Logo Thư Viện Vật Lý
Banner Thư Viện Vật Lý
>Kho ebook vật lý ứng dụng> Nanotechnology - Innovation for tomorrow's world

Nanotechnology - Innovation for tomorrow's world

* anhlephuoc - 797 lượt tải


Để download tài liệu Nanotechnology - Innovation for tomorrow's world các bạn click vào nút download bên dưới.

📁 Chuyên mục: Kho ebook vật lý ứng dụng

Download  - Tải về

Ngày tải lên: 29/02/2012

Đây là một cuốn sách nhỏ khá hay giới thiệu về công nghệ NANO. Hy vọng sẽ giới thiệu một phần nào đó cho những ai bắt đầu tìm hiểu về khoa học ứng dụng trong thời đại mới.

Editor: EUROPEAN COMMISSION  

 

📁 Chuyên mục: Kho ebook vật lý ứng dụng


► Like TVVL trên Facebook nhé!
Hỗ trợ  Upload File mới
* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Gợi ý tải trong danh mục Kho ebook vật lý ứng dụng

📁 Xem tất cả Kho ebook vật lý ứng dụng

Missile guidance and control system

• 615 lượt tải về

• Tải lên bởi: nmtuong

• Ngày tải lên: 22/10/2019

LASER DIODE

• 854 lượt tải về

• Tải lên bởi: dong dan

• Ngày tải lên: 09/08/2012

Handbook of Nanoscience, Engineering and Technology

• 1,346 lượt tải về

• Tải lên bởi: William A. Goddard III, và nhiều tác giả khác

• Ngày tải lên: 02/07/2009

The Airplane - How Ideas Gave Us Wings

• 1,320 lượt tải về

• Tải lên bởi: Jay Spenser

• Ngày tải lên: 11/07/2009

Radiowave Propagation and Antennas for Personal Communications

• 1,318 lượt tải về

• Tải lên bởi: Nguyen Thi Hong Nhung

• Ngày tải lên: 24/02/2010

Sensors in Medicine and Healtcare

• 754 lượt tải về

• Tải lên bởi: Phạm Thanh Nhất

• Ngày tải lên: 27/04/2012

The Science and Engineering of Microelectronic Fabrication (djvu)

• 752 lượt tải về

• Tải lên bởi: thang

• Ngày tải lên: 12/05/2012

Noninvasive Instrumentation and Measurement in Medical Diagnosis

• 817 lượt tải về

• Tải lên bởi: Phạm Thanh Nhất

• Ngày tải lên: 29/11/2011

Solar Lighting - R. Pode, B. Douf (Springer, 2011)

• 816 lượt tải về

• Tải lên bởi: Kẻ Chiến Bại

• Ngày tải lên: 05/10/2011

Dynamics of atmospheric flight

• 746 lượt tải về

• Tải lên bởi: nmtuong

• Ngày tải lên: 24/10/2019

Cùng Tác giả anhlephuoc

Xem tất cả tài liệu của tác giả anhlephuoc

Astronomy - A Self Teaching Guide

• 859 lượt tải về

• Chuyên mục: Thiên văn học, Vũ trụ học

• Ngày tải lên: 29/02/2012

A Handbook on Nanoscience and Nanotechnology

• 834 lượt tải về

• Chuyên mục: Sổ tay, từ điển vật lý

• Ngày tải lên: 29/02/2012

Nanotechnology - Innovation for tomorrow's world

• 797 lượt tải về

• Chuyên mục: Kho ebook vật lý ứng dụng

• Ngày tải lên: 29/02/2012

Quantum Physics - S. Gasiorowicz

• 913 lượt tải về

• Chuyên mục: Ebooks Vật lý lượng tử

• Ngày tải lên: 16/05/2011

General Relativity

• 1,361 lượt tải về

• Chuyên mục: Các mũi nhọn cơ bản của Vật lý học đương đại

• Ngày tải lên: 08/06/2009

Cùng danh mục Các mũi nhọn cơ bản của Vật lý học đương đại

Xem tất cả Các mũi nhọn cơ bản của Vật lý học đương đại

Giáo trình Cơ học kết cấu

• 2,998 lượt tải về

• Tải lên bởi: Lý Trường Thành

• Ngày tải lên: 05/01/2010

Physics of Football

• 1,961 lượt tải về

• Tải lên bởi: Bill Belichick

• Ngày tải lên: 02/07/2009

Flight dynamics princple

• 1,528 lượt tải về

• Tải lên bởi: nmtuong

• Ngày tải lên: 22/10/2019

Dinamika raket

• 1,414 lượt tải về

• Tải lên bởi: nmtuong

• Ngày tải lên: 24/10/2019

Physics of Solar Cells - From Principles to New Concepts

• 1,385 lượt tải về

• Tải lên bởi: Peter Wurfel

• Ngày tải lên: 11/07/2009

Electronic Properties Of Materials (Rolf E. Hummel)

• 1,366 lượt tải về

• Tải lên bởi: Rolf E. Hummel

• Ngày tải lên: 08/06/2009

The Future of Nanotechnology

• 1,352 lượt tải về

• Tải lên bởi: Jason Montesanto

• Ngày tải lên: 02/04/2009

Handbook of Nanoscience, Engineering and Technology

• 1,346 lượt tải về

• Tải lên bởi: William A. Goddard III, và nhiều tác giả khác

• Ngày tải lên: 02/07/2009

Membrane Technology And Applications

• 1,341 lượt tải về

• Tải lên bởi: Richard W. Baker

• Ngày tải lên: 26/10/2009

Modern Optical Engineering

• 1,337 lượt tải về

• Tải lên bởi: Warren J. Smith

• Ngày tải lên: 14/04/2009