Logo Thư Viện Vật Lý
Banner Thư Viện Vật Lý

> > > CHUYÊN ĐỀ SÓNG ÁNH SÁNG

CHUYÊN ĐỀ SÓNG ÁNH SÁNG

* Văn Mạnh Kỳ - 2,105 lượt tải

Chuyên mục: Sóng ánh sáng

Để download tài liệu CHUYÊN ĐỀ SÓNG ÁNH SÁNG các bạn click vào nút download bên dưới.

Mời bạn truy cập vào kho download tài nguyên với thư viện giáo án điện tử, thư viện đề kiểm tra - trắc nghiệm và nhiều tài nguyên quý giá khác nữa.

Nếu bạn thích tài liệu CHUYÊN ĐỀ SÓNG ÁNH SÁNG , click nút "Cảm ơn" hoặc "Thích" và chia sẻ cho bạn bè mình.

Hãy Đăng kí để nhận file mới qua email
Download reader Hướng dẫn


► Like TVVL trên Facebook nhé!
Luong tu thu vi
Hỗ trợ  Upload
Thêm vào bộ sưu tập

Mã nhúng hiện file trên blog của bạn:

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook
19 Đang tải...
Chia sẻ bởi: Văn Mạnh Kỳ
Ngày cập nhật: 13/06/2014
Tags: CHUYÊN ĐỀ, SÓNG ÁNH SÁNG
Ngày chia sẻ:
Tác giả Văn Mạnh Kỳ
Phiên bản 1.0
Kích thước: 730.14 Kb
Kiểu file: docx
Hãy đăng kí hoặc đăng nhập để tham gia bình luận

  • Tài liệu CHUYÊN ĐỀ SÓNG ÁNH SÁNG là file được upload bởi thành viên của Thư Viện Vật Lý như đã trình bày trên. Cộng đồng Thư Viện Vật Lý hết sức cảm ơn tác giả đã chia sẻ tài liệu này.

    Rất mong các bạn đóng góp bằng cách upload file để kho tài liệu của chúng ta thêm phong phú.

Dưới đây là phần văn bản trích từ tài liệu

Chú ý:

- Có thể font chữ sẽ không hiển thị đúng, bạn nên click nút download để tải về máy đọc cho hoàn thiện.

- Download bộ font .VnTimes, VNI-Times đầy đủ nếu máy bạn chưa có đủ font tiếng Việt.

Chuyên đề: CHƯƠNG V – SÓNG ÁNH SÁNG

Dạng1. Sự tán sắc ánh sáng .

I. Kiến thức:

1.Tán sắc ánh sáng: là hiện tượng một chùm ánh sáng phức tạp bị phân tích thành các chùm ánh sáng đơn sắc.

Nguyên nhân của hiện tượng tán sắc là do chiết suất của môi trường biến thiên theo màu sắc ánh sáng, và tăng dần từ màu đỏ đến màu tím.

a

/ Bước sóng ánh sáng trong chân không: =

; với c = 3.108 m/s.

b

/ Bước sóng ánh sáng trong môi trường có chiết suất n: ’ =

.

Qu¸

tr×

nh ¸nh s¸ng truyÒn ®i (sãng truyÒn ®i) th× tÇn sè (hay chu kú) kh«ng ®æi, mµu s¾c kh«ng ®æi, cßn b­íc sãng vµ vËn tèc thay ®æi. VËn tèc ¸nh s¸ng qua m«i tr­êng gi¶m (hay chiÕt suÊt t¨ng) bao nhiªu lÇn

th

× b­íc sãng gi¶m bÊy nhiªu lÇn.

4017645169545

A

I

S

R

n

J

00

A

I

S

R

n

J

Trong một số trường hợp, ta cần giải các bài toán liên quan đến các công thức của

lăng

kính:

c/ Công thức lăng kính: sini1 = nsinr1; sini2 = nsinr2; A = r1 + r2; D = i2 + i2 - A.

+ Khi i1 = i2 (r1 = r2) thì D = Dmin với sin

= n

( Đối xứng)

+ Trường hợp góc chiết quang A và góc tới i1 đều nhỏ (≤ 100).

Ta có các công thức gần đúng:

i1 = nr1; i2 = nr2; A = r1 + r2; D = A(n – 1); Dmin = A(n – 1).

+ Trong một số trường hợp khác, ta cần giải một số bài toán liên quan

đến: - định luật phản xạ:i = i’

- định luật khúc xạ: n1sini = n2sinr.

- định luật phản xạ toàn phần:

+ Chiết suất lăng kính n =4/3

d/ Khi tiến hành thì nghiệm với ánh sáng trắng qua Thấu kính:

+

( với n là chiết suất của chất làm thấu kính đối với môi trường đặt thấu kính )

+ Khoảng cách giữa 2 tiêu điểm đỏ và tím là:

463550055245

d

L

Đ

T

màn

00

d

L

Đ

T

màn

e/ Khi tiến hành thì nghiệm với ánh sáng trắng qua lăng kính:

+ Với góc A nhỏ ta có góc lệch: D = (n – 1

)A

46329608255

A

00

A

+ Độ rộng của quang phổ thu được trên màn sau khi qua lăng kính:

d = L(nt – nđ

)A

+ Góc lệch giữa tia đỏ và tia tím ΔD =A(nt – nd)

2. ¸nh s¸ng ®¬n s¾c: lµ ¸nh s¸ng cã b­íc sãng (tÇn sè) vµ mµu s¾c nhÊt ®Þnh; nã kh«ng bÞ t¸n s¾c khi ®i qua l¨ng kÝnh. ¸nh s¸ng tr¾ng lµ tËp hîp cña rÊt nhiÒu ¸nh s¸ng ®¬n s¾c kh¸c nhau có màu biền thiên liên tục từ đỏ đến tím.

* Mçi ¸nh s¸ng ®¬n s¾c cã b­íc sãng, t­¬ng øng víi mµu s¾c nhÊt ®Þnh: tÝm, chµm, lam, lôc, vµng, da cam, ®á

Vùng đỏ

Vùng cam

Vùng vàng

Vùng lục

Vùng lam

Vùng chàm

Vùng tím

II.Bài tập:

Bài 1. Bước sóng của ánh sáng đỏ trong không khí là 0,64 m. Tính bước sóng của ánh sáng đó trong nước biết chiết suất của nước đối với ánh sáng đỏ là

.

Giải Bài 1. Ta có: ’ =

= 0,48 m.

Bài 2. Một ánh sáng đơn sắc có bước sóng của nó trong không khí là 0,6 m và trong chất lỏng trong suốt là 0,4 m. Tính chiết suất của chất lỏng đối với ánh sáng đó.

Giải Bài 2. Ta có: ’ =

n =

= 1,5.

Bài 3. Một chùm ánh sáng hẹp, đơn sắc có bước sóng trong chân không là = 0,60 m. Xác định chu kì, tần số của ánh sáng đó. Tính tốc độ và bước sóng của ánh sáng đó khi truyền trong thủy tinh có chiết suất n = 1,5.

Giải Bài 3. Ta có: f =

= 5.1014 Hz; T =

= 2.10-15 s; v =

= 2.108 m/s; ’ =

=

= 0,4 m.

Bài 4. Một lăng kính có góc chiết quang là 600. Biết chiết suất của lăng kính đối với ánh sáng đỏ là 1,5. Chiếu tia sáng màu đỏ vào mặt bên của lăng kính với góc tới 600. Tính góc lệch của tia ló so với tia tới.

Giải Bài 4. Ta có: sinr1 =

= 0,58 = sin35,30 r1 = 35,30 r2 = A – r1 = 24,70;

sini2 = nsinr2 = 0,63 = sin38,00 i2 = 38,80 D = i2 + i2 – A = 38,80.

Bài 5. Một lăng kính thủy tinh có góc chiết quang A = 600, có chiết suất đối với tia đỏ là 1,514; đối với tia tím là 1,532. Tính góc lệch cực tiểu của hai tia này.

Giải Bài 5. Với tia đỏ: sin

= ndsin

= sin49,20

= 49,20 Ddmin = 2.49,20 – A = 38,40 = 38024’. Với tia tím: sin

= ntsin

= sin500

= 500 Dtmin = 2.500 – A = 400.

Bài 6. Một lăng kính thủy tinh có góc chiết quang A = 40, đặt trong không khí. Chiết suất của lăng kính đối với ánh sáng đỏ và tím lần lượt là 1,643 và 1,685. Chiếu một chùm tia sáng song song, hẹp gồm hai bức xạ đỏ và tím vào mặt bên của lăng kính theo phương vuông góc với mặt này. Tính góc tạo bởi tia đỏ và tia tím sau khi ló ra khỏi mặt bên kia của lăng kính.

Giải Bài 6. Với A và i1 nhỏ ( 100) ta có: D = (n – 1)A. Do đó: Dd = (nd -1)A; Dt = (nt – 1)A.

Góc tạo bởi tia ló đỏ và tia ló tím là: D = Dt – Dd = (nt – nd)A = 0,1680 10’.

Bài 7. Chiếu một tia sáng đơn sắc màu vàng từ không khí (chiết suất coi như bằng 1 đối với mọi ánh sáng) vào mặt phẵng phân cách của một khối chất rắn trong suốt với góc tới 600 thì thấy tia phản xạ trở lại không khí vuông góc với tia khúc xạ đi vào khối chất rắn. Tính chiết suất của chất rắn trong suốt đó đối với ánh sáng màu vàng.

Giải Bài 7. Ta có: sini = nsinr = nsin(900 – i’) = nsin(900 – i) = ncosi n = tani =

.

Bài 8. Chiếu một tia sáng gồm hai thành phần đỏ và tím từ không khí (chiết suất coi như bằng 1 đối với mọi ánh sáng) vào mặt phẵng của một khối thủy tinh với góc tới 600. Biết chiết suất của thủy tinh đối với ánh sáng đỏ là 1,51; đối với ánh sáng tím là 1,56. Tính góc lệch của hai tia khúc xạ trong thủy tinh.

Giải Bài 8. Ta có: sinrd =

= 0,574 = sin350; sinrt =

= 0,555 = sin33,70 r = rd – rt = 1,30.

Dạng2. Giao thoa khe Young với ánh sáng đơn sắc.

I. Các công thức:

* Giao thoaVíi ¸nh s¸ng ®¬n s¾c: v©n giao thoa lµ

nh÷ng v¹ch s¸ng vµ tèi xen kÏ nhau mét c¸ch ®Òu ®Æn.

Kho¶ng v©n t¨ng tõ mµu tÝm ®Õn mµu ®á.

501650164465

S1

D

S2

d1

d2

I

O

x

M

a

00

S1

D

S2

d1

d2

I

O

x

M

a

3027534116742

Tối thứ 1, k= -1

Tối thứ 3, k=2

Tối thứ 4, k=3

Tối thứ 5, k= 4

Tối thứ 2, k= -2

Tối thứ 2, k=1

Tối thứ 3, k= -3

Tối thứ 4, k= -4

i

i

Vân sáng TT, k= 0

Sáng

thứ 1

, k= -1, bậc 1

Sáng thứ 2, k=2, bậc 2

Sáng thứ 3, k=3, bậc 3

Sáng

thứ 4

, k=4, bậc 4

Sáng thứ 2, k= -2, bậc 2

Sáng

thứ 1

, k=1, bậc 1

Sáng thứ 3, k= -3, bậc 3

Sáng

thứ 4

, k= -4, bậc 4

Tối thứ 1, k= 0

Tối thứ 5, k= -5

Tối thứ 1, k= -1

Tối thứ 3, k=2

Tối thứ 4, k=3

Tối thứ 5, k= 4

Tối thứ 2, k= -2

Tối thứ 2, k=1

Tối thứ 3, k= -3

Tối thứ 4, k= -4

i

i

Vân sáng TT, k= 0

Sáng

thứ 1

, k= -1, bậc 1

Sáng thứ 2, k=2, bậc 2

Sáng thứ 3, k=3, bậc 3

Sáng

thứ 4

, k=4, bậc 4

Sáng thứ 2, k= -2, bậc 2

Sáng

thứ 1

, k=1, bậc 1

Sáng thứ 3, k= -3, bậc 3

Sáng

thứ 4

, k= -4, bậc 4

Tối thứ 1, k= 0

Tối thứ 5, k= -5

1/HiÖu ®­êng ®i

:

;

2/ kho¶ng v©n i = λD/a.

3/ VÞ trÝ v©n s¸ng lµ

( Với k lµ bËc cña v©n giao thoa )

- Vaân saùng trung tâm ứng với k = 0

- Vaân saùng baäc 1: k = +1 vaø -1;

- Vaân saùng baäc 2: k = +2 vaø -2.......

V©n sáng bËc n n¾m gi÷a v©n tèi thứ n vµ

v©n tèi thứ n+1.

4/ VÞ trÝ v©n tèi lµ:

.

- Vaân toái thöù 1: k = 0 vµ -1.

- Vaân toái thöù 2: k = +1 vµ -2 …..

V©n tèi thø n n¾m gi÷a v©n s¸ng bậc n -1 vµ v©n

s¸ng bậc n.

5/ Giữa n vân sáng liên tiếp có (n – 1) khoảng vân.

6/ Nhê hiÖn t­îng giao thoa ¸nh s¸ng ng­êi ta ®o x¸c ®Þnh ®­îc b­íc sãng ¸nh s¸ng:

7/ Giao thoa trong môi trường chiết suất n :

- HiÖu ®­êng ®i:

- Vị trí vân sáng : xs = k

- Vị trí vân tối : xt = (k + 0,5)

- Khoảng vân : i =

=

Với

,

=

: Bước sóng và khoảng vân ; khi tiến hành thí nghiệm giao thoa trong không khí hay chân không (n=1).

II. Phương pháp giải:

1/ Xác định tại một điểm trong vùng giao thoa là vân sáng hay vân tối

Gọi XM là tọa độ điểm M. Ta xét:

*

Điểm M là vân sáng bậc k

*

Điểm M là vân tối thứ ( k + 1) ( k Є Z)

Chú ý: Nếu k mà lẻ thì tại đó là vân tối. Còn thứ thì được lấy tròn giá trị của k

vd: k = 3,1 là vân tối bậc 4; k = 2,2 là vân tối bậc 3

2/ Xác định số vân sáng và số vân tối trong vùng giao thoa

* Xác định vaân saùng, soá vaân toái nằm trong beà roäng giao thoa tröôøng L

Ta xeùt:

- Soá vaân saùng laø soá töï nhieân leû gaàn b nhaát

- Soá vaân toái laø soá töï nhieân chaún gaàn b nhaát

- Neáu b laø soá töï nhieân leû thì soá vaân saùng laø b vaø soá vaân toái laø b + 1

- Neáu b laø soá töï nhieân chaún thì soá vaân toái laø b vaø soá vaân saùng laø b + 1

(Lưu ý: Công thức trên chỉ sử dụng đối với trường giao thoa L nằm về một phía hay đối xứng với nhau qua vân sáng trung tâm 0 )

* Xác định số vân sáng, vân tối giữa hai điểm M, N có toạ độ xM, xN (giả sử xM < xN)

+ Vân sáng: xM < ki < xN

+ Vân tối: xM < (k+0

,5

)i < xN

Số giá trị k Z là số vân sáng (vân tối) cần tìm

Lưu ý: - M và N cùng phía với vân trung tâm thì xM và xN cùng dấu.

- M và N khác phía với vân trung tâm thì xM và xN khác dấu.

3/ Tính khoảng cách giữa hai vân:

- Cùng bên so với vân sáng TT:

- Khác bên so với vân sáng TT:

4/ Xác định khoảng vân i trong khoảng có bề rộng l. Biết trong khoảng l có n vân sáng liên tiếp.

+ Nếu 2 đầu là 2 vân sáng thì:

+ Nếu 2 đầu là 2 vân tối thì:

+ Nếu một đầu là vân sáng còn một đầu là vân tối thì:

5/ Giao thoa trong môi trường có chiết suất n:

Nếu thí nghiệm được tiến hành trong môi trường trong suốt có chiết suất n thì bước sóng và khoảng vân:

III.Bài tập:

Bài tập mẫu: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng Iâng : khoảng cách hai khe S1S2 là 2mm, khoảng cách từ S1S2 đến màn là 3m, bước sóng ánh sáng là 0,5m. Bề rộng giao thoa trường là 3cm.

a. Tính khoảng vân.

b. Tìm số vân sáng và vân tối quan sát được trên giao thoa trường.

c. Tìm khoảng cách giữa vân sang bậc 2 và vân tối thứ 4 :

- Chúng ở cùng bên so với vân trung tâm

- Chúng ở hai bên so với vân trung tâm.

d. Tìm số vân sáng giữa 2 điểm M cách 0.5 cm và N cách 1.25 cm so với vân trung tâm.

e. Thay ánh sáng trên bằng ánh sáng có bước sóng 0,5m. Số vân sáng tăng hay giảm ?

f. Di chuyển mà quan sát ra xa hai khe. Số vân sáng quan sát tăng hay giảm ? Tính số vân sáng khi

= 4m (vẫn dùng ánh sáng có bước sóng 0,5m).

Hướng dẫn giải :

a. Khoảng vân :

b. Số khoảng vân trong nửa giao thoa trường :

20

Số vân sáng : Ns = 2.n + 1 = 2.20 + 1 = 41 vân sáng .

Số vân tối : Nt = 2.n = 2.20 = 40 vân tối .

c. Vị trí vân sáng bậc 2 :

Vị trí vân tối thứ 4 :

- Chúng ở cùng bên so với vân trung tâm : d =

1,875 . 10-3 m

- Chúng ở hai bên so với vân trung tâm : d =

4,875 . 10-3 m

d. Số vân sáng giữa M và N:

Có 10 giá trị k thỏa mãn => có 10 vân sáng

giữ M

và N

e....

f....

Bài 1. Trong thí nghiệmYoung về giao thoa ánh sáng, hai khe S1 và S2 được chiếu bằng ánh sáng đơn sắc có bước sóng . Khoảng cách giữa hai khe là 0,8 mm, khoảng cách từ hai khe đến màn là 2 m. Người ta đo được khoảng cách giữa 6 vân sáng liên tiếp trên màn là 6 mm. Tính bước sóng của ánh sáng dùng trong thí nghiệm và khoảng cách từ vân sáng bậc 3 đến vân sáng bậc 8 ở cùng phía với nhau so với vân sáng chính giữa.

Giải bài 1. Ta có: i =

= 1,2 mm; =

= 0,48.10-6 m; x8 - x3 = 8i – 3i = 5i = 6 mm.

Bài 2. Trong thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe là 1 mm, khoảng cách từ hai khe đến màn là 3 m. Dùng ánh sáng đơn sắc có bước sóng chiếu vào hai khe thì người ta đo được khoảng cách từ vân sáng trung tâm tới vân sáng thứ tư là 6 mm. Xác định bước sóng và vị trí vân sáng thứ 6.

Giải bài 2. Ta có: i =

= 1,5 mm; =

= 0,5.10-6 m; x6 = 6i = 9 mm.

Bài 3. Trong thí nghiệm của Young về giao thoa ánh sáng, hai khe S1 và S2 được chiếu bằng ánh sáng đơn sắc có bước sóng = 0,4 m. Khoảng cách giữa hai khe là 0,4 mm, khoảng cách từ hai khe đến màn là 2 m. Xác định khoảng cách giữa 9 vân sáng liên tiếp và khoảng cách từ vân sáng 4 đến vân sáng 8 ở khác phía nhau so với vân sáng chính giữa.

Giải bài 3. Ta có: i =

= 2 mm; L = (9 – 1)i = 16 mm; x8 + x4 = 8i + 4i = 12i = 24 mm.

Bài 4. Trong thí nghiệm của Young về giao thoa ánh sáng, hai khe S1 và S2 được chiếu bằng ánh sáng đơn sắc có bước sóng = 0,5 m. Khoảng cách giữa hai khe là 0,8 mm. Người ta đo được khoảng cách giữa 5 vân sáng liên tiếp trên màn là 4 mm. Tính khoảng cách từ hai khe đến màn và cho biết tại 2 điểm C và E trên màn, cùng phía với nhau so với vân sáng trung tâm và cách vân sáng trung tâm lần lượt là 2,5 mm và 15 mm là vân sáng hay vân tối? Từ C đến E có bao nhiêu vân sáng?

Giải bài 4. Ta có: i =

= 1 mm; D =

= 1,6 m;

= 2,5 nên tại C ta có vân tối;

= 15 nên tại N ta có vân sáng; từ C đến E có 13 vân sáng kể cả vân sáng bậc 15 tại E.

Bài 5. Trong thí nghiệm của Young về giao thoa ánh sáng, hai khe S1 và S2 được chiếu bằng ánh sáng đơn sắc có bước sóng . Khoảng cách giữa hai khe là 0,8 mm, khoảng cách từ hai khe đến màn là 2 m. Người ta đo được khoảng cách giữa 6 vân sáng liên tiếp trên màn là 6 mm. Xác định bước sóng của ánh sáng dùng trong thí nghiệm và cho biết tại 2 điểm M và N trên màn, khác phía nhau so với vân sáng trung tâm và cách vân sáng trung tâm lần lượt là 3 mm và 13,2 mm là vân sáng hay vân tối? Nếu là vân sáng thì đó là vân sáng bậc mấy? Trong khoảng cách từ M đến N có bao nhiêu vân sáng?

Giải bài 5. Ta có: i =

= 1,2 mm; =

= 0,48.10-6 m;

= 2,5 nên tại M ta có vân tối;

= 11 nên tại N ta có vân sáng bậc 11. Trong khoảng từ M đến N có 13 vân sáng không kể vân sáng bậc 11 tại N.

Bài 6. Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng với hai khe Young cách nhau 0,5 mm, ánh sáng có bước sóng 0,5 m, màn ảnh cách hai khe 2 m. Bề rộng vùng giao thoa trên màn là 17 mm. Tính số vân sáng, vân tối quan sát được trên màn.

Giải bài 6. Ta có: i =

= 2 mm; N =

= 4,25;

=> quan sát thấy 2N + 1 = 9 vân sáng và 2N = 8 vân tối (vì phần thập phân của N < 0,5).

Bài 7. Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, hai khe được chiếu bằng ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,6 μm. Khoảng cách giữa hai khe là 1 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 2,5 m, bề rộng miền giao thoa là 1,25 cm (vân sáng trung tâm ở chính giữa). Tìm tổng số vân sáng và vân tối có trong miền giao thoa.

Giải bài 7. Ta có: i =

= 1,5 mm. Ta có: N =

= 4,17; số vân sáng: Ns = 2N + 1 = 9; số vân tối: vì phần thập phân của N < 0,5 nên: Nt = 2N = 8; tổng số vân sáng và vân tối trong miền giao thoa: Ns + Nt = 17.

Bài 8. Trong thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe là a = 2 mm, khoảng cách từ hai khe đến màn quan sát là D = 1,5 m. Nguồn sáng đơn sắc có bước sóng = 0,6 m. Xét trên khoảng MN trên màn, với MO = 5 mm, ON = 10 mm, (O là vị trí vân sáng trung tâm giữa M và N). Hỏi trên MN có bao nhiêu vân sáng, bao nhiêu vân tối?

Giải bài 8. i =

= 0,45.10-3 m;

= 11,1; tại M có vân sáng bậc 11;

= 22,2; tại N có vân sáng bậc 22; trên MN có 34 vân sáng 33 vân tối.

*Giao thoa trong môi trường có chiết suất n :

Bài 9. Trong giao thoa ánh sáng qua 2 khe Young, khoảng vân giao thoa bằng i. Nếu đặt toàn bộthiết bị trong chất lỏng có chiết suất n thì khoảng vân giao thoa sẽ bằng

A.

, B.

, C.

D. n.i

Giải bài 9: Chọn C.Hướng dẫn: vận tốc ánh sáng truyền trong chất lỏng là v = c/n, (n là chiết suất của chất lỏng). Nên bước sóng ánh sáng trong nước là: ’ = v/f = c/nf = /n. Khoảng vân quan sát trên màn khi toàn bộ thí nghiệm đặt trong chất lỏng :

=

Bài 10. Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng của Iâng trong không khí, hai khe cách nhau 3mm được chiếu bằng ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,60m, màn cách hai khe 2m. Sau đó đặt toàn bộ thí nghiệm vào trong nước có chiết suất 4/3, khoảng vân quan sát trên màn là bao nhiêu?

A. i‘= 0,4m. B. i' = 0,3m. C. i’ = 0,4mm. D. i‘= 0,3mm.

Giải bài 10: Chọn D.Hướng dẫn:Vận tốc ánh sáng trong không khí gần bằng c, bước sóng , khi ánh sáng truyền từ không khí vào nước thì vận tốc ánh sáng truyền trong nước: v = c/n, (n là chiết suất của nước). Nên bước sóng ánh sáng trong nước: ’ = v/f = c/nf = /n. Khoảng vân khi toàn bộ thí nghiệm đặt trong nước:

= 0,3mm

Bài 11. Trong thí nghiệm của Young, người ta dùng ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ=0,75μm. Nếu thay ánh sáng trên bằng ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ' thì thấy khoảng vân giao thoa giảm đi 1,5 lần. Tìm λ'.

Dạng 3. Hệ vân dịch chuyển khi nguồn sáng dịch chuyển

Hệ vân dịch chuyển khi 2 khe dịch chuyển

I/ Phương pháp:

1/ Khi nguồn sáng S di chuyển theo phương song song với S1S2 thì hệ vân di chuyển ngược chiều và khoảng vân i vẫn không đổi.

Độ dời của hệ vân là:

Trong đó: D : là khoảng cách từ 2 khe tới màn

D/ : là khoảng cách từ nguồn sáng tới 2 khe

x0 : là độ dịch chuyển của nguồn sáng

Chú ý: Vân sáng trung tâm sẽ dịch chuyển ngược chiều với chiều dịch chuyển của nguồn.

2/ Khi nguồn S dứng yên và hai khe dịch chuyển theo phương song song với màn thì hệ vân dịch chuyển cùng chiều, khoảng vân i vẫn không đổi và độ dời của hệ vân là:

( Với d là độ dịch chuyển của hai khe S1 và S2 )

II/ Bài tập

Câu 1: Trong thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng đơn sắc, người ta thấy khoảng vân tăng thêm 0,3 mm khi dời màn để khoảng cách giữa màn và hai khe thay đổi một đoạn 0,5 m. Biết hai khe cách nhau là a = 1 mm. Bước sóng của ánh sáng đã sử dụng là:

A. 0,40µm.B. 0,58µm.C. 0,60µm.D. 0,75µm.

Câu 2: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng với hai khe Young, nếu dời nguồn S một đoạn nhỏ theo phương song song với màn chứa hai khe thì

A. hệ vân giao thoa tịnh tiến ngược chiều dời của S và khoảng vân không thay đổi.

B. khoảng vân sẽ giảm.

C. hệ vân giao thoa tịnh tiến ngược chiều dời của S và khoảng vân thay đổi.

D. hệ vân giao thoa giữ nguyên không có gì thay đổi.

Câu 3: Trong thí nghiệm Young, nếu ta di chuyển khe S song song với màn chứa hai khe S1S2 theo hướng từ S2 đến S1 thì hệ thống vân trên màn sẽ:

A. không đổi.

B. di chuyển trên màn cùng hướng với S.

C. di chuyển trên màn ngược hướng với S.

D. tăng khoảng cách giữa 2 vân sáng.

Câu 4: Trong thí nghiệm Young, nếu ta di chuyển tịnh tiến khe S dọc theo SO tiến lại gần với mà chứa hai khe S1S2 thì hệ thống vân giao thoa trên màn sẽ:

A. không đổi.

B. di chuyển trên màn

theo

hướng S2S1

C. di chuyển trên màn

theo

hướng S1S2 D. giảm khoảng cách giữa 2 vân sáng.

Câu 5: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng với hai khe Young, cho a = 2mm, D = 2m. Một nguồn sáng cách đều hai khe S1 và S2. Khoảng cách từ S tới mặt phảng hai khe là d = 0,5m. Khi đó vân sáng trung tâm tại O (là giao điểm của đường trung trực S1S2 với màn). Nếu dời S theo phương song song với S1S2 về phía S2 một đoạn 1,5mm thì vân sáng trung tâm sẽ dời một đoạn là bao nhiêu?

A. 1,5mm

theo

phương song song với S1S2 về phía S2 B. 6mm theo phương song song với S1S2 về phía S1

C. 1,5mm

theo

phương song song với S1S2 về phía S1. D. 6mm

theo

phương song song với S1S2 về phía S2

Câu 6: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng với hai khe Young, cho D = 1,5m. Nguồn sáng S phát ra ánh sáng đơn sắc có bước

sóng

. Khoảng cách từ S tới mặt phảng hai khe là d = 60cm. Khoảng vân đo được trên màn bằng 3mm. Cho S dời

theo

phương song song với S1S2 về phía S2. Hỏi để cường độ sáng

tại O

chuyển từ cực đại sang cực tiểu thì S phải dịch chuyển một đoạn tối thiểu bằng bao nhiêu.

A. 3,75mmB. 2,4mmC. 0,6mm.D. 1,2mm

Câu 7: Nguồn sáng S phát ra ánh sáng đơn sắc có bước

sóng

. Khoảng cách từ S tới mặt phẳng hai khe là d. Hai khe cách màn một đạon là 2,7m. Cho S dời

theo

phương song song với S1S2 về phía S1 một đoạn 1,5mm. Hệ vân giao thoa trên màn di

chuyển 4,5mm

theo phương song song với S1S2 về phía S2. Tính d:

A. 0,45m.

B. 0,9m.

C. 1,8m.

D. 2,7m.

Câu 8: Trong qua trình

tiến trình

thí nghiêm giao thoa ánh sánh với khe Young với ánh sáng đơn sắc

. Khi dịch chuyển nguồn sáng S song song với màn đến vị trí sao cho hiệu số khoảng cách từ S đến S1 và S2 bằng

. Khi đó tại O của màn sẽ có:

A. vân sáng bậc nhất dịch chuyển tới đó.

B. vân tối thứ nhất dịch chuyển tới đó.

C. vân sáng bậc 0.

D. vân tối thứ hai dịch chuyển tới đó.

Dạng 4. Giao thoa ánh sáng khi có thêm bản mặt song

song ngay

sau S1(hay S2).

Sự dịch chuyển hệ vân do bản mặt song song gây ra

I/ Phương pháp:

* Khi trên đường truyền của ánh sáng từ khe S1 (hoặc S2) được đặt một bản mỏng dày e, chiết suất n thì hệ vân sẽ dịch chuyển về phía S1 (hoặc S2) một đoạn:

Chú ý: Vân sáng trung tâm dịch về phía khe bị chắn bởi bản mặt song song.

II/ Bài tập:

Câu 1: Một nguồn sáng đơn sắc có bước sóng = 0

,6

µm chiếu vào mặt phẳng chứa hai khe S1, S2, hẹp, song song, cách nhau 1mm và cách đều nguồn sáng.

Đặt một màn ảnh song song và cách mặt phẳng chứa hai khe 1m.

Đặt sau khe S1 một bản thuỷ tinh 2 mặt phẳng song song có chiết suất n = 1

,5

, độ dày e = 1,2µm. Hỏi vị trí hệ thống vân sẽ dịch chuyển trên màn như thế nào?

A. 2mm về phía S1.

B. 2mm về phía S2.

C. 0,6mm về phía S1.

D. 3mm về phía S2.

Câu 2: Trong thí nghiệm về giao thoa ánh sáng, người ta chiếu ánh sáng đơn sắc vào hai khe hẹp cách nhau 0,5mm, khoảng cách từ hai khe tới màn hứng vân là 1,5m, bước sóng của ánh sáng đơn sắc là 0

,75

µm. Đặt một bản mặt song song dày 1µm bằng thuỷ tinh có chiết suất n = 1,62 chắn giữa khe S1 và màn. Ta thấy hệ thống vân trên màn sẽ dời chỗ một khoảng là:

A. 1,5mm. B. 3mm. C. 1,86mm. D. 0,3mm.

Câu 3: Trong thí nghiệm Young cho a = 2mm, D = 2,2m. Người ta đặt trước khe sáng S1 một bản mặt song song mỏng chiết suất n, bề dày e = 6µm. Khi đó ta thấy hệ thống vân giao thoa trên màn bị dịch chuyển một đoạn 3mm về phía S1. Chiết suất n của chất làm bản mỏng là:

A. 1

,40

. B. 1

,45

. C. 1

,60

. D. 1

,50

.

Câu 4: Trong thí nghiệm Young cho a = 2,5mm, D = 1,5m. Người ta đặt trước một trong hai khe sáng một bản mặt song song mỏng chiết suất n = 1

,52

. Khi đó ta thấy hệ vân giao thoa trên màn bị dịch chuyển một đoạn 3mm. Bề dày e của bản mỏng là:

A. 9

,6

µm.

B. 9,6nm.

C. 1

,6

µm.

D. 16nm.

Câu 5: Một nguồn sáng đơn sắc = 0

,60

µm chiếu vào một mặt phẳng chứa hai khe S1 và S2, hẹp, song song, cách nhau 1mm và cách đều nguồn sáng.

Đặt một màn hứng ảnh song song và cách mặt phẳng chứa hai khe 1m.

I. Tính khoảng cách giữa 2 vân sáng liên tiếp trên màn.

A. 0,7mm. B. 0,6mm. C. 0,5mm. D. 0,4mm.

II. Xác định vị trí vân tối thứ 3.

A. 0,75mm. B. 0,9mm. C. 1,25mm. D. 1,5mm.

III. Đặt sau khe S2 một bản thuỷ tinh song song có chiết suất n = 1,5, độ dày e = 4µm. Hỏi vị trí hệ thống vân sẽ dịch chuyển trên màn như thế nào ?

A. về phía S1 đoạn 2mm.

B. về phía S2 đoạn 2mm.

C. về phía S1 đoạn 6mm.

D. về phía S2 đoạn 3mm.

IV. Nếu không đặt bản thuỷ tinh mà đổ đầy vào khoảng giữa khe và màn một chất lỏng có chiết suất n’, người ta thấy khoảng cách giữa 2 vân sáng liên tiếp bằng 0,45mm.

Tính chiết suất n’ của chất lỏng.

A. 1

,6

. B. 1

,5

. C. 1

,4

. D. 1

,33

.

Câu 6: Khoảng cách giữa 2 khe S1 và S2 trong máy giao thoa Young bằng 1mm. Khoảng cách từ màn tới khe là 3m. Khoảng cách giữa 2 vân sáng liên tiếp trên màn bằng 1,5mm.

I. Tính bước sóng của ánh sáng tới.

A. 0

,40

µm. B. 0

,50

µm. C. 0

,60

µm D. 0,65 µm.

II. Đặt sau khe S1 một bản mặt song song có chiết suất n’ = 1

,5

và độ dày 1 µm. Xác định độ dịch chuyển của hệ vân.

A. 1,5mm B. 1,8mm C. 2mm D. 2,5mm

III. Xác định vị trí vân sáng thứ 3.

A. 3mm. B. 3,5mm. C. 4mm. D. 4,5mm.

Dạng 5. Giao thoa khe Young với ánh sáng đa sắc – Giao thoa với ánh sáng trắng.

I. Phương pháp:

1.Giao thoa với nguồn ánh sáng gồm một số ánh sáng đơn sắc khác nhau:

* Sự trùng nhau của các bức xạ 1, 2 ... (

khoảng

vân tương ứng là i1, i2 ...)

+ Trùng nhau của vân sáng: xs = k1i1 = k2i2 = ... k11 = k22

= ...

+ Trùng nhau của vân tối: xt = (k1 + 0

,5

)i1 = (k2 + 0,5)i2 = ... (k1 + 0,5)1 = (k2 + 0,5)2 = ... Tìm ẩn của bài toán theo yêu cầu

Yêu cầu 1: Xác định khoảng cách ngắn nhất giữa vân sáng cùng màu với vân sáng trung tâm (giữa hai vân sáng trùng nhau, vị trí trùng nhau của hai vân sáng,khoảng cách từ vân sáng trung tâm đến vân sáng cùng màu với nó và gần nó.. )

254048817272000

Phương pháp:

Bước 1: Khi vân sáng trùng nhau: k1λ1 = k2λ2 = k3λ3 = .......... = knλn

k1i1 = k2i2 = k3i3 = .......... = knin

k1a = k2b = k3c = .......... = knd

Bước 2: Tìm BSCNN của a,b,c,d ( với hai bước sóng thì ta lập tỉ số tìm luôn k1 và k2)

Bước 3: Tính:

314833011049000

Bước 4: Khoảng cách cần tìm : Vân sáng :

Vân tối :

Ví dụ 1: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng của I-âng. Hai khe hẹp cách nhau 1mm, khoảng cách từ màn quan sát đến màn chứa hai khe hẹp là 1,25m. Ánh sáng dùng trong thí nghiệm gồm hai ánh sáng đơn sắc có bước sóng

λ1 = 0,64μm và λ2 = 0,48μm. Khoảng cách từ vân sáng trung tâm đến vân sáng cùng màu với nó và gần nó nhất là:

A. 3,6mm. B. 4,8mm.C. 1,2mm. D. 2,4mm.

110617017780

Khi vân sáng trùng nhau:

00

Khi vân sáng trùng nhau:

9785341778000

Giải:

a = 10-3m

D = 1,25m

λ1 = 0,64μm

λ2 = 0,48μm

Δx = ?

Ví dụ 2: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng bằng khe young. khoảng cách giữa 2 khe kết hợp là a = 1 mm, khoảng cách từ hai khe đến màn là D = 50cm. ánh sáng sử dụng gồm 4 bức xạ có bước sóng : λ1 = 0,64μm ,

λ2 = 0,6μm , λ3 = 0,54μm. λ4 = 0,48μm . Khoảng cách ngắn nhất giữa hai vân cùng màu với vân sáng trung tâm là?

A. 4,8mm B. 4,32 mm C. 0,864 cm D. 4,32cm

97790013589000

123380517780

Khi vân sáng trùng nhau:

00

Khi vân sáng trùng nhau:

Giải:

a = 10-3m

D = 0,5m

λ1 = 0,64μm

λ2 = 0,6μm

λ3 =0,54μm

λ4 = 0,48μm

Δx = ?

Yêu cầu 2: Xác định số vân sáng trong khoảng giữa 2 hoặc 3 vân sáng liên tiếp có màu giống với VSTT.

Phương pháp:

Bước 1: Tính k1→ k4 như trong yêu cầu 1

Bước 2: Xác định các vị trí trùng nhau cho từng cặp bức xạ. (Bước này khá phức tạp)

Nguyên tắc lập tỉ số từng cặp:

Các cặp tỉ số được nhân đôi liên tục cho đến khi đạt giá trị k1→ k4 đã tính trên.

- Có bao nhiêu lần nhân đôi thì trong khoảng giữa có bấy nhiêu vị trí trùng nhau cho từng cặp.

(Lưu ý: xác định rõ xem đang tính trong khoảng giữa hay trên đoạn )

145659105116

Số VS quan sát được = Tổng số VS tính toán – Số vị trí trùng nhau

Lưu ý: Tổng số VS tính toán

( trên

đoạn) = k1 + k2 + k3 + k4

Tổng số VS tính toán

( trong

khoảng giữa) = (k1– 1) + (k2– 1) + (k3– 1) + (k4– 1)

00

Số VS quan sát được = Tổng số VS tính toán – Số vị trí trùng nhau

Lưu ý: Tổng số VS tính toán

( trên

đoạn) = k1 + k2 + k3 + k4

Tổng số VS tính toán

( trong

khoảng giữa) = (k1– 1) + (k2– 1) + (k3– 1) + (k4– 1)

Ví dụ 1 : Trong thí nghiệm I- âng về giao thoa ánh sáng , hai khe được chiếu đồng thời 3 bức xạ đơn sắc có bước sóng : λ1 = 0,4μm , λ2 = 0,5μm , λ3 = 0,6μm . Trên màn quan sát ta hứng được hệ vân giao thoa , trong khoảng giữa hai vân sáng gần nhau nhất cùng màu với vân sáng trung tâm , ta quan sát được số vân sáng bằng :

A.34 B. 28 C. 26 D. 27

Giải: Khi các vân sáng trùng nhau: k1λ1 = k2λ2 = k3λ3

k10,4 = k20,5 = k30,6 <=> 4k1 = 5k2 = 6k3

BSCNN(4,5,6) = 60

=> k1 = 15 ; k2 = 12 ; k3 = 10 Bậc 15 của λ1 trùng bậc 12 của λ2 trùng với bậc 10 của λ3

Trong khoảng giữa phải có: Tổng số VS tính toán = 14 + 11 + 9 = 34

Ta xẽ lập tỉ số cho tới khi k1 = 15 ; k2 = 12 ; k3 = 10

- Với cặp λ1, λ2 :

Như vậy: Trên đoạn từ vân VSTT đến k1 = 15 ; k2 = 12 thì có tất cả 4 vị trí trùng nhau

1829435165100

=> Trong khoảng giữa có 2 vị trí trùng nhau.

00

=> Trong khoảng giữa có 2 vị trí trùng nhau.

16592555080000

Vị trí 1: VSTT

Vị trí 2: k1 = 5 ; k2 = 4

Vị trí 3: k1 = 10 ; k2 = 8

Vị trí 4: k1 = 15 ; k2 = 12

- Với cặp λ2, λ3 :

Như vậy: Trên đoạn từ vân VSTT đến k2 = 12 ; k3 = 10 thì có tất cả 3 vị trí trùng nhau

2084705102235

=> Trong khoảng giữa có 1 vị trí trùng nhau.

00

=> Trong khoảng giữa có 1 vị trí trùng nhau.

18719804508500

Vị trí 1: VSTT

Vị trí 2: k2 = 6 ; k3 = 5

Vị trí 3: k2 = 12 ; k3 = 10

- Với cặp λ1, λ3 :

170180016065500

Như vậy: Trên đoạn từ vân VSTT đến k1 = 15 ; k3 = 10 thì có tất cả 6 vị trí trùng nhau

Vị trí 1: VSTT

195707038735

=> Trong khoảng giữa có 4 vị trí trùng nhau.

00

=> Trong khoảng giữa có 4 vị trí trùng nhau.

Vị trí 2: k1 = 3 ; k3 = 2

Vị trí 3: k1 = 6 ; k3 = 4

Vị trí 4: k1 = 9 ; k3 = 6

Vị trí 5: k1 = 12 ; k3 = 8

Vị trí 6: k1 = 15 ; k3 = 10

Vậy tất cả có 2 + 1 +4 =7 vị trí trùng nhau của các bức xạ.

Số VS quan sát được = Tổng số VS tính toán – Số vị trí trùng nhau = 34 – 7 = 27 vân sáng.

503745578740

1

00

1

2.Giao thoa với nguồn ánh sáng trắng (0,38 m 0,76 m):

* Trong hiện tượng giao thoa ánh sáng trắng thì:

v©n trung t©m (gi÷a) cã mµu tr¾ng, bËc 1 mµu nh­ cÇu vång, tÝm

ë trong, ®á ë ngoµi. Tõ bËc 2 trë lªn kh«ng râ nÐt v× cã mét phÇn

chång lªn nhau.

a/ Xác định số vân sáng, số vân tối và các bức xạ tương ứng tại một

vị trí xác định (đã biết x) ta làm theo các bước:

+ Vân sáng:

Với 0,4 m 0,76 m các giá trị của k ứng số bức xạ

tại đó

+ Vân tối:

Với 0

,4

m 0,76 m các giá trị của k ứng số bức xạ tại đó

b

/ Bề rộng quang phổ bậc k:

với đ và t là bước sóng ánh sáng đỏ và tím

Bài Tập mẫu : Trong một thí nghiệm giao thoa khe Young ánh sáng đơn sắc

=0,6µm, 2 khe sáng cách nhau 1 mm. khoảng cách giữa 2 khe đến màn: 1m

a. Chiếu thêm bức xạ

, xác định vị trí mà 2 vân sáng trùng lần 2( không kể vân trung tâm)

b. Tại vị trí vân sáng bậc 3 của bức xạ

=0,6µm, có vân sáng bậc mấy của bức xạ nào trong dãy ánh sáng trắng?

Hướng dẫn giải :

a)

=0,6µm;

. Gọi x là vị trí trùng của hai vân sáng

x

là vị trí vân sáng bậc k của bước sóng

:

x

là vị trí vân sáng bậc k’ của bước sóng

:

2 vị trí trùng nhau:

-Gọi itrùng là khoảng vân trùng: => itrùng=2.i=2.0

,6

=1,2 mm

-Vị trí các vân trùng nhau lần thứ 2 tại điểm cách vân trung tâm 2

,4

mm

b)

tại

vị trí vân sáng bậc 3 của bức xạ

= 0,6µm

Xét điểm A là vân sáng bậc 3 của bức xạ

= 0

,6

µm

Tại A là vân sáng bậc 3 của bước sóng

= 0

,6

µm: => OA= 3.i=

(1)

Xét tại A là vân sáng bậc k’ của bước

sóng

: => OA= k’.i’=

(2)

2 vị trí trùng nhau: =>

Do

( vì

là ánh sáng trắng) (*) <=> 0,4 < 0,6.

< 0

,76

<=> 2,3 < k’ <4,5

Do k’ là số nguyên => k’ =3

( loại

vì trùng k); k’ = 4 (*) =>

= 0,45 µm

Vậy có vân sáng bậc 4 của bước sóng

= 0

,45

µm

II. Bài tập:

Bài 1. Hai khe Iâng cách nhau 0,8 mm và cách màn 1,2 m. Chiếu đồng thời 2 bức xạ 1 = 0,75 m và 2 = 0,45 m vào hai khe. Lập công thức xác định vị trí trùng nhau của các vân tối của 2 bức xạ 1 và 2 trên màn.

Giải bài 1. Vị trí vân trùng có: k1

= k2

k2 = k1

=

k1; với k1 và k2 Z thì k1 nhận các giá trị 0, 3, 6, ... tương ứng với các giá trị 0, 5, 10, ... của k2.

Bài 2. Một nguồn sáng điểm nằm cách đều hai khe Iâng và phát ra đồng thời hai bức xạ đơn sắc có bước sóng 1 = 0,6 m và bước sóng 2 chưa biết. Khoảng cách giữa hai khe là a = 0,2 mm, khoảng cách từ các khe đến màn là D = 1 m. Trong một khoảng rộng L = 2,4 cm trên màn, đếm được 17 vạch sáng, trong đó có 3 vạch là kết quả trùng nhau của hai hệ vân. Tính bước sóng 2, biết hai trong 3 vạch trùng nhau nằm ngoài cùng của khoảng L.

Giải bài 2. Ta có: i1 =

= 3.10-3 m;

= 8 có 9 vân sáng của bức xạ có bước sóng 1 và có 17 - 9 + 3 = 11 vân sáng của bức xạ có bước sóng 2 i2 =

= 2,4.10-3 m 2 =

= 0,48.10-6 m.

Bài 3. Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe là 0,5 mm, khoảng cách từ hai khe đến màn quan sát là 2 m. Nguồn sáng dùng trong thí nghiệm gồm hai bức xạ có bước sóng 1 = 450 nm và 2 = 600 nm. Trên màn quan sát, gọi M, N là hai điểm ở cùng một phía so với vân trung tâm, cách vân trung tâm lần lượt là 5,5 mm và 22 mm. Tìm số vị trí vân sáng trùng nhau của hai bức xạ trên đoạn MN.

Giải bài 3. Các vân trùng có: k1

= k2

k2 = k1

=

k1; các vân sáng trùng ứng với k1 = 0, 4, 8, 12, ... và k2 = 0, 3, 6, 9, ... . Vì i1 =

= 1,8.10-3 m

= 3,1;

= 12,2 trên đoạn MN có 9 vân sáng của bức xạ 1 (từ vân sáng bậc 4 đến vân sáng bậc 12). Vì i2 =

= 2,4.10-3 m

= 2,3;

= 9,2 trên đoạn MN có 9 vân sáng của bức xạ 1 (từ vân sáng bậc 3 đến vân sáng bậc 9). Vậy trên đoạn MN có 3 vân sáng trùng nhau của 2 bức xạ ứng với k1 = 4; 8 và 12 và k2 = 3; 6 và 9.

Bài 4. Trong thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe là 2 mm, khoảng cách từ hai khe đến màn là 2 m. Dùng nguồn sáng phát ra ba bức xạ đơn sắc 1 = 0,4 m, 2 = 0,45 m và 3 = 0,6 m. Xác định vị trí các vân sáng trùng nhau và khoảng cách ngắn nhất giữa hai vân sáng cùng màu với vân sáng chính giữa.

Giải bài 4. Vị tr í vân trùng có: k1

= k2

= k3

9k1 = 8k2 = 6k3. Khoảng cách ngắn nhất giữa hai vân sáng cùng màu với vân sáng chính giữa là: x = 9

= 8

= 6

= 3,6.10-3 m.

Bài 5. Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, nguồn sáng phát đồng thời hai bức xạ đơn sắc, trong đó bức xạ màu đỏ có bước sóng λd = 720 nm và bức xạ màu lục có bước sóng λl (có giá trị trong khoảng từ 500 nm đến 575 nm). Trên màn quan sát, giữa hai vân sáng gần nhau nhất và cùng màu với vân sáng trung tâm có 8 vân sáng màu lục. Tính bước sóng λl của ánh sáng màu lục.

Giải bài 5. Vị trí các vân trùng có: kdd = kll kd =

. Vì giữa hai vân trùng gần nhau nhất có 8 vân màu lục nên vân trùng đầu tiên tính từ vân vân trung tâm là vân sáng bậc 9 của ánh sáng màu lục.

Ta có:

= 6,25 kd

= 7,12. Vì kd Z nên kd = 7 l =

= 560 nm.

Bài 6. Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, nguồn sáng gồm các bức xạ có bước sóng lần là 1 = 700 nm, 2 = 600 nm v 3 = 500 nm. Tại điểm M trong vùng giao thoa trên màn có hiệu khoảng cách đến hai khe là 2,1 m có vân sáng của bức xạ nào? Tại điểm N có hiệu khoảng cách đến hai khe bằng 0,9 m có vân tối của bức xạ nào? Xác định vị trí một điểm có hiệu đường đi ( 0) để cả ba bức xạ trên đều cho vân sáng.

Giải bài 6.

Tại M ta có: dM = 2,1.10-6 m = 3.0,7.10-6 m = 31, do đó tại M có vân sáng của bức xạ có bước sóng 1.

Tại N ta có: dN = 0,9.10-6 m = 1,5.0,6.10-6 m = 1,52, do đó tại N ta có vân tối của bức xạ có bước sóng 2.

Bội số chung nhỏ nhất của 1, 2, và 3 là 21.10-6 m, do đó tại điểm có hiệu đường đi 21 m sẽ có vân sáng của cả ba bức xạ.

Bài 7. Trong thí nghiệm của Young về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe là 0,8 mm, khoảng cách từ hai khe đến màn là 2 m. Dùng ánh sáng trắng (0,76 m 0,38 m) để chiếu sáng hai khe. Xác định bề rộng của quang phổ bậc 1 và bậc 2.

Giải bài 7. Ta có: x1

=

(đ - t) = 0,95 mm; x2 = 2

(đ - t) = 2x1 = 1,9 mm.

Bài 8. Trong thí nghiệm của Young về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe là 0,4 mm, khoảng cách từ hai khe đến màn là 2 m., hai khe S1 và S2 được chiếu bằng ánh sáng trắng (0,76 m 0,40 m). Xác định bước sóng của những bức xạ cho vân tối và những bức xạ cho vân sáng tại điểm M cách vân sáng trung tâm 8 mm.

Giải bài 8. Tại M có vân tối khi xM = (k + 0,5)

k =

- 0,5 kmax =

- 0,5 = 3,7; kmin =

- 0,5 = 1,6; k nhận các giá trị: 2 và 3; k = 2 thì =

= 0,64 m; k = 3 thì = 0,48 m.

Tại M có vân sáng khi xM = k’

k’ =

k’max =

= 4,2; k'min =

= 2,1; vì k’ Z nên k’ nhận các giá trị: 3 và 4; với k’ = 3 thì =

= 0,53 m; với k’ = 4 thì = 0,40 m.

Bài 9. Thí nghiệm giao thoa ánh sáng Young. Chiếu hai khe ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ1 = 0,6μm thì trên màn quan sát, ta thấy có 6 vân sáng liên tiếp cách nhau 9mm. Nếu chiếu hai khe đồng thời hai bức xạ λ1 và λ2 thì người ta thấy tại M cách vân trung tâm 10,8mm vân có màu giống vân trung tâm, trong khoảng giữa M và vân sáng trung tâm còn có 2 vị trí vân sáng giống màu vân trung tâm. Bước sóng của bức xạ λ2 là

A. 0,4 μm. B. 0,38 μm. C. 0,65 μm. D. 0,76 μm.

Giải bài 9: Khoảng

vân i1

= 9mm/(6-1) = 1,8mm

Tại M là vân sáng bậc 6 của bức xạ λ1.

Khoảng cách giữa vân sáng cùng màu và gần nhất vân sáng trung tâm là:

x

=

, ứng với vân sáng bậc hai của bức xạ λ1

Do đó 2i1 =

ki2 ----

Với k là số nguyên.

k

=

. Trong 4 giá trị của bức xạ λ2 đã cho chỉ có

bức

xạ λ = 0,4 µm cho k = 3 là số nguyên. Chọn đáp

án

A

Bài 10. Trong thí nghiệm của Young về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe là 0,8 mm, khoảng cách từ hai khe đến màn là 1,6 m. Dùng ánh sáng trắng (0,76 m 0,38 m) để chiếu sáng hai khe. Hãy cho biết có những bức xạ nào cho vân sáng trùng với vân sáng bậc 4 của ánh sáng màu vàng có bước sóng v = 0,60 m.

Giải bài 10. Vị trí vân sáng trùng với vân sáng bậc 4 của ánh sáng màu vàng có: 4

= k

k =

kmax =

= 6,3; kmin =

= 3,2; vì k Z nên k nhận các giá trị: 4, 5, 6. Với k = 4 thì đó là vân sáng bậc 4 của ánh sáng màu vàng, với k = 5 thì =

= 0,48 m; với k = 6 thì = 0,40 m.

Bài 11: Thí nghiệm I-âng về giao thoa ánh sáng nguồn phát đồng thời hai bức xạ đơn sắc. λ1 = 0,64μm (đỏ), λ2 = 0,48μm (lam) trên màn hứng vân giao thoa. Trong đoạn giữa 3 vân sáng liên tiếp cùng màu với vân trung tâm có số vân đỏ và vân lam là A. 9 vân đỏ, 7 vân lam B. 7 vân đỏ, 9 vân lam C. 4 vân đỏ, 6 vân lam D. 6 vân đỏ, 4 vân lam

Giải bài 11: k1

= k2

Hay k11 = k22 => 4k1=3k2 => k1 = 3, 6, 12, … k2 = 4, 8, 12 ....

=> số vân đỏ : 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11 => 7 đỏ => Đáp án B

Bài 12: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng bằng khe Young. Nguồn S phát ra 3 ánh sáng đơn sắc có bước sóng là: λ1 (tím) = 0

,42

μm, λ2 (lục) = 0,56 μm, λ3 (đỏ) = 0,7 μm. Giữa hai vân sáng liên tiếp có màu giống như màu của vân sáng trung tâm có 14 vân màu lục. Số vân tím và màu đỏ nằm giữa hai vân sáng liên tiếp kể trên là

:

A. 19 vân tím, 11 vân đỏ B. 20 vân tím, 12 vân đỏ C. 17 vân tím, 10 vân đỏ D. 20 vân tím, 11 vân đỏ

Giải bài 12: k1

= k2

=k3

Hay k11 = k22 =k33 => 21k1=28k2 =35k3 =>

↓   ↓

k1= 20, 40, ...

k2 = 15, 30...

k3 = 12, 24...

số vân tím = 40-20-1= 19 vân => Đáp án A

DÙNG MÁY TÍNH Fx570ES; 570ESPlus. ĐỂGIẢI BÀI TOÁN GIAO THOA SÓNG ÁNH SÁNG. Cài đặt

máy :

DÙNG MODE 7

Bấm: SHIFT 9 3 = =

Reset all

Bấm: SHIFT MODE 2

Line IO

Bấm: MODE 7 :

TABLE

Ví dụ 1: Câu 22 - Đề thi tuyển sinh đại học khối

A

năm 2010 - Mã đề 136

Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, hai khe được chiếu bằng ánh sáng trắng có bước sóng từ 380nm đến 760nm. Khoảng cách giữa hai khe là 0,8mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 2m. Trên màn, tại vị trí cách vân trung tâm 3mm có vân sáng của các bức xạ với bước sóng

A. 0,48 m và 0,56 m B. 0,40 m và 0,60 m C. 0,45 m và 0,60 m D. 0,40 m và 0,64 m

Cách giải

Hướng dẫn bấm máy và kết quả

x=

Do 0,380 nm ≤ 760 nm. =

Cho k=1

,2

..

k=1 =1.2μm.

k=2 =0.6μm.

k=3 =0.4μm.

k=4 =0.3μm.

chọn B

Mode 7

Mauso=

ALPHA )

Biến X là k

Nhập máy

:.

(0,8 x 3 ) : ( ALPHA ) X x 2 )

= START 1 = END 10 = STEP 1 =

x=k

f(x)=v

1

2

3

4

1.2

0.6

0.4

0.3

kết quả:

Ví dụ 2: Câu 30 - Đề thi tuyển sinh đại học khối

A

năm 2009 - Mã đề 629

Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, hai khe được chiếu bằng ánh sáng trắng có bước sóng từ 0,38 m đến 0,76m. Tại vị trí vân sáng bậc 4 của ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,76 m còn có bao nhiêu vân sáng nữa của các ánh sáng đơn sắc khác?

A. 3.B. 8.C. 7.D. 4.

Cách giải

Hướng dẫn bấm máy và kết quả

k=k11

Do 0

,40

μm ≤ 0.76 μm.

=

Cho k=1

,2

..

k=4 =0.76μm. (loại)

k=5 =0.608μm.

k=6 =0.506μm.

k=7 =0.434μm.

k= 8 =0.38μm.

chọn D

Mode 7

Mauso=

ALPHA )

X Biến X là k

Nhập máy:...tương tự như trên....

(4 x 0,76 ) : ALPHA ) X

x=k

f(x)=v

1

2

3

4

5

6

7

8

9

3.04

1.52

1.0133

0.76

0.608

0.506

0.434

0.38

0.3377

= START 0 = END 20 = STEP 1 =

kết quả:

Ví dụ 3: Câu 43 - Đề thi tuyển sinh cao đẳng khối

A

năm 2011 - Mã đề 142

trong

thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe là 2 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa 2 khe đến màn quan sát là 2 m. Nguồn phát ánh sáng gồm các bức xạ đơn sắc có bước sóng trong khoảng 0,40 μm đến 0.76 μm. Trên màn, tại điểm cách vân trung tâm 3

,3

mm có bao nhiêu bức xạ cho vân tối?

A. 6 bức xạ.B. 4 bức xạ.C. 3 bức xạ.D. 5 bức xạ.

Cách giải

Hướng dẫn bấm máy và kết quả

x=

Do 0

,40

μm ≤ 0.76 μm.

=

Cho k=0

,1,2

..

k=4 =0.66μm.

k=5 =0.55μm.

k=6 =0.47μm.

k=7 =0.41μm.

chọn B

Mode 7

Mauso=

ALPHA )

X + 1 Biến X là k

Nhập máy:...tương tự như trên....

(2 x 3,3 ) : ( ( ALPHA ) X + 1 ) x 2 )

x=k

f(x)=v

0

1

2

3

4

5

6

7

8

3.3

1.65

1.1

0.825

0.66

0.55

0.47

0.41

0.36

= START 0 = END 10 = STEP 1 =

kết quả

Chú

ý :

Cách chọn Start? End? Và Step?

-Chọn Start

?:

Thông thường là bắt đầu từ 0 hoặc tùy theo bài

-Chọn End? : Tùy thuộc vào đề

bài thường

không quá 30 ( nghệ thuật của từng người làm bài )

-Chọn

Step :

1( vì k nguyên )

TRẮC NGHIỆM THEO CHỦ ĐỀ

CHỦ ĐỀ 1: HIỆN TƯỢNG TÁN SẮC VÀ HIỆN TƯỢNG GIAO THOA ÁNH SÁNG

1. Để hai sóng kết hợp có bước sóng

tăng cường lẫn nhau khi giao thoa thì hiệu được đi của chúng

A. bằng

.B. bằng 0.C. bằng

.D. bằng

.

2. Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe bằng 1mm và khoảng cách từ hai khe đến màn bằng 2m. Chiếu sáng hai khe bằng ánh sáng đơn sắc có bước sóng

, người ta đo được khoảng cách từ vân sáng trung tâm đến vân sáng bậc bốn là 4,5mm. Bước sóng của ánh sáng đơn sắc đó là

A. 0,76

m.B. 0,6

m.C. 0,5625

m.D. 0,4

m.

3. Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng của Y-âng, gọi i là khoảng cách giữa hai vân sáng liên tiếp. Khoảng cách từ vân sáng bậc 3 đến vân sáng bậc 9 nằm cùng phía đối với vân sáng trung tâm là

A. 5i.B. 6i.C. 7i.D. 8i.

4. Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe a = 0,5mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát D = 2m. Hai khe được chiếu bằng ánh sáng trắng. Khoảng cách từ vân sáng bậc 1 màu đỏ (

đ = 0,75

m) đến vân sáng bậc 1 màu tím (

t = 0,4

m) nằm cùng một phía đối với vân sáng trung tâm là

A. 4,2mm.B. 42mm. C. 1,4mm D. 2,1mm.

5. Trong thí nghiệm Y-âng, các khe được chiếu bằng ánh sáng trắng. Biết khoảng cách giữa hai khe là a = 0,3mm; khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát D = 2m. Khoảng cách giữa vân sáng bậc 1 của màu đỏ (

đ = 0,76

m) và vân sáng bậc 2 của màu tím (

t = 0,40

m) nằm cùng một phía đối với vân sáng trung tâm là

A. 1,253mm.B. 0,548mm.C. 0,104mm.D. 0,267mm.

6. Sự phụ thuộc của chiết suất vào bước sóng

A. xảy ra với mọi chất rắn, lỏng, hoặc khí.B. chỉ xảy ra với chất rắn và lỏng.

C. chỉ xảy ra với chất rắn.D. là hiện tượng đặc trưng của thuỷ tinh.

7. Chiết suất của một môi trường trong suốt đối với các ánh sáng đơn sắc khác nhau là đại lượng

A. không đổi, có giá trị như nhau đối với tất cả các ánh sáng có màu từ đỏ đến tím.

B. thay đổi, chiết suất là lớn nhất đối với ánh sáng đỏ và nhỏ nhất đối với ánh sáng tím.

C. thay đổi, chiết suất là lớn nhất đối với ánh sáng tím và nhỏ nhất đối với ánh sáng đỏ.

D. thay đổi, chiết suất lớn nhất đối với ánh sáng màu lục và nhỏ nhất đối với ánh sáng đỏ.

8. Ánh sáng đơn sắc là ánh sáng

A. có một màu và bước sóng nhất định, khi đi qua lăng kính sẽ bị tán sắc.

B. có một màu nhất định và bước sóng không xác định, khi đi qua lăng kính không bị tán sắc.

C. có một màu và một bước sóng xác định, khi đi qua lăng kính không bị tán sắc.

D. có một màu nhất định và bước sóng không xác định, khi đi qua lăng kính sẽ bị tán sắc.

9. Khẳng định nào sau đây là sai?

A. Ánh sáng đơn sắc không bị tán sắc khi truyền qua lăng kính.

B. Vận tốc của ánh sáng đơn sắc không phụ thuộc vào môi trường truyền.

C. Chiết suất của chất làm lăng kính đối với ánh sáng đỏ nhỏ hơn đối với ánh sáng màu lục.

D. Ánh sáng đơn sắc bị lệch đường truyền khi đi qua lăng kính.

10. Khi ánh sáng truyền từ môi trường trong suốt này sang môi trường trong suốt khác thì

A. bước sóng thay đổi nhưng tần số không đổi.B. bước sóng không đổi nhưng tần số thay đổi.

C. bước sóng và tần số đều thay đổi.D. bước sóng và tần số đều không đổi.

11. Trong thí nghiệm Iâng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa 5 vân sáng liên tiếp trên màn là 2mm. Tại điểm M trên màn cách vân sáng trung tâm một khoảng 1,75mm là

A. vân sáng bậc 3.B. vân tối thứ ba. C. vân sáng bậc 4.D. vân tối thứ tư.

12. Thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng được thực hiện trong không khí. Nếu thí nghiệm được thực hiện trong nước có chiết suất n thì bước sóng của ánh sáng

A. tăng n lần.B. giảm n lần.C. không thay đổi.D. giảm

lần.

13. Trong thí nghiệm giao thoa với ánh sáng trắng của Y-âng, khoảng cách giữa vân sáng và vân tối liên tiếp bằng

A. một khoảng vân.B. một nửa khoảng vân.

C. một phần tư khoảng vân.D. hai lần khoảng vân.

14. Trong các thí nghiệm sau, thí nghiệm nào được sử dụng để đo bước sóng ánh sáng?

A. Thí nghiệm tổng hợp ánh sáng trắng.B. Thí nghiệm về sự tán sắc ánh sáng của Niu-tơn.

C. Thí nghiệm với ánh sáng đơn sắc của Niu-tơn.D. Thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng.

15. Trong thí nghiệm Y-âng, bước sóng đơn sắc dùng trong thí nghiệm là 0,6

. Hiệu đường đi của ánh sáng từ hai khe đến vân sáng bậc hai trên màn bằng

A. 1,2

.B. 2,4

.C. 1,8

.D. 0,6

.

16. Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, hai khe cách nhau 1mm, khoảng cách từ hai khe tới màn là 1m. Khoảng cách giữa 3 vân sáng liên tiếp là 0,9mm. Bước sóng đơn sắc dùng trong thí nghiệm là

A. 0,6

.B. 0,65

.C. 0,45

.D. 0,51

.

17. Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, các khe được chiếu sáng bởi ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,5

m. Biết khoảng cách giữa hai khe là 2mm, khoảng cách từ hai khe tới màn là 1m. Khoảng cách giữa hai vân sáng bậc bốn là

A. 1mm.B. 3mm.C. 4mm.D. 2mm.

18. Trong thí nghiệm Y-âng, nếu khoảng cách giữa hai vân sáng liên tiếp là i thì vân tối thứ hai xuất hiện trên màn tại vị trí cách vân sáng trung tâm một khoảng bằng

A. 0,5i.B. 2i.C. i.D. 1,5i.

19:Một nguồn S phát sáng đơn sắc có bước sóng 0,5μm đến 1 khe Iâng S

1S

2 với S

1S

2=0,5mm. Mặt phẳng chứa S

1S

2 cách màn 1 khoảng D=1m.

I.Khoảng vân là:

A.0

,5mm

B.1mm.C.2mm D.0

,1mm

II.Tại 1 điểm M trên màn cách giao điểm O của màn và trung trực S

1S

2 một khoảng x=3,5mm có vân loại gì?

bậc

mẩy?

A.Vân sáng bậc 3 B.Vân tối bậc 3C.Vân tối bậc 4. D.Vân sáng bậc 4

III.Chiều rộng của vùng giao thoa quan sát được trên màn là 13mm. Số vân sáng và vân tối quan sát được là:

A.10 vân sáng, 11 vân tối. B.12 vân sáng, 13 vân tốiC.11 vân sáng, 12 vân tối D.13 v/sáng

,14

vân tối

20

:Một

sóng ánh sáng đơn sắc có bước sóng trong không khí bằng 0,6μm.Bước sóng của ánh sáng đơn sắc này trong nước(n=4/3) là:

A.0

,8μm

B.0,45μmC.0,75μm D.0,4μm

21

:Trong

thí nghiệm giao thoa ánh sáng đơn sắc bằng khe Young ,khi đưa toàn bộ hệ thống từ không khí vào trong môi trường có chiết suất n ,thì khoảng vân giao thoa thu được trên màn thay đổi như thế nào ?

A. Giữ nguyên B. Tăng lên n lần C. Giảm n lần D. Kết quả khác

22 : Trong 1 thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng được thực hiện trong không khí, 2 khe S 1 và S 2 được chiếu bằng ánh sáng đơn sắc có bước sóng

.Khoảng vân đo được là 1,2mm.Nếu thí nghiệm được thực hiện trong 1 chất lỏng thì khoảng vân là 1mm.Chiết suất của chất lỏng là :

A. 1,33 B. 1,2 C. 1,5 D. 1,7

23: Trong 1 thí nghiệm giao thoa ánh sáng trong môi trường không khí khoảng cách giữa 2 vân sáng bậc 2 ở 2 bên vân trung tâm đo được là 3,2mm.Nếu làm lại thí nghiệm trên trong môi trường nước có chiết suất là 4/3 thì khoảng vân là :

A. 0,85mm B. 0,6mm C. 0,64mm D.1mm

24

:Trong

thí nghiệm Iâng về giao thoa ánh sáng, gọi a là khoảng cách 2 khe S1 và S2; D là khoảng cách từ S1S2 đền màn;

là bước sóng của ánh sáng đơn sắc. Khoảng cách từ vân sáng bậc 2 đến vân tối thứ 3

( xét

hai vân này ở hai bên đối với vân sáng chính giữa ) bằng:

A.

B.

. C.

D.

.

25

:Trong

thí nghiệm giao thoa Iâng có khoảng vân giao thoa là i, khoảng cách từ vân sáng bậc 5 bên này đến vân tối bậc 4 bên kia vân trung tâm là:

A. 8,5iB.7

,5i

C.6,5i D.9,5i

26:Trong thí nghiệm I

âng ,

khi dùng ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,589

thì quan sát được 13 vân sáng còn khi dùng ánh sáng đơn sắc có bước sóng

thì quan sát được 11 vân sáng.Bước sóng

có giá trị

A. 0,696

* B. 0,6608

C. 0,6860

D.0

,6706

CHỦ ĐỀ 2: CÁC LOẠI QUANG PHỔ VÀ CÁC LOẠI TIA

27. Đặc điểm quang trọng của quang phổ liên tục là

A. không phụ thuộc vào thành phần cấu tạo và nhiệt độ của nguồn sáng.

B. phụ thuộc vào thành phần cấu tạo và nhiệt độ của nguồn sáng.

C. phụ thuộc vào thành phần cấu tạo của nguồn sáng, không phụ thuộc vào nhiệt độ của nguồn sáng.

D. phụ thuộc vào nhiệt độ của nguồn sáng, không phụ thuộc vào thành phần cấu tạo của nguồn sáng.

28. Điều kiện phát sinh của quang phổ vạch phát xạ là

A. các chất khí ở áp suất thấp, bị kích thích phát.

B. những vật bị nung nóng ở nhiệt độ trên 30000C.

C. các chất rắn, lỏng hoặc khí có áp suất lớn bị nung nóng.

D. chiếu ánh sáng trắng qua đám khí hay hơi đang phát sáng.

29. Ở một nhiệt độ nhất định, nếu một đám hơi có khả năng phát ra hai ánh sáng đơn sắc có bước sóng

(với

<

) thì nó cũng có khả năng hấp thụ

A. mọi ánh sáng đơn sắc có bước sóng nhỏ hơn

.

B. mọi ánh sáng đơn sắc có bước sóng lớn hơn

.

C. mọi ánh sáng đơn sắc có bước sóng trong khoảng từ

đến

.

D. hai ánh sáng đơn sắc đó.

30. Khẳng định nào sau đây về tia hồng ngoại là không đúng?

A. Tia hồng ngoại có bản chất là sóng điện từ do các vật bị nung nóng phát ra.

B. Tia hồng ngoại kích thích thị giác làm cho ta nhìn thấy màu hồng.

C. Tia hồng ngoại là những bức xạ không nhìn thấy, có bước sóng lớn hơn bước sóng của ánh sáng đỏ.

D. Tác dụng nổi bật nhất của tia hồng ngoại là tác dụng nhiệt.

31. Một bức xạ hồng ngoại có bước sóng 6.10-3mm, so với bức xạ tử ngoại có bước sóng 125nm thì có tần số nhỏ hơn

A. 50 lần.B. 48 lần.C. 44 lần.D. 40 lần.

32. Tia tử ngoại không có tác dụng nào sau đây?

A. Tác dụng lên phim ảnh.B. Chiếu sáng.

C. Kích thích sự phát quang.D. Sinh lí.

33. Tia tử ngoại được phát ra rất mạnh từ nguồn nào sau đây?

A. Lò sưởi điện.B. Lò vi sóng.C. Màn hình vô tuyến.D. Hồ quang điện.

34. Nhận xét nào dưới đây về tia tử ngoại là không đúng?

A. Tia tử ngoại là những bức xạ không nhìn thấy, có tần số nhỏ hơn tần số sóng của ánh sáng tím.

B. Tia tử ngoại bị nước và thủy tinh hấp thụ rất mạnh.

C. Tia tử ngoại tác dụng lên phim ảnh.

D. Tia tử ngoại kích thích nhiều phản ứng hóa học.

35. Điều nào sau đây là sai khi so sánh tia hồng ngoại là tia tử ngoại?

A. Cùng bản chất là sóng điện từ.

B. Tia hồng ngoại có bước sóng nhỏ hơn tia tử ngoại.

C. Tia hồng ngoại và tia tử ngoại đều tác dụng lên kính ảnh.

D. Tia hồng ngoại và tia tử ngoại đều không nhìn thấy bằng mắt thường.

36. Tia hồng ngoại, ánh sáng nhìn thấy, tia tử ngoại, tia X và tia gamma đều là

A. sóng cơ.B. sóng vô tuyến.C. sóng điện từ.D. sóng ánh sáng.

37. Tia X không có tính chất nào sau đây?

A. Bị lệch hướng trong điện trường, từ trường.B. Làm phát quang một số chất.

C. Có khả năng ion hoá không khí.D. Làm đen kính ảnh.

38. Tia X là sóng điện từ có bước sóng

A. lớn hơn tia hồng ngoại.B. nhỏ hơn tia tử ngoại.

C. quá nhỏ, không đo được.D. không đo được, vì nó không gây ra hiện tượng giao thoa.

39. Tính chất quan trọng nhất của tia X, phân biệt nó với các bức xạ điện từ khác (không kể tia gamma) là

A. tác dụng mạnh lên kính ảnh.B. khả năng ion hóa các chất khí.

C. làm phát quang nhiều chất.D. khả năng xuyên qua vải, gỗ, giấy, ...

40. Điều nào sau đây là sai khi so sánh tia X và tia tử ngoại?

A. Cùng bản chất là sóng điện từ.B. Tia X có bước sóng dài hơn so với tia tử ngoại.

C. Đều có tác dụng lên kính ảnh.D. Có khả năng gây phát quang một số chất.

TRẮC NGHIỆM TỔNG HỢP:

Câu 1: Khi nghiêng các đĩa CD dưới ánh sáng mặt trời, ta thấy xuất hiện các màu sặc sỡ như màu cầu vồng. Đó là kết quả của hiện tượng:

A. Phản xạ ánh sángB. Tán sắc ánh sáng C. Khúc xạ ánh sángD. Giao thoa ánh sáng

Câu 2: Hai lăng kính có cùng góc chiết quang A = 20’ làm bằng thủy tinh chiết suất n = 1,5 tạo thành một lưỡng lăng kính. Một khe sáng S phát ánh sáng có bước sóng 0,5μm đặt trên mặt đáy chung, cách hai lăng kính một khoảng d = SI = 50cm. Màn quan sát cách hai lăng kính một khoảng d’ = OI = 2m. Số vân sáng quan sát được trên màn là :

A. 29 vân sáng.B. 31 vân sáng.C. 25 vân sáng.D. 27 vân sáng.

Câu 3: Một mạch dao động điện từ gồm một cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L và hai tụ điện C1 và C2. Khi mắc cuộn dây riêng với từng tụ C1, C2 thì chu kì dao động của mạch tương ứng là T1=3ms, T2= 4ms. Chu kì `dao động của mạch khi mắc đồng thời cuộn dây với C1 song song C2 là:

A. 7ms.B. 10ms.C. 12/7ms.D. 5ms.

Câu 4: Chùm

tia

ló ra khỏi lăng kính trong một máy quang phổ, trước khi đi qua thấu kính của buồng ảnh là:

A. Một chùm phân kỳ màu

trắng B

. Một tập hợp nhiều chùm tia song song, mỗi chùm có một màu

C. Một chùm

tia

song song D. Một chùm phân kỳ nhiều màu

Câu 5: Trong thí nghiệm I-âng, các khe sáng được chiếu bằng ánh sáng trắng, biết λ

đ=760nm và λ

t=0,38μm.

Khoảng cách giữa hai khe là 0,3mm, hai khe cách màn là 2m.

Bề rộng quang phổ bậc 3 trên màn là:

A. 7,6mmB. 8,7mmC. 9,6mmD. 5,1mm

Câu 6: Người ta khảo sát hiện tượng giao thoa bằng cách dùng hai gương phẳng M1, M2 hợp nhau một góc 10’ và một nguồn sáng S đặt trước hai gương, song song và cách giao tuyến của hai gương 100mm. Nguồn S phát ra ánh sáng đơn sắc. Màn quan sát đặt cách giao tuyến hai gương một khoảng 1400mm. Khoảng cách hai ảnh S1, S2 là:

A. 0

,8

mmB. 0,6 mmC. 0,3mmD. 1,2 mm

Câu 7: Phát biểu nào sau đây là không đúng?

A. Tia hồng ngoại và

tia

tử ngoại đều có cùng bản chất là sóng điện từ.

B. Tia hồng ngoại có bước sóng nhỏ hơn

tia

tử ngoại.

C. Tia hồng ngoại và

tia

tử ngoại đều là những bức xạ không nhìn thấy.

D. Tia hồng ngoại và

tia

tử ngoại đều có tác dụng nhiệt

Câu 8: Trong thí nghiện Iâng, hai khe cách nhau là2mm và cách màn quan sát 2m, ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ = 440nm. Điểm M trên màn là vân tối thứ 5, cách vân trung tâm một đoạn

là :

A. 1,44mmB. 1,64mmC. 1,98mmD. 1,96mm.

Câu 9: Một bức xạ đơn sắc có tần số f = 4,4.

HZ thì khi truyền trong không khí sẽ có bước sóng là:

A.

=68,18nmB.

= 13,2µmC.

= 681,8nm.D.

= 0,6818nm.

Câu 10: Bức xạ có bước sóng trong khoảng từ 10-9m đến 4.10-7m thuộc loại nào trong các loại sóng dưới đây?

A. Tia X. B. ánh sáng nhìn thấy. C. Tia hồng ngoại. D. Tia tử ngoại.

Câu 11: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng bằng khe Young, khoảng cách giữa hai khe sáng a =2 mm, khoảng cách từ hai khe sáng đến màn 1m. Bước sóng ánh sáng dùng trong thí nghiệm 0,5

m. Khoảng cách từ vân tối bậc hai đến vân tối bậc 5 là bao nhiêu?

A. 0,75 mmB. 1,5 mmC. Cả A và B sai.D. Cả A và B đúng.

Câu 12: Trong thí nghiệm Iâng, khoảng cách giữa 2 khe là 1mm, khoảng cách từ 2 khe đến màn ảnh là 2m. Khoảng vân đo được 1,2mm. Bức xạ dùng trong thí nghiệm có màu:

A. LụcB. VàngC. Đỏ.D. Tím

Câu 13: Tia X cứng và tia X mềm có sự khác biệt về :

A. Năng lượng và tần số.B. Bản chất, năng lượng và bước sóng

C. Bản chất và ứng lượng.D. Bản chất và bước sóng.

Câu 14: Giao thoa ánh sáng với 2 khe I âng cách nhau 2mm, cách màn 2m ánh sáng có tần số f=5.1014Hz. tốc độ ánh sáng trong chân không c=3.108m/s Khi thí nghiệm giao thoa trong không khí khoảng vân i là:

A. 5

mB. 6

mC. 0,5mmD. 0,6mm

Câu 15: Phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Tia hồng ngoại có tần số cao hơn tần số của tia sáng vàng.

B. Tia tử ngoại có bước sóng lớn hơn bước sóng của tia sáng đỏ.

C. Bức xạ tử ngoại có tần số cao hơn tần số của bức xạ hồng ngoại.

D. Bức xạ tử ngoại có chu kỳ lớn hơn chu kỳ của bức xạ hồng ngoại.

Câu 16: Trong nghiệm Iâng, nguồn sáng là hai bức xạ có bước sóng lần lượt là λ1 và λ2. Cho λ1 = 500nm. Biết rằng vân sáng bậc 12 của bức xạ λ1 trùng với vân sáng bậc 10 của bức xạ λ2. Bước sóng λ2 là:

A. λ2 =400nmB. λ2 =500nmC. λ2 =600nmD. 450nm

Câu 17: Theo chiều tăng dần của bước sóng các loại sóng điện từ thì ta có sự sắp xếp sau

A. sóng vô tuyến, tia hồng ngoại, ánh sáng nhìn thấy, tia tử ngoại, tia X, tia

B. tia

, tia X, tia tử ngoại, ánh sáng nhìn thấy, tia hồng ngoại, sóng vô tuyến.

C. tia

, tia tử ngoại, tia X, ánh sáng nhìn thấy, tia hồng ngoại, sóng vô tuyến.

D. tia X, ánh sáng nhìn thấy, tia hồng ngoại, sóng vô tuyến, tia tử ngoại, tia

..

Câu 18: Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. Vị trí vạch tối trong quang phổ hấp thụ của một nguyên tố trùng với vị trí vạch sáng màu trong quang phổ vạch phát xạ của nguyên tố đó.

B. Trong quang phổ vạch hấp thụ các vân tối cách đều nhau.

C. Trong quang phổ vạch phát xạ các vân sáng và các vân tối cách đều nhau.

D. Quang phổ vạch của các nguyên tố hóa học đều giống nhau ở cùng một nhiệt độ.

Câu 19: Trong thí nghiệm I-âng, khoảng cách giữa hai khe là 1mm, khoảng cách từ hai khe tới màn là 2m, ánh sáng có bước sóng λ1=0,66μm. Nếu độ rộng của vùng giao thoa trên màn là:13,2mm thì số vân sáng và vân tối trên màn là:

A. 11 vân sáng,10 vân tốiB. 10 vân sáng,11 vân tối

C. 11 vân sáng,9 vân tốiD. 9 vân sáng,10 vân tối

Câu 20: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng trắng của Iâng trên màn quan sát thu được hình ảnh giao thoa gồm:

A. Chính giữa là vạch sáng trắng, hai bên có những dải màu.

B. Một dải màu cầu vồng biến thiên liên tục từ đỏ đến tím.

C. Các vạch sáng và tối xen kẽ cách đều nhau.

D. Chính giữa là vạch sáng trắng, hai bên có những dải màu cách đều nhau.

Câu 21: Nguyên nhân gây ra hiện tượng tán sắc ánh sáng mặt trời trong thí nghiệm của Niutơn là:

A. góc chiết quang của lăng kính trong thí nghiệm chưa đủ lớn.

B. chiết suất của lăng kính đối với các ánh sáng đơn sắc là khác nhau.

C. bề mặt của lăng kính trong thí nghiệm không nhẵn.

D. chùm ánh sáng mặt trời đã bị nhiễu xạ khi đi qua lăng kính.

Câu 22: Phát biểu nào sau đây là không đúng?

Cho các chùm ánh sáng sau: Trắng, đỏ, vàng, tím.

A. Ánh sáng trắng bị tán sắc khi đi qua lăng kính.

B. Chiếu ánh sáng trắng vào máy quang phổ sẽ thu được quang phổ liên tục.

C. Mỗi chùm ánh sáng trên đều có một bước sóng xác định.

D. Ánh sáng tím bị lệch về phía đáy lăng kính nhiều nhất nên chiết suất của lăng kính đối với nó lớn nhất.

Câu 23: Một bức xạ truyền trong không khí với chu kỳ 8,25

s. Bức xạ này thuộc vùng nào của thang sóng điện từ?

A. Tia X.B. Vùng tử ngoại.

C. Vùng hồng ngoại.D. Vùng ánh sáng nhìn thấy.

Câu 24: Hai khe Iâng cách nhau 1mm được chiếu bằng ánh sáng trắng (0,38μmλ0,76μm), khoảng cách từ hai khe đến màn là 1m. Tại điểm A trên màn cách vân trung tâm 2mm có các bức xạ cho vân tối có bước sóng:

A. 0,60μm và 0,76μmB. 0,40μm và 0,44μm

C. 0,44μm và 0,57μmD. 0,57μm và 0,60μm

Câu 25: Phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Một chùm ánh sáng mặt trời có dạng một dải sáng mỏng, hẹp rọi xuống mặt nước trong một bể nước tạo nên ở đáy bể một vết sáng có màu trắng dù chiếu xiên hay chiếu vuông góc.

B. Một chùm ánh sáng mặt trời có dạng một dải sáng mỏng, hẹp rọi xuống mặt nước trong một bể nước tạo nên ở đáy bể một vết sáng có nhiều màu dù chiếu xiên hay chiếu vuông góc.

C. Một chùm ánh sáng mặt trời có dạng một dải sáng mỏng, hẹp rọi xuống mặt nước trong một bể nước tạo nên ở đáy bể một vết sáng có nhiều màu khi chiếu xiên và có màu trắng khi chiếu vuông góc.

D. Một chùm ánh sáng mặt trời có dạng một dải sáng mỏng, hẹp rọi xuống mặt nước trong một bể nước tạo nên ở đáy bể một vết sáng có nhiều màu khi chiếu vuông góc và có màu trắng khi chiếu xiên.

Câu 26: Một nguồn S phát ánh sáng có bước sóng 500nm đến hai khe Iâng S1,S2 với S1S2=0,5mm. Mặt phẳng chứa S1S2 cách màn một khoảng 1m. Nếu thí nghiệm trong môi trường có chiết suất 4/3 thì khoảng vân là :

A. 1,5 mmB. 1,75 mmC. 0,75 mmD. 0,5 mm

Câu 27: Chọn phát biểu sai

A. Tia tử ngoại dùng để diệt vi khuẩn, chữa bệnh còi xương.

B. Tia tử ngoại có bản chất là sóng điện từ .

C. Tia tử ngoại phát hiện các vết nứt trong kỹ thuật chế tạo máy.

D. Tia tử ngoại là những bức xạ không nhìn thấy được có bước sóng lớn hơn bước sóng của ánh sáng tím được phát ra từ nguồn có nhiệt độ rất cao.

Câu 28: Hai khe Iâng cách nhau 3mm được chiếu bằng ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,60 μm. Các vân giao thoa được hứng trên màn cách hai khe 2m. Tại điểm M cách vân trung tâm 1,2 mm có:

A. vân sáng bậc 2 B. vân sáng bậc 3 C. vân sáng bậc 4 D. vân sáng bậc 5

Câu 29: Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về ánh sáng trắng và ánh sáng đơn sắc?

A. Chiết suất của chất làm lăng kính là giống nhau đối với các ánh sáng đơn sắc khác nhau.

B. Ánh sáng đơn sắc là ánh sáng không bị tán sắc khi đi qua lăng kính.

C. Ánh sáng trắng là tập hợp của vô số các ánh sáng đơn sắc khác nhau có màu biến thiên liên tục từ đỏ đến tím.

D. Khi các ánh sáng đơn sắc đi qua một môi trường trong suốt thì chiết suất của môi trường đối với ánh sáng đỏ là nhỏ nhất, đối với ánh sáng tím là lớn nhất.

Câu 30: Một nguồn sáng đơn sắc λ=0,6μm chiếu vào một mặt phẳng chứa hai khe hở S1, S2, hẹp, song song, cách nhau 1mm và cách đều nguồn sáng. Đặt một màn ảnh song song và cách mặt phẳng chứa hai khe 1m. Đặt Trước khe S1 một bản thuỷ tinh hai mặt phẳng song song có chiết suất n=1,5, độ dày e = 12μm. Hệ thống vân sẽ dịch chuyển là:

A. Về phía S1 2mmB. Về phía S2 2mmC. Về phía S1 3mmD. Về phía S1 6mm

Câu 31: Trong một thí nghiệm người ta chiếu một chùm ánh sáng đơn sắc song song hẹp vào cạnh của một lăng kính có góc chiết quang A = 80 theo phương vuông góc với mặt phẳng phân giác của góc chiết quang. Đặt một màn ảnh E song song và cách mặt phẳng phân giác của góc chiết quang 1m. Trên màn E ta thu được hai vết sáng. Sử dụng ánh sáng vàng, chiết suất của lăng kính là 1,65 thì góc lệch của tia sáng là:

A. 4,00 B. 5,20 C. 6,30 D. 7,80

Câu 32: Trong một thí nghiệm giao thoa ánh sáng, đo được khoảng cách từ vân sáng thứ tư đến vân sáng thứ 10 ở cùng một phía đối với vân sáng trung tâm là 2,4 mm, khoảng cách giữa hai khe Iâng là 1mm, khoảng cách từ màn chứa hai khe tới màn quan sát là 1m. Bước sóng ánh sáng dùng trong thí nghiệm là:

A. λ = 0

,40

μm B. λ = 0,45 μm C. λ = 0,68 μm D. λ = 0,72 μm

Câu 33: Trong một TN về giao thoa ánh sáng. Hai khe Iâng cách nhau 3mm, hình ảnh giao thoa được hứng trên màn ảnh cách hai khe 3m. Sử dụng ánh sáng trắng có bước sóng từ 0,40 μm đến 0,75 μm. Trên màn quan sát thu được các dải quang phổ. Bề rộng của dải quang phổ ngay sát vạch sáng trắng trung tâm là:

A. 0,35 mm B. 0,45 mm C. 0,50 mm D. 0,55 mm

Câu 34: Trong thí nghiệm Iâng về giao thoa ánh sáng, ban đầu dùng nguồn sáng S có bước sóng

= 0,4

. Sau đó tắt bức xạ

, thay bằng bức xạ

thì tại vị trí vân sáng bậc 3 của bức xạ

ta quan sát được một vân sáng của bức xạ

. Bước sóng

bằng

A. 0,7

.B. 0,5

.C. 0,6

.D. 0,45

.

Câu 35: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng trắng, người ta đo được khoảng vân là 1,12.103

m. Xét hai điểm M và N ở cùng một phía với vân sáng chính giữa O, biết OM = 0,56.104

m và ON = 1,288.104

m. Giữa M và N có bao nhiêu vân sáng?

A. 5.B. 6.C. 7.D. 8

Câu 36: Bước sóng của một ánh sáng đơn sắc trong không khí là 600 nm. Bước sóng của nó trong nước là (biết chiết suất của nước n = 4/3)

A. 800 nm.B. 720 nm.C. 560 nm.D. 450 nm.

Câu 37: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng: a = 3mm; D = 2m. Dùng nguồn sáng S có bước sóng

thì khoảng vân giao thoa trên màn là i = 0,4mm. Tần số của bức xạ đó là

A. 5.1012Hz.B. 5.1014Hz.C. 5.1011Hz.D. 5.1013Hz.

Câu 38: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, các khe S1, S2 được chiếu bởi ánh sáng đơn sắc có bước sóng

= 0,45

. Hai khe cách nhau a = 1,25mm, màn cách hai khe 2,5m. Miền vân giao thoa trên màn có bề rộng 6mm. Số vân tối quan sát được trên màn (kể cả hai biên của miền giao thoa nếu có) là

A. 8.B. 12.C. 5.D. 6.

Câu 39: Trong thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng, các khe sáng được chiếu bằng ánh sáng trắng, biết

đ = 0,76m và

t = 0,4m. Khoảng cách giữa hai khe là 0,3mm, khoảng cách từ hai khe đến màn là 2m. Bề rộng quang phổ bậc 3 trên màn là:

A.7,2mm B.2,4mm C. 9,6mm D. 4,8mm

Câu 40: Người ta thực hiện giao thoa ánh sáng đơn sắc với hai khe Young cách nhau 2mm, khoảng cách giữa hai khe đến màn là 3m, ánh sáng dùng có bước sóng = 0,5m. Bề rộng của giao thoa trường là 1,5cm. Số vân sáng, vân tối có được là....

A.N1 = 19, N

2 = 18 B. N1 = 21, N

2 = 20 C.N1 = 25, N

2 = 24 D. N1 = 23, N

2 = 22

SÓNG ÁNH SÁNG

ĐỀ THI ĐAI HỌC + CAO ĐẲNG CÁC NĂM

Câu 1(CĐ 2007): Trong thí nghiệm Iâng (Y-âng) về giao thoa ánh sáng, hai khe hẹp cách nhau một khoảng a = 0

,5

mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là D = 1,5 m. Hai khe được chiếu bằng bức xạ có bước sóng λ = 0,6 μm. Trên màn

thu được

hình ảnh giao thoa. Tại điểm M trên màn cách vân sáng trung tâm (chính giữa) một khoảng 5

,4

mm có vân sáng bậc (thứ)

A. 3. B. 6. C. 2. D. 4.

Câu 2(CĐ 2007): Quang phổ liên tục của một nguồn sáng J

A. phụ thuộc vào cả thành phần cấu tạo và nhiệt độ của nguồn sáng J.

B. không phụ thuộc vào cả thành phần cấu tạo và nhiệt độ của nguồn sáng J.

C. không phụ thuộc thành phần cấu tạo của nguồn sáng J, mà chỉ phụ thuộc vào nhiệt độ của nguồn sáng đó.

D. không phụ thuộc vào nhiệt độ của nguồn sáng J, mà chỉ phụ thuộc thành phần cấu tạo của nguồn sáng đó.

Câu 3(CĐ 2007): Tia hồng ngoại và

tia

Rơnghen đều có bản chất là sóng điện từ, có bước sóng dài ngắn khác nhau nên

A. chúng bị lệch khác nhau trong từ trường đều.

B. có khả năng đâm xuyên khác nhau.

C. chúng bị lệch khác nhau trong điện trường đều.

D. chúng đều được sử dụng trong y tế để chụp X-quang (chụp điện).

Câu 4(CĐ 2007): Trong các phát biểu sau đây, phát biểu nào là sai?

A. Ánh sáng trắng là tổng hợp (hỗn hợp) của nhiều ánh sáng đơn sắc có màu biến thiên liên tục từ đỏ tới tím.

B. Ánh sáng đơn sắc là ánh sáng không bị tán sắc khi đi qua

lăng

kính.

C. Hiện tượng chùm sáng trắng, khi đi qua một

lăng

kính, bị tách ra thành nhiều chùm sáng có màu sắc khác nhau là hiện tượng tán sắc ánh sáng.

D. Ánh sáng do Mặt Trời phát ra là ánh sáng đơn sắc vì nó có màu trắng.

Câu 5(CĐ 2007): Một dải sóng điện từ trong chân không có tần số từ 4

,0.1014

Hz đến 7,5.1014 Hz. Biết vận tốc ánh sáng trong chân không c = 3.108 m/s. Dải sóng trên thuộc vùng nào trong thang sóng điện từ?

A. Vùng tia

Rơnghen.

B. Vùng tia

tử ngoại.

C. Vùng ánh sáng nhìn thấy.

D. Vùng tia

hồng ngoại.

Câu 6(ĐH – 2007): Hiện tượng đảo sắc của vạch quang phổ (đảo vạch quang phổ) cho phép kết luận rằng

A. trong cùng một điều kiện về nhiệt độ và áp suất, mọi chất đều hấp thụ và bức xạ các ánh sáng có cùng bước sóng.

B. ở nhiệt độ xác định, một chất chỉ hấp thụ những bức xạ nào mà nó có khả năng phát xạ và ngược lại, nó chỉ phát những bức xạ mà nó có khả năng hấp thụ.

C. các vạch tối xuất hiện trên nền quang phổ liên tục là do giao thoa ánh sáng.

D. trong cùng một điều kiện, một chất chỉ hấp thụ hoặc chỉ bức xạ ánh sáng.

Câu 7(ĐH – 2007): Bước sóng của một trong các bức xạ màu lục có trị số là

A. 0

,55

nm. B. 0

,55

mm. C. 0

,55

μm. D. 55 nm.

Câu 8(ĐH – 2007): Các bức xạ có bước sóng trong khoảng từ 3.10-9m đến 3.10-7m là

A.

tia

tử ngoại. B. ánh sáng nhìn thấy. C.

tia

hồng ngoại. D.

tia

Rơnghen.

Câu 9(ĐH – 2007): Trong thí nghiệm Iâng (Y-âng) về giao thoa của ánh sáng đơn sắc, hai khe hẹp cách nhau 1 mm, mặt phẳng chứa hai khe cách màn quan sát 1,5 m. Khoảng cách giữa 5 vân sáng liên tiếp là 3,6 mm. Bước sóng của ánh sáng dùng trong thí nghiệm này bằng

A. 0

,48

μm. B. 0

,40

μm. C. 0

,60

μm. D. 0

,76

μm.

Câu 10(ĐH – 2007): Từ không khí người ta chiếu xiên tới mặt nước nằm ngang một chùm

tia

sáng hẹp song song gồm hai ánh sáng đơn sắc: màu vàng, màu chàm. Khi đó chùm

tia

khúc xạ

A. gồm hai chùm

tia

sáng hẹp là chùm màu vàng và chùm màu chàm, trong đó góc khúc xạ của chùm màu vàng nhỏ hơn góc khúc xạ của chùm màu chàm.

B. vẫn chỉ là một chùm

tia

sáng hẹp song song.

C. gồm hai chùm

tia

sáng hẹp là chùm màu vàng và chùm màu chàm, trong đó góc khúc xạ của chùm màu vàng lớn hơn góc khúc xạ của chùm màu chàm.

D. chỉ là chùm

tia

màu vàng còn chùm tia màu chàm bị phản xạ toàn phần.

Câu 11(CĐ 2008): Trong một thí nghiệm Iâng (Y-âng) về giao thoa ánh sáng với ánh sáng đơn sắc có bước sóng

λ1 =

540 nm thì thu được hệ vân giao thoa trên màn quan sát có khoảng vân i1 = 0,36 mm. Khi thay ánh sáng trên bằng ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ2 = 600 nm thì thu được hệ vân giao thoa trên màn quan sát có khoảng vân

A. i2 = 0

,60

mm. B. i2 = 0

,40

mm. C. i2 = 0

,50

mm. D. i2 = 0

,45

mm.

Câu 12(CĐ 2008): Trong thí nghiệm Iâng (Y-âng) về giao thoa ánh sáng với ánh sáng đơn sắc. Biết khoảng cách giữa hai khe hẹp là 1,2 mm và khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe hẹp đến màn quan sát là 0,9 m. Quan sát được hệ vân giao thoa trên màn với khoảng cách giữa 9 vân sáng liên tiếp là 3,6 mm. Bước sóng của ánh sáng dùng trong thí nghiệm là

A. 0

,50.10

-6 m. B. 0

,55.10

-6 m. C. 0

,45.10

-6 m. D. 0

,60.10

-6 m.

Câu 13(CĐ 2008): Ánh sáng đơn sắc có tần số 5.1014 Hz truyền trong chân không với bước sóng 600 nm. Chiết suất tuyệt đối của một môi trường trong suốt ứng với ánh sáng này là 1

,52

. Tần số của ánh sáng trên khi truyền trong môi trường trong suốt này

A. nhỏ hơn 5.1014 Hz còn bước sóng bằng 600 nm.

B. lớn hơn 5.1014 Hz còn bước sóng nhỏ hơn 600 nm.

C. vẫn bằng 5.1014 Hz còn bước sóng nhỏ hơn 600 nm.

D. vẫn bằng 5.1014 Hz còn bước sóng lớn hơn 600 nm.

Câu 14(CĐ 2008): Tia hồng ngoại là những bức xạ có

A. bản chất là sóng điện từ.

B. khả năng ion hoá mạnh không khí.

C. khả năng đâm xuyên mạnh, có thể xuyên qua lớp chì dày cỡ cm.

D. bước sóng nhỏ hơn bước sóng của ánh sáng đỏ.

Câu 15(CĐ 2008): Khi nói về

tia

tử ngoại, phát biểu nào dưới đây là sai?

A. Tia tử ngoại có tác dụng mạnh lên kính ảnh.

B. Tia tử ngoại có bản chất là sóng điện từ.

C. Tia tử ngoại có bước sóng lớn hơn bước sóng của ánh sáng tím.

D. Tia tử ngoại bị thuỷ tinh hấp thụ mạnh và làm ion hoá không khí.

Câu 16(ÐỀ ĐẠI HỌC – 2008): Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng với khe Iâng (Y-âng), khoảng cách giữa hai khe là 2mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 1,2m. Chiếu sáng hai khe bằng ánh sáng hỗn hợp gồm hai ánh sáng đơn sắc có bước sóng 500 nm và 660 nm thì thu được hệ vân giao thoa trên màn. Biết vân sáng chính giữa (trung tâm) ứng với hai bức xạ trên trùng nhau. Khoảng cách từ vân chính giữa đến vân gần nhất cùng màu với vân chính giữa là

A. 4,9 mm.B. 19,8 mm.C. 9,9 mm.D. 29,7 mm.

Câu 17(ÐỀ ĐẠI HỌC – 2008)

::

Tia Rơnghen có

A. cùng bản chất với sóng âm.

B. bước sóng lớn hơn bước sóng của tia hồng ngoại.

C. cùng bản chất với sóng vô tuyến.

D. điện tích âm.

Câu 18(ÐỀ ĐẠI HỌC – 2008)

::

Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về ánh sáng đơn sắc?

A. Chiết suất của một môi trường trong suốt đối với ánh sáng đỏ lớn hơn chiết suất của môi trường đó đối với ánh sáng tím.

B. Ánh sáng đơn sắc là ánh sáng không bị tán sắc khi đi qua lăng kính.

C. Trong cùng một môi trường truyền, vận tốc ánh sáng tím nhỏ hơn vận tốc ánh sáng đỏ.

D. Trong chân không, các ánh sáng đơn sắc khác nhau truyền đi với cùng vận tốc.

Câu 19(ÐỀ ĐẠI HỌC – 2008)

::

Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về quang phổ?

A. Quang phổ liên tục của nguồn sáng nào thì phụ thuộc thành phần cấu tạo của nguồn sáng ấy.

B. Mỗi nguyên tố hóa học ở trạng thái khí hay hơi nóng sáng dưới áp suất thấp cho một quang phổ vạch riêng, đặc trưng cho nguyên tố đó.

C. Để thu được quang phổ hấp thụ thì nhiệt độ của đám khí hay hơi hấp thụ phải cao hơn nhiệt độ của nguồn sáng phát ra quang phổ liên tục.

D. Quang phổ hấp thụ là quang phổ của ánh sáng do một vật rắn phát ra khi vật đó được nung nóng.

Câu 20(Đề thi cao đẳng năm 2009): Khi nói về quang phổ, phát biểunào sau đây là đúng?

A. Các chất rắn bị nung nóng thì phát ra quang phổ vạch.

B. Mỗi nguyên tố hóa học có một quang phổ vạch đặc trưng của nguyên tố ấy.

C. Các chất khí ở áp suất lớn bị nung nóng thì phát ra quang phổ vạch.

D. Quang phổ liên tục của nguyên tố nào thì đặc trưng cho nguyên tố đó.

Câu 21(Đề thi cao đẳng năm 2009): Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa với ánh sáng đơn sắc, khoảng cách giữa hai khe là 1 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 2m và khoảng vân là 0,8 mm. Cho c = 3.108 m/s. Tần số ánh sáng đơn sắc dùng trong thí nghiệm là

A. 5,5.1014 Hz.B. 4,5. 1014 Hz.C. 7,5.1014 Hz.D. 6,5. 1014 Hz.

Câu 22(Đề thi cao đẳng năm 2009): Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe là 0,5 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn là 2 m. Ánh sáng đơn sắc dùng trong thí nghiệm có bước sóng 0,5 m. Vùng giao thoa trên màn rộng 26 mm (vân trung tâm ở chính giữa). Số vân sáng là

A. 15.B. 17.C. 13.D. 11.

Câu 23(Đề thi cao đẳng năm 2009): Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, nguồn sáng gồm các bức xạ có bước sóng lần lượt là 1 = 750 nm, 2 = 675 nm và 3 = 600 nm. Tại điểm M trong vùng giao thỏa trên màn mà hiệu khoảng cách đến hai khe bằng 1,5 m có vân sáng của bức xạ

A. 2 và 3.B. 3.C. 1.D. 2.

Câu 24(Đề thi cao đẳng năm 2009): Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa với nguồn sáng đơn sắc, hệ vân trên màn có khoảng vân i. Nếu khoảng cách giữa hai khe còn một nửa và khoảng cách từ hai khe đến màn gấp đôi so với ban đầu thì khoảng vân giao thoa trên màn

A. giảm đi bốn lần.B. không đổi.C. tăng lên hai lần.D. tăng lên bốn lần.

Câu 25(Đề thi cao đẳng năm 2009): Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa với ánh sáng đơn sắc, khoảng cách giữa hai khe là 1mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn là 2m. Trong hệ vân trên màn, vân sáng bậc 3 cách vân trung tâm 2,4 mm. Bước sóng của ánh sáng đơn sắc dùng trong thí nghiệm là

A. 0,5 m.B. 0,7 m.C. 0,4 m.D. 0,6 m.

Câu 26(Đề thi cao đẳng năm 2009): Phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Ánh sáng đơn sắc là ánh sáng bị tán sắc khi đi qua lăng kính.

B. Ánh sáng trắng là hỗn hợp của vô số ánh sáng đơn sắc có màu biến thiên liên tục từ đỏ đến tím.

C. Chỉ có ánh sáng trắng mới bị tán sắc khi truyền qua lăng kính.

D. Tổng hợp các ánh sáng đơn sắc sẽ luôn được ánh sáng trắng.

Câu 27(ÐỀ ĐẠI HỌC – 2009): Phát biểu nào sau đây là

đúng ?

A. Chất khí hay hơi ở áp suất thấp được kích thích bằng nhiệt hay bằng điện cho quang phổ liên tục.

B. Chất khí hay hơi được kích thích bằng nhiệt hay bằng điện luôn cho quang phổ vạch.

C. Quang phổ liên tục của nguyên tố nào thì đặc trưng cho nguyên tố ấy.

D. Quang phổ vạch của nguyên tố nào thì đặc trưng cho nguyên tố ấy.

Câu 28(ÐỀ ĐẠI HỌC – 2009): Chiếu xiên một chùm sáng hẹp gồm hai ánh sáng đơn sắc là vàng và lam từ không khí tới mặt nước thì

A. chùm sáng bị phản xạ toàn phần.

B. so với phương tia tới, tia khúc xạ vàng bị lệch ít hơn tia khúc xạ lam.

C. tia khúc xạ chỉ là ánh sáng vàng, còn tia sáng lam bị phản xạ toàn phần.

D. so với phương tia tới, tia khúc xạ lam bị lệch ít hơn tia khúc xạ vàng.

Câu 29(ÐỀ ĐẠI HỌC – 2009): Trong chân không, các bức xạ được sắp xếp theo thứ tự bước sóng giảm dần là:

A. tia hồng ngoại, ánh sáng tím, tia tử ngoại, tia Rơn-ghen.

B. tia hồng ngoại, ánh sáng tím, tia Rơn-ghen, tia tử ngoại.

C. ánh sáng tím, tia hồng ngoại, tia tử ngoại, tia Rơn-ghen.

D. tia Rơn-ghen, tia tử ngoại, ánh sáng tím, tia hồng ngoại.

Câu 30(ÐỀ ĐẠI HỌC – 2009): Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, hai khe được chiếu bằng ánh sáng trắng có bước sóng từ 0,38 m đến 0,76m. Tại vị trí vân sáng bậc 4 của ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,76 m còn có bao nhiêu vân sáng nữa của các ánh sáng đơn sắc khác?

A. 3.B. 8.C. 7.D. 4.

Câu 31(ÐỀ ĐẠI HỌC – 2009): Quang phổ liên tục

A. phụ thuộc vào nhiệt độ của nguồn phát mà không phụ thuộc vào bản chất của nguồn phát.

B. phụ thuộc vào bản chất và nhiệt độ của nguồn phát.

C. không phụ thuộc vào bản chất và nhiệt độ của nguồn phát.

D. phụ thuộc vào bản chất của nguồn phát mà không phụ thuộc vào nhiệt độ của nguồn phát.

Câu 32(ÐỀ ĐẠI HỌC – 2009): Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe là 0,5 mm, khoảng cách từ hai khe đến màn quan sát là 2m. Nguồn sáng dùng trong thí nghiệm gồm hai bức xạ có bước sóng 1 = 450 nm và 2 = 600 nm. Trên màn quan sát, gọi M, N là hai điểm ở cùng một phía so với vân trung tâm và cách vân trung tâm lần lượt là 5,5 mm và 22 mm. Trên đoạn MN, số vị trí vân sáng trùng nhau của hai bức xạ là

A. 4.B. 2.C. 5.D. 3.

Câu 33(ÐỀ ĐẠI HỌC – 2009): Khi nói về tia hồng ngoại, phát biểu nào sau đây là sai?

A. Tia hồng ngoại có bản chất là sóng điện từ.

B. Các vật ở nhiệt độ trên 20000C chỉ phát ra tia hồng ngoại.

C. Tia hồng ngoại có tần số nhỏ hơn tần số của ánh sáng tím.

D. Tác dụng nổi bật của tia hồng ngoại là tác dụng nhiệt.

Câu 34. (Đề thi ĐH 2010)Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, hai khe được chiếu bằng ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,6 μm. Khoảng cách giữa hai khe là 1 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 2,5 m, bề rộng miền giao thoa là 1,25 cm. Tổng số vân sáng và vân tối có trong miền giao thoa là

A. 21 vân.B. 15 vân.C. 17 vân.D. 19 vân.

Câu 35. (Đề thi ĐH 2010)Tia tử ngoại được dùng

A. để tìm vết nứt trên bề mặt sản phẩm bằng kim loại.

B. trong y tế để chụp điện, chiếu điện.

C. để chụp ảnh bề mặt Trái Đất từ vệ tinh.

D. để tìm khuyết tật bên trong sản phẩm bằng kim loại.

Câu 36. (Đề thi ĐH – CĐ năm 2010)Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, nguồn sáng phát đồng thời hai bức xạ đơn sắc, trong đó bức xạ màu đỏ có bước sóng λd = 720 nm và bức xạ màu lục có bước sóng λl (có giá trị trong khoảng từ 500 nm đến 575 nm). Trên màn quan sát, giữa hai vân sáng gần nhau nhất và cùng màu với vân sáng trung tâm có 8 vân sáng màu lục. Giá trị của λl là

A. 500 nm.B. 520 nm.C. 540 nm.D. 560 nm.

Câu 37. (Đề thi ĐH – CĐ năm 2010)Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, hai khe được chiếu bằng ánh sáng trắng có bước sóng từ 380 nm đến 760 nm. Khoảng cách giữa hai khe là 0,8 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 2 m. Trên màn, tại vị trí cách vân trung tâm 3 mm có vân sáng của các bức xạ với bước sóng

A. 0,48 μm và 0,56 μm.B. 0,40 μm và 0,60 μm.

C. 0,45 μm và 0,60 μm.D. 0,40 μm và 0,64 μm.

Câu 38. (Đề thi ĐH – CĐ năm 2010) Quang phổ vạch phát xạ

A. của các nguyên tố khác nhau, ở cùng một nhiệt độ thì như nhau về độ sáng tỉ đối của các vạch.

B. là một hệ thống những vạch sáng (vạch màu) riêng lẻ, ngăn cách nhau bởi những khoảng tối.

C. do các chất rắn, chất lỏng hoặc chất khí có áp suất lớn phát ra khi bị nung nóng.

D. là một dải có màu từ đỏ đến tím nối liền nhau một cách liên tục.

Câu 39. (Đề thi ĐH – CĐ năm 2010) Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, hai khe được chiếu bằng ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ. Nếu tại điểm M trên màn quan sát có vân tối thứ ba (tính từ vân sáng trung tâm) thì hiệu đường đi của ánh sáng từ hai khe S1, S2 đến M có độ lớn bằng

A. 2λ.B. 1,5λ.C. 3λ.D. 2,5λ.

Câu 40. (Đề thi ĐH – CĐ năm 2010) Chùm tia X phát ra từ một ống tia X (ống Cu-lít-giơ) có tần số lớn nhất là 6,4.1018 Hz. Bỏ qua động năng các êlectron khi bứt ra khỏi catôt. Hiệu điện thế giữa anôt và catôt của ống tia X là

A. 13,25 kV.B. 5,30 kV.C. 2,65 kV.D. 26,50 kV.

Câu 41 (Đề thi ĐH – CĐ năm 2010)Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, các khe hẹp được chiếu sáng bởi ánh sáng đơn sắc. Khoảng vân trên màn là 1,2mm. Trong khoảng giữa hai điểm M và N trên màn ở cùng một phía so với vân sáng trung tâm, cách vân trung tâm lần lượt 2 mm và 4,5 mm, quan sát được

A. 2 vân sáng và 2 vân tối.B. 3 vân sáng và 2 vân tối.

C. 2 vân sáng và 3 vân tối.D. 2 vân sáng và 1 vân tối.

Câu 42. (Đề thi ĐH – CĐ năm 2010)Khi nói về tia hồng ngoại, phát biểu nào dưới đây là sai?

A. Tia hồng ngoại cũng có thể biến điệu được như sóng điện từ cao tần.

B. Tia hồng ngoại có khả năng gây ra một số phản ứng hóa học.

C. Tia hồng ngoại có tần số lớn hơn tần số của ánh sáng đỏ.

D. Tác dụng nổi bật nhất của tia hồng ngoại là tác dụng nhiệt.

Câu 43. (Đề thi ĐH – CĐ năm 2010)Trong các loại tia: Rơn-ghen, hồng ngoại, tự ngoại, đơn sắc màu lục; tia có tần số nhỏ nhất là

A. tia tử ngoại.B. tia hồng ngoại.

C. tia đơn sắc màu lục.D. tia Rơn-ghen.

Câu 44. (Đề thi ĐH – CĐ năm 2010)Một lăng kính thủy tinh có góc chiết quang A = 40, đặt trong không khí. Chiết suất của lăng kính đối với ánh sáng đỏ và tím lần lượt là 1,643 và 1,685. Chiếu một chùm tia sáng song song, hẹp gồm hai bức xạ đỏ và tím vào mặt bên của lăng kính theo phương vuông góc với mặt này. Góc tạo bởi tia đỏ và tia tím sau khi ló ra khỏi mặt bên kia của lăng kính xấp xỉ bằng

A. 1,4160.B. 0,3360.C. 0,1680.D. 13,3120.

Câu 45. (Đề thi ĐH – CĐ năm 2010)Chiếu ánh sáng trắng do một nguồn nóng sáng phát ra vào khe hẹp F của một máy quang phổ lăng kính thì trên tấm kính ảnh (hoặc tấm kính mờ) của buồng ảnh sẽ thu được

A. ánh sáng trắng

B. một dải có màu từ đỏ đến tím nối liền nhau một cách liên tục.

C. các vạch màu sáng, tối xen kẽ nhau.

D. bảy vạch sáng từ đỏ đến tím, ngăn cách nhau bằng những khoảng tối.

Câu 46. (Đề thi ĐH – CĐ năm 2010) Hiệu điện thế giữa hai điện cực của ống Cu-lít-giơ (ống tia X) là UAK = 2.104 V, bỏ qua động năng ban đầu của êlectron khi bứt ra khỏi catốt. Tần số lớn nhất của tia X mà ống có thể phát ra xấp xỉ bằng

A. 4,83.1021 Hz.B. 4,83.1019 Hz.

C. 4,83.1017 Hz.D. 4,83.1018 Hz.

Câu 47. (Đề thi ĐH – CĐ năm 2010) Một chất có khả năng phát ra ánh sáng phát quang với bước sóng

. Khi dùng ánh sáng có bước sóng nào dưới đây để kích thích thì chất này không thể phát quang?

A.

.B.

.C.

.D.

.

Câu 48. (Đề thi ĐH – CĐ năm 2010)Trong thí nghiệm I-âng về giao thoa ánh sáng, hai khe được chiếu sáng đồng thời bởi hai bức xạ đơn sắc có bước sóng lần lượt là

. Trên màn quan sát có vân sáng bậc 12 của

trùng với vân sáng bậc 10 của

. Tỉ số

bằng

A.

.B.

C.

D.

Câu 49. (Đề thi ĐH – CĐ năm 2010)Trong các nguồn bức xạ đang hoạt động: hồ quang điện, màn hình máy vô tuyến, lò sưởi điện, lò vi sóng; nguồn phát ra tia tử ngoại mạnh nhất là

A. màn hình máy vô tuyến.B. lò vi sóng.

C. lò sưởi điện.D. hồ quang điện.

Câu 50 (ĐỀ ĐẠI HỌC 2011) : Một lăng kính có góc chiết quang A = 60 (coi là góc nhỏ) được đặt trong không khí. Chiếu một chùm ánh sáng trắng song song, hẹp vào mặt bên của lăng kính theo phương vuông góc với mặt phẳng phân giác của góc chiết quang, rất gần cạnh của lăng kính. Đặt một màn E sau lăng kính, vuông góc với phương của chùm tia tới và cách mặt phẳng phân giác của góc chiết quang 1,2 m. Chiết suất của lăng kính đối với ánh sáng đỏ là nđ = 1,642 và đối với ánh sáng tím là nt = 1,685. Độ rộng từ màu đỏ đến màu tím của quang phổ liên tục quan sát được trên màn là

A. 4,5 mm.B. 36,9 mm.C. 10,1 mm.D. 5,4 mm.

Câu 51(ĐỀ ĐẠI HỌC 2011): Chiếu từ nước ra không khí một chùm tia sáng song song rất hẹp (coi như một tia sáng) gồm 5 thành phần đơn sắc: tím, lam, đỏ, lục, vàng. Tia ló đơn sắc màu lục đi là là mặt nước (sát với mặt phân cách giữa hai môi trường). Không kể tia đơn sắc màu lục, các tia ló ra ngoài không khí là các tia đơn sắc màu:

A. tím, lam, đỏ.B. đỏ, vàng, lam.C. đỏ, vàng.D. lam, tím.

Câu 52(ĐỀ ĐẠI HỌC 2011): Thực hiện thí nghiệm Y-âng về giao thoa với ánh sáng đơn sắc màu lam ta quan sát được hệ vân giao thoa trên màn. Nếu thay ánh sáng đơn sắc màu lam bằng ánh sáng đơn sắc màu vàng và các điều kiện khác của thí nghiệm được giữ nguyên thì

A. khoảng vân tăng lên.B. khoảng vân giảm xuống.

C. vị trí vân trung tâm thay đổi.D. khoảng vân không thay đổi.

Câu 53(ĐỀ ĐẠI HỌC 2011): Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, khe hẹp S phát ra đồng thời ba bức xạ đơn sắc có bước sóng là 1 = 0,42m, 2 = 0,56m và 3 = 0,63m. Trên màn, trong khoảng giữa hai vân sáng liên tiếp có màu giống màu vân trung tâm, nếu hai vân sáng của hai bức xạ trùng nhau ta chỉ tính là một vân sáng thì số vân sáng quan sát được là

A. 21.B. 23.C. 26.D. 27.

Câu 54(ĐỀ ĐẠI HỌC 2011): Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, hai khe được chiếu bằng ánh sáng đơn sắc, khoảng cách giữa hai khe là 0,6 mm. Khoảng vân trên màn quan sát đo được là 1 mm. Từ vị trí ban đầu, nếu tịnh tiến màn quan sát một đoạn 25 cm lại gần mặt phẳng chứa hai khe thì khoảng vân mới trên màn là 0,8 mm. Bước sóng của ánh sáng dùng trong thí nghiệm là

A. 0,64 mB. 0,50 mC. 0,45 mD. 0,48 m

Câu 55(ĐỀ ĐẠI HỌC 2011): Công thoát êlectron của một kim loại là A = 1,88 eV. Giới hạn quang điện của kim loại này có giá trị là

A. 550 nmB. 220 nmC. 1057 nmD. 661 nm

Câu 56(ĐH 2012): Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, nguồn sáng phát ra ánh sáng đơn sắc có bước sóng

. Trên màn quan sát, trên đoạn thẳng MN dài 20 mm (MN vuông góc với hệ vân giao thoa) có 10 vân tối, M và N là vị trí của hai vân sáng. Thay ánh sáng trên bằng ánh sáng đơn sắc có bước sóng

thì tại M là vị trí của một vân giao thoa, số vân sáng trên đoạn MN lúc này là

A.7B. 5C. 8.D. 6

Câu 57(ĐH 2012): Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, nguồn sáng phát đồng thời hai ánh sáng đơn sắc 1, 2 có bước sóng lần lượt là 0,48 m và 0,60 m. Trên màn quan sát, trong khoảng giữa hai vân sáng gần nhau nhất và cùng màu với vân sáng trung tâm có

A. 4 vân sáng 1 và 3 vân sáng 2.B. 5 vân sáng 1 và 4vân sáng 2.

C. 4 vân sáng 1 và 5vân sáng 2.D. 3 vân sáng 1 và 4vân sáng 2.

Câu 58(ĐH 2012): Một sóng âm và một sóng ánh sáng truyền từ không khí vào nước thì bước sóng

A. của sóng âm tăng còn bước sóng của sóng ánh sáng giảm.

B. của sóng âm giảm còn bước sóng của sóng ánh sáng tăng.

C. của sóng âm và sóng ánh sáng đều giảm.

D. của sóng âm và sóng ánh sáng đều tăng.

Câu 59(ĐH 2012): Một ánh sáng đơn sắc màu cam có tần số f được truyền từ chân không vào một chất lỏng có chiết suất là 1,5 đối với ánh sáng này. Trong chất lỏng trên, ánh sáng này có

A. màu tím và tần số f.B. màu cam và tần số 1,5f.

C. màu cam và tần số f.D. màu tím và tần số 1,5f.

Câu 60(ĐH 2012): Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa với ánh sáng đơn sắc có bước sóng

, khoảng cách giữa hai khe hẹp là a, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe hẹp đến màn quan sát là 2m. Trên màn quan sát, tại điểm M cách vân sáng trung tâm 6 mm, có vân sáng bậc 5. Khi thay đổi khoảng cách giữa hai khe hẹp một đoạn bằng 0,2 mm sao cho vị trí vân sáng trung tâm không thay đổi thì tại M có vân sáng bậc 6. Giá trị của

bằng

A. 0,60

B. 0,50

C. 0,45

D. 0,55

Câu 61(DH 2012): Chiếu xiên từ không khí vào nước một chùm sáng song song rất hẹp (coi như một tia sáng) gồm ba thành phần đơn sắc: đỏ, lam và tím. Gọi rđ,

, rt lần lượt là góc khúc xạ ứng với tia màu đỏ, tia màu lam và tia màu tím. Hệ thức đúng là

A.

= rt = rđ.B. rt <

< rđ.C. rđ <

< rt.D. rt < rđ

<

.

Câu 62(CAO ĐẲNG NĂM 2012): Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, hai khe được chiếu bằng ánh sáng đơn sắc có bước

sóng

. Nếu tại điểm M trên màn quan sát có vân tối thì hiệu đường đi của ánh sáng từ hai khe đến điểm M có độ lớn nhỏ nhất bằng

A.

.

B. .

C.

.

D. 2.

Câu 63(CAO ĐẲNG NĂM 2012): Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, hai khe được chiếu bằng ánh sáng đơn sắc có bước sống 0,6m. Khoảng cách giữa hai khe sáng là 1mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 1,5m. Trên màn quan sát, hai vân tối liên tiếp cách nhau một đoạn là

A. 0,45 mm.B. 0,6 mm.C. 0,9 mm.D. 1,8 mm.

Câu 64(CAO ĐẲNG NĂM 2012): Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, hai khe được chiếu bằng ánh sáng đơn sắc. Khoảng vân giao thoa trên màn quan sát là i. Khoảng cách giữa hai vân sáng bậc 3 nằm ở hai bên vân sáng trung tâm là

A. 5i.B. 3i.C. 4i.D. 6i.

Câu 65(CAO ĐẲNG NĂM 2012)

: Khi

nói về ánh sáng, phát biểu nào sau đây sai?

A. Ánh sáng trắng là hỗn hợp của nhiều ánh sáng đơn sắc có màu biến thiên liên tục từ đỏ đến tím.

B. Ánh sáng đơn sắc không bị tán sắc khi đi qua lăng kính.

C. Chiết suất của chất làm lăng kính đối với các ánh sáng đơn sắc khác nhau đều bằng nhau.

D. Chiết suất của chất làm lăng kính đối với các ánh sáng đơn sắc khác nhau thì khác nhau.

Câu 66(CAO ĐẲNG NĂM 2012): Trong thí nghiệp Y-âng về giao thoa với ánh sáng đơn sắc, khoảng cách giữa hai khe là 1mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 2m. Tại điểm M trên màn quan sát cách vân sáng trung tâm 3mm có vân sáng bậc 3. Bước sóng của ánh sáng dùng trong thí nghiệm là

A. 0,5

.B. 0,45

.C. 0,6

.D. 0,75

.

ĐỀ THI ĐH KHỐI A+A1 NĂM 2013

Câu 2: Trong một thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, bước sóng ánh sáng đơn sắc là 600 nm, khoảng cách giữa hai khe hẹp là 1 mm. Khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 2 m. Khoảng vân quan sát được trên màn có giá trị bằng

A. 1,2 mmB. 1,5 mmC. 0,9 mmD. 0,3 mm

Câu 3: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, nếu thay ánh sáng đơn sắc màu lam bằng ánh sáng đơn sắc màu vàng và giữ nguyên các điều kiện khác thì trên màn quan sát

A. khoảng vân không thay đổiB. khoảng vân tăng lên

C. vị trí vân trung tâm thay đổiD. khoảng vân giảm xuống.

Câu 38: Trong chân không, ánh sáng có bước sóng lớn nhất trong số các ánh sáng đơn sắc: đỏ, vàng lam, tím là

A. ánh sáng tímB. ánh sáng đỏC. ánh sáng vàng.D. ánh sáng lam.

Câu 41 : Khi nói về quang phổ vạch phát xạ, phát biểu nào sau đây là sai?

A. Quang phổ vạch phát xạ của một nguyên tố là một hệ thống những vạch sáng riêng lẻ, ngăn cách nhau bởi những khoảng tối.

B. Quang phổ vạch phát xạ do chất rắn hoặc chất lỏng phát ra khi bị nung nóng.

C. Trong quang phổ vạch phát xạ của nguyên tử hiđrô, ở vùng ánh sáng nhìn thấy có bốn vạch đặc trưng là vạch đỏ, vạch lam, vạch chàm và vạch tím.

D. Quang phổ vạch phát xạ của các nguyên tố hoá học khác nhau thì khác nhau.

Câu 48: Thực hiện thí nghiệm Y - âng về giao thoa với ánh sáng đơn sắc có bước

sóng

. Khoảng cách giữa hai khe hẹp là 1mm. Trên màn quan sát, tại điểm M cách vân trung tâm 4,2mm có vân sáng bậc 5. Giữ cố định các điều kiện khác, di chuyển dần màn quan sát dọc theo đường thẳng vuông góc với mặt phẳng chứa hai khe ra xa cho đến khi vân giao thoa tại M chuyển thành vân tối lần thứ hai thì khoảng dịch màn là 0,6 m. Bước sóng

bằng

A. 0,6

B. 0,5

C. 0,4

D. 0,7

ĐÁP ÁN: SÓNG ÁNH SÁNG

1A

2C

3B

4D

5C

6B

7C

8A

9C

10C

11B

12D

13C

14A

15C

16C

17C

18A

19B

20B

21C

22C

23C

24D

25C

26B

27D

28B

29A

30D

31A

32D

33B

34C

35A

36D

37B

38B

39D

40D

41A

42C

43B

44C

45B

46D

47C

48C

49D

50D

51C

52A

53A

54D

55D

56A

57A

58A

59C

60A

61B

62C

63C

64D

65C

66A

Downlaod video thí nghiệm

Chúng tôi hiện có hơn 60 nghìn tài liệu để bạn tìm

File mới nhất

* GIAO THOA SÓNG CƠ
Ngày 18/09/2020
* Bài tập Hiệu điện thế - Công lực điện
Ngày 18/09/2020
* Bài toán Liên quan đến Cắt ghép Con lắc lò xo
Ngày 18/09/2020
* Tương tác tĩnh điện
Ngày 18/09/2020
* FULL TRẮC NGHIỆM CHƯƠNG 2. SÓNG CƠ & SÓNG ÂM
Ngày 15/09/2020
File mới upload

Ngày này hằng năm

* 8 Vấn Đề Cốt Lỏi Giao Thoa Sóng Cơ 2019 - Giải Chi Tiết
Ngày 25/09/2018
* Template viết luận văn bằng LaTeX
Ngày 22/09/2016
* Template viết luận văn bằng LaTeX v2.0
Ngày 24/09/2016
* FULL TOÀN BỘ TRẮC NGHIỆM CHƯƠNG II VẬT LÝ 10
Ngày 25/09/2019
* TỔNG HỢP CÔNG THỨC VẬT LÝ 12 LTĐH
Ngày 18/09/2019
File mới upload

Được tải nhiều nhất tháng trước

File icon Phần mềm công cụ toán học Mathtype 6.9 (có key full)
175,209 lượt tải - 2,561 trong tháng
File icon Full trắc nghiệm Công. Công suất. Động năng (có đáp án)
3,879 lượt tải - 1,736 trong tháng
File icon 94 câu trắc nghiệm - Từ trường - File word có lời giải chi tiết
8,014 lượt tải - 1,714 trong tháng
File icon FILE WORD. CẬP NHẬT CÁC DẠNG TOÁN MỚI NHẤT - Phân Dạng Chi Tiết - SÓNG ĐIỆN TỪ - VẬT LÝ 12. Chuẩn cấu trúc năm 2019
4,877 lượt tải - 1,407 trong tháng
File icon TRẮC NGHIỆM VẬT LÍ 11 (CẢ NĂM - FILE WORD)
5,250 lượt tải - 1,356 trong tháng
File download nhiều

Bình luận tài nguyên

Phiên bản mới nhất và hay nhất 2020

Kỹ thuật đa trục Chuyên sâu x,v, a Trong dao động điều hòa Lý thuyết và bài tập
User Trần Tuệ Gia 14 - 09

300 BÀI TẬP CON LẮC LÒ XO TRONG ĐỀ THI THỬ THPTQG 2020 (PHẦN 1)
User Trần Tuệ Gia 14 - 09

Free file word quý thầy cô tải về cho học sinh ôn thi

Free file word quý thầy cô tải về cho học sinh ôn thi


ABC Trắc Nghiệm Vật Lý
Cầu vồng   |   Đăng nhập Đăng nhậpnew
Đang online (59)