Logo Thư Viện Vật Lý
Banner Thư Viện Vật Lý

> > > Đề Thi Thử Đại Học Lần 4-2015-Bamabel

Đề Thi Thử Đại Học Lần 4-2015-Bamabel

* Bamabel - 1,627 lượt tải

Chuyên mục: Đề thi thử THPT Quốc gia

Để download tài liệu Đề Thi Thử Đại Học Lần 4-2015-Bamabel các bạn click vào nút download bên dưới.

Mời bạn truy cập vào kho download tài nguyên với thư viện giáo án điện tử, thư viện đề kiểm tra - trắc nghiệm và nhiều tài nguyên quý giá khác nữa.

Nếu bạn thích tài liệu Đề Thi Thử Đại Học Lần 4-2015-Bamabel , click nút "Cảm ơn" hoặc "Thích" và chia sẻ cho bạn bè mình.

Hãy Đăng kí để nhận file mới qua email
Download reader Hướng dẫn


► Like TVVL trên Facebook nhé!
Luong tu thu vi
Hỗ trợ  Upload
Thêm vào bộ sưu tập

Mã nhúng hiện file trên blog của bạn:

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook
15 Đang tải...
Chia sẻ bởi: Bamabel
Ngày cập nhật: 26/03/2015
Tags: Đề Thi Thử Đại Học, Lần 4-2015, Bamabel
Ngày chia sẻ:
Tác giả Bamabel
Phiên bản 1.0
Kích thước: 273.21 Kb
Kiểu file: docx
Hãy đăng kí hoặc đăng nhập để tham gia bình luận

  • Tài liệu Đề Thi Thử Đại Học Lần 4-2015-Bamabel là file được upload bởi thành viên của Thư Viện Vật Lý như đã trình bày trên. Cộng đồng Thư Viện Vật Lý hết sức cảm ơn tác giả đã chia sẻ tài liệu này.

    Rất mong các bạn đóng góp bằng cách upload file để kho tài liệu của chúng ta thêm phong phú.

Dưới đây là phần văn bản trích từ tài liệu

Chú ý:

- Có thể font chữ sẽ không hiển thị đúng, bạn nên click nút download để tải về máy đọc cho hoàn thiện.

- Download bộ font .VnTimes, VNI-Times đầy đủ nếu máy bạn chưa có đủ font tiếng Việt.

Anh Cường-Bamabel

ĐỀ THI THỬ KÌ THI THPT QUỐC GIA LẦN 4 NĂM 2015

Môn: Vật lý

Mã Đề: 492

Thời gian làm bài: 90’ - Ngày thi: 24/3/2015

(Đề thi gồm 50 câu trắc nghiệm – 6 trang)

Họ Tên:…………………………………………………………………………………….SBD………………

Cho biết: hằng số Plăng h = 6,625.10

-34

J.s, độ lớn điện tích nguyên tố e = 1,6.10

-19

C, tốc độ ánh sáng trong chân không c = 3.10

8

m/s

Câu 1: Phát biểu nào sau đây là sai về tia hồng ngoại:

A. Là bức xạ nhìn thấy

B. Có bước sóng lớn hơn ánh sáng đỏ

C. Tác dụng nổi bật là tác dụng nhiệt

D. Có tần số lớn hơn tần số của sóng vô tuyến điện

Câu 2: Tại điểm O trên mặt nước có một nguồn sóng lan truyền với phương trình

cm. Tốc độ lan truyền trên mặt nước là 0,5 m/s. Thời gian sóng truyền tới điểm M cách nguồn môt khoảng 97 cm là:

A. 1,94s B. 194s C. 0,97s D. 97s

Câu 3: Một mạch dao động điện từ LC đang có dao động điện từ tự do. Khi cường độ dòng điện trong mạch là 2 A thì điện tích của một bản tụ là q, khi cường độ dòng điện trong mạch là 1 A thì điện tích của một bản tụ là 2q. Cường độ dòng điện cực đại trong mạch là:

A.

A B.

A C.

D.

A

Câu 4: Một máy phát điện xoay chiều một pha có phần cảm là rôtô và số cặp cực là p. Khi rôtô quay đều với tốc độ n vòng/s thì từ thông qua mỗi cuộn dây của stato biến thiên tuần hoàn với tần số là:

A.

B.

C.

D.

Câu 5: Đặt điện áp

V vào hai đầu đoạn mạch gồm biến trở R, tụ điện có điện dung C và cuộn cảm thuần có độ tự cảm L mắc nối tiếp. Khi R = R0 thì công suất của mạch là P và hệ số công của của mạch là

, tăng dần giá trị R đến R = R1 thì công suất của mạch vẫn là P và hệ số công suất của mạch là

. Tiếp tục điều chỉnh R đến R = R0 + R1 thì hệ số công suất của mạch là

, khi đó công suất của mạch bằng 100 W. Giá trị P gần với giá trị nào nhất sau đây:

A.

120 W

B.

90 W

C.

80 W

D.

140 W

Câu 6: Một vật dao động điều hòa với phương trình

cm. Tốc độ dao động cực đại của vật là:

A.

cm/s B.

cm/s C.

cm/s D.

cm/s

Câu 7: Trong thí nghiệm I-âng về giao thoa ánh sáng đơn sắc, khoảng cách giữa hai khe sáng là 1,2 mm, khoảng cách từ hai khe đến màn là 2 m. Ánh sáng dùng trong thí nghiệm gồm hai bức xạ có

µm và

µm. Trên bề rộng của vùng giao thoa là 9,7 mm có bao nhiêu vân sáng cùng màu với vân sáng trung tâm:

A. 4 B. 5 C. 6 D. 2

Câu 8: Tốc độ truyền âm trong môi trường rắn, lỏng, khí lần lượt là vr, vl, vk. Hệ thức nào sau đây là đúng:

A. vr < vl < vk B. vr < vk < vl C. vr > vl > vk D. vl > vr > vk

Câu 9: Một chất điểm thực hiện đồng thời hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số với phương trình lần lượt là

cm và

cm (

có thể thay đổi được). Thay đổi

sao cho ứng với hai giá trị có cùng độ lớn thì biên độ dao động tổng hợp bằng nhau và khi đó giá trị nhỏ nhất của biên độ dao động tổng hợp bằng 14 cm. Giá trị của

gần với giá trị nào nhất sau đây:

A. 8,5 cm B. 12,1 cm C. 10,7 cm D. 7,6 cm

Câu 10: Máy vô tuyến điện phát sóng điện từ có bước sóng 600 m. Tốc độ ánh sáng trong chân không là 3.108 m/s. Sóng điện từ do máy phát ra có tần số là:

A. 5.106 Hz B. 5.105 Hz C. 1,8.106 Hz D. 1,8.105 Hz

Câu 11: Một ánh sáng đơn sắc có tần số

khi truyền trong nước và thủy tinh thì bước sóng của ánh sáng đó lần lượt là

,

. Chiết suất của nước và thủy tinh đối với ánh sáng đó lần lượt là

,

. Hệ thức nào sau đây là đúng:

A.

B.

C.

D.

Câu 12: Đặt điện áp

V vào hai đầu đoạn mạch mắc nối điếp gồm điện trở thuần R, tụ điện có điện dung C và cuộn cảm thuần có độ tự cảm L có thể thay đổi được. Khi L = L1 hoặc L = L2 thì điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn cảm bằng nhau, độ lệch pha giữa điện áp hai đầu đoạn mạch và dòng điện qua mạch lần lượt là

. Giá trị

là:

A.

B.

C.

D.

Câu 13: Một con lắc đơn gồm quả nặng có khối lượng

và dây treo có chiều dài

có thể thay đổi được. Nếu chiều dài dây treo là

thì chu kì dao động của con lắc là 1s. Nếu chiều dài dây treo là

thì chu kì dao động của con lắc là 2s. Nếu chiều dài của con lắc là

thì chu kì dao động của con lắc là:

A. 3s B. 5s C. 4s D. 6s

Câu 14: Phát biểu nào sau đây là đúng về máy biến áp:

A. Biến đổi cả điện áp xoay chiều và tần số của nó

B. Cuộn sơ cấp được nối với tải tiêu thụ, cuộn thứ cấp nối với nguồn

C. Là máy tăng áp nếu số vòng ở cuộn sơ cấp lớn hơn số vòng ở cuộn thứ cấp

D. Ứng dụng quan trọng của máy biến áp là làm giảm hao phí trong truyền tải điện năng

Câu 15: Tại hai điểm A, B trên mặt nước có hai nguồn sóng kết hợp dao động cùng pha với phương trình

cm. M là một điểm trên mặt nước dao động với biên độ bằng 8 cm, cách A và B một khoảng là 28 cm và 40 cm. Giữa M và đường trung trực của AB có 3 điểm không dao động. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là:

A. 0,45 m/s B. 0,48 m/s C. 0,60 m/s D. 0,54 m/s

Câu 16: Phôtôn có năng lượng 9,2 eV ứng với bức xạ thuộc vùng:

A. Hồng ngoại B. Tử ngoại C. Ánh sáng nhìn thấy D. Sóng vô tuyến

Câu 17: Đặt điện áp

V (tần số góc

thay đổi được) vào đoạn mạch chỉ có tụ điện C có điện dung bằng

mF thì cường độ dòng điện cực đại qua mạch bằng I1. Nếu đặt điện áp đấy vào đoạn mạch chỉ có cuộn cảm thuần có độ tự cảm

H thì cường độ dòng điện cực đại qua mạch bằng I2. Giá trị nhỏ nhất của tổng I1 + I2 là:

A.

A B. 5 A C.

A D. 2,5 A

Câu 18: Trong thí nghiệm I-âng về giao thoa ánh sáng đơn sắc, khoảng vân giao thoa trên màn quan sát là

. Khoảng cách giữa vân sáng bậc 3 và vân sáng bậc 4 nằm ở hai bên vân sáng trung tâm là:

A.

B.

C.

D.

Câu 19: Cho đoạn mạch gồm điện trở thuần R, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C. Đặt điện áp

V vào hai đầu đoạn mạch thì cảm kháng và dung kháng có giá trị lần lượt là 180

và 80

. Để mạch xảy ra hiện tượng cộng hưởng thì tần số của dòng điện cần thay đổi:

A. Giảm 20 Hz B. Tăng 20 Hz C. Giảm 40 Hz D. Tăng 40 Hz

Câu 20: Ứng dụng nào sau đây không phải là của tia X (Rơn-ghen):

A. Kiểm tra hành lí tại sân bay B. Tiệt trùng cho thực phẩm

C. Chụp X quang trong y học D. Nghiên cứu cấu trúc vật rắn

Câu 21: Tại hai điểm A, B trên mặt nước có hai nguồn sóng kết hợp dao động cùng biên độ, cùng pha, cách nhau 25 cm và bước sóng mà sóng lan truyền bằng 3 cm. Gọi O là trung điểm của AB, M là một điểm trên mặt nước dao động với biên độ cực đại và luôn cách O một khoảng bằng 8 cm, N là điểm đối xứng với M qua O. Số điểm tối đa không dao động trên đoạn MN bằng:

A. 8 B. 10 C. 9 D. 11

Câu 22: Một con lắc lò xo dao động điều hòa theo phương thẳng đứng với chu kì T. Tại vị trí cân bằng lò xo dãn 4 cm và tốc độ trung bình của con lắc trong một chu kì bằng 0,8 m/s. Lấy

m/s2. Biên độ dao động của con lắc là:

A. 5 cm B. 16 cm C. 10 cm D. 8 cm

Câu 23: Sóng nào sau đây dùng trong truyền hình để truyền thông tin qua về tinh nhân tạo:

A. Sóng ngắn B. Sóng trung C. Sóng dài D. Sóng cực ngắn

40805102832735Câu 24: Đặt điện áp

V vào hai đầu đoạn mạch AB như hình vẽ thì số chỉ của vôn kế là 120 V và điện áp hai đầu đoạn mạch AN vuông pha so với điện áp hai đầu đoạn mạch NB. Nếu thay vôn kế bằng ampe kế thì số chỉ của ampe kế là I và điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch AM, MN thay đổi lần lượt là 24 V và 32 V so với ban đầu. Biết điện trở thuần

, vôn kế có điện trở rất lớn và ampe kế có điện trở không đáng kể. Giá trị của I là:

A. 2 A B. 3 A C. 1,5 A D. 1 A

Câu 25: Một lăng kính thủy tinh có góc chiết quang rất nhỏ đặt trong không khí. Chiếu một chùm gồm hai bức xạ cam và lục vào mặt bên của lăng kính thì tỉ số góc lệch của tia ló cam và tia ló lục so với phương tia tới bằng 0,94. Biết chiết suất của lăng kính đối với bức xạ lục bằng 1,48. Chiết suất của lăng kính đối với bức xạ cam là:

A. 1,42 B. 1,46 C. 1,45 D. 1,43

Câu 26: Phát biểu nào sau đây là sai về sóng cơ:

A. Các phần tử dao động theo phương truyền sóng

B. Sóng ngang truyền được trong chất rắn

C. Tốc độ truyền sóng chỉ phụ thuộc vào môi trường

D. Bước sóng là quãng đường sóng truyền được trong 1 chu kì

Câu 27: Công thoát electron của một kim loại là 2,14 eV. Chiếu lần lượt các bức xạ có λ1 = 0,62 µm, λ2 = 0,48 µm và λ3 = 0,54 µm. Bức xạ gây ra hiện tượng quang điện là:

A. λ3 B. λ2 C. λ2, λ1 D. λ2, λ3

Câu 28: Thang nhạc 7 bậc đầu tiên gồm 7 âm cơ bản là Do1, Re1, Mi1, Fa1, Sol1, La1, Si1 và cùng với âm Do2 sẽ tạo thành một quãng tám, khoảng cách cao độ giữa các âm tương ứng là

(

là cung nhạc). Nhưng thang nhạc 7 bậc không đều nên về sau nhạc sĩ người Đức Ăngdrê –Vécmâyơ đã xây dựng thang nhạc 12 bậc trong đó vẫn gồm 7 âm cơ bản, âm Do2 và 5 âm phụ, khoảng cách cao độ giữa các âm cơ bản vẫn giữ nguyên. Biết tỉ số tần số dao động của hai âm liền nhau luôn không đổi với

, các âm phụ được gọi tên bằng cách tên của âm cơ bản liền trước nó thêm dấu #. Nếu âm Si1 có tần số là 494 Hz thì âm có tần số

Hz gần với âm nào nhất trong thang nhạc:

A. Sol1 B. Fa1 C. Sol1# D. Fa1#

Câu 29: Hệ thống máy thu thanh vô tuyến đơn giản không có bộ phận nào:

A. Mạch chọn sóng B. Mạch khuếch đại C. Mạch biến điệu D. Anten thu

Câu 30: Một mạch dao động LC lí tưởng được cung cấp một năng lượng 4 µJ từ nguồn điện một chiều có suất điện động 8 V. Biết tần số góc của mạch dao động là 4000 rad/s. Độ tự cảm của cuộn dây là:

A. 0,4 H B. 0,5 H C. 0,8 H D. 0,2 H

Câu 31: Điện năng được truyền từ nơi phát đến một khu dân bằng đường dây một pha với hiệu suất truyền tải là H%. Nếu tăng điện áp nơi phát lên 2 lần và giữ nguyên công suất nơi phát thì hiệu suất truyền tải tăng 5%. Nếu giữ nguyên điện áp nơi phát và tăng công suất nơi phát lên 2 lần thì hiệu suất truyền tải điện năng là:

A. 60% B. 80% C. 90% D. 70%

Câu 32: Hai chất điểm A, B dao động điều hòa cùng tần số, cùng pha, cùng vị trí cân bằng với chiều dài quỹ đạo lần lượt là

, phương dao động của A, B có thể thay đổi được. Ban đầu, khoảng cách lớn nhất giữa hai chất điểm trong quá trình dao động là

. Nếu A dao động theo phương vuông góc với phương dao động ban đầu thì khoảng cách lớn nhất giữa A, B không thay đổi. Để khoảng cách lớn nhất giữa A, B là

thì phương dao động của B cần thay đổi tối thiểu bao nhiêu độ so với phương ban đầu:

A. 65,70 B. 81,20 C. 61,80 D. 73,10

Câu 33: Phát biểu nào sau đây là đúng về ánh sáng đơn sắc:

A. Bị tán sắc khi đi qua lăng kính

B. Bị lệch khi đi qua lăng kính

C. Có tần số thay đổi theo môi trường

D. Có màu sắc thay đổi theo môi trường

Câu 34: Đặt điện áp

V vào hai đầu đoạn mạch RLC nối tiếp, cuộn dây thuần cảm. Tại thời điểm

, điện áp tức thời của các phần tử R, L, C lần lượt là 30V, -160 V, 80 V. Tại thời điểm

, điện áp tức thời của các phần tử R, L, C lần lượt là 40 V, 120 V, -60 V. Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch là:

A.

V B.

V C.

V D.

Câu 35: Một con lắc lò xo dao động điều hòa theo phương nằm ngang. Khi vật đi từ vị trí biên về vị trí cân bằng thì:

A. Động năng của vật tăng dầnB. Hợp lực tác dụng vào vật giảm dần

C. Gia tốc của vật tăng dầnD. Tốc độ của vật giảm dần

Câu 36: Đặt điện áp

vào hai đầu đoạn mạch RLC nối tiếp, cuộn dây thuần cảm với

có thể thay đổi được. Biết

. Khi

rad/s hoặc

rad/s thì điện áp hai đầu điện trở thuần R bằng nhau. Khi

rad/s hoặc

rad/s thì điện áp hai đầu cuộn dây bằng nhau và bằng

. Để điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn dây lớn nhất thì tần số góc gần với giá trị nào nhất sau đây:

A.

rad/s B.

rad/s C.

rad/s D.

rad/s

Câu 37: Trên một sợi dây đàn hồi đang có sóng dừng ổn định với hai đầu cố định. Khoảng cách giữa hai nút sóng liên tiếp là 8 cm. Trên sợi dây có tất cả 9 nút sóng. Chiều dài của sợi dây là:

A. 0,72 m B. 0,64 m C. 0,8 m D. 0,56 m

Câu 38: Quỹ đạo chuyển động của một vật dao động điều hòa là:

A. Đường tròn B. Đường hình sin C. Đường thẳng D. Đoạn thẳng

Câu 39: Trong thí nghiệm I-âng về giao thoa ánh sáng đơn sắc có bước sóng

, khoảng cách giữa hai khe là

mm và khoảng cách từ hai khe đến màn là

. Tại điểm M cách vân trung tâm 1,32 mm ban đầu là vân sáng bậc 2. Nếu dịch chuyển màn quan sát ra xa hay lại gần một khoảng 0,5 m thì M là vân tối thứ 2 hay vân sáng bậc 4. Bước sóng của ánh sáng đơn sắc là:

A. 0,45 µm B. 0,6 µm C. 0,54 µm D. 0,5 µm

Câu 40: Đặt điện áp

V vào hai đầu đoạn mạch RLC nối tiếp, cuộn dây thuần cảm, điện dung C có thể thay đổi được. Thay đổi C đến giá trị C0 thì điện áp hiệu dụng trên hai đầu tụ điện đạt cực đại

, khi đó biểu thức điện áp hai đầu điện trở thuần R là

và khi điện áp tức thời trên hai đầu đoạn mạch là

thì điện áp tức thời trên đoạn mạch RL là

. Tiếp tục thay đổi C đến khi độ lệch pha của điện áp hai đầu đoạn mạch và dòng điện trong mạch là

thì điện áp hiệu dụng hai đầu tụ điện bằng

. Giá trị của

gần với giá trị nào nhất sau đây:

A. 0,32 B. 0,37 C. 0, 45 D. 0,54

Câu 41: Chu kì dao động điều hòa của con lắc đơn tăng lên khi:

A. Giảm chiều dài sợi dây

B. Đưa con lắc lên cao

C. Tăng khối lượng của quả nặng

D. Chịu tác động một ngoại lực có phương nằm ngang

Câu 42: Sóng điện từ và sóng cơ không có cùng tính chất nào dưới đây:

A. Truyền được trong chân không B. Tuân theo quy luật giao thoa

C. Tuân theo quy luật phản xạ D. Mang năng lượng

Câu 43: Trong thí nghiệm I-âng về giao thoa ánh sáng đơn sắc, nguồn sáng phát đồng thời hai ánh sáng đơn sắc có bước sóng

. Trên màn quan sát, gọi M và N là 2 điểm ở cùng một phía so với vân trung tâm và cách vân trung tâm lần lượt bằng 3,6 mm,

mm thì có màu giống với vân trung tâm. Giữa M và N quan sát được 35 vân sáng. Giá trị của

không thể là:

A. 7,92 mm B. 14,4 mm C. 16,2 mm D. 9 mm

37661854928235Câu 44: Đặt điện áp

V vào hai đầu đoạn mạch AB nối tiếp gồm đoạn AM chứa cuộn dây không thuần cảm có điện trở thuần

, đoạn MN chứa điện trở thuần R và đoạn NB chứa tụ điện thì dòng điện qua mạch là

A. Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc vào thời gian của điện áp giữa hai đầu đoạn mạch AN và MB như hình vẽ. Biết

, độ chênh lệch điện áp tức thời cực đại giữa hai đầu đoạn mạch AN và MB là 200 V. Biểu thức

gần đúng với biểu thức nào nhất sau đây:

A.

V B.

V

C.

V D.

V

Câu 45: Một con lắc đơn gồm quả nặng có khối lượng

g và dây treo có chiều dài

dao động điều hòa với phương trình li độ góc là

rad. Cơ năng của con lắc trong quá trình dao động bằng 14,4 mJ. Lấy

. Tốc độ trung bình của vật kể từ thời điểm ban đầu đến khi gia tốc của vật cực đại lần đầu tiên là:

A. 25,2 cm/s B. 27 cm/s C. 30 cm/s C. 28,2 cm/s

Câu 46: Một con lắc đơn dao động tắt dần. Cứ sau mỗi chu kì biên độ giảm 3%. Phần năng lượng của con lắc còn lại sau 3 dao động toàn phần là:

A. 83% B. 91% C. 86% D. 89%

Câu 47: Cho đoạn mạch xoay chiều mắc nối tiếp gồm cuộn cảm thuần có cảm kháng ZL, tụ điện có dung kháng ZC và điện trở thuần R. Dòng điện qua mạch đang sớm pha hơn điện áp hai đầu đoạn mạch. Hệ thức nào sau đây là đúng:

A. ZL > ZC B. ZL < ZC C. ZL = R + ZC D. ZL = R - ZC

Câu 48: Đặt điện áp

V vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở thuần

, tụ điện có điện dung

và cuộn cảm thuần có có độ cảm

. Cường độ dòng hiệu dụng qua đoạn mạch là:

A. 2 A B.

A C.

A D.

A

Câu 49: Tiến hành thí nghiệm đối với hai con lắc lò xo A và B đều có quả nặng giống nhau và lò xo có cùng chiều dài nhưng độ cứng lần lượt là

. Hai con lắc được treo thẳng đứng vào cùng một giá đỡ, ban đầu kéo cả hai con lắc đến cùng một vị trí ngang nhau rồi thả nhẹ thì cơ năng của con lắc B lớn gấp 8 lần cơ năng của con lắc A. Gọi

,

là khoảng thời gian ngắn nhất (kể từ thời điểm ban đầu) đến khi độ lớn lực đàn hồi của hai con lắc nhỏ nhất. Tỉ số

bằng:

A.

B.

C.

D.

Câu 50: Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch chỉ có cuộn cảm thuần. Phát biểu nào sau đây là đúng:

A. Dòng điện qua mạch sớm pha hơn điện áp hai đầu đoạn mạch

B. Cuộn cảm có độ tự cảm càng lớn thì sẽ cản trở dòng điện xoay chiều càng nhiều

C. Cảm kháng tỉ lệ nghịch với tần số của dòng điện

D. Dòng điện qua mạch cùng pha với điện áp hai đầu đoạn mạch

……………….Hết………………

Extension Thuvienvatly.com cho Chrome

Chúng tôi hiện có hơn 60 nghìn tài liệu để bạn tìm

File mới nhất

* Đề thi thử THPTQG Trường Kim Liên Hà Nội 2020
Ngày 30/05/2020
* Đề thi thử HKII Vật lí 12
Ngày 30/05/2020
* Đề thi thử THPTQG Sở Giáo dục và Đào tạo Ninh Bình 2020
Ngày 27/05/2020
* Phân chương đề của Bộ (xóa đáp án)
Ngày 27/05/2020
* Đề thi thử Chuyên Biên Hòa-Hà Nam 24/05/2020
Ngày 27/05/2020
File mới upload

Ngày này hằng năm

* Word hóa 20 buổi ôn thi cấp tốc môn vật lí của Thầy Võ Mạnh Hùng
Ngày 06/06/2014
* Hướng dẫn giải đề thi thử lần 3 trường chuyên KHTN Hà Nội năm 2018
Ngày 04/06/2018
* Kinh nghiệm Word hóa PDF
Ngày 07/06/2014
* Công thức vật lý 12-cơ bản
Ngày 02/06/2017
* Đáp án đề thi TNTHPT năm 2013 môn Toán
Ngày 06/06/2013
File mới upload

Được tải nhiều nhất tháng trước

File icon Phần mềm công cụ toán học Mathtype 6.9 (có key full)
175,209 lượt tải - 2,561 trong tháng
File icon Full trắc nghiệm Công. Công suất. Động năng (có đáp án)
3,879 lượt tải - 1,736 trong tháng
File icon 94 câu trắc nghiệm - Từ trường - File word có lời giải chi tiết
8,014 lượt tải - 1,714 trong tháng
File icon FILE WORD. CẬP NHẬT CÁC DẠNG TOÁN MỚI NHẤT - Phân Dạng Chi Tiết - SÓNG ĐIỆN TỪ - VẬT LÝ 12. Chuẩn cấu trúc năm 2019
4,877 lượt tải - 1,407 trong tháng
File icon TRẮC NGHIỆM VẬT LÍ 11 (CẢ NĂM - FILE WORD)
5,250 lượt tải - 1,356 trong tháng
File download nhiều

ABC Trắc Nghiệm Vật Lý
Cầu vồng   |   Đăng nhập Đăng nhậpnew
Đang online (67)