Logo Thư Viện Vật Lý
Banner Thư Viện Vật Lý

> > > Hướng dẫn giải chi tiết đề THPTQG 2018 môn Lý - Mã đề 201

Hướng dẫn giải chi tiết đề THPTQG 2018 môn Lý - Mã đề 201

* Nguyễn Hùng Hổ - 943 lượt tải

Chuyên mục: Ôn tập tổng hợp vật lý 12

Để download tài liệu Hướng dẫn giải chi tiết đề THPTQG 2018 môn Lý - Mã đề 201 các bạn click vào nút download bên dưới.

Mời bạn truy cập vào kho download tài nguyên với thư viện giáo án điện tử, thư viện đề kiểm tra - trắc nghiệm và nhiều tài nguyên quý giá khác nữa.

Nếu bạn thích tài liệu Hướng dẫn giải chi tiết đề THPTQG 2018 môn Lý - Mã đề 201 , click nút "Cảm ơn" hoặc "Thích" và chia sẻ cho bạn bè mình.

Hãy Đăng kí để nhận file mới qua email
Download reader Hướng dẫn

Phiên bản mới hơn của file này tại http://thuvienvatly.com/download/49230

Đến tải file phien bản mới hơnXem Trước

 

GIẢI CHI TIẾT ĐỀ THI VẬT LÝ THPTQG 2018 MÃ ĐỀ 201 Câu 13. Khoảng cách 2 cưc tiểu gần nhất trên đoạn nối 2 nguồn = 0,5 => A Câu 14. B Câu 15. Câu...

 

GIẢI CHI TIẾT ĐỀ THI VẬT LÝ THPTQG 2018 MÃ ĐỀ 201 Câu 13. Khoảng cách 2 cưc tiểu gần nhất trên đoạn nối 2 nguồn = 0,5 => A Câu 14. B Câu 15. Câu 16. Câu 17. Câu 18. Câu 19. không phụ thuộc f => P1 = P2 => C Câu 20. n1.sin i = n2.sin r Câu 21. => D Câu 22. 1 bụng 2 điểm biên độ 6mm Có 3 bụng 6 điểm B Câu 23. Đồ thị A Câu 24. C Câu 25. Câu 26. A Câu 27. D Câu 28. Li2 + Cu2 = CU02 Câu 29. Thử ĐÁP ÁN: +A. = 667 k > 1,9 k=2 = 1000 (1 CĐ, 1 CT, loại) +B. = 608 k > 2,4 k=3 (1 CĐ, 2 CT, nhận) B +C. = 507 k > 4,2 k=5 (2 CĐ, 3 CT, loại) +D. = 560 k > 3 k=4 (2 CĐ, 2 CT, loại) Câu 30. ; (BĐT Cosi) Dấu "=" xảy ra B Câu 31. Trên NH: Trên MH: 4 điểm D Câu 32. Mà D Câu 33. AB có 9 cực đại M cực đại ngược pha Mà Ta lại có + B + (loại) Câu 34. C Câu 35. Chuẩn hoá r = 1 Khi C = C0 ZC = x : Khi C = 0,5C0 ZC = 2x : Tương tự ta được: [█(x=0 (loại)@x=1 (nhận)=>φ= π/4 @x=5 (nhận)=>φ=- π/4)┤ D Câu 36. Khi C thay đổi để ULmax Cộng hưởng UR = U = UAN= UL= ZL = ZC = R Khi C' = 0,5C ZC' = 2ZL = 2 R Z=2R A Câu 37. Từ đồ thị D Câu 38. ; t = 0: ui = 11z t = t0: uimax = 13z t =3t0: ui = 6z Đặt: ; z = 0,125 x = 0,625 A Câu 39. n = 5 (nhận) A ; n = 21,67 (loại) Câu 40. -Từ lúc thả đến khi vật đổi chiều cđ lần đầu vật m DĐ tắt dần, vật M trượt trên m: +T/4 đầu tiên: Vật từ A → x0 => A' = A - x0 = 4,5 - 1,5 = 3 +T/4 tiếp theo: Vật từ x0 → - x0 => A'' = A' - 2x0 = 4,5 - 2.1,5 = 0 → Vật đổi chiều cđ ở - x0 -Sau đó đổi chiều, dây chùng, Fkvmax = kx0 = Fmsnmax → 2 vật DĐĐH gắn với nhau A = x0 ; *Để vật tới 0 lần 3: S = 4,5 + 1,5 + 2.1,5 +1,5 = 10,5 cm ; Vtb = = 16,71 cm/s A Nguyễn Hùng Hổ - ĐH. Bách Khoa TP.HCM SĐT: 01682289797 Email: hungho2211@gmail.com Facebook: /hungho2211 1 GIẢI CHI TIẾT ĐỀ THI VẬT LÝ THPTQG 2018 MÃ ĐỀ 201 Câu 13. Khoảng cách 2 cưc tiểu gần nhất trên đoạn nối 2 nguồn 2  = 0,5 => A Câu 14. 0,15 c eV t      B Câu 15. 2 m T k   Câu 16. 0 hc A   Câu 17. ai D   Câu 18. (3 4 ) p n Li m m m m     Câu 19. 2U P R  không phụ thuộc f => P1 = P2 => C Câu 20. n1.sin i = n2.sin r Câu 21. 30 3 40 30 f kd f d d       => D Câu 22. 1 bụng  2 điểm biên độ 6mm 3 2 l    Có 3 bụng  6 điểm B Câu 23. 0 0 1 . E I E r R R r R R I       Đồ thị  0 0 .40 20 1 .100 80 E r R E E r R          A Câu 24. 23 1 20; 4; 12,4; r = 9,6 td td E R R I U U E I rR          C Câu 25. 1 n hc EE   Câu 26. 22 27 d 1 W 1,78.10 / 2 ' ' 4000 1,5 v U v U mv eU v m s v U v U                       A Câu 27. 12 13 12 13 3 1 12 13 2 40 0 202 F F AB BC AC AB FF q q AC F F AB AC AB AC                   D Câu 28. Li2 + Cu2 = CU02 Nguyễn Hùng Hổ - ĐH. Bách Khoa TP.HCM SĐT: 01682289797 Email: hungho2211@gmail.com Facebook: /hungho2211 2 Câu 29. 1 2 1 2 0,5 ( 0,5) ( 0,5) 400 0,5M k d k k k k                 Thử ĐÁP ÁN: +A. 2  = 667 k > 1,9 k=2  M d  2 ( 0,5) k   = 1000 760 400 MM dd k     1,3 2,5 k    (1 CĐ, 1 CT, loại) +B. 2  = 608 k > 2,4 k=3 2 3.8 k    (1 CĐ, 2 CT, nhận) B +C. 2  = 507 k > 4,2 k=5 3,002 5,7 k    (2 CĐ, 3 CT, loại) +D. 2  = 560 k > 3 k=4 2,6 4,9 k    (2 CĐ, 2 CT, loại) Câu 30. 17X ; 1,21 5 3,79 3,79 X H X H H X K K K E K K K K             2 2 2 2 cos H X X p p p p p      2 2.17. 2.4.5 2 2.17. .2.4.5cos H X X K K K      3,79 17 20 4 85 cos X X X K K K       18 16,21 16,21 4 85cos 18 2 18.16,21 X X XX K K KK        (BĐT Cosi) Dấu "=" xảy ra 16,21 18 0,9 XX X KK K     B Câu 31. Trên NH: 11 4,8 ( 0,5) 8 4,3 7,5HN d d d k k             Trên MH: 22 4,8 ( 0,5) 6 4,3 5,5HM d d d k k             4 điểm D Câu 32. 20 1 0 2 : 1,8.10 210 Po A m t t T N N        Mà 1 20 0 0 0 3 (1 2 ) 2,4.10 4 t T N N N N        12 20 1 2 0 0 1 2 3 : ' (2 2 ) 0,3.10 10,26 8 tt TT Pb t T t T N N N m mg            D Câu 33. AB có 9 cực đại 45 AB     M cực đại ngược pha ( 0,5) 2 ( 0,5) MA MB MA k MA MB k MB k               Mà 2AH MA MB CA CB     5 2 ( 2 1)AB AB k      5.4 2 ( 2 1).5 k        4,47 6,035 k    5;6 k  Ta lại có 2 2 2 2 AB MA AB MB AB     2 2 2 2 [(k+0,5) ] [(k-0,5) ] AB AB AB       + 5 4,3767 k AB     B + 6 5,2887 k AB     (loại) Câu 34. 1 1 1 12 2 1 W=W W W=W 0,48 W=0,5 W 0,02W=W W W=9W 0,32 t d t tt d t              1 2 2 1 2 W 0,02 2 10 W 0,5 t x A AA      C Nguyễn Hùng Hổ - ĐH. Bách Khoa TP.HCM SĐT: 01682289797 Email: hungho2211@gmail.com Facebook: /hungho2211 3 Câu 35. Chuẩn hoá r = 1 Khi C = C0 ZC = x : / / / / / 2 / 44 tan tan 5.(4 ) 16tan( ) tan( ) 441 tan .tan 6 (4 ) 1. 16 MB i MB i MB i u u i u u i u u i xx x xx x                 Khi C = 0,5C0ZC = 2x : Tương tự ta được: 2 5.(4 2 ) tan( ) 6 (4 2 ) x x      22 5.(4 2 ) 5.(4 ) 6 (4 2 ) 6 (4 ) xx xx        [ 𝑥 = 0 (𝑙𝑜ạ𝑖) 𝑥 = 1 (𝑛ℎậ𝑛) => 𝜑 = 𝜋 4 𝑥 = 5 (𝑛ℎậ𝑛) => 𝜑 = − 𝜋 4 D Câu 36. Khi C thay đổi để ULmaxCộng hưởng UR = U =15 2 UAN= 22 30 2 RL UU UL=15 6 ZL = ZC = 3 R Khi C' = 0,5C ZC' = 2ZL = 2 3 R Z=2R 0 0 00 30 2 15 3 3 L L L L U ZR U U Z U R      // 1 tan 333 LC u i u i u i i ZZ R                5 26 LL u i u         A Câu 37. Từ đồ thị  6    D Nguyễn Hùng Hổ - ĐH. Bách Khoa TP.HCM SĐT: 01682289797 Email: hungho2211@gmail.com Facebook: /hungho2211 4 Câu 38. 01 cos( t+ )uU   ; 02 cos( t+ )iI      0 0 1 2 1 2 1 cos( ) cos( 2 t) 2 ui U I           t = 0: ui = 11z 1 2 1 2 cos( ) cos( ) 11z          t = t0: uimax = 13z 1 2 0 0 1 2 12 cos( 2 t ) 1 2 t ( ) cos( ) 1 13z                   t =3t0: ui = 6z 1 2 1 2 0 cos( )+cos( 2 t .3) 6z           1 2 1 2 cos( )+cos[2( )] 6z         Đặt: 12 cos( ) x   ; 12 cos( ) = y    22 11 13 1 1 13 2 1 2 1 6 13 1 2( 2z 1) 1 6 x y z x z x z y z x y z z z                        z = 0,125 x = 0,625 A Câu 39. 70%1 0 2 0 0 8 5,6 2,4 H hp P P P P P P       1 0 2 2 0 0 ' ' 72,5% 4,06 ' ( 4,06) hp P nP P P P P n P        2 22 11 22 1 2,4 8 ' ' 4,06cos hp hp hp P PP PR P P n nU             n = 5 (nhận) A ; n = 21,67 (loại) Câu 40. -Từ lúc thả đến khi vật đổi chiều cđ lần đầu vật m DĐ tắt dần, vật M trượt trên m: 0 2 s; 1,5 10 m Mg T x cm kk       +T/4 đầu tiên: Vật từ A → x0 => A' = A - x0 = 4,5 - 1,5 = 3 +T/4 tiếp theo: Vật từ x0 → - x0 => A'' = A' - 2x0 = 4,5 - 2.1,5 = 0 → Vật đổi chiều cđ ở - x0 -Sau đó đổi chiều, dây chùng, Fkvmax = kx0 = Fmsnmax → 2 vật DĐĐH gắn với nhau A = x0 ; ' 2 s; 5 Mm T k     *Để vật tới 0 lần 3: 00 ''0 0 0 4 4 2 4 4,5 1,5 1,5 1,5 0 T T T T A x x x         S = 4,5 + 1,5 + 2.1,5 +1,5 = 10,5 cm ; ' ' 1 3.. 4 4 2 4 2 10 4 5 T T T T ts        Vtb = S t = 16,71 cm/s A Trang 1/4 - Mã đề thi 201 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI CHÍNH THỨC (Đề thi có 04 trang) KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2018 Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN Môn thi thành phần: VẬT LÍ Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề ..................................................................... .......................................................................... Họ, tên thí sinh: Số báo danh: Mã đề thi 201 Câu 1: Một sóng cơ hình sin truyền theo trục Ox với chu kì T. Khoảng thời gian để sóng truyền được quãng đường bằng một bước sóng là . 4T.A . 0,5T. B . T. C . 2T. D Câu 2: Theo thứ tự tăng dần về tần số của các sóng vô tuyến, sắp xếp nào sau đây đúng? . Sóng cực ngắn, sóng ngắn, sóng trung, sóng dài.A . Sóng dài, sóng ngắn, sóng trung, sóng cực ngắn.B . Sóng cực ngắn, sóng ngắn, sóng dài, sóng trung.C . Sóng dài, sóng trung, sóng ngắn, sóng cực ngắn.D Câu 3: Suất điện động có giá trị cực đại là e = 100cos(100πt + π) (V) . A 50√2 V. . B 100√2 V. . C 100 V. . D 50 V. Câu 4: Một vật dao động điều hòa theo phương trình x = Acos( φ) ( > . Tần số góc của dao động là ωt + ω 0) . A.A . B ω. . φ. C . x. D Câu 5: Cho bốn ánh sáng đơn sắc: đỏ, tím, cam và lục. Chiết suất của thủy tinh có giá trị lớn nhất đối với ánh sáng . lục.A . cam. B . đỏ. C . tím. D Câu 6: Gọi c là tốc độ ánh sáng trong chân không. Theo thuyết tương đối, một hạt có khối lượng động (khối lượng tương đối tính) là m thì nó có năng lượng toàn phần là . 2mc.A . mc . B 2 . 2mc . C 2 . mc. D Câu 7: Khi nói về tia laze, phát biểu nào sau đây ? sai . Tia laze là ánh sáng trắng.A . Tia laze có tính định hướng cao. B . Tia laze có tính kết hợp cao.C . Tia laze có cường độ lớn. D Câu 8: Trong quá trình truyền tải điện năng đi xa, để giảm công suất hao phí trên đường dây truyền tải thì người ta thường sử dụng biện pháp nào sau đây? . Giảm tiết diện dây dẫn.A . Tăng điện áp hiệu dụng ở nơi phát điện. B . Giảm điện áp hiệu dụng ở nơi phát điện.C . Tăng chiều dài dây dẫn. D Câu 9: Trong một điện trường đều có cường độ , khi một điện tích dương di chuyển cùng chiều E q đường sức điện một đoạn thì công của lực điện là d . A qE d . . B qEd. . C 2qEd. . D E qd . Câu 10: Khi nói về dao động cơ cưỡng bức, phát biểu nào sau đây ? sai . Dao động cưỡng bức có chu kì luôn bằng chu kì của lực cưỡng bức.A . Biên độ của dao động cưỡng bức phụ thuộc vào biên độ của lực cưỡng bức.B . Dao động cưỡng bức có tần số luôn bằng tần số riêng của hệ dao động.C . Biên độ của dao động cưỡng bức phụ thuộc vào tần số của lực cưỡng bức.D Câu 11: Cho các hạt nhân: và Hạt nhân thể phân hạch là U, U , H e Pu . không . A U . . B Pu . . C H e. . D U . Câu 12: Một dây dẫn thẳng dài đặt trong không khí có dòng điện với cường độ chạy qua. Độ lớn cảm I ứng từ do dòng điện này gây ra tại một điểm cách dây một đoạn được tính bởi công thức: B r . A B = 2.10− r I . . B B = 2.10 r I . . C B = 2.10− I r . . D B = 2.10 I r . Câu 13: Trong thí nghiệm giao thoa sóng ở mặt nước, hai nguồn kết hợp đặt tại hai điểm A và B dao động cùng pha theo phương thẳng đứng. Trên đoạn thẳng AB, khoảng cách giữa hai cực tiểu giao thoa liên tiếp là 0,5 cm. Sóng truyền trên mặt nước có bước sóng là . cm. A 1,0 . m. B ,0 c 4 . 2,0 cm. C . 0,25 cm. D Câu 14: Một vòng dây dẫn kín, phẳng được đặt trong từ trường đều. Trong khoảng thời gian 0,04 s, từ thông qua vòng dây giảm đều từ giá trị 6.10 Wb về 0 thì suất điện động cảm ứng xuất hiện trong 3− vòng dây có độ lớn là . 0,12 V.A . 0,15 V. B . 0,30 V. C . 0,24 V. D Câu 15: Một con lắc lò xo có k = 40 N/m và m = 100 g. Dao động riêng của con lắc này có tần số góc là . 400 rad/s.A . 0,1 rad/s. B π . 20 rad/s. C . 0,2 rad/s. D π Câu 16: Giới hạn quang điện của một kim loại là 300 nm. Lấy h = 6,625.10 J.s; c = 3.10 m/s. Công 34 − 8 thoát êlectron của kim loại này là . 6,625.10 J.A 19 − . 6,625.10 J. B 28 − . 6,625.10 J. C 25 − . 6,625.10 J. D 22 − Câu 17: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, nguồn sáng phát ra ánh sáng đơn sắc. Khoảng cách giữa hai khe là 1 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 1,2 m. Trên màn, khoảng vân đo được là 0,6 mm. Bước sóng của ánh sáng trong thí nghiệm bằng . 600 nm.A . 720 nm. B . 480 nm. C . 500 nm. D Câu 18: Hạt nhân có khối lượng 7,0144 u. Cho khối lượng của prôtôn và nơtron lần lượt là 1,0073 u L i và 1,0087 u. Độ hụt khối của hạt nhân là L i . 0,0401 u.A . 0,0457 u. B . 0,0359 u. C . 0,0423 u. D Câu 19: Đặt vào hai đầu điện trở một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi và tần số f thay đổi được. Khi f = f và f = 2f thì công suất tiêu thụ của điện trở tương ứng là P và P . Hệ thức nào 0 0 1 2 sau đây đúng? . P = 0,5P .A 2 1 . P = 2P . B 2 1 . P = P . C 2 1 . P = 4P . D 2 1 Câu 20: Chiếu một tia sáng đơn sắc từ không khí tới mặt nước với góc tới 60 , tia khúc xạ đi vào trong o nước với góc khúc xạ là r. Biết chiết suất của không khí và của nước đối với ánh sáng đơn sắc này lần lượt là 1 và 1,333. Giá trị của r là . 37,97 .A o . 22,03 . B o . 40,52 . C o . 19,48 . D o Câu 21: Một thấu kính hội tụ có tiêu cự 30 cm. Vật sáng AB đặt vuông góc với trục chính của thấu kính. Ảnh của vật tạo bởi thấu kính ngược chiều với vật và cao gấp ba lần vật. Vật AB cách thấu kính . 15 cm.A . 20 cm. B . 30 cm. C . 40 cm. D Câu 22: Một sợi dây đàn hồi dài 30 cm có hai đầu cố định. Trên dây đang có sóng dừng. Biết sóng truyền trên dây với bước sóng 20 cm và biên độ dao động của điểm bụng là 2 cm. Số điểm trên dây mà phần tử tại đó dao động với biên độ 6 mm là . 8.A . 6. B . 3. C . 4. D Câu 23: Để xác định suất điện động của E một nguồn điện, một học sinh mắc mạch điện như hình bên (H1). Đóng khóa K và điều chỉnh con chạy C, kết quả đo được mô tả bởi đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của (nghịch 1 I đảo số chỉ ampe kế A) vào giá trị R của biến trở như hình bên (H2). Giá trị trung bình của được xác định bởi thí nghiệm này làE . 1,0 V.A . 1,5 V. B . 2,0 V.C . 2,5 V. D Câu 24: Cho mạch điện như hình bên. Biết = 12 V; r = 1 ; E Ω . Bỏ qua điện trở của dây nối. Hiệu điện thếR = 5  Ω; R = R  =  10 Ω giữa hai đầu là R . 10,2 V.A . 4,8 V. B . 9,6 V.C . 7,6 V. D Trang 2/4 - Mã đề thi 201 Câu 25: Xét nguyên tử hiđrô theo mẫu nguyên tử Bo. Khi nguyên tử hiđrô chuyển từ trạng thái dừng có năng lượng E về trạng thái cơ bản có năng lượng 13,6 eV thì nó phát ra một phôtôn ứng với bức xạ có n − bước sóng 0,1218 µm. Lấy h = 6,625.10 J.s; c = 3.10 m/s; 1 eV = 1,6.10 J. Giá trị của E là −34 8 −19 n . 1,51 eV.A − . 0,54 eV. B − . 3,4 eV. C − . 0,85 eV. D − Câu 26: Một ống Cu-lít-giơ (ống tia X) đang hoạt động. Bỏ qua động năng ban đầu của các êlectron khi bứt ra khỏi catôt. Ban đầu, hiệu điện thế giữa anôt và catôt là U thì tốc độ của êlectron khi đập vào anôt là v. Khi hiệu điện thế giữa anôt và catôt là 1,5U thì tốc độ của êlectron đập vào anôt thay đổi một lượng 4000 km/s so với ban đầu. Giá trị của v là . 1,78.10 m/s.A 7 . 3,27.10 m/s. B 6 . 8,00.10 m/s. C 7 . 2,67.10 m/s. D 6 Câu 27: Trong không khí, ba điện tích điểm q , q , q lần lượt được đặt tại ba điểm A, B, C nằm trên 1 2 3 cùng một đường thẳng. Biết AC = 60 cm, q = 4q , lực điện do q và q tác dụng lên q cân bằng nhau. 1 3 1 3 2 B cách A và C lần lượt là . 80 cm và 20 cm.A . 20 cm và 40 cm. B . 20 cm và 80 cm. C . 40 cm và 20 cm. D Câu 28: Một mạch dao động lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm 5 mH và tụ điện có điện dung 50 F. Trong mạch đang có dao động điện từ tự do với hiệu điện thế cực đại giữa hai bản tụ μ điện là 6 V. Tại thời điểm hiệu điện thế giữa hai bản tụ điện là 4 V thì cường độ dòng điện trong mạch có độ lớn bằng . A.A √5 5 . A.B √5 2 . C 3 5 A. . D 1 4 A. Câu 29: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, nguồn sáng phát ra vô số ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ biến thiên liên tục trong khoảng từ 400 nm đến 760 nm (400 nm < λ < 760 nm). Trên màn λ và λ λ < λ ) cquan sát, tại M chỉ có một bức xạ cho vân sáng và hai bức xạ có bước sóng 1 2 ( 1 2 ho vân tối. Giá trị nhỏ nhất của λ là 2 . 667 nm.A . 608 nm. B . 507 nm. C . 560 nm. D Câu 30: Dùng hạt có động năng 5,00 MeV bắn vào hạt nhân đứng yên gây ra phản ứng: α N Phản ứng này thu năng lượng 1,21 MeV và không kèm theo bức xạ gamma. LấyH e + N → X + H. khối lượng các hạt nhân tính theo đơn vị u bằng số khối của chúng. Khi hạt nhân X bay ra theo hướng lệch với hướng chuyển động của hạt α một góc lớn nhất thì động năng của hạt X có giá trị với gần nhất giá trị nào sau đây? . 0,62 MeV.A . 0,92 MeV. B . 0,82 MeV. C . 0,72 MeV. D Câu 31: Ở mặt nước, một nguồn sóng đặt tại O dao động điều hòa theo phương thẳng đứng. Sóng truyền trên mặt nước với bước sóng λ. M và N là hai điểm ở mặt nước sao cho OM = 6λ, ON = 8λ và OM vuông góc với ON. Trên đoạn thẳng MN, số điểm mà tại đó các phần tử nước dao động ngược pha với dao động của nguồn O là . 3.A . 6. B . 5. C . 4. D Câu 32: Chất phóng xạ pôlôni phát ra tia α và biến đổi thành chì . Gọi chu kì bán rã của P o P b pôlôni là T. Ban đầu (t = 0) có một mẫu nguyên chất. Trong khoảng thời gian từ t = 0 đến t = 2T, P o có 63 mg trong mẫu bị phân rã. Lấy khối lượng nguyên tử tính theo đơn vị u bằng số khối của P o hạt nhân của nguyên tử đó. Trong khoảng thời gian từ t = 2T đến t = 3T, lượng được tạo thành P b trong mẫu có khối lượng là . 72,1 mg.A . 5,25 mg. B . 73,5 mg. C . 10,3 mg. D Câu 33: Ở mặt nước có hai nguồn kết hợp đặt tại hai điểm A và B, dao động cùng pha theo phương thẳng đứng, phát ra hai sóng có bước sóng λ. Trên AB có 9 vị trí mà ở đó các phần tử nước dao động với biên độ cực đại. C và D là hai điểm ở mặt nước sao cho ABCD là hình vuông. M là một điểm thuộc cạnh CD và nằm trên vân cực đại giao thoa bậc nhất (MA − MB = λ). Biết phần tử tại M dao động ngược pha với các nguồn. Độ dài đoạn AB với giá trị nào sau đây? gần nhất . 4,6A λ. . 4,4 B λ. . 4,7 C λ. . 4,3 D λ. Câu 34: Một vật nhỏ dao động điều hòa dọc theo trục Ox. Khi vật cách vị trí cân bằng một đoạn 2 cm thì động năng của vật là 0,48 J. Khi vật cách vị trí cân bằng một đoạn 6 cm thì động năng của vật là 0,32 J. Biên độ dao động của vật bằng . 8 cm.A . 14 cm. B . 10 cm. C . 12 cm. D Trang 3/4 - Mã đề thi 201 Câu 35: Đặt điện áp xoay chiều u = U cos t (U và có giá trị 0 ω 0 ω dương, không đổi) vào hai đầu đoạn mạch AB như hình bên, trong đó tụ điện có điện dung C thay đổi được. Biết R = 5r, cảm kháng của cuộn dây Z = 4r và LC > 1. Khi C = C và khi C = 0,5C thì điện áp giữa hai đầu M, B có biểu thức L ω 0 0 tương ứng là và ( và có giá trị dương). Giá trị u = Ucos(ωt + φ) u = Ucos(ωt + φ) U01 U02 của là φ . A 0,47 rad. . B 0,62 rad. . C 1,05 rad. . D 0,79 rad. Câu 36: Đặt điện áp (V) vào hai đầu đoạn uAB = 30cos100πt mạch AB như hình bên, trong đó cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C thay đổi được. Khi C = C thì điện áp 0 hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch MN đạt giá trị cực đại và điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch AN là V. Khi C = 0,5C thì biểu thức điện áp giữa hai đầu cuộn cảm là 30√2 0 . A uMN = 15√3cos(100πt + 5π 6 ) (V). . B uMN = 15√3cos(100πt + π 3 ) (V). . C uMN = 30√3cos(100πt + 5π 6 ) (V). . D uMN = 30√3cos(100πt + π 3 ) (V). Câu 37: Hai vật M và M dao động điều hòa cùng tần số. Hình 1 2 bên là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của li độ x của M và vận 1 1 tốc v của M theo thời gian t. Hai dao động của M và M lệch 2 2 2 1 pha nhau . A π 3 . . B 2π 3 . . C 5π 6 . . D π 6 . Câu 38: Đặt điện áp xoay chiều u vào hai đầu đoạn mạch có R, L, C mắc nối tiếp thì dòng điện trong đoạn mạch có cường độ i. Hình bên là một phần đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của tích u.i theo thời gian t. Hệ số công suất của đoạn mạch là . 0,625.A . 0,866. B . 0,500.C . 0,707. D Câu 39: Điện năng được truyền từ một nhà máy phát điện gồm 8 tổ máy đến nơi tiêu thụ bằng đường dây tải điện một pha. Giờ cao điểm cần cả 8 tổ máy hoạt động, hiệu suất truyền tải đạt 70%. Coi điện áp hiệu dụng ở nhà máy không đổi, hệ số công suất của mạch điện bằng 1, công suất phát điện của các tổ máy khi hoạt động là không đổi và như nhau. Khi công suất tiêu thụ điện ở nơi tiêu thụ giảm còn 72,5% so với giờ cao điểm thì cần bao nhiêu tổ máy hoạt động? . 5.A . 6. B . 4. C . 7. D Câu 40: Cho cơ hệ như hình bên. Vật m khối lượng 100 g có thể chuyển động tịnh tiến, không ma sát trên mặt phẳng nằm ngang dọc theo trục lò xo có k = 40 N/m. Vật M khối lượng 300 g có thể trượt trên m với hệ số ma sát μ = 0,2. Ban đầu, giữ m đứng yên ở vị trí lò xo dãn 4,5 cm, dây D (mềm, nhẹ, không dãn) song song với trục lò xo. Biết M luôn ở trên m và mặt tiếp xúc giữa hai vật nằm ngang. Lấy g = 10 m/s . Thả nhẹ cho m chuyển động. Tính từ lúc thả đến khi lò xo trở về trạng thái có chiều 2 dài tự nhiên lần thứ 3 thì tốc độ trung bình của m là . 16,7 cm/s.A . 23,9 cm/s. B . 29,1 cm/s. C . 8,36 cm/s.

► Like TVVL trên Facebook nhé!
Luong tu thu vi
Hỗ trợ  Upload
Thêm vào bộ sưu tập

Mã nhúng hiện file trên blog của bạn:

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook
12 Đang tải...
Chia sẻ bởi: Nguyễn Hùng Hổ
Ngày cập nhật: 06/07/2018
Tags:
Ngày chia sẻ:
Tác giả Nguyễn Hùng Hổ
Phiên bản 1.0
Kích thước: 1,600.18 Kb
Kiểu file: pdf
Hãy đăng kí hoặc đăng nhập để tham gia bình luận

  • Tài liệu Hướng dẫn giải chi tiết đề THPTQG 2018 môn Lý - Mã đề 201 là file được upload bởi thành viên của Thư Viện Vật Lý như đã trình bày trên. Cộng đồng Thư Viện Vật Lý hết sức cảm ơn tác giả đã chia sẻ tài liệu này.

    Rất mong các bạn đóng góp bằng cách upload file để kho tài liệu của chúng ta thêm phong phú.
Extension Thuvienvatly.com cho Chrome

Chúng tôi hiện có hơn 60 nghìn tài liệu để bạn tìm

File mới nhất

* Phương pháp giải bài toán dao động tắt dần - Vật lý 12
Ngày 15/10/2020
* 350 câu trắc nghiệm bài con lắc đơn
Ngày 15/10/2020
* Đề Khảo sát Chất lượng Chương 1 Vât lý 11 năm 2020 lần 5
Ngày 15/10/2020
* CHUYÊN ĐỀ BÀI TẬP VẬT LÍ 11 CƠ BẢN VÀ NÂNG CAO - TẬP 1
Ngày 15/10/2020
* Sóng cơ và Quá trình lan truyền Sóng cơ Lý thuyết và Bài tập
Ngày 15/10/2020
File mới upload

Ngày này hằng năm

* Trắc nghiệm Vật lí 12 - Chương 3 - Dòng điện xoay chiều
Ngày 30/10/2014
* FULL CỰC TRỊ LIÊN QUAN ĐẾN l THAY ĐỔI -2019- GIẢI CHI TIẾT
Ngày 25/10/2018
* Ba bài toán truyền tải điện năng
Ngày 25/10/2012
* Lực hấp dẫn 10 NC
Ngày 28/10/2015
* THI THỬ THPT QG LẦN 1 THPT NAM TRỰC - NAM ĐỊNH
Ngày 26/10/2018
File mới upload

Được tải nhiều nhất tháng trước

File icon Phần mềm công cụ toán học Mathtype 6.9 (có key full)
175,209 lượt tải - 2,561 trong tháng
File icon Full trắc nghiệm Công. Công suất. Động năng (có đáp án)
3,879 lượt tải - 1,736 trong tháng
File icon 94 câu trắc nghiệm - Từ trường - File word có lời giải chi tiết
8,014 lượt tải - 1,714 trong tháng
File icon FILE WORD. CẬP NHẬT CÁC DẠNG TOÁN MỚI NHẤT - Phân Dạng Chi Tiết - SÓNG ĐIỆN TỪ - VẬT LÝ 12. Chuẩn cấu trúc năm 2019
4,877 lượt tải - 1,407 trong tháng
File icon TRẮC NGHIỆM VẬT LÍ 11 (CẢ NĂM - FILE WORD)
5,250 lượt tải - 1,356 trong tháng
File download nhiều

Bình luận tài nguyên

FILE WORD PHIÊN BẢN MỚI

300 BÀI TẬP DAO ĐỘNG CƠ TRONG ĐỀ THI THỬ THPTQG 2020 (PHẦN 1)
User Trần Tuệ Gia 18 - 10

300 BÀI TẬP CON LẮC LÒ XO TRONG ĐỀ THI THỬ THPTQG 2020 (PHẦN 1)
User Trần Tuệ Gia 18 - 10

Free file word quý thầy cô tải về cho học sinh ôn thi

Free file word quý thầy cô tải về cho học sinh ôn thi


ABC Trắc Nghiệm Vật Lý
Cầu vồng   |   Đăng nhập Đăng nhậpnew
Đang online (30)