Logo Thư Viện Vật Lý
Banner Thư Viện Vật Lý

> > > SAI SỐ CÁC PHÉP ĐO ĐẠI LƯỢNG VẬT LÍ 10

SAI SỐ CÁC PHÉP ĐO ĐẠI LƯỢNG VẬT LÍ 10

* HOÀNG SƯ ĐIỂU - 1,977 lượt tải

Chuyên mục: Động học chất điểm

Để download tài liệu SAI SỐ CÁC PHÉP ĐO ĐẠI LƯỢNG VẬT LÍ 10 các bạn click vào nút download bên dưới.

Mời bạn truy cập vào kho download tài nguyên với thư viện giáo án điện tử, thư viện đề kiểm tra - trắc nghiệm và nhiều tài nguyên quý giá khác nữa.

Nếu bạn thích tài liệu SAI SỐ CÁC PHÉP ĐO ĐẠI LƯỢNG VẬT LÍ 10 , click nút "Cảm ơn" hoặc "Thích" và chia sẻ cho bạn bè mình.

Hãy Đăng kí để nhận file mới qua email
Download reader Hướng dẫn

 


► Like TVVL trên Facebook nhé!
Luong tu thu vi
Hỗ trợ  Upload
Thêm vào bộ sưu tập

Mã nhúng hiện file trên blog của bạn:

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook
11 Đang tải...
Chia sẻ bởi: HOÀNG SƯ ĐIỂU
Ngày cập nhật: 20/09/2018
Tags: SAI SỐ, CÁC PHÉP ĐO, ĐẠI LƯỢNG VẬT LÍ 10
Ngày chia sẻ:
Tác giả HOÀNG SƯ ĐIỂU
Phiên bản 1.0
Kích thước: 228.68 Kb
Kiểu file: docx

1 Bình luận

  • Tài liệu SAI SỐ CÁC PHÉP ĐO ĐẠI LƯỢNG VẬT LÍ 10 là file được upload bởi thành viên của Thư Viện Vật Lý như đã trình bày trên. Cộng đồng Thư Viện Vật Lý hết sức cảm ơn tác giả đã chia sẻ tài liệu này.

    Rất mong các bạn đóng góp bằng cách upload file để kho tài liệu của chúng ta thêm phong phú.

Dưới đây là phần văn bản trích từ tài liệu

Chú ý:

- Có thể font chữ sẽ không hiển thị đúng, bạn nên click nút download để tải về máy đọc cho hoàn thiện.

- Download bộ font .VnTimes, VNI-Times đầy đủ nếu máy bạn chưa có đủ font tiếng Việt.

-15240047625

SAI SỐ CỦA PHÉP ĐO CÁC

ĐẠI LƯỢNG VẬT LÝ

C

c

0

SAI SỐ CỦA PHÉP ĐO CÁC

ĐẠI LƯỢNG VẬT LÝ

C

c

11430001905

VẬT LÝ 10

00

VẬT LÝ 10

00

Câu 1. Sai số nào có thể loại trừ trước khi đo ?

A. Sai số hệ thống.B. Sai số ngẫu nhiên. C. Sai số dụng cụ.D. Sai số tuyệt đối.

Câu 2. Sai số hệ thống

A. là sai số do cấu tạo dụng cụ gây ra.B. là sai số do điểm 0 ban đầu của dụng cụ đo bị lệch.

C. không thể tránh khỏi khi đo. D. là do chịu tác động của các yếu tố ngẫu nhiên bên ngoài.

Câu 3. Chọn ý sai ? Sai số ngẫu nhiên

không

có nguyên nhân rõ ràng.

B. là những sai xót mắc phải khi đo.

C. có thể do khả năng giác quan của con người dẫn đến thao tác đo không chuẩn.

D. chịu tác động của các yếu tố ngẫu nhiên bên ngoài.

Câu 4. Phép đo của một đại lượng vật lý

A. là phép so sánh nó với một đại lượng cùng loại được quy ước làm đơn vị.

B. là những sai xót gặp phải khi đo một đại lượng vật lý

C. là sai số gặp phải khi dụng cụ đo một đại lương vật lý.

D. là những công cụ đo các đại lượng vật lý như thước, cân…vv.

Câu 5. Chọn phát biểu sai ?

Phép đo trực tiếp là phép so sánh trực tiếp qua dụng cụ đo.

Phép đo gián tiếp là phép đo thông qua từ hai phép đo trực tiếp trở lên.

Các đại lượng vật lý luôn có thể đo trực tiếp.

Phép đo gián tiếp thông qua một công thức liên hệ với các đại lượng đo trực tiếp.

Câu 6. Trong đơn vị SI, đơn vị nào là đơn vị dẫn xuất ?

mét

(m).B. giây (s).C. mol(mol).D. Vôn (V).

Câu 7. Chọn phát biểu sai ? Sai số dụng cụ

có thể

A. lấy nửa độ chia nhỏ nhất trên dụng cụ.

B. Lấy bằng một độ chia nhỏ nhất trên dụng cụ.

C. được tính theo công thức do nhà sản xuất quy định

D. loại trừ khi đo bằng cách hiệu chỉnh khi đo.

Câu 8. Người ta có thể bỏ qua sai số dụng cụ khi phép đo không gồm yếu tố nào sau đây ?

A. Công thức xác định đại lượng đo gián tiếp tương đối phức tạp.

B. Các dụng cụ đo trực tiếp có độ chính xác tương đối cao.

C. Sai số phép đo chủ yếu gây ra bởi các yếu tố ngẫu nhiên

D. Trong công thức xác định sai số gián tiếp có chứa các hằng số.

Câu 9. Gọi

là giá trị trung bình,

là sai số dụng cụ,

là sai số ngẫu nhiên,

là sai số tuyệt đối. Sai số tỉ đối của phép đo là

A.

.B.

.C.

.D.

.

Câu 10: Trong một bài thực hành, gia tốc rơi tự do được tính theo công thức

. Sai số tỉ đối của phép đo trên tính theo công thức nào?

A.

. B.

C.

. D.

.

Câu 11. Diện tích mặt tròn tính bằng công thức

. Đo đường kính d, ta có sai số tỉ đối của phép đo diện tích là

A.

với

. B.

với

.

C.

với

. D.

với

.

Câu 12: Dùng thước thẳng có giới hạn đo là 20cm và độ chia nhỏ nhất là 0,5cm để đo chiều dài chiếc bút máy. Nếu chiếc bút có độ dài cỡ 15cm thì phép đo này có sai số tuyệt đối và sai số tỷ đối là

A. l = 0,25cm;

.B. l = 0,5cm;

C. l = 0,25cm;

.D. l = 0,5cm;

Câu 13. Dùng một thước có chia độ đến milimét đo 5 lần khoảng cách d giữa hai điểm A và B đều cho cùng một giá trị là 1,345 m. Lấy sai số dụng cụ là một độ chia nhỏ nhất. Kết quả đo được viết là

A. d =

(mm).B. d =

(m).

C. d =

(mm).D. d =

(m).

Câu 14. Dùng một thước chia độ đến milimét để đo khoảng cách l giữa hai điểm A, B và có kết quả đo là 600 mm. Lấy sai số dụng cụ là một độ chia nhỏ nhất. Cách ghi nào sau đây không đúng với số chữ số có nghĩa của phép đo?

A. ℓ = (6,00 ± 0,01) dm. B. ℓ = (0,6 ± 0,001) m. C. ℓ = (60,0 ± 0,1) cm. D. ℓ = (600 ± 1) mm.

Câu 15. Trong bài thực hành đo gia tốc rơi tự do tại phòng thí nghiệm, một học sinh đo quãng đường vật rơi là

và thời gian rơi là

. Gia tốc rơi tự do tại phòng thí nghiệm bằng

A.

.B.

.

C.

. D.

Câu 16. Một học sinh tiến hành đo gia tốc rợi tự do tại phòng thí nghiệm theo hướng dẫn của SGKVL 10CB. Phép đo gia tốc rơi tự do học sinh này cho giá trị trung bình sau nhiều lần đo là

với sai số tuyệt đối tương ứng là

. Kết quả của phép đo được biễu diễn bằng

A.

B.

D.

D.

331470066040

Họ và tên: ………………………...

Lớp: 10/............, Nhóm: …

…..

Ngày thực hành: ......................

00

Họ và tên: ………………………...

Lớp: 10/............, Nhóm: …

…..

Ngày thực hành: ......................

left46990

Điểm:

00

Điểm:

BÁO CÁO THỰC HÀNH

Khảo sát chuyển động rơi tự do. Xác định gia tốc rơi tự do.

1. Trả lời câu hỏi:

+ Sự rơi tự do là gì

?

+ Nêu đặc điểm của chuyển động rơi tự do?

+ Viết công thức tính gia tốc rơi tự do:

+ Nêu mục đích của bài thí nghiệm?

2. Kết quả khảo sát chuyển động rơi tự do:

(Vị trí ban đầu của vật rơi nên chọn: s0 = 0.)

a) Bảng số liệu:

Lần đo

si (m)

Thời gian rơi

1

2

3

4

5

0,050

0,200

0,450

0,800

TBình:

b) Vẽ đồ thị: s = s(t2)

c) Nhận xét:

Đồ thị s =s(t2) có dạng một đường

...................................,quãng

đường đi được của vật rơi

tự do tăng tỉ lệ lệ bậc .............. theo bình phương thời gian =>gia tốc rơi tự do là một hằng số, không phụ thuộc…………………. Như vậy chuyển động của vật rơi tự do có tính chất là chuyển động

…………………………………………….…….

d) Khi đã xác định được chuyển động rơi tự do là chuyển động nhanh dần đều, ta có thể xác định giá trị vận tốc v của vật rơi tại cổng E theo công thức

và giá trị của g theo công thức

ứng với mỗi lần đo. Hãy tính các giá trị trên và ghi kết quả vào bảng số liệu.

e) Vẽ đồ thị: v=v(t) dựa trên bảng số liệu đã tính, để một lần nữa nghiệm lại tính chất của chuyển động rơi tự do.

* Đồ thị:

*Nhật xét: Đồ thị v=v(t) có dạng

............................................................................., tức là vận tốc

rơi tự do tỉ lệ bậc .............. theo thời gian. Vậy chuyển động rơi

tự do là chuyển động ............ ...........................................

..................................................................................................

f) Tính

:

..............................

g) Viết kết quả của phép đo gia tốc rơi tự do:

h) Nhận xét chung khi tính gia tốc g như ở trên:

Theo cách tính trên, ta đã quan tâm chủ yếu đến loại sai số ………………………...và bỏ qua không tính đến loại sai số……………………

…..

……

TÀI LIỆU ĐÃ ĐĂNG:

http://thuvienvatly.com/home/component/option,com_general/task,userInfo/id,315963/page,file_upload/

Link đăng kí Bộ TL VIP 2019: https://docs.google.com/forms/d/1xAK71vUsQS8j6mVIHBWPJ2cY0BEuU-EjhD_jIoWMY1Y/edit?usp=drive_web

Tạo bảng điểm online

Chúng tôi hiện có hơn 60 nghìn tài liệu để bạn tìm

File mới nhất

* PHÂN DẠNG CHI TIẾT BÀI TOÁN HAI VẬT DAO ĐỘNG TRONG DAO ĐỘNG CƠ (GIẢI CHI TIẾT) (VẬT LÝ 12)
Ngày 06/12/2019
* ĐỀ THI THỬ THPTQG YÊN LẠC 2 VĨNH PHÚC NĂM 2020 (GIẢI CHI TIẾT)
Ngày 06/12/2019
* Tổng ôn HK1 Vật Lý 11 bằng 70 câu trắc nghiệm lý thuyết (Có đáp án)
Ngày 06/12/2019
* Tổng ôn HK1 Vật Lý 10 bằng 100 câu trắc nghiệm lý thuyết
Ngày 06/12/2019
* ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG VẬT LÝ 12 ĐỀ SỐ 36 (Giải chi tiết)
Ngày 06/12/2019
File mới upload

Ngày này hằng năm

* HỆ THỐNG TÀI LIỆU LUYỆN THI ĐẠI HỌC MÔN VẬT LÝ
Ngày 10/12/2013
* Đề ôn thi HK 1 Vật Lí 11 (đề thứ 5, 6)
Ngày 09/12/2015
* 25 Đề và Đáp án Học Sinh Giỏi Vật Lý
Ngày 09/12/2012
* Giải chi tiết đề minh họa của Bộ GD công bố ngày 6/12/2018
Ngày 07/12/2018
* HỆ THỐNG LÝ THUYẾT VÀ CÁC DẠNG BÀI TẬP VẬT LÝ LTĐH (Cơ bản)
Ngày 08/12/2013
File mới upload

Được tải nhiều nhất tháng trước

File icon Đề THPT Chuyên Hà Tĩnh lần 5 năm 2016 (Có lời giải chi tiết)
3,401 lượt tải - 3,395 trong tháng
File icon ĐỀ THI THỬ THPTQG 2016 (SÁT CẤU TRÚC CỦA BỘ + ĐÁP ÁN)
2,100 lượt tải - 2,090 trong tháng
File icon Đề có cấu trúc 60%CB - 40%NC số 15 - có lời giải
2,333 lượt tải - 2,068 trong tháng
File icon THI THỬ THPT QUỐC GIA BÁM SÁT VỚI BỘ
1,895 lượt tải - 1,895 trong tháng
File icon ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA SÁT VỚI BỘ (CÓ ĐÁP ÁN)
1,879 lượt tải - 1,878 trong tháng
File download nhiều

ABC Trắc Nghiệm Vật Lý
Cầu vồng   |   Đăng nhập Đăng nhậpnew
Đang online (59)