Logo Thư Viện Vật Lý
Banner Thư Viện Vật Lý

> > > Đề thi khảo sát vật lý 11 lần 1 (30-10-2013)

Đề thi khảo sát vật lý 11 lần 1 (30-10-2013)

* NGUYỄN TRỌNG HÙNG - 1,412 lượt tải

Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 11

Để download tài liệu Đề thi khảo sát vật lý 11 lần 1 (30-10-2013) các bạn click vào nút download bên dưới.

Mời bạn truy cập vào kho download tài nguyên với thư viện giáo án điện tử, thư viện đề kiểm tra - trắc nghiệm và nhiều tài nguyên quý giá khác nữa.

Nếu bạn thích tài liệu Đề thi khảo sát vật lý 11 lần 1 (30-10-2013) , click nút "Cảm ơn" hoặc "Thích" và chia sẻ cho bạn bè mình.

Hãy Đăng kí để nhận file mới qua email
Download reader Hướng dẫn


► Like TVVL trên Facebook nhé!
Luong tu thu vi
Hỗ trợ  Upload
Thêm vào bộ sưu tập

Mã nhúng hiện file trên blog của bạn:

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook
10 Đang tải...
Chia sẻ bởi: NGUYỄN TRỌNG HÙNG
Ngày cập nhật: 14/10/2014
Tags: Đề thi, khảo sát, vật lý 11, lần 1
Ngày chia sẻ:
Tác giả NGUYỄN TRỌNG HÙNG
Phiên bản 1.0
Kích thước: 51.19 Kb
Kiểu file: docx
Hãy đăng kí hoặc đăng nhập để tham gia bình luận

  • Tài liệu Đề thi khảo sát vật lý 11 lần 1 (30-10-2013) là file được upload bởi thành viên của Thư Viện Vật Lý như đã trình bày trên. Cộng đồng Thư Viện Vật Lý hết sức cảm ơn tác giả đã chia sẻ tài liệu này.

    Rất mong các bạn đóng góp bằng cách upload file để kho tài liệu của chúng ta thêm phong phú.

Dưới đây là phần văn bản trích từ tài liệu

Chú ý:

- Có thể font chữ sẽ không hiển thị đúng, bạn nên click nút download để tải về máy đọc cho hoàn thiện.

- Download bộ font .VnTimes, VNI-Times đầy đủ nếu máy bạn chưa có đủ font tiếng Việt.

ĐỀ THI KHẢO SÁT KHỐI 11 LẦN 1 NĂM 2013 – 2014

ĐIỆN

TÍCH ,

ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN ĐIỆN TÍCH (LÝ THUYẾT: 3, BÀI TẬP :7)

Câu 1: Lực tương tác giữa 2 điện tích q1 và q2 là lực

đẩy nếu

:

A. q1> 0, q2 < 0B. q1< 0, q2 < 0C. q1< 0, q2 > 0D. q2 > 0

Câu 2: Cho 3 quả cầu

kim

loại giống hệt nhau mang điện tích q1, q2, q3. Ban đầu

A

đẩy C, B hút C; sau đó chu A tiếp xúc với C thì:

A. A đẩy BB. A hút BC. B đẩy CD. không kết luận được

Câu 3: Lực tương tác giữa 2 điện tích đứng yên trong điện môi đồng chất, có hằng số điện môi thì:

A.Tăng lần so với trong chân không.B.Giảm lần so với trong chân không.

C.Giảm 2 lần so với trong chân không.D.Tăng 2 lần so với trong chân không.

Câu 4: Hai quả cầu nhỏ có điện tích 10-7C và 4.10-7C tác dụng với nhau một lực 0,1N trong chân không. Khoảng cách giữa chúng là:

A.6 (mm).

B.36.10-4 (m).

C. 6 (cm). D. 6 (dm)

Câu 5: Cho 2 điện tích q1 = 2.10-6(C) và q2 đặt cách nhau 1 khoảng r trong không

khí thì

chúng hút nhau lực F1= 9(N). Nếu tăng khoảng cách giữa hai điện tích thêm 5 cm thì chúng hút nhau một lực là F2 = 4 (N). Giá trị q2:

A. 5.10-6(C)B. -5.10-6(

C )

C. 10-5 (C )D. -10-5(C )

Câu 6: Cho tam giác đều ABC trong không khí có cạnh a = 9 cm, gọi G là trọng tâm của tam giác; Lần lượt đặt 4 điện tích q1 = q2 = -q3 = q4 = 3.10-6 (

C )

tại 4 điểm A, B, C, G . Lực tác dụng lên q4:

A. 60 NB. 30 NC. 120 ND. 0

Câu 7: Cho tam giác ABC vuông tại A, biết AB = 6 cm, AC = 8 cm. Gọi H là chân đường cao hạ từ A xuống BC; lận lượt đặt tại B, C, H ba điện tích q1 = q2 = q0 = 288.10-8(

C )

. Lực tác dụng lên q0:

A. F = 39,375 N hướng từ B sang CB. F = 39,375 N hướng từ C sang B.

C. F = 0D. Không đủ

dữ kiện

Câu 8: Cho 2 quả cầu kim loại giống hệt nhau mang điện tích q1 = 5.10-6(C ) và q2 = -9.10-6(C ). Cho 2 quả cầu tiếp nhau rồi đặt chúng cách nhau 20 cm trong không khí. Lực tương tác giữa 2 quả cầu khi đó:

A. Chúng hút nhau F = 0,9 NB. Chúng đẩy nhau F = 0,9 N

C. Chúng hút nhau F = 10,125 NC. Chúng đẩy nhau F = 10,125 N

Câu 9: Hai điện tích điểm q1 = +3 (µC) và q2 = -3 (µC),đặt trong dầu (ε = 2) cách nhau một khoảng r = 3 (cm). Lực tương tác giữa hai điện tích đó là:

A. lực hút với độ lớn F = 45 (N).B. lực đẩy với độ lớn F = 45 (N).

C. lực hút với độ lớn F = 90 (N).D. lực đẩy với độ lớn F = 90 (N).

Câu 10: Hai ®iÖn tÝch ®iÓm q1 vµ q2 khi ®Æt c¸ch nhau mét kho¶ng r trong kh«ng khÝ th× chóng hót nhau mét lùc F,

khi ®

­a chóng vµo trong dÇu cã h»ng sè ®iÖn m«i lµ

=2 vµ ®Æt chóng c¸ch nhau kho¶ng r’= 0,5r th× lùc hót gi÷a chóng lµ :

A. F’=FB. F’=0,5FC. F’=2FD. F’=0,25F

ĐIỆN TRƯỜNG, CƯỜNG ĐỘ ĐIỆN TRƯỜNG ( LÝ THUYẾT: 3, BÀI TẬP : 8)

Câu 11: Cường độ điện trường do điện tích dương Q đặt tại A gây ra tại M cách Q một khoảng r có:

A.Điểm đặt tại A, chiều hướng vào A, độ lớn:

B.Điểm đặt tại M, chiều hướng ra xa A

C.Phương trùng với đường thẳng nối A và M, độ lớn:

D.B, C, đúng.

Câu 12: Khái niệm nào dưới đây cho biết độ mạnh, yếu của điện trường tại một điểm?

A. Điện tích B. Điện trường C. Cường độ điện trường D. Đường sức điện

Câu 13: Đương sức điện không có đặc điểm nào sau đây:

A. Qua mỗi điểm chỉ có thể vẽ được một và chỉ một đường sức điện.

B. Đường sức điện là đường cong khép kín.

C. Các đường sức điện không cắt nhau.

B. Điện trường đều có các đường sức điện là những đường thẳng song song và cách đều nhau.

Câu 14: Cho 2 điện tích q1= 5µC và q2 = 4µC đặt tại 2 điểm AB; Lực do q1 tác dụng lên q2 là 0,2 N. Cường độ điện trường do q1 gây ra tại B là:

A. 4.104V/mB. 5.104V/mC. 2.104 V/mD. không đủ dữ kiện.

Câu 15: Cho 2 điện tích q1 = -q2 =4nC đặt tại 2 điểm A, B cách nhau 10 cm trong không khí. Cường độ điện trường tại M là trung điểm A, B là:

A. 28800 V/mB. 14400 V/mC. 0D. 7200 V/m

Câu 16: Cho 2 điện tích q1 = -18nC và q2= 2 nC đặt tại 2 điểm A, B cách nhau 60 cm. Tại điểm M có cường độ điện trường bằng 0. Vị trí điểm M:

A. Nằm giữa AB có AM = 15 cmB. Nằm giữa AB có AM = 45 cm

C. Nằm ngoài AB, gần A hơn và AM = 20 cmD. Nằm ngoài AB, gần B hơn có BM = 20 cm.

Câu 17 Cho điện tích q có khối lượng m = 2 mg được treo bởi sợi dây trong điện trường đều có cường độ điện trường nằm ngang và hướng từ trái sang phải và có độ lớn E = 4000 V/m . Khi q nằm cân bằng, dây treo lệc về bên trái và hợp với phương thẳng đứng góc 450. Giá trị của q:

A. 5µCB. -5µCC. 5nCD. -5nC

Câu 18: Cho hình vuông ABCD; lần lượt đặt tại 3 đỉnh A, B, C 3 điện tích q1, q2, q3. Biết q1 = q3 =2nC, và cường độ điện trường tại D bằng 0. Giá trị của q2 là:

A. 42 nCB. -42 nCC. 22 nCD. -22 nC

Câu 19: Cho 3 điểm O, A, B thẳng hàng. A, B nằm khác phía so với O. Tại O đặt q thì cường độ điện trường tại A và B lần lượt là EA và EB. Biết EA = 4EB, gọi M là trung điểm của AB có cường độ điện trường là EM. Giá trị EAEM :

A. -4B. 4C. 0,25D. -0,25

Câu 20: Hai điện tích đặt trong không khí tại M và N. Tại I nằm trên đường trung trực của MN cách MN một đoạn IH có véctơ cường độ điện trường tổng hợp

cùng hướng MN thì hai điện tích đó có đặc điểm:

A. q1 > 0; q2 > 0; q1 = q2 B. q1 > 0; q2 < 0; |q1| = |q2| C. q1 < 0; q2 >0; |q1| = |q2| D. B hoặc C

Câu 21: Cho 3 điểm O, A, B thẳng hàng. A, B nằm cùng phía với O. Nếu đặt q tại O thì cường độ điện trường tại A và B lần lượt là 16 V/m và 9 V/m. Nếu đặt q tại A thì cường độ điện trường tại B là:

A. 7 V/mB. 25 V/mC. 36 V/mD. 64 V/m

CÔNG LỰC ĐIỆN, ĐIỆN THẾ HIỆU ĐIỆN THẾ (LÝ THUYẾT : 2, BÀI TẬP : 3)

Câu 22: Mét ªlectron chuyÓn ®éng däc theo ®­êng søc cña mét ®iÖn tr­êng ®Òu. C­êng ®é ®iÖn tr­êng E = 100 (V/m). VËn tèc ban ®Çu cña ªlectron b»ng 300 (km/s). Khèi l­îng cña ªlectron lµ m = 9,1.10-31 (kg). Tõ lóc b¾t ®Çu chuyÓn ®éng ®Õn lóc vËn tèc cña ªlectron b»ng kh«ng th× ªlectron chuyÓn ®éng ®­îc qu·ng ®­êng lµ:

A. S = 2,56.10-3 (mm).B. S = 5,12.10-3 (mm).C. S = 5,12 (mm).D. S = 2,56 (mm).----------------------------

Câu 23: Mét qu¶ cÇu nhá khèi l­îng 3,06.10-15 (kg), mang ®iÖn tÝch 4,8.10-18 (C), n»m l¬ löng gi÷a hai tÊm kim lo¹i song song n»m ngang nhiÔm ®iÖn tr¸i dÊu, c¸ch nhau mét kho¶ng 2 (cm). LÊy g = 10 (m/s2). HiÖu ®iÖn thÕ ®Æt vµo hai tÊm kim lo¹i ®ã lµ:

A. U = 127,5 (V).B. U = 63,75 (V).C. U = 734,4 (V).D. U = 255,0 (V).

Câu 24: Cho ba b¶n kim lo¹i ph¼ng A, B,C song song nh h×nh vÏ

d1=5cm , d2=8cm. C¸c b¶n ®­îc tÝch ®iÖn vµ ®iÖn tr­êng gi÷a c¸c

b¶n lµ ®Òu, cã chiÒu nh­ h×nh vÏ, víi ®é lín lÇn l­ît lµ :

E1= 4.104V/m vµ E2= 5.104V/m. Chän gèc ®iÖn thÕ t¹i b¶n A

§iÖn thÕ t¹i b¶n B vµ b¶n C lµ:

A. 1,5.103V; - 2.103VB. – 2.103V; 2.103V

C. 2.103V; - 2.103VD. – 1,5.103V; 2.103V

d1

d1

Câu 25: Hai b¶n kim lo¹i ph¼ng, song song mang ®iÖn tÝch tr¸i dÊu, c¸ch nhau 2cm, c­êng ®é ®iÖn tr­êng gi÷a hai b¶n lµ 3.103V/m. S¸t b¶n d­¬ng cã mét ®iÖn tÝch q= 1,5. 10-2 C C«ng cña lùc ®iÖn tr­êng thùc hiÖn lªn ®iÖn tÝch khi ®iÖn tÝch di chuyÓn ®Õn b¶n ©m lµ:

A. 0,9JB. 9JC. 0,09JD. 1,8J

Câu 26: Biết hiệu điện thế UMN=3V.

Hỏi đẳng thức nào dưới đây chắc chắn đúng?

A.VM=3VB.VM=3VC.VM-VN=3 VD. VN-VM =3V

TỤ ĐIỆN, ĐIỆN DUNG TỤ ĐIỆN (LÝ THUYẾT: 3, BÀI TẬP: 12)

Câu 27: Mét tô ®iÖn ph¼ng gåm hai b¶n cã d¹ng h×

nh

trßn b¸n kÝnh 3 (cm), ®Æt c¸ch nhau 2 (cm) trong kh«ng khÝ. §iÖn dung cña tô ®iÖn ®ã lµ:

A. C = 1

,25

(F).B. C = 1

,25

(μF).C. C = 1

,25

(pF).D. C = 1

,25

(nF).

Câu 28: Tô ®iÖn ph¼ng kh«ng khÝ cã ®iÖn dung lµ 5nF. C­êng ®é ®iÖn tr­êng lín nhÊt mµ tô ®iÖn cã thÓ chÞu ®­îc lµ 3.105V/m, kho¶ng c¸ch gi÷a hai b¶n tô lµ 2mm. §iÖn tÝch lín nhÊt cã thÓ tÝch ®­îc cho tô lµ:

A. 2

,5.10

-6 CB. 3.10-6 CC. 4.10-6 CD. 2.10-6 C

Câu 29: Cho bé ba tô: C1 = 2

F

, C2

= C3 = 1

F M¾c bé tô ®ã vµo hai cùc cña nguån ®iÖn U= 4V. §iÖn tÝch cña c¸c tô ®iÖn lµ:

A. Q1 = 4.10-6C

; Q2

=10-6C; Q3 = 3.10-6CB. Q1 = 4.10-6C; Q2 = 1,5.10-6C; Q3 = 2,5.10-6C

C. Q1 = 4.10-6C; Q2 = 2.10-6C

; Q3

= 2.10-6CD. Q1 = 2.10-6C; Q2 = 3.10-6C; Q3 = 1,5.10-6C

Câu 30:

Hai tô

®iÖn gièng nhau cã ®iÖn dung lµ C, Mét nguån ®iÖn cã hiÖu ®iÖn thÕ lµ U. Khi ghÐp nèi tiÕp nhau vµo nguån ®iÖn th× cã n¨ng l­îng lµ Wt, Khi ghÐp song song vµo nguån th× cã n¨ng l­îng lµ Ws th× ta cã.

A. Wt= 4WsB. Wt= 0,5WsC. Wt= 0,25WsD. Wt= Ws

Câu 31: Mét tô ®iÖn cã ®iÖn dung C = 6 (μF) ®­îc m¾c vµo nguån ®iÖn 100 (V). Sau khi ng¾t tô ®iÖn khái nguån, do cã qu¸

tr×

nh phãng ®iÖn qua líp ®iÖn m«i nªn tô ®iÖn mÊt dÇn ®iÖn tÝch. NhiÖt l­îng to¶ ra trong líp ®iÖn m«i kÓ tõ khi b¾t ®Çu ng¾t tô ®iÖn khái nguån ®iÖn ®Õn khi tô phãng hÕt ®iÖn lµ:

A. 3.104 (J).B. 0

,3

(mJ).C. 30 (mJ).D. 30 (J).

Câu 32: Cho 2 tụ điện có điện dung lần lượt là C1 và C2. Nếu ghép 2 tụ nối tiếp nhau thì điện dung của bộ tụ là 4

nF

.

Nếu ghép

2 tụ song song với nhau thì điện dung của bộ tụ là 20 nF. Biết C1 <

C2 ;

giá trị của C1 là:

A. 15

nF

B. 12 nFC. 10 nFD. 5 nF

Câu 33: Cho bộ tụ có 4 tụ C1 = 1

F

, C2

= 2

F , C3 = 4

F và C4 = 4

F. Biết {(C3 nt C4)//C2// C1 và điÖn tÝch cña tô C1 lµ Q1 = 2.10-6 C §iÖn tÝch cña bé tô lµ

A. 2.10-6CB. 4.10-6CC. 8.10-6CD. 10.10-6C

Câu 34 Chọn phát biểu đúng về điện dung của tụ điện phẳng:

A. Tỉ lệ thuận với điện tích của tụ.B. Tỉ lệ nghịch với hiệu điện thế giữa 2 bản tụ.

C. Tỉ lệ thuận với hằng số điện môi giữa 2 bản tụ.D. Tỉ lệ thuận với khoảng cách giữa 2 bản tụ.

Câu 35: Cho một tụ điện phẳng có 2 bản tụ đặt đối diện với nhau và đặt thẳng đứng. Ban đầu điện môi giữa 2 bản tụ là chân không thì tụ có điện dung là C; Người ta nhúng một nửa tụ vào môi trường có hằng số điện môi là 5 thì điện dung của tụ là C’; Tỉ số của C’/C là:

A. 5B. 0

,2

C. 2D. 3

Câu 36: Nối hai bản tụ với 2 cực của nguồn điện, khi đó điện tích trên tụ là Q. Sau đó người ta tăng khoảng cách giữa 2 bản tụ lên gấp đôi thì điện tích của tụ là Q’. Tỉ số của Q’/Q:

A. 1B. 0

,5

C. 2D. 4

Câu 37: Cho các tụ điện có điện dung giống nhau và bằng 3

nF

. Tìm số tụ tối thiểu để mắc thành bộ tụ có điện dung

31

,5

nF:

A. 32B. 36C. 27D. 35

Câu 38: Cho một tụ điện xoay, điện dung của tụ thay đổi theo hàm bậc nhất của góc α. Khi α thay đổi từ 0 đến 1800 thì điện dung của tụ thay đổi từ 20pF đến 560pF. Giá trị của α khi tụ có điện dung 200pF:

A. 300B. 600C. 900D. 450

Câu 39: Cho bộ tụ như hình vẽ trong đó C1 =2

μF ;

C2 =3 μF; C3 = 4μF ; C4= 12μF ;UAB = 800V. Hiệu điện thế giữa hai điểm M và N

C1

C2

C4

A

B

C3

N

M

A. -120 VB. 280 VC. 120 VD. -280V

Câu 40Có ba tụ điện C1 = 4 μF , U1gh= 1000V ; C2 = 2 μF ,

U2gh= 500V. C3 = 3

μF ,

U3gh= 300V.

Hiệu điện thế tới hạn của bộ tụ

C3

C2

C1

A

B

A. 1800VB. 900 VC. 450 VD. 600 V

DÒNG ĐIỆN KHÔNG

ĐỔI :

(LÝ THUYẾT 3, BÀI TẬP : 5)

Câu

41 :

Biết dòng điện có cường độ là 0,2 A; Số electron dịch chuyển qua tiết diện thẳng của một dây dẫn trong một phút.

A. 0,75. 1020B. 1,25.1018C. 12,5.1019D. 7,5.1020

Câu 42: Suất điện động của nguồn điện đặc trưng cho :

A. Khả năng dự trữ điện tích của nguồn điện.

B. Khả năng tích điện cho hai cực của nó.

C. Khả năng thực hiện công của lực lạ bên trong nguồn điện.

D. Khả năng tác dụng lực điện của nguồn điện.

Câu 43: Phát biểu nào sau đây là không đúng?

A. Dòng điện là dòng các điện tích dịch chuyển có hướng.

B. Cường độ dòng điện là đại lượng đặc trưng cho tác dụng mạnh, yếu của dòng điện và được đo bằng điện lượng chuyển qua tiết diện thẳng của vật dẫn trong một đơn vị thời gian.

C. Chiều của dòng điện được quy ước là chiều chuyển dịch của các điện tích dương.

D. Chiều của dòng điện được quy ước là chiều chuyển dịch của các điện tích âm.

Câu 44: Nhiệt lượng toả ra trên vật dẫn khi có dòng điện chạy qua

A. tỉ lệ thuận với cường độ dòng điện chạy qua vật dẫn.

B. tỉ lệ thuận với bình phương cường độ dòng điện chạy qua vật dẫn.

C. tỉ lệ nghịch với cường độ dòng điện chạy qua vật dẫn.

D. tỉ lệ nghịch với bình phương cường độ dòng điện chạy qua vật dẫn.

Câu 45: Cho đoạn mạch gồm điện trở R1 = 100 (Ω), mắc nối tiếp với điện trở R2 = 200 (Ω), hiệu điên thế giữa hai đầu đoạn mạch là 12 (V). Hiệu điện thế giữa hai đầu điện trở R1 là

A. 1 (V).B. 4 (V).C. 6 (V).D. 8 (V).

Câu 46: Cho một mạch điện kín gồm nguồn điện có suất điện động E = 12 (V), điện trở trong r = 3 (Ω), mạch ngoài gồm điện trở R1 = 6 (Ω) mắc song song với một điện trở R. Để công suất tiêu thụ trên điện trở R đạt giá trị lớn nhất thì điện trở R phải có giá trị

A. R = 1 (Ω).B. R = 2 (Ω).C. R = 3 (Ω).D. R = 4 (Ω).

Câu 47: Dùng một nguồn điện để thắp sáng lần lượt hai bóng đèn có điện trở R1 = 2 (Ω) và R2 = 8 (Ω), khi đó công suất tiêu thụ của hai bóng đèn là như nhau. Điện trở trong của nguồn điện là:

A. r = 2 (Ω).B. r = 3 (Ω).C. r = 4 (Ω).D. r = 6 (Ω).

Câu 48: Một ấm điện có hai dây dẫn R1 và R2 để đun nước.

Nếu dùng dây R1 thì nước trong ấm sẽ sôi sau khoảng thời gian 40 phút.

Còn nếu dùng dây R2 thì nước sẽ sôi sau 60 phút.

Vậy nếu dùng cả hai dây đó mắc song song thì ấm nước sẽ sôi sau khoảng thời gian là bao

nhiêu ?

(Coi điện trở của dây thay đổi không đáng kể

theo

nhiệt độ.)

A. 24 phút.B. 100 phútC. 20 phútD. 30 phút.

Câu 49:

Ba điện trở có trị số R, 2 R, 3 R mắc như hình vẽ. Nếu công suất của điện trở (1) là 8 W thì công suất của điện trở (3) là bao

nhiêu ?

-45720-311150

A. 54 W.B. 48WC. 72WD. 32W

Câu 50: Cho mạch điện gồm một nguồn điện có suất điện động 12V, điện trở trong r =

2

, một bóng đèn ghi 12V-24W và một biến trở Rb đang ở giá trị 4 , mắc nối tiếp nhau. Cường độ dòng điện chạy trong

mạch ?

A. 1(A)B. 1

,25

(A)C. 2(A)D. 1,2 (A)

Tạo bảng điểm online

Chúng tôi hiện có hơn 60 nghìn tài liệu để bạn tìm

File mới nhất

* Aircraft design
Ngày 14/10/2019
* Fundamental of aerodynamics
Ngày 14/10/2019
* Chủ đề 02. Mạch điện xoay chiều có một phần tử - Đặng Việt Hùng
Ngày 14/10/2019
* Full Đồ Thị Sóng Cơ 2019 _ 2020 - Chuẩn Kiến Thức Kỹ Năng
Ngày 14/10/2019
* Full Dạng Giải Chi Tiết - ĐỘNG LỰC HỌC CHẤT ĐIỂM - VẬT LÝ 10. Chuẩn cấu trúc năm 2019-2020
Ngày 14/10/2019
File mới upload

Ngày này hằng năm

* Chuyên đề sóng dừng. Phân loại các dạng bài tập có đáp án. Thầy Hoàng Sư Điểu. TP Huế
Ngày 17/10/2017
* Đề kiểm tra HS 2 - Lý 12CB - Chương I: Dao động cơ
Ngày 15/10/2017
* 15 Vấn Đề Cốt Lỏi - Dao Động Cơ 2019 - Phân dạng và giải Chi Tiết
Ngày 15/10/2018
* Phân Dạng Chi Tiết - TĨNH HỌC - VẬT LÝ 10. Chuẩn cấu trúc năm 2019
Ngày 18/10/2018
* Lực hấp dẫn 10NC
Ngày 17/10/2013
File mới upload

Được tải nhiều nhất tháng trước

File icon Đề THPT Chuyên Hà Tĩnh lần 5 năm 2016 (Có lời giải chi tiết)
3,401 lượt tải - 3,395 trong tháng
File icon ĐỀ THI THỬ THPTQG 2016 (SÁT CẤU TRÚC CỦA BỘ + ĐÁP ÁN)
2,100 lượt tải - 2,090 trong tháng
File icon Đề có cấu trúc 60%CB - 40%NC số 15 - có lời giải
2,333 lượt tải - 2,068 trong tháng
File icon THI THỬ THPT QUỐC GIA BÁM SÁT VỚI BỘ
1,895 lượt tải - 1,895 trong tháng
File icon ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA SÁT VỚI BỘ (CÓ ĐÁP ÁN)
1,879 lượt tải - 1,878 trong tháng
File download nhiều

ABC Trắc Nghiệm Vật Lý
Cầu vồng   |   Đăng nhập Đăng nhậpnew
Đang online (36)