Logo Thư Viện Vật Lý
Banner Thư Viện Vật Lý

> > > Kiểm tra HS1 - Lý 12 - Dao động điện từ

Kiểm tra HS1 - Lý 12 - Dao động điện từ

* Dương Văn Đổng - Bình Thuận - 329 lượt tải

Dương Văn Đổng

Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 12

Để download tài liệu Kiểm tra HS1 - Lý 12 - Dao động điện từ các bạn click vào nút download bên dưới.

Mời bạn truy cập vào kho download tài nguyên với thư viện giáo án điện tử, thư viện đề kiểm tra - trắc nghiệm và nhiều tài nguyên quý giá khác nữa.

Nếu bạn thích tài liệu Kiểm tra HS1 - Lý 12 - Dao động điện từ , click nút "Cảm ơn" hoặc "Thích" và chia sẻ cho bạn bè mình.

Hãy Đăng kí để nhận file mới qua email
Download reader Hướng dẫn

 


► Like TVVL trên Facebook nhé!
Luong tu thu vi
Hỗ trợ  Upload
Thêm vào bộ sưu tập

Mã nhúng hiện file trên blog của bạn:

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook
1 Đang tải...
Ngày cập nhật: 16/01/2017
Tags: Kiểm tra HS1, Lý 12, Dao động điện từ
Ngày chia sẻ:
Tác giả Dương Văn Đổng - Bình Thuận
Phiên bản 1.0
Kích thước: 657.29 Kb
Kiểu file: docx
Hãy đăng kí hoặc đăng nhập để tham gia bình luận

  • Tài liệu Kiểm tra HS1 - Lý 12 - Dao động điện từ là file được upload bởi thành viên của Thư Viện Vật Lý như đã trình bày trên. Cộng đồng Thư Viện Vật Lý hết sức cảm ơn tác giả đã chia sẻ tài liệu này.

    Rất mong các bạn đóng góp bằng cách upload file để kho tài liệu của chúng ta thêm phong phú.

Dưới đây là phần văn bản trích từ tài liệu

Chú ý:

- Có thể font chữ sẽ không hiển thị đúng, bạn nên click nút download để tải về máy đọc cho hoàn thiện.

- Download bộ font .VnTimes, VNI-Times đầy đủ nếu máy bạn chưa có đủ font tiếng Việt.

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH THUẬN

TRƯỜNG THPT PHAN CHU TRINH

BÀI KIỂM TRA MÔN VẬT LÝ 12 – HỆ SỐ 1 – BÀI 5

Thời gian làm bài: 25 phút.

Họ và tên: ………………………………………………………….…. Lớp: ………… Mã đề: 118

Dùng bút chì tô kín một ô tròn tương ứng với phương án trả lời được chọn là đúng nhất.

1

5

9

13

2

6

10

14

3

7

11

15

4

8

12

16

C©u 1 :

Xét hai mạch dao động điện từ lí tưởng. Chu kì dao động riêng của mạch thứ nhất là T1, của mạch thứ hai là T

2

= 2T1. Ban đầu điện tích trên mỗi bản tụ điện có độ lớn cực đại Q0. Sau đó mỗi tụ điện phóng điện qua cuộn cảm của mạch. Khi điện tích trên mỗi bản tụ của hai mạch đều có độ lớn bằng q (0 < q < Q0) thì tỉ số độ lớn cường độ dòng điện trong mạch thứ nhất và độ lớn cường độ dòng điện trong mạch thứ hai là

A.

0,5.

B.

2.

C.

0,25.

D.

4.

C©u 2 :

Hai mạch dao động điện từ lý tưởng đang có dao động điện từ tự do. Điện tích của tụ điện trong mạch dao động thứ nhất và thứ hai lần lượt là q1 và q2 với 4q

+ q

= 1,3.10-17, q tính bằng C. Ở thời điểm t, điện tích của tụ điện và cường độ dòng điện trong mạch dao động thứ nhất lần lượt là 10-9 C và 6 mA, cường độ dòng điện trong mạch dao động thứ hai có độ lớn bằng

A.

10 mA.

B.

8 mA.

C.

6 mA.

D.

4 mA.

C©u 3 :

Mạch dao động điện từ lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C. Trong mạch đang có dao động điện từ tự do. Gọi U0 là hiệu điện thế cực đại giữa hai bản tụ và I0 là cường độ dòng điện cực đại trong mạch. Hệ thức đúng là

A.

U0 = I0

.

B.

I0 = U0

.

C.

U0 = I0

.

D.

I0 = U0

.

C©u 4 :

Một mạch dao động điện từ LC lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung thay đổi từ C1 đến C2. Chu kì dao động riêng của mạch thay đổi

A.

từ

đến

.

B.

từ

đến

.

C.

từ

đến

.

D.

từ

đến

.

C©u 5 :

Một mạch dao động LC lí tưởng gồm tụ điện có điện dung 18 nF và cuộn cảm thuần có độ tự cảm 6 H. Trong mạch đang có dao động điện từ với hiệu điện thế cực đại giữa hai bản tụ điện là 2,4 V. Cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch có giá trị là

A.

92,95 mA.

B.

131,45 mA.

C.

65,73 mA.

D.

212,54 mA.

C©u 6 :

4319905317500Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc vào thời gian của điện tích ở một bản tụ điện trong mạch dao động LC lí tưởng có dạng như hình vẽ. Phương trình dao động của điện tích ở bản tụ điện này là

A.

B.

C.

D.

C©u 7 :

Trong một mạch dao động lí tưởng đang có dao động điện từ tự do. Gọi L là độ tự cảm và C là điện dung của mạch. Tại thời điểm t, hiệu điện thế giữa hai bản tụ điện là u và cường độ dòng điện trong mạch là i. Gọi U0 là hiệu điện thế cực đại giữa hai bản tụ điện và I0 là cường độ dòng điện cực đại trong mạch. Hệ thức liên hệ giữa u và i là

A.

i2 = LC(U

- u2).

B.

i2 =

(U

- u2).

C.

i2 =

(U

- u2).

D.

i2 =

(U

- u2).

C©u 8 :

Trong mạch dao động LC lí tưởng đang có dao động điện từ tự do, điện tích của một bản tụ điện và cường độ dòng điện qua cuộn cảm thuần biến thiên điều hòa theo thời gian

A.

luôn ngược pha nhau.

B.

luôn cùng pha nhau.

C.

với cùng biên độ.

D.

với cùng tần số.

C©u 9 :

Trong mạch dao động điện từ LC, nếu điện tích cực đại trên tụ điện là Q0 và cường độ dòng điện cực đại trong mạch là I0 thì chu kỳ dao động điện từ trong mạch là

A.

T = 2

.

B.

T = 2Q0I0.

C.

T = 2LC.

D.

T = 2

.

C©u 10 :

Một mạch dao động điện từ LC lí tưởng đang thực hiện dao động điện từ tự do. Điện tích cực đại trên một bản tụ là 2.10-6 C, cường độ dòng điện cực đại trong mạch là 0,1 A. Chu kì dao động điện từ tự do trong mạch bằng

A.

4.10-7 s.

B.

4.10-5 s.

C.

s.

D.

s.

C©u 11 :

Mạch dao động điện từ LC lí tưởng đang hoạt động. Điện tích của một bản tụ điện

A.

biến thiên theo hàm bậc hai của thời gian.

B.

biến thiên theo hàm bậc nhất của thời gian.

C.

biến

thiên điều hòa theo thời gian.

D.

không

thay đổi theo thời gian.

C©u 12 :

Mạch dao động được tạo thành từ cuộn cảm L và hai tụ điện C1 và C2. Khi dùng L và C1 thì mạch có tần số riêng là f1 = 3 MHz. Khi dùng L và C2 thì mạch có tần số riêng là f2 = 4 MHz. Khi dùng L và tụ có điện dung C = C1 + C2 thì tần số riêng của mạch là

A.

5 MHz.

B.

7 MHz.

C.

2,4 MHz.

D.

3,5 MHz.

C©u 13 :

Khi một mạch dao động lí tưởng hoạt động mà không có tiêu hao năng lượng thì

A.

cảm ứng từ tỉ lệ nghịch với cường độ dòng điện.

B.

cường độ điện trường tỉ lệ nghịch với điện tích của tụ điện.

C.

khi năng lượng điện trường đạt cực đại thì năng lượng từ trường bằng không.

D.

ở mọi thời điểm, trong mạch chỉ có năng lượng điện trường.

C©u 14 :

Mạch dao động điện từ LC lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L = 1 mH và tụ điện có điện dung C = 0,1 F. Dao động điện từ riêng của mạch có tần số góc

A.

105 rad/s.

B.

4.105 rad/s.

C.

2.105 rad/s.

D.

3.105 rad/s.

C©u 15 :

Một mạch dao động điện từ lý tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm 10-4 H và tụ điện có điện dung C. Biết tần số dao động riêng trong mạch là 100 kHz. Lấy 2 = 10. Giá trị của C là

A.

25 nF.

B.

25 mF.

C.

0,25 F.

D.

25 µF.

C©u 16 :

Khi nói về dao động điện từ trong mạch dao động LC lí tưởng, phát biểu nào sau đây sai?

A.

Điện tích của một bản tụ điện và cường độ dòng điện trong mạch biến thiên tuần hoàn theo thời gian lệch pha nhau

.

B.

Cường độ dòng điện qua cuộn cảm và hiệu điện thế giữa hai bản tụ điện biến thiên điều hòa theo thời gian với cùng tần số.

C.

Năng lượng từ trường và năng lượng điện trường của mạch luôn cùng tăng hoặc luôn cùng giảm.

D.

Năng lượng điện từ của mạch gồm năng lượng từ trường và năng lượng điện trường.

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH THUẬN

TRƯỜNG THPT PHAN CHU TRINH

BÀI KIỂM TRA MÔN VẬT LÝ 12 – HỆ SỐ 1 – BÀI 5

Thời gian làm bài: 25 phút.

Họ và tên: ………………………………………………………….…. Lớp: ………… Mã đề: 122

Dùng bút chì tô kín một ô tròn tương ứng với phương án trả lời được chọn là đúng nhất.

1

5

9

13

2

6

10

14

3

7

11

15

4

8

12

16

C©u 1 :

Một mạch dao động LC lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm 50 mH và tụ điện có điện dung C. Trong mạch đang có dao động điện từ tự do với cường độ dòng điện i = 0,12cos2000t (i tính bằng A, t tính bằng s). Ở thời điểm mà cường độ dòng điện trong mạch bằng một nửa cường độ hiệu dụng thì hiệu điện thế giữa hai bản tụ có độ lớn bằng

A.

6

V.

B.

5

V.

C.

12

V.

D.

3

V.

C©u 2 :

Một tụ điện có điện dung C tích điện Q0. Nếu nối tụ điện với cuộn cảm thuần có độ tự cảm L1 hoặc với cuộn cảm thuần có độ tự cảm L2 thì trong mạch có dao động điện từ tự do với cường độ dòng điện cực đại là 20 mA hoặc 10 mA. Nếu nối tụ điện với cuộn cảm thuần có độ tự cảm L3 = (9L1 + 4L2) thì trong mạch có dao động điện từ tự do với cường độ dòng điện cực đại là

A.

10 mA.

B.

5 mA.

C.

9 mA.

D.

4 mA.

C©u 3 :

Một mạch dao động điện từ LC lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C đang có dao động điện từ tự do. Gọi U0 là điện áp cực đại giữa hai bản tụ điện; u và i là điện áp giữa hai bản tụ điện và cường độ dòng điện trong mạch tại thời điểm t. Hệ thức đúng là

A.

.

B.

.

C.

.

D.

.

C©u 4 :

Một mạch dao động LC lí tưởng đang có dao động điện từ tự do. Biết điện tích cực đại của một bản tụ điện có độ lớn là 10-8 C và cường độ dòng điện cực đại qua cuộn cảm thuần là 62,8 mA. Tần số dao động điện từ tự do của mạch là

A.

4.103 kHz.

B.

3.103 kHz.

C.

103 kHz.

D.

2.103 kHz.

C©u 5 :

Trong một mạch dao động LC lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C đang có dao động điện từ với tần số f. Hệ thức đúng là

A.

C =

.

B.

C =

.

C.

C =

.

D.

C =

.

C©u 6 :

Mạch dao động điện từ lí tưởng gồm cuộn cảm thuần và tụ điện có điện dung thay đổi được. Trong mạch đang có dao động điện từ tự do. Khi điện dung của tụ điện có giá trị 20 pF thì chu kì dao động riêng của mạch dao động là 3 s. Khi điện dung của tụ điện có giá trị 180 pF thì chu kì dao động riêng của mạch dao động là

A.

27 s.

B.

18 s.

C.

9 s.

D.

3 s.

C©u 7 :

Một mạch dao động điện từ lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C. Trong mạch đang có dao động điện từ tự do. Biết điện tích cực đại trên một bản tụ điện là Q0 và cường độ dòng điện cực đại trong mạch là I0. Tần số dao động được tính theo công thức

A.

f

=

.

B.

f

=

.

C.

f = 2LC.

D.

f

=

.

C©u 8 :

Một mạch dao động LC lý tưởng đang thực hiện dao động điện từ tự do. Biết điện tích cực đại của tụ điện là q0 và cường độ dòng điện cực đại trong mạch là I0. Tại thời điểm cường độ dòng điện trong mạch bằng 0,5I0 thì điện tích của tụ điện có độ lớn

A.

.

B.

.

C.

.

D.

.

C©u 9 :

Nếu nối hai đầu đoạn mạch gồm cuộn cảm thuần L mắc nối tiếp với điện trở thuần R = 1 vào hai cực của nguồn điện một chiều có suất điện động không đổi và điện trở trong r thì trong mạch có dòng điện không đổi cường độ I. Dùng nguồn điện này nạp điện cho một tụ điện có điện dung C = 2.10-6 F. Khi điện tích trên tụ điện đạt giá trị cực đại, ngắt tụ điện khỏi nguồn rồi nối tụ điện với cuộn cảm thuần L thành một mạch dạo động thì trong mạch có dao động điện từ tự do với chu kì bằng .10-6 s và cường độ dòng điện cực đại bằng 8I. Giá trị của r bằng

A.

0,25 .

B.

2 .

C.

0,5 .

D.

1 .

C©u 10 :

Một mạch dao động lí tưởng đang có dao động điện từ tự do với chu kì dao động T. Tại thời điểm t = 0, điện tích trên một bản tụ điện đạt giá trị cực đại. Điện tích trên bản tụ này bằng 0 ở thời điểm đầu tiên (kể từ t = 0) là

A.

.

B.

.

C.

.

D.

.

C©u 11 :

Trong mạch dao động LC lí tưởng có dao động điện từ tự do thì

A.

năng lượng điện từ của mạch được bảo toàn.

B.

năng lượng điện trường và năng lượng từ trường không đổi.

C.

năng lượng từ trường tập trung ở tụ điện.

D.

năng lượng điện trường tập trung ở cuộn cảm.

C©u 12 :

Mạch dao động điện từ gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm

mH và tụ điện có điện dung

nF. Tần số dao động riêng của mạch là

A.

5π.105 Hz.

B.

5π.106 Hz.

C.

2,5.105 Hz.

D.

2,5.106 Hz.

C©u 13 :

Mạch dao động ở lối vào của một máy thu thanh gồm cuộn cảm có độ tự cảm 0,3

và tụ điện có điện dung thay đổi được. Biết rằng, muốn thu được một sóng điện từ thì tần số riêng của mạch dao động phải bằng tần số của sóng điện từ cần thu (để có cộng hưởng). Để thu được sóng của hệ phát thanh VOV giao thông có tần số 91 MHz thì phải điều chỉnh điện dung của tụ điện tới giá trị

A.

11

,2

nF.

B.

10

,2

nF.

C.

10

,2

pF.

D.

11

,2

pF.

C©u 14 :

Trong mạch dao động LC lí tưởng đang có dao động điện từ tự do, điện tích của một bản tụ điện và cường độ dòng điện qua cuộn cảm biến thiên điều hòa theo thời gian

A.

với cùng tần số.

B.

luôn ngược pha nhau.

C.

luôn cùng pha nhau.

D.

với cùng biên độ.

C©u 15 :

386854118200Hai mạch dao động điện từ LC lí tưởng đang có dao động điện từ tự do với các cường độ dòng điện tức thời trong hai mạch là

được biểu diễn như hình vẽ. Tổng điện tích của hai tụ điện trong hai mạch ở cùng một thời điểm có giá trị lớn nhất bằng

A.

.

B.

.

C.

.

D.

.

C©u 16 :

Một mạch dao động điện từ lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C. Chu kì dao động riêng của mạch là

A.

.

B.

.

C.

.

D.

.

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH THUẬN

TRƯỜNG THPT PHAN CHU TRINH

BÀI KIỂM TRA MÔN VẬT LÝ 12 – HỆ SỐ 1 – BÀI 5

Thời gian làm bài: 25 phút.

Họ và tên: ………………………………………………………….…. Lớp: ………… Mã đề: 119

Dùng bút chì tô kín một ô tròn tương ứng với phương án trả lời được chọn là đúng nhất.

1

5

9

13

2

6

10

14

3

7

11

15

4

8

12

16

C©u 1 :

Mạch dao động điện từ LC lí tưởng đang hoạt động. Điện tích của một bản tụ điện

A.

biến thiên theo hàm bậc hai của thời gian.

B.

biến thiên theo hàm bậc nhất của thời gian.

C.

biến

thiên điều hòa theo thời gian.

D.

không

thay đổi theo thời gian.

C©u 2 :

Trong mạch dao động LC lí tưởng đang có dao động điện từ tự do, điện tích của một bản tụ điện và cường độ dòng điện qua cuộn cảm thuần biến thiên điều hòa theo thời gian

A.

luôn ngược pha nhau.

B.

với cùng tần số.

C.

luôn cùng pha nhau.

D.

với cùng biên độ.

C©u 3 :

Mạch dao động điện từ LC lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L = 1 mH và tụ điện có điện dung C = 0,1 F. Dao động điện từ riêng của mạch có tần số góc

A.

4.105 rad/s.

B.

3.105 rad/s.

C.

2.105 rad/s.

D.

105 rad/s.

C©u 4 :

Khi một mạch dao động lí tưởng hoạt động mà không có tiêu hao năng lượng thì

A.

cảm ứng từ tỉ lệ nghịch với cường độ dòng điện.

B.

ở mọi thời điểm, trong mạch chỉ có năng lượng điện trường.

C.

cường độ điện trường tỉ lệ nghịch với điện tích của tụ điện.

D.

khi năng lượng điện trường đạt cực đại thì năng lượng từ trường bằng không.

C©u 5 :

Một mạch dao động điện từ LC lí tưởng đang thực hiện dao động điện từ tự do. Điện tích cực đại trên một bản tụ là 2.10-6 C, cường độ dòng điện cực đại trong mạch là 0,1 A. Chu kì dao động điện từ tự do trong mạch bằng

A.

4.10-7 s.

B.

s.

C.

4.10-5 s.

D.

s.

C©u 6 :

Một mạch dao động LC lí tưởng gồm tụ điện có điện dung 18 nF và cuộn cảm thuần có độ tự cảm 6 H. Trong mạch đang có dao động điện từ với hiệu điện thế cực đại giữa hai bản tụ điện là 2,4 V. Cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch có giá trị là

A.

131,45 mA.

B.

92,95 mA.

C.

212,54 mA.

D.

65,73 mA.

C©u 7 :

Trong một mạch dao động lí tưởng đang có dao động điện từ tự do. Gọi L là độ tự cảm và C là điện dung của mạch. Tại thời điểm t, hiệu điện thế giữa hai bản tụ điện là u và cường độ dòng điện trong mạch là i. Gọi U0 là hiệu điện thế cực đại giữa hai bản tụ điện và I0 là cường độ dòng điện cực đại trong mạch. Hệ thức liên hệ giữa u và i là

A.

i2 = LC(U

- u2).

B.

i2 =

(U

- u2).

C.

i2 =

(U

- u2).

D.

i2 =

(U

- u2).

C©u 8 :

Hai mạch dao động điện từ lý tưởng đang có dao động điện từ tự do. Điện tích của tụ điện trong mạch dao động thứ nhất và thứ hai lần lượt là q1 và q2 với 4q

+ q

= 1,3.10-17, q tính bằng C. Ở thời điểm t, điện tích của tụ điện và cường độ dòng điện trong mạch dao động thứ nhất lần lượt là 10-9 C và 6 mA, cường độ dòng điện trong mạch dao động thứ hai có độ lớn bằng

A.

8 mA.

B.

10 mA.

C.

6 mA.

D.

4 mA.

C©u 9 :

Trong mạch dao động điện từ LC, nếu điện tích cực đại trên tụ điện là Q0 và cường độ dòng điện cực đại trong mạch là I0 thì chu kỳ dao động điện từ trong mạch là

A.

T = 2Q0I0.

B.

T = 2LC.

C.

T = 2

.

D.

T = 2

.

C©u 10 :

Mạch dao động điện từ lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C. Trong mạch đang có dao động điện từ tự do. Gọi U0 là hiệu điện thế cực đại giữa hai bản tụ và I0 là cường độ dòng điện cực đại trong mạch. Hệ thức đúng là

A.

I0 = U0

.

B.

U0 = I0

.

C.

I0 = U0

.

D.

U0 = I0

.

C©u 11 :

436751844900Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc vào thời gian của điện tích ở một bản tụ điện trong mạch dao động LC lí tưởng có dạng như hình vẽ. Phương trình dao động của điện tích ở bản tụ điện này là

A.

B.

C.

D.

C©u 12 :

Một mạch dao động điện từ LC lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung thay đổi từ C1 đến C2. Chu kì dao động riêng của mạch thay đổi

A.

từ

đến

.

B.

từ

đến

.

C.

từ

đến

.

D.

từ

đến

.

C©u 13 :

Xét hai mạch dao động điện từ lí tưởng. Chu kì dao động riêng của mạch thứ nhất là T1, của mạch thứ hai là T

2

= 2T1. Ban đầu điện tích trên mỗi bản tụ điện có độ lớn cực đại Q0. Sau đó mỗi tụ điện phóng điện qua cuộn cảm của mạch. Khi điện tích trên mỗi bản tụ của hai mạch đều có độ lớn bằng q (0 < q < Q0) thì tỉ số độ lớn cường độ dòng điện trong mạch thứ nhất và độ lớn cường độ dòng điện trong mạch thứ hai là

A.

2.

B.

4.

C.

0,25.

D.

0,5.

C©u 14 :

Một mạch dao động điện từ lý tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm 10-4 H và tụ điện có điện dung C. Biết tần số dao động riêng trong mạch là 100 kHz. Lấy 2 = 10. Giá trị của C là

A.

0,25 F.

B.

25 mF.

C.

25 µF.

D.

25 nF.

C©u 15 :

Khi nói về dao động điện từ trong mạch dao động LC lí tưởng, phát biểu nào sau đây sai?

A.

Năng lượng điện từ của mạch gồm năng lượng từ trường và năng lượng điện trường.

B.

Cường độ dòng điện qua cuộn cảm và hiệu điện thế giữa hai bản tụ điện biến thiên điều hòa theo thời gian với cùng tần số.

C.

Điện tích của một bản tụ điện và cường độ dòng điện trong mạch biến thiên tuần hoàn theo thời gian lệch pha nhau

.

D.

Năng lượng từ trường và năng lượng điện trường của mạch luôn cùng tăng hoặc luôn cùng giảm.

C©u 16 :

Mạch dao động được tạo thành từ cuộn cảm L và hai tụ điện C1 và C2. Khi dùng L và C1 thì mạch có tần số riêng là f1 = 3 MHz. Khi dùng L và C2 thì mạch có tần số riêng là f2 = 4 MHz. Khi dùng L và tụ có điện dung C = C1 + C2 thì tần số riêng của mạch là

A.

5 MHz.

B.

7 MHz.

C.

2,4 MHz.

D.

3,5 MHz.

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH THUẬN

TRƯỜNG THPT PHAN CHU TRINH

BÀI KIỂM TRA MÔN VẬT LÝ 12 – HỆ SỐ 1 – BÀI 5

Thời gian làm bài: 25 phút.

Họ và tên: ………………………………………………………….…. Lớp: ………… Mã đề: 123

Dùng bút chì tô kín một ô tròn tương ứng với phương án trả lời được chọn là đúng nhất.

1

5

9

13

2

6

10

14

3

7

11

15

4

8

12

16

C©u 1 :

Nếu nối hai đầu đoạn mạch gồm cuộn cảm thuần L mắc nối tiếp với điện trở thuần R = 1 vào hai cực của nguồn điện một chiều có suất điện động không đổi và điện trở trong r thì trong mạch có dòng điện không đổi cường độ I. Dùng nguồn điện này nạp điện cho một tụ điện có điện dung C = 2.10-6 F. Khi điện tích trên tụ điện đạt giá trị cực đại, ngắt tụ điện khỏi nguồn rồi nối tụ điện với cuộn cảm thuần L thành một mạch dạo động thì trong mạch có dao động điện từ tự do với chu kì bằng .10-6 s và cường độ dòng điện cực đại bằng 8I. Giá trị của r bằng

A.

0,25 .

B.

2 .

C.

1 .

D.

0,5 .

C©u 2 :

40692542481000Hai mạch dao động điện từ LC lí tưởng đang có dao động điện từ tự do với các cường độ dòng điện tức thời trong hai mạch là

được biểu diễn như hình vẽ. Tổng điện tích của hai tụ điện trong hai mạch ở cùng một thời điểm có giá trị lớn nhất bằng

A.

.

B.

.

C.

.

D.

.

C©u 3 :

Mạch dao động ở lối vào của một máy thu thanh gồm cuộn cảm có độ tự cảm 0,3

và tụ điện có điện dung thay đổi được. Biết rằng, muốn thu được một sóng điện từ thì tần số riêng của mạch dao động phải bằng tần số của sóng điện từ cần thu (để có cộng hưởng). Để thu được sóng của hệ phát thanh VOV giao thông có tần số 91 MHz thì phải điều chỉnh điện dung của tụ điện tới giá trị

A.

11

,2

nF.

B.

11

,2

pF.

C.

10

,2

nF.

D.

10

,2

pF.

C©u 4 :

Một mạch dao động điện từ lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C. Trong mạch đang có dao động điện từ tự do. Biết điện tích cực đại trên một bản tụ điện là Q0 và cường độ dòng điện cực đại trong mạch là I0. Tần số dao động được tính theo công thức

A.

f

=

.

B.

f

=

.

C.

f = 2LC.

D.

f

=

.

C©u 5 :

Mạch dao động điện từ lí tưởng gồm cuộn cảm thuần và tụ điện có điện dung thay đổi được. Trong mạch đang có dao động điện từ tự do. Khi điện dung của tụ điện có giá trị 20 pF thì chu kì dao động riêng của mạch dao động là 3 s. Khi điện dung của tụ điện có giá trị 180 pF thì chu kì dao động riêng của mạch dao động là

A.

18 s.

B.

9 s.

C.

27 s.

D.

3 s.

C©u 6 :

Trong mạch dao động LC lí tưởng có dao động điện từ tự do thì

A.

năng lượng điện trường tập trung ở cuộn cảm.

B.

năng lượng điện trường và năng lượng từ trường không đổi.

C.

năng lượng điện từ của mạch được bảo toàn.

D.

năng lượng từ trường tập trung ở tụ điện.

C©u 7 :

Mạch dao động điện từ gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm

mH và tụ điện có điện dung

nF. Tần số dao động riêng của mạch là

A.

5π.105 Hz.

B.

5π.106 Hz.

C.

2,5.105 Hz.

D.

2,5.106 Hz.

C©u 8 :

Một mạch dao động lí tưởng đang có dao động điện từ tự do với chu kì dao động T. Tại thời điểm t = 0, điện tích trên một bản tụ điện đạt giá trị cực đại. Điện tích trên bản tụ này bằng 0 ở thời điểm đầu tiên (kể từ t = 0) là

A.

.

B.

.

C.

.

D.

.

C©u 9 :

Một mạch dao động LC lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm 50 mH và tụ điện có điện dung C. Trong mạch đang có dao động điện từ tự do với cường độ dòng điện i = 0,12cos2000t (i tính bằng A, t tính bằng s). Ở thời điểm mà cường độ dòng điện trong mạch bằng một nửa cường độ hiệu dụng thì hiệu điện thế giữa hai bản tụ có độ lớn bằng

A.

3

V.

B.

6

V.

C.

12

V.

D.

5

V.

C©u 10 :

Một mạch dao động LC lý tưởng đang thực hiện dao động điện từ tự do. Biết điện tích cực đại của tụ điện là q0 và cường độ dòng điện cực đại trong mạch là I0. Tại thời điểm cường độ dòng điện trong mạch bằng 0,5I0 thì điện tích của tụ điện có độ lớn

A.

.

B.

.

C.

.

D.

.

C©u 11 :

Trong một mạch dao động LC lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C đang có dao động điện từ với tần số f. Hệ thức đúng là

A.

C =

.

B.

C =

.

C.

C =

.

D.

C =

.

C©u 12 :

Trong mạch dao động LC lí tưởng đang có dao động điện từ tự do, điện tích của một bản tụ điện và cường độ dòng điện qua cuộn cảm biến thiên điều hòa theo thời gian

A.

luôn cùng pha nhau.

B.

luôn ngược pha nhau.

C.

với cùng biên độ.

D.

với cùng tần số.

C©u 13 :

Một mạch dao động LC lí tưởng đang có dao động điện từ tự do. Biết điện tích cực đại của một bản tụ điện có độ lớn là 10-8 C và cường độ dòng điện cực đại qua cuộn cảm thuần là 62,8 mA. Tần số dao động điện từ tự do của mạch là

A.

103 kHz.

B.

4.103 kHz.

C.

3.103 kHz.

D.

2.103 kHz.

C©u 14 :

Một mạch dao động điện từ LC lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C đang có dao động điện từ tự do. Gọi U0 là điện áp cực đại giữa hai bản tụ điện; u và i là điện áp giữa hai bản tụ điện và cường độ dòng điện trong mạch tại thời điểm t. Hệ thức đúng là

A.

.

B.

.

C.

.

D.

.

C©u 15 :

Một mạch dao động điện từ lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C. Chu kì dao động riêng của mạch là

A.

.

B.

.

C.

.

D.

.

C©u 16 :

Một tụ điện có điện dung C tích điện Q0. Nếu nối tụ điện với cuộn cảm thuần có độ tự cảm L1 hoặc với cuộn cảm thuần có độ tự cảm L2 thì trong mạch có dao động điện từ tự do với cường độ dòng điện cực đại là 20 mA hoặc 10 mA. Nếu nối tụ điện với cuộn cảm thuần có độ tự cảm L3 = (9L1 + 4L2) thì trong mạch có dao động điện từ tự do với cường độ dòng điện cực đại là

A.

4 mA.

B.

5 mA.

C.

10 mA.

D.

9 mA.

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH THUẬN

TRƯỜNG THPT PHAN CHU TRINH

BÀI KIỂM TRA MÔN VẬT LÝ 12 – HỆ SỐ 1 – BÀI 5

Thời gian làm bài: 25 phút.

Họ và tên: ………………………………………………………….…. Lớp: ………… Mã đề: 120

Dùng bút chì tô kín một ô tròn tương ứng với phương án trả lời được chọn là đúng nhất.

1

5

9

13

2

6

10

14

3

7

11

15

4

8

12

16

C©u 1 :

Mạch dao động điện từ LC lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L = 1 mH và tụ điện có điện dung C = 0,1 F. Dao động điện từ riêng của mạch có tần số góc

A.

105 rad/s.

B.

3.105 rad/s.

C.

2.105 rad/s.

D.

4.105 rad/s.

C©u 2 :

Mạch dao động điện từ lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C. Trong mạch đang có dao động điện từ tự do. Gọi U0 là hiệu điện thế cực đại giữa hai bản tụ và I0 là cường độ dòng điện cực đại trong mạch. Hệ thức đúng là

A.

U0 = I0

.

B.

U0 = I0

.

C.

I0 = U0

.

D.

I0 = U0

.

C©u 3 :

Mạch dao động điện từ LC lí tưởng đang hoạt động. Điện tích của một bản tụ điện

A.

biến

thiên điều hòa theo thời gian.

B.

biến thiên theo hàm bậc nhất của thời gian.

C.

không

thay đổi theo thời gian.

D.

biến thiên theo hàm bậc hai của thời gian.

C©u 4 :

Một mạch dao động điện từ LC lí tưởng đang thực hiện dao động điện từ tự do. Điện tích cực đại trên một bản tụ là 2.10-6 C, cường độ dòng điện cực đại trong mạch là 0,1 A. Chu kì dao động điện từ tự do trong mạch bằng

A.

4.10-7 s.

B.

4.10-5 s.

C.

s.

D.

s.

C©u 5 :

Trong mạch dao động điện từ LC, nếu điện tích cực đại trên tụ điện là Q0 và cường độ dòng điện cực đại trong mạch là I0 thì chu kỳ dao động điện từ trong mạch là

A.

T = 2Q0I0.

B.

T = 2LC.

C.

T = 2

.

D.

T = 2

.

C©u 6 :

Trong mạch dao động LC lí tưởng đang có dao động điện từ tự do, điện tích của một bản tụ điện và cường độ dòng điện qua cuộn cảm thuần biến thiên điều hòa theo thời gian

A.

với cùng tần số.

B.

luôn cùng pha nhau.

C.

với cùng biên độ.

D.

luôn ngược pha nhau.

C©u 7 :

Một mạch dao động điện từ lý tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm 10-4 H và tụ điện có điện dung C. Biết tần số dao động riêng trong mạch là 100 kHz. Lấy 2 = 10. Giá trị của C là

A.

0,25 F.

B.

25 mF.

C.

25 µF.

D.

25 nF.

C©u 8 :

Hai mạch dao động điện từ lý tưởng đang có dao động điện từ tự do. Điện tích của tụ điện trong mạch dao động thứ nhất và thứ hai lần lượt là q1 và q2 với 4q

+ q

= 1,3.10-17, q tính bằng C. Ở thời điểm t, điện tích của tụ điện và cường độ dòng điện trong mạch dao động thứ nhất lần lượt là 10-9 C và 6 mA, cường độ dòng điện trong mạch dao động thứ hai có độ lớn bằng

A.

4 mA.

B.

8 mA.

C.

10 mA.

D.

6 mA.

C©u 9 :

Một mạch dao động điện từ LC lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung thay đổi từ C1 đến C2. Chu kì dao động riêng của mạch thay đổi

A.

từ

đến

.

B.

từ

đến

.

C.

từ

đến

.

D.

từ

đến

.

C©u 10 :

Khi nói về dao động điện từ trong mạch dao động LC lí tưởng, phát biểu nào sau đây sai?

A.

Điện tích của một bản tụ điện và cường độ dòng điện trong mạch biến thiên tuần hoàn theo thời gian lệch pha nhau

.

B.

Cường độ dòng điện qua cuộn cảm và hiệu điện thế giữa hai bản tụ điện biến thiên điều hòa theo thời gian với cùng tần số.

C.

Năng lượng điện từ của mạch gồm năng lượng từ trường và năng lượng điện trường.

D.

Năng lượng từ trường và năng lượng điện trường của mạch luôn cùng tăng hoặc luôn cùng giảm.

C©u 11 :

Một mạch dao động LC lí tưởng gồm tụ điện có điện dung 18 nF và cuộn cảm thuần có độ tự cảm 6 H. Trong mạch đang có dao động điện từ với hiệu điện thế cực đại giữa hai bản tụ điện là 2,4 V. Cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch có giá trị là

A.

131,45 mA.

B.

92,95 mA.

C.

65,73 mA.

D.

212,54 mA.

C©u 12 :

Xét hai mạch dao động điện từ lí tưởng. Chu kì dao động riêng của mạch thứ nhất là T1, của mạch thứ hai là T

2

= 2T1. Ban đầu điện tích trên mỗi bản tụ điện có độ lớn cực đại Q0. Sau đó mỗi tụ điện phóng điện qua cuộn cảm của mạch. Khi điện tích trên mỗi bản tụ của hai mạch đều có độ lớn bằng q (0 < q < Q0) thì tỉ số độ lớn cường độ dòng điện trong mạch thứ nhất và độ lớn cường độ dòng điện trong mạch thứ hai là

A.

0,5.

B.

0,25.

C.

4.

D.

2.

C©u 13 :

Khi một mạch dao động lí tưởng hoạt động mà không có tiêu hao năng lượng thì

A.

khi năng lượng điện trường đạt cực đại thì năng lượng từ trường bằng không.

B.

ở mọi thời điểm, trong mạch chỉ có năng lượng điện trường.

C.

cường độ điện trường tỉ lệ nghịch với điện tích của tụ điện.

D.

cảm ứng từ tỉ lệ nghịch với cường độ dòng điện.

C©u 14 :

Trong một mạch dao động lí tưởng đang có dao động điện từ tự do. Gọi L là độ tự cảm và C là điện dung của mạch. Tại thời điểm t, hiệu điện thế giữa hai bản tụ điện là u và cường độ dòng điện trong mạch là i. Gọi U0 là hiệu điện thế cực đại giữa hai bản tụ điện và I0 là cường độ dòng điện cực đại trong mạch. Hệ thức liên hệ giữa u và i là

A.

i2 =

(U

- u2).

B.

i2 =

(U

- u2).

C.

i2 = LC(U

- u2).

D.

i2 =

(U

- u2).

C©u 15 :

Mạch dao động được tạo thành từ cuộn cảm L và hai tụ điện C1 và C2. Khi dùng L và C1 thì mạch có tần số riêng là f1 = 3 MHz. Khi dùng L và C2 thì mạch có tần số riêng là f2 = 4 MHz. Khi dùng L và tụ có điện dung C = C1 + C2 thì tần số riêng của mạch là

A.

5 MHz.

B.

3,5 MHz.

C.

7 MHz.

D.

2,4 MHz.

C©u 16 :

428597946900Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc vào thời gian của điện tích ở một bản tụ điện trong mạch dao động LC lí tưởng có dạng như hình vẽ. Phương trình dao động của điện tích ở bản tụ điện này là

A.

B.

C.

D.

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH THUẬN

TRƯỜNG THPT PHAN CHU TRINH

BÀI KIỂM TRA MÔN VẬT LÝ 12 – HỆ SỐ 1 – BÀI 5

Thời gian làm bài: 25 phút.

Họ và tên: ………………………………………………………….…. Lớp: ………… Mã đề: 124

Dùng bút chì tô kín một ô tròn tương ứng với phương án trả lời được chọn là đúng nhất.

1

5

9

13

2

6

10

14

3

7

11

15

4

8

12

16

C©u 1 :

Một tụ điện có điện dung C tích điện Q0. Nếu nối tụ điện với cuộn cảm thuần có độ tự cảm L1 hoặc với cuộn cảm thuần có độ tự cảm L2 thì trong mạch có dao động điện từ tự do với cường độ dòng điện cực đại là 20 mA hoặc 10 mA. Nếu nối tụ điện với cuộn cảm thuần có độ tự cảm L3 = (9L1 + 4L2) thì trong mạch có dao động điện từ tự do với cường độ dòng điện cực đại là

A.

5 mA.

B.

9 mA.

C.

10 mA.

D.

4 mA.

C©u 2 :

Trong một mạch dao động LC lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C đang có dao động điện từ với tần số f. Hệ thức đúng là

A.

C =

.

B.

C =

.

C.

C =

.

D.

C =

.

C©u 3 :

Một mạch dao động LC lý tưởng đang thực hiện dao động điện từ tự do. Biết điện tích cực đại của tụ điện là q0 và cường độ dòng điện cực đại trong mạch là I0. Tại thời điểm cường độ dòng điện trong mạch bằng 0,5I0 thì điện tích của tụ điện có độ lớn

A.

.

B.

.

C.

.

D.

.

C©u 4 :

Một mạch dao động điện từ lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C. Chu kì dao động riêng của mạch là

A.

.

B.

.

C.

.

D.

.

C©u 5 :

Một mạch dao động điện từ lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C. Trong mạch đang có dao động điện từ tự do. Biết điện tích cực đại trên một bản tụ điện là Q0 và cường độ dòng điện cực đại trong mạch là I0. Tần số dao động được tính theo công thức

A.

f

=

.

B.

f = 2LC.

C.

f

=

.

D.

f

=

.

C©u 6 :

399085053000Hai mạch dao động điện từ LC lí tưởng đang có dao động điện từ tự do với các cường độ dòng điện tức thời trong hai mạch là

được biểu diễn như hình vẽ. Tổng điện tích của hai tụ điện trong hai mạch ở cùng một thời điểm có giá trị lớn nhất bằng

A.

.

B.

.

C.

.

D.

.

C©u 7 :

Một mạch dao động điện từ LC lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C đang có dao động điện từ tự do. Gọi U0 là điện áp cực đại giữa hai bản tụ điện; u và i là điện áp giữa hai bản tụ điện và cường độ dòng điện trong mạch tại thời điểm t. Hệ thức đúng là

A.

.

B.

.

C.

.

D.

.

C©u 8 :

Một mạch dao động lí tưởng đang có dao động điện từ tự do với chu kì dao động T. Tại thời điểm t = 0, điện tích trên một bản tụ điện đạt giá trị cực đại. Điện tích trên bản tụ này bằng 0 ở thời điểm đầu tiên (kể từ t = 0) là

A.

.

B.

.

C.

.

D.

.

C©u 9 :

Một mạch dao động LC lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm 50 mH và tụ điện có điện dung C. Trong mạch đang có dao động điện từ tự do với cường độ dòng điện i = 0,12cos2000t (i tính bằng A, t tính bằng s). Ở thời điểm mà cường độ dòng điện trong mạch bằng một nửa cường độ hiệu dụng thì hiệu điện thế giữa hai bản tụ có độ lớn bằng

A.

6

V.

B.

12

V.

C.

3

V.

D.

5

V.

C©u 10 :

Mạch dao động điện từ lí tưởng gồm cuộn cảm thuần và tụ điện có điện dung thay đổi được. Trong mạch đang có dao động điện từ tự do. Khi điện dung của tụ điện có giá trị 20 pF thì chu kì dao động riêng của mạch dao động là 3 s. Khi điện dung của tụ điện có giá trị 180 pF thì chu kì dao động riêng của mạch dao động là

A.

18 s.

B.

9 s.

C.

27 s.

D.

3 s.

C©u 11 :

Trong mạch dao động LC lí tưởng có dao động điện từ tự do thì

A.

năng lượng điện trường tập trung ở cuộn cảm.

B.

năng lượng điện từ của mạch được bảo toàn.

C.

năng lượng từ trường tập trung ở tụ điện.

D.

năng lượng điện trường và năng lượng từ trường không đổi.

C©u 12 :

Nếu nối hai đầu đoạn mạch gồm cuộn cảm thuần L mắc nối tiếp với điện trở thuần R = 1 vào hai cực của nguồn điện một chiều có suất điện động không đổi và điện trở trong r thì trong mạch có dòng điện không đổi cường độ I. Dùng nguồn điện này nạp điện cho một tụ điện có điện dung C = 2.10-6 F. Khi điện tích trên tụ điện đạt giá trị cực đại, ngắt tụ điện khỏi nguồn rồi nối tụ điện với cuộn cảm thuần L thành một mạch dạo động thì trong mạch có dao động điện từ tự do với chu kì bằng .10-6 s và cường độ dòng điện cực đại bằng 8I. Giá trị của r bằng

A.

1 .

B.

2 .

C.

0,25 .

D.

0,5 .

C©u 13 :

Mạch dao động ở lối vào của một máy thu thanh gồm cuộn cảm có độ tự cảm 0,3

và tụ điện có điện dung thay đổi được. Biết rằng, muốn thu được một sóng điện từ thì tần số riêng của mạch dao động phải bằng tần số của sóng điện từ cần thu (để có cộng hưởng). Để thu được sóng của hệ phát thanh VOV giao thông có tần số 91 MHz thì phải điều chỉnh điện dung của tụ điện tới giá trị

A.

10

,2

pF.

B.

11

,2

nF.

C.

11

,2

pF.

D.

10

,2

nF.

C©u 14 :

Một mạch dao động LC lí tưởng đang có dao động điện từ tự do. Biết điện tích cực đại của một bản tụ điện có độ lớn là 10-8 C và cường độ dòng điện cực đại qua cuộn cảm thuần là 62,8 mA. Tần số dao động điện từ tự do của mạch là

A.

2.103 kHz.

B.

3.103 kHz.

C.

4.103 kHz.

D.

103 kHz.

C©u 15 :

Mạch dao động điện từ gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm

mH và tụ điện có điện dung

nF. Tần số dao động riêng của mạch là

A.

2,5.106 Hz.

B.

2,5.105 Hz.

C.

5π.105 Hz.

D.

5π.106 Hz.

C©u 16 :

Trong mạch dao động LC lí tưởng đang có dao động điện từ tự do, điện tích của một bản tụ điện và cường độ dòng điện qua cuộn cảm biến thiên điều hòa theo thời gian

A.

luôn cùng pha nhau.

B.

luôn ngược pha nhau.

C.

với cùng tần số.

D.

với cùng biên độ.

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH THUẬN

TRƯỜNG THPT PHAN CHU TRINH

BÀI KIỂM TRA MÔN VẬT LÝ 12 – HỆ SỐ 1 – BÀI 5

Thời gian làm bài: 25 phút.

Họ và tên: ………………………………………………………….…. Lớp: ………… Mã đề: 121

Dùng bút chì tô kín một ô tròn tương ứng với phương án trả lời được chọn là đúng nhất.

1

5

9

13

2

6

10

14

3

7

11

15

4

8

12

16

C©u 1 :

Một mạch dao động LC lí tưởng gồm tụ điện có điện dung 18 nF và cuộn cảm thuần có độ tự cảm 6 H. Trong mạch đang có dao động điện từ với hiệu điện thế cực đại giữa hai bản tụ điện là 2,4 V. Cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch có giá trị là

A.

131,45 mA.

B.

212,54 mA.

C.

92,95 mA.

D.

65,73 mA.

C©u 2 :

Khi một mạch dao động lí tưởng hoạt động mà không có tiêu hao năng lượng thì

A.

cảm ứng từ tỉ lệ nghịch với cường độ dòng điện.

B.

ở mọi thời điểm, trong mạch chỉ có năng lượng điện trường.

C.

cường độ điện trường tỉ lệ nghịch với điện tích của tụ điện.

D.

khi năng lượng điện trường đạt cực đại thì năng lượng từ trường bằng không.

C©u 3 :

Hai mạch dao động điện từ lý tưởng đang có dao động điện từ tự do. Điện tích của tụ điện trong mạch dao động thứ nhất và thứ hai lần lượt là q1 và q2 với 4q

+ q

= 1,3.10-17, q tính bằng C. Ở thời điểm t, điện tích của tụ điện và cường độ dòng điện trong mạch dao động thứ nhất lần lượt là 10-9 C và 6 mA, cường độ dòng điện trong mạch dao động thứ hai có độ lớn bằng

A.

4 mA.

B.

8 mA.

C.

10 mA.

D.

6 mA.

C©u 4 :

Mạch dao động điện từ lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C. Trong mạch đang có dao động điện từ tự do. Gọi U0 là hiệu điện thế cực đại giữa hai bản tụ và I0 là cường độ dòng điện cực đại trong mạch. Hệ thức đúng là

A.

I0 = U0

.

B.

U0 = I0

.

C.

U0 = I0

.

D.

I0 = U0

.

C©u 5 :

Một mạch dao động điện từ LC lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung thay đổi từ C1 đến C2. Chu kì dao động riêng của mạch thay đổi

A.

từ

đến

.

B.

từ

đến

.

C.

từ

đến

.

D.

từ

đến

.

C©u 6 :

Một mạch dao động điện từ LC lí tưởng đang thực hiện dao động điện từ tự do. Điện tích cực đại trên một bản tụ là 2.10-6 C, cường độ dòng điện cực đại trong mạch là 0,1 A. Chu kì dao động điện từ tự do trong mạch bằng

A.

4.10-5 s.

B.

4.10-7 s.

C.

s.

D.

s.

C©u 7 :

Mạch dao động điện từ LC lí tưởng đang hoạt động. Điện tích của một bản tụ điện

A.

biến

thiên điều hòa theo thời gian.

B.

biến thiên theo hàm bậc nhất của thời gian.

C.

không

thay đổi theo thời gian.

D.

biến thiên theo hàm bậc hai của thời gian.

C©u 8 :

Trong mạch dao động điện từ LC, nếu điện tích cực đại trên tụ điện là Q0 và cường độ dòng điện cực đại trong mạch là I0 thì chu kỳ dao động điện từ trong mạch là

A.

T = 2LC.

B.

T = 2

.

C.

T = 2Q0I0.

D.

T = 2

.

C©u 9 :

Khi nói về dao động điện từ trong mạch dao động LC lí tưởng, phát biểu nào sau đây sai?

A.

Điện tích của một bản tụ điện và cường độ dòng điện trong mạch biến thiên tuần hoàn theo thời gian lệch pha nhau

.

B.

Năng lượng điện từ của mạch gồm năng lượng từ trường và năng lượng điện trường.

C.

Năng lượng từ trường và năng lượng điện trường của mạch luôn cùng tăng hoặc luôn cùng giảm.

D.

Cường độ dòng điện qua cuộn cảm và hiệu điện thế giữa hai bản tụ điện biến thiên điều hòa theo thời gian với cùng tần số.

C©u 10 :

Mạch dao động điện từ LC lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L = 1 mH và tụ điện có điện dung C = 0,1 F. Dao động điện từ riêng của mạch có tần số góc

A.

105 rad/s.

B.

4.105 rad/s.

C.

3.105 rad/s.

D.

2.105 rad/s.

C©u 11 :

Xét hai mạch dao động điện từ lí tưởng. Chu kì dao động riêng của mạch thứ nhất là T1, của mạch thứ hai là T

2

= 2T1. Ban đầu điện tích trên mỗi bản tụ điện có độ lớn cực đại Q0. Sau đó mỗi tụ điện phóng điện qua cuộn cảm của mạch. Khi điện tích trên mỗi bản tụ của hai mạch đều có độ lớn bằng q (0 < q < Q0) thì tỉ số độ lớn cường độ dòng điện trong mạch thứ nhất và độ lớn cường độ dòng điện trong mạch thứ hai là

A.

4.

B.

0,25.

C.

2.

D.

0,5.

C©u 12 :

Một mạch dao động điện từ lý tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm 10-4 H và tụ điện có điện dung C. Biết tần số dao động riêng trong mạch là 100 kHz. Lấy 2 = 10. Giá trị của C là

A.

25 mF.

B.

25 nF.

C.

25 µF.

D.

0,25 F.

C©u 13 :

404907639600Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc vào thời gian của điện tích ở một bản tụ điện trong mạch dao động LC lí tưởng có dạng như hình vẽ. Phương trình dao động của điện tích ở bản tụ điện này là

A.

B.

C.

D.

C©u 14 :

Trong mạch dao động LC lí tưởng đang có dao động điện từ tự do, điện tích của một bản tụ điện và cường độ dòng điện qua cuộn cảm thuần biến thiên điều hòa theo thời gian

A.

luôn cùng pha nhau.

B.

với cùng tần số.

C.

với cùng biên độ.

D.

luôn ngược pha nhau.

C©u 15 :

Trong một mạch dao động lí tưởng đang có dao động điện từ tự do. Gọi L là độ tự cảm và C là điện dung của mạch. Tại thời điểm t, hiệu điện thế giữa hai bản tụ điện là u và cường độ dòng điện trong mạch là i. Gọi U0 là hiệu điện thế cực đại giữa hai bản tụ điện và I0 là cường độ dòng điện cực đại trong mạch. Hệ thức liên hệ giữa u và i là

A.

i2 =

(U

- u2).

B.

i2 = LC(U

- u2).

C.

i2 =

(U

- u2).

D.

i2 =

(U

- u2).

C©u 16 :

Mạch dao động được tạo thành từ cuộn cảm L và hai tụ điện C1 và C2. Khi dùng L và C1 thì mạch có tần số riêng là f1 = 3 MHz. Khi dùng L và C2 thì mạch có tần số riêng là f2 = 4 MHz. Khi dùng L và tụ có điện dung C = C1 + C2 thì tần số riêng của mạch là

A.

5 MHz.

B.

7 MHz.

C.

3,5 MHz.

D.

2,4 MHz.

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH THUẬN

TRƯỜNG THPT PHAN CHU TRINH

BÀI KIỂM TRA MÔN VẬT LÝ 12 – HỆ SỐ 1 – BÀI 5

Thời gian làm bài: 25 phút.

Họ và tên: ………………………………………………………….…. Lớp: ………… Mã đề: 125

Dùng bút chì tô kín một ô tròn tương ứng với phương án trả lời được chọn là đúng nhất.

1

5

9

13

2

6

10

14

3

7

11

15

4

8

12

16

C©u 1 :

Trong một mạch dao động LC lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C đang có dao động điện từ với tần số f. Hệ thức đúng là

A.

C =

.

B.

C =

.

C.

C =

.

D.

C =

.

C©u 2 :

Mạch dao động điện từ lí tưởng gồm cuộn cảm thuần và tụ điện có điện dung thay đổi được. Trong mạch đang có dao động điện từ tự do. Khi điện dung của tụ điện có giá trị 20 pF thì chu kì dao động riêng của mạch dao động là 3 s. Khi điện dung của tụ điện có giá trị 180 pF thì chu kì dao động riêng của mạch dao động là

A.

18 s.

B.

3 s.

C.

9 s.

D.

27 s.

C©u 3 :

Một mạch dao động điện từ lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C. Chu kì dao động riêng của mạch là

A.

.

B.

.

C.

.

D.

.

C©u 4 :

Mạch dao động ở lối vào của một máy thu thanh gồm cuộn cảm có độ tự cảm 0,3

và tụ điện có điện dung thay đổi được. Biết rằng, muốn thu được một sóng điện từ thì tần số riêng của mạch dao động phải bằng tần số của sóng điện từ cần thu (để có cộng hưởng). Để thu được sóng của hệ phát thanh VOV giao thông có tần số 91 MHz thì phải điều chỉnh điện dung của tụ điện tới giá trị

A.

11

,2

pF.

B.

10

,2

nF.

C.

11

,2

nF.

D.

10

,2

pF.

C©u 5 :

Trong mạch dao động LC lí tưởng đang có dao động điện từ tự do, điện tích của một bản tụ điện và cường độ dòng điện qua cuộn cảm biến thiên điều hòa theo thời gian

A.

luôn cùng pha nhau.

B.

với cùng biên độ.

C.

luôn ngược pha nhau.

D.

với cùng tần số.

C©u 6 :

Một mạch dao động lí tưởng đang có dao động điện từ tự do với chu kì dao động T. Tại thời điểm t = 0, điện tích trên một bản tụ điện đạt giá trị cực đại. Điện tích trên bản tụ này bằng 0 ở thời điểm đầu tiên (kể từ t = 0) là

A.

.

B.

.

C.

.

D.

.

C©u 7 :

Một mạch dao động LC lí tưởng đang có dao động điện từ tự do. Biết điện tích cực đại của một bản tụ điện có độ lớn là 10-8 C và cường độ dòng điện cực đại qua cuộn cảm thuần là 62,8 mA. Tần số dao động điện từ tự do của mạch là

A.

2.103 kHz.

B.

3.103 kHz.

C.

4.103 kHz.

D.

103 kHz.

C©u 8 :

Một mạch dao động LC lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm 50 mH và tụ điện có điện dung C. Trong mạch đang có dao động điện từ tự do với cường độ dòng điện i = 0,12cos2000t (i tính bằng A, t tính bằng s). Ở thời điểm mà cường độ dòng điện trong mạch bằng một nửa cường độ hiệu dụng thì hiệu điện thế giữa hai bản tụ có độ lớn bằng

A.

6

V.

B.

5

V.

C.

3

V.

D.

12

V.

C©u 9 :

Mạch dao động điện từ gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm

mH và tụ điện có điện dung

nF. Tần số dao động riêng của mạch là

A.

5π.106 Hz.

B.

2,5.106 Hz.

C.

5π.105 Hz.

D.

2,5.105 Hz.

C©u 10 :

Một tụ điện có điện dung C tích điện Q0. Nếu nối tụ điện với cuộn cảm thuần có độ tự cảm L1 hoặc với cuộn cảm thuần có độ tự cảm L2 thì trong mạch có dao động điện từ tự do với cường độ dòng điện cực đại là 20 mA hoặc 10 mA. Nếu nối tụ điện với cuộn cảm thuần có độ tự cảm L3 = (9L1 + 4L2) thì trong mạch có dao động điện từ tự do với cường độ dòng điện cực đại là

A.

4 mA.

B.

10 mA.

C.

5 mA.

D.

9 mA.

C©u 11 :

Một mạch dao động điện từ LC lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C đang có dao động điện từ tự do. Gọi U0 là điện áp cực đại giữa hai bản tụ điện; u và i là điện áp giữa hai bản tụ điện và cường độ dòng điện trong mạch tại thời điểm t. Hệ thức đúng là

A.

.

B.

.

C.

.

D.

.

C©u 12 :

Trong mạch dao động LC lí tưởng có dao động điện từ tự do thì

A.

năng lượng từ trường tập trung ở tụ điện.

B.

năng lượng điện trường tập trung ở cuộn cảm.

C.

năng lượng điện từ của mạch được bảo toàn.

D.

năng lượng điện trường và năng lượng từ trường không đổi.

C©u 13 :

397920120300Hai mạch dao động điện từ LC lí tưởng đang có dao động điện từ tự do với các cường độ dòng điện tức thời trong hai mạch là

được biểu diễn như hình vẽ. Tổng điện tích của hai tụ điện trong hai mạch ở cùng một thời điểm có giá trị lớn nhất bằng

A.

.

B.

.

C.

.

D.

.

C©u 14 :

Nếu nối hai đầu đoạn mạch gồm cuộn cảm thuần L mắc nối tiếp với điện trở thuần R = 1 vào hai cực của nguồn điện một chiều có suất điện động không đổi và điện trở trong r thì trong mạch có dòng điện không đổi cường độ I. Dùng nguồn điện này nạp điện cho một tụ điện có điện dung C = 2.10-6 F. Khi điện tích trên tụ điện đạt giá trị cực đại, ngắt tụ điện khỏi nguồn rồi nối tụ điện với cuộn cảm thuần L thành một mạch dạo động thì trong mạch có dao động điện từ tự do với chu kì bằng .10-6 s và cường độ dòng điện cực đại bằng 8I. Giá trị của r bằng

A.

2 .

B.

0,25 .

C.

1 .

D.

0,5 .

C©u 15 :

Một mạch dao động LC lý tưởng đang thực hiện dao động điện từ tự do. Biết điện tích cực đại của tụ điện là q0 và cường độ dòng điện cực đại trong mạch là I0. Tại thời điểm cường độ dòng điện trong mạch bằng 0,5I0 thì điện tích của tụ điện có độ lớn

A.

.

B.

.

C.

.

D.

.

C©u 16 :

Một mạch dao động điện từ lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C. Trong mạch đang có dao động điện từ tự do. Biết điện tích cực đại trên một bản tụ điện là Q0 và cường độ dòng điện cực đại trong mạch là I0. Tần số dao động được tính theo công thức

A.

f = 2LC.

B.

f

=

.

C.

f

=

.

D.

f

=

.

ĐÁP ÁN BÀI KT15’12_DĐĐT

CÂU

118

119

120

121

122

123

124

125

1

B

C

A

C

D

C

D

A

2

B

B

C

D

D

D

C

C

3

D

D

A

B

B

D

C

A

4

A

D

B

A

C

B

D

D

5

A

C

C

C

B

B

A

D

6

B

B

A

A

C

C

A

B

7

D

B

D

A

B

C

D

D

8

D

A

B

B

B

C

B

C

9

D

C

C

C

D

A

C

D

10

B

A

D

A

A

B

B

A

1

C

B

B

C

A

B

B

B

12

C

A

D

B

C

D

A

C

13

C

A

A

D

C

A

A

B

14

A

D

B

B

A

A

D

C

15

A

D

D

D

D

D

B

A

16

C

C

C

D

A

A

C

B

Tạo bảng điểm online

Chúng tôi hiện có hơn 60 nghìn tài liệu để bạn tìm

File mới nhất

* CỰC TRỊ ĐIỆN XOAY CHIỀU | MẠCH CÓ TẦN SỐ THAY ĐỔI
Ngày 26/03/2020
* Bộ đề Lý 2019 - Lovebook file Word
Ngày 25/03/2020
* GIẢI CHI TIẾT 5 ĐỀ LẠI ĐẮC HỢP
Ngày 25/03/2020
* ĐỀ RÈN LUYỆN QUỐC GIA SỐ 5-2020
Ngày 25/03/2020
* HIỆN TƯỢNG QUANG ĐIỆN. THUYẾT LƯỢNG TỬ ÁNH SÁNG
Ngày 25/03/2020
File mới upload

Ngày này hằng năm

File mới upload

Được tải nhiều nhất tháng trước

File icon Phần mềm công cụ toán học Mathtype 6.9 (có key full)
175,209 lượt tải - 2,561 trong tháng
File icon Full trắc nghiệm Công. Công suất. Động năng (có đáp án)
3,879 lượt tải - 1,736 trong tháng
File icon 94 câu trắc nghiệm - Từ trường - File word có lời giải chi tiết
8,014 lượt tải - 1,714 trong tháng
File icon FILE WORD. CẬP NHẬT CÁC DẠNG TOÁN MỚI NHẤT - Phân Dạng Chi Tiết - SÓNG ĐIỆN TỪ - VẬT LÝ 12. Chuẩn cấu trúc năm 2019
4,877 lượt tải - 1,407 trong tháng
File icon TRẮC NGHIỆM VẬT LÍ 11 (CẢ NĂM - FILE WORD)
5,250 lượt tải - 1,356 trong tháng
File download nhiều

ABC Trắc Nghiệm Vật Lý
Cầu vồng   |   Đăng nhập Đăng nhậpnew
Đang online (105)