Logo Thư Viện Vật Lý
Banner Thư Viện Vật Lý

> > > Dao động điện từ

Dao động điện từ

* Hoàng Kì Anh + Huỳnh Thị Hạnh Nhân - 2,369 lượt tải

Chuyên mục: Dao động điện từ - Sóng điện từ

Để download tài liệu Dao động điện từ các bạn click vào nút download bên dưới.

Mời bạn truy cập vào kho download tài nguyên với thư viện giáo án điện tử, thư viện đề kiểm tra - trắc nghiệm và nhiều tài nguyên quý giá khác nữa.

Nếu bạn thích tài liệu Dao động điện từ , click nút "Cảm ơn" hoặc "Thích" và chia sẻ cho bạn bè mình.

Hãy Đăng kí để nhận file mới qua email
Download reader Hướng dẫn


► Like TVVL trên Facebook nhé!
Luong tu thu vi
Hỗ trợ  Upload
Thêm vào bộ sưu tập

Mã nhúng hiện file trên blog của bạn:

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook
16 Đang tải...
Chia sẻ bởi: HOÀNG KÌ ANH . CTMT
Ngày cập nhật: 03/11/2014
Tags: Dao động điện từ
Ngày chia sẻ:
Tác giả Hoàng Kì Anh + Huỳnh Thị Hạnh Nhân
Phiên bản 1.0
Kích thước: 74.95 Kb
Kiểu file: docx

1 Bình luận

  • Tài liệu Dao động điện từ là file được upload bởi thành viên của Thư Viện Vật Lý như đã trình bày trên. Cộng đồng Thư Viện Vật Lý hết sức cảm ơn tác giả đã chia sẻ tài liệu này.

    Rất mong các bạn đóng góp bằng cách upload file để kho tài liệu của chúng ta thêm phong phú.

Dưới đây là phần văn bản trích từ tài liệu

Chú ý:

- Có thể font chữ sẽ không hiển thị đúng, bạn nên click nút download để tải về máy đọc cho hoàn thiện.

- Download bộ font .VnTimes, VNI-Times đầy đủ nếu máy bạn chưa có đủ font tiếng Việt.

DAO ĐỘNG ĐIỆN TỪ

************

BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN CÁC THAM SỐ CỦA MẠCH LC

Bài 1. Một mạch dao động LC lí tưởng có cuộn cảm thuần có độ tự cảm 2nH và tụ điện có điện dung 8 μF, lấy π2 = 10. Năng lượng từ trường trong mạch biến thiên với tần số:

A. 1250Hz B. 5000Hz C. 2500Hz D. 625Hz

Bài 2. (CĐ 2012) Một mạch dao động điện từ lí tưởng gồm cuộn cảm thuần và tụ điện có điện dung thay đổi được. Trong mạch đang có dao động điện từ tự do. Khi điện dung của tụ điện có giá trị 20pF thì chu kì dao động riêng của mạch dao động là 3 μs. Khi điện dung của tụ điện có giá trị 180pF thì chu kì dao động riêng của mạch dao động là:

A. 1/9 μs B. 1/27 μs C. 9 μs D. 27 μs

Bài 3. Một mạch dao động với tụ điện C và cuộn cảm L đang thực hiện dao động tự do. Điện tích cực đại trên một bản tụ điện là 10 μC và cường độ dòng điện cực đại trong mạch là 10π A. Khoảng thời gian 2 lần liên tiếp điện tích trên tụ triệt tiêu là:

A. 1 μs B. 2 μs C. 0,5 μs D. 6,28 μs

Bài 4. Một mạch dao động LC lí tưởng , tụ điện có điện dung 6/ π μF. Điện áp cực đại trên tụ là 4V và dòng điện cực đại trong mạch là 3mA. Năng lượng điện trường trong tụ điện biến thiên với tần số góc.

A. 450 rad/s B. 500 rad/s C. 250 rad/s D. 125rad/s

Bài 5. (ĐH 2012) Một mạch dao động LC lí tưởng có cuộn cảm thuần có độ tự cảm 4 μH và tụ điện có điện dung biến đổi từ 10 pF đến 640 pF. Lấy π2 = 10 . Chu kì dao động riêng của mạch này có giá trị từ:

A. từ 2.10-8s đến 3.10-7s B. từ 4.10-8s đến 3,3.10-7s

C. từ 2.10-8s đến 3,6.10-7s D. từ 4.10-8s đến 2,4.10-7s

Bài 6. Một mạch dao động LC lí tưởng, tụ điện có điện dung 4 μF. Biết điện dung trong tụ biến thiên theo thời gian với tần số góc 1000 rad/s. Độ tự cảm của cuộn dây là:

A. 0,25 H B. 1mH C. 0,9H D. 0,0625 H

4843145432435Bài 7. Một mạch dao động LC lí tưởng có cuộn cảm thuần và tụ điện có điện dung 10-2/ π2 F. Sau khi thu được sóng điện từ thì năng lượng điện trường trong tụ điện biến thiên với tần số bằng 1000Hz. Độ tự cảm của cuộn dây

A. 0,1 mH B. 0,2 mH C. 1mH D. 2mH

Bài 8. Dòng điện trong mạch LC lí tưởng có cuộn dây có độ tự cảm 4 μH, có đồ thị phụ thuộc dòng điện vào thời gian như hình vẽ bên. Tụ điện có điện dung:

A. 2,5 nF B. 5 μF C. 25 nF D. 0,25 μF

Bài 9. ( ĐH – 2007) Một mạch dao động điện từ gồm một tụ điện có điện dung 0,125 μF và một cuộn dây có độ tự cảm 50 μH. Điện trở thuần của mạch không đáng kể. Hiệu điện thế cực đại giữa hai bản tụ điện là 3V. CƯờng độ dòng điện cực đại trong mạch là:

A. 7,52 A. B. 7,52 mA. C. 15 mA D. 0,15A

Bài 10. Mạch dao động LC lí tưởng gồm tụ điện có điện dung 0,2μF và cuộn dây có hệ số tự cảm 0,05H. Tại một thời điểm điện áp giữa hai bản tụ là 20V thì cường độ dòng điện trong mạch là 0,1A. Tính tần số góc của dao động điện từ và cường độ dòng điện cực đại trong mạch

A. 104 rad/s và 0,112 A. B. 104 rad/s và 0,12 A

C. 1000 rad/s và 0,11 A D. 104 rad/s và 0,11 A

Bài 11. Cho mạch dao động điện từ LC lí tưởng. Dòng điện chạy trong mạch có biểu thức i = 0,04cos(20t) A (với t đo bằng μs). Xác định điện tích cực đại của một bản tụ điện.

A. 10-12 C B. 0,002 C C. 0,004 C. D. 2 nC

Bài 12. Mạch dao động LC có điện trở thuần không đáng kể gồm cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm 4 mH và tụ điện có điện dung 9nF. Trong mạch có dao động điện từ tự do, hiệu điện thế cực đại giữa hai bản tụ bằng 5V. Khi hiệu điện thế giữa hai bản tụ điện là 3V thì cường độ dòng điện trong cuộn cảm:

A. 3 mA B. 9 mA C. 6 mA D. 12mA

Bài 13. Mạch dao động LC lí tưởng, ở thời điểm ban đầu điện tích của tụ đạt cực đại 10 nC. Thời gian để tụ phóng hết điện tích là 2 μs. CƯờng độ hiệu dụng của dòng điện trong mạch là:

A. 7,85mA. B. 15,72mA C. 78,52mA D. 5,55mA

Bài 14. Mạch dao động LC lí tưởng, cường độ dòng điện tưc thời trong mạch dao động biến thiên theo phương trình: i = 0,04cosωt (A). Biết cứ sau những khoảng thời gian ngắn nhất 0,25 μs thì năng lượng điện trường và năng lượng từ trường bằng nhau và bằng 0,8/π μJ. Điện dung của tụ bằng:

A. 25/π pF B. 100/π pF C. 120/π pF D. 125/π pF

Bài 15. Mạch dao động lí tưởng đang thực hiện dao động tự do. Tại thời điểm t = 0, điện áp trên tụ bằng giá trị hiệu dụng. Tại thời điểm t = 150 μs năng lượng điện trường và năng lượng từ trường trong mạch bằng nhau. Xác định tần số dao động của mạch biết nó từ 23,5kHz đến 26kHz.

A. 25kHz B. 24kHz C. 24,5kHz D. 25,5kHz

Bài 16. Mạch dao động điện từ có độ tự cảm 2 μH và điện dung 2 μF. Trong mạch đang có dao động điện từ tự do. Khoảng thời gian giửa hai lần liên tiếp năng lượng điện trường trong mạch có độ lớn cực đại là:

A. 2π μs B. 4π μs C. π μs D. 1 μs

Bài 17. Mạch dao động LC dao động điều hòa với tần số góc 1000rad/s. Tại thời điểm t = 0, dòng điện đạt giá trị cực đại bằng I0. Thời điểm gần nhất mà dòng điện bằng 0,6I0 là:

A. 0,927 ms B. 1,107ms C. 0,25 ms D. 0,464 ms

Bài 18. Mạch dao động LC dao động điều hòa với tần số góc 1000rad/s. Tại thời điểm t = 0, dòng điện bằng 0. Thời điểm gần nhất mà năng lượng điện trường bằng 4 lần năng lượng từ trường là:

A. 0,5ms B. 1,107ms C. 0,25ms D. 0,464ms

Bài 19. (ĐH – 2007) Một tụ điện có điện dung 10 μF được tích điện đến một hiệu điện thế xác định. Sau đó nối hai bản tụ vào hai đầu cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm 1H. Bỏ qua điện trở dây nối, lấy π2 = 10. Sau thời gian ngắn nhất là bằng bao nhiêu (kể từ lúc nối) điện tích trên tụ điện có giá trị bằng một nửa giá trị ban đầu.

A. 3/400 s B. 1/600 s C. 1/300s D. 1/1200s

Bài 20. (ĐH – 2011) Trong mạch dao động LC lí tưởng đang có dao động điện từ tự do. Thời gian ngắn nhất để năng lượng điện trường giảm từ giá trị cực đại xuống còn một nửa giá trị cực đại là 1,5.10-4s. Thời gian ngắn nhất để điện tích trên tụ giảm từ giá trị cực đại xuống còn một nửa giá trị đó là:

A. 2.10-4s B. 6.10-4s C. 12.10-4s D. 3.10-4s

Bài 21.(ĐH – 2012) Mạch dao động điện từ lí tường đang có dao động điện từ tự do. Biết điện tích cực đại trên một tụ điện là 42 μC và cường độ dòng điện cực đại trong mạch là 0,5π2 A. Thời gian ngắn nhất để điện tích trên tụ giảm từ giá trị cực đại đến nửa giá trị cực đại là:

A. 4/3 μs B. 16/3 μs C. 2/3 μs D. 8/3 μs

Bài 22.( ĐH – 2013) Mạch dao động LC lí tưởng đang hoạt động, điện tích cực đại của tụ điện là q0 = 10-6C và cường độ dòng điện trong mạch là I0 = 3π mA. Tính thời điểm điện tích trên tụ là q0, khoảng thời gian ngắn nhất để cường độ dòng điện trong mạch có độ lớn bằng I0 là:

A. 10/3 ms B. 1/6 ms C. 1/2ms D. 1/6ms

Bài 23. Trong mạch dao động điện từ tự do LC có tần số góc 2000rad/s. Thời gian ngắn nhất giữa hai lần liên tiếp nang lượng điện trường trong tụ bằng 5 lần năng lượng từ trường trong cuộn cảm là

A. 1,596 ms B. 0,798 ms C. 0,4205 ms D. 1,1503 ms

Bài 24. Trong mạch dao động điện tù tự do có tần số góc 2000rad/s. Thời gian ngắn nhất giữa hai lần liên tiếp năng lượng từ trường trong cuộn cảm bằng 6 lần năng lượng từ trường trong tụ điện là:

A. 1,1832 ms B. 0,3876 ms C. 0,4205 ms D. 1,1503 ms

Bài 25. Mạch dao động LC lí tưởng với điện áp cực đại trên tụ là U0. Biết khoảng thời gian để điện áp u trên tụ có độ lớn u không vượt quá 0,8U0, trong một chu kì là 4ms . Điện trường trong tụ biến thiên theo thời gian với tần số góc là

A. 1,85.106 rad/s B. 0,63 rad/s C. 0,93 rad/s D. 0,64 rad/s

BÀI TOÁN NẠP NĂNG LƯỢNG CHO MẠCH LC

A. Nạp năng lượng cho tụ

Bài 26. Mạch dao động LC lí tưởng được cung cấp một năng lượng 4μJ từ nguồn điện một chiều có suất điện động 8V bằng cách nạp điện cho tụ. Biết tần số góc của mạch dao động 4000 rad/s. Xác định độ tự cảm của cuộn dây.

A. 0,145 H B. 0,35 H C. 0,5H D. 0,15H

Bài 27. Mạch dao động Lc lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L = 0,05H và tụ điện có điện dung C = 5μF. Lúc đầu tụ đã được cung cấp năng lượng cho mạch bằng cách ghép tụ vào nguồn không đổi có suất điện động E. Biểu thức dòng điện trong mạch có biểu thức i = 0,2sinωt A. Tính E.

A. 20V B. 40V C. 25V D. 10V

Bài 28. Mạch dao động lí tưởng, lúc đầu tụ đã được cung cấp năng lượng cho mạch bằng cách ghép tụ vào nguồn điện không đổi có suất điện động 2V. Biểu thức năng lượng từ trong cuộn cảm có dạng WL = 20.sin2ωt (nJ). Điện dung của tụ là: A. 20nF B. 40nF C. 25nF D. 10nF

Bài 29. Trong mạch dao động LC lí tưởng, lúc đầu tụ điện được cấp một năng lượng 1μJ từ nguồn điện 1 chiều co suất điện động 4V. Cứ sau những khoảng thời gian bằng nhau và bằng 1μs thì năng lượng từ trường bằng năng lượng điện trường. Độ tự cảm của cuộn dây là:

A. 35/π2 μH B. 34/π2 μH C. 30/π2 μH D. 32/π2 μH

Bài 30. Mạch dao động lí tưởng gồm cuộn dây thuần cảm và tụ điện. Dùng nguồn điện 1 chiều có suất điện động 6V cung cấp cho mạch một năng lượng 5μJ thì cứ sau những khoảng thời gian ngắn nhất 1μs dong điện tức thời trong mạch triệt tiêu.. Xác định biên độ của dòng điện:

A. 5π/3 A B. π/3 A C. 2π/3 A D. 4π/3 A

Bài 31. Nối hai đầu đoạn mạch gồm cuộn cảm thuần L nối tiếp với điện trờ thuần R = 1Ω vào hai cực của nguồn điện 1 chiều có suất điện động không đổi và điện trở trong r = 1Ω thì mạch cí dòng điện không đổi cường độ 1,5A. Dùng nguồn điện này để nạp điện cho tụ điện có điện dung C = 1μF. Khi điện tích trên tụ đạt giá trị cực đại, ngắt tụ điện khỏi nguồn điện rồi nối với cuộn cảm L thành mạch dao động thì trong mạch có dao động điện từ tự do với tần số góc 106 rad/s và cường độ dòng điện cực đại bằng I0 . Tính I0

A. 1,5A B. 2 A C. 0,5A D. 3A

Bài 32. ( ĐH – 2011) Nếu nối hai đầu doạn mạch gồm cuộn cảm thuần L mắc nối tiếp với điện trở thuần R = 1Ω vào hai cực của nguồn điện 1 chiều có suất điện động không đổi và điện trở trong r thì trong mạch có dòng điện không đổi cường độ I. DÙng nguồn điện này để nạp điện cho tụ điện có điện dung C = 2.10-6 F. Khi điện tích trên tụ đạt giá trị cực đại, ngắt nguồn điện ra khỏi tụ rồi nối tụ điện với cuộn cảm thuần L thành mạch dao động thì trong mạch có dao động điện từ tự do với chu kì bằng π.10-6 s và cường độ dòng điện cực đại bằng 8I. Giá trị của r.

A. 0,25 Ω B. 1Ω C. 0,5Ω D. 2Ω

Nạp năng lượng cho cuộn cảm.

Bài 33. Một mạch dao động LC lí tưởng gồm tụ điện có điện dung 10μF và cuộn cảm thuần co độ tự cảm L = 4mH . Nối hai cực của nguồn điện một chiều có suất điện động 6 mV và điện trở trong 2Ω vào hai đầu cuộn cảm. Sau khi dòng điện trong mạch ổn định, cắt nguồn thì mạch LC dao động với hiệu điện thế cực đại giữa hai bản tụ là

A. 32 mV. B. 302 mV C. 6 mV D. 60mV

Bài 34. Mạch dao động LC lí tưởng gồm tụ điện có điện dung C và cuộn cảm thuần có độ tự cảm L. Nối hai cực của nguồn điện một chiều có suất điện động E và điện trở trong r vào hai đầu cuộn cảm. Sau khi dòng điện trong mạch ổn định, cắt nguồn thì mạch LC dao động với hiệu điện thế cực đại giữa hai bản tụ là U0. Biết L = 25r2C. Tìm tỉ số U0 và E. A. 10 B. 100 C. 5 D. 25

Bài 35. Một mạch dao động LC lí tưởng kín chưa hoạt động. Nối hai cực của nguồn điện một chiều có điện trở trong r vào hai đầu cuộn cảm. Sau khi dòng điện trong mạch ổn định, cắt nguồn thì mạch LC dao động với tần số góc ω và hiệu điện thế cực đại giữa hai bản tụ gấp n lần suất điện động của nguồn điện một chiều. Tính điện dung của tụ điện và độ tự cảm của cuộn dây theo n, r, và ω.

A. C = 1/(2nrω) và L = nr/(2ω) B. C = 1/(nrω) và L = nr/ω

C. C = nr/ω và L = 1/(nrω) D. C = 1/(πnrω) và L = nr/(πω)

Bài 36. Mạch dao động điện từ lí tưởng gồm cuộn cảm có độ tự cảm L = 0,1mH và một bộ hai tụ điện có cùng điện dung C0 mắc song song. Nối hai cực của nguồn điện 1 chiều có suất điện động E và điện trở trong 4 Ω vào hai đầu cuộn cảm. Sau khi dòng điện trong mạch ổn định, cắt nguồn điện thì mạch LC dao động với hiệu điện thế cực đại giữa hai bản tụ đúng bằng 5E. Tính C0.

A. 0,25 μF B. 1,25 μF C. 6,25 μF D. 0,125 μF

Bài 37. Mạch dao động điện từ lí tưởng gồm cuộn cảm có độ tự cảm L = 0,6mH và một bộ hai tụ điện có điện dung C1 và C2 mắc nối tiếp. Nối hai cực của nguồn điện 1 chiều có suất điện động E và điện trở trong 4 Ω vào hai đầu cuộn cảm. Sau khi dòng điện trong mạch ổn định, cắt nguồn điện thì mạch LC dao động với hiệu điện thế cực đại giữa hai bản tụ đúng bằng 6E.Biết C2 = C1. Tính C1.

A. 0,9375 μF B. 1,25 μF C. 6,25 μF D. 0,125 μF

Bài 38. Một học sinh làm hai lần thí nghiệm như sau:

Lần 1. Dùng nguồn điện 1 chiều có suất điện động 6 V , điện trở trong 1,5 Ω nạp năng lượng cho tụ có điện dung C. Sau đó, ngắt tụ khỏi nguồn và nối tụ với cuộn cảm thuần có độ tự cảm L thì mạch dao động có năng lượng 5 μJ.

Lần 2. Lấy tụ điện và cuộn cảm co điện dung và độ tự cảm giống như lần thí nghiệm , mắc thành mạch LC. Sau đó nối hai cực của nguồn nói trên và hai bản tụ cho đến khi dòng điện trong mạch ổn định thì cắt nguồn ra khỏi mạch. Lúc này mạch dao động với năng lượng 8 μJ.

Tính tần số dao động riêng của các mạch nói trên.

A. 0,45Mhz B. 0,91 MHz C. 8 MHz D. 10 MHz

Bài 39. Mạch dao động LC lí tưởng, điện dung của tụ là 0,1/π2 pF. Nối hai cực của nguồn điện một chiều có suất điện động E và điện trở trong 1 Ω va2o hai đầu cuộn cảm. Sau khi dòng điện trong mạch ổn định, cắt nguồn thì mạch LC dao động với năng lượng 4,5mJ. Khoảng thời gian ngắn nhất kể từ lúc năng lượng điện trường cực đại đến lúc năng lượng từ trường cực đại là 5ns. Tính E.

A. 0,2V B. 3 V C. 5V D. 2V

Bài 40. Mạch dao động LC lí tưởng ban đầu nối hai cực của cuộn dây thuần cảm vào hai cực của một nguồn điện có suất điện động E, điện trở trong 2 Ω , sau khi dòng điện trong mạch có giá trị ổn định thì người ta người ta ngắt nguồn và mạch LC với điện tích cực đại là 2.10-6 C. Biết khoảng thời gian ngắn nhất kể từ lúc năng lượng từ trường đạt giá trị cực đại đến lúc năng lượng trên tụ bằng ba lần năng lượng trên cuộn cảm là π/6 μs. Giá trị của E :

A. 6V B. 2V C. 4V D. 8V

LOẠI: BIỂU THỨC PHỤ THUỘC THỜI GIAN

Bài 47. Trong một mạch dao động LC, một tụ điện có điện dung là 5 μF, cường độ túc thời của dòng điện là i = 0,05sin(2000t) (A) với t đo bằng giây. Tìm độ tự cảm của cuộn cảm và biểu thức cho điện tích của tụ

A. L = 0,05 H và q = 25.cos(2000t – π) μC B. L = 0,05 H và q = 25.3cos(2000t – π/2) μC

C. L = 0,005 H và q = 25.cos(2000t – π) μC D. L = 0,005 H và q = 2,5.cos(2000t – π) μC

Bài 48. Trong mạch dao động LC, điện tích trên tụ biến thiên theo phương trình q = Q0.cos(ωt – π/2) . Như vậy:

A. tại các thời điểm T/4 và 3T/4 , dòng điện trong mạch có độ lớn cực đại , chiều ngược nhau.

B. tại các thời điểm T/2 và T , dòng điện trong mạch có độ lớn cực đại , chiều ngược nhau.

C. tại các thời điểm T/4 và 3T/4 , dòng điện trong mạch có độ lớn cực đại , chiều như nhau.

D. tại các thời điểm T/2 và T , dòng điện trong mạch có độ lớn cực đại , chiều như nhau.

Bài 49. Điện áp trên tụ và cường độ điện trường trong mạch dao động LC có biểu thức tương ứng là u = 2.cos(106t)V và i = 4cos(106t + π/2) mA. Tìm hệ số tự cảm và điện dung của tụ điện.

A. L = 0,5μH và C = 2μF. B. L = 0,5mH và C = 2 nF

C. L = 5mH và C = 0,2 nF D. L = 2mH và C = 0,5nF

Bài 50. Mạch dao động lí tưởng LC gổm tụ điện có điện dung 25nF và cuộn cảm có độ tự cảm L. Dòng điện trong mạch i = 0,02cos(8000t – π/2) A ( t đo bằng giây). Tính năng lượng điện trường vào thời điểm t = π/48000 s.

Đs: 93,75 μJ

Bài 51. Trong mạch dao động LC lí tưởng , tụ điện phẳng có điện dung 5nF khoảng cách giữa hai bản tụ là 4mm. Điện trường giữa hai bản tụ điện biến thiên theo thời gian với phương trình E = 1000cos5000t (kV/m) với t đo bằng giây. Cường độ dòng điện cực đại là:

A.0,1 A B. 1,5/3 mA C. 15/3 mA D. 0,1mA

Bài 52. Trong mạch dao động LC lí tưởng , tụ điện phẳng có điện dung 5μF, khoảng cách giữa hai bản tụ là 3mm. Điện trường giữa hai bản biến thiên theo thời gian có phương trình E = 10000cos1000t (V/m) với t đo bằng giây. Độ lớn cường độ dòng điện chạy qua cuộn cảm thuần L khi điện áp trên tụ bằng nửa điện áp hiệu dụng trên tụ là

A.0,1 mA B. 0,1/2 mA C. 1/2 mA D. 314/80 mA

Bài 53.Một mạch dao động LC lí tưởng điện áp trên tụ biến thiên theo phương trình u = U0cos(1000πt – π/6) V, với t đo bằng giây. Tìm thời điểm lần 1, lần 2, lần 3, lần 4 và lần 2013 mà năng lượng từ trường trong cuộn dây bằng 3 lần năng lượng điện trường trong tụ điện.

Đs: lần 1: 0,5.10-4 s lần 2: 1/12 . 10-2 s. lần 3. 1,5.10-3 s lần 4. 11/6. 10-3s lần 2013 : 1,00605s

Bài 54. Trong mạch dao động điện từ LC lí tưởng, dòng điện qua L đạt giá trị cực đại 10mA và cứ sau những khoảng thời gian bằng 200π μs dòng điện lại triệt tiêu. CHọn gốc thời gian là lúc điện tích trên bản 1 của tụ điện bằng 0,5Q0 (Q0 là giá trị điện tích cực đại trên bản 1) và đang tăng.

a) Viết phương trình phụ thuộc điện tích trên bản 1 theo thời gian.

b) Viết phương trình phụ thuộc cường độ dòng điện trong mạch theo thời gian nếu chọn chiều dương của dòng điện lúc t = 0 là vào bản 1.

c) Viết phương trình phụ thuộc cường độ dòng điện trong mạch theo thời gian nếu chọn chiều dương của dòng điện lúc t = 0 là ra bản 1.

Đs: q = Q0cos(5000t – π/3)

i = - 5000Q0sin ( 5000t – π/3)

i = 5000Q0sin ( 5000t – π/3)

Hình vẽ áp dụng cho bài 55 và 56.552704062230

Bài 55. Cho mạch điện như hình vẽ: C = 500pF, L = 0,2mH , E = 1,5V, lấy π2 = 10. Tại thời điểm t = 0, khóa K chuyển từ (1) sang (2). Thiết lập công thức biểu diễn sự phụ thuộc của điện tích trên tụ điện C vào thời gian.

A. q = 0,75.cos( 100000πt + π ) nC B. q = 0,75cos(100000πt) nC

C. q = 7,5sin (1000000πt – π/2) nC D. q = 0,75sin( 1000000πt + π/2) nC

Bài 56. Cho mạch điện như hình vẽ: C = 500pF, L = 2mH , E = 1,5V, lấy π2 = 10. Tại thời điểm t = 0, khóa K chuyển từ (1) sang (2). Thiết lập công thức biểu diễn sự phụ thuộc của dòng điện trong mạch vào thời gian.

A. i = 750.sin( 1000000t + π ) μA B. i = 750.sin(1000000t) nC

C. i = 250.sin (1000000t) μA D. Cả A và B

Bài 57. Một mạch dao động gồm tụ điện có điện dung C và độ tự cảm L = 0,1mH , điện trở thuần của mạch điện bằng không. Biết biểu thức dòng điện trong mạch là i = 0,04.cos(2.107 t ) A ( t đo bằng giây) . Biết biểu thức hiệu điện thế giữa hai bản tụ là:

A. u = 80cos(2.107t) V B. u = 80cos(2.107t – π/2) V

C. u = 10cos(2.107t) nV D. u = 10cos(2.107t + π/2) nV

Bài 58. Cho mạch dao động LC kí tưởng điện tích trên một bản 1 của tụ điện biến thiên theo thời gian với phương trình q = Q0cos(ωt + φ) . Lúc t = 0 năng lượng điện trường đang bằng 3 lần năng lượng từ trường, điện tích trên bản 1 đang giảm ( về độ lớn) và đang có giá trị dương. Giá trị φ có thể bằng:

A. π/6 B. – π/6 C. -5π/6 D. 5π/6

Bài 59. Cho mạch dao động LC kí tưởng điện tích trên một bản 1 của tụ điện biến thiên theo thời gian với phương trình q = Q0cos(ωt + φ) . Lúc t = 0 năng lượng điện trường đang bằng 3 lần năng lượng từ trường, điện tích trên bản 1 đang giảm ( về độ lớn) và đang có giá trị âm. Giá trị φ có thể bằng:

A. π/6 B. – π/6 C. -5π/6 D. 5π/6

Bài 60. Trong mạch dao động LC lí tưởng, tụ điện phẳng có điện dung 5nF, khoảng cách giữa hai bản tụ điện là 4mm. Điện trường giữa hai bản tụ điện biến thiên theo thời gian với phương trình E = 1000cos(5000t) KV/m (với t đo bằng giây). Dòng điện chạy qua cuộn cảm có biểu thức:

A. i = 20cos(5000t )mA B. i = 100cos(5000t + π/2) mA

C. i = 100cos(5000t + π/2) μA. D. i = 20cos(5000t – π/2) μA

BÀI TOÁN TỤ GHÉP LIÊN QUAN ĐẾN NĂNG LƯỢNG.

Bài 61. Một mạch dao động điện từ gồm cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L = 0,003H và hai tụ điện mắc nối tiếp C1 = 2C2 = 3μF. Biết hiệu điện thế trên tụ C1 và cường độ dòng điện chạy qua cuộn dây ở thời điểm t1 có giá trị tương ứng là 3V và 0,15A. Tính năng lượng dao động trong mạch:

A. 0,1485 mJ B. 74,25 μJ C. 0,7125 mJ D. 0,6875 mJ

Bài 62. Một mạch dao động điện từ gồm cuộn dây thuần cảm và 2 tụ điện mắc nối tiếp C1 = 2C2 = 3μF. Biết hiệu điện thế trên tụ C2 và cường độ dòng điện đi qua cuộn dây ở thời điểm t1 và t2 có giá trị tương ứng là 3V, 1,5 mA và 2 V , 1,52 mA. Tính độ tự cảm L của cuộn dây.

A. 0,3H B. 3H C. 1 H D. 0,1H

Bài 63. Một mạch dao động điện từ gồm cuộn dây thuần cảm và 2 tụ điện mắc song song C1 = 2C2 = 3μF. Biết điện tích trên tụ C2 và cường độ dòng điện đi qua cuộn dây ở thời điểm t1 và t2 có giá trị tương ứng là 3 μC, 4 mA và 2 μC , 42 mA. Tính độ tự cảm L của cuộn dây.

A. 0,3H B. 0,0625H C. 1 H D. 0,125H

Bài 64. Một mạch dao động LC lí tưởng đang hoạt động, cuộn dây có độ tự cảm 5 mH và hai tụ điện giống nhau ghép nối tiếp. Khi điện áp giữa hai đầu một tụ là 0,6V thì cường độ dòng điện trong mạch bằng 1,8mA. CÒn khi điện áp giữa hai đầu một tụ bằng 0.45 V thì cường độ dòng điện trong mạch bằng 2,4mA. Điện dung mỗi tụ là :

A. 40nF B. 20nF C. 30nF D. 60nF

Bài 65. Một mạch dao động LC lí tưởng gồm hai tụ điện có cùng điện dung 0,5μF ghép song song và cuộn cảm thuần có độ tự cảm L = 0,4mH. Nối hai cực của nguồn điện một chiều có suất điện động 6mV và điện trở trong 2Ω vào hai đầu cuộn cảm. Sau khi dòng điện trong mạch ổn định, cắt nguồn thì mạch LC dao động với hiệu điện thế cực đại giữa hai dầu cuộn cảm là:

A. 0,9 V B. 0,09 V C. 0,6V D.0,06V

BÀI TOÁN TỤ ĐIỆN BỊ ĐÁNH THỦNG

Bài 66. Một mạch dao động LC lí tưởng gồm cuộn dây thuần cảm L và hai tụ C giống nhau mắc nối tiếp. Mạch đang dao động thì ngay tại thời điểm năng lượng điện trường trong các tụ bằng 5 lần năng lượng từ trường trong cuộn cản, một tụ bị bị đánh thủng hoàn tàn. Năng lượng toàn phần của mạch sau đó sẽ bằng bao nhiều lần so với lúc đầu. A. không đổi B. 7/12 C. ¾ D. 5/12

Bài 67. Một mạch dao động LC lí tưởng gồm cuộn dây thuần cảm L và hai tụ C giống nhau mắc nối tiếp. Mạch đang dao động thì ngay tại thời điểm năng lượng điện trường trong các tụ gấp đôi năng lượng từ trường trong cuộn cản, một tụ bị bị đánh thủng hoàn tàn. Điện tích cực đại sau đó sẽ bằng bao nhiều lần so với lúc đầu.

A. không đổi B. 2/3 C. 1/3 D. 2/3

Bài 68. Một mạch dao động LC lí tưởng gồm: CUộn dây có độ tự cảm L và một bộ tụ gồm hai tụ có điện dung lần lượt là C1 = 3C0 và C2 = 2C0 mắc song song. Mạch đang hoạt động với năng lượng W, ngay tại thời điểm năng lượng từ truong2 trong cuộn cảm bằng W/2 người ta tháo nhanh tụ C1 ra ngoài. Năng lượng toàn phần của mạch sau đó sẽ bằng bao nhiêu lần so với lúc đầu.

A. không đổi. B. 0,7 C. ¾ D. 0,8

Bài 69. Một mạch dao động LC lí tưởng gồm: CUộn dây có độ tự cảm L và một bộ tụ gồm hai tụ có điện dung lần lượt là C1 = 3C0 và C2 = 2C0 mắc nối tiếp. Mạch đang hoạt động với năng lượng W, ngay tại thời điểm năng lượng điện trường gấp đôi năng lượng từ trường trong cuộn cảm , người ta đánh thủng tụ C1 .Điện áp cực đại giữa hai đầu cuộn cảm sau đó sẽ bằng bao nhiêu lần so với lúc đầu.

A. 0,211. B. 0,7 C. ¾ D. 0,8

Bài 70. Một mạch dao động LC lí tưởng gồm: CUộn dây có độ tự cảm L và một bộ tụ gồm hai tụ có điện dung lần lượt là C1 = 3C0 và C2 = 2C0 mắc nối tiếp. Mạch đang hoạt động với năng lượng W, ngay tại thời điểm tổng năng lượng điện trường trong các tụ bằng 4 lần năng lượng từ trường trong cuộn cảm , người ta đánh thủng tụ C1 .CƯờng độ dòng điện cực đại qua cuộn cảm sau đó sẽ bằng bao nhiêu lần so với lúc đầu.

A. 0,211. B. 0,7 C. ¾ D. 0,82

Bài 71. Cho mạch dao động điện từ lí tưởng gồm cuộn dây 6mH và bộ tụ điện gồm hai tụ điện có điện dung lần lượt là C1 = 2μF và C2 = 3μF mắc nối tiếp. Điện áp cực đại giữa hai đầu bộ tụ là 6V. Vào thời điểm dòng điện có giá trị cực đại thì tụ C1 bị nối tắt. Điện áp cực đại giữa hai đầu cuộn cảm sau khi tụ C1 bị nối tắt là:

A. 102 V B. 1,210 V C. 1210 V D. 62 V

Bài 72. Cho mạch dao động điện từ lí tưởng, điện trở thuần của mạch không đáng kể. Độ tự cảm của cuộn dây là 50mH. Bộ tụ gồm hai tụ điện có điện dung giống nhau và bằng 2,5μF mắc song song. Điện tích trên bộ tụ biến thiên theo phương trình q = cosωt μC. Xác định hiệu điện thế cực đại giữa hai đầu cuộn dây sau khi tháo nhanh một tụ điện ở thời điểm t = 2,75π (ms)

A. 0,0052 (V) B. 0,12 2 (V) C. 20,5 (V) D. 0,22 (V)

Bài 73. Cho mạch dao động điện từ lí tưởng, điện trở thuần của mạch không đáng kể. Độ tự cảm của cuộn dây là 50mH. Bộ tụ gồm hai tụ điện có điện dung giống nhau và bằng 2,5μF mắc song song. Điện tích trên bộ tụ biến thiên theo phương trình q = cosωt μC. Xác định điện tích cực đại trên một bản tụ sau khi tháo nhanh một tụ điện ở thời điểm t = 0,125π (ms)

A. 0,253 (μC) B. 0,5 (μC) C. 0,256 (μC) D. 0,22 (μC)

Bài 74. Cho mạch dao động điện từ lí tưởng gồm cuộn dây 6mH và bộ tụ điện gồm hai tụ điện co điện dung lần lượt là C1 = 2μF và C2 = 3μF mắc nối tiếp. Điện áp cực đại giữa hai đầu bộ tụ là 5/ 6 V. Vào thởi điểm điện áp trên tụ C1 là 1 V thì nó bị nôi tắt. Điện áp cực đại hai đầu cuộn cảm sau khi tụ C1 bị nối tắt là:

A. 2 V B. 1,2 3 V C. 1,2 V D. 1V

Bài 75. Cho mạch dao động điện từ lí tưởng, điện trở thuần của mạch không đáng kể. Bộ tụ gồm hai tụ điện có điện dung giống nhau và bằng 2,5μF mắc song song. Hiệu điện thế cực đại giữa hai bản tụ là 12V. Tại thời điểm hiệu điện thế hai đầu cuộn cảm 6V thì một tụ điện bị đánh thủng. Tính năng lượng cực đại sau đó

A. 0,315 mJ B. 0,27mJ C. 0,135 mJ D. 0,54mJ

4834890174625BÀI TOÁN MẠCH LC CÓ ĐIỆN TRỞ

21234404000516814-497

Bài 76. (Hình vẽ 1). Một mạch dao động LC gồm tụ điện có điện dung 100 μF, cuộn cảm có hệ số tự cảm L = 0,02 H và điện trở toàn mạch không đáng kể. DÙng dây nối có điện trở không đáng kể để nối hai cực của nguồn điện một chiều có suất điện động 12V và điện trở trong 1Ω với hai bản cực của tụ điện. Khi dòng điện trong mạch đã ổn định người ta cắt nguồn khỏi mạch để cho mạch dao động điện từ tự do. Tính năng lượng dao động trong mạch

A. 25J B. 1,44 J C. 2,74J D. 1,61J

Bài 77. ( Hình vẽ 2). Một mạch dao động LC gồm tụ điện có điện dung 0,1 mF, cuộn cảm có hệ số tự cảm L = 0,02 H và điện trở là R0 = 5 Ω , dây nối có điện trở không đáng kể. DÙng dây nối có điện trở không đáng kể để nối hai cực của nguồn điện một chiều có suất điện động 12V và điện trở trong 1Ω với hai bản cực của tụ điện. Khi dòng điện trong mạch đã ổn định người ta cắt nguồn khỏi mạch để cho mạch dao động điện từ tự do. Tính năng lượng dao động trong mạch

A. 45mJ B. 75mJ C. 40mJ D. 5mJ

Bài 78. ( Hình vẽ 3) Một mạch dao động LC gồm tụ điện có điện dung 0,1mF, cuộn cảm có hệ số tự cảm L = 0,02 H và điện trở là R0 = 5 Ω , điện trở dây nối R = 4 Ω. DÙng dây nối có điện trở không đáng kể để nối hai cực của nguồn điện một chiều có suất điện động 12V và điện trở trong 1Ω với hai bản cực của tụ điện. Khi dòng điện trong mạch đã ổn định người ta cắt nguồn khỏi mạch để cho mạch dao động điện từ tự do. Tính nhiệt lượng tỏa ra trên R và R0 kể từ lúc cắt nguồn ra khỏi mạch điện đến khi dao động trong mạch tắt hoàn toàn

A. 25mJ B. 1,44 mJ C. 2,74J D. 20,232mJ

Bài 79. (ĐH 2011) Mạch dao động điện từ LC gồm một cuộn dây có độ tự cảm 50mH và tụ điện có điện dung 5 μF. Nếu mạch co điện trở thuần 10-2 Ω, để duy trì dao động trong mạch với hiệu điện thế cực đại giữa hai bản tụ điện là 12V thì phải cung cấp cho mạch một công suất trung bình bằng:

A. 72mW B. 72 μW C. 36 μW D. 36mW

Bài 80. Mạch dao động điện từ LC gồm một cuộn dây có độ tự cảm 30 μH và tụ điện có điện dung 3000pF. Nếu mạch co điện trở thuần 1 Ω, để duy trì dao động trong mạch với điện lượng cực đại trên tụ điện là 18nC thì phải cung cấp cho mạch một năng lượng có công suất bằng:

A. 1,8W B. 1,8mW C. 0,18 W D. 5,5 mW

Bài 81. Mạch dao động điện từ LC gồm một cuộn dây có độ tự cảm 28 μH và tụ điện có điện dung 3000pF.Điện áp cực đại trên tụ là 5V. Nếu mạch co điện trở thuần 1Ω, để duy trì dao động trong mạch với hiệu điện thế cực đại giữa hai bản tụ điện là 5V thì phải cung cấp cho mạch trong mỗi phút một năng lượng:

A. 1,3 mJ B. 0,075J C. 1,5J D. 0,08J

Bài 82. Mạch dao động điện từ LC gồm một cuộn dây có độ tự cảm 6 μH, có điện trở thuần 1 Ω và tụ điện có điện dung 6 nF. Điện áp cực đại trên tụ lúc đầu là 10V. Để duy trì dao động trong mạch người ta dùng một pin có suất điện động 10V, có điện lượng dự trữ ban đầu là 300C. Nếu cứ sau 10 giờ phải thay pin mới thì hiệu suất của pin là

A. 80% B. 60% C. 40% D. 70%

Bài 83. Mạch dao động điện từ LC gồm một cuộn dây có độ tự cảm 20 μH, điện trờ thuần R = 4 Ω và tụ điện có điện dung 2 nF. Hiệu điện thế giữa hai đầu tụ là 5V. Để duy trì dao động trong mạch người ta dùng một pin có suất điện động 5V, , có điện lượng dự trữ ban đầu là 30C, có hiệu suất sử dụng là 60%. Hỏi pin trên có thể duy trì dao động của mạch trong thời gian tối đa là:

A. 500 phút B. 300 phút C. 30000phut D. 50000 phút

BÀI TOÁN LAN TRUYỀN SÓNG

Bài 84. Khi noi về điện từ trường, phát biểu nào sau đây là sai

A. Nếu tại một nơi có từ trường biến thiên theo thời gian thì nơi đó xuất hiện diện trường xoáy.

B. Trong quá trình lan truyền điện từ trường, vector cường độ điện trường và vector cảm ứng từ tại một điểm luôn vuông góc với nhau.

C. Điện trường và từ trường là hai mặt thể hiện khác nhau của một trường duy nhất gọi là điện từ trường.

D. Điện từ trường không lan truyền trong điện môi.

Bài 85. Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về sóng điện từ.

A. Sóng điện từ là sóng ngang.

B. Khi sóng điện từ lan truyền, vector cường độ điện trường luôn vuông góc với vector cảm ứng từ

C. Khi sóng điện từ lan truyền, vector cường độ điện trường luôn cùng phương với vector cảm ứng từ.

D. Sóng điện từ lan truyền được trong chân không

Bài 86. Khi nói về sóng điện từ, phát biểu nào sau đây là sai

A> Sóng điện từ mang năng lượng.

B. Sòng điện từ tuân theo các quy luật giao thoa và nhiễu xạ

C. Sóng điện từ là sóng ngang.

D. Sóng điện từ không truyền được trong chân không.

Bài 87. Tại Hà nội, một máy đang phát sóng điện từ. Xét phương truyền có phương thẳng đứng hướng lên. Vào thời điểm t, tại điểm M trên phương truyền, vector cảm ứng từ đang có độ lớn cực đại và hướng về phía Nam. Khi đó vector cường độ điện trường có

A. độ lớn cực đại và hướng về phía tây. B. độ lớn cực đại và hướng về phía đông.

C. độ lớn bằng 0 D. độ lớn cực đại và hướng về phía Bắc

Bài 88. Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về sóng điện từ

A. Khi sóng điện từ gặp mặt phân cách giữa hai môi trường thì có có thể bị phản xạ và khúc xạ.

B. Sóng điện từ lan truyền được trong chân không.

C. Sóng điện từ là sóng ngang nên nó chỉ truyền được trong chất rắn.

D. Trong sóng điện từ thì dao động của điện trường và của từ trường tại một điểm luôn đồng pha với nhau

Bài 89. Trong các đài phát thanh, sau trôn tín hiệu âm tần có tần số fa vớ tín hiệu dao động cao tần có tần số f ( biến điệu biên độ) thì tín hiệu đưa đến an-ten phát:

A. biến thiên điều hòa với tần số fa và biên độ biến thiên điều hòa với tần số f.

B. biến thiên tuần hoàn với tần số f và biên độ biến thiên điều hòa với tần sớ fa

C. biến thiên tuần hoàn với tần số f và biên độ biến thiên tuần hoàn với tần số fa

D. biến thiên tuần hoàn với tần số fa và biên độ biến thiên điều hòa với tần số f

Bài 90. Trong thông tin liên lạc bằng sóng vô tuyến, người ta sử dụng cách biến điệu biên độ, tức là làm cho biên độ của sóng điện từ cao tần (gọi là sóng mang) biến thiên theo thời gian với tần số bằng tần số của dao động âm tần. Cho tần số sóng mang là 800kHz. Khi dao động âm tần có tần số 1000Hz, thực hiện một dao động toàn phần thì dao động cao tần thực hiện được số dao động toàn phần là

A. 1600 B. 625 C. 800 D. 1000

Bài 91. Trong thông tin liên lạc bằng sóng vô tuyến, người ta sử dụng cách biến điệu biên độ, tức là làm cho biên độ của sóng điện từ cao tần (gọi là sóng mang) biến thiên theo thời gian với tần số bằng tần số của dao động âm tần.Khi dao động âm tần thực hiện được 2 dao động toàn phần thì dao động cao tần thực hiện được 1800 dao động toàn phần. Nếu tần số sóng mang là 0,9MHz thì dao động âm tân sẽ có tần số

A. 0,1MHz B. 900Hz C. 2000Hz D. 1kHz

Bài 92. Tại hai điểm A,B cách nhau 1000m trong không khí, đặt hai anten phát sóng điện từ giống hệt nhau. Nếu di chuyển đều một máy thu sóng trên đoạn thẳng AB thì tín hiệu mà máy thu được trong khi di chuyển sẽ:

A. như nhau tại mọi vị trí B. lớn dần khi tiến gần về hai nguồn

C. nhỏ nhất tại trung điểm của AB D. lớn hay nhỏ tùy thuộc vào từng vị trí

Bài 93. Từ trái đất, một anten phát ra những sóng cực ngắn đến mặt trăng. Thời gian từ lúc anten phát sóng đến lúc nhận sóng phản xạ trở lại là 2,56s. Hãy tính khoảng cách từ trái đất đến mặt trăng. Biết tôc độ của sóng điện từ trong không khí bằng 3.108m/s.

A. 384000km B. 385000km C. 386000km D. 387000km

Bài 94. Một anten rada phát ra những sóng điện từ đến một vật đang chuyển động về phía rada. Thời gian từ lúc anten phát sóng đến lúc nhận sóng phản xạ trở lại là 80μs. Sau hai phút đo lân thứ hai, thời gian từ lúc phát đến lúc nhận lần này là 76μs. Tính tốc độ trung bình của vật. Biết tốc độ của sóng điện từ trong không khí là 3.108m/s.

A. 5m/s B. 6m/s C. 7m/s D. 29m/sBài 95. Một anten rada phát ra những sóng điện từ đến một máy bay đang chuyển động về phía rada. Thời gian từ lúc anten phát sóng đến lúc nhận sóng phản xạ trở lại là 120μs, anten quay với tốc độ 0,5 vòng /s. Ở vị trí của đầu vòng quay tiếp theo ứng với hướng của máy bay, anten lại phát sòng điện từ, thời gian từ lúc phát đến lúc nhận lần này là 116μs. Tính vận tốc trung bình của máy bay, biết tốc độ truyền sóng trong không khí là 3.108m/s.

A. 810km/h B. 1200km/h C. 300km/h D. 1080km/hBài 96. Giả sử một vệ tinh dùng trong truyền thông đang đứng yên so với mặt đất ở độ cao xác địnhtrong mặt phẳng xích đạo trái đất, đường thẳng nối vệ tinh đến tâm trái đất đi qua kinh tuyến số 0. Coi trái đất như một quả cầu, bán kính 6370km, khối lượng trái đất là 6.1024kg và chu kì quay quanh trục của nó là 24h, hằng số hấp dẫn G = 6,67.10-11N.m2/kg2. SÓng cực ngắn f > 30MHz phát ra từ vệ tinh truyền thẳng đến các điểm nằm trên đường xích đạo trái đất trong khoảng nào dưới đây.

A. từ kinh độ 85020’ Đ đến 85020’ T. B. từ kinh độ 79020’ Đ đến 79020’ T.

C. từ kinh độ 81020’ Đ đến 81020’ T. D. từ kinh độ 83020’ Đ đến 83020’ T.

Tạo bảng điểm online

Chúng tôi hiện có hơn 60 nghìn tài liệu để bạn tìm

File mới nhất

* Bài toán liên quan đến cực đại, cùng pha với nguồn
Ngày 24/11/2020
* Đề ôn tập GK1 - VL12
Ngày 24/11/2020
* Trắc nghiệm lí 12 (Cấp độ nhận thức) - Bản giải 2020
Ngày 24/11/2020
* Các mạch điện xoay chiều
Ngày 24/11/2020
* (Word) KSCL Lí 12 - Lý Thường Kiệt - Bắc Ninh 2021
Ngày 17/11/2020
File mới upload

Ngày này hằng năm

File mới upload

Được tải nhiều nhất tháng trước

File icon Phần mềm công cụ toán học Mathtype 6.9 (có key full)
175,209 lượt tải - 2,561 trong tháng
File icon Full trắc nghiệm Công. Công suất. Động năng (có đáp án)
3,879 lượt tải - 1,736 trong tháng
File icon 94 câu trắc nghiệm - Từ trường - File word có lời giải chi tiết
8,014 lượt tải - 1,714 trong tháng
File icon FILE WORD. CẬP NHẬT CÁC DẠNG TOÁN MỚI NHẤT - Phân Dạng Chi Tiết - SÓNG ĐIỆN TỪ - VẬT LÝ 12. Chuẩn cấu trúc năm 2019
4,877 lượt tải - 1,407 trong tháng
File icon TRẮC NGHIỆM VẬT LÍ 11 (CẢ NĂM - FILE WORD)
5,250 lượt tải - 1,356 trong tháng
File download nhiều

ABC Trắc Nghiệm Vật Lý
Cầu vồng   |   Đăng nhập Đăng nhậpnew
Đang online (133)