Logo Thư Viện Vật Lý
Banner Thư Viện Vật Lý
>Thiên văn học, Vũ trụ học> Modern Cosmology

Modern Cosmology

* Scott Dodelson - 1,229 lượt tải


Để download tài liệu Modern Cosmology các bạn click vào nút download bên dưới.

Chuyên mục: Thiên văn học, Vũ trụ học

Download  - Tải về

 


► Like TVVL trên Facebook nhé!
Hỗ trợ  Upload File mới
* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Gợi ý tải trong danh mục Thiên văn học, Vũ trụ học

Xem tất cả Thiên văn học, Vũ trụ học

Thiên cầu (Tiếng Anh)

• 636 lượt tải về

• Tải lên bởi: nguyễn văn trung

• Ngày tải lên: 07/01/2012

The Earth and the Moon

• 673 lượt tải về

• Tải lên bởi: Kẻ Chiến Bại

• Ngày tải lên: 08/09/2010

The Music of the Sun - The Story of Helioseismology (William J. Chaplin, Oneworld Publications 2006)

• 621 lượt tải về

• Tải lên bởi: Kẻ Chiến Bại

• Ngày tải lên: 10/02/2012

STS-119 Mission Overview

• 1,118 lượt tải về

• Tải lên bởi: NASA

• Ngày tải lên: 24/03/2009

A Walk through the Southern Sky

• 696 lượt tải về

• Tải lên bởi: nguyễn quang đông

• Ngày tải lên: 24/10/2011

Titan - Exploring an Earthlike World

• 1,135 lượt tải về

• Tải lên bởi: F. W. Taylor

• Ngày tải lên: 02/07/2009

The Foundations Of Celestial Mechanics

• 1,118 lượt tải về

• Tải lên bởi: George W. Collins, II

• Ngày tải lên: 01/04/2009

Magic Universe

• 1,142 lượt tải về

• Tải lên bởi: Nigel Calder

• Ngày tải lên: 08/04/2009

Hubble-15 năm khám phá

• 1,152 lượt tải về

• Tải lên bởi: ATOMIC KING

• Ngày tải lên: 15/08/2009

The Greatest Comets in History

• 1,159 lượt tải về

• Tải lên bởi: hiepkhachquay

• Ngày tải lên: 10/03/2009

Cùng Tác giả Scott Dodelson

Xem tất cả tài liệu của tác giả Scott Dodelson

[Sách] Thiết kế vĩ đại - Stephen Hawking

• 7,484 lượt tải về

• Chuyên mục: Ebook Thiên văn, Vũ trụ học

• Ngày tải lên: 20/01/2014

[Sách] Hải Vương tinh

• 2,185 lượt tải về

• Chuyên mục: Ebook Thiên văn, Vũ trụ học

• Ngày tải lên: 14/07/2012

[Sách] Thổ tinh

• 1,833 lượt tải về

• Chuyên mục: Ebook Thiên văn, Vũ trụ học

• Ngày tải lên: 10/07/2012

[Sách] Lịch sử Vật lí Thế kỉ 20

• 4,074 lượt tải về

• Chuyên mục: Ebooks Lịch sử vật lý

• Ngày tải lên: 06/07/2012

A Century of Nobel Prize Recipients - Chemistry Physics and Medicine, Leroy (CRC 2003)

• 743 lượt tải về

• Chuyên mục: Lịch sử Vật lí

• Ngày tải lên: 07/06/2012

Physics With Maple - F. Wang (Wiley-VCH, 2005)

• 722 lượt tải về

• Chuyên mục: Sách tham khảo khác

• Ngày tải lên: 07/06/2012

Foundations of Applied Electrodynamics (Wen Geyi, Wiley 2010)

• 821 lượt tải về

• Chuyên mục: Ebooks Vật lý căn bản

• Ngày tải lên: 29/05/2012

Quantum Mechanics - Concepts and Applications 2nd ed. - N. Zettili (Wiley, 2009)

• 984 lượt tải về

• Chuyên mục: Ebooks Vật lý lượng tử

• Ngày tải lên: 29/05/2012

Advanced Mechanics and General Relativity - J. Franklin (Cambridge, 2010)

• 855 lượt tải về

• Chuyên mục: Ebooks Vật lý căn bản

• Ngày tải lên: 22/05/2012

Introduction to Electronics, 5th edition (Earl D. Gates, Cengage Learning 2007)

• 1,175 lượt tải về

• Chuyên mục: Các khoa học khác

• Ngày tải lên: 23/03/2012

Quantum Mechanics Foundations and Applications (D G Swanson, Taylor & Francis 2007)

• 735 lượt tải về

• Chuyên mục: Ebooks Vật lý lượng tử

• Ngày tải lên: 23/03/2012

Statistical Physics (Tony Genault, Springer 2007)

• 732 lượt tải về

• Chuyên mục: Ebooks Vật lý căn bản

• Ngày tải lên: 23/03/2012

Vector Calculus, 4th edition (Susan Jane Colley, Pearson 2012)

• 2,898 lượt tải về

• Chuyên mục: Toán cho Vật lí

• Ngày tải lên: 23/03/2012

Finite Mathematics and Calculus with Applications (9th, Margaret L. Lial et al, Pearson 2012)

• 732 lượt tải về

• Chuyên mục: Toán cho Vật lí

• Ngày tải lên: 15/03/2012

Cùng danh mục Thiên văn học, Vũ trụ học

Xem tất cả Thiên văn học, Vũ trụ học

SKKN: Một Số Phương Pháp Giải Bài Tập Điện Xoay Chiều

• 1,653 lượt tải về

• Tải lên bởi: TRẦN NGỌC THẢO

• Ngày tải lên: 11/11/2011

The Grand Design - Thiết Kế Vĩ Đại - Hawking

• 1,311 lượt tải về

• Tải lên bởi: Hawking, Leonard Mlodinow

• Ngày tải lên: 20/09/2010

Modern Cosmology

• 1,229 lượt tải về

• Tải lên bởi: Scott Dodelson

• Ngày tải lên: 15/06/2009

Astronomical Optics

• 1,216 lượt tải về

• Tải lên bởi: DANIEL J. SCHROEDER

• Ngày tải lên: 30/11/2009

Basics of Radio Astronomy

• 1,212 lượt tải về

• Tải lên bởi: Diane Fisher Miller

• Ngày tải lên: 02/07/2009

The Accelerating Universe

• 1,204 lượt tải về

• Tải lên bởi: hiepkhachquay

• Ngày tải lên: 10/03/2009

11 Key Question about the Universe

• 1,202 lượt tải về

• Tải lên bởi: tatthanhbs

• Ngày tải lên: 10/03/2009

Black Holes

• 1,194 lượt tải về

• Tải lên bởi: Don Nardo

• Ngày tải lên: 03/07/2009

Nucleosynthesis And Chemical Evolution Of Galaxies

• 1,178 lượt tải về

• Tải lên bởi: Bernard Pagel

• Ngày tải lên: 03/07/2009

The Big Bang Theory

• 1,172 lượt tải về

• Tải lên bởi: Karen C. Fox

• Ngày tải lên: 26/10/2009