè mình.

Hãy Đăng kí để nhận file mới qua email
Download reader Hướng dẫn

 

TỤ ĐIỆN SOẠN THEO HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH
► Like TVVL trên Facebook nhé!
Luong tu thu vi
Hỗ trợ  Upload
Thêm vào bộ sưu tập

Mã nhúng hiện file trên blog của bạn:

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook
7 Đang tải...
Chia sẻ bởi: tran dinh sam
Ngày cập nhật: 08/10/2018
Tags: TỤ ĐIỆN
Ngày chia sẻ:
Tác giả tran dinh sam
Phiên bản 1.0
Kích thước: 718.47 Kb
Kiểu file: docx
Hãy đăng kí hoặc đăng nhập để tham gia bình luận

  • Tài liệu TỤ ĐIỆN là file được upload bởi thành viên của Thư Viện Vật Lý như đã trình bày trên. Cộng đồng Thư Viện Vật Lý hết sức cảm ơn tác giả đã chia sẻ tài liệu này.

    Rất mong các bạn đóng góp bằng cách upload file để kho tài liệu của chúng ta thêm phong phú.

Dưới đây là phần văn bản trích từ tài liệu

Chú ý:

- Có thể font chữ sẽ không hiển thị đúng, bạn nên click nút download để tải về máy đọc cho hoàn thiện.

- Download bộ font .VnTimes, VNI-Times đầy đủ nếu máy bạn chưa có đủ font tiếng Việt.

Bài : 6 TỤ ĐIỆN

I. Mục tiêu của bài

 1/ Kiến thức:

- Trình bày được cấu tạo của tụ điện, cách tích điện cho tụ.

- Nêu rõ ý nghĩa, biểu thức, đơn vị của điện dung.Nêu được ý nghĩa các số ghi trên mỗi tụ điện

- Viết được biểu thức tính năng lượng điện trường của tụ điện và giải thích được ý nghĩa các đại lượng trong biểu thức.

2/ Kỹ năng:

- Nhận ra một số loại tụ điện trong thực tế.

- Giải bài tập tụ điện

3/ Thái độ:

-Hứng

thú ,

yêu thích môn học

-Tích cực hoạt động nhóm để xây dựng bài mới

4/ Đinh hướng phát triển năng lực.

- Năng lực sáng tạo

- Năng lực phát hiện và giải quyết vấn đề

- Năng lực tự học, năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác, năng lực tính toán.

II. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh:

1. Giáo viên

- Một số loại tụ điện thực tế, đặc biệt là tụ xoay trong máy

thu

thanh.

- Dụng cụ: Thước kẻ, phấn màu.

2. Học sinh:

- Chuẩn bị Bài mới.

- Sưu tầm các linh kiện điện tử.

III. Chuỗi các hoạt động học

HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN

HOẠT ĐỘNG HỌC SINH

NỘI DUNG

A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG ( 5ph)

Chuyển giao nhiệm vụ học tập:

Gv cho học sinh xem một hình ảnh của một số linh kiện điện tử trong đời

sống .

Yêu cầu học sinh trả

lời :

đây là loại linh kiện gì ?

2. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập:

- Khuyến khích học sinh trình bày kết quả hoạt động học.

- Phân tích nhận xét, đánh giá, kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh.

- Chính xác hóa các kiến thức đã hình thành cho học sinh.

-GV giới thiệu nội dung bài học bằng sơ đồ tư

Thực hiện nhiệm vụ học tập:

- Học sinh lắng nghe và trả lời câu hỏi của gv

2. Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận

- Một vài học sinh trả lời câu hỏi của giáo viên

Bài10:TỤ ĐIỆN

B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

B1 :Tìm hiểu khái niêm và cách tích điện cho tụ điện (7ph)

Chuyển giao nhiệm vụ học tập:

- Gv cho học sinh xem một tụ giấy đã được bóc vỏ để lộ hai lớp giấy thiết , xen giữa là một lớp giấy tẩm paraffin ,hai lớp giấy thiết được nối với hai chốt nạp điện vào tụ

Yêu cầu học sinh quan sát và trả lời câu hỏi sau :

Nội dung câu hỏi

Gợi ý trả lời

+ Tụ điện là

gì ?

hiệu ?

+ Làm thế nào để tích điện cho tụ

điện ?

1/Tụ điện là một hệ hai vật dẫn đặt gần nhau và ngăn cách nhau bằng một lớp cách điện. Mỗi vật dẫn đó gọi là một bản của tụ điện.

Tụ điện dùng để chứa điện tích.

Tụ điện phẵng gồm hai bản kim loại phẵng đặt song song với nhau và ngăn cách nhau bằng một lớp điện môi.

Kí hiệu tụ điện

2. Cách tích điện cho tụ điện

Nối hai bản của tụ điện với hai cực của nguồn điện.

Độ lớn điện tích trên mỗi bản của tụ điện khi đã tích điện gọi là điện tích của tụ điện.

Điện tích của bản dương là điện tích của tụ điện

2. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập:

+ Gv quan sát , giúp đỡ hs trong quá trình thảo luận

+ Phân tích , nhận xét câu trả lời của hs

+ Chính xác hóa các kiến

thức hình

thành cho học sinh.

1. Thực hiện nhiệm vụ học tập:

- Học sinh chia làm 8 nhóm quan sát , thảo luận và trả lời 2 câu hỏi của giáo viên trên giấy nháp

2. Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận

- Đại diện mỗi nhóm trình bày nội dung đã thảo luận.

- Các nhóm khác có ý kiến bổ sung.

- Hs lắng nghe và ghi các nội dung cần thiết vào vở

I/ Tụ điện

1/ Định nghĩa

2/ Cách tích điện cho tụ điện

+Kí hiệu tụ điện

+ Điện tích của bản dương là điện tích của tụ điện

B2 :

Tìm hiểu điện dung của tụ điện, các loại tụ và năng lượng điện trường trong tụ điện.

1/Chuyển giao nhiệm vụ học tập:

B2.1 Yêu cầu học sinh đọc sách giáo khoa ,quan sát và trả lời câu hỏi sau :

Nội dung câu hỏi

Gợi ý trả lời

+ Khi tích điện cho tụ điện , điện lượng mà tụ tích được phụ thuộc như thế nào vào hiệu điện thế

+Để đặc trưng cho khả năng tích điện của tụ điện người ta dung đại lượng nào , công thức tính, đơn vị

-Q tỷ lệ thuận với U

Điện dung C = Q/ U

Đơn vị C(C/V) hay F

1mF = 10-3F1 µF = 10-6F

1nF = 10-9F

1pF= 10-12F

2. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập:

+ Gv quan sát , giúp đỡ hs trong quá trình thảo luận

+ Phân tích , nhận xét câu trả lời của hs

+ Chính xác hóa các kiến

thức hình

thành cho học sinh.

B2.2 Giáo viên cho học sinh xem hình ảnh của một số tụ điện và một số mạch dùng tụ điện trong đời sống và tên gọi của tụ :

Nêu ý nghĩa con số ghi trên tụ điện

B2.3 : Giáo viên nêu công thức tính năng lượng của tụ điện

1. Thực hiện nhiệm vụ học tập:

- Học sinh 2 bạn thành 1 nhómđọc sgk, thảo luận và trả lời 2 câu hỏi của giáo viên trên giấy nháp

2. Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận

- Đại diện nhóm trình bày nội dung đã thảo luận.

- Các nhóm khác có ý kiến bổ sung.

- Hs lắng nghe và ghi các nội dung cần thiết vào vở

-Học sinh quan sát và lắng nghe

II/ Tụ điện

1/ Định nghĩa điện dung

C = Q/ U

C không phụ thuộc vào Q,U

Đơn vị : F

Ngoài ra còn có mFµF, nF,pF

2/ Các loại tụ điện

+ Tên của tụ điện là tên của lớp điện môi

3/ Năng lượng tụ điện

W = 12CU2 = 12QU

C. HOẠT ĐỘNG CỦNG CỐ VÀ VẬN DỤNG

Chuyển giao nhiệm vụ học tập:

Giáo viên yêu cầu học sinh hoàn thành phiêú học tập sau:

1. Moät tuï ñieän khoâng khí neáu ñöôïc tích ñieän löôïng 5,2. 10-9 C thì ñieän tröôøng giöõa hai baûn tuï laø 20000 V/m. Tính dieän tích moãi baûn tuï.

2. Moät tuï ñieän phaúng ñieän dung 12 pF, ñieän moâi laø khoâng khí. Khoaûng caùch giöõa hai baûn tuï 0,5 cm. Tích ñieän cho tuï ñieän döôùi hieäu ñieän theá 20 V. Tính:

a. ñieän tích cuûa tuï ñieän.

b. Cöôøng ñoä ñieän tröôøng trong tuï..

3. Moät tuï ñieän phaúng khoâng khí, ñieän dung 40 pF, tích ñieän cho tuï ñieän ôû hieäu ñieän theá 120V.

a. Tính ñieän tích cuûa tuï.

b. Sau ñoù thaùo boû nguoàn ñieän roài taêng khoaûng caùch giöõa hai baûn tuï leân gaáp ñoâi. Tính hieäu ñieän theá môùi giöõa hai baûn tuï. Bieát raèng ñieän dung cuûa tuï ñieän phaúng tæ leä nghòch vôùi khoaûng caùch giöõa hai baûn cuûa noù.

2. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập:

- Khuyến khích học sinh trình bày kết quả hoạt động học.

- Chính xác hóa các kiến thức đã hình thành cho học sinh.

1. Thực hiện nhiệm vụ học tập:

- Học sinh chia làm 8 nhóm quan sát , thảo luận và trả lời 2 câu hỏi của giáo viên trên giấy nháp

2. Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận

- Đại diện mỗi nhóm trình bày nội dung đã thảo luận.

- Các nhóm khác có ý kiến bổ sung.

- Hs lắng nghe và ghi các nội dung cần thiết vào vở

D. HOẠT ĐỘNG TÌM TÒI VÀ MỞ RỘNG

Chuyển giao nhiệm vụ học tập:

Yêu cầu học sinh giải các bài tập ở skg và tìm hiểu một vài ứng dụng của tụ điện trong đời sống

1. Thực hiện nhiệm vụ học tập:

Học sinh nhận và thực hiện nhiệm vụ

Extension Thuvienvatly.com cho Chrome

Chúng tôi hiện có hơn 60 nghìn tài liệu để bạn tìm

File mới nhất

* Đoạn Mạch Xoay Chiều Có Cấu Trúc Thay Đổi 2019-2020
Ngày 07/12/2019
* Giản Đồ Vectơ - Điện Xoay Chiều 2019 - 2020
Ngày 07/12/2019
* ĐỀ THI THỬ THPTQG NGUYỄN VIẾT XUÂN VĨNH PHÚC 2020 (GIẢI CHI TIẾT)
Ngày 07/12/2019
* Đề thi thử 2020 - Đặng Việt Hùng file word có lời giải chi tiết (Đề 5)
Ngày 07/12/2019
* ĐỀ THI THỬ THPTQG HÀN THUYÊN BẮC NINH NĂM 2020 (GIẢI CHI TIẾT)
Ngày 07/12/2019
File mới upload

Ngày này hằng năm

* Đề và lời giải chi tiết - KSCL lần I 2017 môn Vật lí - Chuyên Vĩnh Phúc - Thầy Tăng Hải Tuân
Ngày 10/12/2016
* GIẢI NHANH TRẮC NGHIỆM VẬT LÝ 12 NHỜ MÁY TÍNH CASIO,VINACAL fx – 570ES
Ngày 14/12/2012
* Định luật II Niutơn (Nguyễn Công)
Ngày 10/12/2010
* HỆ THỐNG TÀI LIỆU LUYỆN THI ĐẠI HỌC MÔN VẬT LÝ
Ngày 10/12/2013
* Chuyên đề hay và khó: Phóng xạ
Ngày 13/12/2012
File mới upload

Được tải nhiều nhất tháng trước

File icon Đề THPT Chuyên Hà Tĩnh lần 5 năm 2016 (Có lời giải chi tiết)
3,401 lượt tải - 3,395 trong tháng
File icon ĐỀ THI THỬ THPTQG 2016 (SÁT CẤU TRÚC CỦA BỘ + ĐÁP ÁN)
2,100 lượt tải - 2,090 trong tháng
File icon Đề có cấu trúc 60%CB - 40%NC số 15 - có lời giải
2,333 lượt tải - 2,068 trong tháng
File icon THI THỬ THPT QUỐC GIA BÁM SÁT VỚI BỘ
1,895 lượt tải - 1,895 trong tháng
File icon ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA SÁT VỚI BỘ (CÓ ĐÁP ÁN)
1,879 lượt tải - 1,878 trong tháng
File download nhiều

ABC Trắc Nghiệm Vật Lý
Cầu vồng   |   Đăng nhập Đăng nhậpnew
Đang online (110)