Logo Thư Viện Vật Lý
Banner Thư Viện Vật Lý

> > > Đề ôn thi HK 1 Vật Lí 11

Đề ôn thi HK 1 Vật Lí 11

* Trần Duy Thành - Đăk Lăk - 2,405 lượt tải

Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 11

Để download tài liệu Đề ôn thi HK 1 Vật Lí 11 các bạn click vào nút download bên dưới.

Mời bạn truy cập vào kho download tài nguyên với thư viện giáo án điện tử, thư viện đề kiểm tra - trắc nghiệm và nhiều tài nguyên quý giá khác nữa.

Nếu bạn thích tài liệu Đề ôn thi HK 1 Vật Lí 11 , click nút "Cảm ơn" hoặc "Thích" và chia sẻ cho bạn bè mình.

Hãy Đăng kí để nhận file mới qua email
Download reader Hướng dẫn

Đã sửa chữa lại những lỗi sai. Đề 2 (khó) hi vọng các em làm tốt.


► Like TVVL trên Facebook nhé!
Luong tu thu vi
Hỗ trợ  Upload
Thêm vào bộ sưu tập

Mã nhúng hiện file trên blog của bạn:

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook
12 Đang tải...
Ngày cập nhật: 19/12/2015
Tags: Đề ôn thi HK 1, Vật Lí 11
Ngày chia sẻ:
Tác giả Trần Duy Thành - Đăk Lăk
Phiên bản 1.0
Kích thước: 227.59 Kb
Kiểu file: docx
Hãy đăng kí hoặc đăng nhập để tham gia bình luận

  • Tài liệu Đề ôn thi HK 1 Vật Lí 11 là file được upload bởi thành viên của Thư Viện Vật Lý như đã trình bày trên. Cộng đồng Thư Viện Vật Lý hết sức cảm ơn tác giả đã chia sẻ tài liệu này.

    Rất mong các bạn đóng góp bằng cách upload file để kho tài liệu của chúng ta thêm phong phú.

Dưới đây là phần văn bản trích từ tài liệu

Chú ý:

- Có thể font chữ sẽ không hiển thị đúng, bạn nên click nút download để tải về máy đọc cho hoàn thiện.

- Download bộ font .VnTimes, VNI-Times đầy đủ nếu máy bạn chưa có đủ font tiếng Việt.

SỞ GD & ĐT ĐĂKLĂK ĐỀ ÔN KIỂM TRA HK I (NH 2015 – 2016)

TRƯỜNG THPT PHÚ XUÂN MÔN: VẬT LÍ – LỚP 11 (Ban Cơ bản)

TỔ VẬT LÍ Thời gian làm bài: 45 phút – Không kể thời gian phát đề.

ĐỀ 1 – Dễ

Họ và tên học sinh: …………………………………………..Lớp: …………SBD…..……

Câu 1 (3 điểm) :

a. (1,5 điểm) Nêu bản chất của dòng điện trong chân không. Hạt tải điện trong chân không là loại hạt gì?

b. (1,5 điểm) Giữa hai đầu A và B của một đoạn mạch điện có mắc song song ba điện trở R1 = 4 Ω; R2 = 5 Ω và R3 = 20 Ω.

1. Tìm điện trở tương đương của ba điện trở đó.

2. Tính hiệu điện thế giữa hai đầu A, B và cường độ dòng điện trong mỗi nhánh nếu cường độ dòng điện qua mạch chính là 5 A.

Câu 2 (2 điểm) : Cho mạch điện như hình vẽ. Một nguồn có suất điện động và điện trở trong lần lượt là E = 4,5 V; r = 1 Ω. Biết R1 = 3 Ω; R2 = 6 Ω. Tính :

a. cường độ dòng điện trong mạch điện kín (mạch chính), cường độ dòng điện qua mỗi điện trở.

b. Công suất của nguồn, công suất tiêu thụ ở mạch ngoài và hiệu suất của nguồn.

Câu 3 (1 điểm) : Hai nguồn điện có suất điện động E1 = 1,6 V, E2 = 2 V; điện trở trong r1 = 0,3 Ω, r2 = 0,9 Ω. Mắc nối tiếp hai nguồn với mạch ngoài là điện trở R = 6 Ω. Tình cường độ dòng điện trong mạch điện kín.

Câu 4 (2 điểm) : Cho mạch điện như hình vẽ: Biết R = 4 Ω; điện trở bình điện phân Rp = 6 Ω; suất điện động của nguồn E = 10V; điện trở trong r = 1,6 Ω. Tính :

a. cường độ dòng điện trong mạch điện kín (mạch chính), cường độ dòng điện qua bình điện phân.

b. Một bình điện phân chứa dung dịch AgNO3 với anốt bằng Ag. Cho A = 108 g/mol và n = 1. Tính khối lượng Ag được giải phóng ở điện cực sau 2 giờ 30 phút 5 giây điện phân. Lấy F = 96.500 C.mol-1.

Câu 5 (1 điểm) : Một ampe kế có điện trở RA = 0,49 Ω đo được dòng điện lớn nhất là 5A. Mắc thêm điện trở R = 0,245 Ω song song với ampe kế trên để trở thành hệ thống có thể đo được dòng điện lớn nhất bằng bao nhiêu?

Câu 6 (1 điểm) : Ba điện trở giống nhau được mắc theo sơ đồ [(R1 // R2) nt R3]. Nếu công suất tiêu thụ trên điện trở R1 là 3 W thì công suất toàn mạch là bao nhiêu ?

Lưu ý:

-Suất điện động trong bài làm có thể được ký hiệu bằng E hoặc E (như trong sách giáo khoa)

-Giám thị coi thi không giải thích gì thêm

-------HẾT -------

SỞ GD & ĐT ĐĂKLĂK ĐỀ ÔN KIỂM TRA HK I (NH 2015 – 2016) TRƯỜNG THPT PHÚ XUÂN MÔN: VẬT LÍ – LỚP 11 (Ban Cơ bản)

TỔ VẬT LÍ Thời gian làm bài: 45 phút – Không kể thời gian phát đề.

ĐỀ 2- Khó

Họ và tên học sinh: …………………………………………..Lớp: …………SBD….……

Câu 1 (3 điểm) :

a. (1,5 điểm) Nêu bản chất của dòng điện trong kim loại. Hạt tải điện trong kim loại là loại hạt gì?

b. (1,5 điểm) Một nguồn điện là acqui chì có suất điện động E = 2,2 V nối với mạch ngoài có điện trở R = 0,5 Ω thành mạch kín. Hiệu suất của nguồn điện H = 65%. Tính cường độ dòng điện trong mạch.

Câu 2 (3 điểm) : Một nguồn điện có suất điện động E = 14 V, điện trở trong r = 1,24 Ω; cấp điện cho mạch ngoài như hình (biết: hai bóng đèn giống nhau). Tính:

a. cường độ dòng điện trong mạch điện kín và cường độ dòng điện thực sự chạy qua mỗi bóng đèn. Công suất tiêu thụ điện năng của từng bóng đèn bằng bao nhiêu?

b. Nếu tháo bớt một đèn, thay vào đó một bình điện phân chứa dung dịch CuSO4 với anốt bằng Cu; có điện trở tương đương với đèn. Cho A = 64 g/mol và n = 2. Tính khối lượng Cu được giải phóng ở điện cực sau 1 giờ 15 phút 15 giây điện phân. Lấy F = 96.500 C.mol-1.

Câu 3 (1 điểm) : Cho mạch điện với bộ nguồn có suất điện động Eb = 30V. Cường độ dòng điện qua mạch chính là Im = 3 A, hiệu điện thế ở hai cực bộ nguồn U = 18 V. Tính điện trở RN của mạch ngoài và điện trở trong rb của bộ nguồn.

Câu 4 (1 điểm) : Một bộ nguồn điện gồm các nguồn giống nhau ghép song song. Suất điện động và điện trở trong của mỗi nguồn là E = 6 V, r = 2,5 Ω. Khi đó cường độ dòng điện qua mạch chính là Im = 2A, công suất tiêu thụ mạch ngoài là P = 7 W. Tính số nguồn điện đã dùng.

Câu 5 (1 điểm) : Một vôn kế có điện trở RV = 12 kΩ đo được hiệu điện thế lớn nhất 110 V. Nếu mắc vôn kế nối tiếp với điện trở R = 24 kΩ để trở thành hệ thống có thể đo được hiệu điện thế lớn nhất là bao nhiêu?

Câu 6 (1 điểm) : Một nguồn điện suất điện động E, có điện trở trong r được mắc nối tiếp với mạch ngoài có điện trở R = r, cường độ dòng điện trong mạch là Im = 2 A. Nếu thay nguồn đó bằng 3 nguồn giống hệt như vậy mắc song song, tính cường độ dòng điện trong mạch.

Lưu ý:

-Suất điện động trong bài làm có thể được ký hiệu bằng E hoặc E (như trong sách giáo khoa)

-Giám thị coi thi không giải thích gì thêm

-------HẾT -------

SỞ GD & ĐT ĐĂKLĂK ĐỀ KIỂM TRA HK I (NH 2014 – 2015)

TRƯỜNG THPT PHÚ XUÂN MÔN: VẬT LÍ – LỚP 11 (Ban Cơ bản)

TỔ VẬT LÍ Thời gian làm bài: 45 phút – Không kể thời gian phát đề.

ĐỀ 3

Họ và tên học sinh: …………………………………………..Lớp: …………SBD…..……

Câu 1:

(1,5 điểm ) Hạt tải điện trong kim loại là gì ? Nêu bản chất dòng điện trong kim loại.

(1,5 điểm) Một bình điện phân chứa dung dịch CuSO4 với anôt bằng Cu. Cường độ dòng điện qua bình điện phân là I = 2A. Cho A = 64, n = 2. Tính khối lượng Cu được giải phóng ra ở điện cực sau 1giờ 40 phút điện phân. Lấy F = 96500 C/mol.

Câu 2: (2 điểm)

Một nguồn điện có suất điện động E = 6 V, điện trở trong r = 2Ω, mạch ngoài có điện trở R.

a. Tính R để công suất tiệu thụ ở mạch ngoài P = 4 W.

b. Với giá trị nào của R thì công suất điện tiêu thụ ở mạch ngoài lớn nhất? Tính giá trị đó.

Câu 3 (2 điểm):

3078480156071

R1

R2

R3

(H1)

00

R1

R2

R3

(H1)

Cho mạch điện (H1), suất điện động của nguồn E = 10 V, điện trở trong của nguồn r = 1

, điện trở bình điện phân R1 = 3

; R2 = 5

, R3 = 8

a.Tính cường độ dòng điện qua mạch chính và cường độ

dòng điện qua mỗi điện trở.

b.Bình điện phân (ZnSO4/Zn). Tính khối lượng Zn giải

phóng trong 10 phút. Cho A= 65, n= 2.

3071932128247

R1

(H2)

R2

00

R1

(H2)

R2

Câu 4 (3đ): Cho mạch điện như hình vẽ (H2), hai nguồn giống hệt nhau có suất điện động của nguồn E = 9V, điện trở trong của nguồn r = 4Ω,

R1 = R2 = 10

, đèn ghi (3V- 3W)

a.Tính suất điện động, điện trở trong của bộ nguồn

và điện trở mạch ngoài.

b.Tính cường độ dòng điện qua đèn, cho biết đèn

sáng như thế nào?

c.Tính nhiệt lượng tỏa ra trên các điện trở trong 2 giờ.

-------HẾT -------

SỞ GD & ĐT ĐĂKLĂK ĐỀ KIỂM TRA HK I (NH 2014 – 2015)

TRƯỜNG THPT PHÚ XUÂN MÔN: VẬT LÍ – LỚP 11 (Ban Cơ bản)

TỔ VẬT LÍ Thời gian làm bài: 45 phút – Không kể thời gian phát đề.

ĐỀ 4

Họ và tên học sinh: …………………………………………..Lớp: …………SBD…..……

Câu 1:

(1,5 điểm ) Hạt tải điện trong chất khí là gì ? Nêu bản chất dòng điện trong chất khí.

(1,5 điểm) Một bình điện phân chứa dung dịch AgNO3 với anôt bằng Ag. Cường độ dòng điện qua bình điện phân là I = 6A. Cho A = 108, n = 1. Tính khối lượng Ag được giải phóng ra ở điện cực sau 1giờ 10 phút điện phân. Lấy F = 96500 C/mol.

Câu 2: (2 điểm)

Một nguồn điện có suất điện động E = 8V, điện trở trong r = 2Ω, mạch ngoài có điện trở R.

a. Tính R để công suất tiệu thụ ở mạch ngoài P = 6 W.

b. Với giá trị nào của R thì công suất điện tiêu thụ ở mạch ngoài lớn nhất? Tính giá trị đó.

Câu 3 (2 điểm):

3035876143081

R1

R2

R3

(H1)

00

R1

R2

R3

(H1)

546735041910

R1

R2

R3

(H1)

00

R1

R2

R3

(H1)

Cho mạch điện như hình vẽ (H1), suất điện động của nguồn E = 3V, , điện trở trong của nguồn r = 0,5 Ω, điện trở bình điện phân R1 = 5

; R2 = 2

, R3 = 3

a. Tính cường độ dòng điện qua mạch chính và cường độ

dòng điện qua mỗi điện trở.

b. Tính công suất tỏa nhiệt trên các điện trở.

c. BĐP (MgSO4/Mg). Tính khối lượng Mg giải phóng trong

30 phút. Cho A= 24, n= 2.

Câu 4 (3đ):

3137547120969

(H2)

R1

R2

Đ

00

(H2)

R1

R2

Đ

549592516510

R1

R2

(H2)

00

R1

R2

(H2)

Cho mạch điện như hình vẽ (H2), hai nguồn giống nhau có suất điện động của nguồn E = 2V, điện trở trong của nguồn r = 0,6

, R1 = R2 = 2

, đèn ghi (4V- 4W)

a.Tính suất điện động, điện trở trong của bộ nguồn

và điện trở mạch ngoài.

b.Tính cường độ dòng điện qua đèn, cho biết đèn

sáng như thế nào?

c.Tính công của bộ nguồn điện trong 1giờ và hiệu suất của bộ nguồn.

-------HẾT -------

Downlaod video thí nghiệm

Chúng tôi hiện có hơn 60 nghìn tài liệu để bạn tìm

File mới nhất

* Đề thi thử THPTQG Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Tĩnh 2020 lần 2 
Ngày 03/08/2020
* Đề thi thử THPTQG 2020 Đề nắm chắc 8 điểm lần 13
Ngày 03/08/2020
* LÍ THUYẾT 12 TRƯỚC NGÀY THI
Ngày 03/08/2020
* Tổng Ôn 8+ Dao Động Cơ 2020-2021
Ngày 03/08/2020
* Hướng dẫn giải đề Sở GD Kiên Giang năm 2020
Ngày 03/08/2020
File mới upload

Ngày này hằng năm

* Phân Dạng Chi Tiết - ĐỘNG LỰC HỌC CHẤT ĐIỂM - VẬT LÝ 10. Chuẩn cấu trúc năm 2019-2020
Ngày 06/08/2019
* Phân Dạng Chi Tiết - TĨNH HỌC 2019 - 2020 - VẬT LÝ 10. Chuẩn cấu trúc năm 2019
Ngày 08/08/2019
* Xác định HỆ SỐ Công suât nhờ máy tính
Ngày 07/08/2012
* Dòng Điện Không đổi - Nguồn điện
Ngày 07/08/2016
* Phương pháp giải và bài tập Dao động cơ
Ngày 06/08/2012
File mới upload

Được tải nhiều nhất tháng trước

File icon Phần mềm công cụ toán học Mathtype 6.9 (có key full)
175,209 lượt tải - 2,561 trong tháng
File icon Full trắc nghiệm Công. Công suất. Động năng (có đáp án)
3,879 lượt tải - 1,736 trong tháng
File icon 94 câu trắc nghiệm - Từ trường - File word có lời giải chi tiết
8,014 lượt tải - 1,714 trong tháng
File icon FILE WORD. CẬP NHẬT CÁC DẠNG TOÁN MỚI NHẤT - Phân Dạng Chi Tiết - SÓNG ĐIỆN TỪ - VẬT LÝ 12. Chuẩn cấu trúc năm 2019
4,877 lượt tải - 1,407 trong tháng
File icon TRẮC NGHIỆM VẬT LÍ 11 (CẢ NĂM - FILE WORD)
5,250 lượt tải - 1,356 trong tháng
File download nhiều

Bình luận tài nguyên

Đê thi thử THPTQG Sở Giáo dục Đồng Tháp 2020
User Trần Tuệ Gia 04 - 08

Đê thi thử THPTQG Sở Giáo dục Đồng Tháp 2020
User Trần Tuệ Gia 04 - 08

Đê thi thử THPTQG Lương Thế Vinh Hà Nội 2020 lần 3
User Trần Tuệ Gia 04 - 08

Đây là bản của mình soạn 100%. Đề nghị thầy Thanh ghi nguồn rõ ràng

Đề thi thử THPTQG 2020 Đề nắm chắc 8 điểm lần 12
User Trần Tuệ Gia 03 - 08


ABC Trắc Nghiệm Vật Lý
Cầu vồng   |   Đăng nhập Đăng nhậpnew
Đang online (102)