Logo Thư Viện Vật Lý
Banner Thư Viện Vật Lý

> > > Đề dự đoán ôn thi HK1 (7đ trắc nghiệm. 3 điểm tự luận)

Đề dự đoán ôn thi HK1 (7đ trắc nghiệm. 3 điểm tự luận)

* HOÀNG SƯ ĐIỂU - 181 lượt tải

Chuyên mục: Ôn tập tổng hợp vật lý 12

Để download tài liệu Đề dự đoán ôn thi HK1 (7đ trắc nghiệm. 3 điểm tự luận) các bạn click vào nút download bên dưới.

Mời bạn truy cập vào kho download tài nguyên với thư viện giáo án điện tử, thư viện đề kiểm tra - trắc nghiệm và nhiều tài nguyên quý giá khác nữa.

Nếu bạn thích tài liệu Đề dự đoán ôn thi HK1 (7đ trắc nghiệm. 3 điểm tự luận) , click nút "Cảm ơn" hoặc "Thích" và chia sẻ cho bạn bè mình.

Hãy Đăng kí để nhận file mới qua email
Download reader Hướng dẫn

 


► Like TVVL trên Facebook nhé!
Trắc nghiệm Online ABC Vật Lý - abc.thuvienvatly.com
Làm trắc nghiệm vật lý miễn phí. Vui như chơi Game. Click thử ngay đi.
Hỗ trợ  Upload
Thêm vào bộ sưu tập

Mã nhúng hiện file trên blog của bạn:

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook
1 Đang tải...
Chia sẻ bởi: HOÀNG SƯ ĐIỂU
Ngày cập nhật: 26/12/2017
Tags: Đề dự đoán, ôn thi HK1
Ngày chia sẻ:
Tác giả HOÀNG SƯ ĐIỂU
Phiên bản 1.0
Kích thước: 387.75 Kb
Kiểu file: docx

1 Bình luận

  • Tài liệu Đề dự đoán ôn thi HK1 (7đ trắc nghiệm. 3 điểm tự luận) là file được upload bởi thành viên của Thư Viện Vật Lý như đã trình bày trên. Cộng đồng Thư Viện Vật Lý hết sức cảm ơn tác giả đã chia sẻ tài liệu này.

    Rất mong các bạn đóng góp bằng cách upload file để kho tài liệu của chúng ta thêm phong phú.

Dưới đây là phần văn bản trích từ tài liệu

Chú ý:

- Có thể font chữ sẽ không hiển thị đúng, bạn nên click nút download để tải về máy đọc cho hoàn thiện.

- Download bộ font .VnTimes, VNI-Times đầy đủ nếu máy bạn chưa có đủ font tiếng Việt.

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

SỞ THỪA THIÊN HUẾ

ĐỀ ÔN THI HỌC KÌ 1

Môn: Vật Lý

Thời gian làm bài: 50 phút;

Đề dự đoán: GV ra đề: GV kiêm tác giả trẻ thầy Hoàng Sư Điểu

Mã đề thi 109

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)

Họ, tên thí sinh:.....................................................................Số báo danh.............................

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN ( 28 câu – 7 điểm).

Câu 1: Một lan truyền theo trục Ox có phương trình u = 2cos(4πt - 0,2π) (cm). trong đó x tính bằng cm, t tính bằng giây. Bước sóng của sóng cơ này là

A. 0,1 m.B. 10 cm.C. 0,2 m.D. 20 cm.

Câu 2: Con lắc lò xo gồm vật nặng khối lượng m=100g và lò xo nhẹ có độ cứng k =1N/cm. Tác dụng một ngoại lực cưỡng bức biến thiên điều hòa biên độ F0 và tần số f1 =6Hz thì biên độ dao động A1. Nếu giữ nguyên biên độ F0 mà tăng tần số ngoại lực đến f2 =7Hz thì biên độ dao động là A2. So sánh A1 và A2 ?

A. A1 > A2B. Chưa đủ điều kiện để kết luận.

C. A1 = A2D. A2 > A1.

Câu 3: Hợp lực tác dụng lên một vật dao động điều hòa có biểu thức F = 2cos4πt (N). Biết khối lượng của vật là 400 g. Gia tốc của vật tại thời điểm ban đầu là

A. 0,8 m/s2.B. 0,8π m/s2.C. 5 m/s2.D. 5π m/s2.

Câu 4: Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về đoạn mạch xoay chiều RLC nối tiếp có cộng hưởng điện?

A. Hiệu điện thế hiệu dụng trên mỗi phần tử đều bằng nhau.

B. Điện áp tức thời và cường độ dòng điện tức thời cùng pha nhau.

C. Công suất tiêu thụ của mạch đạt cực đại.

D. Hiệu điện thế hiệu dụng giữa hai đầu điện trở thuần R đạt cực đại.

Câu 5: Công thức tính chu kì dao động điều hòa của con lắc đơn có chiều dài l nơi có gia tốc trọng trường g là

A. T = 2π

.B. T = 2π

.C. T =

.D. T =

.

Câu 6: Để đo gia tốc trọng trường, một học sinh đã làm như sau: treo vào sợi chỉ mãnh một vật có khối lượng m để làm thành một con lắc đơn có chiều dài 99 cm; kích thích cho con lắc dao động với biên độ nhỏ thì thấy nó thực hiện được 10 dao động toàn phần trong 20 giây. Gia tốc trong trường tính được trong phép đo nói trên gần nhất với giá trị nào sau đây?

A. 9,81 m/s2.B. 9,87 m/s2.C. 9,77 m/s2.D. 10 m/s2.

Câu 7: Một sóng cơ học có tần số f lan truyền trong môi trường vật chất đàn hồi với vận tốc v, khi đó bước sóng được tính theo công thức

A. =

.B. = vf.C. =

.D. =

.

Câu 8: Sóng âm truyền được trong môi trường nào?

A. Chỉ trong chất lỏng và chất rắn.B. Chỉ trong chất khí.

C. Trong mọi chất kể cả chân không.D. Trong chất rắn, chất lỏng và chất khí.

Câu 9: Một sợi dây đàn có hai đầu cố định, chiều dài l. Khi gảy đàn, nếu trên dây có sóng dừng với k bụng sóng thì liên hệ giữa chiều dài dây đàn l và bước sóng lan truyền trên dây là

A. l = kB. l = (2k + 1)

.C. l = k

.D. l = (2k + 1)

.

Câu 10: Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về sóng âm?

A. Với các sóng âm nghe được thì âm nghe càng cao nếu tần số càng lớn.

B. Tai người có thể nghe được sóng âm có tần số từ 16 Hz đến 20000 Hx khi âm có cường độ đủ lớn.

C. Trong cùng một môi trường sóng siêu âm lan truyền nhanh hơn sóng hạ âm.

D. Sáng âm là sóng cơ lan truyền trong môi trường vật chất.

Câu 11: Đặt vào hai đầu cuộn cảm thuần có hệ số tự cảm L =

H một điện áp xoay chiều u = 200

cos100πt (V). Khi điện áp tức thời giữa hai đầu cuộn cảm là 100

V thì cường độ dòng điện tức thời chạy trong mạch có độ lớn là

A. 4 A.B. 2

A.C. 2

A.D. 2 A.

Câu 12: Cường độ dòng điện tức thời chạy trong một mạch điện xoay chiều có biểu thức i = 4

cos100πt (A). cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch là

A. I = 4

A.B. I = 8A.C. I = 2

A.D. I = 4 A.

Câu 13: Công thức tính tổng trở của đoạn mạch RLC mắc nối tiếp là

A. Z =

.B. Z =

.

C. Z =

.D. Z = R + ZL + ZC.

Câu 14: Trong một đoạn mạch xoay chiều chỉ có cuộn dây không thuần cảm thì hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch

A. sớm pha so với cường độ dòng điện góc 0 < <

. B. sớm pha so với cường độ dòng điện góc

.

C. trể pha so với cường độ dòng điện góc 0 < <

D. trể pha so với cường độ dòng điện góc

.

Câu 15: Đoạn mạch xoay chiều chỉ chứa một hoặc hai trong ba phần tử: điện trở thuần R, cuộn thuần cảm L hoặc tụ điện C. Khi đặt điện áp u = U0cost (V)vào hai đầu đoạn mạch thì cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch có biểu thức i = I0cos(t -

) (A). Đoạn mạch này chứa

A. Chỉ có L.B. L vàC. C. R và L.D. R và C.

Câu 16: Trong môi trường đẳng hướng và không hấp thụ âm, trên mặt phẳng nằm ngang có 3 điểm O, M, N tạo thành tam giác vuông tại O, với OM = 80 m, ON = 60 m. Đặt tại O một nguồn điểm phát âm công suất P không đổi thì mức cường độ âm tại M là 50 dB. Mức cường độ âm lớn nhất trên đoạn MN xấp xỉ bằng

A. 80,2 dB.B. 50 dB.C. 65,8 dB.D. 54,4 dB.

Câu 17: Sóng cơ lan truyền từ nguồn O dọc theo trục Ox với vận tốc v = 150 cm/s. Phương trình dao động tai nguồn O là u = 4cosπt (cm). Coi biên độ sóng không đổi khi lan truyền. phương trình sóng tại điểm M trên trục Ox cách O một đoạn 25 cm là

A. u = 4cos(πt - 6π) (cm).B. u = 4cos(πt -

) (cm).

C. u = 4cos(πt -

) (cm).D. u = 4cos(πt +

) (cm).

Câu 18: Phát biểu nào sua đây về sóng cơ là sai?

A. Sóng ngang là sóng có các phần tử vật chất dao động theo phương ngang.

B. Sóng dọc là sóng có phương dao động trùng với phương truyền sóng.

C. Bước sóng là quãng đường sóng truyền đi được trong một chu kì.

D. Sóng cơ là quá trình lan truyền dao động cơ trong một môi trường vật chất.

Câu 19: Cho mạch điện xoay chiều RLC nối tiếp đang có tính dung kháng. Để đoạn mạch có sự cộng hưởng điện thì có thể

A. giảm điện dung của tụ điện.B. tăng tần số của dòng điện xoay chiều.

C. giảm hệ số tự cảm của cuộn dây.D. tăng điện trở thuần của đoạn mạch.

Câu 20: Chọn phát biểu sai khi nói về dao động điều hòa

A. Trong dao động điều hòa, cứ sau mỗi nữa chu kì vật lại có tốc độ như cũ.

B. Chu kì của dao động điều hòa là khoảng thời gian ngắn nhất sau đó vật về vị trí ban đầu.

C. Dao động điều hòa là dao động trong đó li độ của vật là một hàm côsin (hay sin) của thời gian.

D. Độ lớn của li độ của vật dao động điều hòa bằng khoảng cách từ vật đến vị trí cân bằng.

Câu 21: Trên đoạn mạch xoay chiều không phân nhánh có 4 điểm theo đúng thứ tự A, M, N, B. Giữa A và M chỉ có điện trở thuần, giữa M và N chỉ có tụ điện, giữa N và B chỉ có cuộn cảm. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều 240 V – 50 Hz thì uMB và uAM lệch pha nhau

, uAB và uMB lệch pha nhau

. Điện áp hiệu dụng trên R là

A. 80

V.B. 80

.C. 60

V.D. 120 V.

Câu 22: Nhận định nào sau đây là sai khi nói về dao động tắt dần?

A. Lực ma sát càng lớn thì dao động tắt dần càng nhanh.

B. Dao động tắt dần có động năng và thế năng luôn giảm dần theo thời gian.

C. Trong dao động tắt dần cơ năng giảm dần theo thời gian.

D. Dao động tắt dần là dao động có biên độ giảm dần theo thời gian.

Câu 23: Đặt điện áp

(V) (với f thay đổi được) vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L, điện trở R = 50 Ω và tụ điện có điện dung C, với CR2 < 2L. Khi f = f1 thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu tụ điện đạt cực đại. Khi

thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu điện trở đạt cực đại. Khi f = f3 thì điện áp giữa hai đầu cuộn cảm đạt cực đại và công suất tiêu thụ trên mạch lúc này là P3. Giá trị của P3 là

A. 120 W.B. 124 W .C. 144 W.D. 160W.

Câu 24: . Tiến hành thí nghiệm đo gia tốc trọng trường bằng con lắc đơn, một học sinh đo được chiều dài con lắc là 99 ± 1 (cm), chu kì dao động nhỏ của nó là 2,00 ± 0,01 (s). Lấy π2 = 9,87 và bỏ qua sai số của số π. Gia tốc trọng trường do học sinh đo được tại nơi làm thí nghiệm là

4766310167640

P(W)

O

00

P(W)

O

A. g = 9,7 ± 0,1 (m/s2).B. g = 9,7 ± 0,2 (m/s2).C. g = 9,8 ± 0,1 (m/s2).D. g = 9,8 ± 0,2 (m/s2).

Câu 25: Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng và tần số không đổi vào hai đầu đoạn mạch AB mắc nối tiếp gồm biến trở R và cuộn cảm thuần L. Gọi

là độ lệch pha của điện áp hai đầu đoạn mạch và cường độ dòng điện trong đoạn mạch. Hình vẽ là đồ thị của công suất mà mạch tiêu thụ theo giá trị của

. Giá trị

gần giá trị nào nhất sau đây?

A. 0,42rad.B. 0,48rad.C. 0,52rad.D. 0,32rad.

Câu 26: Một nguồn O phát sóng cơ dao động theo phương trình

(cm)( trong đó u(mm),t(s)) sóng truyền theo đường thẳng Ox với tốc độ không đổi 1m/s. M là một điểm trên đường truyền cách O một khoảng 42,5cm. Trong khoảng từ O đến M số điểm dao động vuông pha với nguồn bằng

A. 9.B. 4.C. 5.D. 8.

Câu 27: Một co lắc lò xo treo thẳng đứng, dao động điều hòa với biên độ A, chu kì T. Khi vất ở vị trí cân bằng, tại nơi có gia tốc trọng trường g, lò xo giãn một đoạn l =

. Thời gian trong một chu kì mà độ lớn gia tốc của vật đó lớn hơn hoặc bằng gia tốc trọng trường g là

A. t =

.B. t =

.C. t =

.D. t =

.

Câu 28: Nếu hai dao động thành phần lệch pha nhau

thì biên độ dao động tổng hợp là 20 cm. Nếu hai dao động thành phần cùng pha thì biên độ dao động tổng hợp là 28 cm. Khi hai dao động thành phần lệch pha nhau

thì biên độ dao động tổng hợp có giá trị gần giá trị nào nhất sau đây?

A. 21,2 cm.B. 22,5 cm.C. 24,3 cm.D. 23,4 cm.

B. PHẦN TỰ LUẬN ( 3 điểm).

Bài 1 (1,5 điểm). Một con lắc lò xo dao động không ma sát trên mặt phẳng ngang, biết rằng trong quá trình dao động quãng đường đi lớn nhất trong khoảng thời gian

là 20cm và quãng đường đi nhỏ nhất trong khoảng thời gian

là (40-

)cm, tại thời điểm t1=0,5s thì vật đang có động năng bằng 3 thế năng và đang chuyển động chậm theo chiều âm, tại thời điểm t2 = 1s gần t1 nhất vật đang có động năng bằng cơ năng .

a. Tính biên độ dao động của con lắc.

b. Viết phương trình dao động con lắc lò xo.

Bài 2.( 1,5 điểm). Đặt điện áp

vào hai đầu đoạn mạch nối tiếp gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L, điện trở R và tụ điện có điện dung C thay đổi được. Khi

hoặc

thì công suất của mạch có cùng giá trị. Khi

hoặc

thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu tụ điện có cùng giá trị.

a. Tính điện trở R và cảm kháng L của cuộn cảm

b. Nối một ampe kế xoay chiều (lí tưởng) với hai đầu tụ điện. Tính số chỉ của Ampe kế đó.

-----------------------------------------------

----------- HẾT ---------

PHẦN TRẮC NGHIỆM

ĐÁP ÁN

1. B

2.A

3.C

4.A

5.A

6.B

7.C

8.D

9.C

10.C

11.B

12.D

13.A

14.A

15.C

16.D

17.B

18.A

19.B

20.B

21.B

22.B

23.C

24.D

25.C

26.A

27.D

28.B

PHẦN TỰ LUẬN

Bài 1:

a. A = 20cm và

.

Bài 2.

và R = 100

. Số chỉ Ampe kế

.

Sách phát hành trên toàn quốc. Mời các em hs và GV tham khảo.

Có thể nối cuốn ĐXC được GV và HS yêu thích. (Cuốn sách hội tụ tất cả các tinh hoa hiện nay).

Tạo bảng điểm online

Chúng tôi hiện có hơn 60 nghìn tài liệu để bạn tìm

File mới nhất

* Đề thi học kì 1 lớp 10 năm học 2018-2019
Ngày 18/12/2018
* Đề thi học kì 1 lớp 11 năm học 2018-2019
Ngày 18/12/2018
* Giải nhanh một số câu khó trong đề thi tham khảo 2019 của Bộ GD&ĐT
Ngày 17/12/2018
* Đề thi + đáp án HK1 năm học 17-18 THPT Hướng Hóa - Quảng Trị
Ngày 17/12/2018
* KT Vật lý 10 học kỳ I năm học 2018-2019
Ngày 17/12/2018
File mới upload

Ngày này hằng năm

* TT LTĐH TÂN TIẾN THÀNH - TÀI LIỆU TỰ HỌC VL 11
Ngày 26/12/2015
* Đáp án Đề thi thử đại học lần 2 trường thpt NGUYỄN ĐĂNG ĐẠO
Ngày 22/12/2014
* TT LTĐH TÂN TIẾN THÀNH - TÀI LIỆU TỰ HỌC VL 10
Ngày 26/12/2015
* Bản Demo phương pháp Chuẩn Hóa Số Liệu
Ngày 24/12/2014
* Giải đề KSCL HK1- Tỉnh Nam Định 2017-2018
Ngày 24/12/2017
File mới upload

Được tải nhiều nhất tháng trước

File icon Đề THPT Chuyên Hà Tĩnh lần 5 năm 2016 (Có lời giải chi tiết)
3,401 lượt tải - 3,395 trong tháng
File icon ĐỀ THI THỬ THPTQG 2016 (SÁT CẤU TRÚC CỦA BỘ + ĐÁP ÁN)
2,100 lượt tải - 2,090 trong tháng
File icon Đề có cấu trúc 60%CB - 40%NC số 15 - có lời giải
2,333 lượt tải - 2,068 trong tháng
File icon THI THỬ THPT QUỐC GIA BÁM SÁT VỚI BỘ
1,895 lượt tải - 1,895 trong tháng
File icon ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA SÁT VỚI BỘ (CÓ ĐÁP ÁN)
1,879 lượt tải - 1,878 trong tháng
File download nhiều

Bình luận tài nguyên

Cho xin phần đáp án tự luyện thầy ơi

(FILE WORD) GIẢI CHI TIẾT ĐỀ MINH HỌA VẬT LÝ 2019 CỦA BỘ GIÁO DỤC

GIẢI CHI TIẾT ĐỀ THI THỬ THPTQG GIA BÌNH BẮC NINH NĂM HỌC 2019 LẦN 1
User Trần Gia Tuệ 12 - 12

FILE WORD

giải gắn gọn


ABC Trắc Nghiệm Vật Lý
Cầu vồng   |   Đăng nhập Đăng nhậpnew
Đang online (121)