Logo Thư Viện Vật Lý
Banner Thư Viện Vật Lý

> > > APHO 2013 BÀI 2

APHO 2013 BÀI 2

* kim hoang - 447 lượt tải

Chuyên mục: Olympic Quốc tế

Để download tài liệu APHO 2013 BÀI 2 các bạn click vào nút download bên dưới.

Mời bạn truy cập vào kho download tài nguyên với thư viện giáo án điện tử, thư viện đề kiểm tra - trắc nghiệm và nhiều tài nguyên quý giá khác nữa.

Nếu bạn thích tài liệu APHO 2013 BÀI 2 , click nút "Cảm ơn" hoặc "Thích" và chia sẻ cho bạn bè mình.

Hãy Đăng kí để nhận file mới qua email
Download reader Hướng dẫn

 


► Like TVVL trên Facebook nhé!
Luong tu thu vi
Hỗ trợ  Upload
Thêm vào bộ sưu tập

Mã nhúng hiện file trên blog của bạn:

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook
7 Đang tải...
Chia sẻ bởi: kim hoang
Ngày cập nhật: 09/05/2013
Tags: APHO 2013, BÀI 2
Ngày chia sẻ:
Tác giả kim hoang
Phiên bản 1.0
Kích thước: 977.77 Kb
Kiểu file: docx
Hãy đăng kí hoặc đăng nhập để tham gia bình luận

  • Tài liệu APHO 2013 BÀI 2 là file được upload bởi thành viên của Thư Viện Vật Lý như đã trình bày trên. Cộng đồng Thư Viện Vật Lý hết sức cảm ơn tác giả đã chia sẻ tài liệu này.

    Rất mong các bạn đóng góp bằng cách upload file để kho tài liệu của chúng ta thêm phong phú.

Dưới đây là phần văn bản trích từ tài liệu

Chú ý:

- Có thể font chữ sẽ không hiển thị đúng, bạn nên click nút download để tải về máy đọc cho hoàn thiện.

- Download bộ font .VnTimes, VNI-Times đầy đủ nếu máy bạn chưa có đủ font tiếng Việt.

Global Positioning System (GPS) is a navigation technology which uses signal from satellites to determine the position of an object (for example an airplane). However, due to the satellites high speed movement in orbit, there should be a special relativistic correction, and due to their high altitude, there should be a general relativistic correction. Both corrections seem to be small but are very important for precise measurement of position. We will explore both corrections in this problem.

First we will investigate the special relativistic effect on an accelerated particle. We consider two types of frame, the first one is the rest frame (called S or Earth’s frame), where the particle is at rest initially. The other is the proper frame (called S'), a frame that instantaneously moves together with the accelerated particle. Note that this is not an accelerated frame, it is a constant velocity frame that at a particular moment has the same velocity with the accelerated particle. At that short moment, the time rate experienced by the particle is the same as the proper frame’s time rate. Of course this proper frame is only good for an infinitesimally short time, and then we need to define a new proper frame afterward. At the beginning we synchronize the particle’s clock with the clock in the rest frame by setting them to zero, t=τ=0 (t is the time in the rest frame, and τ is the time shown by particle’s clock).

By applying equivalence principle, we can obtain general relativistic effects from special relavistic results which does not involve complicated metric tensor calculations. By combining the special and general relativistic effects, we can calculate the corrections needed for a GPS (global positioning system) satellite to provide accurate positioning.

Some mathematics formulas that might be useful

sinhx=ex-e-x2

coshx=ex+e-x2

tanhx=sinhxcoshx

1+sinh2x=cosh2x

sinh(x-y)=sinhxcoshy-coshxsinhy

dx1-x232 =x1-x2+C

dx1-x2 =ln1+x1-x+C

Part A. Single Accelerated Particle (2.8 points)

Consider a particle with a rest mass m under a constant and uniform force field F (defined in the rest frame) pointing in the positive x direction. Initially (t =τ= 0) the particle is at rest at the origin (x = 0).

(0.5 pts) When the velocity of the particle is v, calculate the acceleration of the particle, a (with respect to the rest frame).

(0.5 pts) Calculate the velocity of the particle β(t) = v(t)c at time t (in rest frame), in terms of F, m, t and c.

(0.3 pts) Calculate the position of the particle x(t) at time t, in term of F, m, t and c.

(0.7 pts) Show that the proper acceleration of the particle, a'≡g=F/m, is a constant. The proper acceleration is the acceleration of the particle measured in the instantaneous proper frame.

(0.4 pts) Calculate the velocity of the particle β(τ), when the time as experienced by the particle is τ. Express the answer in g, τ, and c.

(0.4 pts) Also calculate the time t in the rest frame in terms of g, τ, and c.

Part B. Flight Time (2.0 points)

The first part has not taken into account the flight time of the information to arrive to the observer. This part is the only part in the whole problem where the flight time is considered. The particle moves as in part A.

(1.2 pts) At a certain moment, the time experienced by the particle is τ. What reading t0 on a stationary clock located at x=0 will be observed by the particle? After a long period of time, does the observed reading t0 approach a certain value? If so, what is the value?

(0.8 pts) Now consider the opposite point of view. If an observer at the initial point (x = 0) is observing the particle’s clock when the observer’s time is t, what is the reading of the particle’s clock τ0? After a long period of time, will this reading approach a certain value? If so, what is the value?

Part C. Minkowski Diagram (1.0 points)

In many occasion, it is very useful to illustrate relativistic events using a diagram, called as Minkowski Diagram. To make the diagram, we just need to use Lorentz transformation between the rest frame S and the moving frame S’ that move with velocity v=βc with respect to the rest frame.

24003001905

x

ct

x’

ct’

γ

γβ

θ

θ

x

ct

x’

ct’

γ

γβ

θ

θ

x=γx'+βct',

ct=γct'+βx',

x'=γx-βct,

ct'=γct-βx.

γ=11-v2c2

Let’s choose x and ct as the orthogonal axes. A point (x’, ct’) = (1,0) in the moving frame S’ has a coordinate (x, ct) = γ,γβ in the rest frame S. The line connecting this point and the origin defines the x’ axis. Another point (x’, ct’) = (0,1) in the moving frame S’ has a coordinate (x, ct) = γβ,γ in the rest frame S. The line connecting this point and the origin defines the ct’ axis. The angle between the x and x’ axis is θ, where tanθ=β. A unit length in the moving frame S’ is equal to γ1+β2=1+β21-β2 in the rest frame S.

To get a better understanding of Minkowski diagram, let us take a look at this example. Consider a stick of proper length L in a moving frame S’. We would like to find the length of the stick in the rest frame S. Consider the figure below.

The stick is represented by the segment AC. The length AC is equal to 1+β21-β2L in the S frame. The stick length in the S frame is represented by the line AB.

AB=AD-BD

=ACcosθ-ACsinθtanθ

=L1-β2

(0.5 pts) Using a Minkowski diagram, calculate the length of a stick with proper length L in the rest frame, as measured in the moving frame.

(0.5 pts) Now consider the case in part A. Plot the time ct versus the position x of the particle. Draw the x’ axis and ct’ axis when gtc=1 in the same graph using length scale x(c2g) and ct(c2g) .

Part D. Two Accelerated Particles (2.3 points)

For this part, we will consider two accelerated particles, both of them have the same proper acceleration g in the positive x direction, but the first particle starts from x = 0, while the second particle starts from x = L. Remember, DO NOT consider the flight time in this part.

(0.3 pts) After a while, an observer in the rest frame make an observation. The first particle’s clock shows time at τA. What is the reading of the second clock τB, according to the observer in the rest frame.

(1.0 pts) Now consider the observation from the first particle’s frame. At a certain moment, an observer that move together with the first particle observed that the reading of his own clock is τ1. At the same time, he observed the second particle’s clock, and the reading is τ2. Show that

sinhgcτ2-τ1=C1sinhgτ1c,

where C1 is a constant. Determine C1.

(1.0 pts) The first particle will see the second particle move away from him. Show that the rate of change of the distance between the two particles according to the first particle is

dL'dτ1=C2sinhgτ2ccoshgc(τ2-τ1),

where C2 is a constant. Determine C2.

Part E. Uniformly Accelerated Frame (2.7 points)

In this part we will arrange the proper acceleration of the particles, so that the distance between both particles are constant according to each particle. Initially both particles are at rest, the first particle is at x = 0, while the second particle is at x = L.

(0.8 pts) The first particle has a proper acceleration g1 in the positive x direction. When it is being accelerated, there exists a fixed point in the rest frame at x=xp that has a constant distance from the first particle, according to the first particle thoughout the motion. Determine xp.

(1.3 pts) Given the proper acceleration of the first particle is g1, determine the proper acceleration of the second particle g2, so that the distance between the two particles are constant according to the first particle.

(0.6 pts) What is the ratio of time rate of the second particle to the first particle

, according to the first particle.

Part F. Correction for GPS (2.2 points)

Part E indicates that the time rate of clocks at different altitude will not be the same, even though there is no relative movement between those clocks. According to the equivalence principle in general relativity, an observer in a small closed room could not tell the difference between a gravity pull g and the fictitious force from accelerated frame with acceleration g. So we can conclude that two clocks at different gravitational potential will have different rate.

Now let consider a GPS satellite that orbiting the Earth with a period of 12 hours.

(0.6 pts) If the gravitational acceleration on the Earth’s surface is 9.78 m.s-2, and the Earth’s radius is 6380 km, what is the radius of the GPS satellite orbit? What is the velocity of the satellite? Calculate the numerical values of the radius and the velocity.

(1.2 pts) After one day, the clock reading on the Earth surface and the satellite will differ due to both special and general relativistic effects. Calculate the difference due to each effect for one day. Calculate the total difference for one day. Which clock is faster, a clock on the Earth’s surface or the satellite’s clock?

(0.4 pts) After one day, estimate the error in position due to this effect?

Extension Thuvienvatly.com cho Chrome

Chúng tôi hiện có hơn 60 nghìn tài liệu để bạn tìm

File mới nhất

* Romanian Master of Physics
Ngày 26/11/2020
* Bài toán liên quan đến cực đại, cùng pha với nguồn
Ngày 24/11/2020
* Đề ôn tập GK1 - VL12
Ngày 24/11/2020
* Trắc nghiệm lí 12 (Cấp độ nhận thức) - Bản giải 2020
Ngày 24/11/2020
* Các mạch điện xoay chiều
Ngày 24/11/2020
File mới upload

Ngày này hằng năm

File mới upload

Được tải nhiều nhất tháng trước

File icon Phần mềm công cụ toán học Mathtype 6.9 (có key full)
175,209 lượt tải - 2,561 trong tháng
File icon Full trắc nghiệm Công. Công suất. Động năng (có đáp án)
3,879 lượt tải - 1,736 trong tháng
File icon 94 câu trắc nghiệm - Từ trường - File word có lời giải chi tiết
8,014 lượt tải - 1,714 trong tháng
File icon FILE WORD. CẬP NHẬT CÁC DẠNG TOÁN MỚI NHẤT - Phân Dạng Chi Tiết - SÓNG ĐIỆN TỪ - VẬT LÝ 12. Chuẩn cấu trúc năm 2019
4,877 lượt tải - 1,407 trong tháng
File icon TRẮC NGHIỆM VẬT LÍ 11 (CẢ NĂM - FILE WORD)
5,250 lượt tải - 1,356 trong tháng
File download nhiều

Bình luận tài nguyên

200 Bài tập Sóng cơ Hay và Khó Trong Đề thi thử THPTQG 2020
User Trần Tuệ Gia 30 - 11

300 Bài tập Điện xoay chiều Trong Đề thi thử THPTQG năm 2020
User Trần Tuệ Gia 30 - 11

Free file word quý thầy cô tải về cho học sinh ôn thi

BÀI GIẢNG POWERPOINT 12 (SƯU TẦM)

Phiên bản mới nhất 2020


ABC Trắc Nghiệm Vật Lý
Cầu vồng   |   Đăng nhập Đăng nhậpnew
Đang online (55)