Logo Thư Viện Vật Lý
Banner Thư Viện Vật Lý

> > > Đề thi chọn đội tuyển HSG THPT Nghi Lộc 1 (13-14)

Đề thi chọn đội tuyển HSG THPT Nghi Lộc 1 (13-14)

* vo hong son - 1,696 lượt tải

Chuyên mục: HSG cấp trường

Để download tài liệu Đề thi chọn đội tuyển HSG THPT Nghi Lộc 1 (13-14) các bạn click vào nút download bên dưới.

Mời bạn truy cập vào kho download tài nguyên với thư viện giáo án điện tử, thư viện đề kiểm tra - trắc nghiệm và nhiều tài nguyên quý giá khác nữa.

Nếu bạn thích tài liệu Đề thi chọn đội tuyển HSG THPT Nghi Lộc 1 (13-14) , click nút "Cảm ơn" hoặc "Thích" và chia sẻ cho bạn bè mình.

Hãy Đăng kí để nhận file mới qua email
Download reader Hướng dẫn


► Like TVVL trên Facebook nhé!
Luong tu thu vi
Hỗ trợ  Upload
Thêm vào bộ sưu tập

Mã nhúng hiện file trên blog của bạn:

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook
11 Đang tải...
Chia sẻ bởi: vo hong son
Ngày cập nhật: 13/11/2013
Tags: Đề thi, chọn đội tuyển HSG, THPT Nghi Lộc 1
Ngày chia sẻ:
Tác giả vo hong son
Phiên bản 1.0
Kích thước: 187.70 Kb
Kiểu file: docx

1 Bình luận

  • Tài liệu Đề thi chọn đội tuyển HSG THPT Nghi Lộc 1 (13-14) là file được upload bởi thành viên của Thư Viện Vật Lý như đã trình bày trên. Cộng đồng Thư Viện Vật Lý hết sức cảm ơn tác giả đã chia sẻ tài liệu này.

    Rất mong các bạn đóng góp bằng cách upload file để kho tài liệu của chúng ta thêm phong phú.

Dưới đây là phần văn bản trích từ tài liệu

Chú ý:

- Có thể font chữ sẽ không hiển thị đúng, bạn nên click nút download để tải về máy đọc cho hoàn thiện.

- Download bộ font .VnTimes, VNI-Times đầy đủ nếu máy bạn chưa có đủ font tiếng Việt.

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGHỆ AN ĐỀ THI CHỌN ĐỘI TUYỂN HSG

TRƯỜNG THPT NGUYỄN DUY TRINHMÔN: VẬT LÝ 12

(Đề thi có hai trang!)Thời gian làm bài 150 phút

Câu 1(5điểm) Trên bề mặt chất lỏng cho 2 nguồn dao động vuông góc với bề mặt chất lỏng có phương trình dao động uA = 3cos10t (cm) và uB = 3cos(10t + φ) (cm). Điểm không dao động gần trung điểm O của AB nhất cách O một khoảng là 106cm. AB =30cm. Tốc độ truyền sóng là V= 50cm/s

a.Tìm φ? Biết 0≤φ≤π

b.Viết phương trình dao động của một điểm M bất kỳ trên mặt chất lỏng cách A,B lần lượt là d1, d2, Từ đó tìm điều kiện cực đại,cực tiểu và tìm vị trí các điểm đứng yên trên AB.

c.Tìm trên trung trực điểm gần O nhất dao động cùng pha với O

d. Cho điểm C trên đoạn AB, cách A khoảng 18cm và cách B 12cm .Vẽ vòng tròn đường kính 10cm, tâm tại C. Tính số điểm dao đông cực đại trên đường tròn.

492633013335Câu 2 (2 điểm)Hai vật giống nhau, mỗi vật có khối lượng m, được nối với nhau bằng một lò xo nhẹ có độ cứng k,chiều dài tự nhiên ℓ0. Hệ vật được đặt trên mặt phẳng nằm ngang,vật bên trái tiếp xúc với tường. Hỏi cần phải truyền cho vật bên phải một vận tốc tối thiểu v0 bằng bao nhiêu hướng vào tường để khi dịch chuyển theo hướng ngược lại nó làm cho lò xo bị giãn nhưng không làm cho vật bên trái dịch chuyển?Cho hệ số ma sát nghỉ xấp xỉ bằng hệ số ma sát trượt μ và lò xo ban đầu chưa bị biến dạng; gia tốc trọng trường là g.

Hình 3

m1

m2

K1

K2

A

B

Câu 3 (3điểm) Cho cơ hệ như hình 3: Hai lò xo lí tưởng có độ cứng lần lượt là K1 và K2; hai vật m1 và m2 có khối lượng bằng nhau. Ban đầu các lò xo không biến dạng, hai vật tiếp xúc nhau và có thể trượt không ma sát dọc thanh cứng AB nằm ngang. Kéo vật m2 để lò xo K2 bị nén một đoạn A2 theo chiều dương rồi thả nhẹ. Va chạm giữa 2 vật là xuyên tâm đàn hồi.

a.Tính độ nén cực đại A1 của lò xo K1 sau va chạm. Mô tả chuyển động và tính chu kì dao động của hệ.

b.Vẽ dạng đồ thị của dao động của hệ kể từ lúc thả m2(K2 >K1)

C©u 4(2 ®iÓm ) Trªn quang trôc chÝnh cña mét thÊu kÝnh héi tô máng víi tiªu cù f = 20 cm ®Æt mét g­¬ng ph¼ng ë c¸ch thÊu kÝnh mét kho¶ng L = 3f g­¬ng quay víi vËn tèc gãc

xung quanh trôc th¼ng gãc víi mÆt ph¼ng h×nh vÏ vµ ®i qua A ,nguån s¸ng ®iÓm S c¸ch thÊu kÝnh mét kho¶ng

. Ở c¸ch ®iÓm A mét kháng lµ

bao nhiªu th× thu ®­îc ¶nh cña nguån trong hÖ thÊu kÝnh

g­¬ng do sù ®i qua mét lÇn cña c¸c tia tõ nguån qua thÊu kÝnh .

T×m vËn tèc cña ¶nh nµy ë thêi ®iÓm khi gãc gi÷a mÆt ph¼ng

g­¬ng vµ quang trôc chÝnh

Câu 5:(4điểm)Sau khi được tăng tốc bởi hiệu điện thế U trong ống phát, êlectrôn được phóng ra theo hướng Ox để rồi sau đó bắn trúng vào điểm M ở cách O khoảng d. Hãy tìm dạng quỹ đạo của êlectrôn và cảm ứng từ B trong hai trường hợp sau:

a.Từ trường có phương vuông góc với mặt phẳng hình vẽ.

O

α

M

x

b.Từ trường có phương song song với OM.

(OM hợp với phương Ox góc α; điện tích êlectrôn là –e, khối lượng là m)

Câu 6:(4điểm)Cho mạch điện như hình vẽ: nguồn điện có suất điện động E, điện trở trong r, điện trở thuần R, cuộn dây thuần cảm, độ tự cảm L, tụ điện có điện dung C. Ban đầu khoá K đóng, sau đó mở K .Bỏ qua điện trở dây nối

a.Tính cường độ dòng điện qua cuộn dây khi K đóng.

b. Tính hiệu điện thế cực đại giữa hai đầu tụ điện khi K mở.

c. Viết biểu thức điện tích bản trên của tụ khi K mở.

------Hết-----

Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm!

ĐÁP ÁN ĐỀ THI HSG12 LẦN 2 MÔN VẬT LÝ

Câu 1

a.φ=π3 (1đ)

b. uM = 6cos (d2- d110π-π6)cos⁡(10πt-d1+d210π+π6) (cm) (0,5đ)

min: d2-d1=k'+1610cm (k': bán nguyên)(0,5đ)

max: d2-d1=k+1610cm (k nguyên)(0,5đ)

Các điểm trên AB cực tiểu cách A: 1,67; 6,67;11,67;16,67;21,67;26,67cm (0,5đ)

c.Pha ban đầu của O là - 5π6 (0,5đ)

Pha ban đầu của M trên trung trực:- dπ5+π6

Độ lệch pha là: π-dπ5

MOmin= 20cm(0,5đ)

d. 8 điểm (1đ)

Câu 2. 12 Mvo2= 12k∆l2+μMg∆l (0,5đ)

→ ∆l=-μMgk + (μMgk)2+Mvo2k (0,5đ)

Để lò xo bị giãn ∆l>2μMgk →vo>μg8Mk (0,25đ)

Để vật bên trái không bị kéo ra thì ∆l-2μMgk<μMgk tức là ∆l<3 μMgk (0,25đ) →vo<μg15Mk (0,25đ)

ĐS: μg8Mk<vo<μg15Mk (0,25đ)

Câu 3(3điểm)

a.A1= k2k1 A2 (2 điểm)

b.Vẽ đồ thị(1điểm)

Câu4(2điểm)

. Khoảng cách 2f. (1điểm)

Tốc độ của ảnh là 2Rω không phụ thuộc góc (1điểm)

Câu 5(4điểm).Trường hợp 1:

có phương vuông góc với mặt phẳng hình vẽ.

Vận tốc của êlectrôn khi ra khỏi ống phát xạ là:

(0,5điểm)

O

α

M

x

R

Vận tốc của êlectrôn có phương vuông góc với từ trường nên quỹ đạo chuyển động của êlectrôn là đường tròn bán kính R sao cho:

(0,5điểm)

Với

(0,5điểm)

suy ra:

(0,5điểm)

Trường hợp 2:

có phương song song với OM.

Vận tốc của êlectrôn tai O được phân ra thành hai thành phần

x

M

O

Thành phần trên OM có độ lớn vcosα, thành phần này gây ra chuyển động thẳng đều trên OM.

Thành phần vuông góc với OM có độ lớn vsinα, thành phần này gây ra chuyển động tròn đều quay quanh truc OM.

Phối hợp hai chuyển động thành phần, ta được một quỹ đạo hình xoắn ốc của êlectron quanh OM.

Thời gian để êlectrôn tới được M là:

(0,5điểm)

Trong thời gian trên êlectrôn đã quay được một số vòng quanh OM với chu kì:

(0,5điểm)

ta có: t = kT (k: số nguyên dương 1, 2, 3...)

(0,5điểm)

Câu 6.(4điểm)

a) Khi khoá K đóng: dòng điện qua cuộn dây là dòng điện không đổi, cuộn cảm không cản trở dòng điện. Do đó dòng điện qua cuộn dây là:

(3.1)(1điểm)

b) Khi K mở, cuộn dây và tụ điện tạo thành một mạch dao động: trong mạch hình thành một dao động điện từ xoay chiều. Vì cuộn dây thuần cảm nên tổng năng lượng của mạch bảo toàn:

(3.2) (1điểm)

U0 là hiệu điện thế cực đại giữa hai đầu tụ điện.

-->

(3.3) (1điểm)

c) q=

(1điểm)

Downlaod video thí nghiệm

Chúng tôi hiện có hơn 60 nghìn tài liệu để bạn tìm

File mới nhất

* ĐIỆN XOAY CHIỀU PHẦN 3. MẠCH ĐIỆN XOAY CHIEU CHI R,L,C,RL,RC,LC,RLC + GIÁ TRỊ TỨC THỜI CÁC ĐẠI LƯỢNG ĐIỆN LUYỆN THI 2019
Ngày 15/12/2019
* ĐẠI CƯƠNG ĐIỆN XOAY CHIỀU PHẦN 2. BÀI TOÁN THỜI GIAN + ĐIỆN LƯỢNG + HIỆU DỤNG LUYỆN THI 2019
Ngày 15/12/2019
* ĐẠI CƯƠNG ĐIỆN XOAY CHIỀU LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP DẠNG 1 LUYỆN THI 2019
Ngày 15/12/2019
* Đề HK1 VẬT LÝ 10 TRƯỜNG CHUYÊN QUỐC HỌC HUẾ 2018-2019
Ngày 15/12/2019
* Đề kiểm tra học kỳ 1 - Lý 11 năm 2019 - 2020
Ngày 15/12/2019
File mới upload

Ngày này hằng năm

* Đề thi thử đại học số 03 năm 2015 Có đáp án (Trần Quốc Lâm BMT)
Ngày 19/12/2014
* Đề KT Lý 12 - HKI - NH 2015-2016 - Bình Thuận
Ngày 21/12/2015
* Đáp án Đề thi thử đại học lần 2 trường thpt NGUYỄN ĐĂNG ĐẠO
Ngày 22/12/2014
* Giáo án Vật lý 10 - Ban Cơ bản
Ngày 20/12/2012
* Đề ôn thi HK 1 Vật Lí 11
Ngày 19/12/2015
File mới upload

Được tải nhiều nhất tháng trước

File icon Đề THPT Chuyên Hà Tĩnh lần 5 năm 2016 (Có lời giải chi tiết)
3,401 lượt tải - 3,395 trong tháng
File icon ĐỀ THI THỬ THPTQG 2016 (SÁT CẤU TRÚC CỦA BỘ + ĐÁP ÁN)
2,100 lượt tải - 2,090 trong tháng
File icon Đề có cấu trúc 60%CB - 40%NC số 15 - có lời giải
2,333 lượt tải - 2,068 trong tháng
File icon THI THỬ THPT QUỐC GIA BÁM SÁT VỚI BỘ
1,895 lượt tải - 1,895 trong tháng
File icon ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA SÁT VỚI BỘ (CÓ ĐÁP ÁN)
1,879 lượt tải - 1,878 trong tháng
File download nhiều

ABC Trắc Nghiệm Vật Lý
Cầu vồng   |   Đăng nhập Đăng nhậpnew
Đang online (270)