Logo Thư Viện Vật Lý
Banner Thư Viện Vật Lý

> > > Đề ôn thi TN 2011 (có đáp án)

Đề ôn thi TN 2011 (có đáp án)

* dohuytrinh - 2,328 lượt tải

Chuyên mục: Đề thi thử tốt nghiệp môn vật lý

Để download tài liệu Đề ôn thi TN 2011 (có đáp án) các bạn click vào nút download bên dưới.

Mời bạn truy cập vào kho download tài nguyên với thư viện giáo án điện tử, thư viện đề kiểm tra - trắc nghiệm và nhiều tài nguyên quý giá khác nữa.

Nếu bạn thích tài liệu Đề ôn thi TN 2011 (có đáp án) , click nút "Cảm ơn" hoặc "Thích" và chia sẻ cho bạn bè mình.

Hãy Đăng kí để nhận file mới qua email
Download reader Hướng dẫn

                                   ...

                                                                        Đap An On TN 12 (bai 1).                               GV:Đỗ Huy Trình

 

                                                    

 

1:Một đoạn mạch gồm R và C mắc nối tiếp .Đặt hai đầu mạch một điện áp xoay chiều u = Uocos                                t.Cường độ hiệu dụng của dòng điện qua mạch được xác định bằng hệ thức sau:

 

 A.I =  .    B.I =  .      C. I =  .       D. I =  . 

 

2:Trường hợp nào sau đây thì hệ số công suất cos   = 0

 

 A.Đoạn mạch có R nối tiếp L .                                                              B. Đoạn mạch có R nối tiếp C.

 

 C. Đoạn mạch  RLC có xảy ra hiện tượng cộng hưởng.                                      D. Đoạn mạch có L nối tiếp C.      

 

3:Tốc độ góc của khung dây trong động cơ không đồng bộ :

 

 A.Luôn nhỏ hơn tốc độ góc của từ trường.   B. Luôn lớn hơn tốc độ góc của từ trường.

 

 C. Luôn bằng tốc độ góc của từ trường.       D. Luôn lớn hơn hoặc bằng tốc độ góc của từ trường.

 

4:Với cùng một công suất cần truyền tải xác định ,nếu tăng điện áp lên 20lần thì công suất hao phí trong quá trình truyền tải.  A.Giảm 20 lần.              B.Giảm 40 lần.              C.Giảm 400 Lần .                      D.tăng 20 lần.

 

5: Đoạn mạch RLC nối tiếp gồm có ZL =100  , Zc =40  ,R thay đổi được .khi công suất tiêu thụ trong mạch đạt giá trị lớn nhất thì điện trở thuần và hệ số công suất của mạch có giá trị là :

 

 A. 60  ,  /2.                B. 140  ,  /2.               C. 100  ,1.                   D. 60  ,1.

 

6:Cường độ dòng điện chạy qua một tụ điện có biểu thức. i = 1,5cos( 100pt +  ) (A). .Biết tụ có C= 10-4/  (F ) Điện áp tức thời giữa 2 bản tụ là

 

  A. u = 150cos( 100pt -  ) (V)                                                 B. u = 150cos( 100pt +  ) (V)           

 

C. u = 200  cos( 100pt –  ) (V)                                           D. 125cos( 100pt -  )  (V)

 

7:Một máy phát điện xoay chiều có 2 cặp cực ,roto của nó quay với tốc độ 120 vòng/s. Một máy phát điện khác có 12 cặp cực ,muốn phát ra dòng điện có tần số bằng tần số của máy phát kia thì tốc độ góc của roto là:

 

 A.20 vòng/s.            B.720 vòng/s.          C.60 vòng/s.                  D.360 vòng/s.

 

8:Mạch điện xoay chiều RLC nối tiếp có R =20  , L = 0,5H , tụ điện có C thay đổi được .Đặt một điện áp xoay chiều 110V và tần số 50Hz  vào hai đầu đoạn mạch .Thay đổi giá trị tụ điện để cường độ dòng điẹn trong mạch đạt giá trị cực đại .Công suất của dòng điện trong mạch là :

 

A.605W.          B.610W.                         C.615W.                                D625W.

 

9:Trong mạch dao động điện từ tự do LC, điện tích của một bản tụ biến thiên theo thời gian theo hàm số q = Qo cos (ωt); biểu thức của cường độ dòng điện trong mạch i = I0 cos (j+ωt) với j bằng

 

  A. 0.                B. π.                       C. π/2.                                 D. - π/2.

 

10: Trong sóng vô tuyến ,các sóng phản xạ tốt trên tầng điện ly,trên mặt đất và trên mặt nước biển là

 

 A.Sóng dài.       B.sóng trung.         C.sóng ngắn.                   D.sóng cực ngắn.

 

11: Điện tích cực đại trên tụ và dòng điện cực đại qua cuộn cảm của một mạch dao động lần lượt là Q0 = 10-6 C và I0= 10A. Bước sóng điện từ do mạch phát ra nhận giá trị đúng nào sau đây?

 

 A. 188,5m                    B. 99,25m                                 C. 314m                                    D. 628m

 

Câu 12:Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng dùng hai khe Y- âng, biết D = 1m, a = 1mm. khoảng cách từ vân sáng thứ 3 đến vân sáng thứ 9 ở cùng bên với vân trung tâm là 3,6mm. Tính bước sóng ánh sáng.

 

 A. 0,60mm                           B. 0,58mm                       C. 0,44mm                       D. 0,52mm

 

14: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng trắng có bước sóng 0,38mm £ l £ 0,76mm, hai khe cách nhau 0,8mm; khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe tới màn là 2m. Tại vị trí cách vân trung tâm 3mm có những vân sáng của bức xạ:              A. l1 = 0,45mm và l2 = 0,62mm                                                  B. l1 = 0,40mm và l2 = 0,60mm

 

 C. l1 = 0,48mm và l2 = 0,56mm                                                 D. l1 = 0,47mm và l2 = 0,64mm

 

15: Chọn đáp án đúng về tia hồng ngoại:

 

A.Bị lệch trong điện trường và trong từ trường    B. Tia hồng ngoại không có các tính chất giao thoa, nhiễu xạ, phản xạ

 

C.Chỉ các vật có nhiệt độ cao hơn 37oC phát ra tia hồng ngoại  D.Các vật có nhiệt độ lớn hơn 0K đều phát ra tia hồng ngoại

 

16.Trong nguyên tử hiđrô, khi êlectron chuyển từ quĩ đạo P về quĩ đạo L sẽ phát ra vạch quang phổ

 

 A.Hδ (tím)            B. Hβ (lam)                         C.Hγ(chàm)                     D. Hα (đỏ)

 

17:Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng dùng hai khe Y- âng, hai khe được chiéu bằng ánh sáng có bước sóngl = 0,5mm. Biết D = 2m, a = 1mm. Tại vị trí M cách vân trung tâm một khoảng x = 4,5mm,có vân sáng hay vân tối ,bậc ( thứ ) mấy?             A.Vân sáng bậc 4.        B.Vân tối thứ 5.         C. Vân sáng bậc 5.          D. Vân tối thứ 4.        

 

18: Giới hạn quang điện của đồng (Cu) là 0,30mm. Biết hằng số Plank là h = 6,625.10 – 34 J.s và vận tốc truyền sáng trong chân không là c = 3.108 m/s. Công thoát của electron khỏi bề mặt của đồng là:

 

 A. 6,625.10 – 19 J          B. 6,665.10 – 19 J           C. 8,526.10 – 19 J           D. 8,625.10 – 19 J

 

19: Với e1, e2 ,e3 ,lần lượt là năng lượng của photon ứng với các bức xạ màu vàng, bức xạ tử ngoại và bức xạ hồng ngoại thì:     A. e2 > e1 > e3  B. e1> e2 > e3        C. e3 > e1 > e2              D. e2 > e3 > e1

 

20: Công thức Anhxtanh về hiện tượng quang điện là

 

A.hf = A + 2mv02max .     B. hf = A – (1/2)mv02max           C. hf = A + (1/2)mv02max  .         D. hf + A = (1/2)mv02max 

 

21:Pin quang điện là nguồn điện hoạt động dựa trên hiện tượng

 

   A. huỳnh quang.          B. tán sắc ánh sáng.        C. quang – phát quang.          D. quang điện trong.

 

22:Một pho tôn ánh sáng có có năng lượng  0,9eV .Tần số của ánh sáng trên là:

 

 A.1,36.1014 Hz.             B. 2,17.1014 Hz.             C. 4,6.1014 Hz.             D. 5.1014 Hz.            

 

23: Cho phản ứng hạt nhân: p +   ® 2a + 17,3MeV. Khi tạo thành được 1g Hêli thì năng lượng tỏa ra từ phản ứng trên là bao nhiêu? Cho NA = 6,023.1023 mol-1.

 

A. 13,02.1023 MeV.         B. 26,04.1023 MeV.         C. 8,68.1023 MeV.               D. 34,72.1023MeV.

 

24: Một hạt nhân có khối lượng m = 5,0675.10-27kg đang chuyển động với động năng 4,78MeV. Động lượng của hạt nhân là:  A. 2,4.10-20 kg.m/s.                    B. 3,875.10-20 kg.m/s.                C. 8,8.10-20 kg.m/s.        D. 7,75.10-20 kg.m/s.

 

25: Hạt nhân   là chất phóng xạ a. Sau khi phân rã, hạt nhân con sinh ra có

 

A.84 proton và 126 nơtron.        B.80 proton và 122 nơtron.    C.82 proton và 124 nơtron.     D.86 proton và 128 nơtron.

 

26: Sau 1 giờ, khối lượng phóng xạ của một mẫu chất phóng xạ giảm 4 lần. Chu kì bán rã của chất phóng xạ là

 

A. 2 giờ.                        B. 3 giờ.                                  C. 1 giờ.                       D. 0,5 giờ.

 

27.Cho phản ứng hạt nhân  X +  Be ®   C + 0n. Trong phản ứng này  X

 

 là:              A. prôtôn.               B. hạt α.                       C. êlectron.                   D. pôzitron.

 

28 :Trong số các hành tinh sau đây của hệ Mặt Trời: Hải Vương tinh, Thiên Vương tinh, Thổ tinh, Thủy tinh; hành tinh gần Mặt Trời nhất là :     A. Hải Vương tinh.                    B. Thổ tinh.          C. Thiên Vương tinh.               D. Thủy tinh.

 

29: Một vật dao động điều hòa với chu kì 8s. Thời gian ngắn nhất để vật đi từ vị trí có li độ x1 


► Like TVVL trên Facebook nhé!
Luong tu thu vi
Hỗ trợ  Upload
Thêm vào bộ sưu tập

Mã nhúng hiện file trên blog của bạn:

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook
10 Đang tải...
Chia sẻ bởi: dohuytrinh
Ngày cập nhật: 20/05/2011
Tags: de-thi-thu, de-luyen-thi, de-on-thi-dai-hoc
Ngày chia sẻ:
Tác giả dohuytrinh
Phiên bản 1.0
Kích thước: 129.50 Kb
Kiểu file: doc

1 Bình luận

  • Tài liệu Đề ôn thi TN 2011 (có đáp án) là file được upload bởi thành viên của Thư Viện Vật Lý như đã trình bày trên. Cộng đồng Thư Viện Vật Lý hết sức cảm ơn tác giả đã chia sẻ tài liệu này.

    Rất mong các bạn đóng góp bằng cách upload file để kho tài liệu của chúng ta thêm phong phú.
Downlaod video thí nghiệm

Chúng tôi hiện có hơn 60 nghìn tài liệu để bạn tìm

File mới nhất

* Công. Công Suất (Bài tập tết 2020)
Ngày 17/01/2020
* ĐỀ THI THỬ THPTQG SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO HƯNG YÊN 2020 (GIẢI CHI TIẾT)
Ngày 17/01/2020
* ĐỀ THI THỬ THPTQG CHUYÊN HẠ LONG QUẢNG NINH 2020 (GIẢI CHI TIẾT)
Ngày 17/01/2020
* Đề Thi Thử Lần 2 Năm 2019 - 2020
Ngày 16/01/2020
* Mạch Dao Động Điện Từ 4 cấp độ NB-TH-VD-VDC 2019-2020
Ngày 16/01/2020
File mới upload

Ngày này hằng năm

* FULL trắc nghiệm THẾ NĂNG. CƠ NĂNG (Bài tập Tết 2019)
Ngày 18/01/2019
* Đề thi thử lần 4 - 2013 (có đáp án) - TTLT KHTN - Tp.BMT
Ngày 25/01/2013
* [Sách] Thiết kế vĩ đại - Stephen Hawking
Ngày 20/01/2014
* Tiểu luận thiên văn học đại cương : Sao biến quang
Ngày 20/01/2016
* 230 câu lượng tử ánh sáng được trích dẫn từ đề thi thử của trường chuyên và bộ GD&ĐT qua các năm
Ngày 22/01/2014
File mới upload

Được tải nhiều nhất tháng trước

File icon Đề THPT Chuyên Hà Tĩnh lần 5 năm 2016 (Có lời giải chi tiết)
3,401 lượt tải - 3,395 trong tháng
File icon ĐỀ THI THỬ THPTQG 2016 (SÁT CẤU TRÚC CỦA BỘ + ĐÁP ÁN)
2,100 lượt tải - 2,090 trong tháng
File icon Đề có cấu trúc 60%CB - 40%NC số 15 - có lời giải
2,333 lượt tải - 2,068 trong tháng
File icon THI THỬ THPT QUỐC GIA BÁM SÁT VỚI BỘ
1,895 lượt tải - 1,895 trong tháng
File icon ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA SÁT VỚI BỘ (CÓ ĐÁP ÁN)
1,879 lượt tải - 1,878 trong tháng
File download nhiều

ABC Trắc Nghiệm Vật Lý
Cầu vồng   |   Đăng nhập Đăng nhậpnew
Đang online (73)