Logo Thư Viện Vật Lý
Banner Thư Viện Vật Lý

> > > ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM LỚP 12

ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM LỚP 12

* vanhop7980 - 466 lượt tải

Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 12

Để download tài liệu ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM LỚP 12 các bạn click vào nút download bên dưới.

Mời bạn truy cập vào kho download tài nguyên với thư viện giáo án điện tử, thư viện đề kiểm tra - trắc nghiệm và nhiều tài nguyên quý giá khác nữa.

Nếu bạn thích tài liệu ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM LỚP 12 , click nút "Cảm ơn" hoặc "Thích" và chia sẻ cho bạn bè mình.

Hãy Đăng kí để nhận file mới qua email
Download reader Hướng dẫn

 


► Like TVVL trên Facebook nhé!
Luong tu thu vi
Hỗ trợ  Upload
Thêm vào bộ sưu tập

Mã nhúng hiện file trên blog của bạn:

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook
5 Đang tải...
Chia sẻ bởi: vanhop7980
Ngày cập nhật: 28/09/2017
Tags: ĐỀ KHẢO SÁT, CHẤT LƯỢNG, ĐẦU NĂM, LỚP 12
Ngày chia sẻ:
Tác giả vanhop7980
Phiên bản 1.0
Kích thước: 112.74 Kb
Kiểu file: docx
Hãy đăng kí hoặc đăng nhập để tham gia bình luận

  • Tài liệu ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM LỚP 12 là file được upload bởi thành viên của Thư Viện Vật Lý như đã trình bày trên. Cộng đồng Thư Viện Vật Lý hết sức cảm ơn tác giả đã chia sẻ tài liệu này.

    Rất mong các bạn đóng góp bằng cách upload file để kho tài liệu của chúng ta thêm phong phú.

Dưới đây là phần văn bản trích từ tài liệu

Chú ý:

- Có thể font chữ sẽ không hiển thị đúng, bạn nên click nút download để tải về máy đọc cho hoàn thiện.

- Download bộ font .VnTimes, VNI-Times đầy đủ nếu máy bạn chưa có đủ font tiếng Việt.

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO NGHỆ AN

TRƯỜNG THPT ANH SƠN 1

ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG THPT QUỐC GIA

MÔN :VẬT LÝ

Thời gian làm bài: 50 phút (40 câu trắc nghiệm)

Mã đề thi 713

Họ, tên thí sinh:..................................................................... SBD: .............................

Câu 1:Cơ năng của một vật dao động điều hòa

A. biến thiên tuần hoàn theo thời gian với chu kỳ bằng một nửa chu kỳ dao động của vật.

B. tăng gấp đôi khi biên độ dao động của vật tăng gấp đôi.

C. bằng động năng của vật khi vật tới vị trí cân bằng.

D. biến thiên tuần hoàn theo thời gian với chu kỳ bằng chu kỳ dao động của vật.

Câu 2: Một vật dao động điều hòa có độ lớn vận tốc cực đại là 31,4 cm/s. Lấy

. Tốc độ trung bình của vật trong một chu kì dao động là

A. 20 cm/s. B. 10 cm/s C. 0.D. 15 cm/s.

Câu 3: Trong dao động điều hoà của một vật thì tập hợp ba đại lượng nào sau đây là không đổi theo thời gian?

A. Lực phục hồi, vận tốc, cơ năng dao động. B. Biên độ, tần số, cơ năng dao động.

C. Biên độ, tần số, gia tốc. D. Động năng, tần số, lực hồi phục.

Câu 4: Một con lắc lò xo có khối lượng vật nhỏ là m dao động điều hòa theo phương ngang với phương trình x = Acost. Mốc tính thế năng ở vị trí cân bằng. Cơ năng của con lắc là:

A.mA2 B.

mA2 C. m2A2 D.

m2A2

Câu 5: Một vật dao động điều hòa với chu kì T thì pha của dao động

A. là hàm bậc nhất của thời gianB. biến thiên điều hòa theo thời gian

C. không đổi theo thời gianD. là hàm bậc hai của thời gian

Câu 6: Véc tơ vận tốc của một vật dao động điều hòa luôn

A. hướng ra xa vị trí cân bằng. B. cùng hướng chuyển động.

C. hướng về vị trí cân bằng. D. ngược hướng chuyển động.

Câu 7: Một con lắc lò xo gồm vật nhỏ và lò xo nhẹ có độ cứng k, dao động điều hòa dọc theo trục Ox quanh vị trí cân bằng O. Biểu thức lực kéo về tác dụng lên vật theo li độ x là

A. F = k.x. B. F = - kx. C.

D.

Câu 8: Gắn vật nặng có khối lượng m = 81g vào một lò xo lí tưởng thì tấn số dao động của vật là 10Hz. Gắn thêm một gia trọng có khối lượng Δm = 19g vào vật m thì tần số dao động của hệ bằng:

A. 8,1Hz B. 11,1Hz C. 12,4Hz D. 9Hz

Câu 9: Một vật nhỏ dao động điều hòa theo một quỹ đạo thẳng dài 12 cm. Dao động này có biên độ là

A. 6 cm.B. 24 cm.C. 12 cm.D. 3cm.

Câu 10: Một chất điểm dao động điều hòa. Khi đi qua vị trí cân bằng, tốc độ của chất điểm là 40cm/s, tại vị trí biên gia tốc có độ lớn 200cm/s2. Biên độ dao động của chất điểm là

A. 0,1 m.B. 5 cm.C. 8 cm.D. 0,8m.

Câu 11: Một chất điểm dao động điều hòa trên trục Ox, tại các thời điểm

vận tốc và gia tốc của vật tương ứng có giá trị là

Li độ x2 ở thời điểm t2 là:

A. 3 cmB.

cmC. 1cmD. 1/

cm

Câu 12: Biết gia tốc cực đại và vận tốc cực đại của một vật dao động điều hòa là amax và vmax. Biên độ dao động của vật được xác định theo công thức:

A.

B.

C.

D.

Câu 13: Một vật có khối lượng m dao động điều hòa với biên độ A .Khi chu kì tăng 3 lần thì năng lượng của vật thay đổi như thế nào?

A. Giảm 9 lần. B. Tăng 9 lần. C. Giảm 3 lần D. Tăng 3 lần

Câu 14: Khi một vật dao động điều hòa, chuyển động của vật từ vị trí biên về vị trí cân bằng là chuyển động

A. nhanh dần đều.B. chậm dần đều.C. nhanh dần.D. chậm dần.

Câu 15: Một vật nhỏ dao động điều hòa theo một trục cố định. Phát biểu nào sau đây đúng?

       A. Quỹ đạo chuyển động của vật là một đoạn thẳng.      

B. Lực kéo về tác dụng vào vật không đổi.

       C. Quỹ đạo chuyển động của vật là một đường hình sin.      

D. Li độ của vật tỉ lệ với thời gian dao động.

Câu 16: Hai con lắc lò xo có cùng độ cứng k. Biết chu kỳ dao động

. Khối lượng của 2 con lắc liên hệ với nhau theo công thức

A.

B.

C.

D. m1=2m2

Câu 17: Một con lắc lò xo gồm: vật m và lò xo có độ cứng k = 20N/m dao động với chu kì 2s. Tính khối lượng m của vật dao động.

A. 0,2kg B. 2kg C. 0,05kg D. 0,5kg

Câu 18: Một con lắc lò xo gồm vật có khối lượng m và lò xo có độ cứng k, dao động điều hòa. Nếu tăng độ cứng k lên 2 lần và giảm khối lượng m đi 8 lần thì tần số dao động của vật sẽ

A. tăng 4 lần. B. giảm 2 lần. C. tăng 2 lần. D. giảm 4 lần.

Câu 19: Một vật nhỏ có khối lượng 500 g dao động điều hòa dưới tác dụng của một lực kéo về có biểu thức F = - 0,8cos 4t (N). Dao động của vật có biên độ là

A. 6 cmB. 12 cmC. 8 cmD. 10 cm

Câu 20: Một vật thực hiện được 50 dao động trong 4 giây. Chu kỳ là

A. 12,5 s B. 0,08 s C. 1,25 s D. 0,8 s

Câu 21: Gia tốc tức thời trong dao động điều hòa biến đổi?

A. cùng pha so với li độ B. lệch pha π /4 so với li độ

C. lệch pha π/2 so với li độ D. ngược pha so với li độ

Câu 22: Một vật dao động điều hòa với chu kì 0,5

s và biên độ 2cm. Vận tốc tại vị trí cân bằng có độ lớn

A. 4cm/s B. 8cm/s C. 3cm/s D. 0,5cm/s

Câu 23: Một con lắc đơn có chiều dài 120cm, dao động điều hoà với chu kỳ T. Để chu kỳ con lắc giảm 10%, chiều dài con lắc phải

A. tăng 22,8cm. B. giảm 28,1cm. C. giảm 22,8cm. D. tăng 28,1cm.

Câu 24: Tại một nơi, chu kì dao động điều hoà của một con lắc đơn là 2,0 s. Sau khi tăng chiều dài của con lắc thêm 21 cm thì chu kì dao động điều hoà của nó là 2,2 s. Chiều dài ban đầu của con lắc này là

A. 101 cm. B. 99 cm. C. 98 cm. D. 100 cm.

Câu 25: Khi cho chiều dài của một con lắc đơn tăng lên 4 lần thì chu kì dao động nhỏ của con lắc

A. Tăng lên 4 lầnB. Tăng lên 2 lầnC. giảm đi 2 lần D. giảm đi 4 lần

Câu 26: Hai con lắc đơn dao động điều hòa tại cùng một nơi với chu kì dao động lần lượt là 1,8s và 1,5s. Tỉ số chiều dài của hai con lắc là :

A. 1,44 B. 1,2 C. 1,69 D. 1,3

Câu 27: Một chất điểm dao động điều hòa dọc theo trục Ox, gốc tọa độ O tại vị trí cân bằng với biên độ A. Tại vị trí vật có li độ x = A/2 thì tỉ số giữa động năng và cơ năng dao động là:

A. 1/2B. 2/3 C. 3/4D. 1/4

Câu 28: Tiến hành thí nghiệm với con lắc lò xo treo thẳng đứng:

2373630-51435Lần 1: Cung cấp cho vật nặng vận tốc v0 từ vị trí cân bằng thì vật dao động với biên độ A1.

Lần 2: Đưa vật đến vị trí cách vị trí cân bằng đoạn x0 rồi buông nhẹ. Lần này vật dao động với biên độ A2 .

5610860-52070Lần 3: Đưa vật đến vị trí cách vị trí cân bằng đoạn x0 rồi cung cấp cho vật nặng vận tốc v0 . Lần này vật dao động với biên độ bằng

A. QUOTE B. QUOTE C. A1 + A2D. QUOTE

Câu 29: Vận tốc của chất điểm dao động điều hòa có độ lớn cực đại khi

A. Li độ bằng không B. Pha dao động cực đại

C. Gia tốc có độ lớn cực đại D. Li độ có độ lớn cực đại

Câu 30: Một con lắc đơn đang dao động điều hòa với biên độ góc 0 tại nơi có gia tốc trọng trường là g. Biết lực căng dây lớn nhất bằng 1,02 lần lực căng dây nhỏ nhất. Giá trị của 0 là

A. 3,30B. 6,60C. 5,60D. 9,60

Câu 31: Hai điểm sáng dao động điều hòa trên một đường thẳng có cùng vị trí cân bằng, cùng biên độ có tần số f1 = 2 Hz; f2 = 4 Hz. Khi chúng có tốc độ v1 và v2 với v2 = 2v1 thì tỉ số độ lớn gia tốc tương ứng

bằng

A. 2B. 1/2 C. 1/4 D. 4

Câu 32: Một con lắc đơn dao động điều hoà tại một nơi có

. Vận tốc cực đại của dao động 39,2 cm/s. Khi vật đi qua vị trí có li độ dài

thì có vận tốc

. Chiều dài dây treo vật là

A. 80cm. B. 39,2cm. C. 100cm. D. 78,4cm.

Câu 33 : Một vật d đ đ h dọc theo trục 0x, gọi

là khoảng thời gian giữa hai lần liên tiếp vật có động năng bằng thế năng. Tại thời điểm t vật qua vị trí có tốc độ

với độ lớn gia tốc 22,5 m/s2 , sau đó một khoảng gian đúng bằng

vật qua vị trí có độ lớn vận tốc 45cm/s. Biên độ dao động của vật là :

A.

B. C. D. 8cm

Câu 34: Ba lò xo có cùng chiều dài tự nhiên có độ cứng lần lượt là k1, k2, k3, đầu trên treo vào các điểm cố định, đầu dưới treo vào các vật có cùng khối lượng. Lúc đầu, nâng 3 vật đến vị trí mà các lò xo không biến dạng rồi thả nhẹ để chúng dao động điều hòa với cơ năng lần lượt là W1 = 0,1J, W2 = 0,2J và W3. Nếu k3 = 2,5k1 +3k2 thì W3 bằng:

A. 19,8mJ B. 14,7mJ C.25mJ D. 24,6mJ

t(s)

0

Fdh(N)

Câu 35: Một con lắc lò xo treo thẳng đứng có độ cứng k =25N/m dao động điều hòa theo phương thẳng đứng. Biết trục Ox thẳng đứng hướng xuống, gốc O trùng với VTCB. Biết giá trị đại số của lực đàn hồi tác dụng lên vật biến thiên theo đồ thị. Viết phương trình dao động của vật?

A.

B. x= 10cos(5πt+ π/3)cm

C.

D.

Câu 36: Một vật dao động điều hòa. Trong khoảng thời gian t2 – t1 =

thì tốc độ trung bình của vật là 20m/s. Tốc độ trung bình của vật khi đi thêm một chu kỳ là 10m/s. Hỏi tốc độ trung bình của vật khi đi thêm một chu kỳ tiếp nữa là bao nhiêu?

B.

C.

D.

Câu 37: Ba con lắc lò xo giống hệt nhau dao động điều hòa với biên độ A và cơ năng W. Tại thời điểm t, li độ và động năng của các vật thỏa mãn:

;

Giá trị của n là?

A.1,5.B.2,5.C.4,5.D.3,5.

Câu 38: Hai chất điểm dao động điều hòa trên hai đường thẳng song song gần kề nhau có vị trí cân bằng nằm trên cùng một đường thẳng vuông góc với quỹ đạo của chúng và có cùng tần số góc ω, biên độ lần lượt là

Biết

(cm). Tại một thời điểm vật 1 và vật 2 có li độ và vận tốc lần lượt là

và thỏa mãn

(cm2/s). Giá trị nhỏ nhất của ω là

2 rad/s.B.0,5 rad/s.C.1 rad/s.D.4rad/s.

Câu 39: Một vật nhỏ dao động điều hòa trên trục Ox với chu kì

s. Gốc O trùng vị trí cân bằng. Tại thời điểm

vật có li độ

tại thời điểm

(s) vận tốc của vật có giá trị là

Tại thời điểm

(s) vận tốc của vật có giá trị

(cm/s). Li độ

có độ lớn gần giá trị nào nhất sau đây?

A.4,2 cm.B.4,8 cm.C.5,5 cm.D.3,5 cm.

Câu 40: Điểm sang S trên trục chính của một thấu kính hội tụ có tiêu cự f = 10cm và cách thấu kính 15cm. Cho S dao động điều hòa với chu kỳ T = 2s trên trục 0x vuông góc với trục chính của thấu kính quanh vị trí ban đầu với biên độ dao động A = 3cm. Tốc độ trung bình của ảnh S’ trong một chu kỳ dao động là

A.12 cm/s B. 4 cm/s C. 6 cm/s D. 8 cm/s

-----Hết-----

Downlaod video thí nghiệm

Chúng tôi hiện có hơn 60 nghìn tài liệu để bạn tìm

File mới nhất

* Động lực học chất điểm lý thuyết và bài tập Cốt lõi trọng tâm Phần 1
Ngày 28/09/2020
* FULL TRẮC NGHIỆM CHƯƠNG 2. SÓNG CƠ & SÓNG ÂM
Ngày 25/09/2020
* Năng lượng dao động Con lắc lò xo
Ngày 24/09/2020
* Mạch RLC có f thay đổi
Ngày 24/09/2020
* Bài toán Thời gian Trong dao động điều hòa
Ngày 24/09/2020
File mới upload

Ngày này hằng năm

File mới upload

Được tải nhiều nhất tháng trước

File icon Phần mềm công cụ toán học Mathtype 6.9 (có key full)
175,209 lượt tải - 2,561 trong tháng
File icon Full trắc nghiệm Công. Công suất. Động năng (có đáp án)
3,879 lượt tải - 1,736 trong tháng
File icon 94 câu trắc nghiệm - Từ trường - File word có lời giải chi tiết
8,014 lượt tải - 1,714 trong tháng
File icon FILE WORD. CẬP NHẬT CÁC DẠNG TOÁN MỚI NHẤT - Phân Dạng Chi Tiết - SÓNG ĐIỆN TỪ - VẬT LÝ 12. Chuẩn cấu trúc năm 2019
4,877 lượt tải - 1,407 trong tháng
File icon TRẮC NGHIỆM VẬT LÍ 11 (CẢ NĂM - FILE WORD)
5,250 lượt tải - 1,356 trong tháng
File download nhiều

Bình luận tài nguyên

File word

300 BÀI TẬP CON LẮC LÒ XO TRONG ĐỀ THI THỬ THPTQG 2020 (PHẦN 1)
User Trần Tuệ Gia 29 - 09

300 BÀI TẬP CON LẮC LÒ XO TRONG ĐỀ THI THỬ THPTQG 2020 (PHẦN 1)
User Trần Tuệ Gia 29 - 09

Free file word quý thầy cô tải về cho học sinh ôn thi

Tổng Ôn 8+ Điện Xoay Chiều 2020-2021


ABC Trắc Nghiệm Vật Lý
Cầu vồng   |   Đăng nhập Đăng nhậpnew
Đang online (38)