Logo Thư Viện Vật Lý
Banner Thư Viện Vật Lý

> > > TỔNG HỢP FULL LÝ THUYẾT SÓNG CƠ PHẦN 2 (FILE WORD)

TỔNG HỢP FULL LÝ THUYẾT SÓNG CƠ PHẦN 2 (FILE WORD)

* minhchaungoc - 816 lượt tải

Chuyên mục: Sóng cơ - Sóng âm

Để download tài liệu TỔNG HỢP FULL LÝ THUYẾT SÓNG CƠ PHẦN 2 (FILE WORD) các bạn click vào nút download bên dưới.

Mời bạn truy cập vào kho download tài nguyên với thư viện giáo án điện tử, thư viện đề kiểm tra - trắc nghiệm và nhiều tài nguyên quý giá khác nữa.

Nếu bạn thích tài liệu TỔNG HỢP FULL LÝ THUYẾT SÓNG CƠ PHẦN 2 (FILE WORD) , click nút "Cảm ơn" hoặc "Thích" và chia sẻ cho bạn bè mình.

Hãy Đăng kí để nhận file mới qua email
Download reader Hướng dẫn

 TỔNG HỢP FULL LÝ THUYẾT SÓNG CƠ PHẦN 2 (FILE WORD)


► Like TVVL trên Facebook nhé!
Luong tu thu vi
Hỗ trợ  Upload
Thêm vào bộ sưu tập

Mã nhúng hiện file trên blog của bạn:

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook
7 Đang tải...
Chia sẻ bởi: minhchaungoc
Ngày cập nhật: 03/08/2018
Tags: TỔNG HỢP, FULL LÝ THUYẾT, SÓNG CƠ, PHẦN 2
Ngày chia sẻ:
Tác giả minhchaungoc
Phiên bản 1.0
Kích thước: 90.46 Kb
Kiểu file: docx

5 Bình luận

  • Tài liệu TỔNG HỢP FULL LÝ THUYẾT SÓNG CƠ PHẦN 2 (FILE WORD) là file được upload bởi thành viên của Thư Viện Vật Lý như đã trình bày trên. Cộng đồng Thư Viện Vật Lý hết sức cảm ơn tác giả đã chia sẻ tài liệu này.

    Rất mong các bạn đóng góp bằng cách upload file để kho tài liệu của chúng ta thêm phong phú.

Dưới đây là phần văn bản trích từ tài liệu

Chú ý:

- Có thể font chữ sẽ không hiển thị đúng, bạn nên click nút download để tải về máy đọc cho hoàn thiện.

- Download bộ font .VnTimes, VNI-Times đầy đủ nếu máy bạn chưa có đủ font tiếng Việt.

TỔNG HỢP LÝ THUYẾT SÓNG CƠ (PHẦN 2)

Câu 66. (TN2014) Phát biểu nào sau đây sai? Sóng điện từ và sóng cơ

A. đều tuân theo quy luật phản xạB. đều mang năng lượng.

C. đều truyền được trong chân khôngD. đều tuân theo quy luật giao thoa

Câu 67. (TN2014) Hai âm cùng độ cao là hai âm có cùng

A. biên độ.B. cường độ âm.C. mức cường độ âm.D. tần số.

Câu 68. (CĐ2007) Khi sóng âm truyền từ môi trường không khí vào môi trường nước thì

A. chu kì của nó tăng.B. tần số của nó không thay đổi.

C. bước sóng của nó giảm.D. bước sóng của nó không tha

Câu 69. (CĐ2007) Trên một sợi dây có chiều dài l, hai đầu cố định, đang có sóng dì sóng. Biết vận tốc truyền sóng trên dây là v không đổi. Tần số của sóng là

A.

.B.

.C.

.D.

Câu 70. (CĐ2008) Đơn vị đo cường độ âm là

A. Oát trên mét (W/m).B. Ben (B).

C. Niutơn trên mét vuông (N/m2 ).D. Oát trên mét vuông I

Câu 71. (CĐ2009) Ở mặt nước có hai nguồn sóng dao động theo phương vuông góc với mặt nước, có cùng phương trình u = Acosrat. Trong miền gặp nhau của hai sóng, những điểm mà ở đó các phần tử nước dao động với biên độ cực đại sẽ có hiệu đường đi của sóng từ hai nguồn đến đó bằng

A. một số lẻ lần nửa bước sóng.B. một số nguyên lần bước sóng.

C. một số nguyên lần nửa bước sóng.D. một số lẻ lần bước sóng.

Câu 72. (CĐ2010) Khi nói về sóng âm, phát biểu nào sau đây là sai?

A. Ở cùng một nhiệt độ, tốc độ truyền sóng âm trong không khí nhỏ hơn tốc độ truyền sóng âm trong nước.

B. Sóng âm truyền được trong các môi trường rắn, lỏng và khí.

C. Sóng âm trong không khí là sóng dọc.

D. Sóng âm trong không khí là sóng ngang

Câu 73. (CĐ2010) Một sợi dây chiều dài i căng ngang, hai đầu cố định. Trên dây đang có sóng dừng với n bụng sóng, tốc độ truyền sóng trên dây là v. Khoảng thời gian giữa hai lần liên tiếp sợi dây duỗi thẳng là

A.

B.

C.

D.

Câu 74. (CĐ2011) Một sóng co lan truyền trong một môi trường. Hai điểm trên cùng một phưong truyền sóng, cách nhau một khoảng bằng bước sóng có dao động.

A. Cùng pha.B. Ngược pha.C. lệch pha

D. lệch pha

Câu 75. (CĐ2011). Trên mộ sợi dây đàn hồi đang có sóng dừng. Khoản cách từ một nút đến một bụng kề nó bằng

A. Một nửa bước sóng. B. hai bước sóng.C. Một phần tư bước sóng. D. một bước sóng.

Câu 76. (CĐ2012) Một nguồn âm điểm truyền sóng âm đẳng hướng vào trong không khí với tốc độ truyền âm là v. Khoảng cách giữa 2 điểm gần nhau nhất trên cùng hướng truyền sóng âm dao động ngược pha nhau là d. Tần số của âm là

A.

B.

C.

D.

Câu 77. (CĐ2012) Khi nói về sự phản xạ của sóng cơ trên vật cản cố định, phát biểu nào sau đây đúng?

A. Tần số của sóng phản xạ luôn lớn hơn tần số của sóng tới.

B. Sóng phản xạ luôn ngược pha với sóng tới ở điểm phản xạ.

C. Tần số của sóng phản xạ luôn nhỏ hơn tần số của sóng tới.

D. Sóng phản xạ luôn cùng pha với sóng tới ở điểm phản xạ.

Câu 78. (ĐH2007) Để khảo sát giao thoa sóng cơ, người ta bố trí trên mặt nước nằm ngang hai nguồn kết hợp Si và S2. Hai nguồn dao động điều hòa theo phương thẳng đứng, cùng pha. Xem biên độ sóng không thay đổi trong quá trình truyền sóng. Các điểm thuộc mặt nước và nằm trên đường trung trực của đoạn S1S2 sẽ

A. dao động với biên độ cực đại.B. dao động với biên độ cực tiểu.

C. không dao động.D. dao động với biên độ bằng nửa biên độ cực đại.

Câu 79. (ĐH2008) Tại hai điểm A và B trên mặt nước nằm ngang có hai nguồn sóng cơ kết hợp, cùng biên độ, dao động cùng phương phương trình lần lượt là uA = acosωt và uB = acos(ωt + π). Coi biên độ sóng và vận tốc sóng không đổi khi truyền đi. Trong khoảng giữa A và B có giao thoa sóng do hai nguồn trên gây ra. Phần tử nước thuộc trung điểm của đoạn AB dao động với biên độ bằng

A. 0B. a/2C. aD. 2a

Câu 80. (ĐH2008) Một nguồn dao động đặt tại điểm O trên mặt chất lỏng nằm ngang phát ra dao động điều hòa theo phương thẳng đứng. Sóng do nguồn dao động tạo ra truyền trên mặt chất lỏng có bước sóng X tới điểm M cách O một khoảng d. Coi biên độ sóng và vận tốc sóng không đổi khi truyền đi. Nếu phương trình dao động của phần tử vật chất tại điểm M có dạng uM(t) = acos2πf thì phương trình dao động của phần tử vật chất tại O là

A.

B.

C.

D.

Câu 81. (ĐH2009) Bước sóng là khoảng cách giữa hai điểm

A. trên cùng một phương truyền sóng mà dao động tại hai điểm đó ngược pha

B. gần nhau nhất trên cùng một phương truyền sóng mà dao động tại hai điểm đó cùng pha.

C. gần nhau nhất mà dao động tại hai điểm đó cùng pha.

D. trên cùng một phương truyền sóng mà dao động tại hai điểm đó cùng pha.

Câu 82. (ĐH2010) Điều kiện để hai sóng cơ khi gặp nhau, giao thoa được với nhau là hai sóng phải xuất phát từ hai nguồn dao động

A. cùng biên độ và có hiệu số pha không đổi theo thời gian

B. cùng tần số, cùng phương

C. có cùng pha ban đầu và cùng biên độ

D. cùng tần số, cùng phương và có hiệu số pha không đổi theo thời gian

Câu 83. (ĐH 2011) Phát biểu nào sau đây là đúng khi nó về sóng cơ?

A. Bước sóng là khoảng cách giữa hai điểm trên cùng một phương truyền sóng mà dao động tại hai điểm đó cùng pha.

B. Sóng cơ truyền trong chất rắn luôn là sóng dọc.

C. Sóng cơ truyền trong chất lỏng luôn là sóng ngang.

D. Bước sóng là khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất trên cùng một phương truyền sóng mà dao động tại hai điểm đó cùng pha.

Câu 84. (CĐ2014) Khi nói về sóng âm, phát biểu nào sau đây sai?

A. Siêu âm có tần số lớn hơn 20000 HzB. Hạ âm có tần số nhỏ hơn 16 Hz

C. Đơn vị của mức cường độ âm là W/m2D. Sóng âm không truyền được trong chân không

Câu 85. Khoảng cách giữa hai điểm trên phương truyền sóng gần nhau nhất dao động cùng pha nhau gọi là

A. vận tốc truyền sóng. B. bước sóng.C. độ lệch pha. D. chu kỳ.

Câu 86. Mối liên hệ giữa bước sóng k, vận tốc truyền sóng v, chu kì T và tần số r của một sóng là?

A.

B.

C.

D.

Câu 87. Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về sóng cơ học?

A. Sóng âmtruyền được trong chân không.

B. Sóng dọc là sóng có phương dao động vuông góc với phương truyền sóng.

C. Sóng dọc là sóng có phương dao động trùng với phương truyền sóng.

D. Sóng ngang là sóng có phương dao động trùng với phương truyền sóng.

Câu 88. Một nguồn dao động đặt tại điểm A trên mặt chất lỏng nằm ngang phát ra dao động điều hòa theo phương thẳng đứng với phương trình uA = acosωt. Sóng do nguồn dao động này tạo ra truyền trên mặt chất lỏng có bước sóng λ tới điểm M cách A một khoảng x. Coi biên độ sóng và vận tốc sóng không đổi khi truyền đi thì phương trình dao động tại điểm M là:

A. uM = acosωtB. uM = acos(ωt - πx/λ)

C. uM = acos(ωt + πx/λ) D. uM = acos(ωt - 2πx/λ)

Câu 89. Một sóng cơ học có bước sóng λ truyền theo một đường thẳng từ điểm M đến điểm N. Biết khoảng cách MN = d. Độ lệch pha

của dao động tại hai điểm M và N là

A.

B.

C.

D.

Câu 90. Khi có sóng dừng trên một sợi dây đàn hồi thì khoảng cách giữa hai bụng sóng liên tiếp bằng

A. một phần tư bước sóng. B.một bước sóng.C. nửa bước sóng.D. hai bước sóng.

Câu 91. Khi có sóng dừng trên một sợi dây đàn hồi, khoảng cách từ một bụng đến nút gần nó nhất bằng

A. một số nguyên lần bước sóng.B. một nửa bước sóng.

C. một bước sóng.D. một phần tư bước sóng.

Câu 92. Một sóng âm truyền trong không khí, các đại lượng: biên độ sóng, tần số sóng, vận tốc truyền sóng, bước sóng; đại lượng nào không phụ thuộc vào các đại lượng còn lại là

A. bước sóng.B. biên độ sóng.C. vận tốc truyền sóng. D. tần số sóng

Câu 93. Trên mặt nước nằm ngang có hai nguồn kết hợp S1 và S2 dao động theo phương thẳng đứng, cùng pha, với cùng biên độ a không thay đổi trong quá trình truyền sóng. Khi có sự giao thoa hai sóng đó trên mặt nước thì dao động tại trung điểm của đoạn S1S2 có biên độ

A. cực đại.B. cực tiểu.C. bằng a/2.D. bằng a.

Câu 94. Sóng siêu âm?

A. truyền được trong chân không.

B. không truyền được trong chân không

C. truyền trong không khí nhanh hơn trong nước.

D. truyền trong nước nhanh hơn trong sắt.

Câu 95. Âm sắc là đặc tính sinh lý của âm?

A. Chỉ phụ thuộc vào biên độ.B. chỉ phụ thuộc vào tần số.

C. Chỉ phụ thuộc vào cường độ âm.D. phụ thuộc vào tần số và biên độ.

Câu 96. Quan sát trên một sợi dây thấy có sóng dừng với biên độ của bụng sóng là a. Tại điểm trên sợi dây cách bụng sóng một phần tư bước sóng có biên độ dao động bằng

A. a/2B. 0C. a/4D. a

Câu 97. Trên một sợi dây có chiều dài

, hai đầu cố định, đang có sóng dừng. Trên dây có một bụng sóng. Biết vận tốc truyền sóng trên dây là v không đổi. Tần số của sóng là

A.

B.

C.

D.

Câu 98. Khi nói về sóng cơ, phát biểu nào dưới đây là sai?

A. Sóng ngang là sóng mà phương dao động của các phần tử vật chất nơi sóng truyền qua vuông góc với phương truyền sóng.

B. Khi sóng truyền đi, các phần tử vật chất nơi sóng truyền qua cùng truyền đi theo sóng.

C. Sóng cơ không truyền được trong chân không.

D. Sóng dọc là sóng mà phương dao động của các phần tử vật chất nơi sóng truyền qua trùng với phương truyền sóng.

Câu 99. Khi nói về sóng cơ học, phát biểu nào sau đây là sai?

A. Sóng cơ học là sự lan truyền dao động cơ học trong môi trường vật chất

B. Sóng cơ học truyền được trong tất cả các môi trường rắn, lỏng, khí và chân không.

C. Sóng âmtruyền trong không khí là sóng dọc.

D. Sóng cơ học lan truyền trên mặt nước là sóng ngang

Câu 100. Một sóng âm truyền từ không khí vào nước thì

A. tần số và bước sóng đều thay đổi.B. tần số thay đổi, còn bước sóng không thay đổi.

C. tần số không thay đổi, còn bước sóng thay đổi.D. tần số và bước sóng đều không thay đổi.

Câu 101. Tại hai điểm A và B trên mặt nước nằm ngang có hai nguồn sóng cơ kết hợp, dao động theo phương thẳng đứng. Có sự giao thoa của hai sóng này trên mặt nước. Tại trung điểm của đoạn AB, phần tử nước dao động với biên độ cực đại. Hai nguồn sóng đó dao động

A. lệch pha nhau góc π/3 B. cùng pha nhau

C. ngược pha nhau. D. lệch pha nhau góc π/2

Câu 102. Tại hai điểm A và B trên mặt nước nằm ngang có hai nguồn sóng cơ kết hợp, cùng biên độ, cùng pha, dao động theo phương thẳng đứng. Coi biên độ sóng không đổi thuộc trung điểm của đoạn AB

A. dao động với biên độ nhỏ hơn biên độ dao động của mỗi

B. dao động với biên độ cực đại.

C. không dao động.

D. dao động với biên độ bằng biên độ dao động của mỗi nguồn

Câu 103. Khi nói về sóng cơ, phát biểu nào sau đây sai?

A. Bước sóng là khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất trên cùng một phương truyền sóng mà dao động tại hai điểm đó ngược pha nhau.

B. Sóng trong đó các phần tử của môi trường dao động theo phương trùng với phương truyền sóng gọi là sóng dọc.

C. Sóng trong đó các phần tử của môi trường dao động theo phương vuông góc với phương truyền sóng gọi là sóng ngang.

D. Tại mỗi điểm của môi trường có sóng truyền qua, biên độ của sóng là biên độ dao động của phần tử môi trường.

Câu 104. Tại một điểm, đại lượng đo bằng lượng năng lượng mà sóng âm truyền qua một đơn vị diện tích đặt tại điểm đó, vuông góc với phương truyền sóng trong một đơn vị thời gian là

A. cường độ âmB. độ cao của âm.C. độ to của âm.D. mức cường độ âm

Câu 105. Khi nói về siêu âm, phát biểu nào sau đây sai?

A. Siêu âm có thể truyền được trong chất rắn.B. Siêuâm có tần số lớn hơn 20 KHz.

C. Siêu âm có thể truyền được trong chân không. D. Siêu âm có thể bị phản xạ khi gặp vật cản.

Câu 106. Tại một vị trí trong môi trường truyền âm, một sóng âm có cường độ âm I. Biết cường độ âm chuẩn là I0. Mức cường độ âm L của sóng âm này tại vị trí đó được tính bằng công thức

A.

B.

C.

D.

Câu 107. Một âm có tần số xác định lần lượt truyền trong nhôm, nước, không khí với tốc độ tương ứng là v1,v2, v3. Nhận định nào sau đây là đúng

A. v2 > v1 > v3B. v1 > v2 > v3C. v3 > v2 > v1D. v1 > v3 > v2

Câu 108. Sóng truyền trên một sợi dây có một đầu cố định, một đầu tự do. Muốn có sóng dừng trên dây thì chiều dài của sợi dây phải bằng

A. một số chẵn lần một phần tư bước sóng.B. mộtsố lẻ lần nửa bước sóng.

C. một số nguyên lần bước sóng.D. mộtsố lẻ lần một phần tư bước sóng.

Câu 109. Trên mặt nước hai nguồn kết hợp dao động điều hòa cùng pha theo phương thẳng đứng. Coi biên độ không đổi khi sóng truyền đi. Trên mặt nước, trong vùng giao thoa, phần tử tại M dao động với biên độ cực đại khi hiệu đường đi của hai sóng từ hai nguồn truyền tới M bằng

A. một số lẻ lần một phần tư bước sóngB. mộtsố nguyên lần bước sóng

C. một số lẻ lần nửa bước sóngD. mộtsố nguyên lần nửa bước són

Câu 110. Sóng âm không truyền được trong

A. chất khíB. chất rắnC. Chất lỏng.D. chân không.

Câu 111. Khi nói về sự truyền âm, phát biểu nào sau đây đúng?

A. Sóng âm truyền trong không khí với tốc độ nhỏ hơn trong chân không.

B. Trong một môi trường, tốc độ truyền âm không phụ thuộc vào nhiệt độ của môi

C. Sóng âm không thể truyền được trong các môi trường rắn và cứng như đá, thép.

D. Ở cùng một nhiệt độ, tốc độ truyền âm trong nước lớn hơn tốc độ truyền âm trong không khí

BẢNG ĐÁP ÁN

66.C

67.D

68.B

69.B

70.D

71.B

72.D

73.D

74.A

75.C

76.A

77.B

78.A

79.A

80.B

81.B

82.D

83.D

84.C

85.B

86.A

87.

88.D

89.D

90.C

91.D

92.B

93.A

94.B

95.D

96.B

97.A

98.B

99.B

100.C

101.B

102.B

103.A

104.A

105.C

106.A

107.B

108.D

109.B

110.D

111.D

FULL BỘ CHUYÊN ĐỀ LUYỆN THI VẬT LÝ 12- 2019

THẦY CÔ CẦN FILE WORD LIÊN HỆ: 0125.23.23.888

1. Chuyên đề 1: FULL các dạng toán về dao động cơ phần 1:

https://drive.google.com/file/d/1aFFrwvsLYX4T0iAJtAxyrpCkGIemTtq9/view?usp=sharing

2. Chuyên đề 1: FULL các dạng toán về dao động cơ phần 2:

https://drive.google.com/file/d/1cnE5bla9FILpkDAHwikmJCoweBSf5QYx/view?usp=sharing

3. Chuyên đề 2: FULL các dạng toán về Con lắc lò xo phần 1:

https://drive.google.com/file/d/1pByr-GEvmCwBKtkUdy5b298KX15Ni92Q/view?usp=sharing

4. Chuyên đề 2: FULL các dạng toán về Con lắc lò xo phần 2:

https://drive.google.com/file/d/1JlSI2Hol3gFt8TQz-o5cuGETlijo_sh5/view?usp=sharing

5. Chuyên đề 3: FULL các dạng toán về Con lắc đơn:

https://drive.google.com/file/d/14B_SHr7blKZfDJNdr2CKGa8xfltl0dXZ/view?usp=sharing

6. Chuyên đề 4: FULL các dạng toán về Dao động cưỡng bức, duy trì, sự cộng hưởng

https://drive.google.com/file/d/1CvvHM5pt-PnEbCDkxowo4qqAKYVZbaiy/view?usp=sharing

7. Chuyên đề 5: FULL các dạng toán về TỔNG HỢP DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA:

https://drive.google.com/file/d/1qPDnR_O6QpaDTeW7zmXONpA5huMC0m7K/view?usp=sharing

8. Chuyên đề 6: Tổng hợp lý thuyết dao động điều hòa phần 1:

https://drive.google.com/file/d/1lZO-IyQ1-luF8elKHb-S8wabpeN6b1nw/view?usp=sharing

9. Chuyên đề 6: Tổng hợp lý thuyết dao động điều hòa phần 2:

10. Chuyên đề 7: FULL CÁC DẠNG TOÁN VỀ SÓNG CƠ HỌC:

https://drive.google.com/file/d/1uHJAinOLxHg2amGQVIJt0JGwEL0oFeTC/view?usp=sharing

11. Chuyên đề 8: FULL CÁC DẠNG TOÁN VỀ Giao thoa sóng PHẦN 1

https://drive.google.com/file/d/1F6UgMx53Sz-24rzkGh7JTRvmuOnrU1LJ/view?usp=sharing

12. Chuyên đề 8: FULL CÁC DẠNG TOÁN VỀ Giao thoa sóng PHẦN 2

https://drive.google.com/file/d/1Gn8uwuEOVsfdabibDNZZC8lg5301SxyK/view?usp=sharing

13. Chuyên đề 9: FULL CÁC DẠNG TOÁN VỀ SÓNG ÂM

https://drive.google.com/file/d/1AowskjhtENMWDT1eSJQ4k_wCTUKrMgIz/view?usp=sharing

14. Chuyên đề 10: Tổng hợp lý thuyết Sóng cơ học phần 1:

https://drive.google.com/file/d/1jOOwHgfUkoFU3NoQWfqqx7sTrHmK53RM/view?usp=sharing

15. Chuyên đề 10: Tổng hợp lý thuyết Sóng cơ học phần 2:

16. Chuyên đề 11: FULL CÁC DẠNG TOÁN về THÍ NGHIỆM VẬT LÝ

17. Chuyên đề 12: FULL CÁC DẠNG TOÁN về ĐỒ THỊ VẬT LÝ

18. Chuyên đề 13: FULL CÁC DẠNG TOÁN về Điện xoay chiều Phần 1:

https://drive.google.com/file/d/1-km2Y-ld9sX_kuXpeQsnlrO7AOkR61kE/view?usp=sharing

19. Chuyên đề 13: FULL CÁC DẠNG TOÁN về Điện xoay chiều Phần 2:

https://drive.google.com/file/d/1_5TuxBl0Rr6h-iLdhABVVLU9a7tcKtl4/view?usp=sharing

20. Chuyên đề 14: FULL CÁC DẠNG TOÁN VỀ GIẢN ĐỒ VÉC TƠ:

21. Chuyên đề 15: FULL CÁC DẠNG TOÁN VỀ CHUẨN HÓA SỐ LIỆU:

22. Chuyên đề 16: FULL CÁC DẠNG TOÁN VỀ MÁY BIẾN ÁP TRUYỀN TẢI ĐIỆN NĂNG

……………………Còn tiếp đến Phần VẬT LÝ HẠT NHÂN

300 BÀI TẬP DAO ĐỘNG CƠ HAY VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THỬ CÁC TRƯỜNG CHUYÊN 2018 PHẦN 1

300 BÀI TẬP DAO ĐỘNG CƠ HAY VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THỬ CÁC TRƯỜNG CHUYÊN 2018 PHẦN 2

300 BÀI TẬP DAO ĐỘNG CƠ HAY VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THỬ CÁC TRƯỜNG CHUYÊN 2018 PHẦN 3

300 BÀI TẬP CON LẮC LÒ XO HAY VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THỬ CÁC TRƯỜNG CHUYÊN 2018 PHẦN 1

300 BÀI TẬP CON LẮC LÒ XO HAY VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THỬ CÁC TRƯỜNG CHUYÊN 2018 PHẦN 2

300 BÀI TẬP CON LẮC LÒ XO HAY VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THỬ CÁC TRƯỜNG CHUYÊN 2018 PHẦN 3

100 BÀI TẬP CON LẮC ĐƠN HAY VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THỬ CÁC TRƯỜNG CHUYÊN 2018 PHẦN 3

THẦY CÔ CẦN FILE WORD LIÊN HỆ: 0125.23.23.888

Extension Thuvienvatly.com cho Chrome

Chúng tôi hiện có hơn 60 nghìn tài liệu để bạn tìm

File mới nhất

* KT vật lý 10 giữa kỳ 1
Ngày 01/12/2020
* (Word) - Đề KSCL Lí 10 (THPT Đội Cấn - Vĩnh Phúc)
Ngày 30/11/2020
* Word - KSCL Lí 12 - THPT Đội Cấn - Vĩnh Phúc
Ngày 30/11/2020
* TÀI LIỆU BDHSG VẬT LÝ 11 CHƯƠNG ĐIỆN TÍCH ĐIỆN TRƯỜNG
Ngày 30/11/2020
* Bài tập chương 4 Lý 12 - biên soạn và sưu tầm
Ngày 30/11/2020
File mới upload

Ngày này hằng năm

* Tuyển chọn 800 hỏi cơ bản - hay khó và lạ (đáp án đầy đủ))
Ngày 05/12/2013
* HỆ THỐNG TÀI LIỆU LUYỆN THI ĐẠI HỌC MÔN VẬT LÝ
Ngày 08/12/2013
* HỆ THỐNG LÝ THUYẾT VÀ CÁC DẠNG BÀI TẬP VẬT LÝ LTĐH (Cơ bản)
Ngày 08/12/2013
* 25 Đề và Đáp án Học Sinh Giỏi Vật Lý
Ngày 09/12/2012
* Giải chi tiết đề minh họa của Bộ GD công bố ngày 6/12/2018
Ngày 07/12/2018
File mới upload

Được tải nhiều nhất tháng trước

File icon Phần mềm công cụ toán học Mathtype 6.9 (có key full)
175,209 lượt tải - 2,561 trong tháng
File icon Full trắc nghiệm Công. Công suất. Động năng (có đáp án)
3,879 lượt tải - 1,736 trong tháng
File icon 94 câu trắc nghiệm - Từ trường - File word có lời giải chi tiết
8,014 lượt tải - 1,714 trong tháng
File icon FILE WORD. CẬP NHẬT CÁC DẠNG TOÁN MỚI NHẤT - Phân Dạng Chi Tiết - SÓNG ĐIỆN TỪ - VẬT LÝ 12. Chuẩn cấu trúc năm 2019
4,877 lượt tải - 1,407 trong tháng
File icon TRẮC NGHIỆM VẬT LÍ 11 (CẢ NĂM - FILE WORD)
5,250 lượt tải - 1,356 trong tháng
File download nhiều

Bình luận tài nguyên

Phiên bản mới nhất

200 Bài tập Sóng cơ Hay và Khó Trong Đề thi thử THPTQG 2020
User Trần Tuệ Gia 30 - 11

300 Bài tập Điện xoay chiều Trong Đề thi thử THPTQG năm 2020
User Trần Tuệ Gia 30 - 11

Free file word quý thầy cô tải về cho học sinh ôn thi

BÀI GIẢNG POWERPOINT 12 (SƯU TẦM)


ABC Trắc Nghiệm Vật Lý
Cầu vồng   |   Đăng nhập Đăng nhậpnew
Đang online (116)