Logo Thư Viện Vật Lý
Banner Thư Viện Vật Lý

> > > Kiểm tra HS2 - Lý 12CB - Chương II - Sóng cơ

Kiểm tra HS2 - Lý 12CB - Chương II - Sóng cơ

* Dương Văn Đổng - Bình Thuận - 1,130 lượt tải

Dương Văn Đổng

Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 12

Để download tài liệu Kiểm tra HS2 - Lý 12CB - Chương II - Sóng cơ các bạn click vào nút download bên dưới.

Mời bạn truy cập vào kho download tài nguyên với thư viện giáo án điện tử, thư viện đề kiểm tra - trắc nghiệm và nhiều tài nguyên quý giá khác nữa.

Nếu bạn thích tài liệu Kiểm tra HS2 - Lý 12CB - Chương II - Sóng cơ , click nút "Cảm ơn" hoặc "Thích" và chia sẻ cho bạn bè mình.

Hãy Đăng kí để nhận file mới qua email
Download reader Hướng dẫn

Có 5 mã đề hoàn toàn khác nhau. Có gì sai sót mong được góp ý để chỉnh sửa lại. Xin cảm ơn.
► Like TVVL trên Facebook nhé!
Luong tu thu vi
Hỗ trợ  Upload
Thêm vào bộ sưu tập

Mã nhúng hiện file trên blog của bạn:

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook
9 Đang tải...
Ngày cập nhật: 04/12/2017
Tags: Kiểm tra HS2, Lý 12CB, Chương II, Sóng cơ
Ngày chia sẻ:
Tác giả Dương Văn Đổng - Bình Thuận
Phiên bản 1.0
Kích thước: 743.23 Kb
Kiểu file: docx
Hãy đăng kí hoặc đăng nhập để tham gia bình luận

  • Tài liệu Kiểm tra HS2 - Lý 12CB - Chương II - Sóng cơ là file được upload bởi thành viên của Thư Viện Vật Lý như đã trình bày trên. Cộng đồng Thư Viện Vật Lý hết sức cảm ơn tác giả đã chia sẻ tài liệu này.

    Rất mong các bạn đóng góp bằng cách upload file để kho tài liệu của chúng ta thêm phong phú.

Dưới đây là phần văn bản trích từ tài liệu

Chú ý:

- Có thể font chữ sẽ không hiển thị đúng, bạn nên click nút download để tải về máy đọc cho hoàn thiện.

- Download bộ font .VnTimes, VNI-Times đầy đủ nếu máy bạn chưa có đủ font tiếng Việt.

SỞ GIÁO DỤC & ĐT BÌNH THUẬN BÀI KT 45’ LÝ 12 – SÓNG CƠ

TRƯỜNG THPT PHAN CHU TRINH NĂM HỌC 2017 - 2018

Họ và tên: ……………………………...............… Lớp: .......... Mã đề: 01.

Dùng bút chì tô kín một ô tròn lựa chọn là đúng nhất.

1

7

13

19

25

2

8

14

20

26

3

9

15

21

27

4

10

16

22

28

5

11

17

23

6

12

18

24

Câu 1: Bước sóng là khoảng cách giữa hai điểm

A. trên cùng một phương truyền sóng mà dao động tại hai điểm đó ngược pha.

B. gần nhau nhất trên cùng một phương truyền sóng mà dao động tại hai điểm đó cùng pha.

C. gần nhau nhất cùng một phương truyền sóng mà dao động tại hai điểm đó lệch pha nhau góc

.

D. trên cùng một phương truyền sóng mà dao động tại hai điểm đó cùng pha.

Câu 2: Tốc độ truyền sóng cơ phụ thuộc vào yếu tố nào nêu sau đây?

A. Năng lượng sóng.B. Tần số dao động.

C. Môi trường truyền sóng.D. Bước sóng .

Câu 3: Ở mặt nước có hai nguồn sóng dao động theo phương vuông góc với mặt nước, có cùng phương trình u = Acost. Trong miền gặp nhau của hai sóng, những điểm mà ở đó các phần tử nước dao động với biên độ cực đại sẽ có hiệu đường đi từ hai nguồn đến đó bằng

A. một số lẻ lần nửa bước sóng.B. một số nguyên lần bước sóng.

C. một số nguyên lần nửa bước sóng.D. một số lẻ lần bước sóng.

Câu 4: Điều kiện để hai sóng cơ khi gặp nhau, giao thoa với nhau là hai sóng phải xuất phát từ hai nguồn dao động

A. cùng biên độ và có hiệu số pha không đổi theo thời gian.

B. cùng tần số, cùng phương.

C. có cùng pha ban đầu và cùng biên độ.

D. cùng tần số, cùng phương và có hiệu số pha không đổi theo thời gian.

Câu 5: Trong thí nghiệm sóng dừng trên một sợi dây với bước sóng bằng . Để có sóng dừng trên dây với hai đầu là hai nút thì chiều dài l của dây phải thỏa mãn điều kiện (với k N*)

A. l = k

.B. l = (2k + 1)

.

C. l = (2k + 1)

.D. l = (2k + 1)

.

Câu 6: Khi có sóng dừng trên một sợi dây đàn hồi dài có 15 bụng sóng thì khoảng cách giữa 7 nút sóng liên tiếp bằng

A. 15 lần bước sóng.B. 7 lần bước sóng.

C. 6 lần bước sóng.D. 3 lần bước sóng.

Câu 7: Khi nói về sóng âm, phát biểu nào sau đây là sai?

A. Sóng âm không truyền được trong chân không.

B. Sóng âm truyền được trong các môi trường rắn, lỏng và khí.

C. Sóng âm trong không khí là sóng dọc.

D. Sóng âm trong không khí là sóng ngang.

Câu 8: Phát biểu nào sau đây về đặc trưng sinh lí của âm là sai?

A. Độ cao của âm phụ thuộc vào tần số của âm.

B. Âm sắc phụ thuộc vào dạng đồ thị của âm.

C. Độ to của âm phụ thuộc vào biên độ hay mức cường độ của âm.

D. Tai người có thể nhận biết được tất cả các loại sóng âm.

Câu 9: Nhận xét nào sau đây là sai khi nói về sóng âm

A. Sóng âm là sóng cơ học truyền được trong cả 3 môi trường rắn, lỏng, khí.

B. Trong cả 3 môi trường rắn, lỏng, khí sóng âm luôn là sóng dọc.

C. Trong chất rắn sóng âm có cả sóng dọc và sóng ngang.

D. Sóng âm nói chung có tần số từ 16 Hz đến 20 kHz.

Câu 10: Một sóng âm truyền trong không khí, trong số các đại lượng: biên độ sóng, tần số sóng, vận tốc truyền sóng và bước sóng; đại lượng không phụ thuộc vào các đại lượng còn lại là

A. tần số sóng. B. biên độ sóng. C. vận tốc truyền. D. bước sóng.

Câu 11: Một sóng cơ truyền dọc theo trục Ox có phương trình là u = 5cos(6t – x) (cm), với t đo bằng s, x đo bằng m. Tốc độ truyền sóng này là

A. 3 m/s.B. 60 m/s.C. 6 m/s.D. 30 m/s.

Câu 12: Một sóng cơ có tần số 50 Hz truyền theo phương Ox có tốc độ 30 m/s. Khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất trên phương Ox dao động lệch pha nhau

bằng

A. 10 cm.B. 20 cm.C. 5 cm.D. 60 cm.

Câu 13: Ở mặt thoáng của một chất lỏng có hai nguồn sóng kết hợp A và B cách nhau 20 cm, dao động theo phương thẳng đứng với phương trình uA = 2cos40πt và uB = 2cos(40πt + π) (uA và uB tính bằng mm, t tính bằng s). Biết tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng là 30 cm/s. Xét hình vuông AMNB thuộc mặt thoáng chất lỏng. Số điểm dao động với biên độ cực đại trên đoạn BM là

A. 19.B. 18.C. 17.D. 20.

Câu 14: Hai nguồn kết hợp A và B giống nhau trên mặt thoáng chất lỏng dao động với tần số 8 Hz và biên độ a = 1 mm. Bỏ qua sự mất mát năng lượng khi truyền sóng, tốc độ truyền sóng trên mặt thoáng là 12 (cm/s). Điểm M nằm trên mặt thoáng cách A và B những khoảng AM = 17,0 cm, BM = 16,25 cm dao động với biên độ

A. 0 cm. B. 1,0 cm.C. 1,5 cm D. 2,0 mm

Câu 15: Trên một sợi dây dài 1 m, hai đầu cố định, có sóng dừng với 2 bụng sóng. Bước sóng của sóng trên dây là

A. 1 m.B. 2 m.C. 0,5 m.D. 0,25 m.

Câu 16: Trên sợi dây đàn hồi dài 1,2 m, hai đầu cố định, đang có sóng dừng. Biết sóng trên dây có tần số 100 Hz, tốc độ 80 m/s. Số bụng sóng trên dây là

A. 5.B. 4.C. 3.D. 2.

Câu 17: Một cái loa nhỏ, coi như một nguồn điểm phát ra âm thanh có công suất 0,1 W. Cường độ âm tại điểm cách loa 400 m xấp xĩ bằng

A. 1,99.10-7 W/m2.B. 49,7.10-7 W/m2.

C. 4,9710-2 W/m2.D. 1,99. 10-4 W/m2.

Câu 18: Biết nguồn âm có kích thước nhỏ và có công suất 125,6 W, Tính mức cường độ âm tại vị trí cách nguồn 1000 m. Cho I0 = 10-12 W

A. 7 dB.B. 10 dB.C. 70 dB.D. 70 B.

Câu 19: Một sóng âm truyền trong thép với tốc độ 5000 m/s. Nếu độ lệch pha của sóng âm đó ở hai điểm gần nhau nhất cách nhau 1 m trên cùng một phương truyền sóng là

thì tần số của sóng bằng

A. 1000 Hz.B. 2500 Hz.C. 5000 Hz.D. 1250 Hz.

Câu 20: Giao thoa sóng ở mặt nước với hai nguồn kết hợp đặt tại A và B. Hai nguồn dao động điều hòa theo phương thẳng đứng, cùng pha và cùng tần số 10 Hz. Biết AB = 20 cm, tốc độ truyền sóng ở mặt nước là 30 cm/s. Ở mặt nước, gọi (D) là đường thẳng đi qua trung điểm của AB và hợp với AB một góc 300. Trên (D) có bao nhiêu điểm mà các phần tử ở đó dao động với biên độ cực đại?

A. 7 điểm.B. 9 điểm.C. 11 điểm.D. 13 điểm.

Câu 21: Một sợi dây đàn hồi đang có sóng dừng. Trên dây, những điểm dao động với cùng biên độ A1 có vị trí cân bằng liên tiếp cách đều nhau một đoạn d1 và những điểm dao động với cùng biên độ A2 có vị trí cân bằng liên tiếp cách đều nhau một đoạn d2. Biết A1 > A2 > 0. Biểu thức nào sau đây đúng?

A. d1 = 0,5d2.B. d1 = 4d2.C. d1 = 0,25d2. D. d1 = 2d2.

Câu 22: Biết cường độ âm chuẩn là 10-12 W/m2. Khi cường độ âm tại một điểm là 10-5 W/m2 thì mức cường độ âm tại điểm đó là

A. 9 B. B. 7 B.C. 12 B.D. 5 B.

Câu 23: Một sóng ngang truyền trên sợi dây rất dài với tốc độ truyền sóng là 4 m/s và tần số sóng có giá trị từ 33 Hz đến 43 Hz. Biết hai phần tử tại hai điểm trên dây cách nhau 25 cm luôn dao động ngược pha nhau. Tần số sóng trên dây là

A. 42 Hz.B. 35 Hz.C. 40 Hz.D. 37 Hz

Câu 24: Một sóng hình sin truyền theo phương Ox từ nguồn O với tần số 20 Hz, có tốc độ truyền sóng nằm trong khoảng từ 0,7 m/s đến 1 m/s. Gọi A và B là hai điểm nằm trên Ox, ở cùng một phía so với O và cách nhau 10 cm. Hai phần tử môi trường tại A và B luôn dao động ngược pha với nhau. Tốc độ truyền sóng là

A. 100 cm/s.B. 80 cm/s.C. 85 cm/s.D. 90 cm/s.

Câu 25: Ở mặt thoáng của một chất lỏng có hai nguồn sóng kết hợp A và B cách nhau 12 cm dao động theo phương thẳng đứng với phương trình uA = uB = 4cos100πt (u tính bằng mm, t tính bằng s). Tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng là 80 cm/s, coi biên độ sóng không đổi khi sóng truyền đi. Xét điểm M ở mặt chất lỏng, nằm trên đường trung trực của AB mà phần tử chất lỏng tại đó dao động cùng pha với nguồn A. Khoảng cách MA nhỏ nhất là

A. 6,4 cm.B. 8,0 cm.C. 5,6 cm.D. 7,0 cm.

Câu 26: Ở mặt chất lỏng có hai nguồn sóng A, B cách nhau 20 cm, dao động theo phương thẳng đứng với phương trình là uA = uB = 2cos50t (cm); (t tính bằng s). Tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng là 1,5 m/s. Trên đoạn thẳng AB, số điểm có biên độ dao động cực đại và số điểm đứng yên lần lượt là

A. 9 và 8.B. 7 và 8.C. 7 và 6.D. 9 và 10.

Câu 27: Một sợi dây căng ngang với hai đầu cố định, đang có sóng dừng. Biết khoảng cách xa nhất giữa hai phần tử dây dao động với cùng biên độ 5 mm là 80 cm, còn khoảng cách xa nhất giữa hai phần tử dây dao động cùng pha với cùng biên độ 5 mm là 65 cm. Tỉ số giữa tốc độ cực đại của một phần tử dây tại bụng sóng và tốc độ truyền sóng trên dây là

A. 0,12.B. 0,41.C. 0,21.D. 0,14.

right8954700Câu 28: Tại một điểm trên trục Ox có một nguồn âm điểm phát âm đẳng hướng ra môi trường. Hình vẽ bên là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của cường độ âm I tại những điểm trên trục Ox theo tọa độ x. Cường độ âm chuẩn là I0 = 10-12 W/m2. M là điểm trên trục Ox có tọa độ x = 4 m. Mức cường độ âm tại M có giá trị gần nhất với giá trị nào sau đây?

A. 23 dB.B. 24 dB.C. 23,5 dB.D. 24,4 dB.

SỞ GIÁO DỤC & ĐT BÌNH THUẬN BÀI KT 45’ LÝ 12 – SÓNG CƠ

TRƯỜNG THPT PHAN CHU TRINH NĂM HỌC 2017 - 2018

Họ và tên: ……………………………...............… Lớp: .......... Mã đề: 02.

Dùng bút chì tô kín một ô tròn lựa chọn là đúng nhất.

1

7

13

19

25

2

8

14

20

26

3

9

15

21

27

4

10

16

22

28

5

11

17

23

6

12

18

24

Câu 1: Một sóng hình sin đang lan truyền trong một môi trường. Các phần tử môi trường ở hai điểm nằm trên cùng một phương truyền sóng và cách nhau một số nguyên lần bước sóng thì dao động

A. cùng pha nhau.B. ngược pha nhau.

C. lệch pha nhau

.D. lệch pha nhau

.

Câu 2: Khi sóng cơ truyền từ môi trường này sang môi trường khác, đại lượng nào trong các đại lượng sau đây không thay đổi?

A. Bước sóng . B. Biên độ sóng.C. Vận tốc truyền sóng. D. Tần số sóng.

Câu 3: Tại hai điểm A và B trên mặt nước nằm ngang có hai nguồn sóng cơ kết hợp, dao động theo phương thẳng đứng; có sự giao thoa của hai sóng này trên mặt nước. Tại trung điểm của đoạn AB, phần tử nước dao động với biên độ cực đại. Hai nguồn sóng đó dao động

A. ngược pha nhau.B. cùng pha nhau.

C. lệch pha nhau góc

.D. lệch pha nhau góc

.

Câu 4: Tại hai điểm S1 và S2 trong một môi trường truyền sóng có hai nguồn sóng kết hợp, dao động cùng phương với các phương trình là u1 = Acost và u2 = Acos(t + π). Biết vận tốc và biên độ sóng do mỗi nguồn tạo ra không đổi trong quá trình truyền sóng. Trong khoảng giữa S1 và S2 có giao thoa sóng do hai nguồn S1 và S2 gây ra. Phần tử vật chất tại trung điểm của S1 và S2 dao động với biên độ bằng

A. 0.B. 0,5A. C. A. D. 2A.

Câu 5: Trên một sợi dây có sóng dừng với bước sóng là , có rất nhiều bụng sóng và nút sóng. Khoảng cách giữa 5 nút sóng liên tiếp là

A. 0,5.B. 2.C. 2,5.D. 5.

Câu 6: Chọn phát biểu sai sai khi nói về sóng dừng xảy ra trên sợi dây

A. Khoảng thời gian giữa hai lần sợi dây duỗi thẳng là nửa chu kỳ.

B. Khoảng cách giữa điểm nút và điểm bụng liền kề là một phần tư bước sóng.

C. Hai điểm đối xứng nhau qua điểm bụng luôn dao động cùng biên độ.

D. Hai điểm đối xứng với nhau qua điểm nút luôn dao động cùng pha.

Câu 7: Chọn phát biểu đúng

A. Các nguồn âm khi phát ra cùng âm cơ bản f sẽ tạo ra những âm sắc giống nhau.

B. Âm sắc là một đặc trưng sinh lí giúp ta phân biệt được các âm có cùng biên độ.

C. Hai âm có cùng độ cao được phát ra từ hai nguồn âm khác nhau sẽ có âm sắc khác nhau.

D. Âm phát ra từ một nhạc cụ sẽ có đường biểu diễn là một đường dạng sin.

Câu 8: Hai âm cùng độ cao là hai âm có cùng

A. biên độ.B. cường độ âm.

C. mức cường độ âm.D. tần số.

Câu 9: Điều nào sau đây là đúng khi nói về sóng âm?

A. Trong khi sóng âm truyền đi thì năng lượng của âm không truyền đi.

B. Âm sắc phụ thuộc đặc tính của nguồn âm.

C. Độ to của âm chỉ phụ thuộc vào biên độ dao động của sóng âm.

D. Độ to của âm chỉ phụ thuộc tần số âm.

Câu 10: Hai âm có cùng độ cao, chúng có đặc điểm nào chung

A. Cùng tần số.B. Cùng biên độ.

C. Cùng truyền trong một môi trường.D. Hai nguồn âm cùng pha dao động.

Câu 11: Một sóng cơ có chu kì 2 s truyền với tốc độ 1 m/s. Khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất trên một phương truyền sóng mà tại đó các phần tử môi trường dao động ngược pha nhau là

A. 0,5 m.B. 1,0 m.C. 2,0 m.D. 2,5 m.

Câu 12: Ở một mặt nước (đủ rộng), tại điểm O có một nguồn sóng dao động theo phương thẳng đứng với phương trình uO = 4cos20πt (u tính bằng cm, t tính bằng s). Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 40 m/s, coi biên độ sóng không đổi khi sóng truyền đi. Phương trình dao động của phần tử nước tại điểm M (ở mặt nước), cách O một khoảng 50 cm là

A. uM = 4cos(20πt +

) (cm).B. uM = 4cos(20πt -

) (cm).

C. uM = 4cos(20πt -

) (cm).D. uM = 4cos(20πt +

) (cm).

Câu 13: Tại hai điểm A, B trong một môi trường truyền sóng có hai nguồn phát sóng kết hợp phát ra các dao động cùng phương với các phương trình uA = 8cos20t (mm); uB = 8cos(20t + ) (mm). Biết tốc độ truyền và biên độ sóng không đổi. Trong khoảng giữa A và B có giao thoa sóng do hai nguồn trên gây nên. Phần tử vật chất tại trung điểm của đoạn AB dao động với biên độ bằng

A. 16 mm.B. 8 mm.C. 4 mm.D. 0.

Câu 14: Một sợi dây AB có chiều dài 1 m căng ngang, đầu A cố định, đầu B gắn với một nhánh của âm thoa dao động điều hoà với tần số 20 Hz. Trên dây AB có một sóng dừng ổn định với 4 bụng sóng, B được coi là nút sóng. Tốc độ truyền sóng trên dây là

A. 50 m/s.B. 2 cm/s.C. 10 m/s.D. 2,5 cm/s.

Câu 15: Ở bề mặt một chất lỏng có hai nguồn phát sóng kết hợp S1 và S2 cách nhau 20 cm. Hai nguồn này dao động theo phương thẳng đứng có phương trình lần lượt là u1 = 5cos40t (mm); u2 = 5cos(40t + ) (mm). Tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng là 80 cm/s. Số điểm dao động với biên độ cực đại trên S1S2 là

A. 11.B. 9.C. 10.D. 8.

Câu 16: Trên một sợi dây đàn hồi dài 1,6 m, hai đầu cố định, đang có sóng dừng. Biết tần số của sóng là 20 Hz, tốc độ truyền sóng trên dây là 4 m/s. Số bụng sóng trên dây là

A. 15.B. 32.C. 8.D. 16.

Câu 17: Tại điểm M cách nguồn âm (coi sóng âm truyền đi đẵng hướng và không bị môi trường hấp thu) một khoảng 2 m có mức cường độ âm là 60 dB, thì tại điểm N cách nguồn âm 8 m có mức cường độ âm là

A. 2,398 B.B. 4,796 B.C. 4,796 dB.D. 2,398 dB.

Câu 18: Một lá thép mỏng dao động với chu kỳ T = 0,125 s. Hỏi sóng âm do lá thép phát ra là

A. Hạ âm.B. Siêu âm.C. Tạp âm.D. Nghe được.

Câu 19: Một nguồn phát sóng cơ theo phương trình u = 4cos(4t -

) (cm). Biết dao động tại hai điểm gần nhau nhất trên cùng một phương truyền sóng cách nhau 0,5 m có độ lệch pha là

. Tốc độ truyền của sóng đó là

A. 1,0 m/sB. 2,0 m/s.C. 1,5 m/s.D. 6,0 m/s.

Câu 20: Hai nguồn kết hợp A và B dao động cùng pha, cùng biên độ a và có tần số 50 Hz. Tại một điểm M cách các nguồn lần lượt là 20 cm và 25 cm sóng dao động với biên độ cực đại, giữa M và đường trung trực của của AB không có cực đại nào. Tại điểm N cách các nguồn lần lượt là 20 cm và 22,5 cm, hai sóng dao động

A. cùng pha nhau. B. ngược pha nhau.

C. vuông pha nhau. D. lệch pha nhau

.

Câu 21: Một sợi dây sắt, mảnh, dài 120 cm căng ngang, hai đầu cố định. Ở phía trên, gần sợi dây có một nam châm điện nuôi bằng nguồn điện xoay chiều tần số 50 Hz. Trên dây xuất hiện sóng dừng với 2 bụng sóng. Tốc độ truyền sóng trên dây là

A. 120 m/s. B. 60 m/s. C. 180 m/s. D. 240 m/s.

Câu 22: Một nguồn âm điểm đặt tại O phát âm đẳng hướng với công suất không đổi trong một môi trường không hấp thụ và phản xạ âm. Hai điểm M và N cách O lần lượt là r và r - 50 (m) có cường độ âm tương ứng là I và 4I. Giá trị của r bằng

A. 60 m.B. 66 m.C. 100 m.D. 142 m.

Câu 23: Hai điểm M, N cùng nằm trên một hướng truyền sóng và cách nhau một phần ba bước sóng. Biên độ sóng không đổi trong quá trình truyền. Tại một thời điểm, khi li độ dao động của phần tử tại M là 3 cm thì li độ dao động của phần tử tại N là -3 cm. Biên độ sóng bằng

A. 2

cm.B. 3 cm.C. 4 cm.D. 3

cm.

313342136041Câu 24: Một sóng ngang hình sin truyền trên một sợi dây dài. Hình vẽ bên là hình dạng của một đoạn dây tại một thời điểm xác định. Trong quá trình lan truyền sóng, khoảng cách lớn nhất giữa hai phần tử M và N có giá trị gần nhất với giá trị nào sau đây?

A. 8,5 cm. B. 8,2 cm. C. 8,35 cm. D. 8,05 cm.

Câu 25: Trong hiện tượng giao thoa sóng nước, hai nguồn dao động theo phương vuông góc với mặt nước, cùng biên độ, cùng pha, cùng tần số 50 Hz được đặt tại hai điểm S1 và S2 cách nhau 10 cm. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 75 cm/s. Xét các điểm trên mặt nước thuộc đường tròn tâm S1, bán kính S1S2, điểm mà phần tử tại đó dao động với biên độ cực đại cách điểm S2 một đoạn ngắn nhất là

A. 85 mm.B. 15 mm.C. 10 mm.D. 89 mm.

Câu 26: Tại mặt nước, hai nguồn kết hợp được đặt ở A và B cách nhau 68 mm, dao động điều hòa cùng tần số, cùng pha, theo phương vuông góc với mặt nước. Trên đoạn AB, hai phần tử nước dao động với biên độ cực đại có vị trí cân bằng cách nhau một đoạn ngắn nhất là 10 mm. Điểm C là vị trí cân bằng của phần tử ở mặt nước sao cho AC

BC. Phần tử nước ở C dao động với biên độ cực đại. Khoảng cách BC lớn nhất bằng

A. 67,6 mm.B. 37,6 mm.C. 64,0 mm.D. 68,5 mm.

Câu 27: Trên một sợi dây đàn hồi đang có sóng dừng ổn định với khoảng cách giữa hai nút sóng liên tiếp là 6 cm. Trên dây có những phần tử sóng dao động với tần số 5 Hz và biên độ lớn nhất là 3 cm. Gọi N là vị trí của một nút sóng; C và D là hai phần tử trên dây ở hai bên của N và có vị trí cân bằng cách N lần lượt là 10,5 cm và 7 cm. Tại thời điểm t1, phần tử C có li độ 1,5 cm và đang hướng về vị trí cân bằng. Vào thời điểm t2 = t1 +

s, phần tử D có li độ là

A. -0,75 cm.B. 1,50 cm.C. -1,50 cm.D. 0,75 cm.

Câu 28: Cho 4 điểm O, M, N và P nằm trong một môi trường truyền âm. Trong đó, M và N nằm trên nửa đường thẳng xuất phát từ O, tam giác MNP là tam giác đều. Tại O, đặt một nguồn âm điểm có công suất không đổi, phát âm đẳng hướng ra môi trường. Coi môi trường không hấp thụ âm. Biết mức cường độ âm tại M và N lần lượt là 50 dB và 40 dB. Mức cường độ âm tại P là

A. 41,1 dB.B. 38,8 dB.C. 35,8 dB.D. 43,6 dB.

SỞ GIÁO DỤC & ĐT BÌNH THUẬN BÀI KT 45’ LÝ 12 – SÓNG CƠ

TRƯỜNG THPT PHAN CHU TRINH NĂM HỌC 2017 - 2018

Họ và tên: ……………………………...............… Lớp: .......... Mã đề: 03.

Dùng bút chì tô kín một ô tròn lựa chọn là đúng nhất.

1

7

13

19

25

2

8

14

20

26

3

9

15

21

27

4

10

16

22

28

5

11

17

23

6

12

18

24

Câu 1: Sóng ngang là sóng có phương dao động

A. theo phương thẳng đứng.

B. theo phương vuông góc với phương truyền sóng.

C. theo phương nằm ngang.

D. theo phương trùng với phương truyền sóng.

Câu 2: Để phân loại sóng ngang và sóng dọc người ta căn cứ vào

A. Môi trường truyền sóng. B. Phương dao động của phần tử vật chất.

C. Vận tốc truyền sóng. D. Phương dao động và phương truyền sóng.

Câu 3: Trong giao thoa của hai sóng trên mặt nước từ hai nguồn kết hợp, cùng pha nhau, những điểm dao động với biên độ cực tiểu có hiệu khoảng cách tới hai nguồn (k Z) thỏa mãn hệ thức

A. d2 – d1 = k. B. d2 – d1 = 2k.

C. d2 – d1 = (k +

). D. d2 – d1 = k

.

Câu 4: Hai nguồn kết hợp là nguồn phát sóng

A. Có cùng tần số, cùng phương truyền.

B. Cùng biên độ, có độ lệch pha không đổi theo thời gian.

C. Có cùng tần số, cùng phương dao động, độ lệch pha không đổi theo thời gian.

D. Có độ lệch pha không đổi theo thời gian.

Câu 5: Khi nói về sự phản xạ của sóng cơ trên vật cản cố định, phát biểu nào sau đây đúng?

A. Tần số của sóng phản xạ luôn lớn hơn tần số của sóng tới.

B. Sóng phản xạ luôn ngược pha với sóng tới ở điểm phản xạ.

C. Tần số của sóng phản xạ luôn nhỏ hơn tần số của sóng tới.

D. Sóng phản xạ luôn cùng pha với sóng tới ở điểm phản xạ.

Câu 6: Trên một sợi dây có sóng dừng với bước sóng là . Khoảng cách giữa hai nút sóng liền kề là

A.

.B. 2.C.

.D. .

Câu 7: Khi nói về siêu âm, phát biểu nào sau đây là sai?

A. Siêu âm có thể truyền được trong chất rắn.

B. Siêu âm có thể bị phản xạ khi gặp vật cản.

C. Siêu âm có thể truyền được trong chân không.

D. Siêu âm có tần số lớn hơn 20 kHz.

Câu 8: Một sóng âm có tần số xác định lần lượt truyền trong nhôm, nước, không khí với tốc độ tương ứng là v1, v2, v3. Nhận định nào sau đây là đúng?

A. v3 > v2 > v1. B. v1 > v3 > v2.

C. v2 > v1 > v3.D. v1 > v2 > v3.

Câu 9: Vận tốc truyền âm trong môi trường nào sau đây là lớn nhất?

A. Nước nguyên chất. B. Kim loại.C. Nước biển.D. Không khí.

Câu 10: Điều nào sau đây là sai khi nói về sóng âm?

A. Tạp âm là âm có tần số không xác định.

B. Những vật liệu như bông, nhung, xốp truyền âm tốt.

C. Vận tốc truyền âm tăng theo thứ tự môi trường: rắn, lỏng, khí.

D. Nhạc âm là âm do các nhạc cụ phát ra.

Câu 11: Trên một phương truyền sóng có hai điểm M và N cách nhau 80 cm. Sóng truyền theo chiều từ M đến N với bước sóng là 1,6 m. Coi biên độ của sóng không đổi trong quá trình truyền sóng. Phương trình sóng tại N là uN = 0,08cos

(t - 4) (m) thì phương trình sóng tại M là

A. uM = 0,08cos

(t + 4) (m).B. uM = 0,08cos

(t +

) (m).

C. uM = 0,08cos

(t - 1) (m).D. uM = 0,08cos

(t - 2) (m).

Câu 12: Một sóng cơ truyền dọc theo truc Ox với phương trình u = 5cos(8t – 0,04x) (u và x tính bằng cm, t tính bằng s). Tại thời điểm t = 3 s, ở điểm có x = 25 cm, phần tử sóng có li độ là

A. 5,0 cm.B. -5,0 cm.C. 2,5 cm.D. -2,5 cm.

Câu 13: Trong một thí nghiệm về giao thoa sóng nước, hai nguồn sóng kết hợp được đặt tại A và B dao động theo phương trình uA = uB = acos25t (t tính bằng s). Trên đoạn thẳng AB, hai điểm có phần tử nước dao động với biên độ cực đại cách nhau một khoảng ngắn nhất là 2 cm. Tốc độ truyền sóng là

A. 25 cm/s.B. 100 cm/s.C. 75 cm/s.D. 50 cm/s.

Câu 14: Trong một thí nghiệm về giao thoa sóng nước, hai nguồn A và B cách nhau 16 cm, dao động điều hòa theo phương vuông góc với mặt nước với cùng phương trình u = 2cos16t (u tính bằng mm, t tính bằng s). Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 12 cm/s. Trên đoạn AB, số điểm dao động với biên độ cực đại là

A. 11.B. 20.C. 21.D. 10.

Câu 15: Trên một sợi dây đàn hồi dài 1,8 m, hai đầu cố định, đang có sóng dừng với 6 bụng sóng. Sóng truyền trên dây có tần số 100 Hz. Tốc độ truyền sóng trên dây là

A. 60 m/s.B. 10 m/s.C. 20 m/s.D. 600 m/s.

Câu 16: Một sợi dây AB dài 100 cm căng ngang, đầu B cố định, đầu A gắn với một nhánh của âm thoa dao động điều hòa với tần số 40 Hz. Trên dây AB có một sóng dừng ổn định, A được coi là nút sóng. Tốc độ truyền sóng trên dây là 20 m/s. Kể cả A và B, trên dây có

A. 5 nút và 4 bụng.B. 3 nút và 2 bụng. C. 9 nút và 8 bụng.D. 7 nút và 6 bụng.

Câu 17: Một nguồn điểm O phát sóng âm có công suất không đổi trong một môi trường truyền âm đẳng hướng và không hấp thụ âm. Hai điểm A, B cách nguồn âm lần lượt là r1 và r2. Biết cường độ âm tại A gấp 4 lần cường độ âm tại B. Tỉ số

bằng

A. 4.B. 0,5.C. 0,25.D. 2.

Câu 18: Một nguồn âm có công suất 125,6 W, truyền đi đẵng hướng trong không gian. Tính mức cường độ âm tại vị trí cách nguồn 1000 m. Cho cường độ âm chuẩn I0 = 10-12 W. Lấy = 3,14.

A. 7 dB.B. 10 dB.C. 70 dB.D. 70 B.

Câu 19: Tại một điểm trên mặt chất lỏng có một nguồn dao động với tần số 120 Hz, tạo ra sóng ổn định trên mặt chất lỏng. Xét 5 gợn lồi liên tiếp trên một phương truyền sóng, ở về một phía so với nguồn, gợn thứ nhất cách gợn thứ năm 0,5 m. Tốc độ truyền sóng là

A. 30 m/s. B. 15 m/s.C. 12 m/s.D. 25 m/s.

Câu 20: Trên bề mặt chất lỏng có hai nguồn kết hợp A và B dao động cùng pha và cách nhau 40 cm. Biết sóng do các nguồn phát ra có tần số f = 10 Hz, vận tốc truyền sóng là v = 2 m/s. Gọi M là một điểm nằm trên đường vuông góc với AB tại A, M dao động với biên độ cực đại. Đoạn AM có giá trị lớn nhất là

A. 20 cm. B. 30 cm. C. 40 cm. D. 50 cm.

Câu 21: Một sợi dây chiều dài l = 40 cm với hai đầu cố định. Tốc độ truyền sóng trên dây là 4 m/s. Trên dây không thể có sóng dừng với tần số là

A. 25 Hz.B. 15 Hz.C. 12 Hz.D. 10 Hz.

right254000Câu 22: Một sóng hình sin đang truyền trên một sợi dây theo chiều dương của trục Ox. Hình vẽ mô tả hình dạng của sợi dây tại thời điểm t1 (đường nét đứt) và t2 = t1 + 0,3 (s) (đường liền nét). Tại thời điểm t2, vận tốc của điểm N trên đây là

A. - 39,3 cm/s.B. 65,4 cm/s.

C. - 65,4 cm/s. D. 39,3 cm/s.

Câu 23: Một nguồn âm điểm S phát âm đẳng hướng với công suất không đổi trong một môi trường không hấp thụ và không phản xạ âm. Lúc đầu, mức cường độ âm do S gây ra tại điểm M là L (dB). Khi cho S tiến lại gần M thêm một đoạn 60 m thì mức cường độ âm tại M lúc này là L + 6 (dB). Khoảng cách từ S đến M lúc đầu là

A. 120,3 m.B. 96,6 m.C. 150,5 m.D. 66,4 m.

Câu 24: Ở mặt thoáng của một chất lỏng có hai nguồn sóng kết hợp A và B cách nhau 12 cm dao động theo phương thẳng đứng với phương trình uA = uB = 4cos100πt (u tính bằng mm, t tính bằng s). Tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng là 80 cm/s, coi biên độ sóng không đổi khi sóng truyền đi. Xét điểm M ở mặt chất lỏng, nằm trên đường trung trực của AB mà phần tử chất lỏng tại đó dao động cùng pha với nguồn A. Khoảng cách MA nhỏ nhất là

A. 6,4 cm.B. 8,0 cm.C. 5,6 cm.D. 7,0 cm.

Câu 25: Tại mặt chất lỏng nằm ngang có hai nguồn sóng O1, O2 cách nhau 24 cm, dao động điều hòa theo phương thẳng đứng với cùng phương trình u = Acost. Ở mặt chất lỏng, gọi d là đường vuông góc đi qua trung điểm O của đoạn O1O2. M là điểm thuộc d mà phần tử sóng tại M dao động cùng pha với phần tử sóng tại O, đoạn OM ngắn nhất là 9 cm. Số điểm cực tiểu giao thoa trên đoạn O1O2 là

A. 16.B. 18.C. 20.D. 14.

Câu 26: Ở mặt chất lỏng có hai nguồn sóng A, B cách nhau 18 cm, dao động theo phương thẳng đứng với uA = uB = acos50t (t tính bằng s). Tốc độ truyền sóng của mặt chất lỏng là 50 cm/s. Gọi O là trung điểm của AB, điểm M ở mặt chất lỏng nằm trên đường trung trực của AB và gần O nhất sao cho phần tử chất lỏng tại M dao động cùng pha với phần tử chất lỏng tại O. Khoảng cách MO là

A. 2

cm.B. 10 cm.C. 2

cm.D. 2 cm

right19922100Câu 27: Trên một sợi dây OB căng ngang, hai đầu cố định đang có sóng dừng với tần số f xác định. Gọi M, N và P là ba điểm trên dây có vị trí cân bằng cách B lần lượt là 4 cm, 6 cm và 38 cm. Hình vẽ mô tả hình dạng sợi dây tại thời điểm t1 (đường 1) và t2 = t1 +

(đường 2). Tại thời điểm t1, li độ của phần tử dây ở N bằng biên độ của phần tử dây ở M và tốc độ của phần tử dây ở M là 60 cm/s. Tại thời điểm t2, vận tốc của phần tử dây ở P là

A. 20

cm/s.B. 60 cm/s.C. - 20

cm/s.D. – 60 cm/s.

Câu 28: Ba điểm O, A, B cùng nằm trên nửa đường thẳng xuất phát từ O. Tại O đặt nguồn điểm phát sóng âm đẳng hướng ra không gian, môi trường không hấp thụ âm. Mức cường độ âm tại A là 60 dB, tại B là 20 dB. Mức cường độ âm tại trung điểm M của đoạn AB là

A. 40 dB.B. 34 dB.C. 26 dB.D. 17 dB.

SỞ GIÁO DỤC & ĐT BÌNH THUẬN BÀI KT 45’ LÝ 12 – SÓNG CƠ

TRƯỜNG THPT PHAN CHU TRINH NĂM HỌC 2017 - 2018

Họ và tên: ……………………………...............… Lớp: .......... Mã đề: 04.

Dùng bút chì tô kín một ô tròn lựa chọn là đúng nhất.

1

7

13

19

25

2

8

14

20

26

3

9

15

21

27

4

10

16

22

28

5

11

17

23

6

12

18

24

Câu 1: Khi nói về sự truyền sóng cơ trong một môi trường, phát biểu nào sau đây đúng?

A. Những phần tử của môi trường cách nhau một số nguyên lần bước sóng thì dao động cùng pha.

B. Hai phần tử của môi trường cách nhau một phần tư bước sóng thì dao động lệch pha nhau 900.

C. Những phần tử của môi trường trên cùng một hướng truyền và cách nhau một số nguyên lần bước sóng thì dao động cùng pha.

D. Hai phần tử của môi trường cách nhau nột nữa bước sóng thì dao động ngược pha.

Câu 2: Một sóng dọc truyền trong một môi trường thì phương dao động của các phần tử môi trường

A. là phương ngang.B. là phương thẳng đứng.

C. trùng với phương truyền sóng.D. vuông góc với phương truyền sóng.

Câu 3: Trong thí nghiệm giao thoa sóng trên mặt chất lỏng vơi hai nguồn sóng kết hợp S1 và S2. Gọi d1 và d2 lần lượt là khoảng cách từ điểm M đến các nguồn S1 và S2. Điểm M dao động với biên đô cực đại (k Z) khi

A. d2 – d1 = k.B. d2 – d1 = 2k.

C. d2 – d1 = (k +

).D. d2 – d1 = k

.

Câu 4: Phát biểu nào sau đây không đúng? Hiện tượng giao thoa chỉ xảy ra khi hai sóng gặp nhau có dao động

A. cùng biên độ, cùng tần số, có độ lệch pha không đổi theo thời gian.

B. cùng phương, cùng tần số, cùng pha.

C. cùng phương, cùng tần số, ngược pha.

D. cùng phương, cùng tần số, có độ lệch pha không đổi theo thời gian.

Câu 5: Trên một sợi dây đàn hồi đang có sóng dừng với hai đầu cố định thì bước sóng của sóng tới và sóng phản xạ bằng

A. khoảng cách giữa hai nút hoặc hai bụng liên tiếp.

B. độ dài của dây.

C. hai lần khoảng cách giữa hai nút hoặc hai bụng liên tiếp.

D. một nữa độ dài của dây.

Câu 6: Điều kiện để có sóng dừng trên dây khi khi một đầu dây cố định và đầu còn lại tự do là chiều dài l của sợi dây phải thỏa mãn điều kiện

A. l = k. B. l = k

. C. l = (2k + 1)

. D. l = (2k + 1)

.

Câu 7: Sự phân biệt các sóng âm, sóng siêu âm và sóng hạ âm dựa trên

A. Bản chất vật lí của chúng khác nhau.

B. Bước sóng và biên độ dao động của chúng.

C. Khả năng cảm thụ sóng cơ học của tai người.

D. Ứng dụng của mỗi sóng.

Câu 8: Khi nói về sóng âm, phát biểu nào sau đây sai?

A. Siêu âm có tần số lớn hơn 20000 Hz.

B. Hạ âm có tần số nhỏ hơn 16 Hz.

C. Đơn vị của mức cường độ âm là W/m2.

D. Sóng âm không truyền được trong chân không.

Câu 9: Một lá thép mỏng dao động với chu kỳ T = 10-2 s. Hỏi sóng âm do lá thép phát ra là

A. Hạ âm.B. Siêu âm.C. Tạp âm.D. Nghe được.

Câu 10: Hai âm có âm sắc khác nhau thì hai âm đó phải khác nhau về

A. Tần số.B. Dạng đồ thị dao động.

C. Cường độ âm.D. Mức cường độ âm.

Câu 11: Một sóng hình sin truyền theo chiều dương của trục Ox với phương trình dao động của nguồn sóng (đặt tại O) là uO = 4cos100t (cm). Ở điểm M (theo hướng Ox) cách O một phần tư bước sóng, phần tử môi trường dao động với phương trình là

A. uM = 4cos(100t + ) (cm).B. uM = 4cos(100t) (cm).

C. uM = 4cos(100t – 0,5) (cm).D. uM = 4cos(100t + 0,5) (cm).

Câu 12: Một nguồn phát sóng cơ theo phương trình u = 4cos(4t -

) (cm). Biết dao động tại hai điểm gần nhau nhất trên cùng một phương truyền sóng cách nhau 0,5 m có độ lệch pha là

. Tốc độ truyền của sóng đó là

A. 1,0 m/sB. 2,0 m/s.C. 1,5 m/s.D. 6,0 m/s.

Câu 13: Tại mặt thoáng của một chất lỏng có hai nguồn sóng S1 và S2 dao động theo phương thẳng đứng với cùng phương trình u = acos40t (t tính bằng s). Tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng bằng 80 cm/s. Khoảng cách ngắn nhất giữa hai phần tử chất lỏng trên đoạn S1S2 dao động với biên độ cực đại là

A. 4 cm.B. 6 cm.C. 2 cm.D. 1 cm.

Câu 14: Tại mặt chất lỏng có hai nguồn phát sóng kết hợp S1 và S2 dao động theo phương vuông góc với mặt chất lỏng có cùng phương trình u = 2cos40πt (trong đó u tính bằng cm, t tính bằng s). Tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng là 80 cm/s. Gọi M là điểm trên mặt chất lỏng cách S1,S2 lần lượt là 12 cm và 9 cm. Coi biên độ của sóng truyền từ hai nguồn trên đến điểm M là không đổi. Phần tử chất lỏng tại M dao động với biên độ là

A.

cm.B. 2

cm.C. 4 cm.D. 2 cm.

Câu 15: Một sợi dây đàn hồi căng ngang, hai đầu cố định. Trên dây có sóng dừng, tốc độ truyền sóng không đổi. Khi tần số sóng trên dây là 42 Hz thì trên dây có 4 điểm bụng. Nếu trên dây có 6 điểm bụng thì tần số sóng trên dây là

A. 252 Hz.B. 126 Hz.C. 28 Hz.D. 63 Hz.

Câu 16: Trên một sợi dây căng ngang với hai đầu cố định đang có sóng dừng. Không xét các điểm bụng hoặc nút, quan sát thấy những điểm có cùng biên độ và ở gần nhau nhất thì đều cách đều nhau 15 cm. Bước sóng trên dây có giá trị bằng

A. 30 cm.B. 60 cm.C. 90 cm.D. 45 cm.

Câu 17: Xét điểm M ở trong môi trường đàn hồi có sóng âm truyền qua. Mức cường độ âm tại M là L (dB). Nếu cường độ âm tại điểm M tăng lên 100 lần thì mức cường độ âm tại điểm đó bằng

A. 100L (dB).B. L + 100 (dB). C. 20L (dB).D. L + 20 (dB).

Câu 18: Một sóng âm truyền trong không khí với tốc độ 340 m/s và bước sóng 34 cm. Tần số của sóng âm này là

A. 1000 Hz.B. 2000 Hz.C. 500 Hz.D. 1500 Hz.

Câu 19: Một sóng cơ truyền dọc theo trục Ox có phương trình u = Acos(20πt – πx) (cm), với t tính bằng s. Tần số của sóng này bằng

A. 15 Hz.B. 10 Hz.C. 5 Hz.D. 20 Hz.

Câu 20: Tại hai điểm A và B trên mặt nước có hai nguồn kết hợp cùng dao động với phương trình: u = acos100πt (cm). Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là v = 40 cm/s. Xét điểm M trên mặt nước có AM = 9 cm và BM = 7 cm. Hai dao động tại M do hai sóng từ A và B truyền đến là hai dao động

A. cùng pha.B. ngược pha.C. vuông pha.D. lệch pha 1200.

Câu 21: Một sợi dây đàn hồi dài 90 cm, hai đầu cố định. Trên dây có sóng dừng với 3 bụng sóng, dao động của phần tử trên dây có biên độ là A. Tại một điểm trên dây cách một trong hai đầu 7,5 cm dao động với biên độ bằng

A. A.B.

.C.

.D.

.

Câu 22: Một nguồn âm phát ra sóng âm hình cầu truyền đi giống nhau theo mọi hướng và năng lượng âm được bảo toàn. Lúc đầu ta đứng cách nguồn âm một khoảng d, sau đó ta đi lại gần nguồn thêm 10 m thì cường độ âm nghe được tăng lên 4 lần. Khoảng cách d lúc đầu là

A. 160 mB. 80 m.C. 40 m.D. 20 m.

Câu 23: Một nguồn phát sóng dao động điều hòa tạo ra sóng tròn đồng tâm O truyền trên mặt nước với bước sóng . Hai điểm M và N thuộc mặt nước, nằm trên hai phương truyền sóng mà các phần tử nước dao động. Biết OM = 8; ON = 12 và OM vuông góc ON. Trên đoạn MN, số điểm mà phần tử nước dao động ngược pha với dao động của nguồn O là

A. 5.B. 6.C. 7.D. 4.

Câu 24: Một dây đàn hồi dài có đầu A dao động theo phương vuông góc với sợi dây. Tốc độ truyền sóng trên dây là 4 m/s. Xét điểm M trên dây và cách A một đoạn 40 cm, người ta thấy M luôn dao động lệch pha so với A một góc = (k +

) với k là số nguyên. Tính tần số, biết tần số f có giá trị trong khoảng từ 8 Hz đến 13 Hz.

A. 8,5 Hz. B. 10 Hz.C. 12 Hz. D. 12,5 Hz.

Câu 25: Trong một thí nghiệm giao thoa sóng nước, hai nguồn S1 và S2 cách nhau 16 cm, dao động theo phương vuông góc với mặt nước, cùng biên độ, cùng pha, cùng tần số 80 Hz. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 40 cm/s. Ở mặt nước, gọi d là đường trung trực của đoạn S1S2. Trên d, điểm M ở cách S1 10 cm; điểm N dao động cùng pha với M và gần M nhất sẽ cách M một đoạn có giá trị gần giá trị nào nhất sau đây?

A. 7,8 mm.B. 6,8 mm.C. 9,8 mm.D. 8,8 mm.

Câu 26: Giao thoa sóng ở mặt nước với hai nguồn kết hợp đặt tại A và B. Hai nguồn dao động điều hòa theo phương thẳng đứng, cùng pha và cùng tần số 10 Hz. Biết AB = 20 cm, tốc độ truyền sóng ở mặt nước là 0,3 m/s. Ở mặt nước, gọi là đường thẳng đi qua trung điểm của AB và hợp với AB một góc 600. Trên có bao nhiêu điểm mà các phần tử ở đó dao động với biên độ cực đại?

A. 7 điểm.B. 9 điểm.C. 11 điểm.D. 13 điểm.

Câu 27: Một sợi dây đang có sóng dừng ổn định. Sóng truyền trên dây có tần số 10 Hz và bước sóng 6 cm. Trên dây, hai phần tử M và N có vị trí cân bằng cách nhau 8 cm, M thuộc một bụng sóng dao động điều hòa với biên độ 6 mm. Lấy 2 = 10. Tại thời điểm t, phần tử M đang chuyển động với tốc độ 6 cm/s thì phần tử N chuyển động với gia tốc có độ lớn là

A. 6

m/s2. B. 6

m/s2. C. 6 m/s2. D. 3 m/s2.

Câu 28: Trên một đường thẳng cố định trong môi trường đẳng hướng, không hấp thụ âm và phản xạ âm, một máy thu ở cách nguồn âm một khoảng d thu được âm có mức cường độ âm là L. Khi dịch chuyển máy thu ra xa nguồn âm thêm 9 m thì mức cường độ âm thu được là L - 20 (dB). Khoảng cách d là

A. 1 m.B. 9 m.C. 8 m.D. 10 m.

SỞ GIÁO DỤC & ĐT BÌNH THUẬN BÀI KT 45’ LÝ 12 – SÓNG CƠ

TRƯỜNG THPT PHAN CHU TRINH NĂM HỌC 2017 - 2018

Họ và tên: ……………………………...............… Lớp: .......... Mã đề: 05.

Dùng bút chì tô kín một ô tròn lựa chọn là đúng nhất.

1

7

13

19

25

2

8

14

20

26

3

9

15

21

27

4

10

16

22

28

5

11

17

23

6

12

18

24

Câu 1: Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về sự truyền của sóng cơ học?

A. Tần số dao động của sóng tại một điểm luôn bằng tần số dao động của nguồn sóng.

B. Khi truyền trong một môi trường nếu tần số của sóng càng lớn thì tốc độ truyền sóng càng lớn.

C. Khi truyền trong một môi trường thì bước sóng tỉ lệ nghịch với tần số dao động của sóng.

D. Tần số dao động của một sóng không thay đổi khi truyền đi trong các môi trường khác nhau.

Câu 2: Khi nói về sóng cơ, phát biểu nào sau đây sai?

A. Sóng cơ lan truyền được trong chân không.

B. Sóng cơ lan truyền được trong chất rắn.

C. Sóng cơ lan truyền được trong chất khí.

D. Sóng cơ lan truyền được trong chất lỏng.

Câu 3: Trong vùng hai sóng kết hợp có cùng biên độ A gặp nhau sẽ có hiện tượng

A. Hai sóng triệt tiêu nhau nên tại vùng đó không còn có dao động.

B. Hai sóng tăng cường nhau nên tại vùng đó có dao động với biên độ 2A.

C. Hai sóng gặp nhau nên biên độ dao động tại vùng đó là

A.

D. Hai sóng gặp nhau có những điểm tăng cường nhau nên dao động với biên độ 2A và có những điểm triệt tiêu nhau nên không dao động.

Câu 4: Trong hiện tượng giao thoa của hai sóng kết hợp trên mặt nước khoảng cách giữa một cực đại và một cực tiểu kề nhau trên đoạn thẳng nối hai tâm sóng bằng

A. một bước sóng.B. nữa bước sóng.

C. một phần tư bước sóng.D. Một phần ba bước sóng.

Câu 5: Trên một sợi dây đàn hồi đang có sóng dừng. Khoảng cách từ một nút đến một bụng kề nó bằng

A. một nửa bước sóng.B. hai bước sóng.

C. một phần tư bước sóng.D. một bước sóng.

Câu 6: Sóng truyền trên một sợi dây có một đầu cố định, một đầu tự do. Muốn có sóng dừng trên dây thì chiều dài của sợi dây phải bằng

A. một số nguyên chẵn lần một phần tư bước sóng.

B. một số nguyên lẻ lần nửa bước sóng.

C. một số nguyên lần bước sóng.

D. một số nguyên lẻ lần một phần tư bước sóng.

Câu 7: Một sóng âm truyền trong không khí, trong số các đại lượng: biên độ sóng, tần số sóng, vận tốc truyền sóng và bước sóng; đại lượng không phụ thuộc vào các đại lượng còn lại là

A. tần số sóng. B. biên độ sóng. C. vận tốc truyền. D. bước sóng.

Câu 8: Nhận xét nào sau đây là sai khi nói về sóng âm

A. Sóng âm là sóng cơ học truyền được trong cả 3 môi trường rắn, lỏng, khí.

B. Trong cả 3 môi trường rắn, lỏng, khí sóng âm luôn là sóng dọc.

C. Trong chất rắn sóng âm có cả sóng dọc và sóng ngang.

D. Sóng âm nói chung có tần số từ 16 Hz đến 20 kHz.

Câu 9: Một nguồn âm điểm truyền sóng âm đẳng hướng vào trong không khí với tốc độ truyền âm là v. Khoảng cách giữa 2 điểm gần nhau nhất trên cùng hướng truyền sóng âm dao động ngược pha nhau là d. Tần số của âm là

A.

.B.

.C.

.D.

.

Câu 10: Khi âm thanh truyền từ không khí vào nước thì

A. Bước sóng thay đổi nhưng tần số không đổi.

B. Bước sóng và tần số đều thay đổi.

C. Bước sóng và tần số không đổi.

D. Bước sóng không đổi nhưng tần số thay đổi.

Câu 11: Tại một điểm trên mặt chất lỏng có một nguồn dao động với tần số 120 Hz, tạo ra sóng ổn định trên mặt chất lỏng. Xét 5 gợn lồi liên tiếp trên một phương truyền sóng, ở về một phía so với nguồn, gợn thứ nhất cách gợn thứ năm 0,5 m. Tốc độ truyền sóng là

A. 30 m/s. B. 15 m/s.C. 12 m/s.D. 25 m/s.

Câu 12: Một sóng cơ truyền dọc theo trục Ox có phương trình u = Acos(20πt – πx) (cm), với t tính bằng s. Tần số của sóng này bằng

A. 15 Hz.B. 10 Hz.C. 5 Hz.D. 20 Hz.

Câu 13: Ở mặt nước, có hai nguồn kết hợp A, B dao động theo phương thẳng đứng với phương trình uA = uB = 2cos20t (mm). Tốc độ truyền sóng là 30 cm/s. Coi biên độ sóng không đổi khi sóng truyền đi. Phần tử M ở mặt nước cách hai nguồn lần lượt là 10,5 cm và 13,5 cm có biên độ dao động là

A. 4 mm.B. 2 mm.C. 1 mm. D. 0 mm.

Câu 14: Ở mặt thoáng của một chất lỏng có hai nguồn kết hợp A và B dao động điều hòa cùng pha theo phương thẳng đứng. Biết tốc độ truyền sóng không đổi trong khi lan truyền, bước sóng do mỗi nguồn phát ra bằng 12 cm. Khoảng cách ngắn nhất giữa hai điểm dao động với biên độ cực đại nằm trên đoạn thẳng AB là

A. 9 cm. B. 12 cm.C. 6 cm. D. 3 cm.

Câu 15: Trên một sợi dây đàn hồi dài 100 cm với hai đầu A và B cố định đang có sóng dừng, tần số sóng là 50 Hz. Không kể hai đầu A và B, trên dây có 3 nút sóng. Tốc độ truyền sóng trên dây là

A. 15 m/s.B. 30 m/s.C. 20 m/s.D. 25 m/s.

Câu 16: Một sợi dây đàn hồi đang có sóng dừng. Trên dây, những điểm dao động với cùng biên độ A1 có vị trí cân bằng liên tiếp cách đều nhau một đoạn d1 và những điểm dao động với cùng biên độ A2 có vị trí cân bằng liên tiếp cách đều nhau một đoạn d2. Biết A1 > A2 > 0. Biểu thức nào sau đây đúng?

A. d1 = 0,5d2.B. d1 = 4d2.C. d1 = 0,25d2. D. d1 = 2d2.

Câu 17: Một sóng âm truyền trong một môi trường. Biết cường độ âm tại một điểm gấp 100 lần cường độ âm chuẩn của âm đó thì mức cường độ âm tại điểm đó là

A. 50 dB.B. 20 dB.C.100 dB.D.10 dB.

Câu 18: Tại một vị trí trong môi trường truyền âm, khi cường độ âm tăng gấp 10 lần giá trị cường độ âm ban đầu thì mức cường độ âm

A. giảm 10 B.B. tăng 10 B.C. tăng 10 dB.D. giảm 10 dB.

Câu 19: Tại điểm O trong lòng đất đang xảy ra dư chấn của một trận động đất. Ở điểm A trên mặt đất có một trạm quan sát địa chấn. Tại thời điểm t0, một rung chuyển ở O tạo ra 2 sóng cơ (một sóng dọc, một sóng ngang) truyền thẳng đến A và tới A ở hai thời điểm cách nhau 5 s. Biết tốc độ truyền sóng dọc và tốc độ truyền sóng ngang trong lòng đất lần lượt là 8000 m/s và 5000 m/s. Khoảng cách từ O đến A bằng

A. 66,7 km. B. 15 km. C. 115 km. D. 75,1 km.

Câu 20: Tại hai điểm A và B trên mặt nước cách nhau 8 cm là hai nguồn sóng kết hợp luôn dao động cùng pha, cùng tần số 80 Hz. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 40 cm/s. Giữa A và B có số điểm dao động với biên độ cực đại là

A. 30.B. 33.C. 32.D. 31.

Câu 21: Một sợi dây chiều dài l = 40 cm bị kẹp chặt ở hai đầu. Cho tốc độ truyền sóng trên dây là 60 m/s. Trên dây không thể có sóng dừng với tần số là

A. 225 Hz.B. 150 Hz.C. 75 Hz.D. 60 Hz.

Câu 22: Cho cường độ âm chuẩn là I0 = 10-12 W/m2. Một âm có mức cường độ âm là 80 dB thì cường độ âm là

A. 10-4 W/m2.B. 3. 10-5 W/m2.

C. 105 W/m2.D. 10-3 W/m2.

Câu 23: Một sóng cơ truyền dọc theo một sợi dây đàn hồi rất dài với biên độ 6 mm. Tại một thời điểm, hai phần tử trên dây cùng lệch khỏi vị trí cân bằng 3 mm, chuyển động ngược chiều và cách nhau một khoảng ngắn nhất là 8 cm (tính theo phương truyền sóng). Gọi là tỉ số của tốc độ dao động cực đại của một phần tử trên dây với tốc độ truyền sóng. gần giá trị nào nhất sau đây?

A. 0,105.B. 0,079.C. 0,179.D. 0,314.

Câu 24: Tại O có một nguồn phát sóng với với tần số f = 20 Hz, tốc độ truyền sóng là 1,6 m/s. Ba điểm thẳng hàng A, B, C nằm trên cùng phương truyền sóng và cùng phía so với O. Biết OA = 9 cm; OB = 24,5 cm; OC = 42,5 cm. Số điểm dao động cùng pha với A trên đoạn BC là

A. 1.B. 2.C. 4. D. 3.

Câu 25: Ở mặt nước, tại hai điểm S1 và S2 có hai nguồn sóng kết hợp, dao động điều hòa, cùng pha theo phương thẳng đứng. Biết sóng truyền trên mặt nước với bước sóng λ, khoảng cách S1S2 = 5,6λ. Ở mặt nước, gọi M là vị trí mà phần tử nước tại đó dao động với biên độ cực đại, cùng pha với dao động của hai nguồn. Khoảng cách ngắn nhất từ M đến đường thẳng S1S2 là

A. 0,754λ.B. 0,852λ.C. 0,868λ.D. 0,946λ.

Câu 26: Trên mặt nước có hai nguồn kết hợp A, B cách nhau 28 cm, dao động cùng pha với tần số 50 Hz. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 3 m/s. Trên mặt nước xét đường tròn tâm A, bán kính AB. Điểm M nằm trên đường tròn dao động với biên độ cực đại cách đường thẳng qua A, B một đoạn gần giá trị nào nhất nêu sau đây?

A. 4,9 cm. B. 2,8 cm. C. 3,9 cm. D. 1,8 cm.

Câu 27: Trên một sợi dây dài 30 cm, hai đầu cố định đang có sóng dừng. Trên dây chỉ có 2 điểm M và N luôn dao động với biên độ cực đại là 2 cm. Chọn phương án chính xác nhất trong các phương án sau

A. MN < 15,6 cm. B. MN = 30 cm. C. MN > 15,1 cm. D. MN = 15 cm.

Câu 28: Tại điểm O trong môi trường đẳng hướng, không hấp thụ âm, có 2 nguồn âm điểm, giống nhau với công suất phát âm không đổi. Tại điểm A có mức cường độ âm 20 dB. Để tại trung điểm M của đoạn OA có mức cường độ âm là 30 dB thì số nguồn âm giống các nguồn âm trên cần đặt thêm tại O bằng

A. 4.B. 6.C. 5.D. 3.

ĐÁP ÁN

CÂU

MÃ ĐỀ 01

MÃ ĐỀ 02

MÃ ĐỀ 03

MÃ ĐỀ 04

MÃ ĐỀ 05

1

B

A

B

C

B

2

C

D

D

C

A

3

B

B

C

A

D

4

D

A

C

A

C

5

A

B

B

C

C

6

D

D

A

D

D

7

D

C

C

C

B

8

D

D

D

C

B

9

B

B

B

D

A

10

B

A

B

B

A

11

C

B

D

C

B

12

A

B

B

D

B

13

A

D

D

C

A

14

A

C

C

B

C

15

A

C

A

D

D

16

C

D

A

B

D

17

B

B

D

D

B

18

C

D

C

A

C

19

D

D

B

B

B

20

C

B

B

B

D

21

D

A

C

B

C

22

B

C

D

D

A

23

C

C

A

B

C

24

B

A

A

D

D

25

A

C

A

A

A

26

C

A

A

A

C

27

A

C

D

A

A

28

D

A

C

A

D

Tạo bảng điểm online

Chúng tôi hiện có hơn 60 nghìn tài liệu để bạn tìm

File mới nhất

* ĐỀ THI THỬ THPTQG THẦY ĐẶNG VIỆT HÙNG 2020 LẦN 1
Ngày 13/12/2019
* ĐỀ THI THỬ THPTQG THẦY ĐẶNG VIỆT HÙNG 2020 LẦN 2
Ngày 13/12/2019
* Đề thi thử Hóa 2020 cực chuẩn bản word có lời giải
Ngày 12/12/2019
* Tổng ôn Điện Xoay Chiều 2019 - 2020
Ngày 12/12/2019
* Đề kiểm tra học kỳ 1 - Lý 10 năm 2019 - 2020
Ngày 12/12/2019
File mới upload

Ngày này hằng năm

* 41 Chuyên đề LTĐH Vũ Đình Hoàng, có đáp án chính xác 99%
Ngày 19/12/2014
* 41 CHUYÊN ĐỀ LTĐH VẬT LÝ 2015 - BẢN CẬP NHẬTĐẦY ĐỦ ( TÓM TẮT LÝ THUYẾT, PHÂN DẠNG BÀI TẬP, VÍ DỤ MINH HỌA, ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM CHÍNH XÁC 99%) - VŨ ĐÌNH HOÀNG
Ngày 19/12/2014
* GIẢI NHANH TRẮC NGHIỆM VẬT LÝ 12 NHỜ MÁY TÍNH CASIO,VINACAL fx – 570ES
Ngày 14/12/2012
* Giáo án Vật lý 10 - Ban Cơ bản
Ngày 20/12/2012
* Đề ôn thi HK 1 Vật Lí 11
Ngày 19/12/2015
File mới upload

Được tải nhiều nhất tháng trước

File icon Đề THPT Chuyên Hà Tĩnh lần 5 năm 2016 (Có lời giải chi tiết)
3,401 lượt tải - 3,395 trong tháng
File icon ĐỀ THI THỬ THPTQG 2016 (SÁT CẤU TRÚC CỦA BỘ + ĐÁP ÁN)
2,100 lượt tải - 2,090 trong tháng
File icon Đề có cấu trúc 60%CB - 40%NC số 15 - có lời giải
2,333 lượt tải - 2,068 trong tháng
File icon THI THỬ THPT QUỐC GIA BÁM SÁT VỚI BỘ
1,895 lượt tải - 1,895 trong tháng
File icon ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA SÁT VỚI BỘ (CÓ ĐÁP ÁN)
1,879 lượt tải - 1,878 trong tháng
File download nhiều

ABC Trắc Nghiệm Vật Lý
Cầu vồng   |   Đăng nhập Đăng nhậpnew
Đang online (83)